سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/smtab
نام و نام خانوادگی : سیدمحمد طباطبائی
دانشکده : حقوق و علوم سیاسی گروه آموزشی : روابط بین الملل
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : روابط بین الملل، سیاست خارجی، دیپلماسی، استراتژی، اروپا، آمریکا وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : smtab@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 55 مورد)
1 ) عنوان : تاثیرگذاری رویکرد اقتصاد سیاسی آمریکا در هدایت وام های بین المللی، بر سیاست منطقه ای ترکیه )مطالعه موردی دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه(
Title : The Influence Of The American Political Economy Approach In Directing International Loans On Turkey's Regional Policy (a Case Study Of The Ruling Period Of The Justice And Development Party)
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی ایران / Political Sociology Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، عطا بهرامی ،
2 ) عنوان : سازوکارهای جهانی با منطق ژئوپولیتیکی مقابله با تامین مالی تروریسم و جایگاه جمهوری اسلامی ایران
Title : Global Mechanisms With Geopolitical Logic To Deal With The Financing Of Terrorism And The Position Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) / جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : حسین قریبی ، سیدمحمد طباطبائی ، اصغر کیوان حسینی ،
3 ) عنوان : سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و رژیم بین‌المللی مقابله با تروریسم(2018- 2011)
Title : The Foreign Policy Of The Islamic Republic Of Iran And The International Counter-terrorism Regime (2011-2018)
مشخصات نشریه : جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) / جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : حسین قریبی ، سیدمحمد طباطبائی ، محمدجواد ظریف ، اصغر کیوان حسینی ،
4 ) عنوان : پیامدهای ژئوپلیتیک زیست محیطی خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
Title : The Consequences Of Caspian Environmental Geopolitics On The National Security Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : سیاست و روابط بین الملل / Politics and international relations /
تاریخ چاپ : 21 / 7 / 1400
نویسندگان : سیدمحمد حسین حسینی ، سیدمحمد طباطبائی ،
5 ) عنوان : ژئوپلتیک خزر و امنیت ملی ایران
Title : Geopolitics Of The Caspian Sea And Iran’s National Security
مشخصات نشریه : مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز / ‍Central Asia and The Caucasus Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : سیدمحمدحسین حسینی ، سیدمحمد طباطبائی ،
6 ) عنوان : اصول و مواضع سیاست خارجی ایالات متحده در قبال تروریسم
Title : Principles And Positions Of Us Foreign Policy Against Terrorism
مشخصات نشریه : افلاطونیا / EFFLATOUNIA - Multidisciplinary Journal /
تاریخ چاپ : 9 / 5 / 1400
نویسندگان : الیاس عقیلی دهنوری ، سیدمحمد طباطبائی ،
7 ) عنوان : دیپلماسی نظامی: دیدگاه ایرانی
Title : Military Diplomacy :an Iranian Perspectiv
مشخصات نشریه : Iranian Review of Foreign Affairs / Iranian Review of Foreign Affairs /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1400
نویسندگان : حدیث آسمانی ، سیدمحمد طباطبائی ،
8 ) عنوان : دولت شهر واتیکان و نقش آن در تنشهای میان دنیای اسلام و جهان مسیحیت
Title : Vatican City State And Its Role In De-escalating Tensions Between The Islamic World And The Christian World
مشخصات نشریه : پال آرش / PAAL.ARCH /
تاریخ چاپ : 17 / 1 / 1400
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، الیاس عقیلی دهنوری ،
9 ) عنوان : تاثیر ژنوم ژئوپلیتیک کشورهای ساحلی حوزه خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
Title : The Impact Of The Geopolitical Genome Of The Caspian Coastal Countries On The National Security Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : دانش سیاسی / political knowledge /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1399
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، سید محمدحسین حسینی ،
10 ) عنوان : تحولات درونی نظام بین الملل و رفتار سیاست خارجی دولتها
Title : Internal Developments Of The International System And Foreign Policy Behavior Of Governments
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / The Journal of Foreign Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، حدیث آسمانی ،
11 ) عنوان : دیپلماسی نظامی؛ راهبرد نوین دولتها در پیگیری اهداف سیاست خارجی
Title : Military Diplomacy: A New Strategy For States In Pursuit The Foreign Policy Goals
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / State Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : حدیث آسمانی کناری ، سیدمحمد طباطبائی ،
12 ) عنوان : رویکرد تطبیقی سیاست خارجی آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران و کره شمالی
Title : Us Policy Toward Iran And North Korea's Nuclear Program; A Comparative Approach
مشخصات نشریه : آفاق امنیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : گلتاب دارابی ، سیدمحمد طباطبائی ،
13 ) عنوان : تبیین ژئواستراتژی بازیگران مداخله‌گر و پیرامونی حوزۀ خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
Title : Explaining The Geostrategy Of The Intervening And Peripheral Actors Of The Caspian Basin And The National Security Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : فصنامۀ علمی روابط خارجی / روابط خارجی /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، سید محمدحسین حسینی ،
