سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mohammadi
نام و نام خانوادگی : تیمور محمدی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد نظری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : اقتصاد سنجی-اقتصاد بخش عمومی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : mohammadi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 343 مورد)
1 ) عنوان : تاثیر ریسک نرخ ارز بر ریسک نقدینگی در بورس اوراق بهادار تهران
Title : Effect Of Exchange Rate Risk On Market Liquidity Risk In Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : چشم ‌انداز مدیریت مالی / Financial Management Perspective /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1402
نویسندگان : محمد فقهی کاشانی ، تیمور محمدی ، محمد جواد نوراحمدی ،
2 ) عنوان : ارائه مسیر بهینه تولید از میادین نفتی با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، فنی و زیست محیطی
Title : Providing The Optimal Production Path From Oil Fields Considering Economic, Technical, And Environmental Dimensions
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / اقتصاد انرژی ایران /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1402
نویسندگان : سمانه خاکسار ، تیمور محمدی ، حمید آماده ،
3 ) عنوان : تأثیر سرمایه گذاری نامشهود بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ا یرا ن
Title : The Effect Of Intangible Investment On The Total Factor Productivity In Iran's Industries
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / Economic value /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1402
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، تیمور محمدی ، علی اصغر سالم ، فروغ اسمعيلي ،
4 ) عنوان : اثـر اعمـال تعرفههـای کربـن بر میـزان تولید و تجـارت در صنایع انـرژی بـر ایـران با اسـتفاده از مدل تعادل عمومـی E-GTAP
Title : The Effects Of Imposing Carbon Tariffs On The Amount Of Production And Trade In Energy Intensive Industries In Iran Using Gtap-e General Equilibrium Model
مشخصات نشریه : بررسی های بازرگانی / بررسی های بازرگانی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1402
نویسندگان : شیدا نعمت الهی سروست ، عباس معمارنژاد ، تیمور محمدی ،
5 ) عنوان : بررسي تاثير قيمت نفت بر احتمال تحقق رژيمهاي مختلف استرس مالي: رويكرد انتقال رژيم ماركوف
Title : Determinants Of Banking Sectors's Stress In Different Oil Price Regimes Using Markov Switching Approach
مشخصات نشریه : بررسي مسائل اقتصاد ايران / بررسي مسائل اقتصاد ايران /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1402
نویسندگان : الیکا صبحی ، تیمور محمدی ، عباس شاکری ،
6 ) عنوان : بررسی رابطه ی بین دوره ای ریسک، سرمایه و کارایی: ارزیابی از بانک های ایران
Title : The Inter-temporal Relationship Between Risk, Capital, And Efficiency: Evidence From Iranian Banks
مشخصات نشریه : اقتصاد باثبات / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1402
نویسندگان : سميه ياري فرد ، علی اصغر سالم ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
7 ) عنوان : تأثیر مال یسازی بر سرمای هگذاری واقعی شرک تهای غیرمالی طی سا لهای 1398 - 1388 با استفاده از روش داد ههای تابلویی چندسطحی
Title : The Effects Of Financialization On The Physical Investment Of Non-financial Companies Listed In Tehran Stock Exchange Over 1388-1398 Used Multilevel Panel Data
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / مطالعات اقتصادی کاربردی ایران /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1402
نویسندگان : مجید حاجی ، علی نصیری اقدم ، تیمور محمدی ، عباس شاکری ،
8 ) عنوان : بررسی تأثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی تراز مالی صنعت برق ایران بر مبنای ارائه یک مدل شبیه سازی از کارکرد این بازار
Title : Analyzing The Effects Of Fuel Price Reform On Electricity Industry’s Financial Balance, Employing A Simulation Of The Function Of The Marke
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / اقتصاد مالی /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1402
نویسندگان : جمشید پژویان ، تیمور محمدی ، علی اصغر اسماعیل نیا ، الهام غفوریان ،
9 ) عنوان : بررسی تحولات اندیشه ای پیرامون ارتباط و اثرات متقابل نابرابری و رشد و دلالت های آن برای اقتصاد ایران
Title : بررسی تحولات اندیشه ای پیرامون ارتباط و اثرات متقابل نابرابری و رشد و دلالت های آن برای اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / مجلس و راهبرد /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1402
نویسندگان : قدسیه بخشی ، فرشاد مومنی ، تیمور محمدی ،
10 ) عنوان : تاثیرات صنعت گردشگری بر درآمد نفت در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
Title : The Effects Of Industry On Oil Income In The Implementation Of The General Policies Of Resistance Economy
مشخصات نشریه : فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان / سیاست های راهبردی و کلان /
تاریخ چاپ : 16 / 2 / 1402
نویسندگان : باسم عباس ، داود دانش جعفری ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، تیمور محمدی ،
11 ) عنوان : سرمایه‌گذاری‌های نامشهود در صنایع با شدت فناوری دیجیتالی بالاتر و بهره‌وری عوامل تولید
Title : Intangible Capital In Industries With Higher Digital Technology Intensity And Total Factor Productivity
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1402
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، تیمور محمدی ، علی اصغر سالم ، فروغ اسمعيلي ،
12 ) عنوان : بررسي تاثير قيمت نفت بر احتمال تحقق رژيم هاي مختلف استرس مالي: رويكرد انتقال رژيم ماركوف
Title : Determinants Of Banking Sectors's Stress In Different Oil Price Regimes Using Markov Switching Approach
مشخصات نشریه : بررسي مسائل اقتصاد ايران / بررسي مسائل اقتصاد ايران /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1402
نویسندگان : اليکا صبحي ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
13 ) عنوان : تأثیر مالی‌سازی بر سرمایه‌گذاری واقعی شرکت‌های غیرمالی طی سال‌های 1398-1388 با استفاده از روش داده‌های تابلویی چندسطحی
Title : The Effects Of Financialization On The Physical Investment Of Non-financial Companies Listed In Tehran Stock Exchange Over 1388-1398 Used Multilevel Panel Data
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / مطالعات اقتصادی کاربردی ایران /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1402
نویسندگان : مجيد حاجي ، علی نصیری اقدم ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
14 ) عنوان : بررسی انتشار شوکهای قیمت مسکن بین مناطق شهر تهران با کمک رویکرد شبکهای
Title : Analyzing The Spread Of Housing Price Shocks Across Tehran City’s Regions Using Network Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد شهری / Urban Economics /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1401
نویسندگان : حجت اله میرزائی تشنیزی ، نرگس رزبان ، تیمور محمدی ، حبیب مروت ،
15 ) عنوان : تعيين عوامل مؤثر بر مخارج خوراكي خانوارهاي شهري كشور: روش رگرسيون كوانتايل
Title : Determining The Effective Factors On The Food Expenses Of Urban Households In Iran: Quantile Regression Method
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1401
نویسندگان : مينا منصوري ، تیمور محمدی ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، حجت اله میرزائی تشنیزی ، علی اصغر سالم ،
16 ) عنوان : بررسی نقش عوامل بنیادین بازار در قیمت جهانی نفت
Title : Evaluate The Fundamental Factors On The World Oil Price
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / مطالعات اقتصاد انرژی /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : نوید سالک ، مرتضی خورسندی ، علی فریدزاد ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ،
17 ) عنوان : تأثیر ساختار مصرف انرژی بر انتشار آلودگی در کشورهای صنعتی و درحال توسعه: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)
Title : The Impact Of Energy Consumption Structure On Pollution Emissions In Industrialized And Developing Countries: A Panel Smooth Transition Regression (pstr) Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصاد صنعتی / Industrial Economic Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : نرگس خاکی ، مرتضی خورسندی ، تیمور محمدی ، علی فریدزاد ، زهرا عزیزی ،
18 ) عنوان : جانشینی پول سنتی با ارزهای مجازی و اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل DSGE
Title : Substitution Of Traditional Money With Virtual Currencies And Its Effects On Macroeconomic Variables In The Form Of Dsge Model
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد محاسباتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : میر محمد پوراقدم ، تقی ترابی ، عباس معمارنژاد ، تیمور محمدی ،
19 ) عنوان : ارزیابی فاصله تا نکول بانک‌ها (بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)
Title : Evaluating The Distance To Default Of Banks: Banks Admitted To The Stock Exchange
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / مدلسازی اقتصادی /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : قادر محمدپور اقدم ، تیمور محمدی ، مهدی ادیب پور ،
20 ) عنوان : تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای منتخب صادرکننده نفت: رویکرد مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)
Title : The Impact Of Economic Complexity Index On Greenhouse Gas Emissions In Selected Oil Exporting Countries: A Panel Gentle Transmission Regression (pstr) Model Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 31 / 11 / 1401
نویسندگان : نرگس خاکی ، مرتضی خورسندی ، تیمور محمدی ، علی فریدزاد ، زهرا عزیزی ،
21 ) عنوان : مدل سازی کسری بودجه در صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران و عوامل موثر بر آن
Title : Modeling The Budget Deficit In Different Funds Of Iran Health Insurance Organization And The Factors Affecting It
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / پژوهش های اقتصادی ایران /
تاریخ چاپ : 4 / 11 / 1401
نویسندگان : سمیرا قنبری ، حمید آماده ، داود دانش جعفری ، تیمور محمدی ،
22 ) عنوان : آزمون الگوی قیمت‌گذاری دارایی بر اساس عامل تنزیل تصادفی (SDF) رفتاری:(مطالعه بورس اوراق بهادار تهران)
Title : Asset Pricing Modeling Test Based On Behavioral Stochastic Discount Factor (sdf): A Case Study Of Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : مطالعات و سیاست های اقتصادی (سیاست های اقتصادی) (نامه مفید سابق) / مطالعات و سیاست های اقتصادی /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1401
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، حبیب مروت ، محمد مهدی باقری ،
23 ) عنوان : آزمون الگوی قیمتگذاری دارایی بر اساس عامل تنزیل تصادفی (SDF) رفتاری؛ مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
Title : Asset Pricing Modeling Test Based On Behavioral Stochastic Discount Factor (sdf): A Case Study Of Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : مطالعات و سیاست های اقتصادی / Economic Studies and Policies /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1401
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، حبیب مروت ، محمدمهدی باقری تودشکی ،
24 ) عنوان : The Impact of Oil Price Shocks on the Macroeconomic Variables of Major Oil Exporting Countries: A GVAR Approach
Title : The Impact Of Oil Price Shocks On The Macroeconomic Variables Of Major Oil Exporting Countries: A Gvar Approach
مشخصات نشریه : International Journal of Management, Accounting and Economics / International Journal of Management, Accounting and Economics /
تاریخ چاپ : 9 / 10 / 1401
نویسندگان : Elnaz Elnaz Hajebi1 ، تیمور محمدی ،
25 ) عنوان : The Responses of Stock, Gold and Foreign Exchange Markets to Financial Shocks: VAR-MGARCH Approach
Title : The Responses Of Stock, Gold And Foreign Exchange Markets To Financial Shocks: Var-mgarch Approach
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 9 / 10 / 1401
نویسندگان : وحید دهباشی ، تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ،
26 ) عنوان : The Effect of Oil Supply Shock on Global Economy: Two OPEC Oil Giants
Title : The Effect Of Oil Supply Shock On Global Economy: Two Opec Oil Giants
مشخصات نشریه : : Iranian Journal of Economic Studies / : Iranian Journal of Economic Studies /
تاریخ چاپ : 9 / 10 / 1401
نویسندگان : Elham Elham Gholampour ، تیمور محمدی ، Asghar Abolhasani ha ، Mohsen Mehrara ،
27 ) عنوان : Comparative analysis of the optimum level of manufacturing capacity in advance of the construction sector in years 2001-2018
Title : Comparative Analysis Of The Optimum Level Of Manufacturing Capacity In Advance Of The Construction Sector In Years 2001-2018
مشخصات نشریه : International Journal of Nonlinear Analysis and Applications / International Journal of Nonlinear Analysis and Applications (discontinued) /
تاریخ چاپ : 9 / 10 / 1401
نویسندگان : Mehran Hafezi Birgan ، Alireza Daghighi Asl ، تیمور محمدی ،
28 ) عنوان : آزمون بحران ریسک نقدینگی در نظام بانکی ایران: محاسبه توزیع زیان ریسک نقدینگی بانکها با روش شبیه سازی مونت کارلو
Title : Stress Test Of Liquidity Risk In Iran's Banking System: Calculating Of Loss Distribution Of Bank's Liquidity Risk With Monte Carlo Simulation Method
مشخصات نشریه : اقتصاد باثبات / stable economy journal /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : رضا طالبلو ، پریسا مهاجری ، تیمور محمدی ، لیلا خودکاری ،
29 ) عنوان : ارزیابی کارایی و پایداری روش های بتا و عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران
Title : Evaluating The Efficiency And Robustness Of Beta And Stochastic Discount Factor Methods In Iranian Stock Market
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1401
نویسندگان : حسین طلاکش نائینی ، رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، پریسا مهاجری ،
30 ) عنوان : تأثیر قراردادهای مشارکت در تولید، بیع متقابل و قرارداد نفتی ایرانIPC بر مسیر بهینه تولید و حفاری میدان یادآوران: رویکرد بهینه یابی پویا
Title : The Effect Of Production Sharing, Buyback, And Iranian Petroleum Contracts On The Optimal Production And Drilling Paths Of Yadavaran Field: A Dynamic Optimization Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 28 / 8 / 1401
نویسندگان : تیمور محمدی ، خالد الجمعه ،
31 ) عنوان : بررسی وضعیت خصوصی سازی صنایع پالایش نفت ایران با رویکرد DID (فازی)
Title : Investigating The Privatization Of Iran's Oil Refinery Industries With Did (fuzzy) Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 14 / 7 / 1401
نویسندگان : حسين اميررحيمي ، سید شمس الدین حسینی ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، تیمور محمدی ، اسماعيل صفرزاده ،
