سامانه ترفیع   کاربران  
 
 
 
 
اعلانات
درباره سامانه

سامانه ترفیع اعضای هیأت علمی در راستای الکترونیکی نمودن فرآیندهای سازمانی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  طراحی و تولید شده است. پرونده های ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی مطابق آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با ترفیع و بر اساس اطلاعات فعالیت های اعضای هیأت علمی که در سایر سامانه های دانشگاه ثبت شده است ، تکمیل و فرآیند بررسی به صورت الکترونیکی امکان پذیر است.