سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/moshfegh
نام و نام خانوادگی : محمود مشفق
دانشکده : علوم اجتماعی گروه آموزشی : جمعیت شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : جمعیت شناسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : moshfegh@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 37 مورد)
1 ) عنوان : مطالعه تطبیقی تاثیرات سیاست‌های حمایت از خانواده بر افزایش میزان باروری کل در کشورهای دارای باروری زیر سطح جانشینی
Title : A Comparative Study Of The Effects Of Family Support Policies On Increasing Total Fertility In Countries With Fertility Below The Replacement Level
مشخصات نشریه : جمعیت / population  /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1402
نویسندگان : محمود مشفق ،
2 ) عنوان : بازاندیشی معنای فرزند از دیدگاه زنان متاهل (دارای فرزند و بدون فرزند) ساکن در شهر تهران
Title : Rethinking The Meaning Of The Child From The Perspective Of Married Women (with Children And Without Children) Resident In Tehran
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / Social Sciences /
تاریخ چاپ : 19 / 9 / 1401
نویسندگان : محمود مشفق ، اردشیر انتظاری ، حسن سرائی ، پگاه روشان شمال ،
3 ) عنوان : تعیین‌کننده‌های اجتماعی- جمعیتی رفتار سلامت جویانه در میان دانش آموزان 12 تا 18 ساله (مورد مطالعه: منطقه 16 شهر تهران)
Title : Socio-demographic Determinants Of Health-seeking Behavior Among Students Aged 12 To 18 Years (case Study: District 16 Of Tehran)
مشخصات نشریه : بررسی مسایل اجتماعی ایران / iranian Journal of Social Problems /
تاریخ چاپ : 28 / 7 / 1401
نویسندگان : احمد دراهکی ، محمود مشفق ، اقدس احمد پور ،
4 ) عنوان : مهاجرتهای داخلی و امنیت اجتماعی: مطالعه رابطه الگوهای مهاجرتهای داخلی و ضریب نا امنی محیط اجتماعی در ایران
Title : A Study On Internal Migration Patterns And Social Environment Security In Iran’s Provinces
مشخصات نشریه : پژوهش مسائل اجتماعی ایران / Research in Social problems of Iran /
تاریخ چاپ : 20 / 7 / 1401
نویسندگان : محمود مشفق ،
5 ) عنوان : مقایسه تفاوت¬های رفتارها و نیات باروری در بین زنان مهاجر و بومی در شهر مهاجران شازند (استان مرکزی)
Title : A Comparative Study On The Differences In Fertility Behavior And Intentions Among Immigrants And Native Women In The City Of Mohajeran Shahzand (central Province)
مشخصات نشریه : جمعیت / population  /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1401
نویسندگان : محمود مشفق ، حامد فراهانی ،
6 ) عنوان : تعیین کننده های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی احتمال مرگ بیماران کرونا: مطالعه موردی اهواز
Title : Social,economic And Demographic Determinants Of Risk Of Death In Patients Infected With Coronavirus: A Case Study Of Ahvaz
مشخصات نشریه : مجله بین المللی علوم سلامت / International Journal of Health Sciences /
تاریخ چاپ : 30 / 5 / 1401
نویسندگان : سیده زهرا صالحی ، محمود مشفق ، منصور شریفی ،
7 ) عنوان : احساس اطمینان از پایداری و داوم زندگی زناشویی و رابطه آن با تمایل به فرزندآوری
Title : Ensuring Of The Marital Stability And Desire For Childbearing
مشخصات نشریه : جمعیت / population  /
تاریخ چاپ : 12 / 2 / 1401
نویسندگان : محمود مشفق ، محمدجواد محمودی ، سلما بهمنی ،
8 ) عنوان : رواج ازدواج خویشاوندی و عوامل پشتیبان آن در میان زنان حداقل یک‌بار ازدواج‌کرده مناطق شهری استان بوشهر
Title : Prevalence Of Consanguineous Marriage And Its Supporting Factors Among Ever- Married Women In Urban Areas Of Bushehr Province
