سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی  Members  
 
 
 

نحوه ورود اعضاء به سامانه :

اعضای هیأت علمی و همچنین سایر پژوهشگران دانشگاه که عضو سامانه شده اند می توانند با کد ملی وارد سامانه شوند. برای عضویت در سامانه و یا رفع مشکل کاربری با شماره تلفن : 44737635-48392145 (آقای احسان مبارکی) تماس حاصل فرمایید. برای حل مشکلات مربوط به ثبت و ارسال درخواست ترفیع و تمدید با شماره تلفن 48392176 (خانم جانه) تماص حاصل نمایید.


ورود به سامانه :
شماره کاربری ( کدملی) :
رمز ورود :