سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/qavam
نام و نام خانوادگی : صغرا ابراهیمی قوام
دانشکده : روانشناسی و علوم تربیتی گروه آموزشی : روانشناسی تربیتی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : qavam@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 351 مورد)
1 ) عنوان : توسعه و اعتبار سنجی بسته آموزشی خودمراقبتی کاهش دهنده آسیب های رابطه با جنس مخالف بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده و اثربخشی آن بر تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان دختر نوجوان
Title : Developing And Validating Self-care Training Package Reducer Of Damages Of Relation With The Opposite Sex Based On The Theory Of Planned Behavior And Its Effectiveness On Cognitive Emotion Regulation Of Adolescent Girl Students
مشخصات نشریه : خانواده و پژوهش / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1402
نویسندگان : زهرا قلمی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده ، صغرا ابراهیمی قوام ،
2 ) عنوان : طراحی و اعتباریابی بسته‌ی آموزشی مبتنی بر محرک‌های هیجانی مثبت برای آموزش دانش‌آموزان دارای اختلال نارساخوانی
Title : Design And Validation Of Educational Package Based On Positive Emotional Stimuli For Teaching Students With Dyslexia
مشخصات نشریه : توانمند سازی کودکان استثنایی / توانمندسازي كودكان استثنايي /
تاریخ چاپ : 24 / 6 / 1402
نویسندگان : مهدی امیداحمدی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ، کامران شیوندی چلیچه ، علی دلاور ،
3 ) عنوان : مقایسه فاکتورهای رشد نوزادان متولد شده از مادران معتاد در فقدان حضور پدر در بیمارستان شهید اکبرآبادی از سال 1399 تا سال 1400
Title : Comparison Of Growth Factors Of Neonate Born To Addicted Mothers In The Presence And Absence Of Father In Shahid Akbarabadi Hospital, Tehran, Iran From 2020 To 2021
مشخصات نشریه : مجله پزشکی قانونی ایران / Iranian Journal of Forensic Medicine /
تاریخ چاپ : 16 / 3 / 1402
نویسندگان : کیانا کولایی نژاد ، صغرا ابراهیمی قوام ،
4 ) عنوان : بازتعریف مفهوم حل مسئله اجتماعی بر اساس داستان های کلیله و دمنه
Title : Redefining The Concept Of Social Problem-solving Based On The Stories Of Kalileh And Demneh
مشخصات نشریه : تازه های علوم شناختی / Advances in Cognitive Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : زهرا نفر ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ،
5 ) عنوان : No mercy for victims: Exploring the link between dark personality traits, aggressive video game behavior, and severe traffic violations
Title : No Mercy For Victims: Exploring The Link Between Dark Personality Traits, Aggressive Video Game Behavior, And Severe Traffic Violations
مشخصات نشریه : / AGGRESSIVE BEHAVIOR /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1401
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، Alexia Delbreil ، Ghina Harika‐Germaneau ، Guillaume Davignon ، Virginie Cailleau ، Manon Arnoult ، Nemat Jaafari ، Armand Chatard ،
6 ) عنوان : شناسایی شاخص های روانشناختی مدارس ایمن
Title : Identifying The Psychological Indicators Of Safe Schools
مشخصات نشریه : جامعه شناسی آموزش و پرورش / Sociology of Education /
تاریخ چاپ : 3 / 11 / 1401
نویسندگان : افسانه لطفی عظیمی ، صغرا ابراهیمی قوام ، نعمت اله جعفری ،
7 ) عنوان : تعیین اثر بخشی بسته مدیریت راهبرانه کلاس درس بر درگیری تحصیلی دانش آموزان
Title : Determining The Effectiveness Of Classroom Management Package On Students' Academic Engagement
مشخصات نشریه : روان شناسی نظامی / Scientific Journal of Military Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : فاطمه رسولی ، فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
8 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی تاب آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه توحیدی برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم
Title : The Formulation And Validation Of An Educational Package Of Academic Resilience Based On An Integrated Monotheistic Approach For Second High School Students
مشخصات نشریه : دوفصلنامۀ علمی مطالعات اسلام و روان شناسی / Biquarterly Journal of Studies in Islam & Psychology /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1401
نویسندگان : بهروز نظری بوژانی ، حسن اسدزاده دهرائی ، صغرا ابراهیمی قوام ، محمدحسین شریفی نیا ، اسماعیل سعدی پور ،
9 ) عنوان : نقش رشد شناختی، هیجانی و معنوی در سلامت روانی
Title : The Role Of Cognitive, Emotional, And Spiritual Development In Adult Psychological Well-being
مشخصات نشریه : / Journal of Spirituality in Mental Health /
تاریخ چاپ : 29 / 7 / 1401
نویسندگان : ندا ملت ، صغرا ابراهیمی قوام ، مسعود غلامی لواسانی ، محسن مرادی ، اسماعیل سعدی پور ،
10 ) عنوان : تاثیراسترس و خود محوری بر افسردگی و پرخاشگری بزرگسالان: با میانجیگری دشواری تنظیم هیجانی
Title : The Effect Of Stress And Egocentricity On Depression And Aggression Of Adults: Mediated By The Emotion Regulation Difficulties
مشخصات نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی / Knowledge and research in applied psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : ندا ملت ، صغرا ابراهیمی قوام ، مسعود غلامی لواسانی ، اسماعیل سعدی پور ،
11 ) عنوان : تاثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر انعطاف پذیری شناختی و کنترل بازداری کودکان
Title : The Effectiveness Of Executive Function Based Parenting Education On Children’s Cognitive Flexibility And Inhibitory Control
مشخصات نشریه : پژوهش در نظامهای آموزشی / Journal of Educational Systems /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : هاجرالسادات قاسمی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ،
12 ) عنوان : تاثیراسترس و خود محوری بر افسردگی و پرخاشگری بزرگسالان : با میانجیگری دشواری تنظیم هیجانی
Title : The Effect Of Stress And Egocentricity On Depression And Aggression Of Adults: Mediated By The Emotion Regulation Difficulties
مشخصات نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی / Knowledge and research in applied psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : ندا ملت ، صغرا ابراهیمی قوام ، مسعود غلامعلی لواسان ، اسماعیل سعدی پور ،
13 ) عنوان : تاثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر انعطاف پذیری شناختی و کنترل بازداری کودکان
Title : The Effectiveness Of Executive Function Based Parenting Education On Children’s Cognitive Flexibility And Inhibitory Control
مشخصات نشریه : پژوهش در نظامهای آموزشی / Journal of Educational Systems /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : هاجر سادات قاسمی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ،
14 ) عنوان : اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری بر عزت نفس، هیجان خواهی و کنترل خشم دختران بی سرپرست و بدسرپرست در پیشگیری از قربانی شدن
Title : The Effectiveness Of Cognitive-behavioral Hypnotherapy On Self-esteem, Excitement And Anger Control In Homeless And Neglected Girls In Preventing Victimization
مشخصات نشریه : پلیس زن / Police Women /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1401
نویسندگان : مهین طلایی زاده ، صغرا ابراهیمی قوام ، نعمت اله جعفری ،
15 ) عنوان : آموزش مفاهیم شیمیِ محلول با استفاده از قیاسگری: مرور مستندات بین المللی
Title : Teaching The Concepts Of Soluble Chemistry Using Analogy: A Review Of International Papers
مشخصات نشریه : نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی / /
تاریخ چاپ : 22 / 4 / 1401
نویسندگان : الهه کشاورز ، صغرا ابراهیمی قوام ، مریم صباغیان ،
16 ) عنوان : اثربخشی بسته آموزشی تفکر انتقادی بر نحوه استفاده و نگرش نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی مجازی
Title : The Effectiveness Of The Critical Thinking Training Package On The Use And Attitude Of Teenagers Towards Virtual Social Networks
مشخصات نشریه : روان شناسی نظامی / /
تاریخ چاپ : 20 / 4 / 1401
نویسندگان : احسان روح پرور ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
17 ) عنوان : بررسی شیوه های نوین بازجویی از مجرمین و حقوق دفاعی متهم در سیستم دادرسی ایران، فرانسه و کانادا
Title : Examining New Ways Of Interrogating Criminals And Defense Rights Of The Accused In The Legal System Of Iran, France And Canada
مشخصات نشریه : روانشناسی و علوم تربیتی در هزاره سوم / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : مهسا جرجرزاده شوشت ، صغرا ابراهیمی قوام ، نعمت اله جعفری ،
18 ) عنوان : مقایسه سبک های دلبستگی و تکانشگری قاتلین انتقامی با قاتلین مواجهه ای
Title : The Comparison Of Personality Disorder, Impulsivity And Attachment Styles In The Face Of Murderous Revenge And The Killers Of No Decision Take Place
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی / Quarterlyof Criminal & Intelligance Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، جواد عینی پور ،
19 ) عنوان : تدوین و اعتبار یابی بسته آموزشی تاب آوری تحصیلی مبتنی بر رویکرد یکپارچه توحیدی برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم
Title : The Formulation And Validation Of An Educational Package Of Academic Resilience Based On An Integrated Monotheistic Approach For Second High School Students
مشخصات نشریه : دوفصلنامۀ علمی مطالعات اسلام و روان شناسی / Biquarterly Journal of Studies in Islam & Psychology /
تاریخ چاپ : 16 / 3 / 1401
نویسندگان : بهروز نظری بوژانی ، حسن اسدزاده دهرائی ، صغرا ابراهیمی قوام ، محسن شریفی نیا ، اسماعیل سعدی پور ،
20 ) عنوان : آموزش شیمی و بیوشیمی در علوم پزشکی: ضرورت بکارگیری طرحواره های جنبشی در کلاس مجازی
Title : Chemistry And Biochemistry Education In Medical Sciences: The Need To Use Kinetic Schemas In The Virtual Classroom
مشخصات نشریه : مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد / /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1401
نویسندگان : الهه کشاورز ، صغرا ابراهیمی قوام ،
21 ) عنوان : مقایسه ی تفکر نقادانه براساس سبک تصمیم گیری و سیستم مغزی _ رفتاری در دانشجویان روانشناسی
Title : Comparison Of Critical Thinking Based On Decision-making Style And Brain-behavioral System In Psychology Students
مشخصات نشریه : اندیشه های نوین تربیتی / /
تاریخ چاپ : 13 / 1 / 1401
نویسندگان : مهبد فدایی فولادی ، صغرا ابراهیمی قوام ، محمدحسین ضرغامی ،
22 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مدیریت کلاس براساس تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سبک مدیریت معلم و مسئولیت پذیری دانش آموزان
Title : Developing And Validating The Classroom Management Training Package Based On Selection Theory And Determining Its Effectiveness On The Teacher's Management Style And Students' Responsibility
مشخصات نشریه : روان شناسی نظامی / Journal of applied family therapy /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ، فاطمه رسولی ،
23 ) عنوان : تدوین بسته آموزشی تربیت جنسی کودکان از تولد تا 5 سالگی ویژه والدین و تعیین اثربخشی آن بر دانش و نگرش و عملکرد والدین نسبت به پیشگیری از سواستفاده جنسی و احساس کفایت والدگری آنها در دو گروه مادران عادی و تنها (والد-مادر)
Title : Development Of A Sexual Education Package For Children From Birth To 5 Years Old, Especially For Parents, And Determining Its Effectiveness On Parents' Knowledge, Attitude And Practice Towards Preventing Sexual Abuse And Their Sense Of Parenting Adequacy
مشخصات نشریه : فصلنامه خانواده درمانی کاربردی / Applied Family Therapy Quarterly /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1400
نویسندگان : سوده مرتضایی فر ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، نورعلی فرخی ،
24 ) عنوان : مدلسازی هیجانات تحصیلی بر اساس کیفیت روابط والدین و فرزند با میانجیگری سرمایه روانشناختی
Title : Modeling Academic Emotions Based On The Quality Of Parent-child Relationships Mediated By The Psychological Capital
مشخصات نشریه : مجله ایرانی یادگیری و حافظه / iranian journal of learning and memory /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1400
نویسندگان : نازنین محمدی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ،
25 ) عنوان : مدلیابی هیجان های تحصیلی بر مبنای کیفیت روابط والد-فرزندی با میانجیگری سرمایه روان شناختی
Title : Academic Emotions Modeling Based On The Parent-child Relationship Quality And Psychological Capital Mediation
مشخصات نشریه : روانشناسی و علوم رفتاری ایران / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : نازنین محمدی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ،
26 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه کنترل ارزش هیجان های پیشرفت
مشخصات نشریه : مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران / Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : نیدا عبداللهی ، محمد رضا نیلی احمد آبادی ، صغرا ابراهیمی قوام ، محمد عسگری ، خدیجه علی آبادی ،
27 ) عنوان : الگوی تأثیر عوامل محیطی- اجتماعی بر چرخه انگیزش- یادگیری مادامالعمر دانشجویان پلیس
Title : Pattern Of The Effect Of Environmental-social Factors On The Cycle Of Motivation-lifelong Learning Of Police Students
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : جواد عینی پور ، اصحاب حبیب زاده ، صغرا ابراهیمی قوام ،
28 ) عنوان : تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده، سرمایه های تحولی و روان‎ شناختی و بهزیستی روان شناختی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان: آزمون الگویی مفهومی
Title : The Effect Of Perceived Social Support, Developmental And Psychological Capitals And Psychological Well-being On Students' Academic Engagement: A Conceptual Model Test
مشخصات نشریه : تعلیم و تربیت / تعلیم و تربیت /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : مراد علی رضائی ورمزیار ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
29 ) عنوان : پاژیل: فعالیتی برای آموزش معنادار مفاهیم شیمی
Title : Pajil: An Activity To Teach Chemistry Concepts Meaningfully
مشخصات نشریه : پویش در آموزش علوم پایه / Quarterly Journal of Education in Basic Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، مریم صباغان ، الهه کشاورز ،
30 ) عنوان : تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی
Title : Development Of Thinking Instructional Design Model Based On Vygotsky's Sociocultural Theory
مشخصات نشریه : فصلنامه روان شناسی تربیتی / Quarterly Journal of Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : جمشید حیدری ، خدیجه علی آبادی ، صغرا ابراهیمی قوام ، سعید پور روستایی اردکانی ،
