سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/razavifard
نام و نام خانوادگی : بهزاد رضوی فرد
دانشکده : حقوق و علوم سیاسی گروه آموزشی : حقوق جزا و جرم شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : حقوق جزا و جرم شناسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02144737587 ایمیل : razavifard@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 67 مورد)
1 ) عنوان : تأثیر شورای امنیت ملل متحد بر سیاسی شدن دیوان کیفری بین‌المللی
Title : The Effect Of The United Nations Security Council On The Politicization Of The International Criminal Court
مشخصات نشریه : مجله حقوقی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، محمد براتی ،
2 ) عنوان : پیشگیری از آسیب های ناشی از پروژه های اقتصادی از طریق ارزیابی تاثیر جرم شناختی
Title : Prevention Of Harms Caused By Economic Projects Through The Criminological Impact Assessment
مشخصات نشریه : مطالعات پیشگیری از جرم / Grime Prevention Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : حسین غلامی دون ، الهه سادات کسائی ، بهزاد رضوی فرد ، حسن سبحانی ،
3 ) عنوان : الزامات قانونی صیانت از منابع آب در حقوق ایران و فرانسه در پرتو سیاست جنایی مشارکتی
Title : Legal Requirements For The Protection Of Water Resources In The Laws Of Iran And France In The Light Of Cooperative Criminal Policy
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق کیفری / Criminal Law Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : سید ابراهیم موسوی ، بهزاد رضوی فرد ، حسین غلامی دون ،
4 ) عنوان : اثرگذاری رسانه در ارتکاب و پیشگیری از جرم در پرتو جرم شناسی فرهنگی
Title : The Effectiveness Of The Media In Committing And Preventing Crime In The Light Of Cultural Criminology
مشخصات نشریه : پژوهشنامه حقوق تطبیقی / پژوهشنامه حقوق تطبیقی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : حمزه کرمی نقیبی ، بهزاد رضوی فرد ، حسنعلی موذن زادگان ،
5 ) عنوان : تأملی بر اثرگذاری رسانه در ارتکاب و پیشگیری از جرم در پرتو جرم شناسی فرهنگی
Title : The Effectiveness Of The Media In Committing And Preventing Crime In The Light Of Cultural Criminology
مشخصات نشریه : پژوهشنامه حقوق تطبیقی / پژوهشنامه حقوق تطبیقی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : حمزه کرمی نقیبی ، بهزاد رضوی فرد ، حسنعلی موذن زادگان ،
6 ) عنوان : مبانی نظری و بسترهای قانونی ارزیابی تاثیر جرم شناختی پروژه های اقتصادی در ایران
Title : Theoretical Foundations And Legal Frameworks For Evaluating The Criminological Impact Of Economic Projects In Iran
مشخصات نشریه : دانشگاه علوم انتظامی امین / پژوهش های جرم شناختی پلیس /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : حسین غلامی دون ، الهه کسایی ، بهزاد رضوی فرد ، حسن سبحانی ،
7 ) عنوان : مطالعه جرم شناختی تحولات بزهکاری در پرتو بحران اقلیمی
Title : A Criminological Study Of Delinquency Developments In The Light Of The Climate Crisis
مشخصات نشریه : آموزه های حقوق کیفری / Criminal Law Doctrines /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، حامد صفائی ،
8 ) عنوان : مطالعه تطبیقی جرائم ثبتی جعل و کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران و کامن لا
Title : A Comparative Study Of Registered Crimes Of Forgery And Fraud In Iran's Legal System And Common Law
مشخصات نشریه : مطالعات بین المللی پلیس / Police International Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : حسین ساجدی ، بهزاد رضوی فرد ، ناصر قاسمی ،
9 ) عنوان : جرایم سودمدار در سنجه انتخاب روانشناسی و عقلانی تکاملی
Title : Instrumental Crimes In Terms Of Rational Choice Theory And Evolutionary Psychology
مشخصات نشریه : پژوهش ههای حقوق جزا و جرم شناسی / Journal of Criminal Law and Criminology /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : وحیدرضا معصومی ، بهزاد رضوی فرد ، حسین غلامی دون ، فریده حسین ثابت ،
10 ) عنوان : تحلیل جرائم جعل ثبتی و کلاهبرداری ثبتی در فضای مجازی
Title : Analysis Of Registration Forgery And Registration Fraud In Cyberspace
مشخصات نشریه : کارآگاه / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : حسین ساجدی ، بهزاد رضوی فرد ، ناصر قاسمی ،
11 ) عنوان : تحلیل حقوقی و تبیین ماهیت زیست بوم کشی ( جنایات علیه محیط زیست)
Title : Legal Analysis And Explanation Of The Nature Of Ecocide (crimes Against The Environment)
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی کارآگاه / /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1400
نویسندگان : حسین غلامی دون ، بهزاد رضوی فرد ، محمد دراهکی ،
12 ) عنوان : چالشهاي حقوقي ناظر بر رشد نوجوانان در قانون مجازات اسلامي
Title : Legal Challenges In Adolescent Growth In The Islamic Criminal Code
