سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/sahraei
نام و نام خانوادگی : رضا مراد صحرائی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : زبانشناسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88978169 ایمیل : sahraei@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 98 مورد)
1 ) عنوان : سنجش دانش ساخت‌واژی فارسی‌آموزان سطح پیشرفته دانشگاه الزهرا (س): موردپژوهی وندهای اشتقاقی
Title : Word Formation Literacy Assessment Of Advanced Persian Learners Of Alzahra University: A Case Study Of Derivational Affixes
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / زبان پژوهی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1403
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، مرضیه سادات رضوی ،
2 ) عنوان : بررسی مقابله‌ای فرایندهای واژه‌سازی فارسی و انگلیسی (مطالعۀ موردی واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در چهار حوزۀ حمل و نقل)
Title : A Comparative Analysis Of Persian And English Word-formation Processes (a Case Study Of Terms Approved By Academy Of Persian Language And Literature In Four Fields Of Transportation)
مشخصات نشریه : علم زبان / علم زبان /
تاریخ چاپ : 4 / 12 / 1402
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، حسین بازوبندی ، حامد مولایی کوهبنانی ،
3 ) عنوان : کاربردهای زبان شناسی پیکره ا ی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
Title : Applications Of Corpus Linguistics In Teaching Persian To Non-persian Speakers
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات زبان ها و گویش‌های غرب ایران / مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1402
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، سمیرا میرزائی ،
4 ) عنوان : استفاده از سرنخ‌های واژگانی و تصریفی در تشخیص زمان جمله بر پایة نظریة پردازش درون‌داد: مقایسة فارسی‌آموزان عربی‌زبان سطوح مبتدی و پیشرفته
Title : The Use Of Lexical And Grammatical Cues In Sentence Tense Recognition Based On Input Processing Theory: A Comparison Of Beginner And Advanced Arab Learners Of Persian
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان /
تاریخ چاپ : 30 / 7 / 1402
نویسندگان : سید مهدی ابطحی ، رضا مراد صحرائی ، امیر زند مقدم ، بهزاد رهبر ،
5 ) عنوان : پردازش مبتداسازی‌ در جملات فارسی توسط فارسی‌آموزان غیرایرانی (تحلیلی بر پایۀ نظریۀ پردازش درونداد ون‌پتن)
Title : Topicalization Processing In Persian Sentences By Non-persian Learners (an Analysis Based On Van Patten Input Processing Theory)
مشخصات نشریه : مطالعات آموزش زبان فارسی / Persian language teaching studies /
تاریخ چاپ : 12 / 6 / 1402
نویسندگان : فاطمه کلاری ، رضا مراد صحرائی ،
6 ) عنوان : رده‌شناسی زبان از منظر دستور نقشگرای نظام‌مند
Title : Language Typology From The Perspective Of Systemic Functional Grammar
مشخصات نشریه : علم زبان / علم زبان /
تاریخ چاپ : 20 / 4 / 1402
نویسندگان : اسماعیل صفائی اصل ، رضا مراد صحرائی ،
7 ) عنوان : بررسی روند رشد ساخت‌ فعل در نوشته‌های فارسی‌آموزان کره‌ای (سطح پایه و میانی) براساس رویکرد کاربرد بنیان
Title : Studying The Growth Process Of Verb Construction In Writings Samples Of Korean-speaking Persian Learners ( Of Elementary And Intermediate) Based On The Usage-based Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان /
تاریخ چاپ : 24 / 3 / 1402
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، طاهره عبداللهی پارسا ،
8 ) عنوان : نقش هاي معنايي حالت دستوري «به اي» در زبان روسي و روش هاي بيان آنها در زبان فارسي
Title : Semantic Roles Of Dative Case In Russian And Ways Of Expressing Them In Persian
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، كريستينا بوياكويچ ،
9 ) عنوان : آموزش معکوس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان مبتنی بر نظریه ی مهارت آموزی
Title : Flipped Teaching Persian To Non-persian Speakers Based On Skill Acquisition Theory1
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages  /
تاریخ چاپ : 20 / 9 / 1401
نویسندگان : علي كوهگرد ، رضا مراد صحرائی ،
10 ) عنوان : تحلیل محتوای نرم¬افزارگردشگری فرهنگی بر مبنای نظریه یادگیری تجدیدنظر شده بلوم
Title : The Analysis Of Culturaltourism Software Based On Bloom's Revised Theory Of Learning
