سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/parham
نام و نام خانوادگی : فاطمه پرهام
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : مترجمی زبان انگلیسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : مطالعات ترجمه وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : parham@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scholar.google.com/citations?user=Fm5DpBQAAAAJ&hl=en&oi=ao
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Fatemeh-Parham
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 15 مورد)
1 ) عنوان : بررسی تأثیر هویت ملی و توانایی‌های شناختی مترجمان بر دفعات تثبیت چشم از طریق ردیاب چشمی
Title : The Effect Of National Identity And Cognitive Abilities On Translators' Fixation Counts: An Eye-tracking Experiment
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / مطالعات ترجمه /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1403
نویسندگان : مینا میرزائی ، فاطمه پرهام ،
2 ) عنوان : بررسی ترجمه‌پذیری ویژگی‌های پسامدرن داستان‌های کوتاه دونالد بارتلمی در ترجمه فارسی
Title : Translatability Of Postmodern Features: A Study Of Donald Barthelme's Short Stories In Persian Translation
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه مکتوب و شفاهی / Translation and Interpreting Research /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1402
نویسندگان : فاطمه پرهام ،
3 ) عنوان : نمودهای هویت ملی در متون تألیفی و ترجمه‌ای ادبیات نوجوان
Title : Features Of Identity In Translational And Non-translational Children’s Literature
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / مطالعات زبان و ترجمه /
تاریخ چاپ : 15 / 7 / 1401
نویسندگان : شیرین احمدی ، فاطمه پرهام ،
4 ) عنوان : تعامل عناصر کلامی و تصویری در داستان‌های مصور ترجمه شده
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1397
نویسندگان : فاطمه پرهام ، زهرا حسین تبریزی ،
5 ) عنوان : تجلی کلامی و تصویری پسامدرنیسم در کتاب‌های تصویری ترجمه شده
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1396
نویسندگان : فاطمه پرهام ،
6 ) عنوان : نمودهای «دیگری» در محصولات چندرسانه‌ای
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1395
نویسندگان : حمیده نعمتی لفمجانی ، فاطمه پرهام ،
7 ) عنوان :
Title : Hybridity And Translation In Scenes And Frames Semantics
مشخصات نشریه : Iranian Journal of applied Language Studies / Iranian Journal of applied Language Studies /
تاریخ چاپ : 28 / 07 / 1395
نویسندگان : Parviz Birjandi ، فاطمه پرهام ،
8 ) عنوان :
Title : Manifest Intertextuality And Readability In SLA Handbooks
مشخصات نشریه : Journal of Language Teaching and Research / Journal of Language Teaching and Research /
تاریخ چاپ : 11 / 06 / 1395
نویسندگان : فاطمه پرهام ،
9 ) عنوان : بررسی نظریه روایت بیکر در چارچوب نظریه پستمدرن لیوتار
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1393
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، فاطمه پرهام ،
10 ) عنوان :
Title : Gender Representation In Children`s EFL Textbooks
مشخصات نشریه : Theory and Practice in Language Studies / Theory and Practice in Language Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1392
نویسندگان : فاطمه پرهام ،
11 ) عنوان :
Title : The Relationship Between Critical Thinking And Translation Quality
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : Mansour Fahim ، فاطمه پرهام ،
12 ) عنوان : دایاسپورای حقیقی و دایاسپورای مجازی- متون دو رگه در تالیف..
Title : Concrete Diaspora Vs. Abstract Diaspora: Hybrid Texts: Translations And Original Writings
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / مطالعات زبان و ترجمه /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1391
نویسندگان : فاطمه پرهام ،
13 ) عنوان :
Title : Hybridization, Dehybridization And Rehybridization
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 11 / 02 / 1389
نویسندگان : فاطمه پرهام ،
14 ) عنوان :
Title : Signs Of Hybridness In Texts Produced In Diaspora Vs. Homeland
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : حسین ملانظر ، فاطمه پرهام ،
15 ) عنوان :
Title : Trends In And Manifestations Of Hybridity
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1388
نویسندگان : حسین ملانظر ، فاطمه پرهام ،