سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی  Members  
 
 
 
 
اعلانات
درباره سامانه

نسخه اولیه سامانه داده پردازی پژوهش با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی از فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در سال 1383 طراحی و راه اندازی شد و تا کنون بر اساس نیازهای حوزه پژوهشی در طی 28 نسخه ارتقاء و توسعه یافته است.

ثبت اطلاعات پژوهشی شامل مقالات در نشریات، مقالات ارائه شده در همایش ها، کتاب ، پایان نامه ، طرح های پژوهشی ، جوایز و نشان های علمی، اختراع ها و فعالیت های فنآورانه از قابلیت های این سامانه می باشد. تولید لیست های گزارشی ، نمودارهای آماری و فرم های گزارش ساز از دیگر قابلیت های این سامانه می باشد.

انجام برخی از فرایندهای سازمانی حوزه معاونت پژوهشی به صورت الکترونیکی از دیگر اهداف و قابلیت های این سامانه می باشد. امتیازدهی و محاسبات گرنت و اعتبار تشویقی، تولید آمار و گزارش های مرتبط با هفته پژوهش ، کارنامه پژوهشی اعضای هیأت علمی، فرایندهای مرتبط با ارتباط با صنعت و جامعه از قابلیت های این سامانه می باشد.