سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی  Members  
 
 
 
 
اعلانات
فراخوان تشویق آثار پژوهشی بین المللی (جدید)

به اطلاع تمامی اعضای محترم هیات علمی می رساند با عنایت به شیوه نامه تشویق آثار پژوهشی بین المللی دانشگاه نسبت به ثبت و ارسال درخواست تشویق آثار خود در بازه زمانی 1401/06/01 تا 1402/06/01 از بخش منوی تشویق آثار سامانه اقدام نمایید. مهلت بارگذاری مستندات و ارسال درخواست تشویق آثار حداکثر تاریخ 1402/07/20 می باشد. از ثبت مستنداتی که املای مصوب دانشگاه در آن رعایت نشده است جدا خودداری نمایید.