سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/shekarkhah
نام و نام خانوادگی : جواد شکر خواه
دانشکده : مدیریت و حسابداری گروه آموزشی : حسابداری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : حسابداری وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : shekarkhah@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Javad_Shekarkhah
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Javad-Shekarkhah
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 31 مورد)
1 ) عنوان : مدل های عاملی و کم بازدهی بلندمدت عرضه های اولیه
Title : Factor Models And Long-tern Underperformance Of The Ipos
مشخصات نشریه : راهبرد مدیریت مالی / راهبرد مدیریت مالی /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1403
نویسندگان : جواد شکر خواه ، محمد جواد سلیمی ، محمد مرفوع ،
2 ) عنوان : شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های ارزیابی پایداری صندوق‌های بازنشستگی در ایران
Title : Identifying And Ranking The Sustainability Evaluation Indicators Of Iranian Pension Funds
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / مطالعات تجربی حسابداری مالی /
تاریخ چاپ : 18 / 9 / 1402
نویسندگان : جواد شکر خواه ، محمد جواد سلیمی ، سید سروش قاضی نوری نائینی ، علی هدایتی ،
3 ) عنوان : رابطه عدم اطمینان اقتصادی و همزمانی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Title : Relationship Economic Uncertainty And Synchronization Of Stock Returns Of Companies Listed On The Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : بورس اوراق بهادار / Journal of Securities Exchange /
تاریخ چاپ : 31 / 5 / 1402
نویسندگان : جواد شکر خواه ، محمدرضا آسیایی ، مهدی محمودی ،
4 ) عنوان : پیش بینی بحران مالی در بانک ها با استفاده از مدل های معادلات ساختاری
Title : Anticipation Of Financial Crisis In Banks By Structural Equations Model
مشخصات نشریه : راهبرد مدیریت مالی / Journal of Financial Management Strategy /
تاریخ چاپ : 31 / 4 / 1402
نویسندگان : سلیمانی محمد ، عرب مازار یزدی محمد ، جواد شکر خواه ، محمدحسین صفرزاده ،
5 ) عنوان : اندازه گیری میزان خوانش پذیری گزارش های مالی و فرضیه ابهام مدیران
Title : Measuring The Readability Of Financial Reports And Management Obfuscation Hypothesis
مشخصات نشریه : پژوهش های تجربی حسابداری / پژوهش های تجربی حسابداری /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : جواد شکر خواه ، محمد مرفوع ، حامد عبدی ،
6 ) عنوان : داده کاهی متغیرهای نمایندۀ نقدشوندگی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی در بازار اوراق بهادار تهران
Title : Reduction Of Liquidity Proxies By Using Principal Component Analysis In Tehran Capital Markets
مشخصات نشریه : مدیریت دارایی و تامین مالی / Asset Management and Financing /
تاریخ چاپ : 15 / 3 / 1402
نویسندگان : ایرج اصغری ، جواد شکر خواه ، محمد مرفوع ، محمد جواد سلیمی ،
7 ) عنوان : الگویی برای اندازه گیری میزان پیچیدگی خوانش پذیری افشائیات توضیحی حسابداری
Title : A Model To Measure The Complexity Of Readability Of Accounting Explanatory Disclosures
مشخصات نشریه : دانش حسابداری / Knowledge of accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1402
نویسندگان : جواد شکر خواه ، قاسم بولو ، حامد عبدی ،
8 ) عنوان : تدوین اصل هیئت مدیره و اثربخشی آن برای دستورالعمل راهبری شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
Title : Development Of The Board Of Directors Principle And Its Effectiveness On Corporate Governance Instructions Of Securities And Exchange Organization
مشخصات نشریه : پژوهش ‌های تجربی حسابداری / Journal of Empirical Research in Accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1401
نویسندگان : میثم امیری ، جواد شکر خواه ، محمدحسن ابراهیمی سروعلیا ، حمید مظفری ،
9 ) عنوان : وضعیت استقرار نظام کنترل های داخلی در بانک های ایران
Title : Status Of Establishment Of Internal Control System In Iranian Banks
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / Journal of Empirical Studies in Financial Accounting /
تاریخ چاپ : 31 / 4 / 1401
نویسندگان : سیدمرتضی مرتضوی ، جواد شکر خواه ، جعفر باباجانی ،
10 ) عنوان : شناسایی ضعف های نظام کنترل های داخلی بانک های ایران
Title : Identifying The Weaknesses Of The Internal Control System Of Iranian Banks
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی / پژوهش های حسابداری مالی /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1401
نویسندگان : سیدمرتضی مرتضوی ، جواد شکر خواه ،
11 ) عنوان : مدل ریزش مورد انتظار مبتنی بر تبدیل موجک در افق های زمانی سرمایه گذاری مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
Title : Wavelet Based Filtered Historical Simulation In Different Time Horizons In Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : بورس اوراق بهادار / بورس اوراق بهادار /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : جواد شکر خواه ، میثم امیری ، وحید ویسی زاده ،
12 ) عنوان : الگویی برای استقرار نظام کنترل‌های داخلی در بانک‌های ایران
Title : A Pattern For Establishing Internal Control System In Iranian Banks
مشخصات نشریه : دانش حسابداری مالی / Financial Accounting Knowledge /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1400
نویسندگان : سید مرتضی مرتضوی ، جواد شکر خواه ، قاسم بولو ،
13 ) عنوان : مدل ترکیبی ارزش در معرض ریسک شبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک در افقهای زمانی سرمایه گذاری مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
Title : Wavelet Based Filtered Historical Simulation Value At Risk Model In Different Time Horizons In Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : وحید ویسی زاده ، جواد شکر خواه ، میثم امیری ،
14 ) عنوان : شناسایی و تعیین قابلیت پایش مستمر ریسک‌های مالی و غیرمالی صنعت دارو در حسابرسی داخلی
Title : Financial And Non-financial Risks Of Pharmaceutical Industry: Identification And Continuous Monitoring Capability In Internal Audit
مشخصات نشریه : پژوهش ‌های تجربی حسابداری / پژوهش ‌های تجربی حسابداری /
تاریخ چاپ : 18 / 3 / 1400
نویسندگان : جواد شکر خواه ، جعفر باباجانی ، احسان حمزه ،
15 ) عنوان : نقش حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب با تأکید بر کاهش ناهمخوانی بین معیارهای مالی و غیر مالی
Title : The Role Of Independent Auditors And Audit Committees In Mitigating The Fraud Risks With Emphasis On The Reduction Of Inconsistencies Between Financial And Non-financial Measures
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / مطالعات تجربی حسابداری مالی /
تاریخ چاپ : 18 / 3 / 1400
نویسندگان : جواد شکر خواه ، فرشته احمدی پاک ، اسحاق بهشور ،
16 ) عنوان : الگویی برای رتبه‌بندی چندشاخصی عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ایران
Title : Multi-index Performance Ranking Model Of Banks And Credit Institutions In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های پولی - بانکی / پژوهش های پولی - بانکی /
تاریخ چاپ : 22 / 9 / 1399
نویسندگان : جواد شکر خواه ، محمدعلی دهقان دهنوی ، قاسم بولو ، حجت الله فرزانی ،
17 ) عنوان : تدوین اصول راهبری شرکتی برای بازار سرمایه ایران
Title : Developing The Principles Of Corporate Governance For Iranian Capital Market
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت مالی / Financial Management Perspective /
تاریخ چاپ : 20 / 8 / 1399
نویسندگان : جواد شکر خواه ، میثم امیری ، قاسم بولو ، حمید مظفری ،
18 ) عنوان :
Title : Good Governance In The Oil Industry Of Iran And Norway; A Comparative Analysis
مشخصات نشریه : / Talent Development and Excellence /
تاریخ چاپ : 20 / 4 / 1399
نویسندگان : جواد شکر خواه ، Roohollah Kohan Hoosh Nejad ،
19 ) عنوان : شناسایی پیشران‌های موثر بر آینده گزارشگری شرکتی در ایران
Title : Identifying Drivers For The Future Of Corporate Reporting In Iran
مشخصات نشریه : حسابداری مالی / Quarterly Financial Accounting /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : جعفر باباجانی ، جواد شکر خواه ، سید سروش قاضی نوری نائینی ، مرتضی عدل‌زاده ،
20 ) عنوان : بررسی تاثیر ارزش های گذشته بازار بر تصمیمات سرمایه گذاری و تغییرات اهرم تجمعی شرکتها از منظر تئوری زمانبندی بازار
Title : Examine The Effect Of Market Past Values On Investment Decisions And Cumulative Leverage Changes Of Firms From The Perspective Of Market Timing Theory
