سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/msalehbek
نام و نام خانوادگی : مجید صالح بک
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات عرب
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : msalehbek@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 37 مورد)
1 ) عنوان : ثقافة اللغة العربیة وتفکیک شفراتها للطلبة غیر الناطقین بها
Title : Arabic Language Culture And Its Decoding For Non-arabic Language Students
مشخصات نشریه : دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها / Studies in Arabic Teaching and Learning /
تاریخ چاپ : 2 / 12 / 1400
نویسندگان : مجید صالح بک ، احیا کماسی ،
2 ) عنوان : تحلیل الخطاب النقدي لروایة " أبناء الریح" للیلی الأطرش علی ضوء نظریة فیرکلف
Title : Analyzing The Eritical Discourse Of The Novel "sons Of The Wind "written By Laila Atrash Based On Fiarclough,s Theory
مشخصات نشریه : دراسات في السردانیة العربیة / Studies in Arabic Narratology /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1400
نویسندگان : مجید صالح بک ، شهرزاد سلیمانی ،
3 ) عنوان : مکانیزمهای رشد متن در رمان فردوس الیباب از خانم لیلی الجهنی
Title : Mekanizmat Novo E Annas..
مشخصات نشریه : إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی / Rays of Criticism in Arabic and Persian /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1399
نویسندگان : رضا ناظمیان ، مجید صالح بک ، مجید بیاتی ،
4 ) عنوان : القراءة الدلالیة للموت فی الشعر الجاهلی علی ضوء علاقة الاستبدال اللغوی
Title : The Semantic Reading Of Death In Pre-islamic Poetry In The Light Of The Linguistic Substitution Relationship
مشخصات نشریه : الجرجانی / Aljorjani /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : مجید صالح بک ، سعید سواری ،
5 ) عنوان : واکاوی شخصیت احمد شاملو و محمد ماغوط بر پایه آزمون ماکس لوشر
Title : Analysis Of The Characters Of Ahmad Shamloo And Mohammad Maghout Based On Max Luscher Test
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / Literary Text Research /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1398
نویسندگان : مجید صالح بک ، نجمه حسینیان فر ،
6 ) عنوان : تجلیات الاغتراب في قصص المقاومة لدی ألفةالإدلبي(قصة "من أجل الأرض والکرامة" إنموذجا)
Title : The Manifestations Of Alienation In Resistance Stories Of Olfat Al-idlibi ( The Story "for Earth And Dignity" As Amodel)
مشخصات نشریه : آداب الکوفة / Adab Al- Kufa /
تاریخ چاپ : 9 / 6 / 1398
نویسندگان : مجید صالح بک ، علاء حموزی ،
7 ) عنوان : گفتمان پسا استعماری در دو رمان موسم الهجره الی الشمال از طیب صالح و سوشون از سیمین دانسور
Title : Postcoolial Discourse In Two Novels, The Name Of Al-hijra Al-shamal By Tayyib Saleh And Sushun By Simin Dansor
مشخصات نشریه : کاوش نامه ادبیات تطبیقی / Research in comparative literature /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1398
نویسندگان : مجید صالح بک ، مریم سلطانی ،
8 ) عنوان : مبادئ بلاغة التصویر بین الاتجاهین الرومانسی والبرناسی فی الشعر العربی
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1397
نویسندگان : مجید صالح بک ، محمدهادی مرادی ، ناصر میثاقی ،
9 ) عنوان : عملیه فهم النص علی ضوء السیاق غیر اللغوی عند الزمخشری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 22 / 07 / 1397
نویسندگان : مجید صالح بک ، کمال الدین مطهر ،
10 ) عنوان : عملیه فهم النص علی ضوء السیاق غیر الغوی عند الزمخشری
مشخصات نشریه : آفاق الحضاره الاسلامیه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : مجید صالح بک ، کمال الدین مطهر ،
11 ) عنوان : البنیة الایقاعیة الخارجیة لموشح اللوم لللاحی لابن سهل الاسرائیلی
مشخصات نشریه : مجلة کلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة / /
تاریخ چاپ : 25 / 11 / 1396
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، مجید صالح بک ، رجاء ابوعلی ، حمیدرضا جمعدار ،
12 ) عنوان : عملیة فهم النص علی ضوء رؤیة سوسور فی سورة آل عمران المحور الاستبدالی نموذجا
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 09 / 09 / 1396
نویسندگان : مجید صالح بک ، کمال الدین محمد مطهر ،
13 ) عنوان : دراسة المعانی الضمنیّة لانسجام الصوائت فی سورة آل عمران
مشخصات نشریه : ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 08 / 06 / 1396
نویسندگان : حسن ساقی آلنی ، سیدخلیل باستان ، مجید صالح بک ،
