سامانه ترفیع   کاربران  
 
 
 
 
اعلانات
سامانه ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی راه اندازی شد

سامانه ترفیع اعضای هیأت علمی در راستای الکترونیکی نمودن فرآیندهای سازمانی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه طراحی و تولید شده است. پرونده های ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی مطابق آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با ترفیع و بر اساس اطلاعات فعالیت های اعضای هیأت علمی که در سایر سامانه های دانشگاه ثبت شده است ، تکمیل و فرآیند بررسی به صورت الکترونیکی امکان پذیر است.

تنظیمات و بروز رسانی اطلاعات سامانه در حال انجام است.