سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/rezanazemian
نام و نام خانوادگی : رضا ناظمیان
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات عرب
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : مترجمی و ادبیات معاصر وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88681885 ایمیل : rezanazemian@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 74 مورد)
1 ) عنوان : المغامرة المیتاقصیة فی روایة افاعی النار لجلال برجس
Title : The Myth Of The Universe In The Narrative Of Aviation Of The Flame Of Jalal Burgess
مشخصات نشریه : دراسات فی السردانیة العربیة / derasat fe asardaniyah /
تاریخ چاپ : 9 / 4 / 1402
نویسندگان : مائده ظهری عرب ، رضا ناظمیان ،
2 ) عنوان : آسیب شناسی ساختارهای صرفی و نحوی زبان مطبوعات در مقایسه با زبان عربی معیار
Title : Pathology Of The Morphological And Syntactic Structures Of The Press Language Compared To The Standard Arabic Language
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : رضا ناظمیان ، یسرا شادمان ،
3 ) عنوان : التاثر الابداعی للروايي ابراهيم نصرالله بالتغريب البريختي في المسرح دراسة شکلانیة فی روایة حرب الکلب الثانیة
Title : Attasoror Ebdaee Lerevaee Ebrahim Nasrolah..
مشخصات نشریه : مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة / the eslamic university college journal /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1402
نویسندگان : علاء حموزی ، رضا ناظمیان ،
4 ) عنوان : بررسی و نقد پذیرش "دیگری" در ترجمه‌ی ماجده العنانی از «نون والقلم» بر مبنای مؤلفه‌ی منطقی‌سازی در نظریه‌ی آنتوان برمن
Title : Baresi Va Naghde Pazireshe Digari..
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / Translation Researches in the Arabic Language And Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1402
نویسندگان : رضا ناظمیان ، نصیر ملکی ، صادق خورشا ،
5 ) عنوان : تحلیل خطاهای مترجمان نوآموز در ترجمه احادیث و روایات بر مبنای الگوی کریستین نورد
Title : Tahlile Khatathaye Motarjeman Noamooz..
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه قرآن و حدیث / Translation Studies of Quran and Hadith /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1401
نویسندگان : رضا ناظمیان ، حسام حاج مومن سیچانی ،
6 ) عنوان : نقد و واکاوی هم ارزی لایه های فرهنگی در سه نمایشنامه عربی توفیق الحکیم با تکیه بر رویکرد میشل بالار
Title : Naghd Va Vakavi Ham Arzi E Layehaye Farhangi..
مشخصات نشریه : تاریخ ادبیات / history of literature /
تاریخ چاپ : 18 / 12 / 1401
نویسندگان : رضا ناظمیان ، یسرا شادمان ،
7 ) عنوان : تحلیل بریقای امپرسیونیستی - اگزیستانسیالیستی در داستان کوتاه ایستگاه از طاهره علوی و دو داستانک الوحید و التقابل از عبدالحمید الغرباوی
Title : Tahlile Brighaye..
مشخصات نشریه : مطالعات بین رشته ای ادبیات هنر و علوم انسانی / motaleaht beyne reshteyi adabiat.. /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1401
نویسندگان : نرجس توجیدی فر ، رضا ناظمیان ،
8 ) عنوان : واکاوی سبک شناسانه در قصیده ی »الجسر« از محمود درویش براساس ادبیات پایداری
Title : Vakavi Sabk Shenashne Dar Ghaside..
مشخصات نشریه : پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب / PAJHOOHESH DAR AMOOZESH ZABAN.. /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1401
نویسندگان : رضا ناظمیان ، سمانه دهقانی ،
9 ) عنوان : العلاقة بین الفانتازیا فی رواية "فرانکشتاين فی بغداد" والأحداث الرهيبة فی العراق
Title : Alelagha Byn Al Fantazia..
مشخصات نشریه : الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه / Journal of the Iranian Society of Arabic Language and Literature, refereed quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1401
نویسندگان : رضا ناظمیان ، یسرا شادمان ،
10 ) عنوان : بررسی و تحلیل انواع کانونی سازی در رمان مصائر.. از ربعی مدهون
Title : Derasato Anvae Tabeer..
مشخصات نشریه : لسان مبین / Lesan-on Mobeen-on /
تاریخ چاپ : 6 / 1 / 1401
نویسندگان : رضا ناظمیان ، محمدهادی مرادی ، هادی عزیزی ،
11 ) عنوان : حوزه های جغرافیایی و تاثیر آنها در تحول ساختار زبان عربی معیار (مطالعه موردی سرمقاله و نثر خبری در مطبوعات روز عربی)
Title : Hoze Haye Joghrafdayi Va Tasir Anha Dar Sakhtar..