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / Legal Research Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : هوشنگ آبروشن ، علیرضا سایبانی ، حسین غلامی دون ، بهزاد رضوی فرد ،
13 ) عنوان : تبیین جرائم غیرسودمدار در سنجۀ روان‌شناسی ‌تکاملی و نظریۀ انتخاب ‌عقلانی
Title : Explanation Of Expressive Crimes In Terms Of Evolutionary Psychology And Rational Choice Theory
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : وحیدرضا معصومی ، بهزاد رضوی فرد ، حسین غلامی دون ، فریده حسین ثابت ،
14 ) عنوان : واکنش‌ تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی تروریست
Title : Islamic Republic Of Iran’s Legislative Reaction Towards Terrorist Natural Persons And Legal Persons
مشخصات نشریه : تعالی حقوق / تعالی حقوق /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : محمد جواد آقا باقری ، بهزاد رضوی فرد ،
15 ) عنوان : تحلیل محتوای رمان همسایه ها در حوزه بزهکاری کودک
Title : The Content Analysis Of “the Neighbors” In The Area Of The Juvenile Crime In The Light Of The Criminological Findings
مشخصات نشریه : آموزه های حقوق کیفری / Criminal Law Doctrines /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، نجمه نظری ، علی مولابیگی ،
16 ) عنوان : بزهکاری منطقه ای: از علّت شناسی تا شناسایی راهکارها
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق کیفری / Criminal Law Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، محمد فرجی ،
17 ) عنوان : حقوق بین المللی کیفری
مشخصات نشریه : دانشنامه سیاستگذاری حقوقی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ،
18 ) عنوان : تضمین های حقوق شهروندیمتهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر
Title : Guarantees Of Terrorism Crimes Accused’s Citizenship Rights In Investigation Process: A Comparative Study On Iranian, English And Egyptian Legal System
مشخصات نشریه : تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : محسن کهندانی ، بهزاد رضوی فرد ،
19 ) عنوان : همکاری پلیس کشورها برای ارتقاءکارآمدی مبارزه علیه بزهکاری در پرتو اسناد بین‌المللی
Title : Countries’ Police Cooperation To Improve The Effectiveness Of The Fight Against Crime In The Light Of International Documents
مشخصات نشریه : آموزه های حقوق کیفری / Criminal Law Doctrines /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : عطاله رودگر کوهپر ، بهزاد رضوی فرد ،
20 ) عنوان : ضمانت اجرایی دادرسی و رسیدگی به جرایم بورس و اوراق بهادار در ایران و امارت متحده
Title : Executive Guarantee Of Proceedings And Dealing With Stock Market And Securities Crimes In Iran And United Emirates
مشخصات نشریه : ماهنامه جامعه شناسی سیاسی / جامعه شناسی سیاسی ایران /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : محمد کمالی ، ناصر قاسمی ، بهزاد رضوی فرد ،
21 ) عنوان :
Title : The Role And Place Of Public Opinion On The Death Penalty For Drug Crimes In Iranian Criminal Law By Behzad Razavifard And Mehraban Bolourian
مشخصات نشریه : Islamic Studies on Human Rights and Democracy / /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1398
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، mehraban bolourian ،
22 ) عنوان : جایگزینی سازکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا
Title : Substitution Of Classic Mechanism Of Extradition With European Arrest Warrant In European Union Criminal Law
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق کیفری / Criminal Law Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، محمد فرجی ،
23 ) عنوان : تسهیم اموال؛ راهبرد نوین همکاری کشورها در زمینۀ استرداد اموال و عواید ناشی از جرم
Title : Asset Sharing:new Guidance Of Contreis Cooperation At Relevancy Asset Recovery And Procced Of Crime
مشخصات نشریه : حقوقی دادگستری / The Legal Journal of Justice /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : عطاءاله رودگر کوهپر ، بهزاد رضوی فرد ،
24 ) عنوان : بازخوانی اخلاقی تقنینی تعهدات بین المللی ایران در مبارزه با تروریسم
Title : Terrorism
مشخصات نشریه : پژوهشهای اخلاقی / Etichal Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : علیرضا انصاری ، بهزاد رضوی فرد ، جواد طهماسبی ،
25 ) عنوان : اصل شناسایی متقابل آراء قضایی در حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا
Title : Principle Of Mutual Recognition Of Judgements And Judicial Decisions In European Union Criminal Law With Look At Criminal Judgements And European Arrest Warrant
مشخصات نشریه : پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی / Journal of Criminal Law and Criminology Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، محمد فرجی ،
26 ) عنوان : بازخوانی اخلاقی تقنینی تعهدات بین المللی ایران در مبارزه با تروریسم
Title : Ethical And Legal Reading Of Iran's International Obligations In The Fight Against Terrorism
