سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/taefi
نام و نام خانوادگی : شیرزاد طایفی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات فارسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188692346 ایمیل : taefi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Shirzad_Tayefi
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 125 مورد)
1 ) عنوان : گذر از گفتمان کنشی به گفتمان حسی- ادراکی در گلنار و آیینه اثر رهنورد زریاب
Title : Transition From Active Discourse To Sensory-perceptual Discourse In "golnar And The Mirror" By Rahnavard Zariab
مشخصات نشریه : پژوهش نامه ادبیات داستانی / Journal of Research on Fictional Literature /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1402
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، نعمت الله ایران‌زاده ، نصیراحمد آرین ،
2 ) عنوان : بازشناسی و تحلیل نمودهای گروتسک در داستان‌های هفت پیکر نظامی
Title : Recognition And Analysis Of Grotesque Manifestations In The Stories Of The Nezami Haft Peykar
مشخصات نشریه : کهن نامه ادب پارسی / Classical Persian Literature /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1402
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، سمیه قربانپور دلیوند ،
3 ) عنوان : زبان، ابزاری در احراز یا عدم احراز ابژۀ میل در داستان‌های «خون‌خورده» و «بازگشت»
Title : Language As A Tool In Achieving Or Failing To Achieve The Object Of Desire In Bloodied And Come Back
مشخصات نشریه : مطالعات زبانی و بلاغی / The Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies /
تاریخ چاپ : 25 / 5 / 1402
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، توحید شالچیان ناظر ،
4 ) عنوان : از فقدان تا مازاد در کلام: خوانش لکانی داستان‌های قصر پرندگان غمگین و سکتۀ قبلی
Title : From Lack To Excess In Words: Lacanian Reading Of Palace Of Sad Birds And The Previous Stroke
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ادبیات کردی / Journal of Kurdish Literature /
تاریخ چاپ : 24 / 4 / 1402
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
5 ) عنوان : بی‌زمانی اسطوره‌یی- کهن‌الگویی در اشعار فروغ فرخ‌زاد
Title : Timelessness Of An Archetypal Myth In Forough Farrokhzad's Poems
مشخصات نشریه : فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی دانشگاه غالب / Research and Scientific Quarterly journal of Ghalib University /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، نسیم بیدبرگ ،
6 ) عنوان : بازخوانی انتقادی جایگاه کتاب خاقانی شروانی: حیات، زمان و محیط او در حوزۀ خاقانی‌پژوهی
Title : A Critical Review Of The Place Of The Book "khaqani Shervani: His Life, Time And Environment" In The Field Of Khaqani Studies
مشخصات نشریه : پژوهشنامۀ متون ادبی دورۀ عراقی / Research of Literary Texts in Iraqi Career /
تاریخ چاپ : 30 / 1 / 1402
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، توحید شالچیان ناظر ،
7 ) عنوان : خوانش دیوان حافظ تصحیح شاملو با رویکرد خواننده‌محور
Title : Reading Diwan Hafez Rectification Shamlu With A Reader-centered Approach
مشخصات نشریه : پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون / Journal of Codicology and manuscript research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، سمانه منصوری آلهاشم ،
8 ) عنوان : خوانش انتقادی رمان «نام تمام مردگان یحیاست» با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی پی‌یر گیرو
Title : Critical Reading Of The Novel "the Name Of All The Dead Is Yahya" With The Approach Of Pierre Girou's Social Semiotics
مشخصات نشریه : مطالعات زبانی و بلاغی / The Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، مرضیه مدنی رزّاقی ،
9 ) عنوان : نقش آشنایی زدایی مبتنی بر مؤلفه های سبک هندی(صائب و بیدل) در سبک شعر آیینی محمد سهرابی
Title : The Role Of Defamiliarization Based On Saeb And Bedil Stylistic Components In Mohammad Sohrabi's Poems
مشخصات نشریه : پژوهشنامۀ فرهنگ و ادبیات آیینی / Cultural Studies and Ritual Literature /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، توحید شالچیان ناظر ،
10 ) عنوان : خوانش انتقادی مجموعه شعر «طفلی به نام شادی» شفیعی کدکنی با رویکرد هرمنوتیک میان‌فرهنگیِ مال، کیمرله و ویمر
Title : Critical Reading Of Shafi'i Kadkani's Collection Of Poems "a Child Called Happiness" With A Hermeneutic Intercultural Approach By Mal, Kimmerle And Weimmer
مشخصات نشریه : پژوهش‌های بین‌رشته‌ای ادبی / Literary Interdisciplinary Research /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، سمیه قربانپور دلیوند ،
11 ) عنوان : بازنمایی ترومای ناشی از جنگ و پیامدهای آن در رمان دیوار
Title : The Delineation Of Traumas Corresponding To The War And Its Consequences In The Novel Of Divar
مشخصات نشریه : ادبیات پارسی معاصر / Contemporary Persian Literature /
تاریخ چاپ : 30 / 8 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، آذر صوابی اصفهانی ،
12 ) عنوان : نقد مقایسه‌ای گلستان و گزیدۀ جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات با رویکرد نشانه‌شناسی اخلاق
Title : Comparative Criticism Of Gulistan And Selected Javame'al-hekayat With The Semioethics Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت / Journal of Literary Criticism and Rhetoric /
تاریخ چاپ : 7 / 8 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، محمّدحسن حسن زادۀ نیری ، عبّاس رضوانی ،
13 ) عنوان : بازشناسی تحلیلی شطحیات در دیوان غزلیات عطّار
Title : Analytical Recognition Of The Shitahit In Attar's Divan Of Ghazals
مشخصات نشریه : عرفان پژوهی در ادبیات / Misticism Studies in Literature /
تاریخ چاپ : 7 / 8 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، عاطفه شاهسوند ،
14 ) عنوان : نقد مقامات حمیدی با رویکرد نشانه شناسی اخلاق
Title : Critique Of Maghamat-e Hamidi With The Semioethics Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامۀ متون ادبی دورۀ عراقی / Research of Literary Texts in Iraqi Career /
تاریخ چاپ : 6 / 8 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، محمدحسن حسن زاده نیری ، عباس رضوانی ،
15 ) عنوان : نقد فیلم «وقتی همه خوابیم» بر اساس نظریه‌های رمان پسامدرن
Title : Critical Study Of Iranian Movie »when We Are All Sleeping «on The Basis Of Theories Of The Postmodern Novels
مشخصات نشریه : پژوهش­‌های میان رشته‌­ای زبان و ادبیات فارسی / Interdisciplinary research in persian Language and literature /
تاریخ چاپ : 30 / 7 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، محمدحسین رمضانی فوکلائی ،
16 ) عنوان : از اکرام آرمانی تا آرمان اکرام؛ ضرورت تحلیل انتقادی آثار پژوهشی سیدمحمداکرم اکرام
Title : Ideal Ikram To Ikram Ideal; The Necessity Of Critical Analysis Of The Research Works Of Seyyed Mohammad Akram Ikram
مشخصات نشریه : دانش / DANESH /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، توحید شالچیان ناظر ،
17 ) عنوان : غزلیات مدحی شاعران دورۀ تلفیق با تأکید بر کاربرد ویژۀ ضمیر «شما» در جای‌گاه ردیف
Title : Ghazals In Praise Of The Poets Of The Talfiq Period With An Emphasis On The Special Use Of The Pronoun "you" In The Position Of The Radif
مشخصات نشریه : غالب / GHalib /
تاریخ چاپ : 21 / 6 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، سعید مزروعیان ،
18 ) عنوان : تبيين مفهوم شجاعت در شاهنامة فردوسي و ارائة راهکارهاي آن براي تربيت حماسي کودکان
Title : Explaining The Concept Of Bravery In Ferdowsi's Shahnameh And Presenting Its Solutions For The Epic Upbringing Of Children
مشخصات نشریه : معرفت / MA'RIFAT /
تاریخ چاپ : 31 / 5 / 1401
نویسندگان : محسن خوشناموند ، ایراندخت فیاض ، شیرزاد طایفی ، احمد سلحشوری ،
19 ) عنوان : خوانش انتقادی برخی نسخ متون ادب کلاسیک فارسی مرتبط با نرد و شطرنج
Title : Critical Reading Of Some Versions Of Persian Classical Literal Texts Related To Backgammon And Chess
مشخصات نشریه : پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون / Journal of Codicology and manuscript research /
تاریخ چاپ : 19 / 4 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، مهدی رمضانی ،
20 ) عنوان : تحلیل سبک شناسانۀ «نظر» در ده غزل از سعدی شیرازی بر مبنای معنی شناسی ساخت گرا
Title : A Stylistic Analysis Of “nazar” In Ten Sonnets Of Saadi Shirazi Based On Structural Semantics
مشخصات نشریه : مطالعات زبانی و بلاغی / The Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies /
تاریخ چاپ : 18 / 4 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، ابراهیم کریم زاده ،
21 ) عنوان : واکاوی دیدگاه طبقاتی بهرام بیضایی در پرتو نظریات ویتفوگل و مارکس با تکیه بر نمایشنامه‌های آرش، اژدهاک، بندار بیدخش، سلطان مار، چهار صندوق، در حضور باد
Title : Evaluation Of The Class-based View Of Bahram Beyzai In The Light Of Wittfogel's And Marx's Views, Based On Plays Arash, Azhdahak, Karname-ye Bandar Bidakhsh, Soltan-mar [the King Snake], Chahar Sandoogh [four Boxes] And Dar Hozour-e Bad [in The Presence O
مشخصات نشریه : تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) / Interpretation and analysis of Persian language and literature texts (Dehkhoda) /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، کورش سلمان نصر ،
22 ) عنوان : ارزیابی تحلیلی پژوهش‌های حوزۀ مطالعاتی فن بیان در نشریۀ علمی فنون ادبی
Title : An Analytical Evaluation Of Research In The Field Of Figurative Language In The Literary Arts ‎journal
مشخصات نشریه : فنون ادبی / Literary Arts /
تاریخ چاپ : 22 / 3 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، سمانه منصوری آلهاشم ،
23 ) عنوان : خوانش بلاغی- کنشی (بوردیویی) داستان های مرغ انجیر، پیگمالیون و صداخونۀ غلامحسین ساعدی
Title : Rhetorical-action (bourdieusian) Reading Of Morgh-e-anjir, Pygmalion And Seda-khone By Gholamhossein Sa’edi
مشخصات نشریه : پژوهش های دستوری و بلاغی / Rhetoric and Grammar Studies /
تاریخ چاپ : 21 / 2 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، محمّد شیخ الاسلامی ،
24 ) عنوان : نقد منظومۀ خسرو و شیرین نظامی بر مبنای نظریۀ سیستم های پیچیده
Title : Critique Of Nezami's Khosrow And Shirin Based On Complex Systems Theory