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی زنان / Womens Strategic Studies /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1400
نویسندگان : احمد دراهکی ، محمود مشفق ،
9 ) عنوان :
Title : Relationship Between Membership In Social Networks And Tendency To Immigration In Postgraduate Student Of Tehran Uuniversity
مشخصات نشریه : مطالعات جامعه شناسی جوانان / Quarterly Journal of Sociological Studies of Youth /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1400
نویسندگان : محمود مشفق ، راضیه فرهانیان ،
10 ) عنوان : قصد سکونت وتعیین کنندهای آن در بین ساکنان جزیره کیش
Title : Intention To Settle And Its Determinants Among The Inhabitants Of Kish Island
مشخصات نشریه : جمعیت / population  /
تاریخ چاپ : 27 / 11 / 1399
نویسندگان : محمود مشفق ، سعید پورعلی ، مسعود توفیقی ،
11 ) عنوان : مطالعه وضعیت مهاجرت در شهرستان‌های مرزنشین ایران و اثرات سطح توسعه یافتگی بر آن
Title : Study And Analysis Of The Influencing Factors Of Development On The Migration Patterns In Border Cities Of Iran
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1399
نویسندگان : محمود مشفق ، محمد شکفته گوهری ،
12 ) عنوان : سنجش اندازه اثر تعیین‌کننده‌های گرایش به طلاق در پیمایش‌های انجام‌شده طی دوره 1394- 1374
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مددکاری اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 03 / 09 / 1397
نویسندگان : محمود مشفق ،
13 ) عنوان : سیاست های جدید جمعیتی در بخش اجتماعی مطبوعات (تحلیل محتوای سه روزنامه کثیرالانتشار کشور)
مشخصات نشریه : دو فصلنامه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات(علوم خبری) / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1397
نویسندگان : محمود مشفق ،
14 ) عنوان : مهاجرت بازگشتی دانشجویان ایرانی و تعیین کننده‌های آن: مطالعه‌ای در بین دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا و کانادا
مشخصات نشریه : جمعیت / /
تاریخ چاپ : 08 / 02 / 1397
نویسندگان : محمود مشفق ، عطیه نصری ،
15 ) عنوان : تحلیلی دموگرافیک از شهرهای جهانی
مشخصات نشریه : جمعیت / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1395
نویسندگان : محمود مشفق ، قربان حسینی ،
16 ) عنوان : مطالعه چالش های فرزند آوری در شهر تهران با تاکید بر روش ترکیبی
مشخصات نشریه : مطالعات جنسیت و خانواده / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1395
نویسندگان : سولماز چمنی ، محمود مشفق ، عالیه شکربیگی ،
17 ) عنوان : توصیف و تحلیل مهاجرتهای بین استانی در ایران و تعیین کننده های آن طی دوره 1390 - 1385
مشخصات نشریه : فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : قربان حسینی ، محمود مشفق ، راحله زارع ،
18 ) عنوان : مطالعه تعیین کننده های جامعه شناسی فرزند آوری( مورد کاری: زنان متاهل شهر تهران )
مشخصات نشریه : راهبرد اجتماعی فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : سولماز چمنی ، عالیه شکربیگی ، محمود مشفق ،
19 ) عنوان : تحلیلی بر رابطه اشتغال و تمایل به فرزندآوری در بین زنان شاغل در آستانه ازدواج در سطح استان‌های کشور
مشخصات نشریه : جمعیت / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1395
نویسندگان : محمود مشفق ، قدرت مرادی ثانی ، سحر حسین خانی ،
20 ) عنوان : مطالعه تطبیقی تجربیات سیاستی کشورهای منتخب آسیایی در زمینه توزیع متوازن جمعیت شهری
مشخصات نشریه : برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 29 / 01 / 1395
نویسندگان : محمود مشفق ، قربان حسینی ،
21 ) عنوان : عوامل اثرگذار بر افزایش جمعیت کلان شهرها از دیدگاه متخصصان: مورد مطالعه، شهر تهران
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 05 / 12 / 1394
نویسندگان : محمود مشفق ،
22 ) عنوان : بررسی عوامل اجتماعی- جمعیتی تاثیرگذار بر ارجحیت جنسی فرزند (مطالعه موردی زنان شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392)
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 12 / 08 / 1394
نویسندگان : محمود مشفق ،
23 ) عنوان : ارزیابی و اولویت بندی سیاست های رفاهی سالمندان در ایران
مشخصات نشریه : رفاه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 22 / 06 / 1394
نویسندگان : محمود مشفق ، قربان حسینی ،
24 ) عنوان : مقایسه ویژگی های جمعیتی مناطق مرزی و غیر مرزی و تبعات امنیتی آن
مشخصات نشریه : پژوهش نامه مطالعات مرزی / /
تاریخ چاپ : 09 / 05 / 1394
نویسندگان : محمود مشفق ، قربان حسینی ، سعید خانی ، علیرضا قهرمانی ،
25 ) عنوان : تحلیلی بر ویژگیها و تعیین کننده های مهاجرت مستقل زنان در ایران
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی زنان / /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1394
نویسندگان : محمود مشفق ،
26 ) عنوان :
Title : Measuring The Rate Of Socio-cultural Adaptation If Iranian Immigrants (Case Study: Inhabitant Iranian Immigrants In Vienna City, Austria)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 12 / 1392
نویسندگان : محمود مشفق ،
27 ) عنوان : سیاست های توزیع بهینه جمعیت و مهاجرت در ایران: اولویت بندی تجربیات جهانی از نگاه صاحب نظران ایرانی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 07 / 08 / 1392
نویسندگان : محمود مشفق ،
28 ) عنوان : تحلیلی بر رابطه ی ارزش فرزندان و باروری بین زنان تهرانی
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی زنان / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : محمود مشفق ، سارا غریب عشقی ،
29 ) عنوان : آینده پژوهی تغییرات جمعیتی ایران در دوره 1390 تا 1420
مشخصات نشریه : معرفت فرهنگی اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 15 / 09 / 1391
نویسندگان : محمود مشفق ، قربان حسینی ،
30 ) عنوان : چالش ها و فرصتهای اقتصادی، اجتماعی ناشی از گذار جمعیتی با تأکید بر ایران
مشخصات نشریه : نامه انجمن جمعیت شناسی ایران / /
تاریخ چاپ : 24 / 08 / 1391
نویسندگان : محمود مشفق ، محمد جواد محمودی ،
31 ) عنوان : مطالعه تطبیقی گذار سنی کشورهای منتخب مسلمان با تاکید بر ایران: الگوها، روندها و چالش ها
مشخصات نشریه : فصلنامه جمعیت / /
تاریخ چاپ : 05 / 08 / 1391
نویسندگان : محمود مشفق ،
32 ) عنوان : تحلیل اثرات شاخص های سرمایه انسانی و جمعیت شناختی بر مهاجرتهای داخلی
مشخصات نشریه : نامه انجمن جمعیت شناسی ایران / /
تاریخ چاپ : 12 / 08 / 1390
نویسندگان : محمود مشفق ،
33 ) عنوان : تحلیل سیستمی جایگاه منطقه خراسان در نظام مهاجرتی ایران طی دوره 1385- 1355
مشخصات نشریه : فصلنامه جمعیت / /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1389
نویسندگان : محمود مشفق ،
34 ) عنوان : انتقال ساختار سنی در ایران: تحولات سنی و سیاست گذاری های اجتماعی – جمعیتی
مشخصات نشریه : فصلنامه جمعیت / /
تاریخ چاپ : 12 / 08 / 1389
نویسندگان : محمود مشفق ،
35 ) عنوان : مهاجرت کارگری، اشتغال در بازار کار غیررسمی و آسیب پذیری ناشی از آن
مشخصات نشریه : نامه انجمن جمعیت شناسی ایران / /
تاریخ چاپ : 03 / 08 / 1386
نویسندگان : محمود مشفق ، علی یار احمدی ،
36 ) عنوان : بررسی و ارزیابی تغییرات شاخص‌های مکانی تمرکزگرائی جمعیت شهری طی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه ایران (1394-1368)
Title : Reviewing And Evaluating The Changes In Spatial Population Concentration Indices During The First To Fifth Development Programs Of Iran (1989-2015)
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان : محمود مشفق ،
37 ) عنوان :
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :