سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mollanazar
نام و نام خانوادگی : حسین ملانظر
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : مترجمی زبان انگلیسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : mollanazar@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 65 مورد)
1 ) عنوان : نقش کنشگرانه ترجمه در پیشبرد ضدامپریالیسم فرهنگی: تحلیلی تاریخی از ترجمه های علی شریعتی
Title : Activist Role Of Translation In Promoting Cultural Anti-imperialism: A Historical Analysis Of Translations Rendered By Ali Shariati
مشخصات نشریه : Journal of Language and Translation / Journal of Language and Translation /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : آزیتا قاضی زاده ، حسین ملانظر ،
2 ) عنوان : بازنویسی رمان بارب بلو نوتامب، ترجمه ای بینازبانی دخیل در عادتواره
Title : The Rewriting Of Nothomb's Barbe Blue, An Interlingual Translation Involved In The Habitus
مشخصات نشریه : / Trans-Kom /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1401
نویسندگان : سپیده محمدنوربابایی ، معصومه احمدی ، حسین ملانظر ،
3 ) عنوان : سانسورگریزی در ترجمۀ ادبیات داستانی
Title : Censorship Evasion In Fiction Translation
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : بیژن پژوهان ، حسین ملانظر ،
4 ) عنوان : تأمّلی در نام‌گذاری واژۀ تعادل
Title : What’s In A Name?: The Metalanguage Of Equivalence
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : حسین ملانظر ، قدرت حسنی ،
5 ) عنوان : مطالعۀ تطبیقی مفهوم ایدئولوژی در مارکسیسم و مطالعات ترجمه
Title : A Comparative Study Of The Concept Of Ideology In Marxism And In Translation Studies
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : حسین ملانظر ، سعید فولادی ،
6 ) عنوان : از واژه‌سازی تا فرهنگ‌سازی، نوواژه‌های کوویـد-19
Title : From Word-formation To Culture-construction: Covid-19 Neologisms
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 17 / 1 / 1400
نویسندگان : حسین ملانظر ، ارغوان عمرانی پور ،
7 ) عنوان : کتب علمی عامه‌پسند به‌مثابه مکانی برای کنشگری ترجمه‌ای: بررسی «تاریخچۀ زمان: از انفجار بزرگ تا سیاهچاله‌ها» اثر استیون هاوکینگ
Title : Popular Science Books As A Site Of Translational Activism: Stephen Hawking’s “a Brief History Of Time: From The Big Bang To Black Holes” As A Case In Point
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : مرضیه مداحی ، حسین ملانظر ،
8 ) عنوان : ترجمه و کارکرد زبان در کتاب‌های مردم‌شناسی
Title : Translation And Language Treatment In Anthropological Books
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : حمیده نعمتی لفمجانی ، حسین ملانظر ،
9 ) عنوان : مقدمۀ ناشران در مقام ابزاری برای مدیریت منازعه در بافت ترجمه
Title : Publishers’ Notes As Conflict Management Tools In Translation Contexts
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : مرضیه مداحی ، حسین ملانظر ،
10 ) عنوان : التقاط در مطالعات‌ ترجمه از دیدگاه لاتور
Title : Hybridity In Translation Studies From Latour’s Perspective
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1399
نویسندگان : مهرناز پوست فروش ، حسین ملانظر ،
11 ) عنوان : اسامی شخصیت‌ها در ترجمه‌های معتبر فارسی از ادبیات مذهبی کلاسیک انگلیسی
Title : Charactonyms In Accredited Persian Translations Of Classic Religious English Literature
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1399
نویسندگان : عبدالرضا رستمی ، حسین ملانظر ،
12 ) عنوان :
Title : Function Of Political Discourse Analysis Approach To News Translation: The Case Of Opec News Translations In Media Based On Cda Model
مشخصات نشریه : Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances / Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances /
تاریخ چاپ : 29 / 7 / 1399
نویسندگان : مهرانگیز انور حقیقی ، فرزانه فرحزاد ، حسین ملانظر ،
13 ) عنوان : ترجمه و خاطرۀ فرهنگی در کتاب‌های کودک رولد دال
Title : Translation And Cultural Memory In Roald Dahl’s Books Of Childhood
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : بهار اشراق ، حسین ملانظر ،
14 ) عنوان : سهم ترجمه در ارتقا و مقاومت در برابر روایت مدرنیزاسیون پهلوی دومدر رابطه با زنان
Title : Contribution Of Translation To Promotion Of And Resistance Against The Second Pahlavi’s Narrative Of Modernization Regarding Women
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : محبوبه خلیلی ، حسین ملانظر ،
15 ) عنوان : نمودهای دیداری-شنیداریِ التقاط در فیلم¬های بلند انگلیسی دوبله شده به فارسی توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
