سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/taghavifard
نام و نام خانوادگی : محمد تقی تقوی فرد
دانشکده : مدیریت و حسابداری گروه آموزشی : مدیریت صنعتی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : مهندسی صنایع وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 48392832 ایمیل : taghavifard@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : AAY-5427-2021
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/M-Taghavifard
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 399 مورد)
1 ) عنوان : شناسایی ذینفعان در داده های بهداشت و درمان شخصی با استفاده از فناوری بلاکچین: مروری جامع
Title : Identification Of Stakeholders In Personal Health Records Using Blockchain Technology: A Comprehensive Review
مشخصات نشریه : مدیریت فناوری اطلاعات / Journal of Information Technology Management /
تاریخ چاپ : 11 / 2 / 1403
نویسندگان : حمید خواجویی ، محمد تقی تقوی فرد ، مقصود امیری ، ایمان رئیسی وانانی ،
2 ) عنوان : شناسایی ذینفعان در سوابق سلامت شخصی با استفاده از فناوری بلاکچین: مرور جامع ادبیات
Title : Identification Of Stakeholders In Personal Health Records Using Blockchain Technology: A Comprehensive Review
مشخصات نشریه : مدیریت فناوری اطلاعات / Journal of Information Technology Management /
تاریخ چاپ : 11 / 2 / 1403
نویسندگان : حمید خواجویی ، محمد تقی تقوی فرد ، مقصود امیری ، ایمان رئیسی وانانی ،
3 ) عنوان : نکول شرکتی و قیمتگذاری داراییها در بازار سهام
Title : Corporate Default And Asset Pricing In Stock Market
مشخصات نشریه : Accounting Knowledge / دانش حسابداری /
تاریخ چاپ : 7 / 1 / 1403
نویسندگان : میثم احمدوند ، محمد تقی تقوی فرد ، شایان غائبی مهماندوست ، محمد روحی ،
4 ) عنوان : الگویی برای گسترش فناوری پزشکی از راه دور در حوزه درمان
Title : A Model For The Expansion Of Telemedicine Technology In The Field Of Treatment
مشخصات نشریه : نشریه بین المللی تحلیلهای غیرخطی همراه با کاربردهای آنها / International Journal of Nonlinear Analysis and Applications (discontinued) /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1402
نویسندگان : محسن مسلمی فر ، کامران فیضی ، محمد تقی تقوی فرد ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ،
5 ) عنوان : شناسائی عوامل موثر بر عملکرد بانکداری توسعه ای با استفاده از رویکرد فراترکیب
Title : شناسائی عوامل موثر بر عملکرد بانکداری توسعه ای با استفاده از رویکرد فراترکیب
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / پژوهش ها و سیاست های اقتصادی /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1402
نویسندگان : محمد علی کشاورز فیض آبادی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، ابوالفضل کزازی ،
6 ) عنوان : تبیین ابعاد مدیریت احساسات مشتریان خدمات مدیریت دارایی با کاربست فراترکیب
Title : Explaining The Dimensions Of Sentiment Management For Asset Management Services Customers Using Meta-synthesis
مشخصات نشریه : مدیریت دارایی و تامین مالی / Journal of Asset Management and Financing /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1402
نویسندگان : وحید ناصحی فر ، زهره دهدشتی شاهرخ ، محمد تقی تقوی فرد ، محسن لالجینی ،
7 ) عنوان : بهینه سازی طراحی زنجیره تامین برای پایداری و قابلیت اطمینان: مطالعه مقایسه ای اپسیلون افزوده و روش های محدودیت نرمال شده
Title : Optimizing Supply Chain Design For Sustainability And Reliability: A Comparative Study Of Augmented Epsilon And Normalized Normal Constraint Methods
مشخصات نشریه : کنترل و بهینه سازی در ریاضیات کاربردی / Control and Optimization in Applied Mathematics /
تاریخ چاپ : 9 / 9 / 1402
نویسندگان : سجاد امیریان ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
8 ) عنوان : مدل‌سازی ساختاری تفسیری کیفیت خدمات دولت سیار مبتنی بر قابلیت های وب 3
Title : Interpretive Structural Modeling For Evaluating Quality Of Mobile Government Services Based On Web 3.0
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / پژوهش های مدیریت عمومی /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1402
نویسندگان : حامد کرد ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، نورمحمد یعقوبی ،
9 ) عنوان : طراحی و برنامه ریزي یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره تأمین با رویکرد برنامه ریزي دوسطحی و درنظرگرفتن شاخصهاي زیست محیطی و قابلیت اطمینان
Title : Integrated Designing And Planning Of Production And Distribution In The Supply Chain With A Bi-level Programming Approach And Considering Environmental Indicators And Credibility
مشخصات نشریه : فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی / Journal of Development of Logistics and Human Resource Management /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1402
نویسندگان : سمانه کشایی آرانی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، مصطفی زندیه ،
10 ) عنوان : همگرایی بین پایداری و قابلیت اطمینان در طراحی زنجیره تامین: بررسی ادبیات سیستماتیک
Title : The Convergence Between Sustainability And Reliability In The Design Of Supply Chain: A Systematic Literature Review
مشخصات نشریه : مهندسی در تحقیقات صنعتی / Journal of Engineering in Industrial Research /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1402
نویسندگان : سجاد امیریان ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
11 ) عنوان : طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار و قابل اطمینان تحت عدم قطعیت (مطالعه موردی: غرب کارتن)
Title : Designing A Sustainable And Reliable Supply Chain Network Under Uncertainty (case Study: West Of Carton)
مشخصات نشریه : مدیریت زنجیره تأمین / مدیریت زنجیره تأمین /
تاریخ چاپ : 3 / 8 / 1402
نویسندگان : سجاد امیریان ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
12 ) عنوان : ادغام پایداری و قابلیت اطمینان در زنجیره تأمین: مرور سیستماتیک ادبیات
Title : Integrating Sustainability And Reliability In The Supply Chain: A Systematic Literature Review
مشخصات نشریه : مدیریت زنجیره تامین / Iranian Journal of Supply Chain Management /
تاریخ چاپ : 15 / 7 / 1402
نویسندگان : سجاد امیریان ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
13 ) عنوان : ظهور پارادایم زنجیره تامین پایدار و قابل اطمینان در طراحی شبکه زنجیره تامین
Title : The Emergence Of A Sustainable And Reliable Supply Chain Paradigm In Supply Chain Network Design
مشخصات نشریه : / COMPLEXITY /
تاریخ چاپ : 15 / 7 / 1402
نویسندگان : سجاد امیریان ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
14 ) عنوان : شناسایی و اولویت بندی اهداف و نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی شرکت‌های برق منطقه‌ای در ایران
Title : Identifying Users’ Objectives And Information Needs Of Financial Reports Of Regional Electricity Companies In Iran
مشخصات نشریه : حسابداری دولتی / Governmental Accounting /
تاریخ چاپ : 4 / 7 / 1402
نویسندگان : جعفر باباجانی ، محمد جواد سلیمی ، محمد تقی تقوی فرد ،
15 ) عنوان : تبیین همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان در بیمارستان های تامین اجتماعی استان زنجان
Title : Explaining The Strategic Alignment Of Information Technology With Organization Strategy In Social Security Hospitals Of Zanjan Province
مشخصات نشریه : فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری / Journal of New Research Approaches in Management and Accounting /
تاریخ چاپ : 3 / 7 / 1402
نویسندگان : محدرضا معنوی امین ، فتاح میکائیلی ، محمد تقی تقوی فرد ،
16 ) عنوان : تحلیل احساسات مبتنی بر متن کاوی در شبکه اجتماعی توییتر به منظور شناخت تفکر افراد
Title : Sentiment Analysis Of The Twitter Social Network: Understanding People's Thinking
مشخصات نشریه : New Media Studies / مطالعات رسانه های نوین /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1402
نویسندگان : کامران فرج زاده ، محمد تقی تقوی فرد ، عباس طلوعی اشلقی ، علیرضا رشیدی کمیجان ،
17 ) عنوان : ارایه الگویی برای تبیین عوامل موثر برتمایل اهدای آنلاین در راستای تامین مالی جمعی سازمان های مردم نهاد
Title : Presenting A Model To Explain The Factors Affecting The Willingness To Donate Online In Line With The Crowdfunding Of Non-governmental Organizations
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / پژوهش های مدیریت عمومی /
تاریخ چاپ : 27 / 6 / 1402
نویسندگان : محمداکبر شیخ زاده ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، جهانیار بامدادصوفی ،
18 ) عنوان : مدل واگذاری تسهیلات با در نظر گرفتن کارایی و برابری: ادغام بانک ها
Title : Facility Delocation Model Considering Efficiency And Equity: Banks Merger
مشخصات نشریه : / International Journal of Applied Decision Sciences /
تاریخ چاپ : 17 / 6 / 1402
نویسندگان : سعید ضرغامی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، احمد ماکویی ،
19 ) عنوان : طراحی سیستم ارزیابی هوشمند جهت پیش بینی خسارت بیمه های آتش سوزی با استفاده از یادگیری عمیق
Title : Designing An Intelligent Evaluation System For Predicting Fire Insurance Claims Using Deep Learning
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بیمه / پژوهشنامه بیمه /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1402
نویسندگان : ایمان رئیسی وانانی ، محمد تقی تقوی فرد ، بابک سهرابی ، مرتضی امیرحسینی ،
20 ) عنوان : طراحی الگوی نظام جبران خدمات قضات در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
Title : Designing A Model Of The Compensation System For Judges In The Judicial System Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی / جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1402
نویسندگان : محمود آرائی ، عباس عباس پور ، ایرج بابائی ، محمد تقی تقوی فرد ، صمد برزویان شیروان ،
21 ) عنوان : مدل منابع انسانی سبز در صنایع کوچک و متوسط
Title : Green Human Resources Model In Small And Medium Industries
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) / Management Studies in Development and Evolution /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1402
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، محمدامیر خانی ، ثریا بیرامی ،
22 ) عنوان : طراحی و برنامه ریزی یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره تامین با رویکرد برنامه ریزی دو سطحی و در نظر گرفتن شاخصها و اعتبار زیست محیطی
Title : Integrated Designing And Planning Of Production And Distribution In The Supply Chain With A Bi-level Programing Approach And Considering Environmental Indicators And Credibility
مشخصات نشریه : فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی / توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی /
تاریخ چاپ : 25 / 5 / 1402
نویسندگان : سمانه کشائی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، مصطفی زندیه ،
23 ) عنوان : پذیرش بانکداری اجتماعی: یک نوآوری اجتماعی و فنی در تجارت اجتماعی خدمات گرا
Title : Adopting Social Banking: A Socio-technical Innovation Of Service-oriented Social Commerce
مشخصات نشریه : / INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING /
تاریخ چاپ : 22 / 5 / 1402
نویسندگان : نسیبه پوطی ، محمد تقی تقوی فرد ، محمدرضا تقوا ، محمد فتحیان ،
24 ) عنوان : ابعاد و مؤلفه های فرهنگ امنیت اطلاعات: یک مرور نظام مند
Title : Dimensions And Components Of Information Security Culture: A Systematic Review
مشخصات نشریه : نشریه پژوهش نامه پردازش و مدیریت اطلاعات / Iranian Journal of Information Processing Management /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1402
نویسندگان : سهیلا جعفرنژاد ثانی ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، میر علی سید نقوی ،
25 ) عنوان : برنامه نویسی هندسی فازی کروی: رویکردی جدید برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم
Title : Spherical Fuzzy Geometric Programming: A New Approach For System Reliability Assessment
مشخصات نشریه : مجله بین المللی قابلیت اطمینان، ریسک و ایمنی: نظریه و کاربرد / International Journal of Reliability, Risk and Safety: Theory and Application /
تاریخ چاپ : 7 / 5 / 1402
نویسندگان : سجاد امیریان ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
26 ) عنوان : اولویت بندی پارامترهای کلیدی موثر در مبارزه با فساد در دولت الکترونیک ایران
Title : E- Governance Development Model Towards Anti- Corruption In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / Management Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1402
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، هومن مثنوی ، محمد تقی تقوی فرد ، سعید زرندی ،
27 ) عنوان : مدلی برای طراحی دوره های آموزشی مهارتی با استفاده از قراردادهای هوشمند بر بستر بلاکچین
Title : A Model For Designing Skill Training Courses Using Smart Contracts On The Blockchain Platform
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1402
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، مصطفی نژاد طاهری ، عباس طلوعی اشلقی ،
28 ) عنوان : طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با رویکرد پایداری و قابلیت اطمینان
Title : Designing A Closed Loop Supply Chain Network With A Sustainability And Reliability Approach
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت توسعه سبز / /
تاریخ چاپ : 24 / 4 / 1402
نویسندگان : سجاد امیریان ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
29 ) عنوان : ادغام پایداری و قابلیت اطمینان در زنجیره تأمین: مرور سیستماتیک ادبیات
Title : Integrating Sustainability And Reliability In The Supply Chain: A Systematic Literature Review
مشخصات نشریه : مدیریت زنجیره تامین / Iranian Journal of Supply Chain Management /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : سجاد امیریان ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
30 ) عنوان : شناسایی پیشران هاي کیفیت خدمات دولت سیار
Title : Identification Of Drivers Affecting The Quality Of Mobile Government Services
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / Researches of Management Organizational Resources /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، نورمحمد یعقوبی ، حامد کرد ،
31 ) عنوان : پیشنهاددهی انرژی الکتریکی در بازار توأم انرژی و رزرو برای تولیدکننده برق با واحدهای حرارتی و بادی
Title : Co-optimized Bidding Strategy Of An Integrated Wind-thermal System In Electricity Day Ahead And Reserve Market Under Uncertainties
مشخصات نشریه : مدلسازی در مهندسی / مدل سازي در مهندسي /
تاریخ چاپ : 16 / 3 / 1402
نویسندگان : مهرنوش خاجی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
32 ) عنوان : مدل قابلیتهای رقابتی شرکت با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی و ریسک ارتباطات خریدار تأمین کننده (مورد مطالعه: شرکتهای فعال در صنعت آسانسور و پله برقی)
Title : A Model Of Company Competitive Capabilities Considering Social Capital And Buyer-supplier Relationship Risk: A Case Study Of The Elevator And Escalator Industry
مشخصات نشریه : مدیریت بهره وری / Journal of Productivity Management /
تاریخ چاپ : 3 / 3 / 1402
نویسندگان : محسن هوشنگی ، ابوالفضل کزازی ، محمد تقی تقوی فرد ، رضا کیانی ماوی ،
33 ) عنوان : تكرار به ياد ماندني: نقش تكرار حروف به عنوان عنصري پيرازباني در نام تجاري و بازاريابي شبكه هاي اجتماعي
Title : Memorable Repetition: The Role Of Letter Repetition In Brand Names And Social Media Marketing
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 2 / 1402
نویسندگان : منوچهر نادری ، ویدا شقاقی ، پانته آ فرودی ، شهلا رقیب دوست ، محمد تقی تقوی فرد ،
34 ) عنوان : مدل پیشنهادی برای ارزیابی مدیریت زنجیره تامین با استفاده از DEA و مدیریت دانش
Title : A Proposed Model For The Assessment Of Supply Chain Management Using Dea And Knowledge Management
مشخصات نشریه : / Computational Algorithms and Numerical Dimensions /
تاریخ چاپ : 11 / 2 / 1402
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، نسیم اکرام نصرتیان ،
35 ) عنوان : در جستجوی الگویی برای نظام جبران خدمات قضات مبتنی بر الزامات آموزش و بهسازی سرمایه انسانی
Title : A
مشخصات نشریه : الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی / The model of Iranian Islamic progress /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1402
نویسندگان : محمود آرائی ، عباس عباس پور ، ایرج بابائی ، محمد تقی تقوی فرد ، صمد برزویان شیروان ،
36 ) عنوان : در جستجوی الگویی برای نظام جبران خدمات قضات مبتنی بر الزامات آموزش و بهسازی سرمایه انسانی
Title : In Search Of A Model For The Compensation System Of Judges Based On The Requirements Of Training And Improvement Of Human Capital
مشخصات نشریه : الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی / الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : محمود آرائی ، عباس عباس پور ، ایرج بابائی ، محمد تقی تقوی فرد ، صمد برزویان شیروان ،
37 ) عنوان : مدل مدیریت ریسک مبتنی بر مدیریت دانش مطالعه موردی: شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
Title : Knowledge Management-based Risk Management For Information & Communication Technology Companies
مشخصات نشریه : مدیریت بحران / مدیریت بحران /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1401
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، مهرداد خداوردیان ، ایمان رئیسی وانانی ،
38 ) عنوان : یک شبکه DEA فازی جدید بر اساس معیارهای امکان و ضرورت برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین چابک: مطالعه موردی
Title : A New Fuzzy Dea Network Based On Possibility And Necessity Measures For Agile Supply Chain Performance Evaluation: A Case Study
مشخصات نشریه : / EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : حمزه پورباباگل ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، پیام حنفی زاده ،
39 ) عنوان : یک رویکرد فازی عادلانه برای تخصیص تسهیلات: مطالعه موردی ادغام بانک ها
Title : An Equitable Fuzzy Approach For Facility Delocation: A Case Study Of Banks Merging
مشخصات نشریه : / Scientia Iranica /
تاریخ چاپ : 24 / 11 / 1401
نویسندگان : سعید ضرغامی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، احمد ماکویی ، مانی شریفی ،
40 ) عنوان : ارائه رویکردی استوار به مسئله پیشنهاددهی تولیدکننده برق در بازار رقابتی با معیارهای الزام و امکان فازی
Title : A Robust Optimization Approach To Bidding Strategy For Generation Companies In Electricity Competitive Market Using Fuzzy Possibility And Necessity Theory
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / Management Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1401
نویسندگان : مهرنوش خاجی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
41 ) عنوان : The convergence between sustainability and reliability in the design of supply chain: a systematic literature review
Title : همگرایی بین پایداری و قابلیت اطمینان در طراحی زنجیره تامین: بررسی ادبیات سیستماتیک
مشخصات نشریه : مهندسی در تحقیقات صنعتی / Journal of Engineering in Industrial Research /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1401