31 ) عنوان : تأثير آموزش تابآوری مبتنی بر بازی بر پرخاشگری كودكان تحت سرپرستی سازمان بهزيستی
Title : The Effect Of Play-based Resilience Training On Aggression In Children Under The Supervision Of The State Welfare Organization
مشخصات نشریه : علوم شناختی / /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1400
نویسندگان : سمانه محمدی شمیرانی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
32 ) عنوان : تاثیر استرس و خودمحوری برافسردگی و پرخاشگری بزرگسالان: با میانجیگری دشواری تنظیم هیجانی
Title : The Effect Of Stress And Egocentricity On Depression And Aggression Of Adults: Mediated By The Emotion Regulation Difficulties
مشخصات نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی / Knowledge & Research in Applied Psychology /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1400
نویسندگان : ندا ملت ، صغرا ابراهیمی قوام ، مسعود غلامعلی لواسانی ، اسماعیل سعدی پور ،
33 ) عنوان : اثربخشی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه کنترل ارزش هیجا نهای پیشرفت بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و یادگیری خودتنظیم
Title : Instructional Design Model Based On Control-value Theory Of Achievement Emotions And Its Effectiveness On Academic Achievement Motivation And Self-regulated Learning
مشخصات نشریه : پیاورد سلامت / پیاورد سلامت /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1400
نویسندگان : نیدا عبداللهی ، محمد رضا نیلی احمد آبادی ، صغرا ابراهیمی قوام ، خدیجه علی آبادی ، محمد عسگری ،
34 ) عنوان : تأثیر آموزش تاب آوری مبتنی بر بازی بر پرخاشگری کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 26 / 1 / 1400
نویسندگان : سمانه محمدی شمیرانی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
35 ) عنوان : نقش مشاوران ارائۀ راهکارهای پیشگیری از انواع آزار جسمانی،جنسی و هیجانی و غفلت
Title : The Role Of Counselors In Providing Strategies For Preventing Physical, Sexual And Emotional Abuse And Neglect
مشخصات نشریه : پیوند / /
تاریخ چاپ : 16 / 1 / 1400
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
36 ) عنوان :
Title : Cigarette électronique Chez Les Patients Fumeurs Présentant Une Pathologie Psychotique. Revue De La Littérature
مشخصات نشریه : ---L'Encéphale / International Journal of French Psychiatry /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1400
نویسندگان : آندرنر ، پرریوت ، بروسه ، چازرون ، اسمیت ، پیفر ، افشاری ، صغرا ابراهیمی قوام ، جعفری ،
37 ) عنوان : رابطه تفکر دیالکتیک و همدلی با بهزیستی معنوی
Title : The Relationship Between Dialectical Thinking And Empathy With Spiritual Well-being
مشخصات نشریه : پژوهش در دین و سلامت / /
تاریخ چاپ : 24 / 11 / 1399
نویسندگان : ندا ملت ، صغرا ابراهیمی قوام ، مسعود غلامعلی لواسانی ، اسماعیل سعدی پور ،
38 ) عنوان :
Title : The Relationship Of Dialectical Thinking And Empathy With Spiritual Well-being
مشخصات نشریه : پژوهش در دین و سلامت / /
تاریخ چاپ : 18 / 10 / 1399
نویسندگان : ندا ملت ، صغرا ابراهیمی قوام ، مسعود غلامعلی لواسانی ، اسماعیل سعدی پور ،
39 ) عنوان : ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ویژگی های نه گانه تاریک شخصیت موشاگن ، هیلبیگ و زتلر، 2018
Title : Psychometric Properties Questionnaire Of Dark Nine Characteristics Of Mushagon, Hillbig & Zetler Personality Questionnaire, 2018
مشخصات نشریه : روش ها و مدل های روانشناختی / Journal of Psychological Models and Methods /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1399
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
40 ) عنوان : طراحی مدل آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی و سنجش تاثیر آن بر کاهش پرخاشگری
Title : Designing A Thinking Instruction Model Based-on Vygotsky's Sociocultural Theory And Assessment Its Impact On Reducing Aggression
مشخصات نشریه : راهبردهای آموزش در علوم پزشکی / Education Strategies in Medical Sciences (ESMS) /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1399
نویسندگان : جمشید حیدری ، خدیجه علی آبادی ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ، سعید پور روستایی اردکانی ،
41 ) عنوان : مقایسه شایستگی های فارغ التحصیلان در بین فارغ التحصیل دانشگاه علوم انتظامی و فراگیر های سایر دانشگاه ها
مشخصات نشریه : آموزش در علوم انتظامی / Journal of Training in Police Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
42 ) عنوان :
Title : Effectiveness Of Drugs Acting On Adrenergic Receptors In The Treatment For Tobacco Or Alcohol Use Disorders: Systematic Review And Meta‐analysis
مشخصات نشریه : / ADDICTION /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1399
نویسندگان : پل واندرکام ، مارکلو سولانیس ، ایزابل اینگراند ، نیکول دواس ، صغرا ابراهیمی قوام ، نعمت اله جعفری ، کلایر چباسیر ،
43 ) عنوان : پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس عوامل فردی
Title : Prediction Of Academic Motivation Based On Individual Factors
مشخصات نشریه : آموزش در علوم انتظامی / Journal of Training in Police Sciences /
تاریخ چاپ : 11 / 6 / 1399
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
44 ) عنوان : اثربخشی بسته آموزشی تاب آوری مبتنی بر بازی بر سازگاری اجتماعی کودکان
Title : The Effectiveness Of Game-based Resilience Educational Package On Children's Social Adjustment
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات علوم رفتاری / Journal of Research in Behavioural Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : سمانه محمدی شمیرانی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
45 ) عنوان : اثربخشی بسته آموزشی تاب آوری مبتنی بر بازی بر سازگاری اجتماعی کودکان
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات علوم رفتاری / Journal of Research in Behavioural Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : سمانه محمدی شمیرانی ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
46 ) عنوان : 179. نقش واسطه ای نیازهای اساسی روان شناختی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و مشارکت تحصیلی دانش آموزان
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1399
نویسندگان : امید میرزائی فندخت ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
47 ) عنوان : نقش واسطه‌ای نیازهای اساسی روان‌شناختی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و مشارکت تحصیلی دانش ‌آموزان
Title : The Mediating Role Of Basic Psychological Needs In The Relationship Between School Culture And Students' Academic Participation
مشخصات نشریه : فصلنامه سلامت روان کودک / /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1399
نویسندگان : امید رضایی فندخت ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
48 ) عنوان : نقش واسطه‌ای نیازهای اساسی روان‌شناختی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و مشارکت تحصیلی دانش ‌آموزان
Title : The Mediating Role Of Basic Psychological Needs In The Relationship Between School Culture And Academic Engagement Of Student
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / Quarterly Journal of Child Mental Health /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1399
نویسندگان : امید میرزایی فندخت ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
49 ) عنوان : رابطه محیط حامی خود پیروی با بهزیستی تحصیلی: نقش واسطه ای نیازهای اساسی روان شناختی
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 8 / 1 / 1399
نویسندگان : امید میرزائی فندخت ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
50 ) عنوان : رابطه محیط حامی خود پیروی با بهزیستی تحصیلی: نقش واسطه‌ای نیازهای اساسی روان‌شناختی
Title : The Relationship Between Autonomy Supportive Environmental And Academic Well- Being: The Mediating Role Of Basic Psychological Needs
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 8 / 1 / 1399
نویسندگان : امید میرزایی فندخت ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
51 ) عنوان : نقش واسطه‌ای نیازهای اساسی روان‌شناختی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و مشارکت تحصیلی دانش ‌آموزان
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / Quarterly Journal of Child Mental Health /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : امید میرزایی ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
52 ) عنوان : ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه پلیس متخصص براساس الگوی شایستگی های پلیس
مشخصات نشریه : دانش‌ انتظامی‌ / Journal of Research Police Science /
تاریخ چاپ : 27 / 11 / 1398
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
53 ) عنوان : بینش در مقیاس رتبه بندی اعتیاد به الکل: اعتبارسنجی نسخه فرانسوی پرسشنامه بینش الکل هانیل (HAIS)
Title : Échelle D’évaluation De L’insight Dans L’alcoolisme : Validation De La Version Française Du Questionnaire Hanil Alcohol Insight Scale (hais)
مشخصات نشریه : / Psychotropes /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1398
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
54 ) عنوان : تاثیر تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر بر پرخاشگری به عنوان عامل زمینه-ساز رفتارهای غیراخلاقی نوجوانان
Title : The Effect Of Designing A Model Of Thinking Education On Aggression As A Predisposing Factor For Unethical Behaviors In Adolescents
مشخصات نشریه : اخلاق در علوم و فناوری / اخلاق در علوم و فناوری /
تاریخ چاپ : 4 / 10 / 1398
نویسندگان : جمشید حیدری ، خدیجه علی آبادی ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
55 ) عنوان : نقش سطوح مختلف رشد شناختی،عاطفی ومعنوی در بهزیستی روانشناختی بزرگسالان
Title : The Role Of Different Levels Of Cognitive, Emotional And Emotional Development In Psychological Well-being Of Adults
مشخصات نشریه : روانشناسی شناختی / /
تاریخ چاپ : 23 / 9 / 1398
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ،
56 ) عنوان : روابط ادارک از محیط کلاس، معلم تنظیمی تحصیلی و عملکرد تحصیلی از طریق خودتنظیمی یادگیری
مشخصات نشریه : راهبردهای آموزش در علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 30 / 8 / 1398
نویسندگان : خداکرم طلایی ، اسماعیل سعدی پور ، حسن اسدزاده دهرائی ، صغرا ابراهیمی قوام ،
57 ) عنوان : پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مؤلفه های مهرت های تحصیلی و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی
مشخصات نشریه : مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت / /
تاریخ چاپ : 23 / 7 / 1398
نویسندگان : سمیه شهبانی ، حسن پاشا شریفی ، ملک میر هاشمی ، صغرا ابراهیمی قوام ،
58 ) عنوان : مقاله تدوين الگوي پيشبيني رفتار رانندگان متخلف بر اساس نظرية رفتار
Title : Editing A Model For Predicting The Behavior Of Offending Drivers Based On Behavioral Theory
مشخصات نشریه : مطالعات پژوهشی راهور / مطالعات پژوهشی راهور /
تاریخ چاپ : 3 / 7 / 1398
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
59 ) عنوان : تدوین الگوی پیشبینی رفتار رانندگان متخلف بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده
Title : Developing A Model For Predicting The Behavior Of Offending Drivers Based On The Theory Of Planned Behavior
مشخصات نشریه : مطالعات پژوهشی راهور / مطالعات پژوهشی راهور /
تاریخ چاپ : 3 / 7 / 1398
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
60 ) عنوان : اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد برباورهای انگیزشی و افق زمانی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی
Title : Effectiveness Of Acceptance-based Education And Commitment To Motivational And Time Horizons Of Students With Self-based Academic Behaviors
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی و شخصیت / Clinical Psychology and Personality /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : سمیه حداد ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
61 ) عنوان : اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد برباورهای انگیزشی و افق زمانی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی
Title : The Effectiveness Of Acceptance And Commitment Education Based On Motivational Beliefs And Time Horizons Of Students With Self-defeating Academic Behaviors
مشخصات نشریه : دوفصلنامه علمی روان‌شناسی بالینی و شخصیت / Journal of Clinical Psychology & Personality /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : سمیه حداد رنجبر ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
62 ) عنوان : رابطه بین باورهای خودکارآمدی معلم و ادراک دانش آموز ازجو کلاس با راهبردهای خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان ومقایسه آن در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه مدارس تیزهوشان وعادی شهر تهران
Title : The Relationship Between Teacher's Self-efficacy Beliefs And Students' Perceptions Of Class With Self-regulation Learning Strategies Of Students And Its Comparison In First Grade High School Female Students Of Gifted And Imadic Schools In Tehran
مشخصات نشریه : آموزش و ارزشیابی / آموزش و ارزشیابی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
63 ) عنوان : تبیین مبانی و اصول اخلاقی در آرا و اندیشه های علامه فیض کاشانی
مشخصات نشریه : پژوهشهای اخلاقی / Etichal Research /
تاریخ چاپ : 19 / 6 / 1398
نویسندگان : خدیجه علی پور مقدم ، حسن ملکی ، سید صدرالدین شریعتی ، صغرا ابراهیمی قوام ، علیرضا صادقی ،
64 ) عنوان : پیش‌بینی عملکرد ریاضیات براساس کارکردهای اجرایی در کودکان بهنجار مقطع چهارم ابتدایی
Title : Prediction Of Mathematics Performance Based On Executive Functions In Normal Fourth Grade Primary School Children
مشخصات نشریه : راهبردهای شناختی در یادگیری / راهبردهای شناختی در یادگیری /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1398
نویسندگان : عاطفه احمدی کمرپشتی ، صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ،
65 ) عنوان : اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی
مشخصات نشریه : روانشناسی تحولی / Journal of Developmental Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : لیلا عروتی موفق ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
66 ) عنوان : اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی
Title : The Effectiveness Of Instruction Program Based On Generative Learning Theory On Cognitive And Meta Cognitive Self-regulation And Motivational Beliefs
