سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/ytalebian
نام و نام خانوادگی : یحیی طالبیان
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات فارسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : ytalebian@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 37 مورد)
1 ) عنوان : هم پوشانی صرفی برخی از واژگان گویش الموتی با واژه های انگلیسی و بررسی ریشه های باستانی آن
Title : Morphological Overlap Of Some Words Of Al-mawti Dialect With English Words And Study Of Its Ancient Roots
مشخصات نشریه : پژوهشهای بین رشته ای ادبی / پژوهش‌های بین‌رشته‌ای ادبی /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1402
نویسندگان : یحیی طالبیان ، محمود بشیری ، محمدصادق فتاح آتانی ،
2 ) عنوان : گونه‌شناسی نقد ادبی در نشریة ارمغان
Title : Typology Of Literary Criticism In Armaghan Magazine
مشخصات نشریه : جستارهای ادبی / Literary Essays /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1401
نویسندگان : یحیی طالبیان ، نرگس صالحی ، مهدی محبتی ،
3 ) عنوان : کشف و تحلیل نحوۀ کاربرد طلسمات دفینه ها و گنجینه ها در ادبیات برگزیده از خمسۀ نظامی
Title : Discovering And Analyzing The Use Of Burial Spells And Treasures In Selected Verses From Nizami's Khamse
مشخصات نشریه : تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) / Interpretaion and Analysis of Persian Language and Literature Texts (Dehkhoda) /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : احمد جعفری ، یحیی طالبیان ، عباسعلی وفائی ،
4 ) عنوان : رویکرد اگزیستانسیالیستی به مفهوم تنهایی در جریان شعری رمانتیک سیاه: دهه سی و چهل خورشیدی
Title : Existentialist Approach To The Concept Of Loneliness In Black Romantic Poetry In Iran: 1930s And 1940s
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / پژوهش های فلسفی /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1401
نویسندگان : محمود بشیری ، داود اسپرهم ، یحیی طالبیان ، پناه داوودی ،
5 ) عنوان : کارکرد بلاغی وجوه جملات در منظومهُ گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژهُ شاهنامه
Title : The Rhetorical Function Of Sentence Objects In The Poem Of Garshaspnameh And The Story Of Bijan And Manijeh Of Shahnameh
مشخصات نشریه : مطالعات زبانی و بلاغی / The Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1401
نویسندگان : یحیی طالبیان ، غلامرضا مستعلی پارسا ، حمید امینی اسالمی ،
6 ) عنوان : نقد بلاغی؛ چیستی و روش‌ها
Title : Rhetorical Criticism: Definition And Methods
مشخصات نشریه : فنون ادبی / Literary Arts /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1401
نویسندگان : نرگس صالحی ، یحیی طالبیان ، محمد رضا حاجی آقابابایی ،
7 ) عنوان : کارکرد بلاغی تقدیم و تأخیر عناصر اصلی جمله در گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژۀ شاهنامه
Title : Rhetorical Function Of Preposing And Postposing The Main Elements Of The Sentence In Garshaspnameh And The Story Of Bizhan And Manizheh Of Shahnameh
مشخصات نشریه : پژوهش های دستوری و بلاغی / /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1400
نویسندگان : یحیی طالبیان ، محمود بشیری ، حمید امینی ،
8 ) عنوان : بررسی انتقادی رمان شطرنج با ماشین قیامت براساس نظریه تئودور آدورنو
Title : A Critical Review Of The Novel "chess With The Doomsday Machine" Based On The Theory Of Theodore Adorno
مشخصات نشریه : ادبیات پارسی معاصر / Contemporary Persian Literature /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1400
نویسندگان : یحیی طالبیان ، مونا سادات آل سید ،
9 ) عنوان : غزل معاصر؛ ژانر غنایی و جایگاه غزل رمانتیک در این زمینه (تحلیلی محتوایی و جریان‌شناسی)
Title : Contemporary Ghazal (sonnet), Lyrical Genre And The Role Of Romantic Ghazal; Content Analysis And Current Study
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ادبیات غنایی / /
تاریخ چاپ : 12 / 7 / 1400
نویسندگان : یحیی طالبیان ، علی محمد محمودی ،
10 ) عنوان : اهمیت «تأکید» و روشهاي آن در ساختاطلاعی گفتمان تعلیمی الانسان الکامل نسفی
Title : The Importance Of "emphasis" And Its Methods In The Construction Of Educational Discourse Of Al-insan Al-kamel Nasfi
مشخصات نشریه : مطالعات عرفانی / Mysticism Studies /
تاریخ چاپ : 23 / 4 / 1400
نویسندگان : ندا امین ، یحیی طالبیان ،
11 ) عنوان : مفاهیم گوناگون بلاغت و رویکردهای بلاغی معاصر
Title : Various Concepts Of "rhetoric" And Contemporary Rhetorical Approaches
مشخصات نشریه : بلاغت کاربردی و نقد بلاغی / Practical rhetoric and rhetorical criticism /
تاریخ چاپ : 20 / 3 / 1400
نویسندگان : زینب اکبری ، یحیی طالبیان ،
12 ) عنوان : مؤلفه‌‌های معناباختگی در «ملکوت» بهرام صادقی
Title : The Elements Of Absurdity In Bahram Sadeghi’s Malakut
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / Literary Text Research /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1399
نویسندگان : یحیی طالبیان ،
13 ) عنوان : «فارسی شکر است» طرحی از گفتمان ملی‌گراییِ شکست‌خورده
Title : Persian Is Sugar” As A Pattern Of Failed Nationalist Discourse
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / Literary textual research /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1399
نویسندگان : هادی نورمحمدی ، یحیی طالبیان ،
14 ) عنوان : بررسی تطبیقی استعاره‌های مفهومی «دایره» در دیوان شمس مولانا و اشعار جان دان
Title : A Comparative Study Of Conceptual Metaphors Of "circle" In Rumi's Shams Divan And Jan Dan's Poems
مشخصات نشریه : ادبیات تطبیقی / journal ofcomparative literature /
تاریخ چاپ : 25 / 6 / 1398
نویسندگان : یحیی طالبیان ، سیده نرجس سید کاشانی ،
15 ) عنوان : نظریه «زیبایی‌شناسی دریافت» و نقد و بلاغت اسلامی
Title : Theory Of "aesthetics Of Perception" And Islamic Criticism And Rhetoric
مشخصات نشریه : بلاغت کاربردی و نقد بلاغی / Two Quarterly Journal of Applied Rhetoric and Rhetorical Criticism /
تاریخ چاپ : 12 / 6 / 1398
نویسندگان : زینب اکبری ، داود اسپرهم ، یحیی طالبیان ،
16 ) عنوان : مؤلفه‌های معناباختگی در شعر کتیبه مهدی اخوان ثالث
Title : Components Of Meaninglessness In The Poetry Of Mehdi Akhavan Sales
مشخصات نشریه : شعر پژوهی / Journal of Poetry Studies (boostan Adab) /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : یحیی طالبیان ، عباسعلی وفائی ،
17 ) عنوان : بررسی سبک شناسانۀ غزلیّات وحشی بافقی
Title : A Stylistic Study Of Bafghi Wild Lyric Poems
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / Journal of Stylistics and Texts Analysis of Persian Poetry and Prose /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : یحیی طالبیان ، زهرا فاتحی ، عباسعلی وفائی ، غلامرضا مستعلی پارسا ،
18 ) عنوان : بیان مضامین تعلیمی در خلد برین وحشی بافقی با استفاده از خبر و انشای طلبی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : یحیی طالبیان ، زهرا فاتحی نصر آبادی ،
19 ) عنوان : تحلیل و بررسی «ساختارهای گفتمان‌مدار» در روایت ابوالفضل بیهقی از ماجرای «حسنک وزیر»
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : یحیی طالبیان ، ندا امین ،
20 ) عنوان : ارتباط بافت موقعیتی و لایه‌های معنایی زبان در رسالة «در بیان سلوک» کتاب الانسان الکامل؛ با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی
مشخصات نشریه : پژوهش‌ های ادب عرفانی ( گوهر گویا ) / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : یحیی طالبیان ، ندا امین ،
21 ) عنوان : تعلیمات اخلاقی در گفتمان مسلط کلیله و دمنه و کارکرد آن در اقبال ایه اثر در طول تاریخ
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ادبیات تعلیمی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : یحیی طالبیان ، ندا امین ،
22 ) عنوان : بررسی استعاره های جهت گیرانه و طرح واره های تصویری در اشعار ناصرخسرو با تکیه رویکرد معنی شناسی شناختی جورج لیکاف و جانسون
مشخصات نشریه : دو فصلنامه بلاغت کاربردی و نقد بلاغی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : یحیی طالبیان ، پریسا نصیری ،
23 ) عنوان : تحلیل و واکاوی نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی در غزلی از حافظ
مشخصات نشریه : پژوهش های نقد و ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1395
نویسندگان : سمیه آقا بابایی ، یحیی طالبیان ،
24 ) عنوان : تحلیل و واکاوی نظریه نظم عبد القاهر جرجانی در غزلی از حافظ (با تکیه بر نظریات هلیدی و گرایس)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1395
نویسندگان : یحیی طالبیان ، سمیه آقابابائی ،
25 ) عنوان : بررسی کارکردهای نام آوا در هشت کتاب سپهری
مشخصات نشریه : ادب و زبان فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : احمدرضا بیابانی ، یحیی طالبیان ، محسن محمدی کردیانی ،
26 ) عنوان : آفرینش طنز و مطایبه در کلیله و دمنه
مشخصات نشریه : کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : نجمه حسینی سروری ، یحیی طالبیان ،
27 ) عنوان : بررسی مولفه های پایداری در سروده های علامه اقبال لاهوری
مشخصات نشریه : رهیافت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : یحیی طالبیان ، احمدرضا بیابانی ،
28 ) عنوان : بررسی ژرف ساخت اساطیری تشبیه زلف به مار.... در بیتی از دیوان حافظ
مشخصات نشریه : ادبیات عرفانی و اسطوره شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : یحیی طالبیان ، زهرا جعفری ،
29 ) عنوان : نقد روانشناسی راوی شخصیت در کتاب دا
مشخصات نشریه : رهیافت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : یحیی طالبیان ، احمدرضا بیابانی ،
30 ) عنوان : بررسی استعاره جهت گرایانه و طرح واره های تصویری در شعر شاملو
مشخصات نشریه : مطالعات نقد ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : یحیی طالبیان ، احمدرضا بیابانی ،
31 ) عنوان : مضامین و بن مایه های ادب پایداری در شعر.....
مشخصات نشریه : ادبیات پایداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : یحیی طالبیان ، فاطمه تسلیم جهرمی ،
32 ) عنوان : بررسی اجزای کلام در جنید نامه
مشخصات نشریه : فنون ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : یحیی طالبیان ، میترا پویان مهر ،
33 ) عنوان : تلفیق احساسات ناهمگون متضاد
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : یحیی طالبیان ، فاطمه تسلیم جهرمی ،
34 ) عنوان : بررسی رابطه امثال و حکم با کاریکاتور
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : یحیی طالبیان ، فاطمه تسلیم جهرمی ،
35 ) عنوان : ویژگی های زبان طنز و مطایبه در کاریکاتور
مشخصات نشریه : فنون ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : یحیی طالبیان ، فاطمه تسلیم جهرمی ،
36 ) عنوان : بررسی نقش موسیقیایی قافیه در شعر حافظ
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : یحیی طالبیان ،
37 ) عنوان : سیاحت روایی مرگ و رستاخیز در آئینه اساطیر
مشخصات نشریه : پژوهش‌ های ادب عرفانی ( گوهر گویا ) / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : یحیی طالبیان ، اسدالله جعفری ،