Title : Manifestations Of Audivisual Hybridity In Feature Films Dubbed Into Persian By The Irib
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / Language and Translation Studies (JLTS) /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : حسین ملانظر ، ارغوان عمرانی پور ،
16 ) عنوان :
Title : The Techno-Scientific Turn In Translation Studies
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : حسین ملانظر ،
17 ) عنوان :
Title : Translation And Deterritorialization Of Local Cultural Elements
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : حسین ملانظر ،
18 ) عنوان :
Title : Exploring Hybridity In A Sample Of English Feature Films Dubbed Into Persian By IRIB
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1398
نویسندگان : حسین ملانظر ،
19 ) عنوان :
Title : A Model For Crowdsourcing Development Of Databases For Qur`anic Studies Sources
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1398
نویسندگان : حسین ملانظر ،
20 ) عنوان :
Title : A Marxist Critique Of Postcolonial Translation Studies
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1398
نویسندگان : حسین ملانظر ،
21 ) عنوان : مقاومت در ترجمه‌های معروف به «کتاب‌های جلدسفید»
Title : Resistance In Translations Published As White-cover Books
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : حسین ملانظر ، رویا قادری ،
22 ) عنوان : بررسی تطبیقی ترجمۀ انگلیسی قرآن کریم به¬قلم محمدعلی و شاکر: سرقت ادبی یا بازنویسی؟
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : محمود افروز ، حسین ملانظر ،
23 ) عنوان :
Title : The Genesis Of Drama Translation Field In Iran: A Sociological Approach
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : حسین ملانظر ،
24 ) عنوان :
Title : Translating The Other In American Animations
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : حسین ملانظر ،
25 ) عنوان :
Title : Conflict Resolution Strategies In The Iran-Iraq War Books
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : حسین ملانظر ،
26 ) عنوان :
Title : Towards A Fuzzy Logic Of Translation
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : حسین ملانظر ،
27 ) عنوان :
Title : Representation Of Otherness In Persian Translations Of English Travelogues
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : حسین ملانظر ، Zeinab Amiri ،
28 ) عنوان : بررسی تأثیر دین مترجم در گزینش راهبردهای ترجمه اصطلاحات قرآنی
مشخصات نشریه : قرآن پژوهی معاصر / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : حسین ملانظر ،
29 ) عنوان :
Title : The Role Of Poetics In Translating The Poems Of Masnavi Mowlana From Persian To English
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : zahra fakuri ، حسین ملانظر ،
30 ) عنوان : رعایت همزمان دو معیار «دقّت» و «زیبایی» در ترجمۀ اصطلاحات اسلامی قرآن
Title : Observing Both Accuracy And Beauty In Translating Islamic Terms Of The Holy Qur’an: (im)possible?
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : mahmoud afruz ، حسین ملانظر ،
31 ) عنوان : مرگ فروشنده: از صفحه به صحنه
Title : Death Of A Salesman: From Page To Stage
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1395
نویسندگان : nastaran arjmandi ، حسین ملانظر ،
32 ) عنوان : 3. بررسی راهبردهای ترجمۀ دوازده دسته از اصطلاحات قرآنی
Title : Strategies Opted For In Translating Twelve Categories Of Quranic Terms
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1395
نویسندگان : mahmoud afruz ، حسین ملانظر ،
33 ) عنوان : ترجمه اصطلاحات اسلامی قرآن کریم به زبان انگلیسی با رویکرد ارایه مدلی جامع تر
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 07 / 10 / 1394
نویسندگان : محمود اردودری ، حسین ملانظر ،
34 ) عنوان : نقش عاملیت در ترجمۀ قرآن مجید
Title : Toward Translator’s Agency: A Bourdieusian Insight On Translating The Glorious Qur’an Into English
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1394
نویسندگان : مهرناز پوست فروش ، حسین ملانظر ،
35 ) عنوان : ترجمۀ اصطلاحات اسلامی قرآن کریم به زبان انگلیسی: با رویکرد ارائۀ مدلی جامع¬تر
Title : Rendering The Islamic Concepts Of The Holy Qur’an: Towards A More Comprehensive Model
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1394
نویسندگان : محمود اردودری ، حسین ملانظر ،
36 ) عنوان : پانوشت به عنوان رد پای مترجم، در خدمت التقاط¬زدایی یا ایجاد التقاط؟
Title : Footnotes As Translator’s Footprint: Serving Dehybridization Or Hybridization?