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / مطالعات تجربی حسابداری مالی /
تاریخ چاپ : 30 / 1 / 1399
نویسندگان : جواد شکر خواه ، سید حمید تمنده ،
21 ) عنوان : بیش‌اطمینانی مدیریت و تجدید ارائه صورت‌های مالی
Title : Managerial Overconfidence And Financial Restatement
مشخصات نشریه : / International Journal Of Economic Research /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1398
نویسندگان : جواد شکر خواه ، مهدی نیک روش ، مرتضی عدل زاده ،
22 ) عنوان :
Title : Managerial Overconfidence And Financial Restatement
مشخصات نشریه : International Journal of Economic Research / International Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 24 / 9 / 1398
نویسندگان : جواد شکر خواه ، mmmm mmmm ، Morteza Adlzadeh ،
23 ) عنوان : بررسی روابط بین بورس های تهران و استانبول:علیت و همجمعی
Title : Evaluating The Relationship Between Tehran Stock Exchange And Istanbul Stock Exchange: Causality And Co-integration
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / دانش سرمایه گذاری /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1398
نویسندگان : جواد شکر خواه ، سینا عنایت اللهی ، احمد مویدفرد ،
24 ) عنوان : الگویی برای پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران
Title : A Model For Implementation Of Audit Organization’s Accounting Standards In The Public Sector Institutions Of Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های حسابداری مالی / پژوهش های حسابداری مالی /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1397
نویسندگان : جعفر باباجانی ، جواد شکر خواه ، شهرام ابراهیم پور ،
25 ) عنوان : بررسی تاثیر گشتاوردهای مرتبه بالاتر بر بازده آتی سهام با استفاده از مدل فاما- مکبث
Title : The Impact Of Higher Moments And Nonsystematic Volatility On Future Stock Return Using Fama-macbeth Model
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / مطالعات تجربی حسابداری مالی /
تاریخ چاپ : 2 / 12 / 1396
نویسندگان : جواد شکر خواه ، قاسم بولو ، محمد حقیقت ،
26 ) عنوان : اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام با توجه به سطح شفافیت شرکتی
Title : Corporate Transparency And Impact Of Investor Sentiment On Stock Prices
مشخصات نشریه : پژوهش ‌های تجربی حسابداری / پژوهش ‌های تجربی حسابداری /
تاریخ چاپ : 2 / 12 / 1396
نویسندگان : جواد شکر خواه ، قاسم بولو ،
27 ) عنوان : تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تامین مالی مدیران
Title : The Effect Of Macroeconomic Variables On Management Financing Decision
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / مطالعات تجربی حسابداری مالی /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1395
نویسندگان : جواد شکر خواه ، کیوان قاصدی دیزچی ،
28 ) عنوان : به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مسئولیت سنگین حرفه
Title : Implication Of Ifrs And Heavy Responsibility Of The Profession
مشخصات نشریه : حسابرس / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1394
نویسندگان : جواد شکر خواه ،
29 ) عنوان : مقایسه عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقد در صنایع مختلف
Title : Comparison Of Cash Holding Determinants In Different Industries
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / برنامه ریزی و بودجه /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1394
نویسندگان : جواد شکر خواه ، مجتبی مرتضی زاده ،
30 ) عنوان : نقش تجربه در تصمیم گیری های مدیریت و جایگاه حسابداران مدیریت
Title : The Role Of Experience In Managerial Decision Making And The Place Of Managerial Accountants
مشخصات نشریه : دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت / دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت /
تاریخ چاپ : 31 / 4 / 1393
نویسندگان : جواد شکر خواه ، محمود قربانی ، هادی فلاح ،
31 ) عنوان : مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران با تأکید بر عقود مشارکتی
Title : The Appropriate Accounting Model For Islamic Banking In Iran With Emphasis On Musharakah Contracts
مشخصات نشریه : بورس اوراق بهادار / /
تاریخ چاپ : 13 / 6 / 1391
نویسندگان : جعفر باباجانی ، جواد شکر خواه ،