مشخصات نشریه : پژوهشنامۀ متون ادبی دورۀ عراقی / Research of Literary Texts in Iragi Career /
تاریخ چاپ : 30 / 1 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
25 ) عنوان : درآمدی بر ظرفیت موسیقایی دفتر شعر «زمستان» اخوان ثالث
Title : A Preface To Musical Potensials Of “zemestan” Poetry Collection Of Akhavan-sales
مشخصات نشریه : جستارنامۀ ادبیات تطبیقی(فارسی، انگلیسی) / Jostarnameh Comparative Literature /
تاریخ چاپ : 22 / 1 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، فاطمه گل بابائی ،
26 ) عنوان : تحلیل محتوایی گفتمان در رمان های سپیده‌دم ایرانی و عشق و بانوی ناتمام
Title : Content Analysis Of Discourse In The Novels: Iranian Dawn And Love And The Incomplete Woman
مشخصات نشریه : تاریخ ادبیات / history of literature /
تاریخ چاپ : 21 / 1 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، هانیه حاجی تبار ،
27 ) عنوان : گونه شناسی نمایشنامۀ «سلطان مار» بر اساس نظریۀ میتوس «فرای»
Title : The Typology Of The Play "the King Snake" Based On The Theory Of Mythos "frye"
مشخصات نشریه : نامه معماری و شهرسازی / JOURNAL OF DRAMATIC ARTS AND MUSIC /
تاریخ چاپ : 19 / 1 / 1401
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، کورش سلمان نصر ،
28 ) عنوان : تحلیل داستان پیر چنگی برپایة الگوی روایی گریماس
Title : Analyzing The Story Of "pir Changi" Based On The Narrative Pattern Of Grimas
مشخصات نشریه : پژوهش‌های ادب عرفانی (گوهر گویا) / Researches on Mystical Literature(Gowhar-i- Guya) /
تاریخ چاپ : 21 / 12 / 1400
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، نصیر احمد آرین ، همیلا آرین ،
29 ) عنوان : نقد مجموعۀ خون آشام با رویکرد تاریخ گرایی نو
Title : A Criticism Study Of "khon Asham" Story Collection With The "new Historicism" Approach
مشخصات نشریه : ادبیات پارسی معاصر / Contemporary Persian Literature /
تاریخ چاپ : 17 / 12 / 1400
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، سمانه منصوری آلهاشم ،
30 ) عنوان : تحلیل گفتمان غزلیات حافظ با محوریت مفهوم گناه
Title : The Analysis Of The Discourse Of Hafez's Sonnets Focused On The Concept Of Sin
مشخصات نشریه : کارنامۀ متون ادبی دورۀ عراقی / The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1400
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، سارا پورفرح ،
31 ) عنوان : نقد نشانه‌شناختی کارکرد آشوب در نظم در باب اول گلستان سعدی
Title : Semiotic Analysis Of The Function Of Chaos In Logos In The First Chapter Of Sa'di's Golestan
مشخصات نشریه : مطالعات زبانی و بلاغی / The Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies /
تاریخ چاپ : 3 / 11 / 1400
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، زهره سهرابی ،
32 ) عنوان : نقد حکایت شیخ صنعان عطار نیشابوری بر مبنای نظریۀ سیستم های پیچیده
Title : Critique Of The Story Of Sheikh Sana'an Attar Of Neyshaburi Based On Complex Systems Theory
مشخصات نشریه : متن شناسی ادب فارسی / Textual Criticism of Persian Literature /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1400
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، ابراهیم کریم زاده ،
33 ) عنوان : نقد نشانه- معناشاختی مثنوی خموش خاتون (با تأکید بر نظام های گفتمانی گرمس)
Title : Critique Of Sign-semantics Of Khamush Khatoon Masnavi (with Emphasis On Garms Discourse Systems)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ادب غنایی / Journal of Lyrical Literature Researches /
تاریخ چاپ : 22 / 8 / 1400
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
34 ) عنوان : تحلیل نشانه شناختی شعر «... و من گریسته بودم» واصف باختری، با استفاده از نظریۀ ریفاتر
Title : Semiotic Analysis Of The Poem "... And I Cried" By Wasef Bakhtari, Using Rifater Theory
مشخصات نشریه : مطالعات و تحقیقات ادبی / Literary studies and research /
تاریخ چاپ : 27 / 7 / 1400
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، نصیراحمد آرین ،
35 ) عنوان : تحلیل برخوانی «آرش» بهرام بیضایی، با رویکرد ترامتنیت
Title : Analysis Of Bahram Beizai's Play "arash" With A Transtextual Approach
مشخصات نشریه : Journal of Literary Criticism and Rhetoric / Journal of Literary Criticism and Rhetoric /
تاریخ چاپ : 26 / 7 / 1400
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، کورش سلمان نصر ،
36 ) عنوان : خوانش مکتوبات مولانا بر اساس تاریخ گرایی نو
Title : Reading Mowlana's Maktobat Based On New Historisism
مشخصات نشریه : فصل نامۀ علمی- پژوهشی غالب / Ghalib scientific-research letter chapter /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1400
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، غلام رسول رحمانی ،
37 ) عنوان : نقد فرمالیستی غزل «پیش از اینت بیش از این اندیشۀ عشّاق بود...» حافظ شیرازی
Title : The Formalist Criticism Of Lyric "before You Had More Love Thought ..." Hafez Shirazi
مشخصات نشریه : دانش / DANESH /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1400
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، هانیه حاجی تبار ،
38 ) عنوان : بازخوانی انتقادی شروح آثار خاقانی و نظامی با تکیه بر برخی از اصطلاحات بازی های نرد و شطرنج
Title : Critical Reading Of Khaghani And Nezami's Works Explanation Emphasizing Some Terms Of Backgammon And Chess Games
مشخصات نشریه : متن شناسی ادب فارسی / Textual Criticism of Persian Literature /
تاریخ چاپ : 30 / 5 / 1400
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، مهدی رمضانی ،
39 ) عنوان : پژوهشی درباره زبان و جنسیت در رمان های شب های تهران (شب های تهران) و آزادانه باال (عزاداران باال) بر اساس نظریه لکوف.
Title : A Research On Language And Gender In Shabhaye Tehran (nights Of Tehran) And Azadarane Bayal (mourners Of Bayal) Novels Based On Lakoff`s Theory
مشخصات نشریه : مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی :پویش ها پیشرفت ها / Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances /
تاریخ چاپ : 12 / 3 / 1400
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
40 ) عنوان : رخ شطرنج، همان قلعه نیست (بررسی تفاوت های مهرۀ «رخ» با «قلعه» در شطرنج با تکیه بر متون کهن ادب فارسی)
Title : Chess Rook Is Not The Castle; Investigating The Differences Between "rook" And "castle" In Chess Based On Old Persian Literature Texts
مشخصات نشریه : نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز / نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1399
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، مهدی رمضانی ،
41 ) عنوان : شگردهای آشنایی‌‌زدایی در میمیة ابن‌‌فارض
Title : Techniques Of Defamiliarization In Ibn Farez’s Mimmyyeh
مشخصات نشریه : پژوهش‌های ادب عرفانی (گوهر گویا) / Researches On Mystical Literature(Gowhar-i- Guya) /
تاریخ چاپ : 21 / 12 / 1399
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، سعید قاسمی پُرشکوه ،
42 ) عنوان : تبیین مبانی، اهداف، اصول و روشهای تربیت حماسی در شاهنامه فردوسی )برای نظام تعلیم وتربیت
Title : Explaining The Principles, Goals, Principles And Methods Of Epic Education In Shahnameh Ferdowsi For Education System
مشخصات نشریه : پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی / Journal of Research in Islamic Education /
تاریخ چاپ : 16 / 12 / 1399
نویسندگان : محسن خوشناموند ، ایراندخت فیاض ، احمد سلحشوری ، شیرزاد طایفی ،
43 ) عنوان : هم نشینی ادب حماسی و ادب تعلیمی در اسکندرنامۀ نظامی گنجه‌ای
Title : Coexistence Of Epic Literature And Didactic Literature In Ganjai's Military Iskandarname
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ادبیات تعلیمی / didavtic literature review /
تاریخ چاپ : 28 / 10 / 1399
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، حسین یاسری ،
44 ) عنوان : نقد رمان «تهران، شهر بی آسمان»، از منظر منطق گفت و گویی باختین
Title : The Critique Of The Novel "tehran, The City Without A Sky" From The Perspective Of Bakhtin's Dialogism
مشخصات نشریه : پژوهش های دستوری و بلاغی / Rhetoric and Grammar studies /
تاریخ چاپ : 17 / 10 / 1399
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، هانیه حاجی تبار ،
45 ) عنوان : تحلیل تطبیقی نشانه‌شناسی اجتماعی در داستان های «بچه های قالیباف خانه» و «لیدیا»
Title : Comparative Analysis Of Social Semiotics In The Stories Of "carpet Weaving Children" And "lydia"
مشخصات نشریه : دانش - مرکز تحقیقات ایران و پاکستان / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1399
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، نعیمه موسوی ،
46 ) عنوان : نقد ترامتنی جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی
Title : Textual Criticism Of The First Volume Of Tarikh Jahangashai Jovini
مشخصات نشریه : کارنامة متون ادبی دورة عراقی / The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career /
تاریخ چاپ : 25 / 8 / 1399
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، نعیمه موسوی ،
47 ) عنوان : تحلیل تطبیقی «عزاداران بیل» ساعدی و «کوری» ساراماگو از منظر سمبولیسم
Title : Comparative Analysis Of Mourners Of Bayal By Saedi And Blindness By Saramago In Terms Of Symbolism"
مشخصات نشریه : پژوهش ادبیات معاصر جهان / Research in Contemporary World Literature /
تاریخ چاپ : 20 / 6 / 1399
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، آمنه عرفانی فرد ،
48 ) عنوان : نقد رمان های «نفرین شدگان» و «مهمانی تلخ» با رویکرد منطق مکالمۀ باختین
Title : A Critique Of The Novels The Cursed And The Bitter Party Based On Bakhtin’s Dialogic
مشخصات نشریه : Journal of Literary Criticism and Rhetoric / Journal of Literary Criticism and Rhetoric /
تاریخ چاپ : 17 / 6 / 1399
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، هانیه حاجی تبار ،
49 ) عنوان : نقد رمان های «واحۀ غروب» و «عشق در تبعید» بهاء طاهر از منظر ترامتنیت
مشخصات نشریه : الدراسات الأدبیة / /
تاریخ چاپ : 05 / 06 / 1399
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، آمنه عرفانی فرد ،
50 ) عنوان : نقد فیلم «ستاره است» بر اساس نظریه‌های رمان پسامدرن
مشخصات نشریه : علوم ادبی / /
تاریخ چاپ : 30 / 2 / 1399
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، محمّدحسین رمضانی فوکلائی ،