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages  /
تاریخ چاپ : 14 / 7 / 1401
نویسندگان : محبوبه نعمتی ، زری سعیدی طلب ، رضا مراد صحرائی ،
11 ) عنوان : طبقه بندی معنایی افعال سادۀ دارای متمّم حرف اضافۀ «به» ای: یک بررسی پیکره بنیاد
Title : Classifying The Simple Verbs With The Complement Of The Preposition /be/: A Corpus-based Research
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران / مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1401
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، سمیرا میرزائی ،
12 ) عنوان : تحلیل محتوای نرم افزار گردشگری فرهنگی بر مبنای نظریۀ یادگیری تجدیدنظرشدۀ بلوم
Title : Content Analysis Of A Cultural Tourism Software Based On The Revised Bloom's Learning Theory
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages  /
تاریخ چاپ : 6 / 7 / 1401
نویسندگان : محبوبه نعمتي سرخي ، زری سعیدی طلب ، رضا مراد صحرائی ،
13 ) عنوان : نقش‌های معنایی حالت دستوری «به‌ای» در زبان روسی و روش‌های بیان آنها در زبان فارسی
Title : Semantic Roles Of Dative Case In Russian And Ways Of Expressing Them In Persian
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
14 ) عنوان : تاثیر آگاهی رده‌شناختی در یادگیری زبان فارسی توسط ایتالیایی زبان‌ها
Title : The Effect Of Typological Awareness On Learning Persian For Italian Learners
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی / Foreign Language Research Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1401
نویسندگان : الهام اکبری ، رضا مراد صحرائی ، علی اکبر فیروز جایی ، محمدحسین رمضان کیایی ،
15 ) عنوان : آموزش مجازی زبان فارسی به غیرفارسی زبانان: یک جایگزین یا یک گزینه؟
Title : Virtual Persian Language Teaching To Non-persian Speakers: An Alternative Or An Option?
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1401
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، شهره سادات سجادی ، شیوا مجیدی ، امیرحسین مجیری ،
16 ) عنوان : واکاوی بسترهای تاریخی آشنایی اروپائیان با فرهنگ ایرانی و زبان فارسی
Title : Survey On How Europeans Became Acquainted With Iranian Culture And The Persian Language From A Historical Perspective
مشخصات نشریه : مجله مطالعات ايراني اسلامي / journal of Iranian- Islamic Studies /
تاریخ چاپ : 20 / 4 / 1401
نویسندگان : سيد عباس ناجي حسين دوست ، رضا مراد صحرائی ،
17 ) عنوان : مقایسه و تحلیل استعاره های قرآنی از منظر بلاغت پژوهان سنتی و زبان شناسان شناختی
Title : Comparison And Analyzing Of Quranic Metaphors From The Oftraditinal And Cognitive Linguists
مشخصات نشریه : مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی / Quranic studies & Islamic Culture /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : ابراهیم ابراهیمی ، زهرا مواظبی ، رضا مراد صحرائی ، روح اله محمدعلی نژادعمران ،
18 ) عنوان : طراحی و آموزش نرم‌افزار تعاملی چندرسانه‌ای: نظریه مایر و تأثیر آن بر درک مهارت خواندن به غیرفارسی زبانان
Title : Designing And Training Of Interactive Multimedia Software Based On Meyer's Learning Theory And Its Effect On Reading Comprehension Skill To Non-persian Speakers
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 8 / 3 / 1401
نویسندگان : محبوبه نعمتی ، زری سعیدی طلب ، رضا مراد صحرائی ،
19 ) عنوان : بررسی تفاوتهای فارسی گفتاری و نوشتاری فارسی‌آموزان خارجی برمبنای نظریه پردازش درون‌داد
Title : The Study Of Difference Between Spoken And Written Forms Of Persian Language According To Input Processing Theory (the Case Study Of Non Persian Speakers)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages  /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1401
نویسندگان : اعظم رستمی ، رضا مراد صحرائی ،
20 ) عنوان : نشانه شناسی فرهنگی در مثنوی معنوی (مطالعه موردی داستان پادشاه و کنیزک)
Title : Cultural Semiotics In Molana’s Masnavi (case Study: Codes Of The Story Of A King And A Slave-girl)
مشخصات نشریه : / PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1401
نویسندگان : الهام خیاطان ، رضا مراد صحرائی ،
21 ) عنوان : بازنمایی مفهوم آیندگی در نوشته‌های فارسی‌آموزان خارجی: تحلیلی بر پایۀ رویکرد مفهوم‌محور
Title : Representing The Concept Of The Future In Persian Writings By Foreign Students: An Analysis Based On A Concept-oriented Approach