14 ) عنوان : مولفه های بحران زا در روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده در دوران ترامپ2017-2018
Title : Crisis Components In Eu-us Relations During The Trump (2017-2018)
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / Strategic Research of Politics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، حسن کبیری ،
15 ) عنوان : آینده پژوهی روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا تا سال 2024
Title : Futures Studies Of Islamic Republic Of Iran's Political Relations With United States By 2024
مشخصات نشریه : آینده پژوهی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، سیدامیرسینا نورانی ،
16 ) عنوان : نقش ژئوپلتیکی اوکراین در تقابل نوین آمریکا و روسیه
Title : Ukraine's Geopolitical Role In The New American And Russian Confrontation
مشخصات نشریه : ژئوپولوتیک / 0 /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : حمید درج ، سیدمحمد طباطبائی ،
17 ) عنوان : رویکرد آلمان در برابر سیاست دفاعی- امنیتی اتحادیه اروپا و ناتو در دوره پس از جنگ سرد
Title : Nato's And Germany's Approach Towards The European Union's Security-defense Policy During The Post-cold War Era
مشخصات نشریه : سیاست دفاعی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : جبار خدادوست ، سیدمحمد طباطبائی ،
18 ) عنوان : بازیگران فروملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
Title : Transnational Actors And Foreign Policy Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : فصلنامۀ پژوهش‌های راهبردی سیاست / پژوهش های راهبردی سیاست /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1397
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، امیر جعفرزادگان ،
19 ) عنوان : دیپلماسی هسته‌ای ایران و اروپا و تأثیر آن بر امنیت بین‌الملل با تأکید بر خروج آمریکا از برجام
Title : Iran And Europe's Nuclear Diplomacy And Its Impact On International Security With An Emphasis On America's Withdrawal From The Jcpoa
مشخصات نشریه : فصلنامۀ آفاق امنیت / آفاق امنیت /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1397
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، حسین ذوالقدرنیا ،
20 ) عنوان : بررسی نقش دیپلماسی نظامی در سیاست خارجی روسیه
مشخصات نشریه : تحقیقات سیاسی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، حدیث آسمانی ،
21 ) عنوان : تداوم دوران گذار در نظام بین الملل
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، زهرا بهرامی ،
22 ) عنوان : مقایسۀ سیاست خارجی بوش و اوباما در قبال پروندۀ هسته‌ای ایران
Title : Comparing The Foreign Policy Of Bush And Obama Regarding Iran's Nuclear Issue
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل / پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1397
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، حمیدرضا منتظری ،
23 ) عنوان : نظریه تفکیک قوا و سازماندهی قدرت سیاسی
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ،
24 ) عنوان : بحران سوریه و امنیت ملی ترکیه
Title : Syria Crisis And Türkiye's National Security
مشخصات نشریه : پژوهش های سیاسی جهان اسلام / پژوهش های سیاسی جهان اسلام /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1396
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، روح‌الله خلیلی‌نژاد ،
25 ) عنوان : سیاست دفاعی و امنیتی آلمان
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات روابط بین الملل / /
تاریخ چاپ : 17 / 05 / 1396
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، جبار خدادوست ،
26 ) عنوان : نظام پارلمانی در اروپا
مشخصات نشریه : پژوهش های روابط بین الملل / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1396
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ،
27 ) عنوان : نظام پارلمانی در اروپا، از تعامل سیستم های مونو وبی کامرالیسم
مشخصات نشریه : پژوهش های روابط بین الملل / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ،
28 ) عنوان : سیاست دفاعی و امنیتی آلمان پس از جنگ سرد
مشخصات نشریه : مطالعات روابط بین الملل / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، جبار خدادوست ،
29 ) عنوان : تاثیر الگوی اقتصاد نولیبرالی بر فرایند ﺗوسعه در مکزیک(1994-2016)
مشخصات نشریه : مطالعات روابط بین الملل / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1396
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، هادی آجیلی ،
30 ) عنوان : تاثیر سایبر دیپلماسی بر دیگاه کاربران ایرانی: رادیو فردا
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1396
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، احسان موحدیان ،
31 ) عنوان : جایگاه گفتمان های استعاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : سیاست جهانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : بهادر صادقی ، سیدمحمد طباطبائی ،
32 ) عنوان : تاثیر سایبر دیپلماسی آمریکا بر دیدگاه کاربران ایرانی فضای مجازی
Title : The Impact Of Us Cyber Diplomacy On The Perspectives Of Iranian Cyberspace Users
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / /
تاریخ چاپ : 17 / 5 / 1395
نویسندگان : حسین سلیمی ، سیدمحمد طباطبائی ،
33 ) عنوان : تاثیر سایبر دیپلماسی آمریکا بر دیدگاه کاربران ایرانی فضای مجازی
Title : U.s Cyber Diplomacy Influence On Viewpoint Of Iranian Users Of Cyberspace (case Study: Voice Of America Website)
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1395
