سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/p.mohajeri
نام و نام خانوادگی : پریسا مهاجری
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد نظری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188725400 ایمیل : p.mohajeri@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 68 مورد)
1 ) عنوان : تأثیر حذف فرضی بخش نفت خام و گاز طبیعی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی با استفاده از الگوی داده ستانده چندمنطقه ای
Title : Impact Of Hypothetical Extraction Of Iranian Oil And Gas Industry On Value Added Of Economic Sectors Using Multiregional Input-output Model
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1402
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی فریدزاد ، فاطمه امیرجهانی ،
2 ) عنوان : سنجش محتوای اطلاعات در معاملات سهام؛ شواهدی از بازار سرمایه ایران
Title : Measuring The Information Content Of Stock Trade; Evidence From Iranian Capital Market
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / تحقیقات اقتصادی /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1402
نویسندگان : رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ،
3 ) عنوان : مدلسازی تلاطمات روزانه نفت، طلا، دلار، بیت کوین و بازار سهام ایران: یک کاربرد تجربی از مدل فضا-حالت غیرخطی
Title : Modeling The Daily Volatility Of Oil, Gold, Dollar, Bitcoin And Iranian Stock Markets: An Empirical Application Of A Nonlinear Space State Model
مشخصات نشریه : / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 22 / 7 / 1402
نویسندگان : رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ،
4 ) عنوان : آثار به کارگیری سیاست تسهیل اعتبار برای تسویه بدهی دولت با بانک ها در چارچوب مدل های تطبیق روانه-انباره (SFC)
Title : Implementation Of Credit Easing Policy Of Settle The Government's Debt With Commercial Banks: A Stock-flow Consistent Framework
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / Economic Research /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1402
نویسندگان : محمدمهدی عسگری ده آبادی ، علی نصیری اقدم ، پریسا مهاجری ، حسین درودیان ،
5 ) عنوان : برآورد تبعات اقتصادی توقف فعالیت یک بندر بر ستاندۀ ملی؛ مطالعۀ موردی بندر شهید رجایی
Title : Estimation Of The Economic Consequences Of A Port Shutdown On National Output; The Case Study Of Shahid Rajaee Port
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1402
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، سمیه رحمانپور ،
6 ) عنوان : کاربرد ماتریس حسابداری اجتماعی مالی در تحلیل پیوند بخشهای حقیقی-مالی اقتصاد ایران
Title : Application Of Financial Social Accounting Matrix (fsam) For Analyzing Real-financial Linkages Of The Iranian Economy
مشخصات نشریه : / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 30 / 2 / 1402
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، سیدمحمدامین حسینی ،
7 ) عنوان : برآورد تلاطم قیمت نفت با استفاده از روش تلاطم تصادفی(SV) وتأثیرآن بر سرمایه گذاری شرکتها
Title : Estimating Oil Price Volatility Using Stochastic Volatility (sv) And Its Impact On Corporate Investment
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : پریسا مهاجری ، رضا طالبلو ، فاطمه خان احمدی ،
8 ) عنوان : آزمون بحران ریسک نقدینگی در نظام بانکی ایران: محاسبه توزیع زیان ریسک نقدینگی بانکها با روش شبیه سازی مونت کارلو
Title : Stress Test Of Liquidity Risk In Iran's Banking System: Calculating Of Loss Distribution Of Bank's Liquidity Risk With Monte Carlo Simulation Method
مشخصات نشریه : اقتصاد باثبات / stable economy journal /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ، تیمور محمدی ، لیلا خودکاری ،
9 ) عنوان : ارزیابی کارایی و پایداری روش های بتا و عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران
Title : Evaluating The Efficiency And Robustness Of Beta And Stochastic Discount Factor Methods In Iranian Stock Market
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1401
نویسندگان : حسین طلاکش نائینی ، رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، پریسا مهاجری ،
10 ) عنوان : بررسی پویایی‌های سرریز تلاطمات بین بازده بخش‌ها با رویکرد اتصالات خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR)؛ شواهدی از بازار سهام ایران
Title : Investigating The Dynamics Of Volatility Spillovers Across Sectors’ Returns Utilizing A Time-varying Parameter Vector Autoregressive Connectedness Approach; Evidence From Iranian Stock Market
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1401
نویسندگان : پریسا مهاجری ، رضا طالبلو ،
11 ) عنوان : اتصالات و سرریز ریسک در بازار سهام ایران، یک تحلیل بخشی با بهکارگیری مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR)
Title : Connectedness And Risk Spillovers In Iranian Stock Market: Using Tvp-var In A Sectoral Analysis
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصاد سنجی / Econometric Modelling /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ،
12 ) عنوان : برآورد ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص و ارتباط آن با تخصص گرایی عمودی، مطالعه موردی ایران
Title : Estimating Domestic Value-added In Gross Exports And Its Relation To Vertical Specialization: The Case Of Iran
مشخصات نشریه : مجله مطالعات اقتصادی ایران (علوم اجتماعی و انسانی سابق) / Iranian Journal of Economic Studies /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1401
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ،
13 ) عنوان : بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش های صنعتی
Title : Investigating The Effect Of Covid-19 Outbreak On The Output Of Economic Sectors And Income Distribution Through Non-oil Exports Of Industrial Sub-sectors
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS) /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1401
نویسندگان : سیدمحمدهادی سبحانیان ، پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، پگاه خالقی ،
14 ) عنوان : مخارج مالیاتی سیاستگذاری و عدم تمکین در نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران: یک تحلیل منطقه¬ای در دوره 1388-
Title : Vat Tax Expenditure And Compliance Gap In Iran: A Regional Analysis Over 1388-1394
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1401
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی نصیری اقدم ، فاطمه میرجلیلی ،
15 ) عنوان : عوامل موثر بر افزایش شاخص قیمت مواد غذایی با استفاده از رویکرد رگرسیونی کوانتایل
Title : Determinants Of Food Price Index In Iran: A Quantile Regression Approach
مشخصات نشریه : سیاست های مالی و اقتصادی / Fiscal and Economic Policies /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1400
نویسندگان : علی اصغر سالم ، پریسا مهاجری ، امیرحسین فراهانی ،
16 ) عنوان : الگوسازی تلاطم در بازارهای دارایی ایران با استفاده از مدل تلاطم تصادفی چند متغیره عاملی
Title : Modeling The Volatility Of The Iranian Asset Markets Using Factor Multivariate Stochastic Volatility Model
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصاد سنجی / Econometric Modelling /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1400
نویسندگان : رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ،
17 ) عنوان : الگوسازی سرایت تلاطم در بازار سهام ایران؛ رویکرد فضا-حالت غیرخطی
Title : Modeling The Transmission Of Volatility In The Iranian Stock Market Space-state Nonlinear Approach
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / Economic Research /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ،
18 ) عنوان : به‌کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی در شناسایی کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران
Title : Application Of Social Accounting Matrix (sam) In Identifying The Function Of The Pension Fund Organization (pfo) In The Structure Of Iranian Economy
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / Social Development and Welfare Planning /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ، کوروش جوادی پاشاکی ، پگاه خالقی ، سیدمحمدامین حسینی ،
19 ) عنوان : به‌کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی در شناسایی کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران
Title : Application Of Social Accounting Matrix (sam) In Identifying The Function Of The Pension Fund Organization (pfo) In The Structure Of Iranian Economy
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / Social Development and Welfare Planning /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1400
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ،
20 ) عنوان : سنجش تأثیر معافیت کالاها و خدمات‌ بر ضریب جینی و شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش‌افزوده؛ مقایسه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال 1387 و اصلاحات مصوب آن در سال 1399
Title : Measuring The Effect Of Goods Exemptions On The Gini Coefficients And The Degree Of Regressiveness Of Value Added Tax; A Comparison Between The Value Added Tax Low Of 2008 And Its Amendments In 2020
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1400
نویسندگان : پریسا مهاجری ،
21 ) عنوان :
Title : Investigating The Impact Of Market Timing On The Capital Structure Of The Selected Companies In Tehran Stock Market
مشخصات نشریه : مجله مطالعات اقتصادی ایران (علوم اجتماعی و انسانی سابق) / Iranian Journal of Economic Studies /
تاریخ چاپ : 17 / 3 / 1400
نویسندگان : پریسا مهاجری ، رضا طالبلو ، آیلر رهنما ،
22 ) عنوان :
Title : Measuring Potential Value-added Tax Capacity In Iran Using Multiregional Input-output Model
مشخصات نشریه : مجله مطالعات اقتصادی ایران (علوم اجتماعی و انسانی سابق) / Iranian Journal of Economic Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1399
نویسندگان : پریسا مهاجری ،
23 ) عنوان : بررسی توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده در ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1399
نویسندگان : علیرضا نظری ، علی نصیری اقدم ، داود دانش جعفری ، تیمور محمدی ، پریسا مهاجری ،
24 ) عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر نسبت مالیات بر ارز ش افزوده به تولید ناخالص داخلی با تأکید بر ح د آستانه ثبت نام
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / Tax Bulletin /
تاریخ چاپ : 30 / 2 / 1399
نویسندگان : پریسا مهاجری ، رضا طالبلو ، لیلا ستاره ای ،
25 ) عنوان : سنجش شاخص یکپارچگی عمودی ارزش افزوده غیرمستقیم بخش های اقتصادی شهرستان تهران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1399
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، حجت اله میرزائی تشنیزی ، نیلوفر جهانفر ،
26 ) عنوان : تحلیل کمی ابعاد فضایی بخش‌های اقتصاد منطقه‌ای با استفاده از روش ترکیبی جدید -RAS EFLQ: مطالعه موردی استان گیلان
مشخصات نشریه : برنامه ریزی منطقه ای / Journal of Zonal Planing /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1398
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ،
27 ) عنوان : تحلیل کمی ابعاد فضایی بخش های اقتصاد منطقه ای با استفاده از روش ترکیبی EFLQ-RAS، مطالعه موردی استان گیلان
مشخصات نشریه : برنامه ریزی منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1398
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، زهرا ضیایی ، پریسا مهاجری ،
28 ) عنوان : غفلت از چالش های نظری دو نحله فکری اقتصاد فضا و اقتصاد متعارف در سیاست های توسعه منطقه ای ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1398
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ، پگاه خالقی ، محمدامین حسینی ،
29 ) عنوان : تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت نفت با تأکید بر ریسک سیاسی کشورهای عضو اوپک
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1398
نویسندگان : علی تک روستا ، تیمور محمدی ، پریسا مهاجری ، عباس شاکری حسین آباد ، عبدالرسول قاسمی ،
30 ) عنوان : تأثیر تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای منتخب با تأکید بر تکانه های ناشی از ریسک سیاسی اوپک
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1398
نویسندگان : علی تک روستا ، پریسا مهاجری ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
31 ) عنوان : تأثیر تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای منتخب با تأکید بر تکانه های ناشی از ریسک سیاسی اوپک
Title : Impact Of Oil Price Shocks On Economic Growth And Inflation Of Selected Countries With Emphasis On Shocks Caused By Opec Political Risk
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / Iranian Journal of Energy Economics /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : علی تک روستا ، پریسا مهاجری ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
32 ) عنوان : تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای عضو اوپک
Title : Analysis Of Factors Affecting Oil Prices With Emphasis On The Political Risk Of Opec Member Countries
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : علی تک روستا ، تیمور محمدی ، پریسا مهاجری ، عباس شاکری حسین آباد ، عبدالرسول قاسمی ،
33 ) عنوان : بررسی تأثیر نوع مالکیت بر عملکرد سیستم بانکی، مطالعه موردی بانک‌های ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 03 / 1398
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، پریسا مهاجری ، الهه افروز کلاردهی ،
34 ) عنوان : بررسی تأثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 03 / 1398
نویسندگان : طیبه چمن ، پریسا مهاجری ، علی عرب مازار یزدی ،
35 ) عنوان : برآورد شکاف سیاستی و تمکین مالیات بر ارزش‌افزوده در استان‌های کشور
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 29 / 03 / 1398
نویسندگان : فاطمه میرجلیلی ، علی نصیری اقدم ، پریسا مهاجری ، تیمور محمدی ،
36 ) عنوان : تأثیر تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای منتخب با تأکید بر تکانه های ناشی از ریسک سیاسی اوپک
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1398
نویسندگان : علی تک روستا ، پریسا مهاجری ، تیمور محمدی ،
37 ) عنوان : سنجش ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق با استفاده از الگوی داده-ستانده چندمنطقه‌ای فصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 27 / 12 / 1397
نویسندگان : پریسا مهاجری ،
38 ) عنوان : بررسی رفتار نوسانات بهره‌وری نیروی کار در چرخه‌های تجاری ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 28 / 09 / 1397
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، پریسا مهاجری ، لیلا مومنی ،
39 ) عنوان : سنجش واردات بخشهای اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1397
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، زهره فراست ، لیلا مومنی ،
40 ) عنوان : شناسایی آمارهای برتر و تأثیر آن بر اعتبار آماری جدول داده-ستانده منطقه ای با روش ترکیبی جدید CHARM-RAS
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1397
نویسندگان : مریم کریمی سکر آباد ، پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ،
41 ) عنوان : آزمون نظریه‌های حاکمیت شرکتی و مالیه شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مطالعه موردی شرکت‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1397
نویسندگان : ابوالفضل سمواتی ، رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ،
42 ) عنوان : ارزیابی جایگاه بخش سلامت در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1396
نویسندگان : سلاله توسلی ، پریسا مهاجری ،
43 ) عنوان : ارزیابی اعتبار تجربی مدلهای قیمت گذاری دارایی در بازار سهام ایران: بکارگیری سطح بهینه معنی داری و آزمون برابری احتمال
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادسنجی / /
تاریخ چاپ : 02 / 10 / 1396
نویسندگان : رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ، حسین طلاکش نایینی ،
44 ) عنوان : برآورد شکاف سیاستی و شکاف تمکین در نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران و ضرورت استخراج چارچوب منطقی برای اعمال معافیتها
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 02 / 10 / 1396
نویسندگان : پریسا مهاجری ، سیدمحمدهادی سبحانیان ،
45 ) عنوان :
Title : New Mixed Method Of CHARM-RAS For Generating Regional Input-Output Tables (RIOTs) Of Gilan And Hormozgan Provinces
مشخصات نشریه : Arta Vijnana / Arta Vijnana /
تاریخ چاپ : 12 / 09 / 1396
نویسندگان : Ali Asqhar Banouei ، پریسا مهاجری ، Jilian Banouei ، zahra Ziyaei ، solaleh tavassoli ، ziba eghtesadi manghotai ، sahar sadeghi ،
46 ) عنوان : سنجش اعتبار آماری روشهای CB و CHARM در محاسبه جداول داده ستانده منطقهای؛ مطالعه موردی: استان هرمزگان
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1396
نویسندگان : زهرا عبدالمحمدی ، علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ،
47 ) عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر قدرت مالیات ستانی دولت در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر تشریک اطلاعات
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1396
نویسندگان : مودیان مالیاتی ، زهرا ضیایی ، پریسا مهاجری ، علی نصیری اقدم ،
48 ) عنوان : تأثیر انتخاب فروض مختلف تکنولوژی در محاسبه ی جداول متقارن داده- ستانده بر اریب ضرایب فزاینده ی تصادفی تولید
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1396
نویسندگان : پریسا مهاجری ، زهرا ذبیحی ، علی اصغر بانوئی ، الهام تبریزی ،
49 ) عنوان : یک روش ترکیبی جدید FLQ-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان گیلان
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1396
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ، نرگس صادقی ، افسانه شرکت ،
50 ) عنوان : بررسی قابلیت پیش‌بینی تولیدکل و بخشی در الگوهای داده-ستانده با تأکید بر بخش‌های بلوغ‌یافته
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1396
نویسندگان : زیبا اقتصادی منقوطای ، علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ،
51 ) عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر قدرت مالیات‌ستانی دولت در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر تشریک اطلاعات مؤدیان مالیاتی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1396
نویسندگان : زهرا ضیایی ، پریسا مهاجری ، علی نصیری اقدم ،
52 ) عنوان : روش‌های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه‌ای و سنجش خطاهای آماری، مطالعه موردی استان گیلان
مشخصات نشریه : اقتصاد و توسعه منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ، فاطمه کلهری ، زهرا عبدالمحمدی ، زهرا ذبیحی ، سحر محمدکریمی ، مریم مستعلی پارسا ،
53 ) عنوان : ارزیابی تأثیر معافیت ها بر تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، علی نصیری اقدم ، پریسا مهاجری ، مریم آریان نژاد ،
54 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر قدرت مالیات ستانی دولت در کشور های درحال توسعه با تاکید بر تشریک اطلاعات مودیان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : علی نصیری اقدم ، پریسا مهاجری ، زهرا ضیایی ،
55 ) عنوان : عدالت منطقه‌ای در توزیع عوارض حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1395
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی نصیری اقدم ،
56 ) عنوان : اثر تشریک اطلاعات بر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1395
نویسندگان : زهرا ضیایی ، پریسا مهاجری ، علی نصیری اقدم ،
57 ) عنوان : ارزیابی جایگاه بخش سلامت در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی جزئی
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 17 / 11 / 1395
نویسندگان : سلاله توسلی ، پریسا مهاجری ،
58 ) عنوان : سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده-ستانده تک‌منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1395
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، زهره فراست ، لیلا مومنی ،
59 ) عنوان : انتخاب مناسب ترین فرض تکنولوژی در محاسبه جدول داده-ستانده متقارن محصول در محصول ایران بر اساس چهار مؤلفه مطلوب معرفی شده توسط جانسن و تن را
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1395
نویسندگان : پریسا مهاجری ، زهرا ذبیحی ، سحر صادقی ، زیبا اقتصادی منقوطای ،
60 ) عنوان : بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از محدودیت عرضه در زیربخش‌های صنعت بر سایر بخش‌های اقتصادی با استفاده از الگوی اصلاح‌شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 22 / 08 / 1395
نویسندگان : علی فریدزاد ، پریسا مهاجری ،
61 ) عنوان : محاسبه اریبِ ضرایب فزاینده تصادفی تولید از منظر تدوین‌کنندگان و تاٌثیر اندازه حجم نمونه بر آن
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 16 / 10 / 1394
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، زهرا ذبیحی ، پریسا مهاجری ، الهام تبریزی ،
62 ) عنوان : قواعد مالی مناسب برای سیاستگذاری مالی در ایران
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1394
نویسندگان : محمد قاسمی ششده ، پریسا مهاجری ،
63 ) عنوان : به کار گیری الگوریتم ریاضی آلمن در حذف عناصر منفی جدول متقارن داده- ستانده با فرض تکنولوژی کالا
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 31 / 04 / 1394
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، محمد جلوداری ممقانی ، عباس شاکری حسین آباد ، منوچهر عسگری ،
64 ) عنوان : بررسی رفتار چرخه ای سیاست مالی در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1394
نویسندگان : محمد قاسمی ششده ، پریسا مهاجری ،
65 ) عنوان : سنجش آسیب پذیری بخش های اقتصادی از محدودیت واردات, کاربردی از ماتریس حسابداری اجتماعی در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی فریدزاد ،
66 ) عنوان : سنجش آسیب پذیری بخش های اقتصادی از محدودیت واردات, کاربردی از ماتریس حسابداری اجتماعی در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی
Title : Evaluation Of Iranian Economic Sectors Vulnerability Due To Import Constraint: Application Of Social Accounting Matrix
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی فریدزاد ،
67 ) عنوان : برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی در محاسبه جداول داده- ستانده و اثر آن بر راهبرد سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1392
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ، عباس شاکری حسین آباد ، منوچهر عسگری ،
68 ) عنوان : بررسی روابط قیمتی نفت خام در بازارهای اسپات و آتی‌ها بر اساس ریسک مبنا و ذخیره نفت خام با استفاده از مدل‌ GARCH
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1390
نویسندگان : علی فریدزاد ، پریسا مهاجری ،