مشخصات نشریه : زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق) / Persian Language and Iranian Dialects /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، شیوا مجیدی ،
22 ) عنوان : تأثیر نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن و انگیزه فارسی آموزان خارجی
Title : The Effectiveness Of Conceptual Mapping Instruction On Improving Reading Skills And Motivation Of Persian Language Learners
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
23 ) عنوان : تحلیل تطبیقی راهبردهای فراگفتمان درسرمقاله‌های روزنامه گاردین، تایمز و تهران تایمزتحلیل تطبیقی راهبردهای فراگفتمان درسرمقاله‌های روزنامه گاردین، تایمز و تهران تایمز
Title : Comparative Analysis Of Discourse Strategies...
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی تطبیقی / Comparative Linguistic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : نغمه میرزایی ، رضا مراد صحرائی ،
24 ) عنوان : مفعول غيرمستقيم در زبان فارسي و روشهاي بيان آن در زبان روسي
Title : A Study Of How Persian Indirect Objects Are Expressed In Russian
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / language and translation studies /
تاریخ چاپ : 21 / 6 / 1400
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، كريستينا بوياكويچ ،
25 ) عنوان : تأثیر نوع تکلیف بر کاربرد نشانه ی مفعولی«را» در نوشتار فارسی آموزان غیرایرانی
Title : The Effect Of Types Of The Tasks On The Using Objective Marker “ra” In The Writing Tasks Of Non-persian Farsi Learners
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages  /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : حمید آقائی ، مهین ناز میردهقان ، رضا مراد صحرائی ،
26 ) عنوان : واژه به مثابه گفتمان: بررسی پیوند واژه با دوره‌ها و گفتمان‌های تاریخی
Title : Word As A Discourse: Evaluation Of The Relationship Between The Word And Historical Periods And Discourses
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانی / پژوهش های زبانی /
تاریخ چاپ : 31 / 5 / 1400
نویسندگان : ندا امین ، رضا مراد صحرائی ، بهزاد رهبر ،
27 ) عنوان : تأثیر نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن و انگیزة فارسی آموزان خارجی
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1400
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، زهراسادات حسینی ، زهره صدیقی فر ،
28 ) عنوان : تأثیر نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن و انگیزه فارسی آموزان خارجی
Title : The Effectiveness Of Conceptual Mapping Instruction On Improving Reading Skills And Motivation Of Persian Language Learners
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 5 / 2 / 1400
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، زهرا سادات حسینی ، زهره صدیقی فر ،
29 ) عنوان : نقش سبک ها از منظر ادبیات در تاریخ شبه قاره و نگاهی به تاریخ پنجاب از محمد نقی پیشاوری
Title : The Role Of Sikh’s From The Perspective Of Literature In The History Of The Sub-continent And Mention Of The History Of Punjab By Muhammmad Naqi Peshawari
مشخصات نشریه : آناهیتا / Anahita (scientific research journal of Persian language, literature, culture and civilization) /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، فلیحه زهرا کاظمی ،
30 ) عنوان : معناشناسی واژه «قرأ» و بسامد کاربرد معادل های معنایی آن در ترجمه های فولادوند و الهی قمشه ای از قرآن مجید با رویکرد شناختی
Title : A Cognitive Approach To The Semantic Analysis Of The Qur’anic Word "qara'a" And The Frequency Of Using Its Semantic Equivalents In Fouladvand And Elahi Ghomshei's Translations
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبی - قرآنی / Literary- Quranic Studies /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1399
نویسندگان : فاطمه نصرتی مومویی ، حیات عامری ، رضا مراد صحرائی ، عباس اشرفی ،
31 ) عنوان : واژگان فرهنگی- جغرافیایی: نسبیت زبانی یا گفتمان واژه؟
مشخصات نشریه : زبان شناسی گویش های ایرانی / Journal of Iranian Dialects Linguistics /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : ندا امین ، رضا مراد صحرائی ، بهزاد رهبر ،
32 ) عنوان : واژگان فرهنگی- جغرافیایی: نسبیت زبانی یا گفتمان واژه؟
Title : Cultural-geographical Lexicon: Linguistic Relativity Or Word Discourse?
