سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/s.mohseni
نام و نام خانوادگی : صدف محسنی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان فرانسه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : آموزش ترجمه وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : s.mohseni@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 6 مورد)
1 ) عنوان : گزینش واژه‌گان صحیح در ترجمه متون ادبی
Title : Opting For Common Sense : Issues And Practices In The Translation Of Texts
مشخصات نشریه : Recherches en Langue et Litterature Françaises / Recherches en Langue et Litterature Françaises /
تاریخ چاپ : 21 / 3 / 1401
نویسندگان : صدف محسنی ،
2 ) عنوان : بررسی شهود بیانی مترجم در ترجمه با تکیه بر ترجمه رمان «کشتی‌های هوایی» اثر املی نوتومب
Title : Translator's Enunciative Intuition In Translation Based On The Translation Of "airships" By Amélie Nothomb
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه / Recherches en langue et Traduction Francaises /
تاریخ چاپ : 17 / 11 / 1400
نویسندگان : صدف محسنی ،
3 ) عنوان : Traductologie et optimisation de l’enseignement de traduction
Title : مطالعات ترجمه و آموزش
مشخصات نشریه : Revue des Études de la Langue Française / Revue des Études de la Langue Française /
تاریخ چاپ : 13 / 10 / 1399
نویسندگان : روح اله رضاپور ، صدف محسنی ،
4 ) عنوان : سفر حجمی درخط زمان؛ نقش حافظۀ رخدادی در شاعرانگی شاعران؛ بر اساس تقسیم بندی حافظه از دیدگاه برگسون
Title : Volumetric Travel In The Time Line; The Role Of Event Memory In The Poetry Of Poets; Based On Memory Segmentation From Bergson's Perspective
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی- دانشکدهٔ علوم انسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج / /
تاریخ چاپ : 7 / 10 / 1399
نویسندگان : صدف محسنی ،
5 ) عنوان : سفر حجمی در خط زمان، نقش حافظهٔ رخدادی در شاعرانگی شاعران بر اساس تقسیم بندی حافظه از دیدگاه برگسون
Title : Volumetric Travel In The Time Line; The Role Of Incidental Memory In The Poetry Of Poets; Based On Memory Segmentation From Bergson's Perspective
مشخصات نشریه : زبان و ادب فارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج / /
تاریخ چاپ : 7 / 10 / 1399
نویسندگان : صدف محسنی ، علیرضا فرنام ،
6 ) عنوان : پژوهش زبان و ادبیات فرانسه- دانشگاه تبریز
Title : Recherches En Langue Et Littérature Françaises
مشخصات نشریه : / Recherches en Langue et Littérature Françaises /
تاریخ چاپ : 12 / 6 / 1397
نویسندگان : صدف محسنی ،