مشخصات نشریه : روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ايرانی / Developmental Psychology: Iranian Psychologists /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : لیلا عروتی موفق ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
67 ) عنوان : تبیین مبانی و اصول تربیت اخلاقی در آراء و اندیشه های علامه فیض کاشانی
Title : Explaining The Principles And Principles Of Moral Education In The Views And Thoughts Of Allameh Feyz Kashani
مشخصات نشریه : پژوهش های اخلاقی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : خدیجه علی پور مقدم ، حسن ملکی ، سید صدرالدین شریعتی ، صغرا ابراهیمی قوام ، علیرضا صادقی ،
68 ) عنوان : نقش سطوح مختلف رشد شناختی، عاطفی و معنوی در بهزیستی روان شناختی بزرگسالان
مشخصات نشریه : روانشناسی شناختی / Journal of Cognitive Psychology /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1398
نویسندگان : ندا ملت ، صغرا ابراهیمی قوام ، مسعود غلامعلی لواسانی ، اسماعیل سعدی پور ،
69 ) عنوان : تحلیل برنامه درسی کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی براساس رویکردهای آموزش ترافیک به کودکان
مشخصات نشریه : مطالعات پژوهشی راهور / scintific quarterly of rahvar /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1398
نویسندگان : خدیجه علی پور مقدم ، صغرا ابراهیمی قوام ،
70 ) عنوان : تدوین بسته آموزشی رفتار ترافیکی و تعیین اثربخشی آن بر یادگیری کودکان پایه اول ابتدایی
مشخصات نشریه : دانش‌ انتظامی‌ / Journal of Research Police Science /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1398
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
71 ) عنوان : پیش بینی عملکرد ریاضیات براساس کارکردهای اجرایی در کودکان بهنجار مقطع چهارم ابتدایی
مشخصات نشریه : راهبردهای شناختی در یادگیری / cognitive Strategies in learning /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : عاصفه کمر پشتی ، صغرا ابراهیمی قوام ، حمید علی زاده ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ،
72 ) عنوان : پیش‌بینی عملکرد ریاضیات براساس کارکردهای اجرایی در کودکان بهنجار مقطع چهارم ابتدایی
Title : Mathematics Prediction On The Basis Of Executive Functions In Normal 4th Grade Children
مشخصات نشریه : دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری / Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : عاطفه احمدی ، صغرا ابراهیمی قوام ، حمید علی زاده ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ،
73 ) عنوان : اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی بر خودنظم جویی شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی
Title : The Effectiveness Of Instruction Program Based On Generative Learning Theory On Cognitive And Meta Cognitive Self-regulation And Motivational Beliefs
مشخصات نشریه : روانشناسی تحولی / Journal of Developmental Psychology /
تاریخ چاپ : 18 / 12 / 1397
نویسندگان : لیلا عروتی موفق ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
74 ) عنوان : روابط ادراک از محیط کلاس درس و معلم-تنظیمی تحصیلی با عملکرد تحصیلی از طریق خود تنظیمی یادگیری
Title : Relationships Of Perception Of Classroom Environment And Academic Teacher-regulation With Academic Performance Through Self-regulation Of Learning
مشخصات نشریه : راهبردهای آموزش در علوم پزشکی / راهبردهای آموزش در علوم پزشکی /
تاریخ چاپ : 5 / 12 / 1397
نویسندگان : اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
75 ) عنوان : موفقیت برنامه های درسی فرهنگیان در ایجاد شایستگی های حرفه ای معلمی
مشخصات نشریه : مطالعات برنامه درسی / Journal of Curriculum Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1397
نویسندگان : معصومه فتحی ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
76 ) عنوان : موفقیت برنامه های درسی فرهنگیان در ایجاد شایستگی های حرفه ای معلمی
Title : The Success Of Cultural Curricula In Creating Professional Teaching Competencies
مشخصات نشریه : مطالعات برنامه درسی / /
تاریخ چاپ : 23 / 9 / 1397
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
77 ) عنوان : تدوین برنامه ی آموزشی مبتنی بر مولفه های یادگیری زایشی به منظور افزایش خود نظم جویی
مشخصات نشریه : روانشناسی تحولی / Journal of Developmental Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : لیلا عروتی موفق ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
78 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مدرسه محور مبتنی بر تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سرزندگی تحصیلی
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی تربیتی / Journal of Educational Psychology Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : مریم خاکسار ، فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ،
79 ) عنوان : تدوین برنامه ی آموزشی مبتنی بر مولفه های یادگیری زایشی به منظور افزایش خود نظم جویی
Title : Development Of Instruction Plan Based On Generative Learning Theory Components To Enhance Self-regulation
مشخصات نشریه : روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : لیلا عروتی موفق ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ،
80 ) عنوان : موفقیت برنامه های درسی فرهنگیان در ایجاد شایستگی های حرفه ای معلمی
Title : The Success Teacher Training University Curriculum For Improving The Professional Competencies Of Teachers
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات برنامه درسی / Journal of Curriculum Studies (J. C. S) /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : معصومه فتحی ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
81 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مدرسه محور مبتنی بر تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سرزندگی تحصیلی
Title : Developing And Validing A School-based Educational Package Based On Selection Theory And Determining Its Effectiveness On Academic Vitality
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی تربیتی / مطالعات روانشناسی تربیتی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : مریم خاکسار ، فریبرز درتاج ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ،
82 ) عنوان : الگوی ساختاری نقش میانجی سرمایه های تحولی درونی و سرمایه روان شناختی در پیوند سرمایه های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش آموزان
مشخصات نشریه : مطالعات آموزشی و آموزشگاهی / Bi-Quarterly Journal of Educational and Scholastic Studies /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1397
نویسندگان : مرادعلی رضائی ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ، حسن اسدزاده دهرائی ،
83 ) عنوان : تاثیر اموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش رفتارهای خودشکن
مشخصات نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 16 / 6 / 1397
نویسندگان : سمیه حداد ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
84 ) عنوان : تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش رفتارهای خودشکن تحصیلی دانشجویان: براساس بسته آموزشی تدوین‌شده
Title : Effect Of Education Based On Acceptance And Commitment Approach In Reducing Students’ Self -defeating Behaviors: According To The Educational Package Developed
مشخصات نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : سمیه حداد ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
85 ) عنوان : تاثیر آموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش رفتارهای خودشکن تحصیلی دانشجویان: بر اساس بسته آموزشی تدوین‌شده
Title : Effect Of Education Based On Acceptance And Commitment Approach In Reducing Students’ Self-defeating Behaviors: According To The Educational Package Developed
مشخصات نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : سمیه حداد رنجبر ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
86 ) عنوان : ارائه مدل علی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی با میانجی گری مهارت های تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی
Title : Presenting A Causal Model For Predicting Academic Achievement Based On Personality Traits Mediating Academic Skills In Shahid Beheshti Medical Sciences Students
مشخصات نشریه : روان سنجی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
87 ) عنوان : اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر هیجان های تحصیلی دانشجویان دارای رفتار خودشکن تحصیلی
مشخصات نشریه : راهبردهای آموزش در علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1397
نویسندگان : سمیه حداد ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
88 ) عنوان : اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر هیجان های تحصیلی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی
Title : Effectiveness Of Training Program Based On Cognitive- Behavior Approach On Academic Emotions In Students With Academic Self-defeating Behaviors
مشخصات نشریه : نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی /   /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : سمیه حداد رنجبر ، اسماعیل سعدی پور ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
89 ) عنوان : الگوی ساختاری نقش میانجی سرمایه های تحولی درونی و سرمایه روان شناختی در پیوند سرمایه های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش آموزان
Title : Structural Model Of The Mediating Role Of Internal Transformational Capitals And Psychological Capital In Linking External Transformational Capitals And Students' Academic Involvement
مشخصات نشریه : دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : مراد علی رضائی ورمزیار ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ، حسن اسدزاده دهرائی ،
90 ) عنوان : تاثیر آموزش برنامه ارتقا راهبردهای تفکر چندجانبه بر احترام، همدلی و خویشتن داری کودکان پیش دبستانی
مشخصات نشریه : پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1396
نویسندگان : اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، هاجر خباز ، فریبرز درتاج ، احمد خامسان ،
91 ) عنوان : مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مولفه های هوش عاطفی، مهارت حل مسئله و انگیزش پیشرفت
مشخصات نشریه : پژوهش در نظام های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1396
نویسندگان : اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ، حسن اسدزاده دهرائی ، ناهید ثامتی ،
92 ) عنوان : تاثیر آموزش برنامه ارتقاء راهبردهای تفکر چندجانبه(PATHS) بر احترام، همدلی و خویشتن داری کودکان پیش دبستانی با رویکرد اسلامی
Title : The Effect Of Multilateral Thinking Strategies Promotion Program (paths) Training On Respect, Empathy And Self-control Of Preschool Children With Islamic Approach
مشخصات نشریه : مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی / Applied Issues in Islamic Education /
تاریخ چاپ : 5 / 12 / 1396
نویسندگان : اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، هاجر خباز ، فریبرز درتاج ، احمد خامسان ،
93 ) عنوان : برشماری راهبردهای جسمانی - رفتاری به‌منظور مدیریت میل و رفتار جنسی در پسران نوجوان بر اساس منابع اسلامی (قرآن و روایات) و مطالعات تجربی
مشخصات نشریه : پژوهش در دین و سلامت / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1396
نویسندگان : عطا الله پور عباسی ، صغرا ابراهیمی قوام ، محبوبه سادات ابراهیمی نژاد ،
94 ) عنوان : مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفه های هوش عاطفی،
مشخصات نشریه : پژوهش در نظام های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1396
نویسندگان : ناهید ثامتی ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ، حسن اسدزاده دهرائی ،
95 ) عنوان : اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد برباورهای انگیزشی و افق زمانی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی
Title : Effectiveness Of Acceptance-based Education And Commitment To Motivational And Time Horizons Of Students With Self-based Academic Behaviors
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی و شخصیت / روانشناسی بالینی و شخصیت /
تاریخ چاپ : 25 / 10 / 1396
نویسندگان : سمیه حداد رنجبر ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ، اسماعیل سعدی پور ،
96 ) عنوان : مقایسه بهزیستی روان شناختی در رانندگان با سطوح مختلف تخلفات راهنمایی و رانندگی
مشخصات نشریه : مطالعات پژوهشی راهور / scintific quarterly of rahvar /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1396
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
97 ) عنوان : تاثیر آموزش برنامه ارتقاء راهبردهای تفکر چندجانبه(PATHS) بر احترام، همدلی و خویشتن داری کودکان پیش دبستانی با رویکرد اسلامی
مشخصات نشریه : مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، هاجر خباز ، فریبرز درتاج ، احمد خامسان ،
98 ) عنوان : مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفههای هوش عاطفی، مهارتهای حل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجیگری راهبردهای یادگیری) شناختی و فرا شناختی (در دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 19 / 09 / 1396
نویسندگان : اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ، حسن اسدزاده دهرائی ، ناهید ثامتی ،
99 ) عنوان : رویکرد تشخیصی و درمانی برای دانش اموزان با ناتوانایی یادگیری
Title : Diagnostic And Therapeutic Approach For Students With Learning Disabilities
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 16 / 9 / 1396
نویسندگان : حمید علی زاده ، زهرا امین ابادی ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ،
100 ) عنوان : بررسی میزان برخورداری اساتید دانشگاه علوم انتظامی از مهارت های قرن21
Title : Assessing The Extent To Which The Professors Of The University Of Law Enforcement Have 21st Century Skills
مشخصات نشریه : آموزش در علوم انتظامی / Journal of Training in Police Sciences /
تاریخ چاپ : 18 / 8 / 1396
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، علی محبی ،
101 ) عنوان : پاسخ به مداخله: رویکرد تشخیصی و درمانی برای دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 09 / 08 / 1396
نویسندگان : حمید علی زاده ، زهرا امین آبادی ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ،
102 ) عنوان : مقایسه عزت نفس، مهارتهای اجتماعی و خود کار آمدی تحصیلی بین کودکان دو زبانه و تک زبانه پایه ششم ابتدایی شهر ایلام
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
103 ) عنوان : اثر یادگیری سازگار با مغز بر انعطاف پذیری شناختی و توجه انتخابی دانش آموزان
Title : The Effectiveness Of A Brain Compatible Learning On Cognitive Flexibility And Selective Attention Of Students
مشخصات نشریه : تازههای علوم شناختی / Advances in Cognitive Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1396
نویسندگان : سمیه سیفی ، صغرا ابراهیمی قوام ، حسن عشایری ، نورعلی فرخی ، فریبرز درتاج ،
104 ) عنوان : مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ارزش تکلیف،درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی
Title : Modeling Mathematical Achievements Based On Task Value, Cognitive Conflict, Emotion Of Progress And Academic Self-education
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Counseling Culture and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 11 / 5 / 1396
نویسندگان : کامران شیوندی چلیچه ، فریبرز درتاج ، نورعلی فرخی ، صغرا ابراهیمی قوام ،
105 ) عنوان :
Title : Evaluation Of Cognitive Function In Iranian Children And Adolescents With Diabetes Mellitus
مشخصات نشریه : acta media iranica / /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1396
نویسندگان : ataollah poor abasi ، mahdi tehrani doost ، صغرا ابراهیمی قوام ، Jalal Farzami ، bagher larijani ،
106 ) عنوان : تدوین بسته آموزشی رفتار ترافیکی و تعیین اثربخشی آن بر یادگیری کودکان پایه اول ابتدایی
مشخصات نشریه : دانش انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ، اسکندر مومنی ، حسن رضا رفیعی ، لیلا ذوقی ،
107 ) عنوان : تدوین برنامه مبتنی بر الگوی پاسخ به مداخله و تعیین اثربخشی آن بر بهبود املانویسی
مشخصات نشریه : روانشناسی افراد استثنایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : زهرا امین آبادی ، حمید علی زاده ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ،
108 ) عنوان : تدوین بسته آموزشی رفتار ترافیکی و تعیین اثربخشی آن بر یادگیری کودکان پایه اول ابتدایی
Title : Develop A Training Package On Traffic Behavior And Determine Its Effectiveness On Learning In The First Grade Of Elementary School
مشخصات نشریه : فصل‌نامه پژوهش‌های دانش انتظامی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
109 ) عنوان : آنچه یک مشاور در آموزش مبانی تربیت جنسی باید بداند
Title : What A Counselor Should Know In Teaching The Basics Of Sexual Education
مشخصات نشریه : رشد آموزش مشاور مدرسه / /
تاریخ چاپ : 14 / 1 / 1396
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
110 ) عنوان : اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر مولفه های برنامه ریزی و حل مساله ی کارکردهای اجرایی دانش آموزان دبستان
Title : The Effectiveness Of Brain Compatible Learning On The Components Of Planning And Problem Solving Of Executive Functions In Elementary School Students.
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1396
نویسندگان : سمیه سیفی ، صغرا ابراهیمی قوام ، حسن عشایری ، نورعلی فرخی ، فریبرز درتاج ،
111 ) عنوان : بررسی رابطهی علّی فشارزاهای آموزشی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش میانجیگری استرس ادراک شده در دانشجویان دورهی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مشخصات نشریه : توسعه آموزش جندی شاپور / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1395
نویسندگان : محسن عزیزی ابرقویی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ،
112 ) عنوان : اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر مؤلفه های برنامه ریزی و حل مسأله ی کارکردهای اجرایی دانش آموزان دبستان
Title : The Effectiveness Of Brain-compatible Learning On Planning And Problem Solving Components Of Executive Functions Of Primary School Students
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 16 / 10 / 1395
نویسندگان : سمیه سیفی ، صغرا ابراهیمی قوام ، حسن عشایری ، نورعلی فرخی ، فریبرز درتاج ،
113 ) عنوان : مدل یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش آموز
مشخصات نشریه : دستاوردهای روانشناختی / Journal of Psychological Achievements /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1395
نویسندگان : قاسم آهی ، احمد منصوری ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
114 ) عنوان :
Title : Association Of Diabetes Mellitus And Structural Changes In The Central Nervous System In Children And Adolescents: A Systematic Review
مشخصات نشریه : Journal of Diabetes & Metabolic Disorders / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1395
نویسندگان : ataollah poor abasi ، mahdi tehrani doost ، صغرا ابراهیمی قوام ، seyed masoud arzaghi ،
115 ) عنوان : بررسی رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با کیفیت زندگی زندانیان (مددجویان) زن شهر تهران
مشخصات نشریه : پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، علی اکبر خسروی بابادی ، فاطمه حیدری ،
116 ) عنوان : بررسی رابطه ی علی فشارزاهای آموزشی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش میانجی گری استرس ادراک شده در دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مشخصات نشریه : مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : محسن عزیزی ابرقویی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ،
117 ) عنوان : اثربخشی آموزش رفتار ترافیکی پرخطر بر یادگیری کودکان پایه ششم دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تهران
مشخصات نشریه : آموزش در علوم انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ، اسکندر مومنی ، حسن رضا رفیعی ، لیلا ذوقی ،
118 ) عنوان : مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز
مشخصات نشریه : دستاورد های روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : قاسم آهی ، احمد منصوری ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
119 ) عنوان : اثربخشی آموزش رفتار ترافیکی پرخطر بر یادگیری کودکان پایه ششم دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تهران
Title : The Effectiveness Of High-risk Traffic Behavior Training On Learning In Sixth Grade Elementary School Girls And Boys In Tehran
مشخصات نشریه : فصل‌نامه آموزش در علوم انتظامی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
120 ) عنوان : بررسی رابطه ی علی فشارزاهای آموزشی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش میانجی گری استرس ادراک شده در دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
Title : The Relationship Between Educational Pressures And Social Support With Academic Burnout Considering The Mediating Role Of Perceived Stress In Undergraduate Students Of Shahid Chamran University Of Ahvaz
مشخصات نشریه : فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور اهواز / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : محسن عزیزی ابرقوئی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ،
121 ) عنوان : تدوین برنامه ی آموزشی افزایش علاقه ی اجتماعی (والد-کودک) و بررسی اثربخشی آن در افزایش میزان علاقه ی اجتماعی دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله ای
مشخصات نشریه : مطالعات آموزش و یادگیری / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1395
نویسندگان : محمود خباز ، حمید علی زاده ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
122 ) عنوان : پاسخ به مداخله: رویکرد تشخیصی و درمانی برای دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری
Title : Response To Intervention: Diagnostic And Therapeutic Approach For Students With Learning Disabilities
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / مطالعات ناتوانی /
تاریخ چاپ : 28 / 7 / 1395
نویسندگان : حمید علیزاده ، زهرا امین آبادی ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ،
123 ) عنوان : تاثیر مهارت های مقابله ای بر خودکنترلی و خودکارآمدی امتناع از رفتارهای پرخطر (مطالعه عوامل محافظت کننده رفتارهای پرخطر نوجوانان)
Title : The Effect Of Coping Skills On Self-control And Self-efficacy Of Refraining From High-risk Behaviors (study Of Protective Factors Of Adolescents' High-risk Behaviors )
مشخصات نشریه : انتظام اجتماعی / Social Order  /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1395
نویسندگان : نورمحمد رضایی ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
124 ) عنوان : تحلیل برنامه درسی کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم متوسطه اول بر اساس رویکرد پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر
مشخصات نشریه : اعتیاد پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، یحیی محمدی ،
125 ) عنوان : مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز
Title : Modeling The Relationship Between Parents' Academic Involvement And Academic Achievement Of High School Students With Respect To The Mediating Role Of Motivation And Student Academic Involvement
مشخصات نشریه : مجله دست‌آوردهای روان‌شناختی (علوم تربیت و روان‌شناسی) / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1395
نویسندگان : قاسم آهی ، احمد منصوری ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
126 ) عنوان : تدوین برنامه ی آموزشی افزایش علاقه ی اجتماعی (والد-کودک) و بررسی اثربخشی آن در افزایش میزان علاقه ی اجتماعی دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله ای
Title : Developing A Social Interest Fostering Program (parent- Child) And Examining Its Impact On Social Interest Of Students With Oppositional Defiant Disorder
مشخصات نشریه : مجله مطالعات آموزش و يادگيری / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1395
نویسندگان : محمود خباز ، حمید علی زاده ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
127 ) عنوان : مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز
Title : Modeling The Relationship Between Parents' Academic Engagement And Academic Achievement Of High School Students According To The Mediating Role Of Motivation And Academic Engagement Of Students
مشخصات نشریه : دست آوردهای روان شناختی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1395
نویسندگان : قاسم آهی ، احمد منصوری ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
128 ) عنوان : تدوین برنامه ی آموزشی افزایش علاقه ی اجتماعی (والد-کودک) و بررسی اثربخشی آن در افزایش میزان علاقه ی اجتماعی دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله ای
Title : Developing An Educational Program To Increase Social Interest (parent-child) And Its Effectiveness In Increasing Students' Social Interest With Oppositional Defiant Disorder
مشخصات نشریه : مطالعات آموزش و یادگیری / مطالعات آموزش و یادگیری /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1395
نویسندگان : علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
129 ) عنوان : تاثیر مهارت های مقابله ای بر خودکنترلی و خودکارآمدی امتناع از رفتارهای پرخطر (مطالعه عوامل محافظت کننده رفتارهای پرخطر نوجوانان)
Title : The Effect Of Coping Skills On Self-control And Self-efficacy Of Refusal Of High-risk Behaviors (study Of Risky Behaviors Protective Factors In Adolescents)
مشخصات نشریه : انتظام اجتماعی / Social Order  /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1395
نویسندگان : نور محمد رضائی ، علی دلاور ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
130 ) عنوان : بررسی اثرگذاری آموزش فلسفه به کودکان بر تحول اخلاقی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی در شهر تهران
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1395
نویسندگان : علیرضا عظیم پور ، حسین اسکندری ، صغرا ابراهیمی قوام ،
131 ) عنوان : رویکرد تشخیصی و درمانی برای دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری
Title : Diagnostic And Therapeutic Approach For Students With Learning Disabilities
مشخصات نشریه : مجله مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 25 / 5 / 1395
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ،
132 ) عنوان :
Title : The Causal Relationship Of The Social Support And Maladaptive Perfectionism With The Academic Burnout Mediated By The Self-Efficacy Among Undergraduate Students Of Shahid Chamran University
مشخصات نشریه : Mediterranean Journal of Social Sciences / Mediterranean Journal of Social Science /
تاریخ چاپ : 20 / 4 / 1395
نویسندگان : محسن عزیز ابرقوئی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ،
133 ) عنوان : اثر بخشی آموزش تصویر بدنی با استفاده از راهبردهای فراشناخت بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان کم بینا شهر اصفهان
Title : Effectiveness Of Body Image Training Using Metacognition Strategies On Social Adjustment Of Low-sighted Students In Isfahan
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / مطالعات ناتوانی /
تاریخ چاپ : 19 / 4 / 1395
نویسندگان : پرویز شریفی درآمدی ، صغرا ابراهیمی قوام ،
134 ) عنوان : تأثير ميزان انگيزش پيشرفت بر درگيری شناختي در بين دانش آموزان مقطع راهنمایي
Title : The Effect Of Progress Motivation On Cognitive Engagement Among Middle School Students
مشخصات نشریه : مهارتهای روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 13 / 4 / 1395
نویسندگان : محمد کاغذلو ، صغرا ابراهیمی قوام ،
135 ) عنوان : رابطه علی حمايت اجتماعی و کمال گرايي ناسازگار با فرسودگی تحصيلی با ميانجيگری خودکارآمدی در دانشجويان کارشناسی دانشگاه شهيد چمران
Title : The Causal Relationship Of The Social Support And Maladaptive Perfectionism With The Academic Burnout Mediated By The Self-efficacy Among Undergraduate Students Of Shahid Chamran University
مشخصات نشریه : / Mediterranean Journal of Social Science /
تاریخ چاپ : 11 / 4 / 1395
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ،
136 ) عنوان : بررسی رابطه بین جهت‌گیری دینی و رفتار پرخاشگرانه رانندگی
Title : The Relationship Between Religious Orientation And Aggressive Driving Behavior
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی ویژه شرق تهران / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1395
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
137 ) عنوان : بررسی تاثیر آموزش «فلسفه برای کودکان» بر تحول اخلاقی دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی شهر تهران در سال ۱۳۸۷
Title : The Effect Of Philosophy For Children Education On Moral Development Of 5th Grade Male Elementary Students In Tehran In 2008
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی تربیتی / مطالعات روانشناسی تربیتی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1395
نویسندگان : حسین اسکندری ، صغرا ابراهیمی قوام ،
138 ) عنوان : بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر پایة اول دبیرستان شهر یزد
Title : The Effectiveness Of Brain-centered Learning Training On Self-regulated Learning Of First Grade Female High School Students In Yazd
مشخصات نشریه : مطالعات آموزش و آموزشگاهي / /
تاریخ چاپ : 19 / 3 / 1395
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
139 ) عنوان : بررسی تاثیر آموزش «فلسفه برای کودکان» بر تحول اخلاقی دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی شهر تهران در سال 1387
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1395
نویسندگان : علیرضا عظیم پور ، حسین اسکندری ، صغرا ابراهیمی قوام ،
140 ) عنوان :
Title : Evaluation Of The Correlation Between Type 1 Diabetes And Cognitive Function In Children And Adolescents, And Comparison Of This Correlation With Structural Changes In The Central Nervous System: A Study Protocol
مشخصات نشریه : BMJ Open / BMJ Open /
تاریخ چاپ : 14 / 02 / 1395
نویسندگان : ataollah poor abasi ، mahdi tehrani doost ، صغرا ابراهیمی قوام ، bagher larijani ،
141 ) عنوان : تدوین برنامه مبتنی بر الگوی پاسخ به مداخله و تعیین اثربخشی آن بر بهبود املانویسی
Title : Developing A Program Based On Response To Intervention Model And Determining Its Effectiveness On Improving Spelling
مشخصات نشریه : روان شناسی افراد استثنایی / روان شناسی افراد استثنایی /
تاریخ چاپ : 4 / 2 / 1395
نویسندگان : اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
142 ) عنوان : بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر مواجهه از طریق واقعیت مجازی در کاهش هراس از رانندگی: بررسی تک آزمودنی
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناختی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : ندا افشاریان ، صغرا ابراهیمی قوام ،
143 ) عنوان : مقایسه ی اثربخشی مداخله فراشناختی و خودآموزی کلامی مایکنبام بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی
مشخصات نشریه : روانشناسی مدرسه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : سجاد طاهرزاده قهفرخی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ،
144 ) عنوان : بررسی رابطه پایگاه اجتماعی – اقتصادی و نوع رفتار رانندگی در بروز تخلفات رانندگی
مشخصات نشریه : مطالعات پژوهشی راهور / scintific quarterly of rahvar /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، رومینا منانی ،
145 ) عنوان : مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی با خودآموزی کلامی مایکنبام در کاهش باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان
مشخصات نشریه : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1394
نویسندگان : سجاد طاهرزاده قهفرخی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ،
146 ) عنوان : مقایسه کارکردهای اجرایی بزهکاران مرتکب به جرایم خشن و غیرخشن در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران
مشخصات نشریه : پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، هاجر خباز ،
147 ) عنوان : اثر بخشی آموزش تصویر بدنی با استفاده از راهبردهای فراشناخت بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان کم بینا شهر اصفهان
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1394
نویسندگان : یدالله صفوی ، پرویز شریفی درآمدی ، صغرا ابراهیمی قوام ، احمد عابدی ،
148 ) عنوان : تدوین مدل علی فرسودگی تحصیلی باتوجه به نقش واسطه ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره کارشناسی
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1394
نویسندگان : محمدرضا فلسفی نژاد ، محسن عزیزی ابرقویی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ،
149 ) عنوان : تدوین مدل علی فرسودگی تحصیلی باتوجه به نقش واسطه ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره کارشناسی
Title : Developing A Causal Model Of Academic Burnout Considering The Mediating Role Of Self-efficacy In Undergraduate Students
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / فرهنگ مشاوره و روان درمانی /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1394
نویسندگان : محمدرضا فلسفی نژاد ، محسن عزیزی ابرقوئی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ،
150 ) عنوان : بررسی رابطه پایگاه اجتماعی-اقتصادی ونوع رفتار رانندگی دربروز تخلفات رانندگی
مشخصات نشریه : راهور / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، رومینا منانی ،
151 ) عنوان : بررسی نقش میانجی زورگویی و قربانی بودن در رابطه بین پیوند با مدرسه و عملکرد تحصیلی
مشخصات نشریه : رویکردهای نوین آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : حسن خضری ، صغرا ابراهیمی قوام ،
152 ) عنوان : بررسی تطبیقی برنامه آموزش ایمنی ترافیک به کودکان پیش دبستانی در ایران و استرالیا
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ترافیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، مهرداد اسفنانی ، محمد رضایی ،
153 ) عنوان : مقایسۀ کارکردهای اجرایی بزهکاران مرتکب به جرایم خشن و غیرخشن در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران
مشخصات نشریه : پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، هاجر خباز ،
154 ) عنوان : اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و مشکلات خواب: نقش واسطه ای نظم دهی هیجانی
مشخصات نشریه : روانشناسی تحولی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1394
نویسندگان : مهران آزادی ، صغرا ابراهیمی قوام ،
155 ) عنوان : تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1394
نویسندگان : موسی بندک ، حسن ملکی ، عباس عباس پور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
156 ) عنوان : مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی با خودآموزی کلامی مایکنبام در کاهش باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان
Title : Comparing The Effectiveness Of Meta-cognitive Therapy With Meichenbaum’s Self-instructional In Reduction Of Meta- Cognitive Beliefs Of Students With Test Anxiety
مشخصات نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام / /
تاریخ چاپ : 29 / 6 / 1394
نویسندگان : سجاد طاهرزاده قهفرخی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ،
157 ) عنوان : تاثیر برنامه آموزش علاقه اجتماعی (مادر-کودک) بر ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 16 / 05 / 1394
نویسندگان : محمود خباز ، حمید علی زاده ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ، رضا رستمی ، زهرا بهجتی ،
158 ) عنوان : تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان
Title : The Effect Of Life Skills Training On Students' Academic Automedication
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 20 / 4 / 1394
نویسندگان : حسن ملکی ، صغرا ابراهیمی قوام ،
159 ) عنوان : استفاده از مذهب در فرایند مشاوره و روان درمانی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
160 ) عنوان : چگونه با کودک خود ارتباط بهتری برقرار کنیم
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
161 ) عنوان : بررسی تطبیقی 5 کشور آمریکای لاتین
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
162 ) عنوان : کلاس های الکترونیکی مطلوب قرن بیست و یکم
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 16 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
163 ) عنوان : نقش آموزش های حرفه ای در کاهش فقر
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 16 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
164 ) عنوان : نگاهی نو به آموزش و پرورش
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 16 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
165 ) عنوان : آیا مدرسه محوری موجب بهبود می شود؟
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 16 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
166 ) عنوان : معلم پژوهنده در فنلاند
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 15 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
167 ) عنوان : میزگرد و نشست علمی تعلیم و تربیت در قرن 21
مشخصات نشریه : توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی / /
تاریخ چاپ : 15 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
168 ) عنوان : بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت قضایی از دیدگاه کارکنان پلیس خدمات قضایی کلانتری های فاتب و روسای آنها
مشخصات نشریه : رهبری و مدیریت آموزشی / /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
169 ) عنوان : کاربرد نظریه یادگیری در آموزش انضباط و راهبردهای خود انضباطی
مشخصات نشریه : دانش انتظامی / /
تاریخ چاپ : 15 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
170 ) عنوان :
Title : The Relationship Between Self-control , Self-effectiveness Academic Performance With Tendency Academic Cheating: A Case Report Of A Univesity Survey Iran
مشخصات نشریه : / malaysian journal of distance education /
تاریخ چاپ : 14 / 4 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
171 ) عنوان : بررسی کارکردهای اجرایی استقلال برنامه ریزی -سازمان دهی
مشخصات نشریه : روانشناسی افراد استثنایی / Psychology of Exceptional Individuals /
تاریخ چاپ : 14 / 4 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، حمید علی زاده ،
172 ) عنوان : بررسی شیوه ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه قاتلان سریالی ایران
مشخصات نشریه : کارآگاه / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
173 ) عنوان : تعلیم و تربیت در قرن بیست و یکم
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
174 ) عنوان : راهبردهای تقویت حافظه در دانشجویان
مشخصات نشریه : ﻣﺠﻠﻪ ﺩ ﺍﻧﺸﻜﺪ ﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ / /
تاریخ چاپ : 14 / 4 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
175 ) عنوان : خلاقیت در پرستاری
مشخصات نشریه : ﻣﺠﻠﻪ ﺩ ﺍﻧﺸﻜﺪ ﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ / /
تاریخ چاپ : 14 / 4 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
176 ) عنوان : بررسی روایی سیکل های فکری بیوریتم با استفاده از عملکرد های شناختی
مشخصات نشریه : / journal of research and health /
تاریخ چاپ : 14 / 4 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
177 ) عنوان : بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
178 ) عنوان : میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
179 ) عنوان : یادگیری الکترونیکی و تحولات نظام آموزش
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
180 ) عنوان : رفتارهای اخلاقی کودکان چگونه شکل میگیرد؟
مشخصات نشریه : رشد / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
181 ) عنوان : نقش انگیزش در یادگیری
مشخصات نشریه : راهبردهای آموزش در علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 14 / 4 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
182 ) عنوان : ویژگی های مدارس انگیزه دهنده
مشخصات نشریه : مدارس کارآمد / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
183 ) عنوان : نوآوری های آموزشی استرالیا
مشخصات نشریه : مدارس کارآمد / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
184 ) عنوان : نظریه سازنده گرایی و کاربرد آن در آموزش
مشخصات نشریه : مدارس کارآمد / /
تاریخ چاپ : 14 / 4 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
185 ) عنوان : مقایسه خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر چاق, دارای اضافه وزن و عادی در مقطع متوسطه
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : عباس انیسان ، صغرا ابراهیمی قوام ، عطا الله پور عباسی ، رضا انیسان ،
186 ) عنوان : تاملی بر نظریه آموزشی انسان گرایانه و دلالت های آن بر عناصر چهارگانه برنامه درسی, معلم, دانش آموز و محیط آموزشی
مشخصات نشریه : مدیریت بر آموزش انتظامی / /
تاریخ چاپ : 25 / 02 / 1394
نویسندگان : حسن علی گرمابی ، صغرا ابراهیمی قوام ،
187 ) عنوان : سبک های انگیزش و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه ای خود پنداشت تحصیلی
مشخصات نشریه : روانشناسی تحولی / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1394
نویسندگان : افسانه لطفی عظیمی ، صغرا ابراهیمی قوام ،
188 ) عنوان : تاملی بر نظریه آموزشی انسانگرایانه و دلالتهای آن بر عناصر چهارگانه برنامه درسی،معلم، دانش آموز و محیط آموزشی
Title : A Reflection On Humanist Educational Theory And Its Implications On The Four Elements Of Curriculum, Teacher, Student And Educational Environment
مشخصات نشریه : فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی / Journal of Management on Disciplinary Education /
تاریخ چاپ : 14 / 1 / 1394
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
189 ) عنوان : تاثیر برنامه آموزش علاقه اجتماعی (مادر-کودک) بر ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای
Title : The Effectiveness Of Social Interest Fostering Program (mother-child) On Psychological Basic Needs Satisfaction In Students With Oppositional Defiant Disorder
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی / Applied Psychological Research Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1394
نویسندگان : محمود خباز ، حمید علی زاده ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ، رضا رستمی ، زهرا بهجتی ،
190 ) عنوان : نقش سبکهای یادگیری درتبیین انگیزه ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر
Title : The Role Of Learning Styles In Improving Achievement Motivation And Academic Performance Of Male Students
مشخصات نشریه : دوفصل نامه راهبردهای شناختی در یادگیری / /
تاریخ چاپ : 3 / 12 / 1393
نویسندگان : صدیقه خدابنده ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده ، محمدرضا فلسفی نژاد ، صغرا ابراهیمی قوام ،
191 ) عنوان : نقش سبکهای یادگیری درتبیین انگیزه ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر
Title : The Role Of Learning Styles On Prediction And Clarification Of Students’ Achievement Motivation And Academic Performances
مشخصات نشریه : راهبردهای شناختی در یادگیری / cognitive Strategies in learning /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1393
نویسندگان : صدیقه خدابنده ، فریبرز درتاج ، حسن اسدزاده دهرائی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، صغرا ابراهیمی قوام ،
192 ) عنوان : بررسى طرح واره هاى ناسازگار اوليه بزهكاران دختر و پسر مرتكب جرايم خشن و غيرخشن در كانون اصلاح و تربيت
Title : Investigating The Primary Maladaptive Schemas Of Male And Female Delinquents Who Commit Violent And Non-violent Crimes In Correctional Centers
مشخصات نشریه : دو فصلنامه پژوهشهاى انتظامى اجتماعى زنان و خانواده / /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1393
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، مژگان طباطبایی یزدی ،
193 ) عنوان :
Title : Modeling The Relationship Between Educational Beliefs And Collective Responsibility With Teachers Academic Optimism
مشخصات نشریه : Management and administrative Science Review / Management and administrative Science Review /
تاریخ چاپ : 14 / 10 / 1393
نویسندگان : farah bakhshaee ، صغرا ابراهیمی قوام ،
194 ) عنوان :
Title : The Relationship Between Scrupulosity, Obsessive-Compulsive Disorder And Its Related Cognitive Styles
مشخصات نشریه : PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY / PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1393
نویسندگان : sara kaviyani ، حسین اسکندری ، صغرا ابراهیمی قوام ،
195 ) عنوان : رابطه بين اسکراپولوزيته، اختلال وسواسی- اجباری و سبک های شناختی مرتبط با آن
Title : The Relationship Between Scrupulosity, Obsessive-Compulsive Disorder And Its Related Cognitive Styles
مشخصات نشریه : / practice in clinical psychology /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1393
نویسندگان : حسین اسکندری ، صغرا ابراهیمی قوام ،
196 ) عنوان : تاثیر آموزش برنامه‏ ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن ‏آگاهی بر تعلّل ‏ورزی دانش ‏آموزان
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : علی شیخ اسلامی ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
197 ) عنوان : تاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تعلل ورزی دانش آموزان
Title : The Effect Of Mindfulness-based Stress Reduction Training On Students' Procrastination
مشخصات نشریه : فصلنامه روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : علی شیخ الاسلام ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
198 ) عنوان :
Title : Study The Relationship Between Balance Use And Class Play Online With Shyness And Social Anxiety Of Adolescent
مشخصات نشریه : Universal Journal of Management and Social Sciences / Universal Journal of Management and Social Sciences /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1393
نویسندگان : haideh khaliliazar ، صغرا ابراهیمی قوام ،
199 ) عنوان : بررسى طرح واره هاى ناسازگار اولیه بزهکاران د ختر و پسر مرتکب جرایم خشن و غیرخشن د ر کانون اصلاح و تربیت
مشخصات نشریه : پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، مژگان طباطبایی یزدی ،
200 ) عنوان : مقایسه سبک‌های یادگیری، سبک‌های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیر ممتاز
Title : Comparison Of Learning Styles, Study Styles And Time Management In Excellent And Non-excellent Students
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : عبدالله معتمدی ، صغرا ابراهیمی قوام ، یوسف اعظمی ، حامد چوپان ، یونس دوستیان ،
201 ) عنوان :
Title : Relationship Between Learning Styles And Metacognitive Processes With Mathematics Anxiety In Financial Sciences Students
مشخصات نشریه : International Journal of Research in Organizational Behavior and Human Resource Management / International Journal of Research in Organizational Behavior and Human Resource Management /
تاریخ چاپ : 15 / 06 / 1393
نویسندگان : alireza homayuni ، صغرا ابراهیمی قوام ،
202 ) عنوان : بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خلاقیت دانش آموزان
Title : The Effect Of Life Skills Training On Students' Creativity
مشخصات نشریه : ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی / ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی /
تاریخ چاپ : 14 / 5 / 1393
نویسندگان : موسی بندک ، حسن ملکی ، عباس عباس پور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
203 ) عنوان : اثربخشی آموزش فرهنگ ترافیک بر عملکرد ترافیکی و سطح آگاهی از رفتارهای خطرزای دانش آموزان مقطع ابتدایی
مشخصات نشریه : آموزش در علوم انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1393
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، نادر رحمانی ، سامان روحی ،
204 ) عنوان : رابطه بین باورهای خودکارآمدی معلم و ادراک دانش آموز ...
مشخصات نشریه : روانشناسی افراد استثنایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : شیما وفا ، صغرا ابراهیمی قوام ، حسن اسدزاده دهرائی ،
205 ) عنوان : بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خلاقیت دانش آموزان
مشخصات نشریه : ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : موسی بندک ، حسن ملکی ، عباس عباس پور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
206 ) عنوان : بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر خلاقیت دانش آموزان
مشخصات نشریه : ابتكار و خلاقیت در علوم انسانی / Journal of Innovation and Creativity in Humanities /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1393
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
207 ) عنوان : رابطه بین باورهای خودکارآمدی معلم و ادراک دانش آموز ازجو کلاس با راهبردهای خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان ومقایسه آن در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه مدارس تیزهوشان وعادی شهر تهران
مشخصات نشریه : روان‌شناسی افراد استثنایی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1393
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
208 ) عنوان :
Title : Study The Relationship Between Self-efficacy And Psychological Well-being Components
مشخصات نشریه : journal of educational and management studies / journal of educational and management studies /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1393
نویسندگان : mehrnaz eshaghnia ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ، احمد برجعلی ، Hassan Asadzadeh Dahraei ،
209 ) عنوان : پیش بینی خلاقیت بر اساس ویژگی های شخصیتی
مشخصات نشریه : ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 17 / 02 / 1393
نویسندگان : علی محمد رضایی ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ، نورمحمد رضایی ،
210 ) عنوان : تدوین مدلی برای ارزشیابی شایستگی های فارغ التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی
مشخصات نشریه : آموزش در علوم انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1393
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، نادر رحمانی ،
211 ) عنوان : پیش بینی خلاقیت بر اساس ویژگی های شخصیتی
Title : Predict Creativity Based On Personality Traits
مشخصات نشریه : ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی / ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1393
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ،
212 ) عنوان :
Title : Studying The Relationship Between Self-efficacy And Psychological Well-being Components
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 12 / 1392
نویسندگان : Mehrnaz Eshaghnia ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ، احمد برجعلی ، حسن اسدزاده دهرائی ،
213 ) عنوان : بررسی تطبیقی عدم توسعه
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1392
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
214 ) عنوان : بررسی وضعیت خانوادگی دختران فراری و تاکید بر سو استفاده از آنان
مشخصات نشریه : پلیس زن / /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1392
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، متین خطیب زاده ،
215 ) عنوان : مدل یابی روابط بین متغیرهای مکنون هوش و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقیت دانشجویان
Title : Modeling Relationships Between Latent Variables Of Intelligence And Speed Of Information Processing With Students' Creativity
مشخصات نشریه : ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی / ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی /
تاریخ چاپ : 5 / 9 / 1392
نویسندگان : زهرا كرمي باغطیفوني ، نورعلی فرخی ، صغرا ابراهیمی قوام ، یحیی مهاجر ،
216 ) عنوان : مقایسه اثربخشی شیوه های ارایه و تهیه نقشه مفهومی بر درک مطلب خواندن
مشخصات نشریه : روانشناسی مدرسه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : علی سعیدی ، علی اکبر سیف ، حسن اسدزاده دهرائی ، صغرا ابراهیمی قوام ،
217 ) عنوان : مقایسه ی اثربخشی شیوه های ارائه و تهیه ی نقشه های مفهومی بر درک مطلب
Title : Comparing The Effectiveness Of Conceptual Maps Presentation And Preparation Methods On Comprehension
مشخصات نشریه : روان شناسی مدرسه / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1392
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
218 ) عنوان : مقایسه ی اثربخشی شیوه های ارائه و تهیه ی نقشه های مفهومی بر درک مطلب
Title : Comparing The Effectiveness Of Conceptual Maps Presentation And Preparation Methods On Comprehension
مشخصات نشریه : روانشناسی مدرسه و آموزش / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1392
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
219 ) عنوان : تاثیر آموزش امکان‌اندیشی بر خلاقیت دانش‌آموزان ابتدایی
مشخصات نشریه : اندیشه های نوین تربیتی / Journal of New thoughts on Education /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1392
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
220 ) عنوان : تأثیر آموزش امکان‌اندیشی بر خلاّقیّت دانش‌آموزان ابتدایی
Title : The Effect Of Feasiben Thinking Education On Creativity Of Elementary Students
مشخصات نشریه : فصلنامۀ علمی اندیشه‌های نوین تربیتی / /
تاریخ چاپ : 23 / 6 / 1392
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
221 ) عنوان : نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر اثربخشی روش های درمانی به کار رفته در زمینه کاهش اضطراب امتحان در ایران
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : مهرانه سلطانی نژاد ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
222 ) عنوان : نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر اثربخشی روش های درمانی به کار رفته در زمینه کاهش اضطراب امتحان در ایران
Title : Methodological Critique By Meta-analysis On The Effectiveness Of Treatment Methods Used To Reduce Test Anxiety In Iran
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / اندازه گیری تربیتی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1392
نویسندگان : مهرانه سلطانی نژاد ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
223 ) عنوان : رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با کمال گرایی و خود تنظیمی مقایسه آن در دانش آموزان خانواده های تک فرزند و چند فرزند
Title : The Relationship Between Parenting Styles With Perfectionism And Self-regulation Comparing It In Students Of Single And Multi-child Families
مشخصات نشریه : علوم رفتاری (ابهر) / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1392
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
224 ) عنوان : بررسی شیوه ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه قاتلان سریالی ایران
Title : Investigating The Manner Of Murder, The Type Of Murder And The Motives Of Iran's Serial Killers
مشخصات نشریه : کارآگاه / کارآگاه /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1392
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
225 ) عنوان : بررسی شیوة ارتکاب قتل، نوع قتل و انگیز ههای قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر براساس مستندات موجود
Title : Investigating The Method Of Committing Murder, The Type Of Murder And The Motives Of Serial Killers In Iran In The Last Three Decades Based On The Available Documents
مشخصات نشریه : کاراگاه / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1392
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، راحله توکلی ،
226 ) عنوان : ارائه مدلی برای عملکرد شیمی دانش آموزان، بر اساس باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختیِ سطح بالا
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 18 / 01 / 1392
نویسندگان : کاظم برزگربفرویی ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ،
227 ) عنوان : مطالعه اثربخشی مهارت¬های تفکر مثبت بر خستگی تحصیلی دانش اموزان سال اول دبیرستان
مشخصات نشریه : Indian Journal of Scientific Research / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : امید میرزائی فندخت ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
228 ) عنوان : تاثیر انجسام متن در سطح خرد و کلان به بهبود درک مطلب دانش آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد نسبت به موضوع
مشخصات نشریه : روانشناسی افراد استثنایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : ابوالقاسم شکیبا ، علی اکبر سیف ، صغرا ابراهیمی قوام ، حسن اسدزاده دهرائی ،
229 ) عنوان : تاثیر انسجام متن در سطح خرد و کلان بر بهبود درک مطلب دانش آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد نسبت به موضوع
مشخصات نشریه : روانشناسی افراد استثنایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : ابوالقاسم شکیبا ، علی اکبر سیف ، حسن اسدزاده دهرائی ، صغرا ابراهیمی قوام ،
230 ) عنوان : ارائه مدلی برای عملکرد شیمی دانش اموزان بر اساس باورهای معرفت شناختی ادراک از محیط سازنده گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختی سطح بالا
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 03 / 12 / 1391
نویسندگان : کاظم برزگر بفرویی ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ،
231 ) عنوان : نقش برنامه ها و مداخله های روانشناختی در اصلاح و بازپروزی مجرمان
مشخصات نشریه : توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1391
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
232 ) عنوان :
Title : Investing Effect Of Local And Golobal
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1391
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
233 ) عنوان : بررسی عوامل تاثیرگدارنده
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
234 ) عنوان : طراحی یک الگوی نظری برنامه درسی بین رشته ای در حوزه آموزش عالی
مشخصات نشریه : مطالعات برنامه درسی / Journal of Curriculum Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1391
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
235 ) عنوان : ارائه مدلی برای عملکرد شیمی دانش آموزان، بر اساس باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختیِ سطح بالا
Title : A Model For Students' Chemistry Performance Based On Epistemological Beliefs, Perception Of Constructive Learning Environment And High-level Motivational And Cognitive Strategies
مشخصات نشریه : روان شناسی تربیتی / روان شناسی تربیتی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1391
نویسندگان : کاظم برزگر بفرویی ، اسماعیل سعدی پور ، صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ،
236 ) عنوان : تاثیر مطالعه به کمک نقشه های مفهومی به درک مطلب دانش آموزان سال سوم متوسطه
Title : A Study Of The Effect Of Studding Through Conceptual Map On Reading Comprehension Of Third Grade High School Students
مشخصات نشریه : فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی / Information and Communication Technology in Educational Sciences /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1391
نویسندگان : علی سعیدی ، علی اکبر سیف ، حسن اسدزاده دهرائی ، صغرا ابراهیمی قوام ،
237 ) عنوان : اثربخشی برنامه تلفیقی روانی آموزش بر سبک تبیین ....
مشخصات نشریه : ناتوانیهای یادگیری / Journal of Learning Disabilities /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : جلیل اصلانی ، حمید علی زاده ، صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ،
238 ) عنوان : تاثیر مطالعه به کمک نقشه مفهومی بر درک مطلب دانش آموزان
مشخصات نشریه : فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، حسن اسدزاده دهرائی ،
239 ) عنوان : بررسی صفات شخصیتی سربازان از دیدگاه فرماندهان و مدیران ناجا
مشخصات نشریه : منابع انسانی ناجا / NAJA Human Resources /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
240 ) عنوان : ارزیابی اثربخشی آموزش های تخصصی راهور بر عملکرد فارغ التحصیلان
مشخصات نشریه : مدیریت بر آموزش انتظامی / Management of law enforcement training /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
241 ) عنوان : تاثیر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان
مشخصات نشریه : پژوهش در نظام های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : علی شیخ الاسلامی ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
242 ) عنوان : تاثیر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان
Title : The Effect Of Mindfulness-based Stress Reduction Training On Students' Test Anxiety
مشخصات نشریه : پژوهش در نظام های آموزشی / پژوهش در نظام های آموزشی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : علی شیخ الاسلام ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
243 ) عنوان : مدل یابی روابط بین متغیرهای مکنون هوش و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقیت دانشجویان
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 20 / 06 / 1391
نویسندگان : زهرا کرمی باغطیفونی ، نورعلی فرخی ، صغرا ابراهیمی قوام ، یحیی مهاجر ،
244 ) عنوان : مقایسه اثربخشی در روش آموزش شاگر محور و روش آموزش معلم محور بر پیشرفت تحصیل مولفه های درک مطلب و دستور زبان درس زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی
Title : Comparison Of Effectiveness In Shagar-based Teaching Method And Teacher-centered Teaching Method On Academic Achievement Of Comprehension And Grammar Components Of Third Grade English Grammar Course
مشخصات نشریه : مطالعات آموزشی و آموزشگاهی / /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1391
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
245 ) عنوان : اثر بخشی برنامه ی تلفیقی روانی -آموزشی بر سبک تبیین بدبینانه ی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری
مشخصات نشریه : ناتوانی های یادگیری / /
تاریخ چاپ : 23 / 05 / 1391
نویسندگان : جلیل اصلانی ، حمید علی زاده ، صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ،
246 ) عنوان : مدل يابي روابط بين متغيرهاي مکنون هوش و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقيت دانشجويان
مشخصات نشریه : ابتكار و خلاقیت در علوم انسانی / Journal of Innovation and Creativity in Humanities /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ،
247 ) عنوان : تأثیر آموزش مهارتهای ابراز وجود در افزایش جرأت ورزی و عزت نفس دانش آموزان کم جرأت دختر پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران
Title : The Effect Of Teaching Self-expression Skills On Increasing Courage And Self-esteem Of Low-confidence Female Students In The Third To Fifth Grades Of Tehran.
مشخصات نشریه : دو فصلنامه علمی-پژوهشی شاهد / /
تاریخ چاپ : 7 / 2 / 1391
نویسندگان : یاسر رضاپورمیرصالح ، پریسا ابوترابی کاشانی ، صغرا ابراهیمی قوام ،
248 ) عنوان : بررسي كاركردهاي اجرايي استدلال، برنامه ريزي سازمان دهي و حافظة كاري در دانش آموزان با و بدون اختلال رياضي در مقطع ابتدايي استان تهران
Title : Examining The Executive Functions Of Reasoning, Planning, Organization And Working Memory In Students With And Without Math Disorders In The Elementary School Of Tehran Province
مشخصات نشریه : فصلنامه روان شناسي افراد استثنايي / /
تاریخ چاپ : 21 / 1 / 1391
نویسندگان : مژده جانه ، صغرا ابراهیمی قوام ، حمید علی زاده ،
249 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر روحیه کارکنان پلیس ضداغتشاش
مشخصات نشریه : توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
250 ) عنوان : بررسی ارتباط بین کارکرد زیستی خودتنظیمی چرخه بازتاب ذهنی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1390
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
251 ) عنوان : مقدمه ای بر استاندارد آموزشی ایزو 10015 و راهکارهای اجرایی
مشخصات نشریه : توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1390
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
252 ) عنوان : بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر کاهش سهل انگاری نوجوانان دختر پایه دوم متوسطه شهر تهران
Title : The Effectiveness Of Self-control Education On Reducing Negligence Of Secondary School Female Adolescents In Tehran
مشخصات نشریه : پژوهش های روان شناسی اجتماعی / پژوهش های روان شناسی اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1390
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
253 ) عنوان :
Title : Effect Of Teaching Of Self-regulated Learning Strategies On Attribution Styles In Students
مشخصات نشریه : Electronic Journal of Research in Educational Psychology / Electronic Journal of Research in Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1390
نویسندگان : Jahanshir Tavakolizadeh ، صغرا ابراهیمی قوام ،
254 ) عنوان : بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سلامت روانی دانش­آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد
مشخصات نشریه : اصول بهداشت روانی / /
تاریخ چاپ : 26 / 4 / 1390
نویسندگان : جهانشیر توکلیزاده ، صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ، محمود گلزاری ،
255 ) عنوان : مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی
مشخصات نشریه : نوآوری های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 12 / 04 / 1390
نویسندگان : علی عبدی ، داریوش نوروزی ، حسن ملکی ، صغرا ابراهیمی قوام ،
256 ) عنوان : تاثیر مداخلات آموزشی
مشخصات نشریه : روانشناسی و علوم تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
257 ) عنوان : مدیریت دانش چالشی نو در نهادینه ساختن نوآوری در پلیس
مشخصات نشریه : توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
258 ) عنوان : رابطه بین تاب آوری و رضایت مندی شغلی در میان معلمان مدارس عادی و استثنایی شهر تهران
Title : The Relationship Between Resilience And Job Satisfaction Among Teachers Of Ordinary And Exceptional Schools In Tehran
مشخصات نشریه : روان شناسی افراد استثنایی / روان شناسی افراد استثنایی /
تاریخ چاپ : 22 / 3 / 1390
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
259 ) عنوان : مقایسه اثربخشی راهبرد تدریسِ مبتنی بر هو ش چندگانه و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیریِ درس علوم دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی
Title : Comparing The Effectiveness Of Multiple Hooche-based Teaching Strategy And Common Method On Academic Achievement And Attitude To Learning In Fifth Grade Elementary Students' Science Course
مشخصات نشریه : نوآوریهای آموزشی / /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1390
نویسندگان : حسن ملکی ، صغرا ابراهیمی قوام ،
260 ) عنوان : بررسی و تحلیل سرفصل ها، مباحث و برنامه های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت مربیان پیش دبستان در کشورهای ایران، استرالیا، کانادا و بریتانیا
Title : Reviewing And Analyzing The Topics, Topics And Programs Of Pre-service And In-service Training Of Preschool Teachers In Iran, Australia, Canada And The United Kingdom.
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 25 / 2 / 1390
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، سید علی اکبر کریمیآه ،
261 ) عنوان : مقایسه اثربخشی راهبرد تدریسِ مبتنی بر هو ش چندگانه و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیریِ درس علوم دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی
مشخصات نشریه : نوآوریهای آموزشی / Educational Innovation /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1390
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، حسن ملکی ،
262 ) عنوان : رابطه بین تاب آوری و رضایتمندی شغلی در میان معلمان
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1390
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
263 ) عنوان : مقایسۀ کارکردهای اجرایی بر پایۀ اضطراب امتحان در دانش آموزان پایۀ پنجم ابتدایی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : ستاره فیروزی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ،
264 ) عنوان : مقایسه کارکردهای اجرایی بر پایه اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی
Title : Comparison Of Executive Functions Based On Test Anxiety In Fifth Grade Elementary Students
مشخصات نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1390
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ،
265 ) عنوان : مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی
Title : Comparing The Effectiveness Of Multiple Intelligence-based Teaching Strategy And Common Method On Academic Achievement And Attitude To Learning In Fifth Grade Elementary Students' Science Course
مشخصات نشریه : نوآوری های آموزشی / نوآوری های آموزشی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1390
نویسندگان : حسن ملکی ، صغرا ابراهیمی قوام ،
266 ) عنوان :
Title : The Effectuality Of Teaching Of Selfregulated Learning Stragies On Mental Health In Students
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی و رفتاری / Procedia - Social and Behavioral Sciences /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ،
267 ) عنوان :
Title : Developing And Validating A Model For Teachers Occputional Stressors In School Of Tehran
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی و رفتاری / Procedia - Social and Behavioral Sciences /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
268 ) عنوان :
Title : Metacogmition Education And Moral Reasoning: A Case Report Of High School Girl In Iran
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی و رفتاری / Procedia - Social and Behavioral Sciences /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
269 ) عنوان : اثربخشی آموزش تاب آوری بر سطح کیفیت زندگی مادران
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1389
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
270 ) عنوان : توانمند سازی روان شناختی گامی اثربخش در تحول نیروی
مشخصات نشریه : مدیریت بر آموزش انتظامی / Management of law enforcement training /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1389
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
271 ) عنوان : اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان10-13 ساله مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران سال1389- 1388
Title : The Effectiveness Of Resilience Training On Quality Of Life Of Mothers With 10-13 Years Old Children With Cancer In Imam Khomeini Hospital, Tehran, 2010-2010
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی بالینی / Clinical Psychology Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1389
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
272 ) عنوان : اصول آموزش موثر
Title : Principles Of Effective Education
مشخصات نشریه : مدارس کارآمد / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1389
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ، امیررضا قدیمی ،
273 ) عنوان : بررسی تاثیر آموزش یادگیری مغزمحور بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان سوم ابتدایی
مشخصات نشریه : نوآوری های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 2 / 8 / 1389
نویسندگان : سمیه سیفی ، صغرا ابراهیمی قوام ، نورعلی فرخی ،
274 ) عنوان : بررسی و تحلیل سرفصل ها ، مباحث و برنامه های آموزش پیش از خدمت
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1389
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
275 ) عنوان : بررسی تطبیقی علل شکست نوآوری در پلیس
مشخصات نشریه : توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
276 ) عنوان : بررسی تربیت سیاسی در برنامه درسی رسمی دوره ابتدایی
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 12 / 02 / 1389
نویسندگان : سید عباس رضوی ، حسن ملکی ، عباس عباس پور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
277 ) عنوان : بررسی تربیت سیاسی در برنامه درسی رسمی دوره ابتدایی
Title : A Review Of Political Education In The Formal Curriculum Of The Elementary School
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1389
نویسندگان : سیدعباس رضوی ، حسن ملکی ، عباس عباس پور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
278 ) عنوان : مقایسه سبک های شناختی (وابسته / نابسته به زمینه) و راهبردهای یادگیری خودنظم یافته در دانش آموزان تیزهوش و عادی سال اول متوسطه شهر قزوین
Title : Comparison Of Cognitive Styles (dependent /undacked To Context) And Self-regulated Learning Strategies In Gifted And Normal First-year High School Students In Qazvin
مشخصات نشریه : فصلنامه روان شناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1389
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
279 ) عنوان : بررسی تربیت سیاسی در برنامه درسی رسمی دوره ابتدایی
Title : A Study Of Political Education In The Formal Curriculum Of Elementary School
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1389
نویسندگان : سید عباس رضوی ، حسن ملکی ، عباس عباس پور ، صغرا ابراهیمی قوام ،
280 ) عنوان : ارزشیابی عملکرد درجه داران رسته انتظامی با توجه به اهداف دروس آموزش دیده، مشهد، ۱۳۸۶
Title : Evaluating The Performance Of Law Enforcement Officers According To The Objectives Of The Trained Courses, Mashhad, 2007
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1389
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
281 ) عنوان : انواع جرایم و احساس امنیت زنان
مشخصات نشریه : مطالعات پلیس زن / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1388
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
282 ) عنوان : بررسی اثربخشی آموزشی مؤلفه های یادگیری خودگردان مبتنی بر مدل پینتریج، بر خودکار آمدی
Title : Educational Effectiveness Of Self-learning Components Based On Pintridge Model On Self-efficacy
مشخصات نشریه : روان شناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 12 / 8 / 1388
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
283 ) عنوان : تاب آوری ، مفهوم تاثیرپذار بر سلامت روانی و جسمانی نیروهای نظامی و انتظامی
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1388
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
284 ) عنوان : استاد اخلاق
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1388
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
285 ) عنوان : ضرورت طراحی و اجرای برنامه های درسی مبتنی بر ارزشهای اخلاقی مشترک جهانی
مشخصات نشریه : مدارس کارآمد / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1387
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
286 ) عنوان : بررسی نظریه ها و فرایندهای روانشناختی در تبیین جرایم و کاربرد آنها در تدوین برنامه های کاهش جرم
مشخصات نشریه : کارآگاه / karagah /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1387
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
287 ) عنوان : روش ها و قواعد آموزش خلاقیت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
288 ) عنوان : هوش هیجانی و روانشناسی رانندگی
Title : Emotional Intelligence And Driving Psychology
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت ترافیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
289 ) عنوان : نقش انگیزش در یادگیری
Title : The Role Of Motivation In Learning
مشخصات نشریه : راهبردهای آموزش در علوم پزشکی(راهبردهای آموزشی) / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1387
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
290 ) عنوان : رشد و تحول هویت فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن: هویتی که نسل جوان لازم دارد
Title : The Growth And Transformation Of Cultural Identity And The Factors Affecting It: The Identity That The Younger Generation Needs
مشخصات نشریه : رشد آموزش مشاور مدرسه / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1387
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
291 ) عنوان : بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه های یادگیری خودگردان مبتنی بر مدل پینتریچ، بر خودکارآمدی
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1387
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
292 ) عنوان : تحلیل تحقیقات و تلویحات کاربردی یادگیری خودتنظیمی
مشخصات نشریه : توسعه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
293 ) عنوان : روشهای آموزش مهارتهای زیست محیطی
Title : Teaching Methods Skills Environmental
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
294 ) عنوان : بررسي نوآوريهاي آموزشي استراليا
Title : Investigating Educational Innovations In Australia
مشخصات نشریه : مدارس کارامد / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1387
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
295 ) عنوان : هنجار یابی و ساختار عاملی مقیاس یادگیری خودتنظیمی به عنوان صلاحیت میان برنامه ای در بین دانشجویان دختر و پسر
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1386
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
296 ) عنوان : مروری بر عوامل موثر بر استدلال و رفتار اخلاقی : رفتار اخلاقی کودکان چگونه شکل میگیرد؟
Title : A Review Of Factors Affecting Moral Reasoning And Behavior: How Is Children's Moral Behavior Formed?
مشخصات نشریه : رشد مشاوره مدرسه / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1386
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
297 ) عنوان : نقش توسعه تحقیقات عمل نگر در نیروی انتظامی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
298 ) عنوان : میزان اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای
مشخصات نشریه : پلیس زن / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
299 ) عنوان : بررسی رابطه بین خودکارآمدی و حمایت اجتماعی
مشخصات نشریه : روانشناسی و علوم تربیتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1386
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
300 ) عنوان : بررسی رابطه بین خود کارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی
Title : The Relationship Between Self-efficacy, Social Support And Test Anxiety With Mental Health Of Male And Female Students Of Allameh Tabataba'i University
مشخصات نشریه : فصلنامه روان شناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1386
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
301 ) عنوان : انگیزش، تئوریها و راهبردها 2
Title : Motivation, Theories And Strategies 2
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1385
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
302 ) عنوان : بررسی تطبیقی رابطه بین سبک تفکر با سن، جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات در معلمان مقاطع سه گانه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه
مشخصات نشریه : روانشناسی و علوم تربیتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1385
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
303 ) عنوان : چه چیزی معلمان را ...
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1385
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
304 ) عنوان : بودجه، هزینه ها و ..
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1385
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
305 ) عنوان : مقایسه سبک های شناختی
مشخصات نشریه : روانشناسی و علوم تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
306 ) عنوان : مبادا باشند آ مثل آت
مشخصات نشریه : رشد / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1384
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
307 ) عنوان : تجربه معلمی از چین
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1384
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
308 ) عنوان : چه شد که نخاله کلاس شدم
مشخصات نشریه : رشد / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1384
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
309 ) عنوان : بررسی عوامل تاثیرگدارنده
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1384
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
310 ) عنوان : مبادا پاشنه آشیل ات را هدف بگیرند (اصول سازمان دهی کلاس درس)
مشخصات نشریه : رشد معلم / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1384
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
311 ) عنوان : آیا تمرکز زدایی ...پیشرفت..
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1384
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
312 ) عنوان : جهانی شدن و تعلیم و تربیت
مشخصات نشریه : تعلیم و تربیت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1382
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
313 ) عنوان : نقش منابع مالی در آموزش و پرورش
مشخصات نشریه : تعلیم و تربیت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1382
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
314 ) عنوان : نقش جهانی شدن بر تعلیم و تربیت
مشخصات نشریه : تعلیم و تربیت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1381
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
315 ) عنوان : اثرات آموزش مداوم بر جامعه
مشخصات نشریه : روزنامه نوروز / /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1380
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
316 ) عنوان : آموزش مداوم راهی بر ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی
Title : Continuous Education To Improve The Quality Of Life And Social Welfare
مشخصات نشریه : مددکاری اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1380
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
317 ) عنوان : تحولات آموزش ضمن خدمت معلمان در چین
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1380
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
318 ) عنوان : ملاک های ارزیابی معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه شهر پکن
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1380
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
319 ) عنوان : تحولات آموزشی در جهان
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1380
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
320 ) عنوان : معرفی سایت ها و کنفرانس های بین المللی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1380
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
321 ) عنوان : پیش شرط های ارزیابی کلاس درس
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1380
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
322 ) عنوان : اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی فراشناختی بر روی دانش آموزان راهنمایی
مشخصات نشریه : تازه های علوم شناختی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1380
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
323 ) عنوان : گسترش مطالعات آموزش و پرورش تطبیقی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1380
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
324 ) عنوان : کنفرانس بین المللی حقوق کودک
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1380
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
325 ) عنوان : بیانیه کنفرانس جغرافیای تغییرات آنوریتمی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1380
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
326 ) عنوان : معرفی تک نگاشت و سایت های اینترنتی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1379
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
327 ) عنوان : خلاصه گزارش نشست مسولان آموزش و پرورش ... کشور
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1379
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
328 ) عنوان : چگونه سطح درک مطلب دانش آموزان را بهبود بخشیم 2
Title : How To Improve Students' Reading Comprehension Level 2
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1376
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
329 ) عنوان : چگونه سطح درک مطلب دانش آموزان را بهبود بخشیم 1
Title : How To Improve Students' Reading Comprehension Level 1
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1376
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
330 ) عنوان : والدین و کلاس اولی ها
Title : Parents And First Graders
مشخصات نشریه : تعلیم و تربیت / Journal of Education /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1376
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
331 ) عنوان : انگیزش، تئوریها و راهبردها 5
Title : Motivation, Theories And Strategies5
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1376
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
332 ) عنوان : انگیزش، تئوریها و راهبردها 4
Title : Motivation, Theories And Strategies 4
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1376
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
333 ) عنوان : چگونه فرزندانی منظم و مسؤولیت پذیر تربیت کنیم؟
Title : How To Raise Regular And Responsible Children?
مشخصات نشریه : پیوند / /
تاریخ چاپ : 16 / 1 / 1376
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
334 ) عنوان : انگیزش، تئوریها و راهبردها 3
Title : Motivation, Theories And Strategies 3
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1376
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
335 ) عنوان : درک انگیزش و نحوه افزایش آن: انگیزش، تئوریها و راهبردها
Title : Understanding Motivation And How To Increase It: Motivation, Theories And Strategies
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1375
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
336 ) عنوان : نقش حمایت اجتماعی در حفظ سلامت جسمانی و روانی
Title : The Role Of Social Support In Maintaining Physical And Mental Health
مشخصات نشریه : تربت / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1375
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
337 ) عنوان : انگیزش، تئوریها و راهبردها 1
Title : Motivation, Theories And Strategies 1
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1375
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
338 ) عنوان : نقش مهارتهای خودیاری در فرآیند یادگیری
Title : The Role Of Self-help Skills In Learning Process
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1375
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
339 ) عنوان : اهمیت نظام ارزشی و اعتقادی در فرآیند مشاوره و روان درمانی
Title : The Importance Of Value And Belief System In The Process Of Counseling And Psychotherapy
مشخصات نشریه : علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1375
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
340 ) عنوان : مبانی برقراری و گسترش انضباط در مدرسه
Title : Basics Of Establishing And Expanding Discipline In School
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1375
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
341 ) عنوان : منابع استرس زا در شغل معلمی
Title : Stressful Resources In Teacher's Job
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1375
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
342 ) عنوان : کمرویی ماهیت و شیوه ی درمان آن
Title : Shyness Of Its Nature And Treatment
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1375
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
343 ) عنوان : مذاکره با فرزندان شیوه ای برای رفع تعارض
Title : Negotiating With Children Is A Way Of Resolving Conflict.
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1374
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
344 ) عنوان : روانشناسی و تحول مذهبی در انسان
Title : Psychology And Religious Transformation In Humans
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1374
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
345 ) عنوان : ماهیت احساس تنهایی و راههای مقابله و ارزیابی آن
Title : The Nature Of Loneliness And Ways To Deal With And Evaluate It
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1374
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
346 ) عنوان : پیوند اولیاء و مربیان برای تربیت نسلی منضبط
Title : Linking Parents And Educators To A Disciplined Generational Upbringing
مشخصات نشریه : پیوند / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1374
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
347 ) عنوان : نقش تعالیم انسان گرایانه در نظم پذیری کودکان
Title : The Role Of Humanist Teachings In Children's Discipline
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1374
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
348 ) عنوان : برسی شیوه های برقراری ارتباط سازنده والدین با فرزندان
Title : A Look At Ways Of Constructive Communication Between Parents And Children
مشخصات نشریه : تربیت / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1374
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
349 ) عنوان : آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان
Title : Teaching Children Social Skills
مشخصات نشریه : پیوند / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1374
نویسندگان : صغرا ابراهیمی قوام ،
350 ) عنوان : مزاح از دیدگاه روان شناسی
Title : Humor From A Psychological Point Of View
مشخصات نشریه : علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1371
نویسندگان : بهمن نجاریان ، فرید براتی سده ، صغرا ابراهیمی قوام ،
351 ) عنوان : روش‌های انضباطی اثربخش بر رفتار کودکان در مراکز شبانه‌روزی تحت پوشش سازمان بهزیستی
Title : Effective Disciplinary Methods On Children's Behavior In Boarding Schools Under The Auspices Of The Welfare Organization
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان : خدیجه حسینی مطلق ، آمنه عالی ، صغرا ابراهیمی قوام ،