مشخصات نشریه : زبان شناسی گویش های ایرانی / زبان شناسی گویش های ایرانی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : ندا امین ، رضا مراد صحرائی ، بهزاد رهبر ،
33 ) عنوان : ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКТАНТЫ ГЛАГОЛА В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ИХ ВЫРАЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Title : Mandatory Actants Of The Verb In Persian And The Ways Of Expressing Them In Russian
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 8 / 1399
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، کریستینا بویاکویچ ،
34 ) عنوان : تأثیر نوع تکلیف بر کاربرد نشنه مفعولی «را» در نوشتار فارسی آموزان غیرایرانی
Title : The Effect Of Homework Type On The Use Of The Objective Sign "ra" In The Writing Of Non-iranian Persian Students
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages  /
تاریخ چاپ : 22 / 5 / 1399
نویسندگان : حمید آقایی ، مهین ناز میردهقان ، رضا مراد صحرائی ،
35 ) عنوان : بسامد کاربرد معادل های معنایی واژه های حوزه زبان در قرآن مجید بر پایة شبکه شعاعی
Title : Frequency Of Using The Semantic Equivalents Of Words In The Field Of Language In The Holy Quran Based On The Radial Network
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 8 / 5 / 1399
نویسندگان : فاطمه نصرتی ، رضا مراد صحرائی ، حیات عامری ، عباس اشرفی ،
36 ) عنوان : ارزیابی روایی و پایایی آزمون تعیین سطح زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان بنیاد سعدی
Title : Evaluating The Validity And Reliability Of The Persian Language Proficiency Test For Non-persian Speakers Of The Saadi Foundation
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / Educational Measurement /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1399
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، غلامحسین رضاپور ،
37 ) عنوان : مقایسه نگرش معلمان و مدیران آموزشی دربارة استفاده از زبان مادری در آموزش و پرورش
Title : Comparison Of Attitudes Of Teachers And Educational Administrators About The Use Of Mother Tongue In Education
مشخصات نشریه : تدریس پژوهی / Journal of Teachin Research /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1399
نویسندگان : آزاد اله کرمی ، رضا مراد صحرائی ،
38 ) عنوان : واژه‌های پایه‌ی زبان فارسی مبتنی‌بر متون مطبوعاتی
Title : Basic Words Of Persian Language Based On Press Texts
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1398
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، امیرحسین مجیری ، مروارید طالبی ،
39 ) عنوان : تاثیر استفاده از مولفه های رده شناسی ترتیب واژه زبان فارسی و عربی بر یادگیری فارسی آموزان عرب زبان
Title : The Effect Of Using The Lexical Components Of Persian And Arabic Word Order On Learning Persian Language Learners Of Arabic Language
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages  /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1398
نویسندگان : محمد دبیرمقدم ، رضا مراد صحرائی ، ملهم الشاعر ،
40 ) عنوان : بررسی‌مقایسه‌ای‌استعارة‌دستوری‌در‌مقاله‌های‌علمی رشته‌های‌مختلف‌زبان‌فارسی‌در‌سه‌دهة‌اخیر
Title : Comparative Study Of Metaphor, Grammar, Articles, Scientific Disciplines, Various Languages, Persian, In The Last Three Decades