مشخصات نشریه : پژوهش های اخلاقی / پژوهش های اخلاقی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : علیرضا انصاری ، بهزاد رضوی فرد ،
27 ) عنوان : بررسی نهاد معامله اتهام در حقوق و رویه دادگاه های کیفری بین المللی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 01 / 1398
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، مهری برزگر ،
28 ) عنوان : مصونیت قضایی دولت ها و کارشناسان سازمان های بین المللی
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : مجید الهی ، بهزاد رضوی فرد ،
29 ) عنوان : جایگاه پیشگیری غیرکیفری از تأمین مالی تروریسم در سیاست جنایی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اطلاعاتی و جنایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، مسعود معصومی ،
30 ) عنوان : تقابل آثار مبارزه با جرایم تروریستی با حقوق شهروندی در مرحله محاکمه "مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان"
Title : Comparison Of The Effects Of Fighting Against Terrorist Crimes With Civil Rights In The Trial Stage "comparative Study In The Laws Of Iran And England"
مشخصات نشریه : تعالی حقوق / تعالی حقوق /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : محسن کهندانی ، بهزاد رضوی فرد ، شهرداد دارابی ، سید حسین هاشمی ،
31 ) عنوان : تحدید حقوق متهمان جرائمِ تروریستی در تحقیقات پلیسی
مشخصات نشریه : پژوهش های اطلاعاتی و جنایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : حسنعلی موذن زادگان ، بهزاد رضوی فرد ، غلامحسن کوشکی ، حمید هاشمی ،
32 ) عنوان : تحدید حقوق متهمان جرایم تروریستی در تحقیقات پلیسی در ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران
Title : Limiting The Rights Of Those Accused Of Terrorist Crimes In Police Investigations
مشخصات نشریه : پژوهش های اطلاعاتی و جنایی / Quarterly Journal of Criminal & Intelligence Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : حسنعلی موذن زادگان ، بهزاد رضوی فرد ، غلامحسن کوشکی ، حمید هاشمی ،
33 ) عنوان : راهبردهای اتّحادیة اروپا برای مبارزه با تروریسم
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات آمریکا / /
تاریخ چاپ : 13 / 12 / 1396
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، محمد فرجی ،
34 ) عنوان : افشاء مستندات اتهام ؛ ابزاری برای تحکیم اصل برابری سلاح‌ها (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه و رویه قضایی بین‌المللی)
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، محمد آشوری ، محمد علی مهدوی ثابت ، یاسین صعیدی ،
35 ) عنوان : تشکیل دادگاه کیفری بین المللی شدة (مختلط) کامبوج؛ مبانی و چالش ها
مشخصات نشریه : مجله حقوقی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، محمد فرجی ،
36 ) عنوان : پیشگیری از بزه دیدگی جنسی در شبکه های اجتماعی
مشخصات نشریه : مجله حقوقی دادگستری / /
تاریخ چاپ : 23 / 07 / 1396
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، محمدتقی رباط جزی ، گلسا عمرانی ،
37 ) عنوان : اقدامات پلیسی - حقوقی مؤثر در مقابله با فعالیت‌های تروریستی (موردمطالعه : استان مرزی خراسان رضوی)
مشخصات نشریه : پژوهش نامه مطالعات مرزی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : حسنعلی موذن زادگان ، بهزاد رضوی فرد ، غلامحسن کوشکی ، حمید هاشمی ،
38 ) عنوان : مسئولیت کیفری در فضایسایبر در حقوق ایران
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 19 / 08 / 1395
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، سید نعمت الله موسوی ،
39 ) عنوان : اشکال متفاوت تعارض صلاحیت در حقوق بین الملل کیفری در پرتو اساسنامه دیوان بین الملل کیفری
مشخصات نشریه : مطالعات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 30 / 04 / 1395
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، نیما نصرالهی شهری ،
40 ) عنوان : بررسی آثار ترمیمی اجرای مراسم خون صلح, مطالعه موردی در استان کرمانشاه
مشخصات نشریه : حقوقی دادگستری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، حسین مرادقلی ، سیروس ضرغامی ،
41 ) عنوان : کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1395
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ،
42 ) عنوان : حق بر علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از حقوق دفاعی متهم
مشخصات نشریه : مجله مطالعات حقوق تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 26 / 01 / 1395
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، حسین قربانزاده ،
43 ) عنوان : ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﯼ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮانه ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﺯ: ﺿﺮﻭﺭﺗﯽ پیش روی برنامه های کنترل انحرافات سایبری
مشخصات نشریه : کارآگاه / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1394
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، حسین محمد کوره پز ،
44 ) عنوان : رویارویی با بی‌کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین‌المللی کیفری
مشخصات نشریه : راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، پیمان نمامیان ،
45 ) عنوان :
Title : Criminal Jurisdiction In Cyberspace Of Iranian Law System
مشخصات نشریه : INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY / /
تاریخ چاپ : 06 / 04 / 1394
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، seyed Nematollah Mousavi ،
46 ) عنوان :
Title : Effect Of Imprisonement Penalty On Correction And Rehabilitation Of International Convicts And Prevention Of Reiteration
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1393
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، shirzad amiri ،
47 ) عنوان : نقش دادستان در تعقیب کیفری در ایران و دادگاه کیفری بین المللی
مشخصات نشریه : مطالعات بین المللی پلیس / /
تاریخ چاپ : 12 / 07 / 1393
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، مسلم جمشیدی ،
48 ) عنوان : کیفیات مشدده در فرایند کیفر دهی جنایات بین المللی
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1393
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ،
49 ) عنوان : حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 25 / 04 / 1392
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، مرضیه دیرباز ،
50 ) عنوان : کارآمدی و ناکارآمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1391
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ،
51 ) عنوان : کارامدی و ناکارامدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق کیفری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ،
52 ) عنوان : کارآمدی و ناکارایی کیفر اعدام در مبارزه با جرائم بین المللی
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1390
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ،
53 ) عنوان : رویکرد دیوان کیفری بین المللی در قبال فرایند آماده سازی شهود
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، حسن فقیه محمدی ،
54 ) عنوان : از کارکردهای سنتی کیفر در حقوق داخلی تا کارکردهای نوین آن در حقوق بین الملل کیفری با تاکید بر رویه قضایی
مشخصات نشریه : مطالعات پیشگیری از جرم / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ،
55 ) عنوان : سیر تطور جایگاه حقوق فرهنگی هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی
مشخصات نشریه : فرهنگ ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، زهرا علی بخشی ،
56 ) عنوان : مبانی نظری گرایش علمی حقوق فرهنگ و ارتباطات
مشخصات نشریه : پژوهش حقوق و سیاست / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، منصوره فصیح رامندی ،
57 ) عنوان : تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی
مشخصات نشریه : مجله حقوقی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، حسن فقیه محمدی ،
58 ) عنوان : سیر تطور جایگاه حقوقی-فرهنگی هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگ - ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، زهرا علی بخشی ،
59 ) عنوان : عوامل سقوط مجازات در حقوق بین الملل کیفری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1390
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ،
60 ) عنوان : جایگاه ترمیم خسارتهای وارده به بزه دیدگان جنایات بین المللی: از حقوق بین الملل عمومی تا حقوق بین الملل کیفری
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1390
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ،
61 ) عنوان : جایگاه ترمیم خسارتهای وارده به بزه دیدگان جنایات بین المللی: از حقوق بین الملل عمومی تا حقوق بین الملل کیفری
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ،
62 ) عنوان : حقوق بین الملل کیفری در زمینه شکل گیری یک سیاست جنایی بین المللی
مشخصات نشریه : آموزه های حقوق کیفری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ،
63 ) عنوان : رویکرد دیوان یک فری بینالمللی در قبال فرآیند آماده سازی شهود
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، حسن فقیه محمدی ،
64 ) عنوان : حقوق بین المللی کیفری و زمینه های شکل گیری یک سیاست جنایی بین المللی
مشخصات نشریه : آموزه های حقوق کیفری / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1390
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ،
65 ) عنوان : جنگ 22 روزه غزه در آیینه حقوق بین الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلادستون
مشخصات نشریه : مجله حقوقی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1389
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ،
66 ) عنوان : تنبیه بدنی کودکان: به سوی پایان یک استثنای فرهنگی
مشخصات نشریه : تعالی حقوق / /
تاریخ چاپ : 30 / 04 / 1389
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ، محمود روح الامینی ،
67 ) عنوان : اجرای مجازاتهای حدی در زمان غیبت : مطالعه تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه
مشخصات نشریه : حقوقی دادگستری / /
تاریخ چاپ : 30 / 04 / 1385
نویسندگان : بهزاد رضوی فرد ،