14 ) عنوان : الباثولوجیا الاجتماعیة فی روایة عمارة یعقوبیان؛ دراسة استفساریة حداثویة
مشخصات نشریه : مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها / /
تاریخ چاپ : 08 / 06 / 1396
نویسندگان : مجید صالح بک ، مجید قاسمی ،
15 ) عنوان : نقد عناصر داستان حکایت طبیب نجیب کیلانی بر اساس رویکرد ادبیات اسلامی
مشخصات نشریه : نقد ادب معاصر عربی / /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1395
نویسندگان : مجید صالح بک ، نجمه حسینیان فر ،
16 ) عنوان : ساختار نمودیابی ادبیت در متون ادبی؛ رهیافت زیبایی شناسیک
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 16 / 06 / 1394
نویسندگان : مجید صالح بک ، حسام حاج مومن سیچانی ،
17 ) عنوان : نقد و بررسی عناصر سازنده رمان الذین یحترقون
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1394
نویسندگان : مجید صالح بک ، زهرا کرم زادگان ،
18 ) عنوان : تحلیل تطبیقی عروسک فروشی صادق چوبک و چثة علی الرصیف سعدالله ونوس
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1394
نویسندگان : مجید صالح بک ، فاطمه بیات فر ،
19 ) عنوان : دراسة أسلوبیة فی قصیدة غدیریة للناشیء الصغیر
مشخصات نشریه : ادبیات شیعه / /
تاریخ چاپ : 27 / 08 / 1393
نویسندگان : مجید صالح بک ، کمال الدین مطهر ، کاوه خضری ،
20 ) عنوان : القصص الموضوعة فی العبرات؛ دراسة تحلیلیة
مشخصات نشریه : دراسات الأدب المعاصر / /
تاریخ چاپ : 17 / 07 / 1393
نویسندگان : مجید صالح بک ، مینا عربی ، نسیم عربی ،
21 ) عنوان : دراسه البنیه القصصیه فی کلیله و دمنه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : مجید صالح بک ، محسن خوش قامت ،
22 ) عنوان : مقایسه جلوه های نوآوری شعر اندنس و مهلجر
مشخصات نشریه : مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : مجید صالح بک ، یسرا شادمان ،
23 ) عنوان : مفعول مطلق، له، و معه در زبان عربی و برابری های آن در زبان فارسی
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1392
نویسندگان : مجید صالح بک ، زهره قربانی مادوانی ،
24 ) عنوان : مفعول مطلق، له و معه در زبان عربی و برابری های آن در زبان فارسی
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : مجید صالح بک ، زهره قربانی مادوانی ،
25 ) عنوان : بررسی ترجمه متون سیاسی از دیدگاه بافت زبانی با نگاهی به کتاب التطرف الاسرائیلی
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : مجید صالح بک ، فاطمه کاظمی ،
26 ) عنوان : داستان مینی مال و حکایت های طوق الحمامه
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نقد ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1392
نویسندگان : مجید صالح بک ، سمیه سادات طباطبایی ،
27 ) عنوان : الصوه الاسلامیه و انعکاسها فی الشعر العربی المعاصر
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 02 / 1392
نویسندگان : مجید صالح بک ،
28 ) عنوان : الایقاع الداخلی فی شعر ابن الفارض دراسه بنیویه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : مجید صالح بک ، کبری راستگو ،
29 ) عنوان : اسطوره ها و باورهای محلی در ...
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1391
نویسندگان : مجید صالح بک ، سمیه سادات طباطبایی ،
30 ) عنوان : بررسی و تحلیل شخصیت و شعر کمیت
مشخصات نشریه : ادبیات دینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1391
نویسندگان : مجید صالح بک ،
31 ) عنوان : داستان کوتاه در ایران و مصر
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : مجید صالح بک ، فاطمه بیگلری ،
32 ) عنوان : جمالیه الزحافات والعلل فی شعر ابن الفارض
مشخصات نشریه : دراسات فی اللغة العربیة و آدابها / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : مجید صالح بک ، کبری راستگو ،
33 ) عنوان : وجوه تقابل شهر و روستا از منظر عبدالمعطی حجازی
مشخصات نشریه : لسان مبین (پژوهش ادب عرب) / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : مجید صالح بک ، فرشته فرضی شوب ،
34 ) عنوان : دراسته عناصرالبنا طی روایه الیومیان نائب فی الاریاف
مشخصات نشریه : الدراسات الادب المعاصر / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : مجید صالح بک ، فرید قادری ،
35 ) عنوان : ادبیات تطبیقی در ایران - پیدایش و چالش
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : مجید صالح بک ،
36 ) عنوان : توفیق الحکیم و مصادره بین الاسطوره و التاریخ
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1385
نویسندگان : مجید صالح بک ،
37 ) عنوان : المسرح فی العالم العربی قبل النهضه الادبیه
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1377
نویسندگان : مجید صالح بک ،