مشخصات نشریه : نامه فرهنگستان / Academy letter /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، شهناز یگانه ،
41 ) عنوان : بندهای موصولی توصیفی و توضیحی: نگاهی تحلیلی بر توالی فراگیری بندهای موصولی فارسی آموزان غیرایرانی
Title : Descriptive And Descriptive Clauses: An Analytical Look At The Learning Sequence Of Non-iranian Persian Students
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages  /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : شهره سجادی ، رضا مراد صحرائی ،
42 ) عنوان :
Title : A Study Of National Identity Elements In The Poems Of Nima Yushij And Sohrab Sepehri
مشخصات نشریه : International Journal of Society, Culture and Language / International Journal of Society, Culture and Language /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1398
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، Elham Khayatan ،
43 ) عنوان : نظام آغازگر در دو زبان فارسی و انگلیسی: مطالعه ای رده شناختی
Title : Initiator System In Both Persian And English: A Classification Study
مشخصات نشریه : زبان شناسی و گویش‌های خراسان / Journal of Linguistics & Khorasan Dialects /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : اسماعیل صفائی ، رضا مراد صحرائی ،
44 ) عنوان : ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بر پایة رویکرد دستور آموزشی
Title : Evaluation Of Grammar Content In Persian To Non-persian Language Teaching Resources Based On Grammar Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages  /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1397
نویسندگان : محمد جواد هادی زاده ، محمد جواد مهدوی ، رضا مراد صحرائی ، علی عیزاده ،
45 ) عنوان : مقایسه سازوکارهای استعاری زبان علم فارسی در مقاله های علمی رشته های فیزیک، شیمی، زبانشناسی و علوم سیاسی در سه دهه اخیر
Title : Comparison Of Metaphorical Mechanisms Of Persian Language In Scientific Articles In Physics, Chemistry, Linguistics And Political Science In The Last Three Decades
مشخصات نشریه : زبان شناسی و گویش‌های خراسان / Journal of Linguistics & Khorasan Dialects /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1397
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، شهناز یگانه ،
46 ) عنوان : ارزیابی مجموعه آموزشی فارسی شیرین است بر مبنای مجموعه شاخص های کانینگزورث
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : لیلا کیاشمشکی ، رضا مراد صحرائی ،
47 ) عنوان : تدوین استادندارهای مهارت گوش دادن و سخن گفتن در دوره اول ابتدایی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : معصومه نجفی پازکی ، مهدی دستجردی کاظمی ، محمد دادرس ، رضا مراد صحرائی ،
48 ) عنوان : سلسله مراتب دسترسی گروه اسمی: فراگیری بندهای موصولی در زبان فارسی
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : شهره سادات سجادی ، رضا مراد صحرائی ،
49 ) عنوان : آموزش به زبان مادری در نظام آموزش رسمی کشور
مشخصات نشریه : نوآوری های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : آزاد الله کرمی ، خدیجه علی آبادی ، رضا مراد صحرائی ، علی دلاور ،
50 ) عنوان : آموزش به زبان مادری در نظام آموزش رسمی کشور: فرصت یا تهدید؟
Title : Teaching In The Mother Tongue In The Formal Education System Of The Country: Opportunity Or Threat?