32 ) عنوان : آثار شوكهاي اقتصادي خارجی بر متغیرهاي کلان اقتصادي (GVAR) ایران: رویکرد خودرگرسیون برداري جهانی
Title : The Effect Of External Economic Shocks On Iran's Macroeconomic Variables: Global Var Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1401
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، تیمور محمدی ، حمیدرضا ارباب ، عمادالدین سخایی ،
33 ) عنوان : ارزیابی نابرابری درآمدی در مناطق شهری ایران وبرآورد سهم سطوح تحصیلات درایجاد نابرابری درآمدی
Title : Assessing Income Inequality In Iran's Urban Regions And Estimating The Share Of Education Level In Creating Inequality
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / Journal of Investment Knowledge /
تاریخ چاپ : 31 / 4 / 1401
نویسندگان : الناز امیدوار ، فرهاد غفاری ، عباس معمارنژاد ، تیمور محمدی ،
34 ) عنوان : آينده پژوهي مصرف گاز طبيعي در ايران در افق 3121 ؛ رهيافت سناريو سازي مبتني بر الگوي رگرسيون سانسور شده
Title : Future Study Of Natural Gas Consumption In Iran In The Horizon Of 2030; Approach Scenario Making Based On Regression Pattern Censored
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی / مطالعات اقتصاد انرژی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : طاهره حاجی جسینی بغدادآباد ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ،
35 ) عنوان : تأثیر مالی‌سازی بر سرمایه‌گذاری واقعی شرکت‌های غیر مالی طی سال های 1398-1388 با استفاده از روش داده های تابلویی چند سطحی
Title : The Effects Of Financialization On The Physical Investment Of Non-financial Companies Listed In Tehran Stock Exchange Over 1388-1398 Used Multilevel Panel Data
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / Quarterly Journal of Applied Economics Studies, Iran /
تاریخ چاپ : 01 / 4 / 1401
نویسندگان : مجید حاجی ، علی نصیری اقدم ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
36 ) عنوان : ارزیابی آثار مقررات زدایی در دو بازار کالا و کار بر رشد اقتصادی و بیکاری در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای توأم با قطعیت
Title : The Effects Of Deregulation In Goods And Labor Market On Iranian Economic Growth And Unemployment: A Dynamic Deterministic Equilibrium Model
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهشهای برنامه و توسعه / فصلنامه پژوهشهای برنامه و توسعه /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1401
نویسندگان : فاطمه عزیزخانی ، تیمور محمدی ،
37 ) عنوان : برر سی روش کسب فناو ر ی در صنعت بالادستی نفت وگاز ا یرا ن با استفاده  ) از نظریه با ز یها در دو حالت همکارانه )انتقال( و غیرهمکارانه )استقلال
Title : Investigating The Method Of Achieving Technology Upstream Of Iran's Oil And Gas Industry Using Game Theory In Two Modes Of Cooperation (transfer) And Non-cooperation
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1401
نویسندگان : روح ا... مددی ، تیمور محمدی ، سید نصرا... ابراهیمی ، حسین راغفر ،
38 ) عنوان : مدل سازي اثرات تكانه هاي قيمت نفت و ارتقاي تكنولوژي توليد DSGE آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي ايران: رويكرد
Title : Modeling The Effects Of Oil Price And It's Production Technology Shocks On Iran's Macroeconomic Variables: Dsge Approach
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1401
نویسندگان : حسین توکلیان ، تیمور محمدی ، یونس خداپرست ،
39 ) عنوان : بررسی اثر تکانه سیاست پولی بر حباب قیمت سهام (الگوی TVP-VAR)
Title : The Impact Of Monetary Policy Shock On The Stock Price Bubble (tvp-var Model)
مشخصات نشریه : اقتصاد با ثبات / Stable Economy Journal /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1401
نویسندگان : تیمور محمدی ، سیده محبوبه حسینی ،
40 ) عنوان : اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
Title : The Macroeconomic Effects Of Gender Discrimination In The Iranian Labor Market: Dsge Model
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS) /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1401
نویسندگان : حیدر زبیدی ، کریم امامی ، تیمور محمدی ، فرهاد غفاری ،
41 ) عنوان : کاربردهای سیاست مالی با حضور خانوارهایی با مصرف سرانگشتی با استفاده از تحلیل مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
Title : Applications Of Fiscal Policy With The Presence Of Households With Finger Consumption Using Dynamic Stochastic General Equilibrium Model Approach
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / Quarterly Journal of Applied Theories of Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1401
نویسندگان : رقیه طایفه جبار ی ، تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ،
42 ) عنوان : The Impact of Oil Price Shocks on the Macroeconomic Variables of Major Oil Exporting Countries: A GVAR Approach
Title : The Impact Of Oil Price Shocks On The Macroeconomic Variables Of Major Oil Exporting Countries: A Gvar Approach
مشخصات نشریه : International Journal of Management, Accounting and Economics / International Journal of Management, Accounting and Economics /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1401
نویسندگان : elnaz hajebi ، تیمور محمدی ،
43 ) عنوان : A Model for Examining Exchange Rate Shocks Affecting on Financial Sustainability in Export-Oriented Companies
Title : A Model For Examining Exchange Rate Shocks Affecting On Financial Sustainability In Export-oriented Companies
مشخصات نشریه : بررسی تجارت نفت / Petroleum Business Review /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1401
نویسندگان : Hanieh Ghorbania ، Farhad hanifi ، تیمور محمدی ، Gholamreza Zomorodia ،
44 ) عنوان : پیش بینی قیمت نفت خام برنت با الگوی ترکیبی مدل خاکستری غیرخطی و تصحیح پسماند آریمای خطی
Title : Brent Crude Oil Price Forecast With Hybrid Model Of Nonlinear Grey Model And Linear Arima Waste Correction
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1401
نویسندگان : حسین یادگاری ، تیمور محمدی ، حمید آماده ، عبدالرسول قاسمی ، حمید رضا مصطفایی ،
45 ) عنوان :
Title : Comparing The Volatility Spillovers Among Financial Markets In Iran Pre And Post Jcpoa: A Var-bekk-garch Approach
مشخصات نشریه : بررسی اقتصادی ایران / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 11 / 1 / 1401
نویسندگان : وحید دهباشی ، تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ، عباس شاکری حسین آباد ،
46 ) عنوان : اثرات تكانه‌های عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای كلان اقتصادی ایران: رویكرد تعادل عمومو پویای تصادفی (DSGE)
Title : The Effects Of Oil Supply And Demand Shocks On Iran's Macroeconomic Variables: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach (dsge)
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 13 / 12 / 1400
نویسندگان : یونس خداپرست ، تیمور محمدی ، حسین توکلیان ،
47 ) عنوان : Comparative analysis of the optimum level of manufacturing capacity in advance of the construction secComparative analysis of the optimum level of manufacturing capacity in advance of the construction sector in years 2001-2018tor in years 2001-2018
Title : Comparative Analysis Of The Optimum Level Of Manufacturing Capacity In Advance Of The Construction Sector In Years 2001-2018
مشخصات نشریه : International Journal of Nonlinear Analysis and Applications / International Journal of Nonlinear Analysis and Applications /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1400
نویسندگان : Mehran Hafezi Birgan ، Alireza Daghighi Asl ، تیمور محمدی ،
48 ) عنوان : The dynamics of substitution elongations between fossil fuel carriers in Iran: Policy guidelines for gas consumption in the industrial sector on the horizon 2025 using Kalman filter approach
Title : The Dynamics Of Substitution Elongations Between Fossil Fuel Carriers In Iran: Policy Guidelines For Gas Consumption In The Industrial Sector On The Horizon 2025 Using Kalman Filter Approach
مشخصات نشریه : International Journal of Nonlinear Analysis and Applications / International Journal of Nonlinear Analysis and Applications /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1400
نویسندگان : Alireza Sharifi Neja ، Roya Seifipoura ، تیمور محمدی ، Azadeh Mehrabiyan ،
49 ) عنوان : کارايی ابزارهای الکترونيک در عملکرد بانکی کشور
Title : Efficiency Of Electronic Devices In The Country's Banking Performance.
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / Urban Economics and Management /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1400
نویسندگان : فتح اله تاری ، تیمور محمدی ، مهدي نوبخت ،
50 ) عنوان : کارایی ابزارهای الکترونیک در عملکرد بانکی
Title : Investigating The Efficiency Of Electronic Devices In The Country's Banking Performance
مشخصات نشریه : اقتصاد و مدیریت شهری / Urban Economics and Management /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : فتح اله تاری ، تیمور محمدی ، مهدی نوبخت ،
51 ) عنوان : بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ
Title : Optimizing The Production Capacity Of Small And Large Industries In The Path Of Economic Development; Markov-switching Chain Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / Journal of Economic Growth and Development Research /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1400
نویسندگان : مهران حافظی بیرگانی ، علیرضا دقیقی اصلی ، محمدقلی یوسفی ، تیمور محمدی ، مرجان دامن کشیده ،
52 ) عنوان : مقایسه پیشبینی نرخ تورم مصرف کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیشبینی کننده
Title : Comparing The Forecasting Of Iranian Inflation With Many Predictors
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق) / Economic value /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1400
نویسندگان : تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ، فاطمه فهیمی فر ،
53 ) عنوان : Fluctuations in macroeconomic variables on the funding of pension funds in Iran (combined data pattern method with different frequency (MIDAS))
Title : Fluctuations In Macroeconomic Variables On The Funding Of Pension Funds In Iran (combined Data Pattern Method With Different Frequency (midas))
مشخصات نشریه : International Journal of Nonlinear Analysis and Applications / International Journal of Nonlinear Analysis and Applications /
تاریخ چاپ : 11 / 11 / 1400
نویسندگان : Hassan Najafia ، Marjan Damankeshideh ، تیمور محمدی ، Alireza Daghighi Asl ،
54 ) عنوان : پیش بینی قیمت نفت خام برنت با ترکیب تکنیک های مبتنی بر تئوری خاکستری و اقتصادسنجی
Title : Brent Crude Oil Price Forecasting By Combining Grey Theory And Econometrics Techniques
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : حسین یادگاری ، تیمور محمدی ، حمید آماده ، عبدالرسول قاسمی ، حمیدرضا مصطفایی ،
55 ) عنوان : شکاف جنسیتی دستمزد و پویاییهای آن در بازار کار ایرا ن
Title : شکاف جنسیتی دستمزد و پویای یهای آن در بازار کار ایرا ن
مشخصات نشریه : فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1400
نویسندگان : حیدر زبیدی ، کریم امامی ، تیمور محمدی ، فرهاد غفاری ،
56 ) عنوان : تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت عوامل مؤثر بر ساختار تجارت در اقتصاد ایران کاربرد روش ARDL
Title : تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت عوامل مؤثر بر ساختار تجارت در اقتصاد ایران کاربرد روش Ardl
مشخصات نشریه : اقتصاد كاربردی / /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1400
نویسندگان : مروه صدر ابادی ، فرهاد غفاری ، تیمور محمدی ، عباس معمارنژاد ،
57 ) عنوان : تحلیل نوسانات دائمی و موقت قیمت نفت برنت و صنایع وابسته به آن با بازارهای طلا و ارز : کاربردی از رویکرد شبکه
Title : Analysis Of Permanent And Temporary Fluctuations In Brent Oil Prices And Related Industries With Gold And Foreign Exchange Markets: An Application Of The Network Approach
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1400
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ، علی صادقین ،
58 ) عنوان : نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران
Title : The Role Of Expectations In The Formation Of The Price Bubble In The Stock Market
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1400
نویسندگان : مريم ايزدي ، عباس شاکری حسین آباد ، مهنوش عبداله میلانی ، تیمور محمدی ،
59 ) عنوان : رقابت پذیری صنعت برق در ایران
Title : Competitiveness Of Iran's Power Industry
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / Journal of Investment Knowledge /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : تیمور محمدی ،
60 ) عنوان : تخمین قدرت انحصاری در بازار مبتنی بر بستر سیستمی )بازار دوطرفه(: مطالعه موردی کارتهای پرداخت در ایران
Title : The Estimation Of Monopoly Power In Two Sided Markets; The Case Study Of Payment Cards In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، آقاِیی ،
61 ) عنوان : راهبرد اقتصادی برای بهبود کارایی )هزینه( شرکت های آب و فاضلاب ایران: کاربرد روش های مرزی تصادفی مبتنی بر داد ه های تابلویی1
Title : Economic Strategy For Improving The Efficiency (cost) Of Iranian Water And Sewerage Companies: An Application Of Stochastic Frontier Methods Based On Panel Data
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / Journal of Economic Strategy /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : علیرضا ابراهیم نورعلی ، کریم امامی ، تیمور محمدی ،
62 ) عنوان : بررسی نقش کیفیت نهادی در رابطه وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی در ایران: رهیافت فیلتر کالمن
Title : Investigating The Role Of Institutional Quality In Relation To The Abundance Of Natural Resources On Economic Growth In Iran: Kalman Filter Approach
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصاد سنجی / Econometric Modelling /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : فرود بیات ، رویا سیفی پور ، تیمور محمدی ، ازاده محرابیان ،
63 ) عنوان : اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف گاز طبیعی ایران، کاربرد الگوی رگرسیونی سانسورشده )توبیت(اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف گاز طبیعی ایران، کاربرد الگوی رگرسیونی سانسورشده )توبیت(
Title : The Effect Of Climate Change On Iran's Natural Gas Consumption; Application Of Censored Regression Model (tobit)
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1400
نویسندگان : طاهره حاجی جسینی بغدادآباد ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ،
64 ) عنوان : تنظیم قیمت آب مبتنی بر عملکرد شرکتهای آب و فاضالب ايران
Title : Price Regulation Based On Performance Of Iranian Water And Wastewater Companies
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1399