نویسندگان : سجاد امیریان ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
42 ) عنوان : مدل مبتنی بر بازی وارسازی در بستر شبکه های اجتماعی به منظور شناخت تفکر افراد: مورد مطالعه تاکسی های اینترنتی در ایران
Title : A Model Based On Gamification In The Context Of Social Networks To Understand People's Thinking: The Case Of Internet Taxis In Iran
مشخصات نشریه : علوم و فنون مدیریت اطلاعات / Sciences and Techniques of Information Management /
تاریخ چاپ : 4 / 10 / 1401
نویسندگان : کامران فرج زاده ، محمد تقی تقوی فرد ، عباس طلوعی اشلقی ، علیرضا رشیدی کمیجان ،
43 ) عنوان : مقایسه مدل كيفيت خدمات آموزشي هوشمند از دیدگاه دریافت كنندگان و ارائه دهندگان خدمت
Title : Comparison Of The Quality Model Of Smart Educational Services From The Viewpoint Of Recipients And Service Providers
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1401
نویسندگان : امیر مهدی جعفری حقیقت پور ، جهانیار بامدادصوفی ، محمد تقی تقوی فرد ، علی خورسندی طاسکوه ،
44 ) عنوان : توسعه مدل چندهدفه زنجیره تأمین با تقاضای تصادفی: رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی و تدوین سناریو
Title : Multi-objective Supply Chain Model With Stochastic Demand: An Optimization Approach Based On Simulation And Scenario Development
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / Journal of Industrial Management Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1401
نویسندگان : شیما صالحی مقدم ، محمد تقی تقوی فرد ، قنبر عباسپور اسفدن ، ابوتراب علیرضایی ،
45 ) عنوان : رویکرد جدید ترکیبی بهترین-بدترین گروهی ساده شده و طبقه بندی چند شاخصه برای انتخاب سبد سهام
Title : A Novel Hybrid Simplified Group Bwm And Multi-criteria Sorting Approach For Stock Portfolio Selection
مشخصات نشریه : / EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS /
تاریخ چاپ : 3 / 9 / 1401
نویسندگان : میر سید محمد محسن امامت ، مقصود امیری ، محمدرضا مهرگان ، محمد تقی تقوی فرد ،
46 ) عنوان : رسوخ فناوری اطلاعات: مرور نظاممند ادبیات
Title : Information Technology Infusion: A Systematic Literature Review
مشخصات نشریه : مدیریت اطلاعات / Information Management /
تاریخ چاپ : 30 / 8 / 1401
نویسندگان : مهدی حنیدی جعفری ، محمد تقی تقوی فرد ، سید سروش قاضی نوری نائینی ، جهانیار بامدادصوفی ،
47 ) عنوان : پیشنهاددهی همزمان در بازارهای رقابتی برق و بورس انرژی برای یک نیروگاه حرارتی بر اساس ارزش فعلی سود
Title : Bidding Of Thermal Generation Company To Competitive Electricity And Exchange Market Based On Net Profit Value
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 16 / 8 / 1401
نویسندگان : مهرنوش خاجی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
48 ) عنوان : تعیین استراتژی استوار پیشنهاد دهی در بازار رقابتی برق برای یک نیروگاه حرارتی
Title : Robust Bidding Strategy For Thermal Power Generation Company In Competitive Electricity Market
مشخصات نشریه : پژوهش های نوین در تصمیم گیری / Journal of Modern Research in Decision Making /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1401
نویسندگان : مهرنوش خاجی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
49 ) عنوان : ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانکهای تجاری کشور با استفاده از رویکرد کیفی
Title : Presenting A Model Of Factors Affecting Digital Corporate Banking Commercial Banks Of The Country Using A Qualitative Approach
مشخصات نشریه : بررسی های بازرگانی / Commercial Surveys /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1401
نویسندگان : علیرضا سالک ، محمود محمدیان محمودی تبار ، وحید ناصحی فر ، محمد تقی تقوی فرد ،
50 ) عنوان : کاهش متغیرهای کلیدی ارزیابی بانک ها در بستر روش تحلیل پوششی داده ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری
Title : Banks' Evaluation Variables Identification And Reduction In The Data Envelopment Analysis Context Using Structural Equation Modeling
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی بودجه و مالی / Journal of Research in Budget and Finance /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1401
نویسندگان : سعید ضرغامی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، احمد ماکویی ،
51 ) عنوان : طراحی الگوی شایستگی های کارکردی دانش آموختگان دکتری دانشگاهها
Title : Designing A Model Of Functional Competencies Of Universities Doctoral Graduates
مشخصات نشریه : راهبردهای آموزش در علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1401
نویسندگان : نفیسه سادات شریعت زاده ، علی خورسندی طاسکوه ، مرتضی طاهری ، عباس عباس پور ، محمد تقی تقوی فرد ،
52 ) عنوان : ظهور پارادایم زنجیره تامین پایدار و قابل اطمینان در طراحی شبکه زنجیره تامین
Title : The Emergence Of A Sustainable And Reliable Supply Chain Paradigm In Supply Chain Network Design
مشخصات نشریه : / COMPLEXITY /
تاریخ چاپ : 29 / 6 / 1401
نویسندگان : سجاد امیریان ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
53 ) عنوان : الگوی چالش های ارائه خدمات دولتی در بستر رسانه اجتماعی (دولت الکترونیک 2.0) با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه
Title : The Providing A Public Services Challenges Model In The Framework Of Social Media (e-government 2.0) Focused On Developing Countries
مشخصات نشریه : علوم و فنون مدیریت اطلاعات / Science and Techniques of Information Management /
تاریخ چاپ : 20 / 6 / 1401
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، رویا حجازی نیا ،
54 ) عنوان : طراحی و تبیین مدل مبتنی بر استراتژي ز نجیره تامین لارج جهت بهبود عملکرد رقابتی در صنعت داروسازي ایران (تو لید داروهاي ژنریک)
Title : A Model Based On The Strategy Of Larg Supply Chain To Improve The Competitive Performance In The Pharmaceutical Industry Of Iran (production Of Generic Drugs)
مشخصات نشریه : فرماندهی و کنترل / Journal of Command and Control Communications Computer Intelligence /
تاریخ چاپ : 18 / 6 / 1401
نویسندگان : جهانیار بامدادصوفی ، ابوالفضل کزازی ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان شایگان ،
55 ) عنوان : مدل توسعه گردشگری فرهنگی در استان کردستان
Title : A Model For The Development Of Cultural Tourism In Kurdistan Province
مشخصات نشریه : مطالعات شهری / JMS /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1401
نویسندگان : مهدی کروبی ، محمد تقی تقوی فرد ، سوران احمدی زاد ،
56 ) عنوان : تاثیر فشارهای بیرونی و انگیزش درونی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش پذیرش مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنایع لبنی
Title : The Effect Of External Pressures And Internal Motivation On The Company's Performance With Regard To The Role Of Acceptance Of Green Supply Chain Management In The Dairy Industry
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / Management tomorrow /
تاریخ چاپ : 30 / 5 / 1401
نویسندگان : امیرمحمد خانی ، محمد تقی تقوی فرد ،
57 ) عنوان : مدل اجرای هوشمند خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی: مطالعه ای با روش داده بنیاد
Title : Model Of Intelligent Implementation Of Public Policies In Government Organizations: A Study Using Gt Method
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم مدیریت ایران / Iranian Management sciences /
تاریخ چاپ : 20 / 5 / 1401
نویسندگان : جمال بوستان زر ، حسین رحمان سرشت ، فتاح شریف زاده ، محمد تقی تقوی فرد ،
58 ) عنوان : یک مدل جدید DEA شبکه‌ای فازی با اندازه‌های امکان و الزام برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیرنده با ارتباطات شبکه‌ای و داده‌های فازی (مطالعۀ موردی: صنعت برق ایران)
Title : A New Fuzzy Dea Network With Possibility And Necessity Measures For Performance Evaluation Of Dmus With Network Relations And Fuzzy Data: A Case Study In Iran Regional Power Companies
مشخصات نشریه : مدیریت تولید و عملیات / Production and Operations Management /
تاریخ چاپ : 18 / 5 / 1401
نویسندگان : حمزه پورباباگل ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
59 ) عنوان : ارائه مدلی برای ارزیابی گزارشگری ریسک شرکتی در ایران
Title : A Model For Corporate Risk Reporting Evaluation In Iran
مشخصات نشریه : دانش حسابداری / Knowledge of accounting /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1401
نویسندگان : محسن ختن لو ، قاسم بولو ، محمد تقی تقوی فرد ،
60 ) عنوان : ارزیابی منبع محور مناطق نمونه گردشگری بر اساس مدلهای رقابتمندی مقصدهای گردشگری (TDC) و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (MCDA )
Title : Resource-oriented Evaluation Of Tourism Selected Areas Based On Tourism Destination Competitiveness Models (tdc) And Multi-criteria Decision Analysis (mcda)
مشخصات نشریه : مدیریت کسب و کارهای بین الملل / Journal of International Business Management /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1401
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، دیاکو عباسی ،
61 ) عنوان : توسعه یک روش تحلیل پوششی داده چند هدفه گام به گام بر اساس مجموعه اوزان مشترک برای ارزیابی چابکی واحدهای تصمیم: مطالعه موردی
Title : Development Of A Multi-objective Stepwise Data Envelopment Analysis Method Based On Common Set Of Weights To Evaluate The Agility Of Decision-making Units: A Case Study
مشخصات نشریه : / International Journal of Advanced Operations Management /
تاریخ چاپ : 14 / 5 / 1401
نویسندگان : موسی دریجانی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، پیام حنفی زاده ،
62 ) عنوان : طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار و قابل اطمینان: کاربرد روش محدودیت نرمال شده(NNC)
Title : Sustainable And Reliable Closed-loop Supply Chain Network Design: Normalized Normal Constraint (nnc) Method Application
مشخصات نشریه : / International Journal of Industrial and Systems Engineering /
تاریخ چاپ : 8 / 5 / 1401
نویسندگان : سجاد امیریان ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
63 ) عنوان : رویکرد ترکیبی روش بهترین-بدترین آرمانی خطی و طبقه بندی چند شاخصه برای تشکیل سبد سهام
Title : A Combined Approach Of The Best-worst Linear Ideal Method And Multi-attribute Classification To Form A Stock Portfolio
مشخصات نشریه : پژوهش های نوین در تصمیم گیری / Journal of Modern Research in Decision Making /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1401
نویسندگان : میرسید محمد حسن امامت ، مقصود امیری ، محمدرضا مهرگان ، محمد تقی تقوی فرد ،
64 ) عنوان : سرمایه اجتماعی و قابلیت های نوآوری در روابط خریدار- تأمین کننده: نقش ریسک های فرصت طلبی و مالکیت فکری
Title : Social Capital And Innovation Capabilities In The Buyer-supplier Relationship: The Role Of Opportunism And Intellectual Property Risk
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / Journal of Industrial Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1401
نویسندگان : ابوالفضل کزازی ، محمد تقی تقوی فرد ، رضا کیانی ماوی ، محسن هوشنگی ،
65 ) عنوان : ارزیابی کیفیت خدمات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حوزه فرهنگ و هنر و تأثیر آن بر رضایت شهروندان
Title : Evaluation Of The Quality Of The Services Of The Cultural And Social Deputy Of Tehran Municipality In The Field Of Culture And Art And Its Effect On Citizens' Satisfaction
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / Social Development and Welfare Planning /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1401
نویسندگان : امیرمحمد خانی ، ابوالفضل کزازی ، محمد تقی تقوی فرد ،
66 ) عنوان : مدلی براي مدیریت ریسک در صنعت هتلداري ایران
Title : A Risk Management Model In Iran's Hotel Industry
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / Tourism Management Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1401
نویسندگان : محمود ضیائی ، فاطمه خدابخشی گرگانی ، محمد تقی تقوی فرد ، محمد صالح ترکستانی ،
67 ) عنوان : الگوی هوشمندی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر علم داده و یادگیری ماشینی
Title : Human Resource Management Intelligence Pattern Based On Data Science And Machine Learning
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / Quarterly Journal of Bi Management Studies /
تاریخ چاپ : 7 / 4 / 1401
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، ریحانه فروزنده جونقانی ، وجه الله قربانی زاده ، محمد تقی تقوی فرد ،
68 ) عنوان : الگوی قضاوت حرفه ای و تصمیم گیری حسابرسان دیوان محاسبات کشور در خصوص ادای مسئولیت پاسخگویی نهادهای بخش عمومی
Title : Pattern Of Professional Judgment And Decision-making By The Auditors Of Accounts Court Regarding The Accountability Of Public Sector Institutions
مشخصات نشریه : دانش حسابرسی / Audit Science /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : روح ا... صدیقی ، جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ، ابوالفضل گرگانی فیروزجاه ،
69 ) عنوان : نقش دانش کاربران در ارزیابی سختی وظیفه درچارچوب بهبود فناوری اطلاعات شرکتی در سازمان
Title : The Role Of Users’ Knowledge In Evaluation Of Task Difficulty In Frame Of Improvement Of Enterprise It In Organization
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) / Management Studies in Development and Evolution /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : پیام حنفی زاده ، احمد طاهریان فر ، مسعود عالمی نیسی ، محمد تقی تقوی فرد ،
70 ) عنوان : خوشه بندي مشتریان در حوزه بانکداري الکترونیک با بهره گیري از تراکنشهاي الکترونیکی و اطلاعات دموگرافیک (مورد مطالعه: بانک رفاه)
Title : Customer Clustering In The Field Of Electronic Banking Using Electronic Transactions And Demographic Information (case : Refah Bank)
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1401
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، امیر محمد خانی ، فاطمه لطفی ،
71 ) عنوان : مدلی برای کنترل ریسک خدمات تأمین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت)
Title : A Model For Controlling The Risk Of Crowdfunding Services (case : Bank Mellat)
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت در ایران / Management Research in Iran /
تاریخ چاپ : 20 / 2 / 1401
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، کامران فیضی ، بابک زادجباری اوچتپه ، جهانیار بامدادصوفی ، محمدعلی دهقان دهنوی ،
72 ) عنوان : ارزیابی منبع محور مناطق نمونه گردشگری بر اساس مدلهای رقابتمندی مقصدهای گردشگری ( TDC ) و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (MCDA)
Title : Source-based Assessment Of Tourism Sample Areas Based On Competitive Models Of Tourist Destinations (tdc) And Multi-criteria Decision Analysis (mcda)
مشخصات نشریه : مدیریت کسب و کارهای بین المللی / Journal of International Business Management /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1401
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، دیاکو عباسی ،
73 ) عنوان : شناسایی و رتبه بندي شاخص هاي حسابداري خلاقانه با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه اي
Title : Identifying And Ranking Creative Accounting Indexes Using Analytic Network Process
مشخصات نشریه : حسابداری و منافع اجتماعی / Accounting and Social Interests /
تاریخ چاپ : 5 / 2 / 1401
نویسندگان : معصومه چهارده چریکی ، قاسم بولو ، ایمان رئیسی وانانی ، جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ،
74 ) عنوان : مدلی برای کنترل ریسک خدمات تأمین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت)
Title : A Model For Controlling The Risk Of Crowdfunding Services (case: Bank Mellat)
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت در ایران / Management Research in Iran /
تاریخ چاپ : 30 / 1 / 1401
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، کامران فیضی ، بابک جباری اوچتپه ، جهانیار بامدادصوفی ، محمدعلی دهقان دهنوی ،
75 ) عنوان : شناسایی و سطح بندی مولفه های مدیریت پایدار منابع انسانی در صنعت بانکداری
Title : Sustainable Human Resource Management In The Banking Industry
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت راهبردی / Journal of Strategic Management Studies /
تاریخ چاپ : 25 / 1 / 1401
نویسندگان : حامد دهقانان ، سعیده شیردل ، مهدی حقیقی کفاش ، محمد تقی تقوی فرد ،
76 ) عنوان : الگويي براي نظارت مالي در شهرداري هاي كلان شهرهاي ايران
Title : A Model For Financial Control In Metropolitan Municipalities Of Iran
مشخصات نشریه : بررسی های حسابداری و حسابرسی / Review of Accounting and Auditing /
تاریخ چاپ : 6 / 1 / 1401
نویسندگان : جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ، رضا قنبریان ،
77 ) عنوان : روش های ارتقاء ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان صمت در شرای اپیدمی کووید 19
Title : Methods Of Improving The Dimensions Of Psychological Empowerment Of Employees Of Samt Organization In The Condition Of Covid-19
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) / Management Studies in Development and Evolution /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : مصطفی نیکنامی ، عباس عباس پور ، محمد تقی تقوی فرد ، پرستو اصغری ،
78 ) عنوان : ارائۀ مدل سلامت نظام مالی به منظور پیشگیری از اختلاس و ارتقای سطح اعتماد عمومی در بانک های ایران
Title : Providing A Financial System Health Model To Prevent Embezzlement And Improve The Public Trust In The Iranian Banks
مشخصات نشریه : مدیریت سرمایه اجتماعی / Journal of Social Capital Management /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : صالح ابوسعیدی ، عباس عباس پور ، محمد تقی تقوی فرد ، عباس نرگسیان ،
79 ) عنوان : توسعه یک مدل ریاضی ارزیابی مشتریان یک زنجیره تامین سبز چند محصولی
Title : Development Of A Mathematical Model For Evaluating Customers Of A Multi-product Green Supply Chain
مشخصات نشریه : دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت / Iranian Management Accounting Association /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : فرزاد مسیحی ، محمد تقی تقوی فرد ، قنبر عباسپور اسفدن ، علیرضا رشیدی کمیجان ،
80 ) عنوان : مدلی برای بلوغ دولت الکترونیک 2.0 با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه
Title : A Model For E-government 2. 0 Maturity: Focusing On Developing Countries
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند / مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، رویا حجازی نیا ،
81 ) عنوان : تدوین مدل مفهومی رفتار تجاری در صنعت سیمان ایران
Title : Developing A Conceptual Model Of Business Behavior In Iran's Cement Industry
مشخصات نشریه : مدیریت کسب و کارهای بین المللی / Journal of International Business Management /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1400
نویسندگان : سیده مهسا حسینی ، وحید ناصحی فر ، محمد تقی تقوی فرد ، وحید خاشعی ورنامخواستی ،
82 ) عنوان : نقش مسئولیت اجتماعی شرکت در پذیرش مدیریت زنجیره تأمین سبز با توجه به نقش میانجی تجزیه و تحلیل کلان داده ها
Title : The Social Responsibility Role Of Corporate In Accepting Green Supply Chain Management With Respect To The Mediating Role Of Big Data Analysis