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نقد ادب عربی / Critique of Arabic Literature /
تاریخ چاپ : 18 / 12 / 1400
نویسندگان : رضا ناظمیان ، یسرا شادمان ،
12 ) عنوان : تحلیل رمان موت صغیر بر اساس شیوه روانشناسی (مطالعه موردی: نظریات فروید و لاکان)
Title : Tahlil Revayat Moton Saghir Ala Asas..
مشخصات نشریه : اللغه العربیه و آدابها / Quarterly of Arabic Language and Literature /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1400
نویسندگان : رضا ناظمیان ، محمدهادی مرادی ، هادی عزیزی ،
13 ) عنوان : ترجمه عناصر بافت برون زبانی در جلد اول الکتاب سیبویه
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / Translation Researches in the Arabic Language And Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : رضا ناظمیان ، زهره قربانی مادوانی ،
14 ) عنوان : مکانیزمهای رشد متن در رمان فردوس الیباب از خانم لیلی الجهنی
Title : Mekanizmat Novo E Annas..
مشخصات نشریه : إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی / Rays of Criticism in Arabic and Persian /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1399
نویسندگان : رضا ناظمیان ، مجید صالح بک ، مجید بیاتی ،
15 ) عنوان : تجلیات النسویة و لغتها فی اعمال کولیت خوری..
Title : Feminist Manifestations And Language In The Works Of Colette Khoury.
مشخصات نشریه : إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی / Rays of Criticism in Arabic and Persian /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1399
نویسندگان : فائزه سواری ، رضا ناظمیان ، رسول دهقان زاد ، ابراهیم دیباجی ،
16 ) عنوان : استعارۀ مفهومی و تصویر سازی در شعر غادة السمان براساس نظریۀ لیکاف و جانسون
Title : Conceptual Metaphor And Illustration In Ghada Al-saman's Poetry Based On Likoff And Johnson Theory
مشخصات نشریه : بلاغت کاربردی و نقد بلاغی / Two Quarterly Journal of Applied Rhetoric and Rhetorical Criticism /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : ربابه رمضانی ، رضا ناظمیان ،
17 ) عنوان : أدلجة الاشتراکیة التکاملیة فی روایة «الشراع و العاصفة» لحنّا مینة
Title : The Ideology Of Integral Socialism In The Novel "the Sail And The Storm" By Hanna Mina
مشخصات نشریه : الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه / Journal of the Iranian Society of Arabic Language and Literature, refereed quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : رضا ناظمیان ، احیا کماسی ،
18 ) عنوان : البدایة و علاقتها بالتشکیل السردی فی روایة عنما تشیخ الذئاب..
Title : The Beginning And Its Relationship To The Narrative Formation In A Novel About The Age Of Wolves..
مشخصات نشریه : إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی / Rays of Criticism in Arabic and Persian /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1398
نویسندگان : رضا ناظمیان ، مجید بیاتی ،
19 ) عنوان : بررسی تطبیقی عنصر شخصیت در داستانهای عهد الشیطان توفیق حکیم و فاوست گوته
Title : A Comparative Study Of The Personality Element In The Stories Of The Age Of Satan Tawfiq Hakim And Faust Goethe
مشخصات نشریه : پژوهش ادبیات معاصر جهان / Research in Contemporary World Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1398
نویسندگان : رضا ناظمیان ، یسرا شادمان ،
20 ) عنوان : دراسة المثلیة الجنسیة فی الروایة السعودیة علی ضوء نظریة الانعکاس
Title : The Study Of Homosexuality In The Saudi Novel In The Light Of The Theory Of Reflection
مشخصات نشریه : إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی / Rays of Criticism in Arabic and Persian /
تاریخ چاپ : 11 / 2 / 1398
نویسندگان : رضا ناظمیان ، قاسم عزیزی مراد ،
21 ) عنوان : الخیبة و الرجاء فی روایة ذاکرة الجسد لأحلام مستغانمی علی ضوء المنهج الاجتماعی
مشخصات نشریه : دراسات الأدب المعاصر / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : رضا ناظمیان ، رضا جلیلی گیلانده ،
22 ) عنوان :
Title : Diciphering The Simbols Of RumiTs Sprijoal Couplets
مشخصات نشریه : REVISTA ESPANOLA DE LINGUISTICA APLICADA / /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1397
نویسندگان : رضا ناظمیان ، Meysam Khoinie ،
23 ) عنوان :
Title : Foucauldianriding Of Maghamat Of Alhamadhani T AlhaririT Al Hamidi
مشخصات نشریه : International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI). / International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI). /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1397
نویسندگان : maryam rahimian ، رضا ناظمیان ، saeed vaeez ،
24 ) عنوان : پیرنگ استعاری در داستان کوتاه زیر سایبان از نجیب محفوظ با تأکید بر نظریۀ فرگسن
Title : Metaphorical Plot In The Short Story Under The Canopy By Najib Mahfouz With Emphasis On Ferguson's Theory
مشخصات نشریه : تاریخ ادبیات / history of literature /
تاریخ چاپ : 9 / 4 / 1397
نویسندگان : ربابه رمضانی ، رضا ناظمیان ،
25 ) عنوان : پیرنگ استعاری در داستان کوتاه زیر سایبان از نجیب محفوظ با تأکید بر نظریۀ فرگسن
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نقد ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : رضا ناظمیان ، شهلا رقیب دوست ،
26 ) عنوان : نقد و تحلیل کتاب فصول فی الترجمه و التعریب، از تجربه تا ترجمه
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
27 ) عنوان : الواقعیة السحریة فی خماسیة مدن الملح لعبدالرحمن منیف
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیة فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1397
نویسندگان : رضا ناظمیان ، یسرا شادمان ،
28 ) عنوان : دراسة تطبیقیة لروایتین قصة حب مجوسیة لعبدالرحمن منیف و چشمهایش لبزرگ علوی علی ضوء المدرسة البنویة اللغویة
مشخصات نشریه : مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1397
نویسندگان : رضا ناظمیان ، علی مظفری ،
29 ) عنوان : ققنوس و فینیق در اشعار نیما و آدونیس
مشخصات نشریه : ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1396
نویسندگان : رضا ناظمیان ، صدیقه حوراسفند ، یعقوب فولادی ، یعقوب فولادی ،
30 ) عنوان : دراسة توظیف التقنیات الزمنیة فی روایة ذاکرة الجسد..
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1396
نویسندگان : رضا ناظمیان ، سعید سواری ،
31 ) عنوان : خوانشی تازه در تقابل زبان رسانه و معیار و تاثیر آن بر ترجمه
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : رضا ناظمیان ، زهره قربانی مادوانی ،
32 ) عنوان : خوانشی تازه در تقابل زبان رسانه و معیار و تأثیر آن بر ترجمه
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : رضا ناظمیان ، زهره قربانی مادوانی ،
33 ) عنوان : راهبردی زبان شناختی در ترجمه قرآن از دیدگاه کارکرد نقش های زبان
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه قرآن و حدیث / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1395
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
34 ) عنوان : دلالت عاطفی شعر از دیدگاه نظریه بیان در تحلیل تائیه دعبل
مشخصات نشریه : زبان وادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1394
نویسندگان : رضا ناظمیان ، حسام حاج مومن سیچانی ،
35 ) عنوان : تاریخ مداری در رمان های سووشون از سیمین دانشور و سباق المسافات الطویلة از عبدارحمن منیف
مشخصات نشریه : ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : رضا ناظمیان ، فاطمه کاظمی ،
36 ) عنوان : ادب الریف فی روایة الارض للشرقاوی و کلیدر لدولت آبادی
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1394
نویسندگان : رضا ناظمیان ، پیام کریمی ،
37 ) عنوان : خوانش نمادین غرب در داستان های فارسی شکر است از محمد علی جمالزاده و..
مشخصات نشریه : مطالعات نقد ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1394
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
38 ) عنوان : بررسی گزاره‌های رئالیسم جادویی در رمانهای«عزاداران بَیَل» غلامحسین ساعدی و «شبهای هزار شب» نجیب محفوظ
Title : ن
مشخصات نشریه : ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1393
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، رضا ناظمیان ، داود اسپرهم ، یسرا شادمان ،
39 ) عنوان : چالش ها و شیوه های ثبت کنیه در ترجمه متون روایی به فارسی
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه قرآن و حدیث / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1393
نویسندگان : رضا ناظمیان ، حسام حاج مومن سیچانی ،
40 ) عنوان : رئالیسم جادویی و مولفه های آن در بررسی داستان لیالی ألف لیلة نجیب محفوظ
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نقد ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 20 / 07 / 1393
نویسندگان : رضا ناظمیان ، یسرا شادمان ، علی گنجیان خناری ،
41 ) عنوان : رئالیسم جادویی و مولفه های آن در بررسی داستان لیالی الف لیلة..