مشخصات نشریه : فصلنامه نوآوری‌های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : آزاد الله کرمی ، خدیجه علی آبادی ، رضا مراد صحرائی ، علی دلاور ،
51 ) عنوان : بررسی و تحلیل نحوه آموزش تلفظ زبان فارسی در مجموعه آموزشی آموزش فارسی به فارسی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1396
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، شیوا مجیدی شیوا مجیدی ،
52 ) عنوان : مقایسه واژه های پایه زبان فارسی در شش پژوهش
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1396
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، مروارید طالبی ، امیرحسین مجیری ،
53 ) عنوان : ارزیابی برنامه درسی مراکز آموزش زبان فارسی از منظر فارسی آموزان غیرایرانی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : شهره سادات سجادی ، رضا مراد صحرائی ،
54 ) عنوان : ارزیابی مجموعه آموزشی «فارسی بیاموزیم» از منظر برخی شاخص‌های گزینش کتاب مناسب
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، شیوا مجیدی شیوا مجیدی ،
55 ) عنوان : بازخورد تصحیحی؛ چرائی و چگونگی ارائة آن در کلاس‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان
مشخصات نشریه : پژوهش در نظام های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، مرضیه سادات اعتمادالاسلامی ،
56 ) عنوان : تأثیر بکارگیری نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجی
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : زهرا سادات حسینی ، محمدرضا پهلوان نژاد ، رضا مراد صحرائی ، حسینعلی افخمی ،
57 ) عنوان :
Title : The Historical Semiotics Of Hafez’s Poems
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1396
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، Elham Khayatan ،
58 ) عنوان : بازنمایی نقشها و مفاهیم زبان در دو مجموعة آموزشی «فارسی بیاموزیم» و «زبان فارسی»
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1396
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
59 ) عنوان : آموزش مستقیم واژه در متن؛ مقایسة دو رویکرد یادگیری مستقیم و تصادفی
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1395
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، شهناز احمدی قادر ،
60 ) عنوان : ارزیابی مجموعه فارسی بیاموزیم از منظر شاخص های گزینش کتاب درسی مناسب
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / /
تاریخ چاپ : 28 / 07 / 1395
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، شیوا مجیدی شیوا مجیدی ،
61 ) عنوان : آموزش زبان فارسی به خارجیان در مدرسة المهدی قم؛ یک الگوی بومی و کارآمد
مشخصات نشریه : پژوهش در نظام های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
62 ) عنوان : درس زبان را از برنامه درسی مدارس خارج کنیم
مشخصات نشریه : نامه شورا / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
63 ) عنوان : بازنمایی نقش ها و مفاهیم زبان در دو مجموعه آموزشی فارسی بیاموزیم و زبان فارسی
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 03 / 02 / 1395
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، مروارید طالبی ،
64 ) عنوان : آموزش دستور زبان فارسی به خارجیان در چارچوب رابطه بین کارکردهای زبانی و صورت های دستوری
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1394
نویسندگان : اکرم بیگم حاجی سیدرضایی ، رضا مراد صحرائی ،
65 ) عنوان : تحلیل فرانقش بینافردی در نص و نقش آن در ترجمه قرآن
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه قرآن و حدیث / /
تاریخ چاپ : 03 / 11 / 1394
نویسندگان : حسین بازوبندی ، رضا مراد صحرائی ،
66 ) عنوان : آموزش مستقیم واژه در متن: مقایسة تاثیر دو رویکرد یادگیری مستقیم و تصادفی در یادگیری واژه
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
67 ) عنوان : رابطه توانمند سازی و حمایتسازمانی ادراک شده با رضایتشغلی دبیران تربیتبدنی شهر همدان
مشخصات نشریه : مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش / /
تاریخ چاپ : 06 / 04 / 1394
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، نصراله عرفانی ، غلامرضا شعبانی بهار ، علی منصف ،
68 ) عنوان : جایگاه دستور در نظریه ها و برنامه های زبان‌دوم‌آموزی؛ در جستجوی طرحی برای آموزش دستور زبان فارسی
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
69 ) عنوان : مقایسه و بررسی میزان و نحوه تعامل نویسنده و خواننده در متون آموزش زبان فارسی و انگلیسی(با رویکردی میان رشته ای)
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1393
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، سمیه اسمعلی زاده ،
70 ) عنوان : رویکرد مفهومی -نقشی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 28 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، معصومه استاجی ، Morvarid Talebi ،
71 ) عنوان : آموزش پاراگراف نویسی به شیوه تکلیف مدار
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
72 ) عنوان : مقایسه و بررسی میزان و نحوه تعامل نویسنده و خواننده در متون آموزش زبان فارسی و انگلیسی