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، حسین سلیمی ، احسان موحدیان ،
34 ) عنوان : استارت2 از معامله تا مقابله قدرت ها: تعاملات نوین استراتژیک ایالات متحده و روسیه
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1395
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، حدیث اسمانی ،
35 ) عنوان : حفظ هویت اسلامی و امنیت هستی شناختی در جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : رهیافت انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1395
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، امین حجازی ،
36 ) عنوان : الگوی شکل گیری روابط خارجی ایران از دوره بازرگان تا خاتمی
مشخصات نشریه : تحقیقات سیاسی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 20 / 08 / 1394
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، محمد یوسفی جویباری ،
37 ) عنوان : بنیان دولت حزب سالار و تعامل میان دموکراسی و پار تیتوکراسی
مشخصات نشریه : دولت پژوهی / /
تاریخ چاپ : 02 / 08 / 1394
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ،
38 ) عنوان : تبیین تطبیقی مداخله شورای امنیت و ناتو در بحران های کوزوو و لیبی
مشخصات نشریه : سیاست جهانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1394
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، نجمه پوراسماعیلی ،
39 ) عنوان : مقایسه سیاست های هسته ای ایران در دوران اصلاحات و اصول گرایی
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / /
تاریخ چاپ : 31 / 05 / 1394
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، میلاد توپچی ،
40 ) عنوان : تاثیر حوادث 11 سپتامبر بر جایگاه روسیه در نظام بین الملل(2001-2010)
مشخصات نشریه : پژوهش های روابط بین الملل / /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، راضیه حضرتی ،
41 ) عنوان :
Title : Metaphor Analysis And Discursive Cycle Of Iran`s Foreign Policy
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1393
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، مسعود بهادر صادقی ،
42 ) عنوان : تحول مفهوم امنیت در ناتو پس از جنگ سرد بر اساس مکتب کپنهاگ
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی جهانی شدن / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1393
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، محمدجواد فتحی ،
43 ) عنوان : نقش هویت و فرهنگ در شکل گیری اتحاد آمریکا و اسرائیل و تاثیر آن بر جهان اسلام
مشخصات نشریه : مطالعات سیاسی جهان اسلام / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1393
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، لیلا رحمتی پور ،
44 ) عنوان : سیاست خارجی ترکیه در قبال بیداری اسلامی در جهان عرب
مشخصات نشریه : پژوهش های روابط بین الملل / /
تاریخ چاپ : 07 / 03 / 1393
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، اکرم فضلی خانی ،
45 ) عنوان : جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی: گسترش فضای هنجاری و تهدیدات امنیتی متقابل
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1392
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، علی سلیمانی ،
46 ) عنوان : راهبرد سیاسی و امنیتی ایالات متحدۀ آمریکا در قبال چین (2012-2008)
Title : The Political And Security Strategy Of The United States Of America Towards China (2008-2012)
مشخصات نشریه : مطالعات سیاسی اجتماعی جهان / /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1392
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، امیر قیاسی ،
47 ) عنوان : شکاف های نوین سیاسی در جوامع اروپایی
مشخصات نشریه : روابط خارجی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ،
48 ) عنوان : تهدیدات اتحاد راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر امنیت ملی
مشخصات نشریه : امنیت پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، سیدحسین صادقی ، محمدرضا همایونی ،
49 ) عنوان : استراتژی کلان آمریکا در خاورمیانه میدانی برای تعامل قدرت سخت و نرم
مشخصات نشریه : پژوهش های روابط بین الملل / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، یوسف سیفی ،
50 ) عنوان : نقش هویت زنان مهاجر در کشورهای اروپایی بر همگرایی فرهنگ
مشخصات نشریه : فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ، سیدحمزه صفوی ،
51 ) عنوان : دیپلماسی هسته ای ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ،
52 ) عنوان : گفت‌وگوی میان ایران و اروپا
Title : Dialogue Between Iran And Europe
مشخصات نشریه : ژئواستراتژیک / Geostrategiqes /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1387
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ،
53 ) عنوان : دور جدید گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا
مشخصات نشریه : رویدادها و تحلیل ها / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1385
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ،
54 ) عنوان : نظام اروپایی و شکاف‌های فعال سیاسی
Title : European System And Active Political Divisions
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / پژوهش حقوق عمومی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1383
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ،
55 ) عنوان : کالبد شکافی نظام انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا
Title : Autopsy Of The Presidential Election System In The United States Of America
مشخصات نشریه : فصلنامۀ اطلاعات سیاسی اقتصادی / الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1379
نویسندگان : سیدمحمد طباطبائی ،