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نقد ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 20 / 06 / 1393
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
42 ) عنوان : معادل یابی
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : رضا ناظمیان ، زهره قربانی مادوانی ،
43 ) عنوان : واکاوی سیاست ئدر رمان های سوریه با تکیه بر رمان الثلج یاتی من النفذه
مشخصات نشریه : لسان مبین (پژوهش ادب عرب) / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : رضا ناظمیان ، سمیه لطیفی ،
44 ) عنوان : مقایسه و تحلیل جلو های پسااستعماری در رمانهای موسم هجرت به شمال طیب صالح و سوشون سیمین دانشور
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 04 / 1392
نویسندگان : رضا ناظمیان ، مریم شکوهی نیا ،
45 ) عنوان : ساخت و بافت در ترجمه متون دینی
مشخصات نشریه : مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1392
نویسندگان : رضا ناظمیان ، حسام حاج مومن سیچانی ،
46 ) عنوان : ساخت و بافت در ترجمه متون دینی
مشخصات نشریه : ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1392
نویسندگان : رضا ناظمیان ، حسام حاج مومن سیچانی ،
47 ) عنوان : الرموز و التقفیات المشترکه عند نیما
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : رضا ناظمیان ، فاطمه خیراتی ،
48 ) عنوان : الرموز والتقنیات المشترکة عند نیما والسیاب کار شب پا (مهنة خفیر اللیل) والمومس العمیاء نموذجاً
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : رضا ناظمیان ، فاطمه خیراتی ،
49 ) عنوان : پیش فرض های بافتی و تلاش پرداز در ترجمه آیات بافت محور قرآن
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : رضا ناظمیان ، حسام حاج مومن سیچانی ، محمد جمشید ،
50 ) عنوان : دراسه تحلیلیه لعناصر القصه فی روایه انا حره
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1391
نویسندگان : رضا ناظمیان ، سید علی مفتخر زاده ، علیرضا شیخی ،
51 ) عنوان : بررسی تطبیقی شخصیت اصلی
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1391
نویسندگان : رضا ناظمیان ، سمیه طباطبایی ،
52 ) عنوان : کاربرد تدویر یا تفعله شکسته در شعر نو
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : رضا ناظمیان ، زهره قربانی مادوانی ،
53 ) عنوان : غرب مداری یا شرق گریزی
مشخصات نشریه : لسان مبین (پژوهش ادب عرب) / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
54 ) عنوان : در انتظار گود و بررسی تحلیلی مفهوم منجی نجات بخش اخوان ثالث البیاتی و نزار قبانی
مشخصات نشریه : لسان مبین (پژوهش ادب عرب) / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1389
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
55 ) عنوان : بررسی و تحلیل نخستین نمایشهای پشگامان ادبیات نمایشی در مصر
مشخصات نشریه : لسان مبین (پژوهش ادب عرب) / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
56 ) عنوان : مصاحبه با استادان ترجمه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
57 ) عنوان : عشق و تقدیر در دیوان نازک الملائکه
مشخصات نشریه : لسان مبین (پژوهش ادب عرب) / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
58 ) عنوان : ساطع الحصری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : رضا ناظمیان ، عبدالقادر سواری ،
59 ) عنوان : حسان بن ثابت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
60 ) عنوان : زمان در شعر فروغ فرخ زاد ونازک الملائکه
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
61 ) عنوان : چرا تراژدی به ادبیات عرب راه نیافت؟
مشخصات نشریه : سمرقند / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
62 ) عنوان : زمینه های درک رمز و نهاد در شعرهای عرب
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
63 ) عنوان : دشمنانت به دره سقوط غلتیدند
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
64 ) عنوان : نصرالله طلایه دار مبارزه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
65 ) عنوان : انموذج
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
66 ) عنوان : بدیع الزمانی عبدالحمید
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
67 ) عنوان : امیری فیروزکوهی
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
68 ) عنوان : جمله های پایه و پیرو
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1379
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
69 ) عنوان : تراژدی و اندیشه دینی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1376
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
70 ) عنوان : گرگها و کبوتران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1375
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
71 ) عنوان : افسانه شش میلیون قربانی یهودی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1375
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
72 ) عنوان : واژه نامه نویسی در زبان عربی
مشخصات نشریه : کیهان فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1372
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
73 ) عنوان : درآمدی بر داستان نویسی نو در مصر
مشخصات نشریه : کیهان فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1371
نویسندگان : رضا ناظمیان ،
74 ) عنوان : شخصیت های نمادین
مشخصات نشریه : سوره اندیشه / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1369
نویسندگان : رضا ناظمیان ،