نویسندگان : عليرضا ابراهيمی نورع ، کریم امامی ، تیمور محمدی ،
65 ) عنوان : تجزیه و تحلیل مقایسه ای شبکه پویای تجارت بین الملل نفت خام ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1399
نویسندگان : مسعود شیرازی ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ، علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ،
66 ) عنوان : تعیین قاعده مالی تراز بودجه‌ ای برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1399
نویسندگان : حسین توکلیان ، تیمور محمدی ، ابراهیم صیامی عراقی ،
67 ) عنوان : یک طرح عددی و مدل‌سازی گزینه‌های واقعی برای ارزیابی یک میدان نفتی فرضی تحت عدم قطعیت
Title : A Numerical Scheme And Real Options Modelling For Evaluation Of A Hypothetical Oil Field Under Uncertainties
مشخصات نشریه : / International Journal of Oil Gas and Coal Technology /
تاریخ چاپ : 3 / 11 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ،
68 ) عنوان : عوامل مرتبط با جریان ورودی FDI به منطقه MENA: یک بررسی تجربی
Title : Factors Associated With Fdi Inflows To Mena Region: An Empirical Examination
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1399
نویسندگان : Sanaz Khataee ، akbar komeijani ، تیمور محمدی ، Abbas Memarnezhad ،
69 ) عنوان : محدودیت تراز پرداخت‌ها و رشد اقتصادی: شواهدی از قانون تیروال در کشورهای در حال توسعه نفتی (رهیافت ARDL و کالمن فیلتر)
Title : Balance Of Payments Constraint And Economic Growth: Evidence From The Thirlwall’s Law In Developing Oil Countries (ardl And Kalman Filter Approach)
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : علی عرب مازار یزدی ، تیمور محمدی ، عاطفه تکلیف ،
70 ) عنوان : مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با تاگید بر مدل های گزینشی نمودن و متوسط گیری الگوی پویا
Title : Comparison Of Different Methods Of Predicting Iran's Economic Growth With An Emphasis On Dynamic Model Selection And Dynamic Model Averaging
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق) / The Economic Reseach /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ، ناصر خیابانی ، جاوید بهرامی ،
71 ) عنوان : الزامات نظارت احتیاطی کلان و تأثیر آن بر ثبات نظام بانکی ایران
Title : Macro-prudential Supervision Requirements And Its Impact On The Stability Of The Iranian Banking System *
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : حسن سامانی پور ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، مهدی تقوی ،
72 ) عنوان : رابطه بازارمالی ایران با بازارهای داخلی وخارجی مبتنی بر تحلیل علّیت در گشتاورهای توزیع
Title : Iran Financial Market Relation With Domestic And International Markets Based On Causality In Moments Of Distribution Analysis
مشخصات نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1399
نویسندگان : مریم مقدس بیات ، شمس اله شیرین بخش ، تیمور محمدی ،
73 ) عنوان : انتخاب مدل مناسب در بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای منتخب اسلامی صادرکننده نفت
Title : Selecting An Appropriate Model To Study The Transmission Volatility Between The Financial Markets Of Selected Islamic Oil Exporting Countries
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / Quarterly Journal of Applied Theories of Economics /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ،
74 ) عنوان : ارائه شبکه ای برای اندازه گیری ارتباطات نوسانات پویا در بازارهای نفت و مالی
Title : Providing A Network For Measuring The Dynamics Volatility Connectedness Of Oil And Financial Markets
مشخصات نشریه : / Journal of Information Systems and Telecommunication /
تاریخ چاپ : 20 / 8 / 1399
نویسندگان : ناصر غلامی ، تیمور محمدی ، حمید آماده ، مرتضی خورسندی ،
75 ) عنوان : طراحی مدلی برای سنجش پویایی ارتباطات تلاطمات بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای جهانی
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1399
نویسندگان : ناصر غلامی ، تیمور محمدی ، عبدالرسول قاسمی ،
76 ) عنوان : همبستگی پویا بین بازار نفت با بازارهای مالی، صنایع نفتی و پتروشیمی در ایران
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی / /
تاریخ چاپ : 14 / 07 / 1399
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ، حسین توکلیان ، علی صادقین ،
77 ) عنوان : ارزیابی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه صنعتی کشورهای درحال توسعه
Title : The Evaluation Of The Impact Of Trade Facilitation On Bilateral Industrial Trade In Developing Countries
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصاد صنعتی / Journal of Industrial Economic Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : فتح اله تاری ، جواد رضایی ، تیمور محمدی ، سمیه شاه حسینی ،
78 ) عنوان : تأثیر بازدهی نرخ ارز در چندک‌های مختلف بازدهی سهام - رهیافت رگرسیون کوانتیل
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1399
نویسندگان : احیا عیوضی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، تیمور محمدی ،
79 ) عنوان : رابطه بازارمالی ایران با بازارهای داخلی وخارجی مبتنی بر تحلیل علّیت در گشتاورهای توزیع
Title : Relationship Of Iranian Financial Markets With Internal And External Markets: Causality Analysis In Distribution Moments Approach
مشخصات نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / Financial Knowledge of Securities Analysis /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ،
80 ) عنوان : تأثیر بازدهی نرخ ارز در چندک های مختلف بازدهی سهام - رهیافت رگرسیون کوانتیل
Title : The Effect Of Exchange Rate Returns On Different Stocks Of Stock Returns - Quantile Regression Approach
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : محمد مهدی مجاهدی موخر ، تیمور محمدی ،
81 ) عنوان : اثر آزادسازی قیمت گاز طبیعی بر تابآوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران
Title : The Effect Of Gas Price On The Resilience Of The Gas Distribution System In Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید آماده ، عاطفه تکلیف ، خلیل قدیمی دیزج ،
82 ) عنوان : واکنش بازارهای ارز، سهام و طلا نسبت به تکانه‌های مالی در ایران: با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم
Title : The Responses Of Stock, Gold And Foreign Exchange Markets To Financial Shocks: Var-mgarch Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : وحید دهباشی ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، جاوید بهرامی ،
83 ) عنوان : تاثیر خصوصی سازی بانکها بر نقدینگی نظام بانکی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 13 / 06 / 1399
نویسندگان : فتح اله تاری ، تیمور محمدی ، محسن فدوی Fadavi ،
84 ) عنوان : اثر آزادسازی قیمت گاز طبیعی بر 1آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران
Title : The Effect Of Natural Gas Price Liberalization On The Efficiency Of Iran's Natural Gas Distribution System
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS) /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید آماده ، عاطفه تکلیف ،
85 ) عنوان : رژیم های نرخ ارز و تجارت بین الملل شواهدی از مراودات تجاری ایران و شرکای عمده تجاری (رویکرد PPML)
Title : Exchange Rate Regimes And International Trade Evidence Of Trade Relations Iran And Major Trading Partners (ppml Approach)
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصاد سنجی / Econometric Modelling /
تاریخ چاپ : 31 / 4 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ،
86 ) عنوان : تخمین بیزی رابطه بین نوسانات بازده و حجم معاملات سهام شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از توزیع‌های دم‌چربی اریب
Title : Bayesian Estimation Of The Relationship Between Return Volatility And Stock ‎trading Volume Of The Main Tehran’s Stock Exchange Index‎ Using Skewed Fat-tail Distributions
مشخصات نشریه : / Journal of Advanced Pharmacy Education and Research /
تاریخ چاپ : 20 / 4 / 1399
نویسندگان : میرزایی ، تیمور محمدی ، محمدرضا صالحی راد ، رضا طالبلو ،
87 ) عنوان : نقش ادغام مالی بین المللی بر نوسانات تولید و تورم در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 07 / 04 / 1399
نویسندگان : پگاه پاشا زانوس ، جاوید بهرامی ، تیمور محمدی ، حسین توکلیان ،
88 ) عنوان : بررسی آثار شوک‌ ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی
Title : Investigating The Effects Of Shock Caused By Corona Virus On Iran's Economy: Application Of Global Vector Autoregression Model
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، عماد الدین سخائی ، تیمور محمدی ، حمیدرضا ارباب ،
89 ) عنوان : بررسی توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده در ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1399
نویسندگان : علیرضا نظری ، علی نصیری اقدم ، داود دانش جعفری ، تیمور محمدی ، پریسا مهاجری ،
90 ) عنوان : پویایی‌های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازارهای سهام و طلا: رهیافت VAR-DCC-GARCH
Title : Dynamics Of Optimal Risk Hedging Ratios In Stock And Gold Markets: The Var-dcc-garch Approach
مشخصات نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1399
نویسندگان : امین حاتمی ، تیمور محمدی ، فرهاد کاشی ، اصغر ابوالحسنی ،
91 ) عنوان : بررسی اثرات سرریز شوک ناشی از سیاست مالی دولت آمریکا بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافت GVAR
Title : Investigating The Effects Of Shock Overflow Due To Us Government Fiscal Policy On Macroeconomic Variables In Iran: The Gvar Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1399
نویسندگان : جهانگیر قربانزاد ، رحمان سعادت ، تیمور محمدی ، اسمعیل ابونوری ،
92 ) عنوان : ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید طی دورههای رکود و رونق در اقتصاد ایران
Title : Assessment Of Credit Channel On Output During Recession And Boom Period In Iran's Economy
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1399
نویسندگان : احمد عربیان مهدی ، علی اکبر خسروی ، مهدی پدرام ، تیمور محمدی ،
93 ) عنوان : برآورد بیزی رابطه میان تلاطم بازدهی و حجم معاملات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
Title : Bayesian Estimation Of The Relationship Between Yield Volatility And Total Trading Volume Of The Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1399
نویسندگان : ابراهیم حاج خان میرزای ، تیمور محمدی ، محمدرضا صالحی راد ، رضا طالبلو ،
94 ) عنوان : اثر تکانه های خارجی بر متغیرها ی کلان اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE)
Title : The Effect Of External Shocks On Macroeconomic Variables For The Iranian Economy In The Form Of New Keynesian Dsge Model.
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1399
نویسندگان : سجاد برومند ، تیمور محمدی ، عباس معمارنژاد ، افشین باغفلکی ،
95 ) عنوان : اثر تکانه‌های خارجی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) نیوکینزی
Title : The Effect Of External Shocks On Macroeconomic Variables For The Iranian Economy In The Form Of New Keynesian Dsge Model
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ،
96 ) عنوان : مقایسه پیش ‏بینی نرخ تورم مصرف‌کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش ‏بینی کننده
Title : Comparing The Forecasting Of Iranian Inflation With Many Predictors
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق) / Economic value /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ،
97 ) عنوان :
Title : A Dynamic Network Comparison Analysis Of Crude Oil Trade: Evidence From Eastern Europe And Eurasia Countries
مشخصات نشریه : Zagreb International Review of Economics and Business / Zagreb International Review of Economics and Business /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1399
نویسندگان : masoud shirazi ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ، Jurica Simurina ، علی فریدزاد ، عاطفه تکلیف ،
98 ) عنوان : ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید طی دورههای رکود و رونق در اقتصاد ایران
Title : Assessment Of Credit Channel On Output During Recession And Boom Period In Iran's Economy
مشخصات نشریه : فصلنامه علمي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران / /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ،
99 ) عنوان : اثر تکانههای خارجی بر متغیرها ی کلان اقتصاد ایران در قالب یک مدل  نیوکینزی (DSGE) تعادل عمومی پویای تصادفی
Title : The Effects Of External Shocks On Iranian Macroeconomic Variables In A New Keynesian Dsge Model
مشخصات نشریه : نشریه علمی )فصلنامه( پژوهشها و سیاستهای اقتصادی / نشریه علمی )فصلنامه( پژوهشها و سیاستهای اقتصادی /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ،
100 ) عنوان : بررسی اثرات سرریز شوک ناشی از سیاست مالی دولت آمریکابر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافت GVAR
Title : Investigating The Effects Of Shock Overflow Due To Us Government Fiscal Policy On Macroeconomic Variables In Iran: Gvar Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ،
101 ) عنوان : بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
Title : The Effect Of The Interaction Of Political Stability And Size Of The Economy On The Inflows Of Foreign Direct Investment (fdi)
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / Quarterly Journal of New Economy And Trade /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمیدرضا ارباب ،
102 ) عنوان : بررسی تاثیر قیمت نفت بر قیمت سهام و طلا در رژیمهای مختلف بازار انرژی
Title : Investigating The Effect Of Oil Prices On Stock And Gold Prices In Different Energy Market Regimes
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1398
نویسندگان : مریم میلادی فر ، تیمور محمدی ، بیت الله اکبری مقدم ،
103 ) عنوان : اثر شوک قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت در اقتصاد جهانی:رهیافت Global VAR
Title : Impacts Of Oil Price Shocks On Macroeconomic Variables Of Oil Exporting And Importing Countries: A Global Var Approach
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالرسول قاسمی ، مرتضی خورسندی ، صباح باقری ،
104 ) عنوان : نقش کیفیت نهادها در کارایی فنی کشورهای منتخب آسیا و خاورمیانه؛ رهیافت تحلیل مرزی تصادفی
Title : The Role Of Institutional Quality In The Technical Efficiency Of The Selected Countries Of Asia And The Middle East: Stochastic Frontier Analysis Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگوسازی / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، علیرضا رعنایی ، مهدی دارابی ،
105 ) عنوان : رشد محدود شده تراز پرداخت‌ها در دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه‌یافته نفتی (مطالعه موردی ایران و نروژ)
Title : Balance Of Payment Constrained Growth In Tow Developing And Developed Oil-exporting Economies (case Study: Iran And Norway).
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی عرب مازار یزدی ، عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ، رضا جلال پناهی ،
106 ) عنوان : اثر اعمال مالیات سبز بر درآمد مالیاتی دولت )مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD
Title : The Effect Of Green Tax On Government Tax Revenues
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهشهای برنامه و توسعه / /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ،
107 ) عنوان : مقایسه عملکرد رو ش هاي مختلف پیشبینی شاخص قیمت تولیدکننده در ایران
Title : Comparing The Performance Of Different Methods Of Forecasting Producer Price Index In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ،
108 ) عنوان : سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانکهای ایران
Title : Exchange Rate Threshold Affecting Financial Stability Of Iranian Banks
مشخصات نشریه : راهبرد مدیریت مالی / Journal of Financial Management Strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، مهدی تقوی ، حسن سامانی پور ،
109 ) عنوان : سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانکهای ایران
Title : Exchange Rate Threshold Level Affecting The Financial Stability Of Iranian Banks
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Economic Research Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
110 ) عنوان : بررسی تاثیر قیمت نفت بر قیمت سهام و طلا در رژیم های مختلف بازار انرژی
Title : Investigating The Effect Of Oil Prices On Stock And Gold Prices In Different Energy Market Regimes
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ،
111 ) عنوان : اثرات شوک قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در اقتصاد جهانی: رهیافت Global VAR
Title : Impacts Of Oil Price Shocks On Macroeconomic Variables Of Oil Exporting And Importing Countries: A Global Var Approach
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / http://iiesj.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1 /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالرسول قاسمی ، مرتضی خورسندی ،
112 ) عنوان : بررسی عملکرد رژیمهای ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین المللی برای اقتصاد ایران:رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی
Title : Investigating The Performance Of Currency Regimes In Production And Inflation Fluctuations Under International Financial Integration Conditions For Iran: Using A Dsge Model
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1398
نویسندگان : پگاه پاشا زانوس ، جاوید بهرامی ، حسین توکلیان ، تیمور محمدی ،
113 ) عنوان : مطالعه تابآوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران
Title : Study Of Iranian Natural Gas Distribution System Resilience
مشخصات نشریه : سیاستگذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید آماده ، عاطفه تکلیف ،
114 ) عنوان : رشد محدودشده تراز پرداخت‌ها در دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه‌یافته نفتی (مطالعه موردی ایران و نروژ)
Title : Balance Of Payment Constrained Growth In Tow Developing And Developed Oil-exporting Economies (case Study: Iran And Norway)
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی عرب مازار یزدی ، عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ،
115 ) عنوان : تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت نفت با تأکید بر ریسک سیاسی کشورهای عضو اوپک
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1398
نویسندگان : علی تک روستا ، تیمور محمدی ، پریسا مهاجری ، عباس شاکری حسین آباد ، عبدالرسول قاسمی ،
116 ) عنوان : تأثیر تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای منتخب با تأکید بر تکانه های ناشی از ریسک سیاسی اوپک
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1398
نویسندگان : علی تک روستا ، پریسا مهاجری ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
117 ) عنوان : تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای
Title : The Influence Of Banking Facilities Distribution On Iran’s Economic Growth; By Emphasis On Incorporating & Exchanging Contracts
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامي / مطالعات اقتصاد اسلامي /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : جواد طاهرپور ، تیمور محمدی ، رضا فردی ،
118 ) عنوان : بیمه و ساختار نظام مالی: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته
Title : Insurance And The Structure Of The Financial System: A Generalized Torque Approach
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1398
نویسندگان : محمد نصر اصفهانی ، تیمور محمدی ،
119 ) عنوان : مقدمه ای بر مدل سازی عامل پایه واقتصاد محاسباتی عامل پایه:ارائه یک مدل ساده برای بازار با اطلاعات نامتقارن
Title : An Introduction To Agent Based Modeling And Agent Based Computational Economics; A Simple Model For Markets Where Consumers Are Imperfectly Informed
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1398
نویسندگان : محسن کریمی ، تیمور محمدی ،
120 ) عنوان : تأثیر تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای منتخب با تأکید بر تکانه های ناشی از ریسک سیاسی اوپک
Title : Impact Of Oil Price Shocks On Economic Growth And Inflation Of Selected Countries With Emphasis On Shocks Caused By Opec Political Risk
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / Iranian Journal of Energy Economics /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : علی تک روستا ، پریسا مهاجری ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
121 ) عنوان : تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای عضو اوپک
Title : Analysis Of Factors Affecting Oil Prices With Emphasis On The Political Risk Of Opec Member Countries
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : علی تک روستا ، تیمور محمدی ، پریسا مهاجری ، عباس شاکری حسین آباد ، عبدالرسول قاسمی ،
122 ) عنوان : تاثیر نوسانات بازارهای مالی جهانی بر بازار نفت با تاکید بر بحران مالی 2008
Title : The Effect Of Financial Markets Volatilities On Oil Market; An Emphasis On 2008 Financial Crisis
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، محمد جعفری ،
123 ) عنوان : بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت 1GVAR
Title : Effect Of U.s. Monetary Policy Shock On Gdp Of Oil-exporting Countries: A Gvar Approach
مشخصات نشریه : فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی / /
تاریخ چاپ : 29 / 09 / 1398
نویسندگان : الناز حاجبی ، محمد جواد رزمی ، محمد حسین مهدوی عادلی ، تیمور محمدی ،
124 ) عنوان : هزینه رفاه شوک های خارجی و قاعده بهینه سیاست پولی  برای اقتصاد ایران
Title : The Cost Of Welfare Of Foreign Shocks And The Optimal Rule Of Monetary Policy For The Iranian Economy
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 30 / 7 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ،
125 ) عنوان : تحلیل شبکه های پیچیده در بورس ایران: کاربرد مرکزیت
Title : Complex Networks Analysis In Iran Stock Market: The Application Of Centrality
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1398
نویسندگان : هادی اسماعیلپورمقدم ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
126 ) عنوان : تحلیل شبکه های پیچیده در بورس ایران: کاربرد مرکزیت
Title : Complex Networks Analysis In Iran Stock Market
مشخصات نشریه : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications / /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1398
نویسندگان : HADI ESMAEILPORMOGHADDAM ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، Abas Shakeri Hosein Abad ،
127 ) عنوان : تحلیل شبکه های پیچیده در بازار سهام ایران
Title : Complex Networks Analysis In Iran Stock Market
مشخصات نشریه : فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن / Physica A: Statistical Mechanics and its Applications /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ،
128 ) عنوان : رویکردی بین کشوری جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر جهش نرخ ارز
Title : An Inter-country Approach To Analyze Effective Factors On Exchange Rate Overshooting
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 2 / 7 / 1398
نویسندگان : آزاده بردبار ، رحمان سعادت ، کمیل طیبی ، تیمور محمدی ،
129 ) عنوان : بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت
Title : Effect Of U.s. Monetary Policy Shock On Gdp Of Oil-exporting Countries: A Gvar Approach
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادسنجی / /
تاریخ چاپ : 02 / 07 / 1398
نویسندگان : الناز حاجبی ، محمد جواد رزمی ، محمد حسین مهدوی عادلی ، تیمور محمدی ،
130 ) عنوان : پویایی‌های کلان اقتصادی مقررات‌زدایی در بازارهای محصول و کار در کشورهای منا: رهیافت PANEL VAR
Title : Macroeconomic Dynamics Of Deregulation In Product And Labor Markets In Mena Countries: The Panel Var Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، فاطمه عزیزخانی ، حسن طائی ، جاوید بهرامی ،
131 ) عنوان : تاثیر نوسانات بازارهای مالی جهانی بر بازار نفت با تاکید بر بحران مالی 2008
Title : Impact Of Global Financial Market Fluctuations On The Oil Market With Emphasis On The 2008 Financial Crisis
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، محمد جعفری ،
132 ) عنوان : پویایی‌های کلان اقتصادی مقررات‌زدایی در بازارهای محصول و کار در کشورهای منا: رهیافت PANEL VAR
Title : Dynamics Of The Effects Of Deregulations In The Commodity And Labor Markets In Mena Countries: A Panel Var Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / پژوهش های اقتصادی ایران /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، فاطمه عزیز خانی ، حسن طائی ، جاوید بهرامی ،
133 ) عنوان : رویکردی بین کشوری جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر جهش نرخ ارز
Title : An Inter-country Approach To Analyze Effective Factors On Exchange Rate Overshooting
مشخصات نشریه : فصلنامه علمي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ،
134 ) عنوان : مقدمه ای بر مدل‌سازی عامل پایه و اقتصاد محاسباتی عامل‌پایه؛ ارائه یک مدل ساده برای بازار با اطلاعات نامتقارن
Title : An Introduction To Agent Based Modeling And Agent Based Computational Economics; A Simple Model For Markets Where Consumers Are Imperfectly Informed
مشخصات نشریه : فصلنامه نظریه‌­های کاربردی اقتصاد / فصلنامه نظریه‌­های کاربردی اقتصاد /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ،
135 ) عنوان : نقش کیفیت نهادها در کارایی فنی کشورهاي منتخب آسیا و خاورمیانه؛ رهیافت تحلیل مرزي تصادفی
Title : The Role Of Institutional Quality In The Technical Efficiency Of The Selected Countries Of Asia And The Middle East: Stochastic Frontier Analysis Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ،
136 ) عنوان : بیمه و ساختار نظام مالی: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته
Title : Insurance And The Structure Of The Financial System: A Generalized Torque Approach
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / Management tomorrow /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : محمد نصر اصفهانی ، تیمور محمدی ،
137 ) عنوان : بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR
Title : Effect Of U.s. Monetary Policy Shock On Gdp Of Oil-exporting Countries: A Gvar Approach
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصاد سنجی / Econometric Modelling /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ،
138 ) عنوان : براورد تقاضای فراورده های نفتی بوسیله مدل حالت-فضا و دلالتهای حاصله برای ازادسازی قیمت انها
Title : Estimating Oil Products Demand By State-space Model And Relevant Guidelines For Price Liberalization.
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1398
نویسندگان : هوشمند هاشمی ، تیمور محمدی ، فرزانه خلیلی ،
139 ) عنوان : براورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط(cv) و مدل رگرسیون لاجیت
Title : Estimating Willingness To Pay For Supplementary Health Insurance; Applications Of The Contingent Valuation Method And Logit Regression Model
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1398
نویسندگان : احمد جعفری صمیمی ، سعید کریمی پتانلار ، تیمور محمدی ، موسی تاتار ،
140 ) عنوان : رشد بخشی و مرکزیت در بازار سهام ایران: کاربرد تحلیل شبکه‌های پیچیده
Title : Sectoral Growth And Centrality In Stock Market In Iran: Application Of Complex Network Analysis
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1398
نویسندگان : هادی اسماعیلپورمقدم ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
141 ) عنوان : كارايي و بهرهوري مراكز آموزش عالي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي : مقايسه روشهاي شاخص مالم كوئيست و رگرسيون بوت استرپ كوتاه شده
Title : Efficiency And Productivity Of Azad Islamic University Branches
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهشهای اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ،
142 ) عنوان : برآورد تقاضای فرآورده های نفتی به وسیله مدل حالت-فضا و دلالت های حاصله برای آزادسازی قیمت آن ها
Title : Estimating Oil Products Demand By State-space Model And Relevant Guidelines For Price Liberalization
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / مطالعات اقتصاد انرژی /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ،
143 ) عنوان : تئوری ارزش فرین و ارزش در معرض ریسک: کاربردی از بازار نفت اوپک
Title : Extreme Value Theory And Value At Risk: Application To Opec Market
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ،
144 ) عنوان : اثر نفوذ رانتی در تعمیق تأثیر ناکارایی نهادی بر پدیده نفرین منابع؛ رهیافت SFA
Title : The Effect Of Rent Influence On Deepening The Effect Of Institutional Inefficiency On The Resource Curse Phenomenon; Sfa Approach
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ،
145 ) عنوان : تحلیل رفتار شهروندان تهرانی در استفاده از حمل و نقل عمومی: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 12 / 6 / 1398
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ، هدیه خالدی ،
146 ) عنوان : هزینه رفاه شوک های خارجی و قاعده بهینه سیاست پولی برای اقتصاد ایران
Title : The Cost Of Welfare Of Foreign Shocks And The Optimal Rule Of Monetary Policy For The Iranian Economy
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1398
نویسندگان : سجاد برومند ، تیمور محمدی ، جمشید پژویان ، اسداله فرزین وش ، عباس معمارنژاد ،
147 ) عنوان : تحلیل مقایسه ای استراتژ یهای کاهش شدت انرژی در ایران (رهیافت سیستم پویای قیمت انرژی -عرضه انرژی - رشد اقتصادی)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 02 / 06 / 1398
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ، تیمور محمدی ، فرشته محمدیان ،
148 ) عنوان : اثر شوک عوامل موثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران:رویکرد خودرگرسیون برداری پارامترمتغیر زمان
Title : Effect Of Shock Factors Affecting Financial Crises In Iran's Economy: Autoregressive Vector Models Variable Time Parameters
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 2 / 6 / 1398
نویسندگان : عذار بیانی ، تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ، حسین توکلیان ،
149 ) عنوان : برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت
Title : Estimating Willingness To Pay For Supplementary Health Insurance; Applications Of The Contingent Valuation Method And Logit Regression Model
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ،
150 ) عنوان : تاثیر خصوصی سازی بانکها بر نقدینگی نظام بانکی اایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1398
نویسندگان : فتح اله تاری ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، محسن فدوی Fadavi ،
151 ) عنوان : تاثیر خصوصی سازی بانکها بر نقدینگی نظام بانکی اایران
Title : The Impact Of Bank Privatization On The Liquidity Of The Iranian Banking System
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Economic research and policies /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1398
نویسندگان : فتح اله تاری ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، محسن فدوی ،
152 ) عنوان : تحلیل شبکه پیچیده درایران
Title : Complex Network Analysis In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
153 ) عنوان : عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی: رویکرد میانگین گیری بیزی
Title : Factors Affecting Financial Crises: The Bayesian Model Averaging
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1398
نویسندگان : عذرا بیانی ، تیمور محمدی ،
154 ) عنوان : رشدبخشی و مرکزیت در بازار سهام ایران:کاربرد تحلیل شبکه های پیچیده
Title : Sectoral Growth And Centrality In Stock Market In Iran: Application Of Complex Network Analysis
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1398
نویسندگان : هادی اسماعیل پور ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
155 ) عنوان : رشد بخشی و مرکزیت ذر بازار سهام ایران:کاربرد تحلیل شبکه پیچیده
Title : Growth And Centrality In The Iranian Stock Market: The Application Of Complex Network Analysis
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Economic research and policies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، محمد فقهی کاشانی ، تیمور محمدی ،
156 ) عنوان : طراحي و تدوين مدل ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور با استفاده از مدلهاي چندسطحي
Title : Design And Develop A Model Of Credit Risk In The Banking System (multilevel Modelling)
مشخصات نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / Financial Knowledge of Securities Analysis /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ،
157 ) عنوان : برآورد شکاف سیاستی و تمکین مالیات بر ارزش‌افزوده در استان‌های کشور
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 29 / 03 / 1398
نویسندگان : فاطمه میرجلیلی ، علی نصیری اقدم ، پریسا مهاجری ، تیمور محمدی ،
158 ) عنوان : بررسی عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران
Title : Investigating The Factors Of Non-realizing Sustainable Economic Growth In Terms Of Social Capital In Iran,s Economy
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 02 / 03 / 1398
نویسندگان : بابک چراغی ، تقی ترابی ، تیمور محمدی ، مهدی تقوی ،
159 ) عنوان : ارائه شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌های پیچیده
Title : Provide A New Indicator To Reflect Stock Market Behavior Using A Complex Network Analysis Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1398
نویسندگان : هادی اسماعیل پور ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
160 ) عنوان : تأثیر تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای منتخب با تأکید بر تکانه های ناشی از ریسک سیاسی اوپک
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1398
نویسندگان : علی تک روستا ، پریسا مهاجری ، تیمور محمدی ،
161 ) عنوان : تخمین بیزی رابطه بین نوسانات بازده و حجم معاملات سهام شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از توزیع دم چرب منحنی
Title : Bayesian Estimation Of The Relationship Between Return Volatility And Stock Trading Volume Of The Main Tehran’s Stock Exchange Index Using Skewed Fattail Distributions*
مشخصات نشریه : / Journal of Economic & Social Research /
تاریخ چاپ : 11 / 2 / 1398
نویسندگان : Ebrahim Sarraf ، تیمور محمدی ،
162 ) عنوان : مقایسه روشهای مختلف تخمین احتمال مبادله آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران
Title : Comparing Different Methods Of Estimation For Probability Of Informed Trading In Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1398
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، میلاد رحمانیانی ،
163 ) عنوان : مقایسه روشهای مختلف تخمین احتمال مبادله آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران
Title : Comparison Of Different Methods For Estimating The Probability Of Informed Exchange In Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1398
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، میلاد رحمانیانی ،
164 ) عنوان : ارائه شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های پیچیده
Title : Provide A New Indicator To Reflect Stock Market Behavior Using A Complex Network Analysis Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1398
نویسندگان : هادی اسماعیلی پور مقدم ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
165 ) عنوان : پویاییهای نسبت بهینه پوشش ریسک در بازارهای سهام و طلا: رهیافتVAR-DCC-GARCH
Title : Dynamics Of Optimal Risk Hedging Ratios In Stock And Gold Markets: The Var-dcc-garch Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ،
166 ) عنوان : تأثیر نرخ ارز، قیمت نفت و شوک های تورمی جهانی بر متغیرهای کلان اقتصادی اقتصاد ایران در قالب مدل DSGE1
Title : The Effect Of Exchange Rate, Oil Prices And Global Inflation Shocks On Macroeconomic Variables For The Iranian Economy In The Form Of A Dsge Model1
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 09 / 12 / 1397
نویسندگان : saajad boroumand ، تیمور محمدی ، Jamshid Pajooyan ، Abbas Memarnezhad ،
167 ) عنوان : اثر نامتقارن تکانههای سیاست مالی بر اقتصاد ایران: الگویdsge باتقریب مرتبه دوم
Title : The Asymmetric Effects Of Fiscal Policy Shocks On Iranian Economy: Dsge Model With Second Order Approximation
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 12 / 1397
نویسندگان : زهراسادات رئیسی گاوگانی ، تیمور محمدی ، فرهاد غفاری ، عباس معمارنژاد ،
168 ) عنوان : مطالعه تطبیقی مقیاس معادل خانوارهای شهری ایران قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها
Title : Comparative Study Of “equivalence Scale” For Iranian Urban Households; Before And After Implementation Of Targeted Subsidies Plan
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 04 / 09 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی اصغر سالم ، فاطمه میر محمدعلی تجریشی ،
169 ) عنوان : مطالعه تطبیقِ مقیاس معادل خانوارهای شهری ایران قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها
Title : Comparative Study Of “equivalence Scale” For Iranian Urban Households; Before And After Implementation Of Targeted Subsidies Plan
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی اصغر سالم ، فاطمه میر محمد علی ،
170 ) عنوان : نقش نهادها در افزایش تاب آوری اقتصادی با تاکید بر شرکت‌های دانش بنیان در یک مدل DSGE
Title : The Role Of Institutions In Increasing Economic Resilience With Emphasis On Knowledge-based Companies In A Dsge Model
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی بسیج / Strategic studies of mobilization /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
171 ) عنوان : برآورد تقاضای بنزین در ایران طی دوره زمانی 1374 تا 1396 با استفاده از مدل حالت فضا و دلالتهای حاصله برای آزادسازی - قیمت آن
Title : Estimating Gasoline Product Demand In Iran During The Period From 1995 To 2017 Using The State-space Model And Relevant Guidelines For Price Liberalizations
مشخصات نشریه : فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ / فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ،
172 ) عنوان : کاربرد مدل مدهای گذرا در برآورد ارزش بنیادی و موقتی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: تلفیق رهیافت فضا - حالت و انتقال رژیم مارکف
Title : Fad Models With Markov Switching Hetroskedasticity: Decomposing Tehran Stock Exchange Return Into Permanent And Transitory Components
مشخصات نشریه : پژوهشهای اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالساده نیسی ، مهنوش عبداله میلانی ،
173 ) عنوان : تأثیر نوسانات بازارهای مالی، بر قیمت نفت و امنیت اقتصادی ایران
Title : The Effect Of Financial Market Fluctuations On Oil Prices And Economic Security In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1397
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، محمد جعفری ، تیمور محمدی ،
174 ) عنوان : کاربرد مدل مدهای گذرا در برآورد ارزش بنیادی و موقتی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: تلفیق رهیافت فضا - حالت و انتقال رژیم مارکف
Title : Fad Models With Markov Switching Hetroskedasticity: Decomposing Tehran Stock Exchange Return Into Permanent And Transitory Components
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالساده نیسی ، مهنوش عبداله میلانی ، سحر حواج ،
175 ) عنوان : انتقال نرخ ارز شرطی به قیمت مصرف کننده در ایران: رهیافت DSGE
Title : Onditional Exchange Rate Pass-through To Consumer Prices In Iran: A Dsge Approach
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1397
نویسندگان : متین سادات برقعی ، تیمور محمدی ،
176 ) عنوان : واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به تغییرات قیمت نفت خام در بازار منطقه‌ای اروپا و آسیا: رهیافت انتقال رژیم مارکف برداری
Title : The Reaction Of The Natural Gas Price To The Changes Of The Crude Oil Price In Europe And Asia Regional Markets: Msvar Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالرسول قاسمی ، امیر نکونام ،
177 ) عنوان : ارزیابی مدل های ریسک اعتباری بانک ها با رویکرد ویژگی های اخلاقی مشتریان
Title : Evaluating The Credit Risk Models In Banks With Customer Ethical Characteristics Approach
مشخصات نشریه : فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ، هادی جوهری ،
178 ) عنوان : تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC
Title : Analysis Of Fluctuations In Tehran Stock Exchange Using Msbvar-dcc Model
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت مالی / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1397
نویسندگان : مریم مقدس بیات ، شمس اله شیرین بخش ، تیمور محمدی ،
179 ) عنوان : رتبه بندی عوامل موثر بر تقاضای سفر هوایی از ایران ایر در کوتاه و بلندمدت(رهیافت ARDL)
Title : The Ranking Of Factors Effective On The Demand For Air Travel From Iran Air In The Short‌ Run And Long Run (ardl Approach)
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1397
نویسندگان : کامبیز پیکارجو ، تیمور محمدی ، شیوا دهقان ،
180 ) عنوان : تأثیر نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و امنیت اقتصادی ایران
Title : The Effect Of Financial Market Fluctuations On Oil Prices And Economic Security In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1397
نویسندگان : محمد جعفری ، عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ،
181 ) عنوان : بررسی تطبیقی اثر علامت دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1397
نویسندگان : سید حسن قوامی ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، تیمور محمدی ، منصور رنجبر ،
182 ) عنوان : بررسی تطبیقی اثر علامت دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامی / /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1397
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، سید حسن قوامی ، تیمور محمدی ،
183 ) عنوان : نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران
Title : The Role Of Distribution Of Loans And Credits By Banks On Economic Growth In Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : جواد طاهرپور ، تیمور محمدی ، رضا فردی ،
184 ) عنوان : تحلیل پویایی‌های ذخایر تجاری نفت خام با توجه به شوک‌های ساختاری و ثمرات رفاهی
Title : Analysis Of The Dynamics Of Commercial Crude Oil Reserves With Respect To Structural Shocks And Welfare Results
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1397
نویسندگان : عبدالساده نیسی ، تیمور محمدی ،
185 ) عنوان : بررسی رفتار قیمتی فرآورده های نفتی با تغییر قیمت نفت خام در چارچوب سیاستگذاری ایران در بخش نفت
Title : Investigating The Price Behavior Of Oil Products In Response To Changing The Price Of Crude Oil In The Framework Of Iranian Policy In The Oil Sector
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی فریدزاد ، عبدالرسول قاسمی ، شهرزاد محمدخانلی ،
186 ) عنوان : تحلیل پویایی‌های ذخایر تجاری نفت خام با توجه به شوک‌های ساختاری و ثمرات رفاهی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1397
نویسندگان : عبدالساده نیسی ، تیمور محمدی ، سارا عظیمی ، اکرم محمدی ،
187 ) عنوان : عوامل موثر بر شکل گیری مطالبات غیر جاری در نظام بانکی کشور:مطالعه موردی
Title : Factors Affecting The Formation Of Non-current Receivables In The Country's Banking System: A Case Study
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Parliament and strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
188 ) عنوان : جنسیت و عوامل مؤثر بر کار کودکان در ایران: کاربرد IV-TOBIT
Title : Gender And The Factors Affecting Child Labor In Iran: An Application Of Iv-tobit
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Economic Studies / /
تاریخ چاپ : 02 / 10 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، Zahra Karimi Mougharib ، Sahand Ebrahimi Pourfaezb ،
189 ) عنوان : تاثیر تکانه های مارک اپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران:رهیافت DSGE
Title : The Effect Of Mark-up Shocks On Intensification Of Stagflation In Iran’s Economy: Dsge Approach
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 02 / 10 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، معصومه امامی کلایی ،
190 ) عنوان : تاثیر تکانه های مارک اپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران:رهیافت DSGE
Title : The Impact Of Apple Brand Impulses On Exacerbating Recessionary Inflation In The Iranian Economy: A Dsge Approach
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / Economic modeling /
تاریخ چاپ : 2 / 10 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
191 ) عنوان : برآورد عرضه کار زوجین در خانوار براساس الگوی واحد (UM)
Title : Estimation Of Couple Labor Supply In The Household Based On Unitary Model
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : لیلاسادات زعفرانچی ، تیمور محمدی ، حسن طائی ، مهنوش عبداله میلانی ،
192 ) عنوان : اندازه گیری سطح عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران: احتمال مبادله آگاهانه)PIN(
Title : Easuring Probability Of Informed Trading In Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 25 / 09 / 1396
نویسندگان : رضا طالبلو ، مولود رحمانیانی ، تیمور محمدی ،
193 ) عنوان : بررسی ریسک سیستمیک بانک های منتخب نظام بانکی در ایران با استفاده از روش همبستگی ظرطی پویا (DCC)
Title : Investigating The Systemic Risk Of Selected Banks In The Banking System In Iran Using Dynamic Conditional Correlation (dcc) Method
مشخصات نشریه : پژوهش های پولی - بانکی / /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1396
نویسندگان : داود دانش جعفری ، تیمور محمدی ، محمدهاشم بت شکن ، حامد پاشازاده ،
194 ) عنوان : درونزایی در برآورد مدل کار کودک با داده های سانسورشده؛ با بکارگیری مدل توبیت با متغیر ابزاری
Title : Endogeneity In Estimating The Child Labor Model With Censored Data: An Iv-tobit Approach
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1396
نویسندگان : سهند ابراهیمی پورفائز ، زهرا کریمی مغاری ، تیمور محمدی ،
195 ) عنوان : تاثیر فساد بر وضعیت محیط زیست
Title : The Effect Of Corruption On Environmental Quality
مشخصات نشریه : مطالعات و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، فرشاد مومنی ، مینا سزیده ،
196 ) عنوان : اثر چسبندگی قیمت بر انتقال نرخ ارز شرطی در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
Title : Effects Of Price Stickiness On Conditional Exchange Rate Pass-through In Iran: A Dsge Approach
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 10 / 07 / 1396
نویسندگان : متین سادات برقعی ، تیمور محمدی ،
197 ) عنوان : خصوصی‌سازی در نظام بانکی و تأثیر آن بر شاخص‌های سودآوری
Title : Privatization In The Banking System And Its Impact On The Profitability Indices
مشخصات نشریه : پول و اقتصاد / Money and Economy /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1396
نویسندگان : فتح اله تاری ، عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ،
198 ) عنوان : تحلیل انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن استا نهای ایران؛ ایی رهیافت اقتصاد سنجی
Title : Analysis Of Spatial Diffusion Of Housing Price Changes In Iranian Provinces; Spatial Econometrics Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 02 / 07 / 1396
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، هادی پیردایه ،
199 ) عنوان : تحلیل راهبردهای انرژی ایران در افق 1420 درچارچوب سناریوهای جهانی انرژی
Title : Analysis Of Iran’s Energy Strategies In Horizon 2040: Within The Framework Of Global Energy Scenarios
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 07 / 1396
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، عاطفه تکلیف ، تیمور محمدی ، فرشته محمدیان ،
200 ) عنوان : اندازه گیری مقیاس معادل خانوارهای روستایی ایران
Title : Estimating Equivalence Scale For Iranian Rural Household
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 07 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی اصغر سالم ، فاطمه میر محمدعلی تجریشی ،
201 ) عنوان : الگوسازی حباب های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی های روانی و اجتماعی
Title : Modeling Speculative Bubbles In Tehran Stock Exchange Considering Social And Psychological Dynamics
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگوسازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، داود دانش جعفری ، مصطفی نصراصفهانی ،
202 ) عنوان : عوامل موثر بر مخارج سلامت با تأکید بر سالمندی جمعیت: یک مطالعه پانل بین کشوری
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1396
نویسندگان : مهنوش عبداله میلانی ، تیمور محمدی ، سلاله توسلی ،
203 ) عنوان : تصویری از روابط اقتصاد کلان در ایران ( طراحی یک مدل کلان سنجی ساختار بلندمدت )
Title : A Picture Of Macroeconomic Relations In Iran (design Of A Long-term Structure Macroeconomic Model)
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 29 / 04 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، سیدهادی موسوی نیک ، شعله باقری پرمهر ، محمدرضا عبداللهی ، حانیه زیادلو ،
204 ) عنوان : تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی
Title : Explaining The Concepts, Dimensions And Components Of Economic Resilience
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی بسیج / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، مهدی تقوی ، مهدی احمدی ،
205 ) عنوان : پیش بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: بازار آمریکا)
Title : Forecasting Natural Gas Price Using A Hybrid Model Of Neural Network And Wavelet
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، عاطفه تکلیف ، ساحل زمانی ،
206 ) عنوان : تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی
Title : Explain The Concept, Dimensions And Components Of Economic Resilience
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی بسیج / Strategic studies of mobilization /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
207 ) عنوان : ارزش پولی کیفیت - سالهای زندگی تعدیل شده (QALY) در میان بیماران مبتلا به بیماری قلبی عروقی: مطالعه تمایل به پرداخت (WTP)
Title : Monetary Value Of Quality - Adjusted Lif Years (qaly) Among Patients With Cardiovascular Disease: A Willingness To Pay Study (wtp)
مشخصات نشریه : --- / Iranian Journal of Pharmaceutical Research /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1396
نویسندگان : najmeh moradi ، arash rashidiyan ، hamidreza rasekh ، alireza oliyaeemanesh ، mahnoosh foroughi ، تیمور محمدی ،
208 ) عنوان : عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه منا
Title : Effective Factors On Absorbing Foreign Direct Investment (fdi) In Mena Region
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1396
نویسندگان : ساناز خطایی ، اکبر کمیجانی ، تیمور محمدی ، عباس معمارنژاد ،
209 ) عنوان : هدف گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 18 / 01 / 1396
نویسندگان : ندا بیات ، جاوید بهرامی ، تیمور محمدی ،
210 ) عنوان : قدرت بازاری اوپک: آزمون وجود رفتار همکارانه اعضای اوپک با رویکرد ARDL
Title : Opec Market Power; Testing The Existence Of Cooperative Behavior Of Opec’s Members With Ardl Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1396
نویسندگان : سید محمد شهاب طباطبائی ، تیمور محمدی ، مرتضی خورسندی ،
211 ) عنوان : عوامل موثر بر شکل گیری مطالبات غیر جاری در نظام بانکی کشور:مطالعه موردی
Title : Factors Shaping The Non-performing Loans In Iranian Banking System: A Case Study
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، فرزاد اسکندری ، داود کریمی ،
212 ) عنوان : قدرت بازاری اوپک: آزمون وجود رفتار همکارانه اعضای اوپک با رویکرد ARDL
Title : Opec Market Power; Testing The Existence Of Cooperative Behavior Of Opec’s Members With Ardl Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، مرتضی خورسندی ،
213 ) عنوان : مبانی نظری و محاسبه شاخص آسیب پذیری نفت برای کشورهای صادرکننده نفت
Title : Theoretical Foundations And Calculation Of Oil Vulnerability Index For Oil Exporting Countries
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 23 / 12 / 1395
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، حامد نجفی ،
214 ) عنوان : اندازه‌گیری مقیاس معادل خانوارهای روستایی ایران
Title : Estimating Equivalence Scale For Iranian Rural Household
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / پژوهش های اقتصادی ایران /
تاریخ چاپ : 16 / 12 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی اصغر سالم ،
215 ) عنوان : رابطه متقابل مطالبات غیرجاری بانک ها و شرایط اقتصاد کلان: یک رویکرد خود رگرسیون برداری پانل
Title : Interrelationship Between Non-current Receivables Of Banks And Macroeconomic Conditions: A Self-regression Panel Vector Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Economic Research Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
216 ) عنوان : مطالعه تطبیقی «مقیاس معادل» خانوارهای شهری ایران قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها
Title : Comparative Study Of “equivalence Scale” For Iranian Urban Households; Before And After Implementation Of Targeted Subsidies Plan
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی اصغر سالم ،
217 ) عنوان : جایگاه اعتماد عمومی شده در تابع تولید در بخش‌های اقتصادی
Title : The Position Of Public Trust In The Production Function In Economic Sectors
مشخصات نشریه : جغرافيا / جغرافيا /
تاریخ چاپ : 29 / 11 / 1395
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، تیمور محمدی ، سعیده علیزاده ،
218 ) عنوان : مدل‌های مد با هتروسکداستیسیته سوئیچینگ مارکوف: بازدهی در حال تجزیه بورس تهران به اجزای دائمی و گذرا
Title : Fads Models With Markov Switching Hetroskedasticity: Decomposing Tehran Stock Exchange Return Into Permanent And Transitory Components
مشخصات نشریه : International Journal Of Finance And Managerial Accounting / International Journal Of Finance And Managerial Accounting /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، عبدالساده نیسی ، مهنوش عبداله میلانی ، Sara Havaj ،
219 ) عنوان : تحلیل اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی تصادفی پویا
Title : Analysis Of The Effect Of Oil Revenues On Iran᾽s Economy: Dynamic Stochastic General Equilibrium Model
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، معصومه میرابی زاده ،
220 ) عنوان : گسترش انرژی های تجدید پذیر و نقش آن در توسعه آینده صنعت نیروگاهی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1395
نویسندگان : عاطفه تکلیف ، تیمور محمدی ، محسن بختیار ،
221 ) عنوان : شبیه سازی قیمت نقدی فوب برای صادرات گاز طبیعی ایران از هاب فرضی شمال غرب با استفاده از روش شوارتز -اسمیت
Title : Fob Cash Price Simulation For Iranian Natural Gas Exports From Hypothetical Northwest Hub Using Schwartz-smith Method
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، حجت الله غنیمی فرد ، عاطفه تکلیف ، افشین جوان ،
222 ) عنوان : بررسی تجربی اثرعلامت دهی متغیر وثیقه درعقود مشارکتی
Title : Experimental Study Of The Effect Of Collateral Variable Signaling On Partnership Contracts
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 14 / 10 / 1395
نویسندگان : سید حسن قوامی ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، تیمور محمدی ، منصور رنجبر ،
223 ) عنوان : بررسی همگرایی بهره وری و توسعه مالی در صنایع کارخانه ای ایران (رهیافت همگرایی سیگما)
مشخصات نشریه : نظریه های اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1395
نویسندگان : محدثه سلیمانی ، حسن طائی ، تیمور محمدی ،
224 ) عنوان : پیش بینی بازدهی شاخ صنعت پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARIMA و ARFIMA
Title : Predicting The Return Of Petrochemical Industry Horn In Tehran Stock Exchange Using Arima And Arfima Models
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 29 / 09 / 1395
نویسندگان : محسن اشراقی ، فرهاد غفاری ، تیمور محمدی ،
225 ) عنوان : تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران
Title : The Effect Of Macroeconomic Variables And Special Banking Characteristics On Non-performing Loans In Iranian Banking System
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، فرزاد اسکندری ، داود کریمی ،
226 ) عنوان : رفع تورش انتخاب نمونه و درون زایی متغیر دست مزد در برآورد عرضه نیروی کار زنان متاهل
مشخصات نشریه : پژوهشنامه زنان / /
تاریخ چاپ : 30 / 08 / 1395
نویسندگان : لیلاسادات زعفرانچی ، حسن طائی ، تیمور محمدی ، مهنوش عبداله میلانی ،
227 ) عنوان : رویکردی تفکیکی جهت بررسی اثر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت خام کشورهای ایران و عربستان سعودی
Title : Disaggregated Approach To Investigate Effect Of Petroleum Contracts On Iran And Saudi Arabia’s Oil Production Trend
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : شیرکوه بهادری ، تیمور محمدی ، فرشاد مومنی ، عباس کاظمی نجف آبادی ،
228 ) عنوان : بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیر جاری در نظام بانکی ایران
Title : The Effect Of Exchange Rate Volatility On Non-performing Loans In The Banking System Of Iran
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، فرزاد اسکندری ، داود کریمی ،
229 ) عنوان : بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیر جاری در نظام بانکی ایران
Title : Investigating The Effect Of Exchange Rate Fluctuations On Non-current Receivables In The Iranian Banking System
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / Planning and budgeting /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
230 ) عنوان : ارزش گذاری بازاری و ارزیابی ریسک نمره z برخی بانک های خصوصی: رویکرد مرتون-بلک-شولز
Title : Market Valuation And Risk Assessment Of The Z-score Of Some Private Banks: The Merton-black-scholes Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 06 / 04 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، محمدحسین پورکاظمی ، عباس شاکری حسین آباد ، علی صفدری وایقانی ، بهنام امین رستمکلائی ،
231 ) عنوان : ارزش گذاری بازاری و ارزیابی ریسک نمره z برخی بانک های خصوصی: رویکرد مرتون-بلک-شولز
Title : Market Valuation And Risk Assessment Of The Z-score Of Some Private Banks: The Merton-black-scholes Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Economic Research /
تاریخ چاپ : 6 / 4 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، محمد حسین پورکاظمی ، عباس شاکری حسین آباد ، علی صفدری ، بهنام امین رستمکلائی ،
232 ) عنوان : تکانه های تصادفی و مدیریت درآمدهای نفتی در ایران, رویکرد تعادل عمومی پویا (DSGE)
Title : Stochastic Shocks And Oil Revenue Management In Iran, Dynamic General Equilibrium Approach (dsge)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1395
نویسندگان : محمد صیادی ، عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ،
233 ) عنوان : بررسی اثر اعتماد عمومی شده بر تولید با تاکید بر شعاع بی‌اعتمادی فوکویاما، مطالعه موردی هشت بخش اقتصادی اقتصاد ایران
Title : Investigating The Effect Of Public Trust On Production With Emphasis On Fukuyama Radius Of Distrust, A Case Study Of Eight Economic Sectors Of Iran's Economy
مشخصات نشریه : جغرافيا / جغرافيا /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1395
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، تیمور محمدی ، سعیده علیزاده ،
234 ) عنوان : تاثیر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت ایران
Title : Effect Of Petroleum Contracts On Iranian Oil Production Trend
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 29 / 03 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، فرشاد مومنی ، عباس کاظمی نجف آبادی ، شیرکوه بهادری ،
235 ) عنوان : ارزش گذاری بازاری و ارزیابی ریسک (نمره Z) برخی بانک های خصوصی ایران: رویکرد مرتون- بلک- شولز
Title : Market Valuation And Risk Assessment (z Score) Of Selected Iranian Private Banks: Merton-black-scholes Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 2 / 3 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، محمدحسین پورکاظمی ، بهنام امین رستمکلائی ،
236 ) عنوان : رشد اقتصادی، توسعه مالی و انتشار CO2: رویکرد PSTR
Title : Economic Growth, Financial Development And Co2 Emission: Pstr Approach
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Economic Studies / /
تاریخ چاپ : 16 / 02 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ،
237 ) عنوان : برآورد تابع تقاضای برق خانگی دارای پارامتر متغیر طی زمان (TVP) رهیافت فضا-حالت
Title : Estimation Of A Tvp Demand For Residential Electricity In Iran Using State-space Approach
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 14 / 1 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، مرتضی خورسندی ، شهاب الدین فولادی مقدم ،
238 ) عنوان : قیمت گذاری بهینه گاز طبیعی در ایران و مقایسه آن با افزایش قیمت ناشی از هدفمند کردن یارانه ها: رویکرد داده های تابلویی پویا و بهینه رمزی - بواتو
Title : Natural Gas In Iran Compared To Prices Resulting From Implementation Of Iran,s Subsidies Removal Policy (dynamic Panel Data And Boiteux–ramsey Pricing Model Approaches)
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 02 / 01 / 1395
نویسندگان : افشین جوان ، تیمور محمدی ، حجت الله غنیمی فرد ، عاطفه تکلیف ،
239 ) عنوان : جایگزین سازی بین سوختی در OECD و اثر آن بر نوسان سهم صادرات نفت خام ایران
Title : Inter-fuel Substitution In Oecd And Its Effects On The Fluctuations Of Iran's Petroleum Exports
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید آماده ، فریدون برکشلی ، داریوش وافی نجار ،
240 ) عنوان : رابطه متقابل مطالبات غیرجاری بانک ها و شرایط اقتصاد کلان: یک رویکرد خود رگرسیون برداری پانل
Title : The Interaction Between Non-performing Loans And Macroeconomic Conditions:a Panel Vector Autoregressive Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : اسماعیل میرزائی ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
241 ) عنوان : عوامل تعیین کننده کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران: رویکرد پانل پویا
Title : Determinants Of Loan Portfolio Quality In Banking System Of Iran: Dynamic Panel Data Approach
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : دکتر ختایی ، تیمور محمدی ، اسماعیل میرزائی ،
242 ) عنوان : برآورد تابع تقاضای برق خانگی دارای پارامتر متغیر طی زمان (TVP) رهیافت فضا-حالت
Title : Estimation Of A Tvp Demand For Residential Electricity In Iran Using State-space Approach
مشخصات نشریه : سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی / سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، مرتضی خورسندی ،
243 ) عنوان : تحلیل ظرفیت بهینه نیروگاهی در ایران و بررسی اثرات صرفه جویی مصرف انرژی بر آن
Title : Long-term Power System Planning: Implications For Energy Efficiency Scenario In Iran.
مشخصات نشریه : پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1394
نویسندگان : تیمور محمدی ، عاطفه تکلیف ، محسن بختیار ،
244 ) عنوان : مدل‌سازی پویایی‌های تورم؛ رویکرد مدل پی‌استار (با استفاده از مدل‌های ARDL و فضا- حالت)
Title : Modeling Inflation Dynamics Of The Iran’s Economy; P-star Approach (using Ardl And State-space Models)
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1394
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، حمید رضاپور ،
245 ) عنوان : ایران و قیمت گذاری کوتاه مدت گاز طبیعی در هاب مفروض (رویکردهای شبیه سازی تصادفی دینامیک)
Title : Iran And Short Term Natural Gas Pricing In Assumed Hub ( Dynamics Stochastic Simulation Approaches)
مشخصات نشریه : / Asian Social Science /
تاریخ چاپ : 13 / 10 / 1394
نویسندگان : afshin javan ، تیمور محمدی ، hohatollah ghanimie ard ، عاطفه تکلیف ،
246 ) عنوان : بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی)
Title : The Effect Of Financial Development On Energy Consumption By Using The Generalized Method Of Moment
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1394
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، تیمور محمدی ، محمد مهدی خزائی ، عارف بهروز ،
247 ) عنوان : برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی: تحلیل تجربی در ایران
Title : Estimating The Volume Of Underground Economy And Tax Evasion: An Empirical Analysis In Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : رضا امیدی پور ، جمشید پژویان ، تیمور محمدی ، عباس معمارزاده ،
248 ) عنوان : مدلسازی پویایی های تورم؛ رویکرد مدل پی استار ( با استفاده از مدل های ARDL و فضا - حالت)
Title : Modeling Inflation Dynamics Of The Iran’s Economy; P-star Approach (using Ardl And State-space Models)
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، حمید رضاپور ،
249 ) عنوان : استخراج چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
Title : Surveying Degree Of Price Rigidity In Iranian Economy (dynamic Stochastic General Equilibrium Model)
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : تیمور محمدی ، شعله باقری پرمهر ،
250 ) عنوان : اثر گذاری قدرت قیمت گذاری بر تورم در اقتصاد ایران
Title : The Effect Of Pricing Power On Inflation In The Iranian Economy
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1394
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، فاطمه رجبی ،
251 ) عنوان : امکان تشکیل هاب های گاز طبیعی ایران (رویکردهای شبیه سازی تصادفی پویا)
Title : Possibility Of Iran Natural Gas Hubs Formation ( Dynamics Stochastic Simulation Approaches)
مشخصات نشریه : / Savant Journal of Research in Environmental Studies /
تاریخ چاپ : 27 / 8 / 1394
نویسندگان : afshin javan ، تیمور محمدی ، hohatollah ghanimie ard ، عاطفه تکلیف ،
252 ) عنوان : رابطه غیرخطی بین درآمد و شدت انرژی در کشورهای منتخب منا ( MENA) با در نظر گرفتن نقش توسعه مالی و درجه بازبودن اقتصاد
Title : Nonlinear Relationship Between Income And Energy Intensity In Selected Mena Countries Considering The Role Of Financial Development And The Degree Of Openness Of The Economy
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1394
نویسندگان : مهدی تقوی ، عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، علی اکبر صادقی ،
253 ) عنوان : معماری نظام مالی: ارزیابی ساختار مالی کشورهای منا با استفاده از رهیافت پانل دیتا
Title : Financial System Architecture: Assessing The Financial Structure Of Mena Countries Using The Data Panel Approach
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1394
نویسندگان : مهدی تقوی ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، محمد نصر اصفهانی ،
254 ) عنوان : تخمین احتمال نکول اشخاص حقیقی مبتنی بر توافقنامه بال ۲
Title : Estimating The Probability Of Default Of Natural Persons Based On The Wing Agreement
مشخصات نشریه : پژوهش های پولی - بانکی / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1394
نویسندگان : محمود ختایی ، تیمور محمدی ، محمد امیدی نژاد ،
255 ) عنوان : معماری نظام مالی: ارزیابی ساختار مالی کشورهای منا با استفاده از رهیافت پانل دیتا
Title : Financial System Architecture: Assessing The Financial Structure Of Mena Countries Using The Data Panel Approach
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / Tomorrow's management /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1394
نویسندگان : تیمور محمدی ،
256 ) عنوان : تحلیل رابطه علی بین نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد ایران
Title : Analysis Of The Causal Relationship Between Inflation And Unemployment In The Iranian Economy
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اقتصادی(اقتصاد مالی و توسعه) / /
تاریخ چاپ : 03 / 03 / 1394
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباسعلی ابونوری ، رویا محمدنژاد ،
257 ) عنوان : بررسی اثر تغییر قیمت ها بر توزیع درآمد و رفاه در مناطق شهری
Title : The Effect Of Prices Changes On Income And Welfare Distribution In Urban Areas
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1394
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، مهنوش عبداله میلانی ، علی شهابی ،
258 ) عنوان : بررسی اثر تغییر قیمت ها بر توزیع درآمد و رفاه در مناطق شهری
Title : Investigating The Effect Of Price Changes On Income Distribution And Welfare In Urban Areas
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1394
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ،
259 ) عنوان : تأثیر فساد بر کارایی مصرف انرژی در چارچوب ملاحظات اقتصاد سیاسی
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1394
نویسندگان : محمد برکان ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ،
260 ) عنوان : اندازه گیری کارایی و بهره وری در پالایشگاههای گاز طبیعی ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1394
نویسندگان : علی امامی میبدی ، تیمور محمدی ، عارف بهروز ،
261 ) عنوان : دو نرخ مالیات بر ارزش افزوده
Title : Wo Different Rates On Value Added Tax.
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1394
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، تیمور محمدی ، سمانه امیرشاهی ،
262 ) عنوان : اثرات متقابل سرمایه انسانی و نهادها بر فرایند رشد اقتصادی و اشارات آن برای اقتصاد ایران
Title : Interaction Effects Of Human Capital And Institutions On The Economic Growth And Its Implications For Iranian Economy.
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 18 / 01 / 1394
نویسندگان : تیمور محمدی ، سیروس امیدوار ،
263 ) عنوان : بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی آب و هوا در کشورهای منتخب درحال توسعه
Title : Evaluation Of Environmental Kuznets Curve For And Water Air Pollution In Selected Developing Countries
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : تیمور محمدی ، ساره آقایی صفی آبادی ،
264 ) عنوان :
Title : Oil Production Cost Function And Oil Recovery Implementation- Evidence From An Iranian Oil Field
مشخصات نشریه : Energy Exploration and Exploitation / Energy Exploration and Exploitation /
تاریخ چاپ : 27 / 11 / 1393
نویسندگان : Vahid Ghorbani Pashkalaei ، Shahla Khaleghi ، تیمور محمدی ، مرتضی خورسندی ،
265 ) عنوان : بررسی رابطه علی بین تولیدات و صادرات در ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، تیمور محمدی ،
266 ) عنوان : بررسی سهم نسبی جایگزینی واردات و ارتقا صادرات و تقاضای داخلی در رشد تولیدات
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، تیمور محمدی ،
267 ) عنوان : برآورد تقاضای بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل ایران
Title : Estimation Of Gasoline And Oil And Gas Demand In Iran's Transportation Sector
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژي / مطالعات اقتصاد انرژي /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، حسین موسوی ،
268 ) عنوان : آثار شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع کارخانه ای ایران
Title : The Impact Of Demand Shocks On Prices Of Manufactured Goods Industries In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 23 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، تیمور محمدی ، مجتبی بهمنی ،
269 ) عنوان : بررسی تاثیر مالیات ها بر رابطه بازارهای مالی و رشد اقتصادی
Title : Analysis Of The Effect Of Taxes On The Relationship Between Financial Markets And Economical Growth
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 23 / 10 / 1393
نویسندگان : کامران مانی ، جمشید پژوهان ، تیمور محمدی ،
270 ) عنوان : بررسی اثر اعتماد بر نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط (با تاکید بر شعاع بی اعتمادی فوکویاما)
Title : Investigating The Effect Of Trust On Innovation In Middle-income Countries (with Emphasis On The Radius Of Fukuyama Distrust)
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اقتصادی(اقتصاد مالی و توسعه) / Quarterly Journal of Economic Sciences (Financial Economics and Development) /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، تیمور محمدی ، سعیده علیزاده ،
271 ) عنوان : تأثیر غیر خطی نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت ایران: رهیافت GARCH-M
Title : Nonlinear Effects Of Real Exchange Rate Uncertainty On Oil And Non-oil Economic Growth In Iran: Garch-m Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : مصطفی مبینی دهکردی ، تیمور محمدی ،
272 ) عنوان : مدل سازی تقاضای برق در بخش صنعت ایران: رویکرد مدل سری زمانی ساختاری
Title : Modeling Electricity Demand In The Industrial Sector In Iran: An Structural Time Series Model.
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : تیمور محمدی ، مرتضی خورسندی ، مهران امیرمعینی ،
273 ) عنوان : الگوی بهره برداری بهینه از میادین نفتی درچارچوب مدل کنترل بهینه-مطالعه موردی یکی از میادین نفتی ایران
Title : Modeling Optimal Oil Extraction Using Optimal Control Model: A Case Study Of An Iranian Oil Field
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : وحید قربانی پاشا کلائی ، مرتضی خورسندی ، تیمور محمدی ، شهلا خالقی ، عباس شاکری حسین آباد ، سیدتقی ابطحی فروشانی ،
274 ) عنوان : مدل سازی تقاضای برق در بخش صنعت ایران: رویکرد مدل سری زمانی ساختاری
Title : Modeling Electricity Demand In The Industrial Sector In Iran: An Structural Time Series Model
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / Journal of Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : تیمور محمدی ، مرتضی خورسندی ،
275 ) عنوان : انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص های قیمت داخلی با رویکرد SVAR
Title : Asymmetric Exchange Rate Pass-through To Domestic Price Indexes With The Approach Of Svar
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1393
نویسندگان : جاوید بهرامی ، تیمور محمدی ، شادی بزرگ ،
276 ) عنوان : بررسی اثر حداقل دستمزد بر عرضه نیروی کار زنان
Title : The Effect Of Minimum Wage On Women’s Labor Supply.
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / /
تاریخ چاپ : 02 / 07 / 1393
نویسندگان : زهرا مشفق ، حسن طائی ، تیمور محمدی ،
277 ) عنوان : مقایسه شاخص هزینه زندگی وشاخص بهای کالاهاو خدمات مصرفی در مناطق شهری
Title : Comparing Cost Of Living Index With Consumer Price Index (cpi) In Urban Areas
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، مهنوش عبداله میلانی ، علی شهابی ،
278 ) عنوان : مقایسه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری
Title : Comparison Of Cost Of Living Index And Price Index Of Consumer Goods And Services In Urban Areas
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / Economic strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : تیمور محمدی ، مهنوش عبداله میلانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
279 ) عنوان : بررسی تأثیر متغییرهای نئوکلاسیکی و نهادی ( شاخص های حکمرانی خوب ) بر نرخ اشتغال کشورهای توسعه یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( OECD )
Title : Investigating The Impact Of Neoclassical And Institutional Variables (good Governance Indicators) On The Employment Rate Of Developed Economic Cooperation And Development Organization (oecd)
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : محمدرضا شریف آزاده ، اکبر کمیجانی ، تیمور محمدی ، اکبر باقری ،
280 ) عنوان : مقایسه کارایی نسبی مکانیزم حراج پرداخت برمبنای پیشنهاد با مکانیزم قیمت تسویه کننده بازار در بازارهای برق
Title : Comparison Of The Relative Efficiency Of The Bid-based Payment Auction Mechanism With The Market Settlement Price Mechanism In The Electricity Markets
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1393
نویسندگان : جمشید پژویان ، تیمور محمدی ، فرامرز اتباعی ،
281 ) عنوان : بررسی مقایسه ای ساز و کار حراج بازار برق ایران با ساز و کار حراج قیمت تسویه کننده بازار
Title : A Comparative Study Of Iran’s Electricity Market Auction Mechanism And System Marginal Price Auction Mechanism
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : جمشید پژویان ، تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ، فرامرز اتباعی ،
282 ) عنوان : برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران
Title : Estimation Of The Welfare Costs Of Monopoly Power In Iran's Auto Industry
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگوسازی / /
تاریخ چاپ : 24 / 03 / 1393
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید ناظمان ، علی اصغر سالم ،
283 ) عنوان : برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران
Title : Estimation Of The Welfare Costs Of Monopoly Power In Iran's Auto Industry
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگوسازی / اقتصاد و الگوسازی /
تاریخ چاپ : 24 / 3 / 1393
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید ناظمان ، علی اصغر سالم ،
284 ) عنوان : مقایسه تقاضای خانگی برق استان های سرد و گرم
Title : Comparison Of Household Electricity Demand In Cold And Hot Provinces
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1393
نویسندگان : تیمور محمدی ، مهدیه کروکی ،
285 ) عنوان : بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی، مقایسه موردی دو کشور نفتی ایران و نروژ
Title : A Dynamic Causality Relation Between Financial Development, Trade Openness And Economic Growth: A Comparison Between Iran And Norway
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1393
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید ناظمان ، یونس خداپرست پیرسرایی ،
286 ) عنوان : بررسی تغییرات کشش قیمتی تقاضای برق بخش خانگی در ایران با کاربرد روش فیلتر کالمن
Title : Investigating The Changes In The Price Elasticity Of Electricity Demand In The Domestic Sector In Iran Using The Kalman Filter Method
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 2 / 11 / 1392
نویسندگان : علی اصغر اسماعیل نیا ، تیمور محمدی ، ابوطالب زمانی ،
287 ) عنوان : بررسی ارتباط بین نامیزانی نرخ ارز حقیقی و واردات کالاهای واسطه ای - سرمایه ای و مصرفی در ایران
Title : Investigating The Relationship Between Real Exchange Rate Misalignment And Imports Of Intermediate-capital And Consumer Goods In Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی حسین نبی زاده ،
288 ) عنوان : بررسی تأثیر نهادهای خالق بازار و سایر نهادها بر رشد اقتصادی ( رویکرد بین کشوری)
Title : Nvestigating Effect Of Market Creating Institutions And Other Institutions On Economic Growth (cross Country Approach)
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : تیمور محمدی ، محمد ندیری ،
289 ) عنوان : تعیین ارزش تفرج‌گاهی تنگه‌ی واشی و آبشار ساواشی شهرستان فیروزکوه
Title : Determination Of Recreational Value Of Vashi Strait And Savashi Waterfall In Firouzkooh
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / Journal of Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1392
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، تیمور محمدی ، حسین اسفندیار ،
290 ) عنوان : تأثیر سلامت بر رشد اقتصادی: مطالعه داده های تابلویی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
Title : Effect Of Health On Economic Growth: Apanel Data Study Of Developed And Developing Countries
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1392
نویسندگان : somayeh heydari ، تیمور محمدی ، mina shariat bahadori ،
291 ) عنوان : رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده های بانکی در سیستم بانکداری ایران
Title : The Relation Between The Rate Of Inflation And Deposits Profit Rates In Iran Banking System.
مشخصات نشریه : سیاستهای مالی و اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : عباسعلی ابونوری ، سمیه السادات سجادی ، تیمور محمدی ،
292 ) عنوان : بررسی رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی
Title : Investigation Of The Occurrence Of Dutch Disease In The Iranian Economy And Its Effect On Economic Growth
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1392
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، حمید ناظمان ، جواد طاهرپور ،
293 ) عنوان : بررسی تجربی رابطه بلندمدت بین بهره وری کل عوامل تولید و صادرات غیرنفتی در ایران
Title : An Empirical Study On Long-term Relationship Between Total Factor Productivity And Non-oil Exports In Iran
مشخصات نشریه : management science letters / Management Science Letters (discontinued) /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1392
نویسندگان : تیمور محمدی ، Samane Abooali ،
294 ) عنوان : پیش بینی مقدار تقاضای نفت خام در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و مدل (ARMAX)
Title : Predicting The Amount Of Crude Oil Demand In Iran Using Artificial Neural Networks (ann) And Model (armax)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 04 / 1392
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، تیمور محمدی ، نوید معرف زاده ،
295 ) عنوان : بررسی رابطه دو سویه دستمزد و بهره وری در صنایع کارخانه ای ایران
Title : Investigation On Causal Relationship Between Wage And Productivity In Manufacturing Industries Of Iran
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 25 / 11 / 1391
نویسندگان : علی محمدی خواه ، تیمور محمدی ، حسن طائی ،
296 ) عنوان : رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران (تحلیلی از مدل های خطی و غیر خطی)
Title : Relationship Between Economic Growth And Energy Consumption In Iran (analysis Of Linear And Non-linear Causality Models)
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1391
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید ناظمان ، محسن نصرتیان ،
297 ) عنوان : بررسی علیت متقابل رشد اقتصادی و مصرف گاز طبیعی در ج. ا. ایران
Title : Causality Between Economic Growth And Consumption Of Natural Gas In I. R. Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1391
نویسندگان : تیمور محمدی ، آزاده بردبار ، آقای دقیقی ،
298 ) عنوان : تاثیر عوامل فردی و اجتماعی در بهبود عملکرد بهداشتی استان ها
Title : The Effect Of Individual And Social Factors In Improving The Health Performance Of The Provinces
مشخصات نشریه : اقتصاد کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : تیمور محمدی ، بهنوش سادات آقایان ،
299 ) عنوان : اثرات بلند مدت تغییرات نرخ ارز بر تولید و تاثیر مستقیم آن بر تولید حق بیمه ایران
Title : Long-term Effects Of Exchange Rate Fluctuations On Production And Its Indirect Effect On Insurance Premium Production In Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بیمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : تیمور محمدی ، احمد مجتهد ، آقای خامسیان ،
300 ) عنوان : تحلیل رفتار خیرخواهانه در ایران
Title : The Analysis Of Altruistic Behavior In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات و سیاست های اقتصادی (سیاست های اقتصادی) (نامه مفید سابق) / Economic Studies and Policies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : تیمور محمدی ، نهضتی ، پژویان ،
301 ) عنوان : تحلیل بهره وری و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده منابع انرژی فسیلی: رویکرد تابع مسافت جهت دار
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 01 / 1391
نویسندگان : علی رضائی ، حمید آماده ، تیمور محمدی ،
302 ) عنوان : عملکرد نسبی برآوردگرهای واریانس مولفه ها در مدل های افکس تصادفی
Title : Relative Performance Of Components Variance Estimators In Random Effechs Models
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : تیمور محمدی ،
303 ) عنوان : تحلیل هزینه و استخراج تابع هزینه آموزش عالی در ایران
Title : Analysis Of Cost And Cost Function Of Higher Education In Iran
مشخصات نشریه : دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : تیمور محمدی ، آقای گرایی نژاد ، آقای زادمرد ،
304 ) عنوان : تحلیل بهره وری و کارائی زیست محیطی در کشورهای منتخب وارد کننده و صادر کننده منابع انرژی فسیلی : رویکرد تابع مسافت جهت دار
Title : Policy Analysis Of Natural Gas Export To India-pakistan Countries, A Game Theoretic Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1391
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمید آماده ، تیمور محمدی ،
305 ) عنوان :
Title : The Effect Of Exchange Rate Uncertainty On Import: Tarch Approach
مشخصات نشریه : International Journal of Management and Business Research / International Journal of Management and Business Research /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1390
نویسندگان : تیمور محمدی ،
306 ) عنوان : بررسی تاثیر مالیات ها بر رابطه بازارهای مالی و رشد اقتصادی
Title : Analysis Of The Effect Of Taxes On The Relationship Between Financial Markets And Economical Growth
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : تیمور محمدی ،
307 ) عنوان : خطای متداول در کاربرد مدل های سری زمانی: کاربرد نادرست مدل ARDL (مدل خودرگرسیونی و توزیع با وفقه)
Title : Misconceptions In Application Of Time Series Models: The Abuse Of Ardl Model
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : تیمور محمدی ،
308 ) عنوان : خطای متداول در کاربرد مدل های سری زمانی: کاربرد نادرست مدل ARDL (مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه)
Title : Misconceptions In Application Of Time Series Models: The Abuse Of Ardl Model
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : تیمور محمدی ،
309 ) عنوان : آثار شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع کارخانه ای
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1390
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، تیمور محمدی ، مجتبی بهمنی ،
310 ) عنوان : تاثیر حذف یارانه انرژی بر تولید ناخالص ملی
Title : The Effect Of Eliminating Energy Subsidies On Gdp
مشخصات نشریه : اقتصاد کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : تیمور محمدی ، دکتر پژویان ، آقای عباس زاده ،
311 ) عنوان : بررسی تاثیر مالیات ها بر رابطه بازارهای مالی و رشد اقتصادی
Title : Analysis Of The Effect Of Taxes On The Relationship Between Financial Markets And Economical Growth
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : تیمور محمدی ، دکتر پژویان ،
312 ) عنوان : تحلیل رفتار خانوارها در مقوله ارث: مطالعه موردی شهروندان سیستان و بلوچستان داده های پانل (85-1380)
Title : He Analysis Of Household Behavior Towards Bequest The Case Of Sistan And Baluchstan (panel Data 2001-2006).
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : تیمور محمدی ، دکتر پژویان ، آقای شاکری ،
313 ) عنوان : بررسی تاثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده های تابلویی
Title : Estimating An Institutional Structure In Economic Growth Using Gmm Dynamic Panel Data Method
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : تیمور محمدی ، آقای نوری ،
314 ) عنوان : تأثیر عدم قطعیت نرخ ارز بر واردات با رویکرد TARCH
Title : The Effect Of Exchange Rate Uncertainty On Import With Tarch Approach
مشخصات نشریه : --- / International Journal of Management and Business Research /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : تیمور محمدی ، mahdi taghavi ، Mr. bandarian ،
315 ) عنوان : صرفه های ناشی از ابعاد و مقیاس در صنعت بانکداری کشور
Title : The Analysis Of The Economies Of Scale And Scope In Iran’s Banking Industry
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : تیمور محمدی ، رضا طالبلو ،
316 ) عنوان : تخمین تابع تقاضای داخلی گاز طبیعی به روش فیلتر کالمن
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1389
نویسندگان : علی امامی میبدی ، تیمور محمدی ،
317 ) عنوان : بهینه یابی پویایی تولید نفت در ایران مطالعه موردی میدان نفتی هفتگل با تاکید بر تولید صیانتی
Title : Dynamic Optimization Of Oil Production In Iran (case Study Of Haftgol Oil Field With Emphasis On Conservation Production
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : تیمور محمدی ،
318 ) عنوان : ارائه مدلی برای افزایش عملکرد از طریق هماهنگ سازی استراتژی ها تغییر سازمانی
Title : A Model For Improving The Performance Through ‎alignment Of Organizational Change Strategies
مشخصات نشریه : مدرس علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : تیمور محمدی ، سید محمد اعرابی ، عبدالحسین صادقی ،
319 ) عنوان : تخمین تابع تقاضای داخلی گاز طبیعی به روش فیلتر کالمن(مطالعه موردی تقاضای بخش خانگی شهر تهران)
Title : An Estimation Of Natural Gas Domestic Demand Function By Using Kalman Filter Method (a Case Study Of Residential Gas Demand Function In Tehran)
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی امامی میبدی ، سید محمد هادی سلطان ،
320 ) عنوان : بهینه یابی پویای تولید نفت در ایران ( مطالعه موردی میدان نفتی هفتگل با تاکید بر تولید صیانتی
Title : Dynamic Optimization Of Oil Production In Iran (case Study Of Haftgol Oil Field With Emphasis On Conservation Production
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : تیمور محمدی ، منیره معتمدی ،
321 ) عنوان : تعیین و بررسی عوامل موثر بر تجارت درون صنعت میان ایران و کشورهای آسیای جنوب غربی
Title : Determining And Examining The Factors Affecting Intra-industry Trade Between Iran And South-west Asian Countries
مشخصات نشریه : اقتصاد کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : تیمور محمدی ، کریم امامی ، آقای شعبانی ،
322 ) عنوان : تحلیل عوامل موثر بر تقاضای ARDL سیگار در ایران در دوره 1387-1363
Title : Demand For Smoking In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : تیمور محمدی ، لیلا حسینی ،
323 ) عنوان : مقایسه مدل های riskmetric , garch نوسانات شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران
مشخصات نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : تیمور محمدی ، سمیه نصیری ،
324 ) عنوان : تخمین مدل ساختاری تقاضای بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل ایران
Title : Estimating The Structural Model Of Gasoline And Gas Oil Demand In Iran's Transportation Sector
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژي / مطالعات اقتصاد انرژي /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1389
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، اسفندیار جهانگرد ، میرحسین موسوی ،
325 ) عنوان : گروه بندی خانوارهای شهری و تحلیل تقاضای ایشان برای آموزش(کاربردی از منحنی انگل و آزمون همسانی واریانس)
Title : Grouping Urban Households And Analyzing Their Demand For Education (application Of Parasite Curve And Variance Homogeneity Test)
مشخصات نشریه : تعلیم و تربیت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : تیمور محمدی ،
326 ) عنوان : پویایی های تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA_GARCH
Title : Dynamics Of Inflation And Inflation Uncertainty Using Arfima- Garch Model
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : تیمور محمدی ،
327 ) عنوان : عوامل موثر بر تقاضای گردشکری در ایران
Title : Factors Affecting Tourism Demand In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1389
نویسندگان : تیمور محمدی ، تورج کریمی ، آقای نجار زاده ، آقای شاه کرم ،
328 ) عنوان : پویایی های تورم و رابطه تورم و عذم اطمینان اسمی با استفاده از مدل ARFIMA-GARCH
Title : Dynamics Of Inflation And Inflation Uncertainty Using Arfima- Garch Model
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : تیمور محمدی ، رضا طالبلو ،
329 ) عنوان : ارتباط قیمت سیگار با میزان مصرف آن طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۶۳.
Title : Cigarette Price And Smoking Rate In 1983-2005 Period In Iran .
مشخصات نشریه : مدیریت سلامت / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : تیمور محمدی ، آقای گرجی ،
330 ) عنوان : بررسی رابطه قیمت نفت خام و گازطبیعی
Title : Investigating The Relationship Between Crude Oil And Natural Gas Prices
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1388
نویسندگان : تیمور محمدی ،
331 ) عنوان : شناسایی نقاط چرخش دوران های اقتصادی ایران در یک زمان
Title : Identifying Business Cycle Turning Points In Real Time: Case Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1388
نویسندگان : تیمور محمدی ، آقای صفرزاده ، میرحسین موسوی ،
332 ) عنوان : تحلیل تاثیر عدم تغییر ساعت رسمی کشور بر مصرف انرژی الکتریکی (مطالعه خوردی محدوده شرکت برق منطقه ای تهران)
Title : The Effects Of Not Implementing Dst On Electricity Energy Consumption (a Case Study Of Tehran Electricity Region)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : تیمور محمدی ،
333 ) عنوان : تحلیل تاثیر تغییر ساعت رسمی کشور بر مصرف انرژی الکتریکی
Title : The Effects Of Not Implementing Dst On Electricity Energy Consumption (a Case Study Of Tehran Electricity Region)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : تیمور محمدی ،
334 ) عنوان : تجزیه و تحلیل و بررسی عوامل موثر بر تقاضای گاز خانگی و تجاری در استان گیلان
Title : Analysis And Study Of Factors Affecting Domestic And Commercial Gas Demand In Guilan Province
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1387
نویسندگان : تیمور محمدی ،
335 ) عنوان : بررسی تاثیر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای اساسی کلان اقتصادی
Title : The Survey On The Effects Of Exchange Rate Unification Policy On Marco- Economic Variables
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : تیمور محمدی ، آقای غلامی ،
336 ) عنوان : اثر شوک های بهره وری بر رشد اقتصادی ایران
Title : The Effects Of Productivity Shocks On Economic Growth In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1387
نویسندگان : تیمور محمدی ، آقای اکبری فرد ،
337 ) عنوان : سیاستگذاری اقتصادی برنامه های توسعه در چارچوب یک الگوی کنترل بهینه
Title : Economic Policy-making Of Development Programs Within The Framework Of An Optimal Control Model
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1386
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ،
338 ) عنوان : الگوهای اندازه گیری مقیاس معادل خانوارو محاسبه آن در ایران
Title : Methods Of Equivalence Scales: An Application For Iran.
مشخصات نشریه : رفاه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : تیمور محمدی ،
339 ) عنوان : چگونه صنعت بیمه می تواند در اشتغال زایی موثر باشد
Title : How The Insurance Industry Can Be Effective In Job Creation
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بیمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1384
نویسندگان : تیمور محمدی ،
340 ) عنوان : سرمایه گذاری در شرایط نا اطمینان
Title : Investing In Uncertain Conditions
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1384
نویسندگان : تیمور محمدی ،
341 ) عنوان : آزمون الگوی رشد درونزا برای اقتصاد ایران بر اساس رهیافت VAR
Title : Testing The Endogenous Growth Model For The Iranian Economy Based On The Var Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1383
نویسندگان : تیمور محمدی ،
342 ) عنوان : آزمون الگوی رشد درونزا برای اقتصاد ایران بر اساس رهیافت VAR
Title : Testing The Endogenous Growth Model For The Iranian Economy Based On The Var Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1383
نویسندگان : تیمور محمدی ،
343 ) عنوان : هم انباشتگی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1377
نویسندگان : منوچهر عسگری ، تیمور محمدی ،