سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/taghva
نام و نام خانوادگی : محمدرضا تقوا
دانشکده : مدیریت و حسابداری گروه آموزشی : مدیریت صنعتی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : مدیریت توسعه سیستم‌ها و فناوری اطلاعات وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02148392897 ایمیل : taghva@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Mohamadreza_Taghva
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Reza-Taghva
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 129 مورد)
1 ) عنوان : مدل‌سازی ساختاری تفسیری کیفیت خدمات دولت سیار مبتنی بر قابلیت های وب 3
Title : Interpretive Structural Modeling For Evaluating Quality Of Mobile Government Services Based On Web 3.0
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / پژوهش های مدیریت عمومی /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1402
نویسندگان : حامد کرد ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، نورمحمد یعقوبی ،
2 ) عنوان : ابعاد و مؤلفه های فرهنگ امنیت اطلاعات: یک مرور نظام مند
Title : Dimensions And Components Of Information Security Culture: A Systematic Review
مشخصات نشریه : نشریه پژوهش نامه پردازش و مدیریت اطلاعات / Iranian Journal of Information Processing Management /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1402
نویسندگان : سهیلا جعفرنژاد ثانی ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، میر علی سید نقوی ،
3 ) عنوان : اولویت بندی پارامترهای کلیدی موثر در مبارزه با فساد در دولت الکترونیک ایران
Title : E- Governance Development Model Towards Anti- Corruption In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / Management Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1402
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، هومن مثنوی ، محمد تقی تقوی فرد ، سعید زرندی ،
4 ) عنوان : شناسایی پیشران هاي کیفیت خدمات دولت سیار
Title : Identification Of Drivers Affecting The Quality Of Mobile Government Services
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / Researches of Management Organizational Resources /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، نورمحمد یعقوبی ، حامد کرد ،
5 ) عنوان : توسعه مدل هوشمندی بازار در زنجیره عرضه فراگیر محصولات تندگردش (فسادپذیر) در حوزه خرده فروشی آنلاین
Title : Development Of Market Intelligence Model In The Supply Chain Of Fmcg (perishable) Products In Online Retailing
مشخصات نشریه : Business Intelligence Management Studies / مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1401
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، ایمان رئیسی وانانی ، زهره دهدشتی شاهرخ ، مانا شاکرین ،
6 ) عنوان : ارائه الگوی همسوسازی استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کار در راستای بهبود عملکرد در نظام بانکداری (مورد مطالعه: بانک ملت)
Title : Provide An It And Business Alignment Strategy In The Performance Improvement Model In The Banking System
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / پژوهش های مدیریت عمومی /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1401
نویسندگان : علیرضا لگزائی ، کامران فیضی ، پیام حنفی زاده ، محمدرضا تقوا ،
7 ) عنوان : طراحی صفات دادهای مستند مبتنی بر روش داده‌های خرد و بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه‌های مبتنی بر آن
Title : Designing Authority Data Properties Based On Microdata Method And Study Of Web Search Engines’ Reaction To Them
مشخصات نشریه : تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی / Academic Librarianship and Information Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : سیدمهدی طاهری ، سمیرا آقاده ده زاده ، محمدرضا تقوا ، منیره قاسمی ، نگین شکرزاده هشترودی ،
8 ) عنوان : بکارگیری رویکرد هوش جمعی و داده کاوی در تشخیص سرقت آنلاین و دیجیتال
Title : Applying Swarm Intelligence And Data Mining Approach In Detecting Online And Digital Theft
مشخصات نشریه : / International Journal of Information and Computer Security /
تاریخ چاپ : 25 / 7 / 1401
نویسندگان : صبا ملک پور بحندی ، محمدرضا تقوا ، پیام حنفی زاده ،
9 ) عنوان : شناسایی موانع پرورش مدیران ارشد شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح بنگاه و ملی و ارائه راه‌کار برای آن‌ها
Title : Identifying Barriers Against Nurturing Senior Managers In Knowledge-based Companies In Enterprise And National Levels And Providing Solutions For Them
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / Human Resource Management Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، رامین دهقانی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
10 ) عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت اجتماعی در مشاغل خدمات محور با استفاده از روش دلفی فازی
Title : Determining The Factors Affecting The Acceptance Of Social Commerce In Service-oriented Businesses Using The Fuzzy Delphi Method
مشخصات نشریه : / International Journal of Electronic Business /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1400
نویسندگان : نسیبه پوطی ، محمد تقی تقوی فرد ، محمدرضا تقوا ، محمد فتحیان ،
11 ) عنوان : الگوی راهبردهای پرورش مدیران ارشد شرکتهای دانش بنیان
Title : Implementation Of A Model For Devising The Strategy Of Management Development In Knowledge-based Companies
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت راهبردی / Strategic Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : رامین دهقانی ، محمدرضا تقوا ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
12 ) عنوان : بررسی عوامل تأثیرگذار در تأمین مالی تعاونی های سهامی سرمایه گذار موردمطالعه: گروه تعاونی پیشگامان کویر یزد
Title : Investigating The Factors Affecting The Financing Of Investor Share Cooperatives Case Study: Pishgaman Kavir Yazd Group
مشخصات نشریه : سیاست نامه علم و فناوری / Science and Technoligi Policy Letters /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، حبیب رودساز ، محمدرضا رضائی نژاد ،
13 ) عنوان : الگوی تحلیل داده های راهبردی شبکه های اجتماعی
Title : A Model For Analysing Stratigic Data In Social Networks
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ناجا / NAJA Strategic Studies /
تاریخ چاپ : 19 / 8 / 1400
نویسندگان : کامران فیضی ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، محمدرضا تقوا ، رسول لطفی ،
14 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر بر هوشمندسازی مدارس در راستای حفظ سلامت جامعه به هنگام بیمار یهای هم هگیر: مطالع ه کیفی تحلیل محتوا
Title : Identify Factors Influencing The Smart Schools In Order To Protect Public Health Against Epidemics: A Qualitative Study Content Analysis
مشخصات نشریه : مدیریت ارتقای سلامت / Journal of Health Promotion Management (JHPM) /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، سیدمهدی طاهری ، سیاوش امیدی نیا ،
15 ) عنوان : مرور نظام مند ابعاد پذیرش تجارت اجتماعی توسط مشتریان
Title : A Systematic Review Of Social Commerce Adoption By Customers
مشخصات نشریه : مدیریت اطلاعات / Information Management /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : نسیبه پوطی ، محمد تقی تقوی فرد ، محمدرضا تقوا ، محمد فتحیان ،
16 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر بر هوشمندسازی مدارس در راستای حفظ سلامت جامعه به هنگام بیماری های هه گیر: مطالعه کیفی تحلیل محتوا
Title : Identify Factors Influencing The Smart Schools In Order To Protect Public Health Against Epidemics: A Qualitative Study Content Analysis
مشخصات نشریه : مدیریت ارتقای سلامت / Journal of Health Promotion Management (JHPM) /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1400
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، سیدمهدی طاهری ، سیاوش امیدی نیا ،
17 ) عنوان : شناسایی و رتبه‌بندی ذینفعان بانکی در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
Title : Identification And Ranking Bank Stakeholders In It Service Management
مشخصات نشریه : مدیریت اطلاعات / Information Management /
تاریخ چاپ : 18 / 4 / 1400
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، محمد نقی زاده ، الهه نوری ،
18 ) عنوان : تحلیل اقدامات پلیس در توئیت های کاربران ایرانی
Title : Analyzing Iranian Users' Tweets In Order To Gauge Their Attitude Towards The Police, Using Content Analysis Techniques
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ناجا / NAJA Strategic Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1400
نویسندگان : کامران فیضی ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، محمدرضا تقوا ، رسول لطفی ،
19 ) عنوان : مدل مفهومی حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات مبتنی بر فرایندنگاری تحقیق کیفی برای توسعه تئوری پایه استاندارد (CITG)
Title : Conceptual Model Of Process Mapping-based It Corporate Governance Qualitative Research To Develop The Basic Theory Of The Citg Standard
مشخصات نشریه : مدیریت استاندارد و کیفیت / Quality & Standard Management Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1400
نویسندگان : مصطفی تمتاجی ، محمدرضا تقوا ، کامران فیضی ، سید غلام حسن طباطبایی ،
20 ) عنوان : شناسایی مقوله های تغییر فرآیندهای حاکمیت فناوری اطلاعات برای کاربرد در حاکمیت ابری
Title : Identification Of Process Changes Ict Governance In Cloud Govenance Applications
مشخصات نشریه : فرماندهی و کنترل / Journal of Command and Control Communications Computer Intelligence /
تاریخ چاپ : 16 / 1 / 1400
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، مصطفی تمتاجی ، کامران فیضی ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
21 ) عنوان : هوشمندی فناوری در سازمان‌های فناوری پیشرفته
Title : Technology Intelligence In High Tech Organizations
مشخصات نشریه : سیاست نامه علم و فناوری / Science and Technoligi Policy Letters /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : فاطمه محمدی ، سعید کاظم‌پوریان ، محمدرضا تقوا ،
22 ) عنوان : تاثیر آگاهی امنیتی بر پیروی از مقررات امنیتی از سوی کاربران در دوره همه‌گیری بیماری کوووید 19
Title : The Impact Of Security Awareness On The Compliance Of Security Regulations By Users During The Epidemic Of The Covid-19 Disease
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / Public management research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : محمدرضا تقوا ،
23 ) عنوان : مدیریت زیر ساخت شرکت‌های تسهیل‌گر گردشگری پزشکی در ایران
Title : Infrastructure Management Of Medical Tourism Facilitator Firms In Iran
مشخصات نشریه : مدیریت سلامت / مدیریت سلامت /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1399
نویسندگان : حمید ضرغام بروجنی ، محمدرضا تقوا ، سید مجتبی محمود زاده ، راحله ملکی ،
24 ) عنوان : ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﺮوژه و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوژه
Title : The Relationship Between Project Governance And Information Technology Governance And Its Effect On Project Performance.