51 ) عنوان : «حاجی آقا» نوشتۀ صادق هدایت، اثری فراسوی گفتمان های سیاسی
مشخصات نشریه : Journal of Literary Criticism and Rhetoric / Journal of Literary Criticism and Rhetoric /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1398
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، نعمت اله ایران زاده ، عنایت الله دارایی ،
52 ) عنوان : «حاجی آقا» نوشتۀ صادق هدایت، اثری فراسوی گفتمان های سیاسی
Title : "haji Agha" By Sadegh Hedayat, A Work Beyond Political Discourses
مشخصات نشریه : Journal of Literary Criticism and Rhetoric / Journal of Literary Criticism and Rhetoric /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1398
نویسندگان : نعمت اله ایران زاده ، عنایت اله دارایی ، شیرزاد طایفی ،
53 ) عنوان : درآمدی بر اندیشۀ میهن‌گرایی ایران‌شهری در شعر ملک‌الشعراء بهار
مشخصات نشریه : ادبیات پارسی معاصر / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1398
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، آرمان فاتح دولت آبادی ،
54 ) عنوان :
Title : The Psychoanalytic Critique Of The Novel Doctor Noone Loves His Wife More Than Mossadegh Based On Freud`s Defense Mechanisms.
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 8 / 10 / 1398
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، Haniyeh Hajitabar ،
55 ) عنوان :
Title : Comparative Analysis Of Grotesque Element In The Novels Of Bitter Party And Tenant
مشخصات نشریه : --- / Religación /
تاریخ چاپ : 18 / 7 / 1398
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، Haniyeh Hajitabar ،
56 ) عنوان :
Title : Critical Study Of Iranian Movie »Nasseredin Shah, Actor Of Cinema «on The Basis Of Theories Of The Postmodern Novels
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1398
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، Mohammad Hossein Ramezani Fookulaee ،
57 ) عنوان : نقد تقابل شخصیت ها در مجموعه های «زمستان»، «آخر شاهنامه» و «از این اوستا» اخوان ثالث
مشخصات نشریه : فصل نامۀ تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی(دهخدا) / /
تاریخ چاپ : 15 / 06 / 1398
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
58 ) عنوان : تحلیل عامیانه ها در آثار صادق هدایت
مشخصات نشریه : دانش - مرکز تحقیقات ایران و پاکستان / /
تاریخ چاپ : 20 / 05 / 1398
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، الناز خجسته ،
59 ) عنوان :
Title : CRITICAL STUDY OF IRANIAN MOVIE »NASSEREDIN SHAH, ACTOR OF CINEMA «ON THE BASIS OF THEORIES OF THE POSTMODERN NOVELS
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1398
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، Mohammad Hossein Ramezani Fookulaee ،
60 ) عنوان : واکاوی گفتمان قدرت و کوچ از دیدگاه تاریخ گرایی نو در «جای خالی سلوچ»
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1398
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، محسن رحیمی ،
61 ) عنوان : گونه شناسی نمایش نامه های چهار صندوق و در حضور باد براساس نظریّۀ میتوس فرای
مشخصات نشریه : ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 24 / 02 / 1398
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، کورش سلمان نصر ،
62 ) عنوان : واکاوی آثار سعید حمیدیان در پرتو نظریۀ زیبایی شناسی دریافت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 08 / 02 / 1398
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
63 ) عنوان : واکاوی ابعاد اخلاق فردی و جمعی در اندیشۀ امام رضا(ع) از منظر نظام نشانه شناسی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1398
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
64 ) عنوان :
Title : Examination Of The Greimas Theory In Some Of The Short Stories Of Classical Literature
مشخصات نشریه : Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores / Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores /
تاریخ چاپ : 10 / 01 / 1398
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، Elham Rezaiian Varmazyar ، Davoud Sparham ،
65 ) عنوان :
Title : Examen De La Teoría De Greimas En Algunas De Las Historias Cortas De La Literatura Clásica
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 07 / 01 / 1398
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، داود اسپرهم ،
66 ) عنوان : تحلیل گفتمان سیاستْ در رمان «با شبیرو» نوشتۀ محمود دولت‌آبادی
مشخصات نشریه : ادبیات پارسی معاصر / /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1397
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، نعمت اله ایرانزاده ، عنایت اله دارائی ،
67 ) عنوان : تحلیل گفتمان سیاستْ در رمان «با شبیرو» نوشتۀ محمود دولت‌آبادی
Title : Analysis Of Political Discourse In The Novel "bashbiroo" Written By Mahmoud Dolatabadi
مشخصات نشریه : ادبیات پارسی معاصر / Contemporary Persian Literature /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1397
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، نعمت اله ایران زاده ، عنایت الله دارایی ،
68 ) عنوان : تحلیل تطبیقی دگردیسی عرفانی در داستان دقوقی و اندیشة ابن‌عربی
مشخصات نشریه : کهن نامه ادب پارسی / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1397
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، سعید قاسمی پرشکوه ،
69 ) عنوان : بررسی نظریه گریماس در برخی از داستان های کوتاه ادبیات کلاسیک
Title : Examination Of The Greimas Theory In Some Of The Short Stories Of Classical Literature
مشخصات نشریه : معضلات معاصر: آموزش، سیاست و ارزش‌ها / Education political and valores /
تاریخ چاپ : 16 / 12 / 1397
نویسندگان : داود اسپرهم ، شیرزاد طایفی ، Elham Rezaiian varmazyar ،
70 ) عنوان : تحلیل عنصر روایت در خاطره نوشتۀ «دختر شینا» بر اساس نظریۀ «ژرار ژنت»
Title : Analysis Of The Narrative Element In The Memoir Written By "sheena's Daughter" Based On "gerard Genet" Theory
مشخصات نشریه : دوفصلنامۀ ادبیات دفاع مقدس / Bi-Quarterly Journal of Sacred Defense Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1397
نویسندگان : نعمت اله ایران زاده ، شیرزاد طایفی ، الهام زارع ،
71 ) عنوان : واکاوی اسطورۀ کیومرث در شاهنامه از دیدگاه ساختارگرایی اساطیری لوی استروس
مشخصات نشریه : متن شناسی ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 21 / 06 / 1397
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، ابوالفضل محبّی ،
72 ) عنوان : تأمّلی در منظومه های «افسانۀ» نیما و «حیدربابایه سلام» شهریار از منظر رمانتیسم
مشخصات نشریه : تاریخ ادبیات / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1397
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، مهدی رمضانی ، سمیّه قربانپور دلیوند ،
73 ) عنوان :
Title : Analytical Readout Of A Collective Archetype In The Genre Of Tragedy, Relying On The Story Of Rostam And Esfandiar
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات پیشرفته در سیستم های پویا و کنترل. موسسه تحقیقات علمی پیشرفته / Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. Institute of Advanced Scientific Research /
تاریخ چاپ : 25 / 3 / 1397
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، Meysam Khoinie ،
74 ) عنوان : بازخوانی انتقادی اخلاق اجتماعی مردم عصر صفوی از دیدگاه ناظم هروی
مشخصات نشریه : دانش؛ فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1396
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، مهدی باقری ،
75 ) عنوان : تأملی در نمودهای اندیشۀ افلاطون در باب چهارم مرزبان‌نامه
مشخصات نشریه : متن شناسی ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، سیدعلی هاشمیان بجنورد هاشمیان ،
76 ) عنوان : جستاری در اساطیر منظومۀ کردی مم(mam) و زین(zin)
مشخصات نشریه : پژوهشنامۀ ادبیات کُردی / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1396
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، محسن رحیمی ،
77 ) عنوان : نقد نشانه- معناشناختی داستان شیخ صنعان منطق¬الطّیر عطار نیشابوری (با تکیه بر نظام¬های گفتمانی)
مشخصات نشریه : Journal of Literary Criticism and Rhetoric / /
تاریخ چاپ : 20 / 6 / 1396
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، محمّد شیخ الاسلامی ،
78 ) عنوان : زبان فارسی، از گزاره های معرفت تا آموزه های انسانیّت
مشخصات نشریه : دانش؛ فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1395
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، سعید اکبری ،
79 ) عنوان : استبدادستیزی در آثار محمود دولت­ آبادی و نجیب محفوظ
Title : Anti-autocracy In The Works Of Mahmoud Dowlat Abadi And Naguib Mahfouz
مشخصات نشریه : الدراسات الأدبیة / /
تاریخ چاپ : 25 / 9 / 1395
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، آمنه عرفانی فرد ،
80 ) عنوان : بازخوانی تحلیلی سوگواره های ترکی شهریار
Title : Analytical Re-reading Of Shahriar Turkish Mourning
مشخصات نشریه : ادبیات و زبان های محلی ایران زمین / ادبیات و زبان های محلی ایران زمین /
تاریخ چاپ : 25 / 7 / 1395
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، شیرزاد طایفی ،
81 ) عنوان : جزم اندیشی و اقتدارگرایی در تاریخ بیهقی
مشخصات نشریه : اطلاعات سیاسی- اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 05 / 07 / 1395
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، مولود شاگشتاسبی ،
82 ) عنوان : نگاه انتقادی به رویارویی عقل و عشق در غزلیات عطّار نیشابوری
مشخصات نشریه : دانش؛ فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
83 ) عنوان : نقد مؤلفه های رئالیسم جادویی در رمان «آخرین انار دنیا» اثر بختیار علی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ادبیات کردی / Journal of Kurdish Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1395
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، محسن رحیمی ،
84 ) عنوان : درآمدی انتقادی بر شیوه های بیان مفاهیم اخلاقی در حکایت های تمثیلی و جانوری
Title : Critical Preface On The Approaches Of Expressing Ethical Concepts In Allegorical And Animal Anecdotes
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ادبیات تعلیمی / پژوهشنامه ادبیات تعلیمی /
تاریخ چاپ : 12 / 2 / 1395
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، سعید اکبری ،
85 ) عنوان : زاویۀ دید در داستان­ های «شرق بنفشه» و «شام سرو و آتش» شهریار مندنی پور.
Title : Perspective On The Stories Of "shargh Banafsheh" And "sham Sarv Va Atash" By Shahriar Mandanipour
مشخصات نشریه : روایت پژوهی، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه / /
تاریخ چاپ : 06 / 02 / 1395
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، مهدیه حیدری زاد کراتی ،
86 ) عنوان : مخاطب شناسی در ارتباطات متنی (مبانی نظری، اقناع و گریز مخاطبان)
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1394
نویسندگان : یوسف اسفندیار ، شیرزاد طایفی ،
87 ) عنوان : بررسی ایجاز در زبان طرح
مشخصات نشریه : علوم ادبی / /
تاریخ چاپ : 11 / 08 / 1394
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، سپیده محمدی خواه ،
88 ) عنوان : نقد تطبیقی پیرنگ در لیلی و مجنون نظامی و جامی
Title : Comparative Criticism In Plot Of Leily Wa Majnoon Of Nizami And Jami
مشخصات نشریه : دانش؛ فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان / Quarterly Research Journal of the IRAN PAKISTAN INSTITUTE OF PERSIAN STUDIES, ISLAMABAD /
تاریخ چاپ : 10 / 8 / 1394
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
89 ) عنوان : نقد نشانه- معناشناختی اشعار سیمین بهبهانی
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ادبیات غنایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
90 ) عنوان : بررسی تحلیلی مفاخره در اشعار شهریار
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ادب غنایی / /
تاریخ چاپ : 24 / 12 / 1393
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، مهدی رمضانی ،
91 ) عنوان : نقد روان کاوانه سوگ نامه های خاقانی شروانی
مشخصات نشریه : پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1393
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، آنیتا خالقی ،
92 ) عنوان : نقد «کهن‌الگوی عشق» در منظومة لیلی و مجنون نظامی
مشخصات نشریه : تاریخ ادبیات / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1393
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
93 ) عنوان : بررسی و تحلیل قهرمان پردازی در رمان نوجوان دهه هشتاد
مشخصات نشریه : فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه- آیینه ادب / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1393
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، آزاده اسلامی ،
94 ) عنوان : نگاهی به کاربرد تمثیل شجرة طیبه در بازنمود اصطلاحات عرفان و تصوف
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : سعید واعظ ، غلامرضا مستعلی پارسا ، شیرزاد طایفی ، زهرا اله دستجردی ،
95 ) عنوان : درآمدی بر جریان روشنفکری ایران با تآکید بر ادبیات داستانی معاصر
مشخصات نشریه : ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1392
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
96 ) عنوان : مولفه های زبانی و بلاغی سبک ساز در «حجم سبز» سهراب سپهری
مشخصات نشریه : مطالعات زبانی بلاغی / /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1392
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، لیلا کمالخانی ،
97 ) عنوان : نگرشی تحلیلی به سوگواره های شهریار
Title : Analytical Attitude To Shahriyarʼs Elegies
مشخصات نشریه : مجلۀ فارسی دانشگاه داکا / Dhaka University Journal of Persian /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1392
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، مهدی رمضانی ،
98 ) عنوان : بازتاب اوضاع اجتماعی در متون عصر قاجار با تاکید بر فرهنگ عامه
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 28 / 09 / 1392
نویسندگان : نورالدین نعمتی ، شیرزاد طایفی ،
99 ) عنوان : بررسی قلندریات در دیوان عطار نیشابوری
مشخصات نشریه : ادیان و عرفان / /
تاریخ چاپ : 05 / 09 / 1392
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، عاطفه شاهسوند ،
100 ) عنوان : بررسی تحلیلی رویکرد سعدی به غایت متافیزیک در غزلیات
مشخصات نشریه : بنیاد فارس شناسی، فارس شناخت / /
تاریخ چاپ : 04 / 03 / 1392
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، زری جباری ،
101 ) عنوان : ادای دینی به استاد احمدی گیوی
مشخصات نشریه : روزنامه اطلاعات / /
تاریخ چاپ : 26 / 02 / 1392
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
102 ) عنوان : نظری بر جدال مدعیان درباره سعدی
مشخصات نشریه : بنیاد فارس شناسی، فارس شناخت / /
تاریخ چاپ : 17 / 02 / 1392
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، محمد حسن حبیبی ،
103 ) عنوان : تحلیل سبک شناسانه پنجاه غزل خواجوی کرمانی
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 23 / 11 / 1391
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، لیلا کمالخانی ،
104 ) عنوان : نگرشی تطبیقی به تلاش های نوگرایانه ی مهدی اخوان ثالث و صلاح عبدالصبور
مشخصات نشریه : الدراسات الأدبیة / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1391
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، حجت بوداقی ،
105 ) عنوان : بررسی نمودهای مذهبی در شعر عهد قاجار
مشخصات نشریه : ادیان و عرفان / /
تاریخ چاپ : 10 / 07 / 1391
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
106 ) عنوان : بررسی و تحلیل تابو در بوف کور
مشخصات نشریه : ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 15 / 06 / 1391
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، الناز خجسته ،
107 ) عنوان : بررسی مضامین مشترک در اشعار سعدی و شاعران عرب
مشخصات نشریه : سوفیا-گاهنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 23 / 05 / 1391
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
108 ) عنوان : بررسی سبکشناسانۀ موسیقی شعر در غزلیّات عرفی شیرازی
مشخصات نشریه : دانش؛ فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان / /
تاریخ چاپ : 15 / 04 / 1391
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
109 ) عنوان : شخصیت های نمایشی در هفت پیکر نظامی
مشخصات نشریه : تاریخ ادبیات / /
تاریخ چاپ : 13 / 04 / 1391
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، علیرضا پورشبانان ،
110 ) عنوان : نگاهی به سیر معشوق گرایی در غزلیات سعدی
مشخصات نشریه : بنیاد فارس شناسی، فارس شناخت / /
تاریخ چاپ : 03 / 03 / 1391
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، مجید رشیدیان ،
111 ) عنوان : ریختشناسی حکایت در مجالس سبعه و فیه ما فیه
مشخصات نشریه : مولوی پژوهی / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1390
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، مرضیه آتشی پور ،
112 ) عنوان : درآمدی تطبیقی بر بیوگرافی (سرگذشت نامه) و اتوبیوگرافی (خودسرگذشت نامه) با تآکید بر ادبیات اسلامی_ایرانی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مطالعات تطبیقی فرهنگ اسلام و ایزان / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1390
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، رضا دادگر ، علیرضا پورشبانان ،
113 ) عنوان : نقد جامعه و فرهنگ در داستان از روزگار رفته حکایت
مشخصات نشریه : نافه / /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1390
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، الناز خجسته ،
114 ) عنوان : ابراهیم گلستان و روایتهای سینمایی او
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 02 / 06 / 1390
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، علیرضا پورشبانان ،
115 ) عنوان : تحلیل سبکی راحة الصدور
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : یدالله بهمنی مطلق ، شیرزاد طایفی ، ملاحت نجفی عرب ،
116 ) عنوان : درآمدی بر سبک و اندیشه در غزلیات عرفی شیرازی
مشخصات نشریه : دانش؛ فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1390
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، یدالله بهمنی مطلق ،
117 ) عنوان : قلعۀ ذات الصور، داستانی با قابلیتهای نمایشی و اقتباسی
مشخصات نشریه : مولوی پژوهی / /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1389
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، مسعود روحانی ، علیرضا پورشبانان ،
118 ) عنوان : بررسی تاثیر و تاثر متقابل عرب و زبان عربی و شعر فارسی در قرون نخستین هجری
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 11 / 09 / 1389
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، علیرضا پورشبانان ،
119 ) عنوان : چین در منشور شعر فارسی
مشخصات نشریه : پژوهش‌ های ادب عرفانی ( گوهر گویا ) / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1389
نویسندگان : شیرزاد طایفی ، بوبین کوی ، علیرضا پورشبانان ،
120 ) عنوان : بررسی و تحلیل داستان«رستم و شغاد» بر اساس روایات ثعالبی و فردوسی
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 25 / 02 / 1387
نویسندگان : بسام علی ربابعه ، شیرزاد طایفی ،
121 ) عنوان : نمودهای عرفان عملی و وحدت شهود در دیوان عطّار نیشابوری
مشخصات نشریه : ادب فارسی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1386
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
122 ) عنوان : مساوات در گستره بلاغت
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 06 / 03 / 1383
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
123 ) عنوان : حیات و آمیزش اضداد در مثنوی
مشخصات نشریه : کیهان فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1379
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
124 ) عنوان : صلای درد شیرین(نگاهی به شخصیت فرهاد در شعر نظامی 2)
مشخصات نشریه : برگ فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1379
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،
125 ) عنوان : صلای درد شیرین(نگاهی به شخصیت فرهاد در شعر نظامی1 )
مشخصات نشریه : برگ فرهنگ / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1378
نویسندگان : شیرزاد طایفی ،