مشخصات نشریه : اندیشه آماد / Thought ready /
تاریخ چاپ : 16 / 10 / 1400
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، امیرمحمد خانی ، ثریا بیرامی ،
83 ) عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت اجتماعی در مشاغل خدمات محور با استفاده از روش دلفی فازی
Title : Determining The Factors Affecting The Acceptance Of Social Commerce In Service-oriented Businesses Using The Fuzzy Delphi Method
مشخصات نشریه : / International Journal of Electronic Business /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1400
نویسندگان : نسیبه پوطی ، محمد تقی تقوی فرد ، محمدرضا تقوا ، محمد فتحیان ،
84 ) عنوان : تحلیل شناختی استراتژی های مدیریت ریسک منابع انسانی مبتنی بر مدل های ذهنی مدیران و ماتریس ارزیابی ریسک جهت ارتقا عملکرد کسب و کار
Title : Cognitive Analysis Of Human Resource Risk Management Strategies Based On Managers' Mental Models And Risk Assessment Matrix To Improve Business Performance
مشخصات نشریه : کاوشهای مدیریت بازرگانی / Journal of Business Management Research /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1400
نویسندگان : المیرا شاکری ، حامد دهقانان ، وحید خاشعی ورنامخواستی ، محمد تقی تقوی فرد ،
85 ) عنوان : طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان بخشی نرمال
Title : Designing Fixed Lifetime Perishable Products Supply Chain Using Normal Boundary Intersection Method
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS) /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : احمد ابراهیمی ، لعیا الفت ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
86 ) عنوان : عوامل موثر در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
Title : Effective Factors In Successful Establishment Of Knowledge Management In Information And Communication Technology Companies
مشخصات نشریه : / Turkish Journal of Computer and Mathematics Education /
تاریخ چاپ : 29 / 9 / 1400
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، مهرداد خداوردیان ، ایمان رئیسی وانانی ،
87 ) عنوان : ارزیابی احتمال نکول مشتریان حقیقی بانک اقتصاد نوین با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان
Title : Assessing Default Probability Of En Bank Legal Customers Using Support Vector Machine Method
مشخصات نشریه : نشریه تحقیق در عملیات / Iranian Journal of Operations Research /
تاریخ چاپ : 29 / 9 / 1400
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، رضا حبیبی ،
88 ) عنوان : طراحی شبکه زنجیره تأمین جهانی با درنظرگرفتن پایداری و تابآوری تحت عدم قطعیت
Title : Designing A Global Supply Chain Network Considering Sustainability And Resiliency Under Uncertainty: Case Study Oxygen Concentrator Device
مشخصات نشریه : مدیریت بحران / /
تاریخ چاپ : 27 / 9 / 1400
نویسندگان : سعید حکیمی ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
89 ) عنوان : روش های ارتقاء ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان صمت در شرای اپیدمی کووید
Title : Methods Of Improving The Dimensions Of Psychological Empowerment Of Employees Of Samt Organization In The Condition Of Covid-19
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) / /
تاریخ چاپ : 22 / 9 / 1400
نویسندگان : مصطفی نیکنامی ، عباس عباس پور ، محمد تقی تقوی فرد ، پرستو اصغری ،
90 ) عنوان : چارچوب خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری
Title : Value Creation Framework Through The Integrated Electronic Supply Chain Of Tourism Services
مشخصات نشریه : مطالعات اجتماعی گردشگری / Mycologia Iranica /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1400
نویسندگان : عذرا عزیزی ، حمید ضرغام بروجنی ، محمود ضیائی ، محمد تقی تقوی فرد ،
91 ) عنوان : ارائه مدل ارزيابي استراتژيك نظام مديريت منابع انساني در هولدينگها
Title : A Strategic Evaluation Model Of Human Resource Management System In Holdings
مشخصات نشریه : مطالعات منابع انسانی / Human Resource Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1400
نویسندگان : جهانیار بامدادصوفی ، محمد تقی تقوی فرد ، حامد دهقانان ، منصور دهقان نجم آبادی ،
92 ) عنوان : شناسایی ریسک‌های رایانش ابری بر اساس عملکرد دوسویه شرکت با استفاده از تکنیک VIKOR فازی
Title : Identifying Cloud Computing Risks Based On Firm’s Ambidexterity Performance Using Fuzzy Vikor Technique
مشخصات نشریه : / Global Journal of Flexible Systems Management /
تاریخ چاپ : 12 / 8 / 1400
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، ستاره مجیدیان ،
93 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر بر هوشمندسازی مدارس در راستای حفظ سلامت جامعه به هنگام بیمار یهای هم هگیر: مطالع ه کیفی تحلیل محتوا
Title : Identify Factors Influencing The Smart Schools In Order To Protect Public Health Against Epidemics: A Qualitative Study Content Analysis
مشخصات نشریه : مدیریت ارتقای سلامت / Journal of Health Promotion Management (JHPM) /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، سیدمهدی طاهری ، سیاوش امیدی نیا ،
94 ) عنوان : خوشه بندی مشتریان در حوزه بانکداری الکترونیک با بهره گیری از تراکنش های الکترونیکی و اطلاعات دموگرافیک (مورد مطالعه: بانک رفاه)
Title : Clustering Customers In The Field Of Electronic Banking Using Electronic Transactions And Demographic Information (case : Refah Bank)
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی / Journal of Approach in Business Management /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، امیرمحمد خانی ، فاطمه لطفی ،
95 ) عنوان : سنجش عملکرد بانکها با استفاده از مدل DEA دو مرحله ای (مطالعه موردی شعبه بانک سپه استان تهران)
Title : Measuring The Performance Of Banks Using Two-stage Dea Model (case: Sepah Bank Branches In Tehran Province)
مشخصات نشریه : بررسی های بازرگانی / Commercial Surveys /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، رضا حبیبی ، حجت مهدی زاده ،
96 ) عنوان : مرور نظام مند ابعاد پذیرش تجارت اجتماعی توسط مشتریان
Title : A Systematic Review Of Social Commerce Adoption By Customers
مشخصات نشریه : مدیریت اطلاعات / Information Management /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : نسیبه پوطی ، محمد تقی تقوی فرد ، محمدرضا تقوا ، محمد فتحیان ،
97 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر بر هوشمندسازی مدارس در راستای حفظ سلامت جامعه به هنگام بیماری های هه گیر: مطالعه کیفی تحلیل محتوا
Title : Identify Factors Influencing The Smart Schools In Order To Protect Public Health Against Epidemics: A Qualitative Study Content Analysis
مشخصات نشریه : مدیریت ارتقای سلامت / Journal of Health Promotion Management (JHPM) /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1400
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، سیدمهدی طاهری ، سیاوش امیدی نیا ،
98 ) عنوان : سنجش عملکرد بانکها با استفاده از مدل DEA دو مرحله ای (مطالعه موردی شعبه بانک سپه استان تهران)
Title : Measuring The Performance Of Banks Using Two-stage Dea Model (case Of Sepah Bank Branches In Tehran Province)
مشخصات نشریه : بررسی های بازرگانی / Commercial Surveys /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، رضا حبیبی ، حجت مهدی زاده ،
99 ) عنوان : تحلیل مضامین مؤثر بر خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین ی کپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری در ایران
Title : Analysis Of Themes Affecting Value Creation Through The Integrated Electronic Supply Chain Of Tourism Services In Iran
مشخصات نشریه : گردشگری و توسعه / Journal of tourism and development /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : حمید ضرغام بروجنی ، محمد تقی تقوی فرد ، عذرا عزیزی ،
100 ) عنوان : تحلیل شناختی مدل های ذهنی مدیران در فرآیند مدیریت ریسک منابع انسانی جهت ارتقای عملکرد سازمانی با استفاده از تکنیک استخراج استعاره ای زالتمن
Title : Cognitive Analysis Of Managers' Mental Models In The Human Resources Risk Management Process To Improve Organizational Performance Using Zaltman's Metaphorical Extraction Technique.
مشخصات نشریه : مدیریت بهره وری / مدیریت بهره وری /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1400
نویسندگان : المیرا شاکری ، حامد دهقانان ، وحید خاشعی ورنامخواستی ، محمد تقی تقوی فرد ،
101 ) عنوان : مدل ترکیبی هوشمند تعیین روش مشارکت عمومی - خصوصی صنعت آب و فاضلاب ایران بر مبنای الگوریتم های جمعی درختی
Title : An Intelligent Hybrid Model For Determining Publicprivate Partnership In Iranian Water And Wastewater Industry Based On Collective Tree Algorithms
مشخصات نشریه : آب و فاضلاب / Journal of Water and Waste Water /
تاریخ چاپ : 5 / 6 / 1400
نویسندگان : اسکندری ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، سید سروش قاضی نوری نائینی ،
102 ) عنوان : زمانبندی چندپروژه ای بهینه با درنظرگرفتن قابلیت اطمینان و کیفیت در زنجیره تأمین ساخت وساز: الگوریتم ژنتیک ترکیبی
Title : Multi-project Optimal Scheduling Considering Reliability And Quality Within The Construction Supply Chain: A Hybrid Genetic Algorithm
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / Journal of Industrial Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : هیرش گلپیرا ، عرفان بابایی تیرکلائی ، محمد تقی تقوی فرد ، فایق ظاهری ،
103 ) عنوان : در جستجوی راهبردهای اثربخش برای بهبود سلامت نظام مالی بانکهای ایران
Title : In Search Of Effective Strategies To Improve The Health Of The Financial System Of Iranian Banks
مشخصات نشریه : نظارت و بازرسی / Monitoring and inspection /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : عباس عباس پور ، صالح ابوسعیدی ، محمد تقی تقوی فرد ،
104 ) عنوان : شناسایی عوامل و شاخص های مدل سنجش کیفیت خدمات صنعت بازیهای رایانهای بر بستر ابر
Title : Identifying The Factors And Indicators Of The Model For Measuring The Quality Of Services In The Cloud Gaming Industry
مشخصات نشریه : فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران / Journal of Information and Communication Technology /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، محمدعلی عباسپور طهرانی فرد ، کامران فیضی ، رسول نورالسنا ،
105 ) عنوان : ارائه ی مدلی جهت تبیین عوامل موثر بر عملکرد کانال توزیع بنگاه های تولیدکننده/واردکننده محصولات تند گردش در ایران
Title : A Model To Explain The Factors Affecting The Performance Of The Distribution Channel Of Companies Producing / Importing Fast-moving Products In Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS) /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : وحید ناصحی فر ، زهره دهدشتی شاهرخ ، محمد تقی تقوی فرد ، حمیدرضا قاضی مقدم ،
106 ) عنوان : مدل رقابت پذیری بانک های تجاری (موردمطالعه: بانک‎های پاسارگاد، ملت و آینده)
Title : Competitiveness Model Of Commercial Banks (case Study: Pasargad, Mellat And Ayandeh Banks)
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / Urban Economics and Management /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : وحید ناصحی فر ، محمود محمدیان محمودی تبار ، محمد تقی تقوی فرد ، علی منصورصادقی ،
107 ) عنوان : مدلی برای شناسایی معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی داخلی از منظر خبرگان حرفه ای
Title : A Model For Identifying The Criteria For Measuring The Quality Of Internal Audit From The Perspective Of Professional Experts
مشخصات نشریه : پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) / Accounting Advances /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1400
نویسندگان : سعید محسنی نیا ، جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ،
108 ) عنوان : سنجش آثار كمي تغيير سياست های مالياتي بر صنايع كشور (رهيافت داده-ستانده)
Title : Assessing The Quantitative Effects Of Changes In Tax Policies On The Country's Industries (input-output Approach)
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1400
نویسندگان : ابوالفضل کزازی ، محمد تقی تقوی فرد ، اسفندیار جهانگرد ، مهرداد مهرکام ،
109 ) عنوان : چارچوبی برای شناسایی و ارزیابی ظرفیت برهم زنندگی نوآوری
Title : A Framework For Identifying And Evaluating The Capability Of Innovation Disruption
مشخصات نشریه : فرآیند مدیریت و توسعه / Journal of Management and Development Process /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1400
نویسندگان : محمد حسین کاشانی وحید ، محمد تقی تقوی فرد ، سید سروش قاضی نوری نائینی ، جهانیار بامدادصوفی ،
110 ) عنوان : سنجش كارایي بانکها با استفاده از رهيافت بيزین: مطالعه موردی بانکهای منتخب ایران
Title : Measuring The Efficiency Of Banks Using The Bayesian Approach: A Case Study Of Selected Iranian Banks
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1400
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، رضا حبیبی ، عباس علی یاری ،
111 ) عنوان : شناسایی و رتبه‌بندی ذینفعان بانکی در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
Title : Identification And Ranking Bank Stakeholders In It Service Management
مشخصات نشریه : مدیریت اطلاعات / Information Management /
تاریخ چاپ : 18 / 4 / 1400
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، محمد نقی زاده ، الهه نوری ،
112 ) عنوان : ارزیابی کارآیی با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی وزن مشترک تحت رویکرد چند هدفه و همچنین تئوری های امکان و الزام
Title : Efficiency Assessment Using Common-weight Fdea Under A Multi-objective Approach As Well As Possibility And Necessity Theory
مشخصات نشریه : / Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1400
نویسندگان : موسی دریجانی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، پیام حنفی زاده ،
113 ) عنوان : مدلهای ذهنی مدیران در فرآیند مدیریت ریسک منابع انسانی جهت ارتقای عملکرد سازمانی با استفاده از تکنیک استخراج استعارهای زالتمن
Title : Cognitive Analysis Of Managers' Mental Models In Human Resource Risk Management To Improve Organizational Performance Via Zaltman Metaphor Elicitation Technique
مشخصات نشریه : مدیریت بهره وری / مدیریت بهره وری /
تاریخ چاپ : 9 / 4 / 1400
نویسندگان : المیرا شاکری ، حامد دهقانان ، وحید خاشعی ورنامخواستی ، محمد تقی تقوی فرد ،
114 ) عنوان : طراحی الگوی شایستگی های کارکردی دانش آموختگان دوره دکتری
Title : Designing A Model Of Functional Competencies Of Universities Doctoral Graduates
مشخصات نشریه : راهبردهای آموزش در علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 15 / 3 / 1400
نویسندگان : نفیسه سادات شریعت زاده ، علی خورسندی طاسکوه ، مرتضی طاهری ، عباس عباس پور ، محمد تقی تقوی فرد ،
115 ) عنوان : Effective Factors In Successful Establishment Of Knowledge Management In Information And Communication Technology Companies
Title : Effective Factors In Successful Establishment Of Knowledge Management In Information And Communication Technology Companies
مشخصات نشریه : / Turkish Journal of Computer and Mathematics Education /
تاریخ چاپ : 14 / 3 / 1400
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، مهرداد خداوردیان ، ایمان رئیسی وانانی ،
116 ) عنوان : مدل های ذهنی مدیران در فرآیند مدیریت ریسک منابع انسانی جهت ارتقاء عملکرد سازمانی با استفاده از تکنیک استخراج استعاره ای زالتمن
Title : Managers' Mental Models In The Human Resources Risk Management Process To Improve Organizational Performance Using Zaltman's Metaphorical Extraction Technique
مشخصات نشریه : مدیریت بهره وری / Productivity management /
تاریخ چاپ : 11 / 2 / 1400
نویسندگان : المیرا شاکری ، حامد دهقانان ، وحید خاشعی ورنامخواستی ، محمد تقی تقوی فرد ،
117 ) عنوان : الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی در دانشگاه های برتر ایران
Title : Competency Model Of Human Resource Managers In Iran's Top Universities
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / Management Researches /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1399
نویسندگان : صادق فراهانی ، وجه الله قربانی زاده ، محمد تقی تقوی فرد ، حسن رنگریز ،
118 ) عنوان : مدلی برای بخش بندی یادگیرندگان و بهبود عملکرد آموزشی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی
Title : A Model For Learners Segmentation And Educational Performance Improvement Using Data Mining Algorithms
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / Quarterly Journal of Bi Management Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1399
نویسندگان : سینا رئیسی وانانی ، ایمان رئیسی وانانی ، محمد تقی تقوی فرد ،
119 ) عنوان : ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی به روش استدلال مبتنی بر مورد (CBR)
Title : Assessing The Credit Risk Of Bank Loan Applicants Using Case-based Reasoning (cbr)
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 25 / 11 / 1399
نویسندگان : امیر خرمی ، محمد تقی تقوی فرد ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ،
120 ) عنوان : رقابت پذیری مقصدهای گردشگری فراتحلیل کیفی پژوهش ها با استفاده از شاخص سه گانه بلیکی
مشخصات نشریه : فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1399
نویسندگان : محمود ضیائی ، محمد تقی تقوی فرد ،
121 ) عنوان : طراحی زنجیره تأمین چند دوره اي-چندسطحی جهت کالاهاي فاسد شدنی با دوره عمر ثابت در شرایط عدم اطمینان
Title : Designing Multi Period-multi Level Supply Chain For Fixed Lifetime Perishable Products Under Uncertainty
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / مطالعات مدیریت صنعتی /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1399
نویسندگان : احمد ابراهیمی ، لعیا الفت ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
122 ) عنوان : رقابت پذیری مقصدهای گردشگری فرا تحلیل کیفی پژوهش ها با استفاده از شاخص سه گانه بلیکی
Title : Competitiveness Of Tourist Destinations Meta-qualitative Analysis Of Research Using The Blake Triple Index
مشخصات نشریه : برنامه ریزی توسعه کالبدی / Scientific Journal of Physical Development Planning /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1399
نویسندگان : محمود ضیائی ، علی دلشاد ، محمد تقی تقوی فرد ، ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین ،
123 ) عنوان : تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران با رویکرد مکا نیابی چندگانه نقاط انتقال و تسهیلات مطالعه ی موردی مناطق جنوب مرکزی تهران
Title : Establishing An Emergency Relief Chain In A Crisis With The Approach Of Multiple Transfer Points And Facilities Location Case Study: South-central Regions Of Tehran
مشخصات نشریه : مدیریت بحران / مدیریت بحران /
تاریخ چاپ : 3 / 10 / 1399
نویسندگان : سید حسین سیدی ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
124 ) عنوان : ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﺮوژه و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوژه
Title : The Relationship Between Project Governance And Information Technology Governance And Its Effect On Project Performance.
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / Quarterly Journal of Bi Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : مهدی جنیدی جعفری ، محمد تقی تقوی فرد ، محمدرضا تقوا ،
125 ) عنوان : شناسایی و اولویت بندی شاخص های مشارکت دولتی و خصوصی در صنعت آب و فاضلاب ایران از طریق الگوریتم های داده کاوی
Title : Identification And Prioritization Of Public-private Partnership Indicators In Iran’s Water And Wastewater Industry Via Data Mining Algorithms
مشخصات نشریه : مجله مطالعات اقتصادی ایران (علوم اجتماعی و انسانی سابق) / Iranian Journal of Economic Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : ملیحه اسکندری ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، سید سروش قاضی نوری نائینی ،
126 ) عنوان : طراحی مدل سنجش میزان شایستگی متخصصین فناوری اطلاعات با رویکرد سیستم خبره فازی
Title : Designing A Competency Assessment Model For Information Technology Professionals Using The Fuzzy Expert System Approach
مشخصات نشریه : مدیریت بهره وری / مدیریت بهره وری /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1399
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، محمد جواد جلیلی ، میر علی سید نقوی ، ایمان رئیسی وانانی ،
127 ) عنوان : An Investigation On The User Behavior In Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach
Title : An Investigation On The User Behavior In Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach
مشخصات نشریه : Journal of Information Technology Management / Journal of Information Technology Management /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1399
نویسندگان : امیر ارضی ، محمد تقی تقوی فرد ، زهره دهدشتی شاهرخ ، ایمان رئیسی وانانی ،
128 ) عنوان : کاربرد نظریه توانش در طراحی خدمات بانکداری کانال‌های ترکیبی
Title : Application Of Affordance Theory In Designing Multi-channel Banking
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : منوچهر زمانی فریزهندی ، پیام حنفی زاده ، زهره دهدشتی شاهرخ ، محمد تقی تقوی فرد ،
129 ) عنوان : مدل لجستیک تاب آور پلیس پیشگیری
Title : A Resilient Logistics Model For The Prevention Police
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت انتظامی / Police Management Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : میلاد آقایی ، ابوالفضل کزازی ، علیرضا جزینی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
130 ) عنوان : کاربرد رویکرد کلایزی و دیماتل فازی در ارزیابی عوامل شکل دهنده مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان
Title : Application Of Claysey And Fuzzy Dimattel Approach In Evaluating The Shaping Factors Of Talent Management In Knowledge-based Companies
مشخصات نشریه : تحقیق در عملیات در کاربردهای آن / Journal of Operational Research in Its Applications /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : سعید صحت ، محمد تقی تقوی فرد ، سیدرضا سلامی ، مجتبی افشاریان ،
131 ) عنوان : الگوی سازمان های نظامی آینده با رویکرد دانش بنیان
Title : The Model Of Future Military Organizations With A Knowledge-based Approach
مشخصات نشریه : مطالعات دفاعی استراتژیک / /
تاریخ چاپ : 22 / 06 / 1399
نویسندگان : جهانیار بامدادصوفی ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، محمد تقی تقوی فرد ، حسین فتح آبادی ،
132 ) عنوان : طراحی الگوی شایستگی مدیران متوسطه
Title : Designing A Competency Model For Secondary School Managers
مشخصات نشریه : مدیریت مدرسه / Journal of School administration /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1399
نویسندگان : عباس عباس پور ، علی خورسندی طاسکوه ، محبوبه خسروی ، محمد تقی تقوی فرد ، حمید عظیمی مقدم ،
133 ) عنوان : شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک
Title : Simulation Of Interactions Of Information And Communication Technology And Gross Domestic Production With System Dynamics Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / New Economy and Trade /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : ملیکا مهرکام ، محمد تقی تقوی فرد ، اسفندیار جهانگرد ، آمنه خدیور ،
134 ) عنوان : تدوین هستی شناسی فاز درک کسب و کار پروژه های داده کاوی با تمرکز بر حوزه پشتیبانی مشتری
Title : Formulating Business Understanding Of Data Mining Projects In Customer Support Domain
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / پژوهش های مدیریت عمومی /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1399
نویسندگان : حمید رضا نظری ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، محمدرضا تقوا ،
135 ) عنوان : مدل لجستیک چابک پلیس پیشگیري با استفاده از روش تحلیل تماتیک
Title : Logistics Agile Police Model Of Prevention Using The Thematic Analysis Method
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / Resource management in law enforcement /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1399
نویسندگان : میلاد آقائی ، ابوالفضل کزازي ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
136 ) عنوان : طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه تهران
مشخصات نشریه : فصلنامه مدیریت مدرسه / /
تاریخ چاپ : 30 / 04 / 1399
نویسندگان : عباس عباس پور ، علی خورسندی طاسکوه ، محبوبه خسروی ، محمد تقی تقوی فرد ، حمید عظیمی مقدم ،
137 ) عنوان : An Investigation On The User Behavior In Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach
Title : An Investigation On The User Behavior In Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach
مشخصات نشریه : Journal of Information Technology Management / Journal of Information Technology Management /
تاریخ چاپ : 25 / 4 / 1399
نویسندگان : امیر ارضی سلطان ، محمد تقی تقوی فرد ، زهره دهدشتی شاهرخ ، ایمان رئیسی وانانی ،
138 ) عنوان : تحلیل اطلاعات پروفایل کاربران وب سایت تریپ ادوایزر بر اساس روش های داده کاوی
Title : Tripadvisor Users’ Profile Analysis: A Data Mining Approach
مشخصات نشریه : مدیریت اطلاعات / Information Management /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1399
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، زهره دهدشتی شاهرخ ،
139 ) عنوان : ارائه ی مدلی خطی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری با رویکرد تحلیل پوششی داده ها ...
Title : A L‌i‌n‌e‌a‌r M‌o‌d‌e‌l F‌o‌r P‌e‌r‌f‌o‌r‌m‌a‌n‌c‌e E‌v‌a‌l‌u‌a‌t‌i‌o‌n O‌f D‌e‌c‌i‌s‌i‌o‌n M‌a‌k‌i‌n‌g U‌n‌i‌t‌s W‌i‌t‌h D‌e‌a A‌n‌d C‌o‌m‌m‌o‌n W‌e‌i‌g‌h‌t‌s A‌p‌p‌r‌o‌a‌c‌h C‌a‌s‌e S‌t‌u‌d‌y: P‌h‌a‌r‌m‌a‌c‌e‌u‌t‌i‌c‌a‌l C‌o‌m‌p‌a‌n‌i‌e‌s I‌n T‌e‌h‌r‌a‌
مشخصات نشریه : مهندسی صنایع و مدیریت شریف / مهندسی صنایع و مدیریت شریف /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1399
نویسندگان : مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
140 ) عنوان :
Title : A Localized Procedural Model For Cash-based Assistance To Livelihood And Health Of Natural Disasters’ Victims Based On Information Technology
مشخصات نشریه : Iranian Red Crescent Medical Journal / Iranian Red Crescent Medical Journal /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1399
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، Yohan Yousefzadeh ،
141 ) عنوان : تحلیل اطلاعات پروفایل کاربران وب سایت تریپ ادوایزر براساس روش های داده کاوی
Title : Analysis Of Trip Advisor User Profile Information Based On Data Mining Methods
مشخصات نشریه : مدیریت اطلاعات / Information Management /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1399
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، زهره دهدشتی شاهرخ ، امیر ارضی سلطان ،
142 ) عنوان : مدیریت ریسک و پروژه های توسعه نرم افزارهای چابک نرم افزار: طرح مدلی فرایندی بارویکردکیفی
Title : Risk Management And Agile Software Development Projects: Qualitative Load Process Process Model Design
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 16 / 1 / 1399
نویسندگان : کامران فیضی ، مهدی اسدی قراباغی ، لعیا الفت ، محمد تقی تقوی فرد ،
143 ) عنوان : مدیریت ریسک و پروژه های توسعه نرم افزارهای چابک نرم افزار: طرح مدلی فرایندی بارویکردکیفی
Title : Risk Management And Agile Software Development Projects: Qualitative Load Process Process Model Design
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / Iranian Management Sciences /
تاریخ چاپ : 16 / 1 / 1399
نویسندگان : لعیا الفت ، کامران فیضی ، محمد تقی تقوی فرد ،
144 ) عنوان : An Investigation On The User Behavior In Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach
Title : An Investigation On The User Behavior In Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach
مشخصات نشریه : journal of information technology management / Journal of Information Technology Management /
تاریخ چاپ : 13 / 1 / 1399
نویسندگان : Amir Arzy ، محمد تقی تقوی فرد ، زهره دهدشتی شاهرخ ، ایمان رئیسی وانانی ،
145 ) عنوان : دسته بندی مدل های کسب وکار پلتفرم های تور و فعالیت با استفاده از تحلیل خوشه ای
Title : Categorize Business Models Of Tour And Activity Platforms Using Cluster Analysis
مشخصات نشریه : گردشگری و توسعه / Journal of tourism and development /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : اسماعیل قادری ، محمد تقی تقوی فرد ، جعفر باپیری ،
146 ) عنوان : مدیریت ریسک در پروژه های توسعه چابک نرم افزار: طرح مدلی فرایندی با رویکرد کیفی
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1399
نویسندگان : کامران فیضی ، مهدی اسدی ، لعیا الفت ، محمد تقی تقوی فرد ،
147 ) عنوان : چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب
Title : Conceptual Framework Of Smartness Of Urban Tourism Destinations; A Meta-synthesis Approach
مشخصات نشریه : گردشگری و توسعه / Journal of tourism and development /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : محمود ضیائی ، علی دلشاد ، محمد تقی تقوی فرد ، ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین ،
148 ) عنوان : طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه
Title : Designing A Competency Model For High School Principals
مشخصات نشریه : مدیریت مدرسه / Journal of School administration /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : عباس عباس پور ، علی خورسندی طاسکوه ، محبوبه خسروی ، محمد تقی تقوی فرد ،
149 ) عنوان : مدیریت ریسک در پروژه های توسعه چابک نرم افزار: طرح مدلی فرایندی با رویکرد کیفی
Title : Risk Management In Agile Software Development Projects: A Process Model Design With A Qualitative Approach
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / Iranian Management Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : لعیا الفت ، محمد تقی تقوی فرد ، کامران فیضی ،
150 ) عنوان : مدل پذیرش خدمات الکترونیک سلامت
Title : Model Of Acceptance Of E-health Services
مشخصات نشریه : مجله آموزش و سلامت جامعه / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1398
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، پیام حنفی زاده ، جهانیار بامدادصوفی ، اکبر یوسف وند ،
151 ) عنوان : مدل تعیین ارزش تعادلی شرکت های نوپا با بهره گیری از روش اختیار معامله واقعی و در حضور هزینه نمایندگی
Title : Model Determination For Equilibrium Valuation Of Startup Companies Using Real Option Method In The Presence Of Agency Cost
مشخصات نشریه : تحقیقات مالی / Financial Research /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1398
نویسندگان : سید مجید شریعت پناهی ، میثم امیری ، جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ، الهام خلیلی ،
152 ) عنوان : الگوی الزامات استقرار خدمات دولت الکترونیکی در بستر رسانه های اجتماعی: دولت الکترونیک 2.0
Title : A Pattern For The Requirements Of Establishing Government Services In The Context Of Social Media: E-government 2.0
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / پژوهش های مدیریت عمومی /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1398
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، وجه الله قربانی زاده ، رؤیا حجازی نیا ،
153 ) عنوان :
Title : Identification And Prioritization Of Public-Private Partnership Indicators In Iran’s Water And Wastewater Industry Via Data Mining Algorithms
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Economic Studies / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1398
نویسندگان : malihe fskandary ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، سید سروش قاضی نوری نائینی ،
154 ) عنوان : شناسایی و دسته بندی شایستگی های مدیران ارشد حوزه فناوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان ایران
Title : Identifying And Categorizing Competencies Of Senior It Managers In The Healthcare Sector Of Iran
مشخصات نشریه : مدیریت اطلاعات / مدیریت اطلاعات /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، محمد جواد جلیلی ، میر علی سید نقوی ، ایمان رئیسی وانانی ،
155 ) عنوان :
Title : A Talent Management Model In Active Knowledge- Based Companies In Agricultural Domain Of Guilan Province (Case Study: Rasht City)
مشخصات نشریه : International Journal of Agricultural Management and Development / International Journal of Agricultural Management and Development /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1398
نویسندگان : سعید صحت ، Seyyed Reza Salami ، محمد تقی تقوی فرد ، Mojtaba Afsharian ،
156 ) عنوان : تدوین هستی شناسی فاز درک کسب و کار پروژه های داده کاوی با تمرکز بر حوزه پشتیبانی مشتری
Title : Develop An Ontology Phase For Understanding Business Data Mining Projects With A Focus On Customer Support
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / Management Researches /
تاریخ چاپ : 2 / 11 / 1398
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، محمدرضا تقوا ، حمید رضا نظری ،
157 ) عنوان : نقش فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند
Title : Role Of Information Technology For Smart School
مشخصات نشریه : / International Journal of Engineering and Technology(UAE) /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1398
نویسندگان : سیدمهدی طاهری ، محمد تقی تقوی فرد ، محمدرضا تقوا ، سیاوش امیدی نیا ،
158 ) عنوان : مدل پذیرش خدمات الکترونیک سلامت
Title : Model Of Acceptance Of E-health Services
مشخصات نشریه : آموزش و سلامت جامعه / آموزش و سلامت جامعه /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، پیام حنفی زاده ، جهانیار بامدادصوفی ،
159 ) عنوان : توسعه یک مدل شبیه سازی چند روش از زنجیره تامین سبز بسته و تعیین سیاست قیمت گذاری و تبلیغات در برابر یک رقیب
Title : Developing A Multi-method Simulation Model Of A Green Closed-loop Supply Chain And Determining Pricing And Advertising Policy Against A Competitor
مشخصات نشریه : / International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling /
تاریخ چاپ : 6 / 9 / 1398
نویسندگان : Samira Parsaiyan ، مقصود امیری ، parham azimi ، محمد تقی تقوی فرد ،
160 ) عنوان : رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با سهولت کسبوکار در سطح جهان: رهیافت تحلیل خوشهای
Title : The Relationship Between Ict And Business Convenience Worldwide: A Cluster Analysis Approach
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / /
تاریخ چاپ : 27 / 08 / 1398
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، عاطفه مهرپرور حسینی ، شیما صالحی مقدم ،
161 ) عنوان : ارائه مدل بهینه سازی چند هدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک به کمک داده کاوی و شبیه سازی
Title : Provide A Multi-objective Optimization Model Of Service Allocation To Bank Customers Through Data Mining And Simulation
مشخصات نشریه : مدیریت تولید و عملیات / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1398
نویسندگان : سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، محمد تقی تقوی فرد ، سید خلیل الله سجادی ، جهانیار بامدادصوفی ،
162 ) عنوان : توسعه یک مدل ریاضی جهت تعیین اندازه بهینه بافر و تخصیص افزونگی در سیستمهای تولیدی سری موازی
Title : Development Of A Mathematical Model To Determine The Optimal Buffer Size And Redundancy Allocation In Parallel Series Production Systems
مشخصات نشریه : نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : مجتبی آقایی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، پرهام عظیمی ،
163 ) عنوان : تحقق حاکمیت الکترونیک ایران: گامی به سوی دولت هوشمند
Title : Realizing Iran's E-government: A Step Towards Smart Government
مشخصات نشریه : دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران / /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1398
نویسندگان : امیر شجاعان ، محمد تقی تقوی فرد ، مهدی الیاسی ، مهدی محمدی ،
164 ) عنوان : مدل دینامیکی ارزیابی خط مشی های عمومی
Title : Dynamic Model Of Public Policy Evaluation
مشخصات نشریه : فصلنامه راهبرد اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 13 / 06 / 1398
نویسندگان : جمال بوستان زر ، حسین رحمان سرشت ، فتاح شریف زاده ، محمد تقی تقوی فرد ،
165 ) عنوان : توسعه و پیاده سازی آموزش هوشمند الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه- مطالعه موردی ایران
Title : Smart School Development And Implementation E-learning In Developing Countries- Case Study Of Iran
مشخصات نشریه : / Journal of Advanced Pharmacy Education and Research /
تاریخ چاپ : 9 / 6 / 1398
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، سیدمهدی طاهری ، سیاوش امیدی نیا ،
166 ) عنوان : عوامل موفقیت مدارس هوشمند با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات: مطالعه موردی
Title : Success Factors For Smart Schools Emphasizing The Role Of Information Technology: A Case Study
مشخصات نشریه : / International Journal of Engineering and Technology(UAE) /
تاریخ چاپ : 9 / 6 / 1398
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، سیدمهدی طاهری ، سیاوش امیدی نیا ،
167 ) عنوان : ارزیابی تأثیر عوامل مربوط به ارائه دهنده و گیرنده خدمت بر پذیرش خدمات الکترونیک سلامت
Title : Assessing The Effect Of Factors Related To The Service Provider And Recipient On The Acceptance Of Electronic Health Services
مشخصات نشریه : مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی / /
تاریخ چاپ : 13 / 05 / 1398
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، اکبر یوسف وند ،
168 ) عنوان : ارائه مدل نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران
Title : Presenting The Model Of Technological Innovation System In The Field Of E-government In Iran
مشخصات نشریه : بهبود مدیریت / Journal of Improvement Management /
تاریخ چاپ : 26 / 4 / 1398
نویسندگان : امیر شجاعان ، محمد تقی تقوی فرد ، مهدی الیاسی ، مهدی محمدی ،
169 ) عنوان : مدل چندهدفه تعیین اندازه بهینه بافر و تخصیص افزونگی ـ دسترس‌پذیری به‌صورت هم‌زمان در سیستم‌های تولیدی
Title : Multi-objective Model For Determining Optimal Buffer Size And Redundancy-availability Allocation Simultaneously In Manufacturing Systems
مشخصات نشریه : مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1398
نویسندگان : مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، پرهام عظیمی ، مجتبی آقایی ،
170 ) عنوان : مکان یابی و تخصیص بهینه نقاط انتقال، بیمارستان و مراکز امدادی برای تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران، با فرض غربالگری مجروحان
Title : Optimal Location And Allocation Of Transfer Points, Hospitals And Relief Centers To Form A Relief Chain In Crisis, Assuming Screening Of The Injured
مشخصات نشریه : مدیریت صنعتی (دانش مدیریت سابق) / Journal of Industrial Management /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : سید حسین سیدی ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
171 ) عنوان : مکان یابی و تخصیص بهینه نقاط انتقال، بیمارستان و مراکز امدادی برای تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران، با فرض غربالگری مجروحان
Title : Positioning And Optimized Allocation Of Transfer Points, Hospitals And Emergency Services Centers To Organize A Crisis Relief Chain, Assuming Screening Of Injuries
مشخصات نشریه : مدیریت صنعتی / مدیریت صنعتی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : سید حسین سیدی ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
172 ) عنوان : بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی بر کارایی بانکهای ایران
Title : Investigating The Effect Of Economic Sanctions On The Efficiency Of Iranian Banks
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات راهبردی بسج / /
تاریخ چاپ : 21 / 03 / 1398
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، مرتضی عبادی ، امرالله امینی ، محمد تقی تقوی فرد ،
173 ) عنوان : بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی بر کارایی بانکهای ایران
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی بسیج / Strategic studies of mobilization /
تاریخ چاپ : 21 / 3 / 1398
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، مرتضی عبادی ، امراله امینی ، محمد تقی تقوی فرد ،
174 ) عنوان : ارزیابی عملکرد پایدار بانک برمبنای مدل مطلوبیت چندشاخصه
Title : Evaluate The Sustainable Performance Of The Bank Based On The Multi-attribute Utility Model
مشخصات نشریه : راهبرد مدیریت مالی / /
تاریخ چاپ : 25 / 02 / 1398
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، رضا حبیبی ، معین گرگین ،
175 ) عنوان : راهبردهای فناورانه و مدیریت آموزشی نوین: رهبری و توسعه مدیریت فناوری اطلاعات با هوشمند سازی مدارس
Title : Technological Strategies And Modern Educational Management: Leadership And Development Of Information Technology Management By Making Schools Smarter
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی / Quarterly Journal of Educational Leadership and Management Research /
تاریخ چاپ : 3 / 2 / 1398
نویسندگان : سیدمهدی طاهری ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، سیاوش امیدی نیا ،
176 ) عنوان : عوامل موفقیت در هوشمند سازی مدارس با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات
Title : Success Factors In Smart Schools With Emphasis On The Role Of Information Technology
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند /
تاریخ چاپ : 3 / 2 / 1398
نویسندگان : سیدمهدی طاهری ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، سیاوش امیدی نیا ،
177 ) عنوان : یک رویکرد تصمیم گیری یکپارچه برای صنایع ظروف شیشه ای
Title : An Integrated Decision Making Approach For Glass Container Industries
مشخصات نشریه : / journal of industrial and systems engineering /
تاریخ چاپ : 2 / 2 / 1398
نویسندگان : سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
178 ) عنوان : طراحی مدل کسبوکار پلتفرمهای چندوجهی تور و فعالیت
Title : Business Model Design Of Multidimensional Tour And Activity Platforms
مشخصات نشریه : مدیریت کسب و کارهای بین المللی / Journal of International Business Management /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1398
نویسندگان : اسماعیل قادری ، محمد تقی تقوی فرد ، جعفر باپیری ،
179 ) عنوان : شناسایی و الگوسازی عوامل موثر بر امادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی
Title : Identifying And Modeling The Factors Affecting The Electronic Readiness Of Manufacturing Industries To Establish Electronic Production
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / Management tomorrow /
تاریخ چاپ : 17 / 1 / 1398
نویسندگان : کامران فیضی ، محمد تقی تقوی فرد ، جهانیار بامدادصوفی ، حسین وحیدی ،
180 ) عنوان : الگویی برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استعداد در شرکتهای دانش بنیان
Title : A Model For Successful Implementation Of Talent Management In Knowledge-based Companies
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت راهبردی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : سعید صحت ، محمد تقی تقوی فرد ، سیدرضا سلامی ، مجتبی افشاریان ،
181 ) عنوان : ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش‌بینی ریسک سیستمی با رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR)
Title : Provide A Framework For Measuring And Forecasting Systemic Risk With A Conditional Risk Value Approach (covar)
مشخصات نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / Financial Knowledge of Securities Analysis /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ، امین غزالی ،
182 ) عنوان : چارچوب اندازه گیری ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات
Title : It Value Business Measurement Framework
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / Management Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1397
نویسندگان : کامران فیضی ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، مهدی محمودصالحی ،
183 ) عنوان : یک مدل کمی برای بهینه سازی و کاهش اختلال در زنجیره تامین (مطالعه موردی قطعات خودرو)
Title : A Quantitative Model For Optimization And Disruption Mitigation In A Supply Chain (auto Parts Case Study)
مشخصات نشریه : Journal of Industrial Engineering and Management Studies / Journal of Industrial Engineering and Management Studies /
تاریخ چاپ : 17 / 11 / 1397
نویسندگان : ali alavi ، محمد تقی تقوی فرد ، مقصود امیری ، parham azimi ،
184 ) عنوان : یک مدل کمی برای بهینه سازی و کاهش اختلال در زنجیره تامین (مطالعه موردی قطعات خودرو)
Title : A Quantitative Model For Optimization And Disruption Mitigation In A Supply Chain (auto Parts Case Study)
مشخصات نشریه : / journal of industrial engineering and management studies /
تاریخ چاپ : 17 / 11 / 1397
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، مقصود امیری ،
185 ) عنوان : الگوی چند هدفه تخصیص خدمات بانک به مشتریان خوشه بندی شده
Title : Multi-objective Pattern Of Allocating Bank Services To Clustered Customers
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / /
تاریخ چاپ : 03 / 11 / 1397
نویسندگان : سید خلیل الله سجادی ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، محمد تقی تقوی فرد ، جهانیار بامدادصوفی ،
186 ) عنوان : توسعه مدل کمی بهینه سازی و کاهش اثر اختلال در زنجیره تأمین سه سطحی چندمحصولی فازی(مطالعه موردی بر روی زنجیره تأمین قطعات یدکی خودرو)
Title : Development Of A Quantitative Model For Optimization And Disruption Mitigation In A Fuzzy Three-level Multi-products Supply Chain (case Study: Auto Spare Parts Supply Chain)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1397
نویسندگان : سیدعلی علوی کیا ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، پرهام عظیمی ،
187 ) عنوان : طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز و قیمت گذاری محصول در حضور رقیب
Title : Design Of A Green Closed Loop Supply Chain Simulation Model And Product Pricing In The Presence Of A Competitor
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 27 / 09 / 1397
نویسندگان : سمیرا پارسائیان ، مقصود امیری ، پرهام عظیمی ، محمد تقی تقوی فرد ،
188 ) عنوان : سلامت همراه؛ الگویی ارتباطی برای پایش کیفیت زندگی و بهبود آن در بیماران دیالیزی
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات رسانه های نوین / /
تاریخ چاپ : 22 / 09 / 1397
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
189 ) عنوان :
Title : A Mathematical Inventory Model For Reverse Supply Chain
مشخصات نشریه : INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SYSTEMS / INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SYSTEMS /
تاریخ چاپ : 14 / 09 / 1397
نویسندگان : ARMAN BAHARI ، محمد تقی تقوی فرد ، MOHAMMAD KHALILZADEH ،
190 ) عنوان : چارچوب مفهومی مؤلفه های آموزشی فناوری تولید الکترونیکی جهت آموزش مهندسان با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 09 / 1397
نویسندگان : کامران فیضی ، محمد تقی تقوی فرد ، جهانیار بامدادصوفی ، حسین وحیدی ، حسین وحیدی ،
191 ) عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش انتقال آموزش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اولویت بندی آن با تکنیک فرآیند سلسله مراتب گروهی
Title : Effective Factors On Motivations Of Training Transfer In National Petrochemical Companies And Its Prioritization By Group Ahp Technique
مشخصات نشریه : مدیریت و برنامه ریزی در نظامهای آموزشی / Journal of Management and Planning in Educational Systems /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1397
نویسندگان : علی نجفی ، محمد تقی تقوی فرد ، حمیدرضا زرین ، اکبر با شکوه ،
192 ) عنوان : پیش بینی احتمال رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری ایران مورد مطالعه یک بانک خصوصی ایرانی
Title : Churn Prediction In Iran Banking Industry Case Of A Private Iranian Bank
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1397
نویسندگان : محسن عسگری ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ،
193 ) عنوان : چهارچوب مفهومی مؤلفه های آموزشی فناوری تولید الکترونیکی جهت آموزش مهندسان با بهره گیری از مدلسازی معادلات ساختاری
مشخصات نشریه : آموزش مهندسی ایران / /
تاریخ چاپ : 07 / 08 / 1397
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، کامران فیضی ، جهانیار بامدادصوفی ، حسین وحیدی ،
194 ) عنوان : مدل عملکرد پایدار کسب و کار در ایران
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1397
نویسندگان : یحیی حساس یگانه ، جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ، آرش آرین پور ،
195 ) عنوان : مدل عملکردکسب وکاردرایران
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1397
نویسندگان : یحیی حساس یگانه ، جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ، آرش آرین پور ،
196 ) عنوان : ارائه الگوی برای سنجش کیفیت خدمات توزیع فیزیکی در شبکه های توزیع محصوالت تندگردش
Title : Providing A Model For Measuring The Quality Of Physical Distribution Services In Fast-moving Products Distribution Networks
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت بازرگانی / Journal of Business Management /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : وحید ناصحی فر ، محمود محمدیان محمودی تبار ، محمد تقی تقوی فرد ، علیرضا محمدی انار ،
197 ) عنوان : پیش‌بینی احتمال رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری ایران مورد مطالعه: یک بانک خصوصی ایرانی
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، محسن عسگری ،
198 ) عنوان : مطالعه کیفی زمینههای بقای دانش بومی کسب و کارهای مردم محور در ایران
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : سوده بیات ، حمید ضرغام بروجنی ، حمزه خواستار ، محمد تقی تقوی فرد ،
199 ) عنوان : بهینه یابی تکاملی چهار هدفه فازی و غیر فازی سبد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
Title : Evolutionary 4-objective Optimization Portfolio Algorithms For Fuzzy And Non-fuzzy Selection
مشخصات نشریه : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار / Financial Engineering and Protfolio Management /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : محمد جواد سلیمی ، محمد تقی تقوی فرد ، میر فیض فلاح شمس ، هادی خواجه زاده دزفولی ،
200 ) عنوان : مدل عملکرد پایدار کسب و کار در ایران
Title : Sustainable Business Performance Model In Iran
مشخصات نشریه : دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت / Iranian Management Accounting Association /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ،
201 ) عنوان : بهینه سازی از طریق شبیه سازی برای حل مسئله تخصیص چندهدفه ارائه خدمات به مشتریان خوشه بندی شده بانک
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1397
نویسندگان : سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، محمد تقی تقوی فرد ، خلیل سجادی ، جهانیار بامدادصوفی ،
202 ) عنوان : فرآیند مدیریت دانش بومی کسب وکارهای مردم محور صنایع دستی: موردکاوی عبا و گلیم بافی محله محمدیه نائین
مشخصات نشریه : توسعه کارآفرینی / /
تاریخ چاپ : 16 / 06 / 1397
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، حمید ضرغام بروجنی ، حمزه خواستار ، سوده بیات ،
203 ) عنوان :
Title : The Role Of Mobile Health In Patients Quality Of Life: A Systematic Review Sajad
مشخصات نشریه : سایر / سایر /
تاریخ چاپ : 30 / 05 / 1397
نویسندگان : Sadjad Farhadi ، محمد تقی تقوی فرد ، Seyyed HabibOlAllah Tabatabaeian ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ،
204 ) عنوان :
Title : DESIGNING AN INVENTORY MODEL FOR REVERSE SUPPLY CHAIN WITH RE-MANUFACTURING PROCESS
مشخصات نشریه : Journal Of Organizational Behavior Research / Journal Of Organizational Behavior Research /
تاریخ چاپ : 30 / 05 / 1397
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، Mohammad Khalilzadeh ، Arman Bahari ،
205 ) عنوان : تحلیلی بر اکوسیستم نوآوری واکسن های انسانی در ایران
مشخصات نشریه : فصلنامه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، حمیدرضا طهوری ،
206 ) عنوان : طراحی و اعتباریابی مدل سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : عباس عباس پور ، ابوبکر کریمی ، حسین عبداللهی ، محمد تقی تقوی فرد ،
207 ) عنوان : ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﺤﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ: ﻣﻮردﮐﺎوی ﻋﺒﺎ و ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ ﻧﺎﺋﯿﻦ
مشخصات نشریه : توسعه کارآفرینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : سوده بیات ، حمید ضرغام بروجنی ، حمزه خواستار ، محمد تقی تقوی فرد ،
208 ) عنوان : ﻃﺮاﺣﯽ و اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﺮدﺳﺘﺎن
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : عباس عباس پور ، ابوبکر کریمی ، حسین عبداللهی ، محمد تقی تقوی فرد ،
209 ) عنوان : مدل برندسازی شرکتی در صنعت اپراتوری تلفن همراه (مورد مطالعه: شرکت همراه اول)
مشخصات نشریه : مدیریت برند / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، سمیرا مهدی نسب ، وحید ناصحی فر ، جهانیار بامدادصوفی ،
210 ) عنوان :
Title : A Bi-level Programming Model To Solve Supplier Selection And Lot-Sizing Problem Addressing Quantity Discounts And Transportation Cost
مشخصات نشریه : INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SYSTEMS / INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SYSTEMS /
تاریخ چاپ : 27 / 03 / 1397
نویسندگان : mostafa zandieh ، محمد تقی تقوی فرد ،
211 ) عنوان : افشای اهمیت و ریسک دعاوی حقوقی
مشخصات نشریه : دانش حسابرسی و حسابداری مدیریت / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1397
نویسندگان : نظام الدین رحیمیان ، محمد تقی تقوی فرد ، سیدجواد میرعباسی ،
212 ) عنوان : چگونگی ایجاد ارزش کسب و کار از طریق فناوری اطلاعات (مطالعه موردی در تولید خودرو)
Title : How To Create Business Value Through Information Technology (a Case Study On Automotive Production)
مشخصات نشریه : مدیریت فناوری اطلاعات / Journal of Information Technology Management /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1397
نویسندگان : کامران فیضی ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، محمود صالحی ،
213 ) عنوان : چگونگی ایجاد ارزش کسب وکار از طریق فناوری اطلاعات (مطالعة موردی در تولید خودرو)
Title : How To Create Business Value Through Information Technology (a Case Study In Car Manufacturing)
مشخصات نشریه : journal of information technology management / Journal of Information Technology Management /
تاریخ چاپ : 18 / 2 / 1397
نویسندگان : کامران فیضی ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، مهدی محمودصالحی ،
214 ) عنوان : چگونگی ایجاد ارزش کسب و کار از طریق فناوری اطلاعات مطالعه موردی در تولید خودرو
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 20 / 01 / 1397
نویسندگان : کامران فیضی ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، مهدی محمود صالحی ،
215 ) عنوان : مدل ارزیابی کیفیت هوشمند سایت های خبری (NEWSQUAL)
Title : Intelligent Quality Assessment Model Of News Sites (newsqual)
مشخصات نشریه : International Journal of Web Research / International Journal of Web Research /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1397
نویسندگان : حمید جعفری ، پیام حنفی زاده ، محمد تقی تقوی فرد ، ابوالفضل کزازی ،
216 ) عنوان : مدل بومی ارزیابی کیفیت سایت های خبری (NEWSQUAL)
Title : Native Quality Assessment Model Of News Sites (newsqual)
مشخصات نشریه : رایانش نرم و فناوری اطلاعات / رایانش نرم و فناوری اطلاعات /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : حمید جعفری ، محمد تقی تقوی فرد ، پیام حنفی زاده ، ابوالفضل کزازی ،
217 ) عنوان : تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : سید حبیب اله طباطبائیان ، حمیدرضا طهوری ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ،
218 ) عنوان : مدلسازی ساختار مخارج عمومی و بهره‌وری نیروی انسانی در ایران
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : سعید عسکری ماسوله ، محمد تقی تقوی فرد ،
219 ) عنوان : تبیین فرآیند توسعه فناوری با استفاده از موتورهای محرک نوآوری؛ مورد مطالعه: توسعه فناوری نیروگاه های بادی در ایران
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1396
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، ناصر باقری مقدم ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محمد تقی تقوی فرد ،
220 ) عنوان :
Title : Information Sharing Assessment In Supply Chain: Hierarchical Fuzzy Rule-Based System
مشخصات نشریه : Journal of Information & Knowledge Management / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1396
نویسندگان : Farnoush Farajpour ، محمد تقی تقوی فرد ، Ami Yousefli ، محمدرضا تقوا ،
221 ) عنوان : چارچوب اندازه گیری ارزش کسب و کار فناوری اطلاعات
Title : Information Technology Business Value Measurement Framework
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / پژوهش های مدیریت عمومی /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1396
نویسندگان : کامران فیضی ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ،
222 ) عنوان : تحلیل شاخص های نقدشوندگی سهام در بازار بورس با تکنیک DEMATEL-ANP
مشخصات نشریه : فصلنامه مهندسی تصمیم / /
تاریخ چاپ : 03 / 11 / 1396
نویسندگان : سلیمان منصوری ، محمد تقی تقوی فرد ، ملیحه فرجامی ، ملیحه بینشیان ،
223 ) عنوان :
Title : Designing A Reverse Supply Chain Inventory Model With Remanufacturing Process
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1396
نویسندگان : ARMAN BAHARI ، محمد تقی تقوی فرد ، MOHAMMAD KHALILZADEH ،
224 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر بر صادرات کارآفرینانه از دیدگاه قابلیت های پویا(مطالعه موردی صنعت مواد غذایی)
مشخصات نشریه : مدیریت کسب و کارهای بین المللی / /
تاریخ چاپ : 03 / 10 / 1396
نویسندگان : وحید ناصحی فر ، زهره دهدشتی شاهرخ ، محمد تقی تقوی فرد ، ژاله فرزانه حسن زاده ،
225 ) عنوان : تعیین ماندگاری و سودآوری مشتریان بانک با استفاده از تعمیم مدل درخت تصمیم و جنگل رگرسیون
مشخصات نشریه : پژوهشهای نوین در تصمیم گیری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، رضا حبیبی ،
226 ) عنوان : تعیین ماندگاری و سوداوری مشتریان بانک با استفاده از تعمیم مدل درخت تصمیم و جنگل رگرسیون
مشخصات نشریه : پژوهشهای نوین در تصمیم گیری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، رضا حبیبی ، حامد عبداللهی ،
227 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری علم و فناوری (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران)
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1396
نویسندگان : سیدرضا سلامی ، محمد تقی تقوی فرد ، جواد سلطان زاده ،
228 ) عنوان :
Title : Studying The Reverse Supply Chain Model With Re-manufacturing
مشخصات نشریه : International Journal of Economic Research / /
تاریخ چاپ : 08 / 08 / 1396
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، MOHAMMAD KHALILZADEH ، ARMAN BAHARI ،
229 ) عنوان : تحلیل آینده نگر تشخیص فرار مالیاتی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی و خوشه بندی
Title : Prospective Analysis Of Tax Evasion Detection Of Vat Taxpayers Using Classification And Clustering Algorithms
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 12 / 07 / 1396
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، ریحانه پناهی ،
230 ) عنوان : مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، علی معینی ، محمدرضا زین الدینی ،
231 ) عنوان : تأثیر ویژگیهاي فردي کارکنان و جو سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش واسطه اي فرایند خلق دانش سازمانی مورد مطالعه: شرکت پاکسان (سهامی عام)
Title : The Effect Of Individual Characteristics Of Employees And Organizational Atmosphere On The Performance Of The Organization Considering The Mediating Role Of The Organizational Knowledge Creation Process (case: Paksan Company)
مشخصات نشریه : دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم / Engineering Management and Soft Computing /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1396
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، جلال رضایی نور ، مهدی سیف الهی ، نرگس آقاخانی ،
232 ) عنوان :
Title : Bi-level Programming For Supplier Selection Under Quantity Discount Policy
مشخصات نشریه : scientia iranica / scientia iranica /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1396
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
233 ) عنوان : رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی
مشخصات نشریه : پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : آیدا مالکی دیزجی ، نظام الدین رحیمیان ، محمد تقی تقوی فرد ،
234 ) عنوان : دسته بندی مشتریان حقوقی و پیش بینی توانایی سوددهی آنان با استفاده از ارزش طول عمر مشتری
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
235 ) عنوان : مدل پیاده سازی مدیریت امنیت فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : مونا ونکی ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، کامران فیضی ،
236 ) عنوان : بررسی تأثیر لجستیک الکترونیک در توسعۀ لجستیک تشخیص و پاسخ در یک سازمان نظامی
Title : Investigating The Effect Of Electronic Logistics In Developing The Logistics Of Detection And Response In A Military Organization
مشخصات نشریه : مدیریت نظامی / /
تاریخ چاپ : 13 / 02 / 1396
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، مهدی صمیمی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، احمدرضا سنجری ،
237 ) عنوان : بررسی تأثیر لجستیک الکترونیک در توسعۀ لجستیک تشخیص و پاسخ در یک سازمان نظامی
Title : Investigating The Effect Of Electronic Logistics In Developing The Logistics Of Detection And Response In A Military Organization
مشخصات نشریه : مدیریت نظامی / مدیریت نظامی /
تاریخ چاپ : 13 / 2 / 1396
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
238 ) عنوان : ارزیابی عملکرد دانش محور نظام مالی بانکداری در چارچوب رویکرد منابع سازمانی
مشخصات نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) / /
تاریخ چاپ : 05 / 02 / 1396
نویسندگان : بهروز رضائی منش ، حبیب رودساز ، مهدی حقیقی کفاش ، محمد تقی تقوی فرد ، عباس کمرئی ،
239 ) عنوان : شناسایی قابلیت ها و منابع لازم جهت تغییر در مدل کسب و کار دربانک های تجاری ایران
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / /
تاریخ چاپ : 05 / 02 / 1396
نویسندگان : بهروز رضائی منش ، حبیب رودساز ، محمد تقی تقوی فرد ، مهدی حقیقی کفاش ، عباس کمرئی ،
240 ) عنوان : مقایسه تطبیقی قوانین حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کشورهای منتخب
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1396
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، محمدرضا تقوا ، مهدی فقیهی ، محمد جواد جمشیدی ،
241 ) عنوان : تاثیر چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی در سازمانهای خدماتی(بانکهای ایران به عنوان نمونه)
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / /
تاریخ چاپ : 20 / 01 / 1396
نویسندگان : مهدی ارجلو ، کامران فیضی ، ابوالفضل کزازی ، محمد تقی تقوی فرد ،
242 ) عنوان : یک روش TOPSIS فازی برای انتخاب استراتژی برون سپاری بانکداری الکترونیکی
Title : A Fuzzy Topsis Method For Selecting An E-banking Outsourcing Strategy
مشخصات نشریه : / International Journal of Enterprise Information Systems /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1396
نویسندگان : احد زارع رواسان ، پیام حنفی زاده ، لعیا الفت ، محمد تقی تقوی فرد ،
243 ) عنوان : تأثیر ویژگی‌های فردی کارکنان و جو سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای فرایند خلق دانش سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پاکسان (سهامی عام) )
مشخصات نشریه : مدیریت مهندسی و رایانش نرم / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، جلال رضایی نور ، مهدی سیف اللهی ، نرگس آقاخانی ،
244 ) عنوان : سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای
مشخصات نشریه : پژوهشهای نوین در تصمیم گیری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، مقصود امیری ،
245 ) عنوان : بررسی اثر تنوعگرایی دارایی و تسهیلات بانکها بر ریسک بانکی (مورد مطالعه: بانکهای خصوصی در ایران)
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / Journal of Investment Knowledge /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1396
نویسندگان : موسی بزرگ اصل ، علیرضا اکبری ماسوله ، محمدجواد محقق نیا ، محمد تقی تقوی فرد ،
246 ) عنوان : بررسی اثر تنوعگرایی دارایی و تسهیلات بانکها بر ریسک بانکی (مورد مطالعه: بانکهای خصوصی در ایران)
Title : Investigating The Effect Of Asset Diversity And Bank Facilities On The Studied Banking Risk: Private Banks In Iran
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / Journal of Investment Knowledge /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1396
نویسندگان : موسی بزرگ اصل ، علیرضا اکبری ماسوله ، محمدجواد محقق نیا ، محمد تقی تقوی فرد ،
247 ) عنوان : ارائۀ چارچوبی برای اصلاح نرخ حق بیمه در رشتۀ بدنۀ اتومبیل با استفاده از مدل شبکه‏ های عصبی (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ آسیا)
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : محمد صالح ترکستانی ، آرمان ده پناه ، محمد تقی تقوی فرد ، شهرام شفیعی ،
248 ) عنوان : تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : نظام الدین رحیمیان ، محمد تقی تقوی فرد ،
249 ) عنوان : افزایش میزان رضایت شهروندان از دستگاه های خودپرداز بانک شهر و کاهش هزینه های اقصادی بانک با به کارگیری مدل کنترل موجوودی شبیه سازی شده
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1395
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، سید خلیل الله سجادی ، اعظم رمضانیان بادی ،
250 ) عنوان :
Title : A Bi-Objective Vehicle Routing Problem Considering Distributors’ Satisfaction Using Genetic Algorithm And Simulated Annealing
مشخصات نشریه : International Journal of Strategic Decision Sciences / /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1395
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
251 ) عنوان : بررسی تاثیر گردش اجباری موسسه های حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و رقابت در بازار حسابرسی
مشخصات نشریه : بررسی های حسابداری و حسابرسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : محمد فرهمند سیدآبادی ، یحیی حساس یگانه ، فرخ برزیده ، محمد تقی تقوی فرد ،
252 ) عنوان : نگرش کارکنان بیمارستان های دانطگاه علوم پزضکی کاضان نسبت به نقص رادیو ضناسه در مراقبت و درمان
مشخصات نشریه : مدیریت اطلاعات سلامت / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1395
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، اکرم مفرح ، سامان ابراهیمی ،
253 ) عنوان : مدل جهت گیری های استراتژیک شرکت و تاثیر آن بر عملکرد با نقش تعدیل کننده متغیرهای محیطی
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت راهبردی / /
تاریخ چاپ : 12 / 04 / 1395
نویسندگان : زهره دهدشتی شاهرخ ، نادر مظلومی ، محمد تقی تقوی فرد ، حسن بیابانی ،
254 ) عنوان :
Title : A Bi-Objective Vehicle Routing Problem Considering Distributors` Satisfaction Using Genetic Algorithm And Simulated Annealing
مشخصات نشریه : nternational Journal of Operational Research and Decision Science Stud / nternational Journal of Operational Research and Decision Science Stud /
تاریخ چاپ : 11 / 04 / 1395
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
255 ) عنوان : توسعه مدل چندهدفه مکانیابی مراکز امدادی در حالت احتمالی بودن دسترسپذیری
Title : Development Of Three-objective Model For The Location – Allocation Of Assistance Centers In A Probabilistic Condition Of Availability To Emergency Vehicles
مشخصات نشریه : پژوهشهای نوین در تصمیم گیری / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1395
نویسندگان : مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، مجتبی آقایی ،
256 ) عنوان : مدلی جهت قیمت گذاری سهام مبتنی بر نظریه چشم انداز
مشخصات نشریه : تحقیقات مالی / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1395
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، فرخ برزیده ، محمد کفاش پنجه شاهی ،
257 ) عنوان : بررسی تاثیر استراتژی ترفیع بر رابطه بین ابزارهای ارتباطی و ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در صنعت مواد غذایی ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات بازاریابی نوین / /
تاریخ چاپ : 15 / 03 / 1395
نویسندگان : محمود محمدیان محمودی تبار ، وحید ناصحی فر ، محمد تقی تقوی فرد ، امیر غفوریان شاگردی ،
258 ) عنوان : الگوی توسعه ی لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ
Title : Proposing A Model For The Development Of Electronic Logistics In The Ground Force Of The Iranian Army Through Utilizing Sense And Respond Approach
مشخصات نشریه : مدیریت نظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1395
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، احمدرضا سنجری ، مهدی صمیمی ،
259 ) عنوان : الگوی توسعه ی لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ
Title : Proposing A Model For The Development Of Electronic Logistics In The Ground Force Of The Iranian Army Through Utilizing Sense And Respond Approach
مشخصات نشریه : مدیریت نظامی / مدیریت نظامی /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1395
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، مهدی صمیمی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ، احمدرضا سنجری ،
260 ) عنوان : بده و بستان ریسک و بازده: شواهدی از مدل رگرسیون خطی و مدل رگرسیون چارکی
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1395
نویسندگان : روح اله فرهادی ، علی ثقفی ، فرخ برزیده ، محمد تقی تقوی فرد ،
261 ) عنوان : الگوی صیانت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، محمدرضا تقوا ، مهدی فقیهی ، جواد جمشیدی ،
262 ) عنوان :
Title : Methodology Of Existing Attitudes Towards Valuation Of Electronic Services (E-Services) In Technology-Based Companies
مشخصات نشریه : INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY / /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1394
نویسندگان : Abbas Abbasi Azar ، سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ،
263 ) عنوان : عوامل موثر بر قصد ادامه استفاده مشتریان بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: بانک ملی ایران)
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1394
نویسندگان : علی نبوی ، محمد تقی تقوی فرد ، پیام حنفی زاده ، محمدرضا تقوا ،
264 ) عنوان :
Title : Prioritizing Appropriate Organizational Strategies Of Auto Parts Companies Using The Method Of Analysis (SWOT) And Analytic Network Process (ANP)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 10 / 1394
نویسندگان : shima salehi moghaddam ، fazlollah jamalou ، محمد تقی تقوی فرد ، shima salehi moghaddam ،
265 ) عنوان : ارزیابی برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات با استفاده از تکنیک DEA: مطالعه برون سپاری برنامه ها در مراکز تحقیقاتی
Title : The Assessment Of Outsourcing It Services Using Dea Technique: A Study Of Application Outsourcing In Research Centers
مشخصات نشریه : International Journal of Operations Research and Information Systems / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1394
نویسندگان : محمدامین زارعی ، محمد تقی تقوی فرد ، پیام حنفی زاده ،
266 ) عنوان :
Title : An Intelligent System For Prioritising Emergency Services Provided For People Injured In Road Traffic Accidents
مشخصات نشریه : Mediterranean Journal of Social Sciences / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1394
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، Sharareh Rostam Nikan Kalhori ، pegah farazmand ، Khatereh Farazmand ،
267 ) عنوان : هدف تداوم فناوری اطلاعات: مرور ادبیات سیستماتیک
Title : Information Technology Continuance Intention: A Systematic Literature Review
مشخصات نشریه : International Journal of E-Business Research / International Journal of e-Business Research /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1394
نویسندگان : علی نبوی ، محمد تقی تقوی فرد ، پیام حنفی زاده ، محمدرضا تقوا ،
268 ) عنوان : رویکرد ترکیبی چند معیاره تجزیه و تحلیل رضایت (MUSA) و تحلیل پوششی داده شبکه ای (NDEA) برای ارزیابی کارایی خدمات مشتریان در شعب بانک ها
Title : A Hybrid Approach Based On Multi-criteria Satisfaction Analysis (musa) And A Network Data Envelopment Analysis (ndea) To Evaluate Efficiency Of Customer Services In Bank Branches
مشخصات نشریه : / Industrial Engineering and Management Systems /
تاریخ چاپ : 24 / 9 / 1394
نویسندگان : کاوه خلیلی دامغانی ، محمد تقی تقوی فرد ، کیارث کرباسچی ،
269 ) عنوان :
Title : A Hybrid Approach Based On Multi-Criteria Satisfaction Analysis (MUSA) And A Network Data Envelopment Analysis (NDEA) To Evaluate Efficiency Of Customer Services In Bank Branches
مشخصات نشریه : INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SYSTEMS / INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SYSTEMS /
تاریخ چاپ : 15 / 09 / 1394
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، kaveh khalili ،
270 ) عنوان :
Title : A Hybrid Approach Based On Multi-Criteria Satisfaction Analysis (MUSA) And A Network Data Envelopment Analysis (NDEA) To Evaluate Efficiency Of Customer Services In Bank Branches
مشخصات نشریه : INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SYSTEMS / INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SYSTEMS /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1394
نویسندگان : kaveh khalili ، محمد تقی تقوی فرد ، Kiaras Karbaschi ،
271 ) عنوان : چارچوبی برای شناسایی و گروه بندی ابزارهای تسهیم دانش: (مورد مطالعه: گروه مپنا)
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت در ایران / /
تاریخ چاپ : 05 / 09 / 1394
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، نرگس آقاخانی ، جلال رضایی پور ،
272 ) عنوان : بررسی وضعیت انتقال آموزش و اولویت بندی عوامل موثر بر آن در صنعت پتروشیمی با تکنیک فرآیند سلسله مراتبی گروهی
مشخصات نشریه : COMPUTATIONAL ECONOMICS / COMPUTATIONAL ECONOMICS /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1394
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، حمید رحیمیان ، علی نجفی ،
273 ) عنوان : بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران)
مشخصات نشریه : کاوش های مدیریت بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 05 / 07 / 1394
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، امید بهبودی ، امیر غفوریان ،
274 ) عنوان : بررسی وضعیت انتقال آموزش و اولویت بندی عوامل مؤثر بر آن در صنعت پتروشیمی با تکنیک فرایند سلسله مراتبی گروهی
مشخصات نشریه : آموزش و توسعه منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، حمید رحیمیان ، علی نجفی ،
275 ) عنوان : کشف تقلب در بیمه بدنه خودرو با بهره مندی از سیستم خبره فازی
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1394
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، زهرا جعفری ،
276 ) عنوان :
Title : Evaluation Of New Technologies In Electronic Banking Using Technology Acceptance Model: Case Study On The Branches Of Saderat Bank In Lorestan Province
مشخصات نشریه : Indian Journal of Fibre & Textile Research (IJFTR) / Indian Journal of Fibre & Textile Research (IJFTR) /
تاریخ چاپ : 11 / 05 / 1394
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، fatemeh akbari ،
277 ) عنوان : عوامل موثر بر قصد ادامه استفاده مشتریان بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: بانک ملی ایران)
Title : Factors Influencing The Continuance Intention Of Customers To The Usage Of Internet Banking (case: Bank Melli Iran)
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : علی نبوی ، محمد تقی تقوی فرد ، پیام حنفی زاده ، محمدرضا تقوا ،
278 ) عنوان : عوامل کلیدی پیاده سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بیمه / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1394
نویسندگان : هانیه آرزمجو ، وحید ناصحی فر ، محمد تقی تقوی فرد ،
279 ) عنوان :
Title : A New Multi-product Pricing And Lot-sizing Model With Budget, Warehouse Space And Price Constraints In Perishable Products
مشخصات نشریه : International Journal of Review in Life Sciences / /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1394
نویسندگان : nasim nosratiian ، esmaeil najafi ، محمد تقی تقوی فرد ، Farhad Hosseinzadeh Lotfi ،
280 ) عنوان :
Title : A Confident Supply Chain Network Model Using Credibility Measure Under Uncertainty Condition
مشخصات نشریه : Journal of Intelligent and Fuzzy Systems / Journal of Intelligent and Fuzzy Systems /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1394
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، amirhossein kamali dowlatabadi ، esmaeil najafi ،
281 ) عنوان : طراحی و توسعۀ سیستم پشتیبانب تصمیم گیری برای رتبه بندی فنون نمونه سازی سریع و انتخاب بهترین فن در صنعت خودروسازی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 04 / 03 / 1394
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، نسیبه پوطی ،
282 ) عنوان : ریسک بتا: شواهدی از تئوری چشم انداز
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1394
نویسندگان : علی ثقفی ، روح اله فرهادی ، محمد تقی تقوی فرد ،
283 ) عنوان : تبیین نقش سرمایه فکری در گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / /
تاریخ چاپ : 08 / 02 / 1394
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
284 ) عنوان : پیش بینی رفتار معاملاتی سرمایه گذاران: شواهدی از تئوری چشم انداز
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / /
تاریخ چاپ : 26 / 01 / 1394
نویسندگان : علی ثقفی ، روح اله فرهادی ، محمد تقی تقوی فرد ، فرخ برزیده ،
285 ) عنوان : ارزیابی روند تحقق حقوق بین نسلی حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن از دیدگاه اقتصادی
Title : Assessing The Process Of Realization Of Intergenerational Rights Governing The Consumption Of Revenues From The Sale Of Oil And Its Derivatives From An Economic Perspective
مشخصات نشریه : دانش حسابداری / Knowledge of accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1394
نویسندگان : جعفر باباجانی ، احمد پیفه ، محمد تقی تقوی فرد ،
286 ) عنوان : انتقال روش مناسب انتقال تکنولوژی با استفاده از روش دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه ای در دو شرکت بزرگ تولیدی ظروف چینی خراسان
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، بهزاد مقیمی شهری ،
287 ) عنوان : یک مدل چند هدفه برای به حداقل رساندن زمان و سطح بندی منابع نامحدود در فعالیت های پروژه چند حالته
Title : A Multi-objective Model To Minimize Time And Unlimited Multi Resource Leveling In Multi-mode Project Activities
مشخصات نشریه : / International Journal of Academic Research /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، مقصود امیری ،
288 ) عنوان : یک مدل چند منظوره برای به حداقل رساندن زمان و سطح منابع نامحدود چندگانه در فعالیت های پروژه چند حالته
Title : A Multi-objective Model To Minimize Time And Unlimited Multi Resource Leveling In Multi-mode Project Activities
مشخصات نشریه : / International Journal of Academic Research /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، مقصود امیری ،
289 ) عنوان :
Title : Evaluating Meta-heuristie Alg. For Solving Machine Scheduling
مشخصات نشریه : Journal of Applied Sciences / /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، sir abtahi ،
290 ) عنوان : مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
291 ) عنوان :
Title : Evaluation Of Scheduling Using Triangular Whitenization Functions
مشخصات نشریه : سایر / سایر /
تاریخ چاپ : 25 / 10 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
292 ) عنوان :
Title : Identifying The Factors Of Technology Capability Assessment- Case Study Pressing Parts Manufacturing Department Of Iran Khodro
مشخصات نشریه : Applied mathematics in Engineering, Management and Technology / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1393
نویسندگان : سیدرضا سلامی ، محمد تقی تقوی فرد ، Mohammad Masoud Majidifar ،
293 ) عنوان : نقش اعتماد سازمانی در تسهیم دانش بین کارکنان
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، معصومه حاجیان ، الهام پورسیاح ، مرتضی طحان ،
294 ) عنوان : الگوی عوامل موثر بر مشارکت در جوامع مجازی برند
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات / /
تاریخ چاپ : 13 / 9 / 1393
نویسندگان : زهره دهدشتی شاهرخ ، محمد تقی تقوی فرد ، محمدرضا کریمی علویجه ، محمد مهدی پورسعید ،
295 ) عنوان : احتساب نرخ بازگشت سرمایه دوره های تخصصی شهرداری تهران
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1393
نویسندگان : حسین محمدپور زرندی ، محمد تقی تقوی فرد ،
296 ) عنوان :
Title : Making Any Decisions For Granting Of Banking Facilities To Small&medium Enterprises...
مشخصات نشریه : KUROSHIO / KUROSHIO /
تاریخ چاپ : 27 / 08 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
297 ) عنوان : احتساب نرخ بازگشت سرمایه (ROI) دورههای تخصصی شهرداری تهران
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / /
تاریخ چاپ : 17 / 07 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
298 ) عنوان :
Title : A Brief Review On Information Sharing Within Supply Chains
مشخصات نشریه : سایر / سایر /
تاریخ چاپ : 08 / 07 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
299 ) عنوان : الگوی عوامل موثر بر مشارکت در جوامع مجازی برند
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : زهره دهدشتی شاهرخ ، محمد تقی تقوی فرد ، محمدرضا کریمی علویجه ، محمد مهدی پور سعید ،
300 ) عنوان :
Title : Portfolio Selection Using Dea And Genetic Algorithm
مشخصات نشریه : International Journal of Modern Management Sciences / International Journal of Modern Management Sciences /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، majed shariat panahi ، mahdi yarbod ،
301 ) عنوان : برآورد ارزش ویژه مشتری به روش تخمین فاصله ای و زنجیره های مارکف (مورد مطالعه: شرکت خدمات دهنده اینترنت)
مشخصات نشریه : بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1393
نویسندگان : مسرت نعمت ، محمدعلی صنیعی فرد ، محمد تقی تقوی فرد ،
302 ) عنوان : برآورد ارزش ویژه مشتری به روش تخمین فاصله ایو زنجیره های مارکف مورد مطالعه شرکت خدمات دهنده اینترنت
مشخصات نشریه : بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
303 ) عنوان : تاثیر رضایتمندی و وفاداری مشتریان بر بازدهی بانک های خصوصی
مشخصات نشریه : مهندسی و مدیریت کیفیت / /
تاریخ چاپ : 17 / 04 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، مژده زمانی فر مژده ،
304 ) عنوان : - شناسایی تقلب در کارت های بانکی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 08 / 04 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، ملیحه وثوق ملیحه وثوق ،
305 ) عنوان : 3- الگوریتم جدیدی برای تحلیل حساسیت مسیر بحرانی در شبکه های پرت با در نظر گرفتن ریسک های موجود در پروژه
مشخصات نشریه : بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید / /
تاریخ چاپ : 25 / 03 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، شقایق خضری ،
306 ) عنوان :
Title : E-democracy Adoption Factors By E-government Citizens
مشخصات نشریه : The International Research Journal of Applied and Basic Sciences / /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، rozbeh fadaei ، saman ebrahimi ،
307 ) عنوان : مدلی برای مدیریت کیفیت خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی ایران
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / /
تاریخ چاپ : 05 / 03 / 1393
نویسندگان : غلامحسین آقاگل زاده ، فتاح میکائیلی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
308 ) عنوان : مدلی برای مدیریت کیفیت خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی ایران
Title : A Model Forquality Management Of Traffic Police Iran
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / مدیریت منابع در نیروی انتظامی /
تاریخ چاپ : 5 / 3 / 1393
نویسندگان : غلام حسین آقاگل زاده ، فتاح میکائیلی ، مقصود امیری ، محمد تقی تقوی فرد ،
309 ) عنوان : الگوریتم جدیدی برای تسهیل حساسیت مسیر بحرانی در شبکه های پرت با در نظر گرفتن ریسک های موجود در پروژه
مشخصات نشریه : بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، شقایق خضری ،
310 ) عنوان : مدل رتبه بندی اعتباری هیبریدی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و سیستم های خبره فازی (مورد مطالعه: موسسه مالی و اعتباری قوامین)
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، فریباسادات حسینی فریباسادات حسینی ، محمد خان بابایی ،
311 ) عنوان : الگوریتم جدیدی برای تحلیل حساسیت مسیر بحرانی شبکه های پرت با در نظر گرفتن ریسک های موجود در پروژه
مشخصات نشریه : بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، شقایق خضری ،
312 ) عنوان : عوامل رتبه بندی اعتباری هیپریوی با استفاده از ژنتیک و سیستم خبره
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1393
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، فریبا حسینی ، محمد خان بابایی ،
313 ) عنوان : بررسی ارتباط بین فرهنگ و تعهد سازمانی با مدیریت دانش
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1392
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، مهران شیرزاد ، زینب صلواتی ، علی پوراشرف ،
314 ) عنوان : الگوی یکپارچه تغییرات سازمانی: بررسی ابعاد محتوایی، فرآیندی و زمینه ای در موفقیت تغییرات سازمانی
مشخصات نشریه : فرایند مدیریت و توسعه / /
تاریخ چاپ : 24 / 12 / 1392
نویسندگان : وحید ناصحی فر ، هانیه ارزمجو ، محمد تقی تقوی فرد ،
315 ) عنوان : الگوی یکپارچه سازی تغییرات سازمانی:بررسی ابعاد محتوایی،فرآیندی و زمینه ای در موفقیت تغییرات سازمانی
مشخصات نشریه : فرایند مدیریت و توسعه / /
تاریخ چاپ : 14 / 12 / 1392
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
316 ) عنوان : الگوی یکپارچه تغییرات سازمانی بررسی ابعاد محتوایی، فرایندی و زمینه ای در موفقیت تغییرات سازمانی
مشخصات نشریه : فرایند مدیریت و توسعه / /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1392
نویسندگان : وحید ناصحی فر ، هانیه رزمجو ، محمد تقی تقوی فرد ،
317 ) عنوان :
Title : Evaluation Of Individual Customers` Satisfaction Level : A Survey Of E-Banking Quality Of Service In Tosse`eh Credit Institute
مشخصات نشریه : Academic Journal of Research in Economics and Management / Academic Journal of Research in Economics and Management /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1392
نویسندگان : Saeid Hasanzadeh ، محمد تقی تقوی فرد ، saeed roohani ، malihe sarekari ،
318 ) عنوان :
Title : Evaluation Of Individual Customers` Satisfaction Level: A Survey Of E-banking Quality Of Service In Tosse-eh Credit Institute
مشخصات نشریه : International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences / International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1392
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، Saeid Hasanzadeh ، saeed roohani ، malihe sarekari ،
319 ) عنوان :
Title : Evaluation Of Individual Customer`s Satisfaction Level
مشخصات نشریه : International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences / International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1392
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، saeed hasan zade ، malihe sarekari ، saeed roohani ،
320 ) عنوان :
Title : Critical Success Factors In S&T Policymaking Using Confirmatory Factor Analysis And DEMATEL: A Case Study
مشخصات نشریه : International Journal of Technology, Policy and Management / International Journal of Technology, Policy and Management /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1392
نویسندگان : javad soltanzadeh ، محمد تقی تقوی فرد ، navid Sahebjamnia ،
321 ) عنوان :
Title : An Integrated Model For Building Brand In Food Industry
مشخصات نشریه : management science letters / /
تاریخ چاپ : 02 / 08 / 1392
نویسندگان : سیدنجم الدین موسوی ، وحید ناصحی فر ، زهره دهدشتی شاهرخ ، محمد تقی تقوی فرد ،
322 ) عنوان : چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل و فرایند تحلیل شبکه ای
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / /
تاریخ چاپ : 10 / 07 / 1392
نویسندگان : فرخ برزیده ، محمد تقی تقوی فرد ، فاطمه زمانیان ،
323 ) عنوان : مدل رتبه‎بندی اعتباری هیبریدی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و سیستم‌های خبرۀ فازی (مطالعۀ موردی: مؤسسۀ مالی و اعتباری قوامین)
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 10 / 07 / 1392
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، فریباسادات حسینی فریباسادات حسینی ، محمد خان بابایی ،
324 ) عنوان : مدل رتبه بندی اعتباری هیبریدی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و سیستم های خبره فازی (مطالعۀ موردی: موسسه مالی و اعتباری قوامین)
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 10 / 07 / 1392
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، محمد خان بابایی ،
325 ) عنوان : بخش بندی خوشه ای مشتریان بانک
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 07 / 1392
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، سمانه خواجوند ،
326 ) عنوان : چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : فرخ برزیده ، محمد تقی تقوی فرد ،
327 ) عنوان :
Title : E -democracy Adoption Factors By E- Government Citizens
مشخصات نشریه : The International Research Journal of Applied and Basic Sciences / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، rozbeh fadaei ، saman ebrahimi ،
328 ) عنوان : رویکردی جهت مدیریت و ارتقاء بهره وری در شرکت های صنعتی
مشخصات نشریه : بهبود مدیریت / /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1392
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
329 ) عنوان : طراحی و توسعه یک سیستم خبره فازی مبتنی بر قانون برای ارزیابی اعتباری مشتریان شرکتهای تجاری
مشخصات نشریه : مدیریت بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1392
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، سید محمد برزده ،
330 ) عنوان :
Title : Critical Success Factors In S&t Policy Making Using Confirmatory Factor Nalysis And Dematel: Acase Study
مشخصات نشریه : International Journal of Technology, Policy and Management / International Journal of Technology, Policy and Management /
تاریخ چاپ : 12 / 05 / 1392
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، javad soltanzadeh ،
331 ) عنوان : طراحی و توسعه سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای رتبه بندی فنون نمونه سازی دقیق
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1392
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، نسیبه پوطی ،
332 ) عنوان : طراحی و توسعه ی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای رتبه بندی فنون نمونه سازی سریع و انتخاب بهترین فن در صنعت خودروسازی
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 18 / 03 / 1392
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، نسبیه پوطی ،
333 ) عنوان : طراحی و توسعه یک سیستم خبره فازی مبتنی بر قانون برای ارزیابی اعتباری مشتریان شرکتهای تجاری (مورد مطالعه: شرکت توزیع و پخش البرز)
مشخصات نشریه : مدیریت بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 18 / 01 / 1392
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، سید محمد برزده ،
334 ) عنوان : ساختاری چند بعدی جهت تبیین اثر فرهنگ سازمانی و فرهنگ زنجیره تامین بر انتقال ، اشتراک و توزیع دانش در زنجیره تامین صنعت خودرو سازی ایران: با تاکید بر بهبود عملکرد زنجیره تامین
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 27 / 09 / 1391
نویسندگان : محسن شفیعی نیک آبادی ، کامران فیضی ، لعیا الفت ، محمد تقی تقوی فرد ،
335 ) عنوان : ساختاری چند بعدی جهت تبیین اثر فرهنگ سازمانی و فرهنگ زنجیره تامین بر انتقال ، اشتراک و توزیع دانش در زنجیره تامین صنعت خودرو سازی ایران: با تاکید بر بهبود عملکرد زنجیره تامین
Title : Multidimensional Structure To Explain The Effect Of Organizational Culture And Supply Chain Culture On The Transfer, Sharing And Distribution Of Knowledge In The Supply Chain Of Iran's Automotive Industry: With Emphasis On Improving Supply Chain Performan
مشخصات نشریه : - / - /
تاریخ چاپ : 27 / 9 / 1391
نویسندگان : لعیا الفت ، محمد تقی تقوی فرد ، کامران فیضی ،
336 ) عنوان : مدل سازی شکل گیری نظام نوآوری فناورانه در بخش زیست فناوری ایران با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : مهدی محمدی ، مهدی الیاسی ، محمد تقی تقوی فرد ، عطیه دلاور ، حاجی حسینی حاجی حسینی ،
337 ) عنوان : تاثیر اجرای مهندسی مجدد فرایندها بر کسب مزایای حاصل از سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، پیام حنفی زاده ، مهدی حمیدی ، احد زارع رواسان ،
338 ) عنوان : تاثیر اجرای مهندسی مجدد فرایندها بر کسب مزایای حاصل از سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان
Title : The Impact Of Process Reengineering On The Benefits Of Organizational Resource Planning Systems
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، پیام حنفی زاده ،
339 ) عنوان : الگویی برای مکانیابی شعب موسسه مالی اعتباری قوامین
مشخصات نشریه : تحقیقات بازاریابی نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1391
نویسندگان : سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، محمد تقی تقوی فرد ، سجاد اللهی رودپشتی ،
340 ) عنوان : شناسایی و اولویت بندی موضوعات مهم مدیریت بیمارستانی جهت مستندسازی در نظام مدیریت دانش
مشخصات نشریه : مدیریت سلامت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، حسام رمضانپور ،
341 ) عنوان : بخش بندی مشتریان بانک صادرات ایران با استفاده از داده کاوی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، سمانه خواجوند ، اسماعیل نجفی ،
342 ) عنوان : طبقه بندی متقاضیان تسهیلات اعتباری بانکی با استفاده از داده کاوی و منطق فازی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، احمد نادعلی ،
343 ) عنوان :
Title : Scheduling Cellular Manufacturing Systems Using ACO And GA
مشخصات نشریه : International Journal of Applied Metaheuristic Computing / International Journal of Applied Metaheuristic Computing /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1390
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
344 ) عنوان : دیدگاههای توسعه فناوری اطلاعات کشور مبتنی بر خوشه بندی دیدگاه خبرگان
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1390
نویسندگان : ابوالفضل کزازی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محمد تقی تقوی فرد ، امیر ناظمی ،
345 ) عنوان :
Title : Analysis Of ES Factors In IT Projects Using Fuzzy AHP
مشخصات نشریه : Interdisciplinary journal of contemporary research in business / Interdisciplinary journal of contemporary research in business /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، Ehsan shojae ، hamidreza jafari ،
346 ) عنوان :
Title : A Fuzzy Two-stage DEA Approach For Performance Measurement Real Case Of Agility Performance In Dairy Supply Chains
مشخصات نشریه : International Journal of Applied Decision sciences / International Journal of Applied Decision sciences /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، kaveh khalili ، sir abtahi ،
347 ) عنوان :
Title : Measuring Agility Performance In Fresh Food Supply Chains: An Orginal Two-stage Data Envelopment Analysis
مشخصات نشریه : International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling / International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، kaveh khalili ، la`ya olfat ، sir feizi ،
348 ) عنوان :
Title : A Three-stage Fuzzy DEA Approach To Measure Performance Of A Serial Process Including JIT Practices,agility Indices And Goals In Supply Chains
مشخصات نشریه : international journal services and operations managment / international journal services and operations managment /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، kaveh khalili ،
349 ) عنوان :
Title : Assessing The Effect Of Management Information System(MIS) On Productivity Of Urban Managment
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، Mr. noori ،
350 ) عنوان :
Title : Rapid Ant Based Clustering- Genetic Algorithm(RAC-GA) With Local Search For Clustering Problem
مشخصات نشریه : International Journal of Industrial Engineering Computations / International Journal of Industrial Engineering Computations /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
351 ) عنوان :
Title : Measuring Agility Performance In Fresh Food Supply Chains: An Ordinal Two-stage Data Envelopment Analysis
مشخصات نشریه : International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling / International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : kaveh khalili ، محمد تقی تقوی فرد ، لعیا الفت ، کامران فیضی ،
352 ) عنوان : اندازه گیری عملکرد چابکی در زنجیره های تامین غذای تازه: تجزیه و تحلیل معمولی پوششی داده ها
Title : Investigating The Organic Agricultural Products Supply Chain In Iran
مشخصات نشریه : مجله بین المللی عملکرد کسب و کار و مدل سازی زنجیره تامین / International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، لعیا الفت ، کامران فیضی ، کاوه خلیلی دامغانی ،
353 ) عنوان :
Title : Rapid Ant Based Clustering-genetic Algorithm (RAC-GA) With Local Search For Clustering Problems
مشخصات نشریه : International Journal of Industrial Engineering Computations / International Journal of Industrial Engineering Computations /
تاریخ چاپ : 14 / 09 / 1390
نویسندگان : yaghub pirzadeh ، jamal shahrabi ، محمد تقی تقوی فرد ،
354 ) عنوان : تحلیل نظام فناورانه نوآوری بخش باد ایران
مشخصات نشریه : بهبود مدیریت / /
تاریخ چاپ : 24 / 07 / 1390
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محمد تقی تقوی فرد ، ناصر باقری مقدم ،
355 ) عنوان : استفاده از روش تصمیم گیری خاکستری به منظور رتبه بندی شاخص های کلیدی عملکرد و افزایش اثربخشی برنامه های استراتژیک
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، امیرمهدی ملک ،
356 ) عنوان : تحلیلی تاریخی بر مدل شکل گیری نظام نوآورانه فناورانه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، سید حبیب اله طباطبائیان ، ابوالفضل کزازی ، مهدی محمدی ، مهدی الیاسی ،
357 ) عنوان : شناسایی راهبردهای شکست پذیر در اسناد توسعه فناوری اطلاعات کشور با استفاده از روش برنامه ریزی فرض بنیاد
مشخصات نشریه : بهبود مدیریت / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1390
نویسندگان : ابوالفضل کزازی ، سید حبیب اله طباطبائیان ، محمد تقی تقوی فرد ، امیر ناظمی ،
358 ) عنوان :
Title : A Hybrid Approach Based On Fuzzy DEA And Simulation To Measure The Efficiency Of Agility In Supply Chain: Real Case Of Dairy Industry
مشخصات نشریه : International Journal of Management Science and Engineering Management / International Journal of Management Science and Engineering Management /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1390
نویسندگان : kaveh khalili ، محمد تقی تقوی فرد ، لعیا الفت ، کامران فیضی ،
359 ) عنوان : یک روش ترکیبی مبتنی بر DEA فازی و شبیه سازی برای اندازه گیری کارایی چابکی در زنجیره تامین: مورد واقعی صنایع لبنی
Title : A Hybrid Approach Based On Fuzzy Dea And Simulation To Measure The Efficiency Of Agility In Supply Chain: Real Case Of Dairy Industry
مشخصات نشریه : مجله بین المللی علوم مدیریت و مدیریت مهندسی / International Journal of Management Science and Engineering Management /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1390
نویسندگان : کاوه خلیلی دامغانی ، محمد تقی تقوی فرد ، لعیا الفت ، کامران فیضی ،
360 ) عنوان : مدل رابطه همکاری میان سازمانی برای بهبود عملکرد در زنجیره تامین فرش ماشینی
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1390
نویسندگان : کامران فیضی ، لعیا الفت ، محمد تقی تقوی فرد ، محسن مرادی ،
361 ) عنوان : مدل رابطه همکاری میان سازمانی برای بهبود عملکرد در زنجیره تامین فرش ماشینی
Title : Inter-organizational Partnership Relationship Model To Improve Performance In Machine Carpet Supply Chain
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / Iranian Management Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1390
نویسندگان : لعیا الفت ، کامران فیضی ، محمد تقی تقوی فرد ،
362 ) عنوان : یک مدل ریاضی جدید جهت حل مسئله بالانس خطوط مونتاژ چند محصولی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
363 ) عنوان : دیدگاه های توسعه فناوری اطلاعات کشور...
مشخصات نشریه : سیاست‌ علم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، دکتر طباطبائیان ،
364 ) عنوان : مدل جدید کنترل کارت از طریق ترکیب سیاست های کنترل تولید
مشخصات نشریه : بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، محمد سیدحسینی ،
365 ) عنوان : مدلی برای سنجش تاثیر قابلیت اعتماد برند بانک ها بر تعهد وفاداری مشتریان
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1389
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
366 ) عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر سیاست گذاری علم و فناوری (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران)
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1389
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
367 ) عنوان :
Title : A Hybrid Approach Based On Fuzzy DEA And Simulation To Measure The Efficiency Of Agility In Supply Chin : Real Case Of Dairy Industry
مشخصات نشریه : International Journal of Management Science and Engineering Management / International Journal of Management Science and Engineering Management /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
368 ) عنوان : مدل پویای تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد تولید ناخالص داخلی
Title : Dynamic Model Of The Impact Of Information And Communication Technology On Gdp Growth
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / Management tomorrow /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1389
نویسندگان : ملیکا مهرکام ، محمد تقی تقوی فرد ، اسفندیار جهانگرد ، آمنه خدیور ،
369 ) عنوان : مدل ارزیابی سازمان ناب در شرکت های خودروسازی ایرانی (مورد مطالعه: شرکت های ایران خودرو ، سایپا، پارس خودرو)
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : جهانیار بامدادصوفی ، محمد تقی تقوی فرد ،
370 ) عنوان :
Title : E- Commerce Development Experiences In World S Leading Container Ports And Offering A Model For Shahid Rajaee Port
مشخصات نشریه : Journal of Maritime Policy and Management / Journal of Maritime Policy and Management /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1388
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
371 ) عنوان : ارائه روش اصلاح شده کلونی مورچگان جهت حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه به همراهپنجره های زمانی
مشخصات نشریه : بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1388
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
372 ) عنوان : ارائه یک متد ریاضی جهت حل مسئله مکان یابی- تخصیص چند هدفه با استفاده از روش فوق ابتکاری شبیه سازی تبرید (SA)
مشخصات نشریه : بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1387
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
373 ) عنوان : عوامل موثر بر به کارگیری خدمات موبایل بانک توسط مشتریان و رنبه بندی آنها مطالعه موردی شعب بانک تجارت تهران
مشخصات نشریه : کاوش های مدیریت بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1387
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
374 ) عنوان :
Title : ERP Requirements For Supporting Management Decisions And Business Intelligence
مشخصات نشریه : The IUP Journal of Information Technology / The IUP Journal of Information Technology /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1387
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
375 ) عنوان :
Title : A Genetic Algorithm For Scheduling Flexible Manufacturing Cells
مشخصات نشریه : Journal of Applied Sciences / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1387
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
376 ) عنوان : نیازمندی های ارزیابی هوش تجاری در ERP: مطالعه موردی سازمان توسعه تجارت ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1387
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
377 ) عنوان : رتبه بندی واحدهای کارا با ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در سازمان های بازرگانی استانی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1387
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
378 ) عنوان : رتبه‌بندی واحدهای کارا با ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در سازمان‌های بازرگانی استانی
Title : Ranking Of Efficient Units By Using Dataenvelopment Analysis And Analytical Hierarchy Process In
مشخصات نشریه : فصلنامه دانش مدیریت / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1387
نویسندگان : مقصود امیری ، جمشید صالحی صدقیانی ، محمد تقی تقوی فرد ، سید حسین رضوی ،
379 ) عنوان : تاثیر وب سایت بر رضایت مشتریان در تجارت الکترونیک
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1386
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، احمد افخمی ،
380 ) عنوان : تاثیر وب سایت بر رضایت مشتریان در تجارت الکترونیکی (مورد مطالعه: بیمه ملت و ایران)
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1386
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
381 ) عنوان : داده کاوی و کاربرد آن در تصمیم گیری ها
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1386
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
382 ) عنوان : ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت اتنخاب سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت های عدد صحیح
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1386
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
383 ) عنوان :
Title : Anew Framework For Evaluation And Prioritization Of Suppliers Using A Hierarchical Fuzzy TOPSIS
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1386
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
384 ) عنوان :
Title : Study Of Scheduling Problems With Machine Availability Constraint
مشخصات نشریه : International Journal of Industrial and Systems Engineeing / International Journal of Industrial and Systems Engineeing /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1386
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
385 ) عنوان : نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان
مشخصات نشریه : تدبیر / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1386
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
386 ) عنوان : سیستم برنامه ریزی منابع سازمان از شکل گیری و توسعه تا عوامل شکست
مشخصات نشریه : فن آوا / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1386
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
387 ) عنوان : فرایند توسعه محصول جدید
مشخصات نشریه : تدبیر / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1386
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
388 ) عنوان : تبیین مناسب طرح سازمانی برای آمادگی برای سامانه برنامه ریزی جامع سازمان (ERP) رویکرد مورد کاوی تطبیقی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، مهرداد کازرونی ، محمد تقی تقوی فرد ، محمد رحمانی ،
389 ) عنوان : تبیین مناسب طرح سازمانی برای سامانه برنامه ریزی جامعه منابع سازمان(ERP) ، رویکرد مورد کاوی تطبیقی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
390 ) عنوان : تعیین شاخص های کلیدی جهت استقرار فناوری اطلاعات در حوزه سلامت
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
391 ) عنوان : ارائه یک مدل ریاضی جهت سنجش رضایت فردی در سیستمهای اقتصادی - اجتماعی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
392 ) عنوان : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور(قسمت دوم)
مشخصات نشریه : صنعت وکارآفرینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1383
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
393 ) عنوان : مقدمه ای بربرنامه ریزی نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور
مشخصات نشریه : صنعت وکارآفرینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1383
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
394 ) عنوان :
Title : A Reference Model For The Design And Analysis Of Service Enterprises Using Idefo Methodology
مشخصات نشریه : International Journal of Engineering Science / International Journal of Engineering Science /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1382
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
395 ) عنوان : زمان بندی انجام n کار روی m ماشین با استفاده از روش شاخه و کران
مشخصات نشریه : فنی و مهندسی مدرس / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1382
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
396 ) عنوان :
Title : Aproposed Framework And Survay Of Research Issues Manufacturing Information Systems
مشخصات نشریه : computers and industrial engineering / computers and industrial engineering /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1373
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
397 ) عنوان :
Title : Multi- Criteria Production Scheduling
مشخصات نشریه : Intelligent Automation & soft computing / Intelligent Automation & soft computing /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1372
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
398 ) عنوان :
Title : Using Decision Tables To Verify Rule- Based Expert Systems
مشخصات نشریه : Journal of Computer Information Systems / Journal of Computer Information Systems /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1371
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ،
399 ) عنوان : سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای
Title : Measuring The Managerial Efficiency Of Bank Branches: A Three-stage Dea Analysis (in Melli Bank Of Iran)
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، مقصود امیری ، رقیه مظفری ،