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، سمیه اسمعلی زاده ،
73 ) عنوان : بررسی روابط متنی قرآن (مطالعه موردی سوره احقاف)
مشخصات نشریه : سراج منیر / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1393
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، فاطمه نصرتی فاطمه نصرتی ،
74 ) عنوان : بازخوردهای تصحیحی و پاسخ به آنها در کلاس های فارسی آموزان خارجی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، مرضیه سادات اعتمادالاسلامی ،
75 ) عنوان : نحو کودک، نحو تمام عیار: شواهدی از روند فراگیری بخش مقوله ای و ساخت اطلاع زبان فارسی
مشخصات نشریه : علم زبان / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
76 ) عنوان : تفکیک گونه ادبی و گونه خودکار زبان ضرورتی فراموش شده در نظام های آموزشی
مشخصات نشریه : پژوهش در نظام های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، عادل رفیعی ،
77 ) عنوان : بازخورد تصحیحی و پاسخ به آنها در کلاس های فارسی آموزان خارجی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، مرضیه سادات اعتمادالاسلامی ،
78 ) عنوان : کارکردهای زبانی؛ واکاوی نیازهای زبانی کارکردی فارسی¬آموزان خارجی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : افسانه غریبی ، رضا مراد صحرائی ،
79 ) عنوان : بازنمایی اصول انگارة نیشن و مکالیستر در برنامه¬های درسی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی¬زبانان
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، امیررضا وکیلی فرد ، مریم سلطانی ،
80 ) عنوان : ارزیابی روایی و پایایی آزمون زبان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، هانیه ممقانی ،
81 ) عنوان : راهبردهای یادگیری زبان دوم: در جستجوی نمایه ای برای زبان فارسی
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، شراره خالقی زاده ،
82 ) عنوان : انگاره زایشی فراگیری زبان:تاملی در ماهیت دستور کانونی و نحوه بازنمائی آن در زبان کودک
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
83 ) عنوان : جایگاه رهیافت های طراحی برنامه درسی در فرایند سیاست گزاری و برنامه ریزی آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان
مشخصات نشریه : مطالعات برنامه درسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
84 ) عنوان : تحلیل محتوایی منابع آموزش زبان فارسی بر پایه انگاره نیل اندرسون
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، منیره شهباز ،
85 ) عنوان : مبانی تهیه و تدوین آزمون مهارتی فارسی (آمفا)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، سید اکبر جلالی ،
86 ) عنوان : جایگاه رهیافت‌های طراحی برنامة درسی در فرایند سیاست‌گزاری آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان
مشخصات نشریه : مطالعات برنامه درسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
87 ) عنوان : طراحی سطح بندی آموزشی و محتوایی برای آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان
مشخصات نشریه : پژوهش در نظام های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
88 ) عنوان : چشم انداز آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان از منظر برنامه ریزی درسی
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
89 ) عنوان : دستور به مثابه علم: نقد کتاب Larsen
مشخصات نشریه : دستور / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
90 ) عنوان : آینده قدرت؛ بازنمایی انحطاط امپراتوری آمریکا
مشخصات نشریه : مجله پاسدار اسلام / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1390
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
91 ) عنوان : تحلیلی بر آینده قدرت در عرصه جهانی
مشخصات نشریه : مجله پاسدار اسلام / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
92 ) عنوان : برنامه درسی تکلیف مدار؛ شیوه ای نوین برای تقویت فارسی آموزی
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
93 ) عنوان : آموزش زبان فارسی در بستر شبکه جهانی اینترنت راهکاری نوین برای گسترش و تقویت زبان فارسی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
94 ) عنوان : گروه حرف تعریف در زبان فارسی
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
95 ) عنوان : تأملی در ساخت مجهول زیان فارسی امروز
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1385
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، رقیه کاظمی نهاد ،
96 ) عنوان : آینده نماها در زبان های فارسی و انگلیسی : یک تحلیل غیر صورت گرا
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
97 ) عنوان : بررسی مهارت خواندن و اهمیت آن در آموزش زبان خارجی
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ،
98 ) عنوان : بررسی چگونگی آشنایی اروپائیان با فرهنگ ایرانی و زبان فارسی از منظر تاریخی
Title : Investigating How Europeans Came To Know Iranian Culture And Persian Language From A Historical Perspective
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان : رضا مراد صحرائی ، سید عباس ناجی حسین دوست ،