سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/samar.ehteshami
نام و نام خانوادگی : ثمر احتشامی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : مترجمی زبان انگلیسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : مطالعات ترجمه وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188692345 ایمیل : samar.ehteshami@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 5 مورد)
1 ) عنوان : نقد و بررسی ترجمۀ اسامی خاص به فارسی در ادبیات فانتزی
Title : A Critical Study Of Translation Of Proper Names In Fantasy Literature
مشخصات نشریه : نقد ادبی / Literary Criticism /
تاریخ چاپ : 20 / 8 / 1401
نویسندگان : ثمر احتشامی ، حامد شانکی ،
2 ) عنوان : مطالعه مفهومي بُعد جغرافيايي در ترجمه
Title : Geographical Dimension And Translation: A Conceptual Inquiry
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : ثمر احتشامی ،
3 ) عنوان : Spatial Territories in Translation Studies
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 24 / 09 / 1397
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، ثمر احتشامی ،
4 ) عنوان : Spatial Territories in Translation Studies
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1397
نویسندگان : ثمر احتشامی ، Farzaneh Farahzad ،
5 ) عنوان : تاریخ نگاری ترجمه زنان در ایران معاصر
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1394
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، افسانه محمدی شاهرخ ، ثمر احتشامی ،