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / Quarterly Journal of Bi Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : مهدی جنیدی جعفری ، محمد تقی تقوی فرد ، محمدرضا تقوا ،
25 ) عنوان : محصول گردشگری پزشکی مبتنی بر بسترهای الکترونیک
Title : Medical Tourism Product Based On Platforms
مشخصات نشریه : گردشگری و توسعه / Journal of tourism and development /
تاریخ چاپ : 13 / 9 / 1399
نویسندگان : حمید ضرغام بروجنی ، محمدرضا تقوا ، سید مجتبی محمود زاده ، راحله ملکی ،
26 ) عنوان : تأثیر ویژگی های سازمانی، زیرساخت مدیریت دانش و جهت‌گیری کارآفرینانه بر رضایت از ارتباطات شغلی (نمونه پژوهش: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران)
Title : The Effect Of Organizational Characteristics, Knowledge Management Infrastructure And Entrepreneurial Orientation On Job Satisfaction (research Sample: Iran's State-owned Specialized Trading Company)
مشخصات نشریه : مدیریت راهبردی دانش سازمانی / Scientific Journal of Organizational Knowledge Management (SJOKM) /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1399
نویسندگان : سعید کاظم پوریان ، فاطمه محمدی ، محمدرضا تقوا ،
27 ) عنوان : بررسی کاربردی الگوریتم‌های اجماع استفاده شده در شبکه‌های بلا کچین
Title : A Practical Review Of Consensus Algorithms Used In Bella Kechin Networks
مشخصات نشریه : سیاست نامه علم و فناوری / Science and Technoligi Policy Letters /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : محمد شهبازی ، سعید کاظم پوریان ، محمدرضا تقوا ،
28 ) عنوان : بررسی میزان همسویی راهبردی کسب¬وکار و فناوری اطلاعات با استفاده از مدل لوفتمن و بهروش ITIL (مطالعه موردی یکی از سازمان‌های دفاعی ایران)
Title : Investigating The Degree Of Strategic Alignment Of Business And Information Technology Using The Luftman Model And The Itil Method (a Case Study Of One Of Iran's Defense Organizations)
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : محمدرضا تقوا ،
29 ) عنوان : تدوین هستی شناسی فاز درک کسب و کار پروژه های داده کاوی با تمرکز بر حوزه پشتیبانی مشتری
Title : Formulating Business Understanding Of Data Mining Projects In Customer Support Domain
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / پژوهش های مدیریت عمومی /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1399
نویسندگان : حمید رضا نظری ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، محمدرضا تقوا ،
30 ) عنوان : توسعه مدل اکوسیستم شناختی رمزارز
Title : Development Of Ramzarz Cognitive Ecosystem Model
مشخصات نشریه : تازههای علوم شناختی / Advances in Cognitive Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، زهرا جلاییان زعفرانی ،
31 ) عنوان : هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و عوامل موثر بر فرایند آن
Title : Competitive Intelligence Based On Social Media Content And Factors Affecting Its Process
مشخصات نشریه : تحقیقات بازاریابی نوین / New Marketing Research Journal /
تاریخ چاپ : 19 / 3 / 1399
نویسندگان : امیرحسن ناصری ، محمدرضا تقوا ، کامران فیضی ، ایمان رئیسی وانانی ،
32 ) عنوان :
Title : Influential Components On Cash Donations To The Affected People By Natural Disasters Using Information And Communications Technology In Iran
مشخصات نشریه : / journal of rescue and relief /
تاریخ چاپ : 17 / 2 / 1399
نویسندگان : Mohammad Taghi Taqhavifard ، Yohan Yousefzadeh ، کامران فیضی ، محمدرضا تقوا ،
33 ) عنوان : امن سازی رایانش مرزی از طریق زنجیره بلوکی
Title : Securing Cross-border Computing Through Blockchain
مشخصات نشریه : سیاست نامه علم و فناوری / Science and Technoligi Policy Letters /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : سعید کاظم پوریان ، محمد شهبازی ، محمدرضا تقوا ،
34 ) عنوان : چالش های بازآفرینی حکمرانی فناوری اطلاعات در بنگاه های دولتی بهر هبردار از رویکرد رایانش ابری
Title : Challenges Of Re-creating It Governance In State-owned Enterprises Using The Cloud Computing Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات / Iranian Research Institute for Information Science and Technology /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، کامران فیضی ، سید غلامحسن طباطبائی ، مصطفی تمتاجی ،
35 ) عنوان : پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی
Title : Tehran Stock Exchange Prediction Using Optimized Return Neural Network With Artificial Bee Cloning Algorithm
مشخصات نشریه : راهبرد مدیریت مالی / Journal of Financial Management Strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : جعفر باباجانی ، محمدرضا تقوا ، قاسم بولو ، محسن عبدالهی ،
36 ) عنوان : مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیکی نهادهای عمومی )مطالعه موردی شهرداری تهران(
Title : Evaluation Model Of Electronic Services Of Public Institutions (case Study Of Tehran Municipality)
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / Journal of Industrial Management Studies /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1398
نویسندگان : سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، عباس عباسی آذز ، محمدرضا تقوا ، کامران فیضی ،
37 ) عنوان : تدوین هستی شناسی فاز درک کسب و کار پروژه های داده کاوی با تمرکز بر حوزه پشتیبانی مشتری
Title : Develop An Ontology Phase For Understanding Business Data Mining Projects With A Focus On Customer Support
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / Management Researches /
تاریخ چاپ : 2 / 11 / 1398
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، محمدرضا تقوا ، حمید رضا نظری ،
38 ) عنوان : نقش فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند
Title : Role Of Information Technology For Smart School
مشخصات نشریه : / International Journal of Engineering and Technology(UAE) /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1398
نویسندگان : سیدمهدی طاهری ، محمد تقی تقوی فرد ، محمدرضا تقوا ، سیاوش امیدی نیا ،
39 ) عنوان : نقش پیاده‌سازی چارچوب‌های مدیریت خدمات و امنیت (ITIL و ISMS) در تداوم خدمات فناوری اطلاعات
Title : The Role Of Implementing Service And Security Management Frameworks (itil And Isms) In Continuing It Services
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / Quarterly Journal of Bi Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : سهیلا جعفرنژاد ، محمدرضا تقوا ،
40 ) عنوان : مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیکی نهادهای عمومی (مطالعه موردی شهرداری تهران)
Title : Valuation Model Of Electronic Services Of Public Institutions (case Study Of Tehran Municipality)
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / Journal of Industrial Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، عباس عباسی آذز ، محمدرضا تقوا ، کامران فیضی ،
41 ) عنوان : شناسایی پیشرا نهای موفقیت کارآفرینی دیجیتالی با رویکرد فراترکیب
Title : Identify The Drivers Of Digital Entrepreneurship Success With A Hybrid Approach
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / Journal of Technology Development Management /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : سهیلا کشاورز ، محمدرضا تقوا ، حامد کرد ،
42 ) عنوان : ارائه مدل سبدی چهاربعدی مدیریت تامین خدمات در صنعت اپراتوری تلفن همراه
Title : Providing A Four-dimensional Basket Of Service Management Models In The Mobile Operator Industry
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / Innovation Management Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : جهانیار بامدادصوفی ، مقصود امیری ، محمدرضا تقوا ، فهیمه صدیقی ،
43 ) عنوان : توسعه و پیاده سازی آموزش هوشمند الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه- مطالعه موردی ایران
Title : Smart School Development And Implementation E-learning In Developing Countries- Case Study Of Iran
مشخصات نشریه : / Journal of Advanced Pharmacy Education and Research /
تاریخ چاپ : 9 / 6 / 1398
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، سیدمهدی طاهری ، سیاوش امیدی نیا ،
44 ) عنوان : عوامل موفقیت مدارس هوشمند با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات: مطالعه موردی
Title : Success Factors For Smart Schools Emphasizing The Role Of Information Technology: A Case Study
مشخصات نشریه : / International Journal of Engineering and Technology(UAE) /
تاریخ چاپ : 9 / 6 / 1398
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، سیدمهدی طاهری ، سیاوش امیدی نیا ،
45 ) عنوان : بررسی وضعیت سواد رایانه ای دبیران مقطع متوسطه اول
Title : Assessing The Computer Literacy Status Of Junior High School Teachers
مشخصات نشریه : توسعه حرفه‌ای معلم / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : کلثوم گهریزی ، محمدرضا تقوا ، سمیرا نظری ،
46 ) عنوان : راهبردهای فناورانه و مدیریت آموزشی نوین: رهبری و توسعه مدیریت فناوری اطلاعات با هوشمند سازی مدارس
Title : Technological Strategies And Modern Educational Management: Leadership And Development Of Information Technology Management By Making Schools Smarter
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی / Quarterly Journal of Educational Leadership and Management Research /
تاریخ چاپ : 3 / 2 / 1398
نویسندگان : سیدمهدی طاهری ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، سیاوش امیدی نیا ،
47 ) عنوان : عوامل موفقیت در هوشمند سازی مدارس با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات
Title : Success Factors In Smart Schools With Emphasis On The Role Of Information Technology
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند /
تاریخ چاپ : 3 / 2 / 1398
نویسندگان : سیدمهدی طاهری ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، سیاوش امیدی نیا ،
48 ) عنوان : الگوی فرایندی تجاری سازی خدمات در شرکتهای دانش بینان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات
Title : Model Of Service Commercialization Process In Ict Companies
مشخصات نشریه : مدیریت فرهنگ سازمانی ( فرهنگ مدیریت سابق) / Organizational Culture Management /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1398
نویسندگان : زهره دهدشتی شاهرخ ، محمود محمدیان محمودی تبار ، محمدرضا تقوا ، حمیدرضا فرج ،
49 ) عنوان : مدل ساختاری فناوری اطلاعات سبز و پایداری سازمانی
Title : Structural Model Of Green Information Technology And Organizational Sustainability
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / Quarterly Journal of Bi Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، مسعود ظهرابی ، زهره دهدشتی شاهرخ ،
50 ) عنوان : الگوی پیاده سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانهای دفاعی – نظامی مبتنی بر الگوی ITIL
Title : Model Of Implementation Of Information And Communication Technology Services Of Defense-military Organizations Based On Itil Model
مشخصات نشریه : مدیریت نظامی / A Research Quarterly in Military Management /
تاریخ چاپ : 27 / 11 / 1397
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، کامران فیضی ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، علی خلیلی ،
51 ) عنوان : الگوی پیاده سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانهای دفاعی- نظامی مبتنی بر الگویITIL
مشخصات نشریه : مدیریت نظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، کامران فیضی ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، علی خلیلی ،
52 ) عنوان : پیش بینی احتمال رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری ایران مورد مطالعه یک بانک خصوصی ایرانی
Title : Churn Prediction In Iran Banking Industry Case Of A Private Iranian Bank
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1397
نویسندگان : محسن عسگری ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ،
53 ) عنوان : پیش‌بینی احتمال رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری ایران مورد مطالعه: یک بانک خصوصی ایرانی
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، محسن عسگری ،
54 ) عنوان : الگوی راهبردی تأمین مالی پروژههای زیرساختی پهن باند با اقتصاد تعاونی
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت راهبردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : محمدرضا رضایی نژاد ، محمدرضا تقوا ، حبیب رودساز ،
55 ) عنوان : تحلیلی بر اکوسیستم نوآوری واکسن های انسانی در ایران
مشخصات نشریه : فصلنامه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، حمیدرضا طهوری ،
56 ) عنوان : طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت توسعه نرم افزار
Title : A Fuzzy Inference System For Evaluating The Performance Of Knowledge Management System In Software Development Industry
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : ایمان رئیسی وانانی ، محمدرضا تقوا ، امیرشاهی دلنیا ،
57 ) عنوان : تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، حمیدرضا طهوری ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ،
58 ) عنوان : طراحی بوم مدل کسب و کار رسانه‌های اجتماعی نوپای بومی با جهت گیری راهبرد تمرکز پورتر
مشخصات نشریه : توسعه کارآفرینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : سیاوش صلواتیان ، محمدرضا تقوا ، میلاد گودرزی ،
59 ) عنوان : تبیین فرآیند توسعه فناوری با استفاده از موتورهای محرک نوآوری؛ مورد مطالعه: توسعه فناوری نیروگاه های بادی در ایران
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1396
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، ناصر باقری مقدم ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محمد تقی تقوی فرد ،
60 ) عنوان : مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیک (فناوری اطلاعات) در مؤسسات بزرگ غیرانتفاعی
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1396
نویسندگان : سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، عباس عباسی آذز ، محمدرضا تقوا ، کامران فیضی ،
61 ) عنوان :
Title : Information Sharing Assessment In Supply Chain: Hierarchical Fuzzy Rule-Based System
مشخصات نشریه : Journal of Information & Knowledge Management / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1396
نویسندگان : Farnoush Farajpour ، محمد تقی تقوی فرد ، Ami Yousefli ، محمدرضا تقوا ،
62 ) عنوان :
Title : Clustering For Reduction Of Energy Consumption In Wireless Sensor Networks By AHP Method
مشخصات نشریه : Journal of Information Systems and Telecommunication / Journal of Information Systems and Telecommunication /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1396
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، کامران فیضی ، Aziz Hanifi ،
63 ) عنوان : تحلیل ارزیابی سطح بلوغ امنیت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد کوبیت
مشخصات نشریه : امنیت پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، کامران فیضی ، علی خلیلی ،
64 ) عنوان : مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، علی معینی ، محمدرضا زین الدینی ،
65 ) عنوان :
Title : Iran’s Pharmaceutical Sectoral Innovation System
مشخصات نشریه : The Journal of Pharmaceutical and Health Science (JPHS) / The Journal of Pharmaceutical and Health Science (JPHS) /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : Bahman Kargar Shahamat ، محمدرضا تقوا ، Seyyed HabibOlAllah Tabatabaeian ،
66 ) عنوان : طبقه بندی مشتریان بر اساس عوامل مؤثر بر تمایل به خرید آن ها
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد محرابیون ، احد زارع رواسان ، امیر ارضی سلطان ،
67 ) عنوان : تأثیر فناوری اطلاعات سبز بر مؤلفه اقتصادی پایداری سازمانی (مطالعه موردی: سازمانهای کوچک و متوسط ایرانی)
مشخصات نشریه : مدیریت اطلاعات / Information Management /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، مسعود ظهرابی ، زهره دهدشتی شاهرخ ،
68 ) عنوان : کارکردهای شبکه نوآوری تحلیلی از یادگیری فناورانه در بخش دارویی ایران
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : بهمن کارگر شهامت ، محمدرضا تقوا ، سید حبیب اله طباطبائیان ،
69 ) عنوان : مدل پیاده سازی مدیریت امنیت فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : مونا ونکی ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، کامران فیضی ،
70 ) عنوان : دسته بندی عواملی موثر بر تقاضای محصولات فرهنگی در بازار داخلی
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت در ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : مهدی حقیقی کفاش ، محمدرضا اسماعیلی ، محمود محمدیان محمودی تبار ، محمدرضا تقوا ،
71 ) عنوان : تعیین شاخص های معرف محصول فرهنگی هنری ایرانی-اسلامی در نظال جمهوری اسلامی