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1394
نویسندگان : محبوبه خلیلی ، حسین ملانظر ،
37 ) عنوان : پانوشت به عنوان رد پای مترجم, در خدمت التقاط زدایی یا ایجاد التقاط؟
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 20 / 07 / 1394
نویسندگان : محبوبه خلیلی ، حسین ملانظر ،
38 ) عنوان : له یا علیه ترجمه؟ تحلیل گفتمان مقام معظم رهبری در باب ترجمه
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 15 / 04 / 1394
نویسندگان : حسین ملانظر ، احسان علیپور ،
39 ) عنوان : دوره های ترجمه متون سیاسی و مطبوعاتی و نیاز بازار در ایران
Title : Political And Journalistic Translation Courses And The Market Demand In Iran
مشخصات نشریه : / European Online Journal of Natural and Social Sciences /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1394
نویسندگان : حسین ملانظر ، سمانه کامیاب ،
40 ) عنوان : له یا علیه ترجمه؟ تحلیل گفتمان مقام معظم رهبری در باب ترجمه
Title : For Or Against Translation? An Analysis Of The Supreme Leader’s Discourse On Translation
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : حسین ملانظر ، احسان علی پور ،
41 ) عنوان : به سوی عاملیت در ترجمه قرآن مجید به زبان انگلیسی بر اساس دیدگاه بوردیو
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1394
نویسندگان : حسین ملانظر ، مهرناز پوست فروش ،
42 ) عنوان :
Title : Determining Factors Behind Rendering Proper Names In Literary-Islamic Texts: Boosting The Recent Models
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : Mahmoud Ordudari ، حسین ملانظر ،
43 ) عنوان : کتابنامه ترجمه های انگلیسی آثار شهید مطهری (ره)
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : حسین ملانظر ، مهرناز پوست فروش ،
44 ) عنوان : کتابنامۀ ترجمه‌های انگلیسی آثار شهید مطهری (ره)
Title : Bibliography Of English Translations Of Shahid Mutahhari’s Works
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : حسین ملانظر ، مهرناز پوست فروش ،
45 ) عنوان : مرتجمان بومی و غیر بومی و توزیع هنجار اولیه
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : حسین ملانظر ، صابر زاهدی ،
46 ) عنوان :
Title : Norms Governing Localization Of Videogames In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : Masoud Sheikh Baha`i ، حسین ملانظر ،
47 ) عنوان :
Title : Native And Non-native Translators And The Distribution Of Initial Norms
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : حسین ملانظر ، saber zahedi ،
48 ) عنوان : عوامل تعیین¬کننده در ترجمه اسامی خاصِ متون ادبی-اسلامی: با هدف ارتقاء مدلهای فعلی
Title : Determining Factors Behind Rendering Proper Names In Literary-islamic Texts: Boosting The Recent Models
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1392
نویسندگان : محمود اردودری ، حسین ملانظر ،
49 ) عنوان :
Title : Projection Of Otherness In Diasporic Translations: Strategies And Procedures
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : حسین ملانظر ، farnaz safdari ،
50 ) عنوان :
Title : Linguistic And Cultural Hybridity In Subtitling
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : حسین ملانظر ، Mahboubeh Khalili ،
51 ) عنوان :
Title : Translation, Hybridity And Migration
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : farnaz safdari ، حسین ملانظر ،
52 ) عنوان : بررسی مقابله ای ترجمه در دورۀ استعمار و دورۀ پسااستعماری
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : حسین ملانظر ، محمد رضا حسینی ،
53 ) عنوان :
Title : Text Screening (Censorship) In Iran: A Historical Perspective
مشخصات نشریه : International Journal of Language Studies / International Journal of Language Studies /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : حسین ملانظر ،
54 ) عنوان :
Title : Signs Of Hybridness In Texts Produced In Diaspora Vs. Homeland
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : حسین ملانظر ، فاطمه پرهام ،
55 ) عنوان :
Title : Trends In And Manifestations Of Hybridity
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1388
نویسندگان : حسین ملانظر ، فاطمه پرهام ،
56 ) عنوان :
Title : A Survey Of Foreignization And Domestication Strategies In English-Persian Literary Translations
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1385
نویسندگان : Robab Montakhab ، حسین ملانظر ،
57 ) عنوان :
Title : The Holy Qur`an: Translation And Ideological Presuppositions
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1384
نویسندگان : حسین ملانظر ، S. Mohammad Mohaqeq ،
58 ) عنوان : راهبردهای همزمان در ترجمۀ شعرِ «خطاب به مارگریت- دنباله» سرودۀ ماتیو آرنولد
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : فرهاد کولی نیا ، حسین ملانظر ،
59 ) عنوان : نهضت ترجمه
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1383
نویسندگان : حسین ملانظر ،
60 ) عنوان :
Title : A Selection Of Translatıon Links And Resources
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1382
نویسندگان : حسین ملانظر ،
61 ) عنوان : وضعیت کنونی آموزش ترجمه در ایران
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1382
نویسندگان : حسین ملانظر ،
62 ) عنوان : کتابشناسی ترجمه: کتابهای انتشار یافته در ایران
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1382
نویسندگان : حسین ملانظر ،
63 ) عنوان : مطالعات ترجمه: فرهنگ، زبان و ادب
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1382
نویسندگان : حسین ملانظر ،
64 ) عنوان :
Title : Doublets In Translation
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1379
نویسندگان : حسین ملانظر ،
65 ) عنوان : شباهت واژه‌ها در زبانهای فارسی و انگلیسی
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1378
نویسندگان : حسین ملانظر ،