مشخصات نشریه : مطالعات قدرت نرم / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : مهدی حقیقی کفاش ، محمود محمدیان محمودی تبار ، محمدرضا تقوا ، محمدرضا اسماعیلی ،
72 ) عنوان :
Title : Afffecting Factors On ITIL-Based Health IT Service Management (Tehran University Of Medical Sciences, Tehran, IR Iran)
مشخصات نشریه : IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security / IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security /
تاریخ چاپ : 9 / 3 / 1396
نویسندگان : Fateme Hajiali Asgari ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محمدرضا تقوا ، Farid Abolhasani ،
73 ) عنوان : بررسی تأثیر لجستیک الکترونیک در توسعۀ لجستیک تشخیص و پاسخ در یک سازمان نظامی
Title : Investigating The Effect Of Electronic Logistics In Developing The Logistics Of Detection And Response In A Military Organization
مشخصات نشریه : مدیریت نظامی / /
تاریخ چاپ : 13 / 02 / 1396
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، مهدی صمیمی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، احمدرضا سنجری ،
74 ) عنوان : بررسی تأثیر لجستیک الکترونیک در توسعۀ لجستیک تشخیص و پاسخ در یک سازمان نظامی
Title : Investigating The Effect Of Electronic Logistics In Developing The Logistics Of Detection And Response In A Military Organization
مشخصات نشریه : مدیریت نظامی / مدیریت نظامی /
تاریخ چاپ : 13 / 2 / 1396
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
75 ) عنوان : مقایسه تطبیقی قوانین حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کشورهای منتخب
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1396
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، محمدرضا تقوا ، مهدی فقیهی ، محمد جواد جمشیدی ،
76 ) عنوان :
Title : Using AHP Technique And Fuzzy VIKOR Technique To Select A Dynamic Enterprise Resource Planning System In Rayan Pardazesh Co. Case Study
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1396
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، Mandana Izadi ،
77 ) عنوان : الزامات شکل گیری شبکه نورآوری تحلیلی از قاعده بنگاه اداری در بخش دارویی ایران
مشخصات نشریه : بهبود مدیریت / /
تاریخ چاپ : 17 / 11 / 1395
نویسندگان : بهمن کارگر شهامت ، محمدرضا تقوا ، سید حبیب اله طباطبائیان ، جمشید صالحی صدقیانی ،
78 ) عنوان : بررسی تاثیر طراحی پرتال سبک زندگی بر تغییر سبک زندگی
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1395
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، کامران فیضی ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، سمیرا قندچی ،
79 ) عنوان :
Title : The Validation Model Of Electronic Services (IT) In Big Non-profit Institutions (case Study Of Tehran Municipality)
مشخصات نشریه : International Journal of Systems Signal Control and Engineering Application / /
تاریخ چاپ : 20 / 08 / 1395
نویسندگان : سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، Abbas Abbasi Azar ، محمدرضا تقوا ، کامران فیضی ،
80 ) عنوان : کشف تقلب در تراکنش های کارت های بانکی با استفاده از پردازش موازی ناهنجاری در بزرگ داده ها
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، طاها منصوری ، کامران فیضی ، بابک اخگر ،
81 ) عنوان :
Title : A Model For Investigating The Stability Factors In Formal Science And Technology Collaborative Networks: A Case Study Of Iran
مشخصات نشریه : TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE / TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE /
تاریخ چاپ : 16 / 05 / 1395
نویسندگان : Reza Asadi Fard ، سید حبیب اله طباطبائیان ، Jahanyar Bamdad Soufi ، محمدرضا تقوا ،
82 ) عنوان : الگوی توسعه ی لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ
Title : Proposing A Model For The Development Of Electronic Logistics In The Ground Force Of The Iranian Army Through Utilizing Sense And Respond Approach
مشخصات نشریه : مدیریت نظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1395
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، احمدرضا سنجری ، مهدی صمیمی ،
83 ) عنوان : الگوی توسعه ی لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ
Title : Proposing A Model For The Development Of Electronic Logistics In The Ground Force Of The Iranian Army Through Utilizing Sense And Respond Approach
مشخصات نشریه : مدیریت نظامی / مدیریت نظامی /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1395
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، مهدی صمیمی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، احمدرضا سنجری ،
84 ) عنوان :
Title : Evaluation Of IT Service Management Based On ITIL Framework In Banks Of Industry And Mine (Service Operation Processes)
مشخصات نشریه : Asian Journal of Information Technology / /
تاریخ چاپ : 13 / 01 / 1395
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، Mohammad Taghi Taqhavifard ، Fasihi Foad ،
85 ) عنوان : الگوی صیانت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، محمدرضا تقوا ، مهدی فقیهی ، جواد جمشیدی ،
86 ) عنوان :
Title : Methodology Of Existing Attitudes Towards Valuation Of Electronic Services (E-Services) In Technology-Based Companies
مشخصات نشریه : INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY / /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1394
نویسندگان : Abbas Abbasi Azar ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ،
87 ) عنوان : عوامل موثر بر قصد ادامه استفاده مشتریان بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: بانک ملی ایران)
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1394
نویسندگان : علی نبوی ، محمد تقی تقوی فرد ، پیام حنفی زاده ، محمدرضا تقوا ،
88 ) عنوان :
Title : Methodology Of Existing Attitudes Towards Valuation Of Electronic Services (E-Services) In Technology Based Companies
مشخصات نشریه : INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY / /
تاریخ چاپ : 27 / 11 / 1394
نویسندگان : سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، محمدرضا تقوا ، Mohammad Taghi Taqhavifard ، Abbas Abbasi Azar ،
89 ) عنوان : هدف تداوم فناوری اطلاعات: مرور ادبیات سیستماتیک
Title : Information Technology Continuance Intention: A Systematic Literature Review
مشخصات نشریه : International Journal of E-Business Research / International Journal of e-Business Research /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1394
نویسندگان : علی نبوی ، محمد تقی تقوی فرد ، پیام حنفی زاده ، محمدرضا تقوا ،
90 ) عنوان :
Title : ITIL-based IT Service Management Maturity Model Design In Health-based Organizations (Case Study: City Of Tehran)
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 28 / 08 / 1394
نویسندگان : Fateme Hajiali Asgari ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محمدرضا تقوا ، Farid Abolhasani ،
91 ) عنوان : عوامل موثر بر قصد ادامه استفاده مشتریان بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: بانک ملی ایران)
Title : Factors Influencing The Continuance Intention Of Customers To The Usage Of Internet Banking (case: Bank Melli Iran)
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : علی نبوی ، محمد تقی تقوی فرد ، پیام حنفی زاده ، محمدرضا تقوا ،
92 ) عنوان : عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر پذیرش نوآوری های حوزه خدمات ارزش افزوده موبایل
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : محمد نقی زاده ، محمدرضا تقوا ، مهدی صالحی ،
93 ) عنوان : شناسایی و بررسی رابطه عوامل و ابعاد تاثیر گذار بر امنیت نظام های اطلاعاتی گسترش یافته با روش معماری خدمت گرا
مشخصات نشریه : پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، ماندانا ایزدی ،
94 ) عنوان :
Title : The Effect Of IT On Information Sharing And Supply Chain Performance: Case Study Of Automotive Industry
مشخصات نشریه : Applied mathematics in Engineering, Management and Technology / /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1393
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، Farzaneh Ghandepasand Foomani ،
95 ) عنوان : مدل تحلیل شکاف سازمان برای پیاده سازی الزامات تداوم و مقاوم سازی عملیات ها مطابق استاندارد BS 25999
مشخصات نشریه : علوم و فناوری های پدافند نوین / Journal of Passive Defence Science and Technology /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، میلاد یداللهی ،
96 ) عنوان :
Title : Recognition And Prioritization Of Electronic Marketing Strategies In Virtual Market Places Through Utilization FTOPSIS In Iranian Pump Manufacturing Company (PUMPIRAN)
مشخصات نشریه : Indian Journal of Scientific Research / /
تاریخ چاپ : 11 / 02 / 1393
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، Hadi Khademi Bidhandi ، Mona Mehran ،
97 ) عنوان : بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت بر هوش عاطفی و بهبود و تحول سازمانی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1392
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، هادی عبدالهی ،
98 ) عنوان :
Title : A Conceptual Model For University-Industry Knowledge Transfer Through Technology Intelligence Cycles And Social Networks: Multiple Case Study Of Technology Transfer Projects
مشخصات نشریه : Asian Journal of Research in Marketing / Asian Journal of Research in Marketing /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1392
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، Farzan Majid far ، Seyyed Reza Salami ،
99 ) عنوان :
Title : Classification And Comparison Of Strategic Information Systems Planning Methodologies
مشخصات نشریه : International Journal of Enterprise Information Systems / International Journal of Enterprise Information Systems /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1392
نویسندگان : Hadi Esmailzadeh Kanjani ، Amir Mohtarami ، محمدرضا تقوا ،
100 ) عنوان : عوامل موثر بر موفقیت پروژه های انتقال فناوری بین المللی با حمایت سازمان تسهیل گر
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، سید حبیب اله طباطبائیان ، جمشید صالحی صدقیانی ، کمال محمدی ،
101 ) عنوان : تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم و فناوری بر پایداری آنها
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : رضا اسدی فر ، سید حبیب اله طباطبائیان ، جهانیار بامدادصوفی ، محمدرضا تقوا ،
102 ) عنوان : تاثیر الگوی شکل گیری و رشد شبکه های همکاری علم و فناوری بر پایداری آنها
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : رضا اسدی فرد ، سید حبیب اله طباطبائیان ، جهانیار بامدادصوفی ، محمدرضا تقوا ،
103 ) عنوان : بررسی امنیت در سیستم های اطلاعاتی توسعه یافته با روش معماری سرویس گرا(SOA)
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، ماندانا ایزدی ،
104 ) عنوان : بررسی موفقیت پیاده سازی سیستم اطلاعاتی از دیدگاه کاربران
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : محمدرضا تقوا ،
105 ) عنوان : تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، سید مجتبی حسینی بامکان ، حمیدرضا فلاح لاجیمی ،
106 ) عنوان :
Title : Implementing High-technology Intelligence At National Level Organizations: An Action Research Study
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1392
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، farzan Majid far ، Mohammad Taghi Taqhavifard ، Manoochehr Manteghi ،
107 ) عنوان : عوامل موثر بر پذیرش سیستم های آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب در آموزش ضمن خدمت
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، ابراهیم رجب پور ، سارا بابا احمدی ،
108 ) عنوان : شناسایی و اولویت بندی الزامات مهم در تدوین ره نگاشت فناوری توسعه نرم افزارهای متن باز در ایران
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد نقی زاده ، رضا نقی زاده ،
109 ) عنوان : تدوین مدلی برای ارزیابی و انتخاب چارچوب های معماری سازمانی
مشخصات نشریه : مهندسی اطلاعات / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : امیر محترمی ، محمدرضا تقوا ، هادی اسماعیل زاده کنجانی ،
110 ) عنوان : چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری
مشخصات نشریه : رهیافت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : رضا اسدی فرد ، سید حبیب اله طباطبائیان ، جهانیار بامدادصوفی ، محمدرضا تقوا ،
111 ) عنوان :
Title : A Domestic Model For Successful Implementation Of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems In Iranian Manufacturing Enterprises
مشخصات نشریه : management science letters / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، mohammad Rahmani ،
112 ) عنوان : ارایه خدمات مناسب به مشتریان بالقوه با استفاده از تکنیک های داده کاوی در حوزه بانک داری الکترونیک
مشخصات نشریه : مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، سید مجتبی حسینی بامکان ،
113 ) عنوان : تحلیل نظام فناورانه نوآوری بخش باد ایران
مشخصات نشریه : بهبود مدیریت / /
تاریخ چاپ : 24 / 07 / 1390
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محمد تقی تقوی فرد ، ناصر باقری مقدم ،
114 ) عنوان : نقش نظام های مدیریت امنیت اطلاعات در بهبود عملکرد زنجیره تامین
مشخصات نشریه : پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، احمد جعفریان ، محسن شفیعی نیک آبادی ،
115 ) عنوان :
Title : A Data Mining Method For Service Marketing: A Case Study Of Banking Industry
مشخصات نشریه : management science letters / /
تاریخ چاپ : 21 / 01 / 1390
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، Seid Mojhtaba Hosseini Bamakan ،
116 ) عنوان : گونه شناسی ساختارهای مدیریتی شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران – مطالعه چند موردی
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، جهانیار بامدادصوفی ، محمدرضا تقوا ، رضا اسدی فرد ،
117 ) عنوان :
Title : The Role Of Organizational Factors In The International Technology Transfer Project Success: An Empirical Investigation
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1389
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، Kamal Mohammadi ،
118 ) عنوان : سنجش بلوغ همسویی راهبردهای فناوری اطلاعات و کسب وکار در سازمان – مورد شرکت سایپا یدک
مشخصات نشریه : پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، پیمان جاجی زاده ،
119 ) عنوان : ارزیابی آمادگی سازمان های بیمه ایرانی برای پیاده سازی انبار داده، بررسی شرکت بیمه پارسیان
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بیمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد صالح ترکستانی ، مسعود حجاریان ،
120 ) عنوان : تاثیر وب سایت بر رضایت مشتریان در تجارت الکترونیک
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1386
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، احمد افخمی ،
121 ) عنوان : موانع انسانی استقرار سیستم های اطلاعاتی در سازمان و راهکارهای حل آنها
مشخصات نشریه : بازاریابی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : محمدرضا تقوا ،
122 ) عنوان : تکنیک آنالیز تاثیر بر روند(TIA) نقطه تلاقی تکنیک های کمی و کیفی پیش بینی(با مثالی در زمینه آینده پژوهی انرژی)
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1385
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، یاسر علیزاده ،
123 ) عنوان : تبیین مناسب طرح سازمانی برای آمادگی برای سامانه برنامه ریزی جامع سازمان (ERP) رویکرد مورد کاوی تطبیقی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، مهرداد کازرونی ، محمد تقی تقوی فرد ، محمد رحمانی ،
124 ) عنوان : آینده پژوهی قیمت نفت با استفاده از تکنیک تاثیر بر روند
مشخصات نشریه : مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1384
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، یاسر علیزاده ،
125 ) عنوان : برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات؛ به سوی رویکردهای اقتضایی
مشخصات نشریه : مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، هادی اسماعیل زاده کنجانی ، امیر محترمی ،
126 ) عنوان : طراحی سیستم اطلاعاتی خرید با استفاده از متدولوژی شیء گرا و مقایسه آن با متدولوژی ساخت یافته
مشخصات نشریه : مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1382
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، امیررضا آیت اللهی ،
127 ) عنوان : پژوهشی در زمینه استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه ها از شبکه های اطلاع رسانی در ایران
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1380
نویسندگان : محمدرضا تقوا ،
128 ) عنوان :
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان :
129 ) عنوان :
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان :