سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mnourmohammadi
نام و نام خانوادگی : مرتضی نورمحمدی
دانشکده : حقوق و علوم سیاسی گروه آموزشی : روابط بین الملل
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 44737510 ایمیل : mnourmohammadi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Morteza_Nourmohammadi
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 47 مورد)
1 ) عنوان : آسیب‌شناسی عملکرد ایران در مواجهه با جریانات نوسلفی در منطقۀ خاورمیانه
Title : Pathology Of The Performance Of Iran In Response To Neo-salafi Currents In The Middle East
مشخصات نشریه : مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام / /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1402
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، سعید کریمی ،
2 ) عنوان : حضور اسرائیل در خلیج‌فارس و تأثیر آن بر معادلات سیاسی-امنیتی منطقه
Title : The Presence Of Israel In The Persian Gulf And Its Effect On The Political-security Equations Of The Region
مشخصات نشریه : پژوهش های روابط بین الملل / پژوهش های روابط بین الملل /
تاریخ چاپ : 10 / 8 / 1402
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، میلاد لطفی ،
3 ) عنوان : رقابت آمریکا و چین در منطقه خاورمیانه (2010-2022)
Title : Us-china Competition In The Middle East (2010-2022)
مشخصات نشریه : سیاست جهانی / سیاست جهانی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : علیرضا شکیبا ، مرتضی نورمحمدی ،
4 ) عنوان : واکاوی و تحلیل نقش سیاست قومی در ساختار سیاسی افغانستان
Title : Examination And Analysis Of The Role Of Ethnic Politics In The Political Structure Of Contemporary Afghanistan
مشخصات نشریه : پژوهشنامه روابط جهانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، حدیثه احمدی ،
5 ) عنوان : بررسی راهبرد موازنه فراگیر اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی ایران
Title : Examining Israel’s Omni-balancing Strategy Towards The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : آفاق امنیت / Security horizons /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، علی اکبر دارینی ،
6 ) عنوان : تاثیر متغیر ایران بر روابط نظامی، اقتصادی،سیاسی چین و رژیم اسرائیل
Title : Effects That Iran, As A Variable, Has On China-israel Military, Economic And Political Relations
مشخصات نشریه : مطالعات بین المللی / International Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1401
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، وحید افراسیابان ،
7 ) عنوان : کنشگری چین در آ.سه.آن: تلاش برای حفظ وابستگی متقابل نامتقارن
Title : Chinese Activism In Asean; Efforts To Maintain Asymmetric Economic Dependence
مشخصات نشریه : سازمان های بین المللی / international organizatios /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1400
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، وحید شربتی ، محدثه حیدری ،
8 ) عنوان : استمرار بحران در یمن و ریشه های درونی آن
Title : Continuation Of The Crisis In Yemen And Its Internal Roots
مشخصات نشریه : مطالعات سیاسی جهان اسلام / Political Studies of Islamic World /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : میلاد لطفی ، مرتضی نورمحمدی ،
9 ) عنوان : پهپادهای مسلح: چالشی نوین برای امنیت بین المللی و منطقه ای
Title : Armed Unmanned Aerial Vehicles (uav); A New Challenge For International And Regional Security
مشخصات نشریه : سیاست دفاعی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، مرتضی اسمعیلی ،
10 ) عنوان : بررسی تاثیر کووید 19 بر منازعات در خاورمیانه
Title : Analyzing The Impact Of Covid-19 On The Middle East Conflicts: A Case Study Of Syria, Yemen And Iraq
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / Strategic Research of Politics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، مهدیه حیدری ،
11 ) عنوان : تاثیر کنش های اجتماعی بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه
Title : The Impact Of Social Actions On The Foreign Policy Of The Russian Federation
مشخصات نشریه : مطالعات اوراسیای مرکزی / Central Eurasia Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، رامین آریان راد ،
12 ) عنوان : تغییر نقش زنان در تروریسم: از قربانیان به بازیگران فعال
Title : The Transformation Of Women’s Role In Terrorism: From Victims To Active Players
مشخصات نشریه : KHETA GUROW NORTH OSSETIAN STATE UNIVERSITY / State Budget Education Institute of Higher Education "North Ossetian State University named after Kost Luvanovich Khatagorov" /
تاریخ چاپ : 6 / 1 / 1399
نویسندگان : آناهیتا سیفی ، مرتضی نورمحمدی ،
13 ) عنوان : مبانی فرهنگی منازعات ایران و عربستان
Title : Cultural Foundations Of The Iran-saudi Arabia Conflicts
مشخصات نشریه : ژئوپولوتیک / 0 /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، آناهیتا سیفی ،
14 ) عنوان : مبانی فرهنگی مناقشه ایران و عربستان
Title : Cultural Foundations Of The Iran-saudi Arabia Conflict
مشخصات نشریه : ژئوپولوتیک / 0 /
تاریخ چاپ : 21 / 9 / 1398
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، آناهیتا سیفی ،
15 ) عنوان :
Title : India-pakistan Rivalry In Afghanistan
مشخصات نشریه : Himalayan and central asian studies / Himalayan and central asian studies /
تاریخ چاپ : 12 / 09 / 1398
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ،
16 ) عنوان :
Title : A Review Of The Relations Between Iran And India
مشخصات نشریه : --- / Islamic Political Thought /
تاریخ چاپ : 23 / 5 / 1398
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ،
17 ) عنوان : تبیین عوامل موثر بر ناکامی دولت در افغانستان در دوره پسا طالبان در رهنمود نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای
Title : Identifying The Factors Influencing The Government's Failure In Post Taliban Afghanistan In Regional Security Set Theory Guide
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام / Quarterly Journal of Islamic World Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، محمد عارف فصیحی دولتشاهی ،
18 ) عنوان : دیپلماسی علمی در اسناد فرادستی ایران و چگونگی تعامل با سازمانهای بینالمللی
مشخصات نشریه : پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، طیبه محمدی پور ،
19 ) عنوان : کاربست نظریه ی مجموعه ی امنیتی منطقه ای در تحلیل مسائل و الگوهای روابط در جنوب آسیا
مشخصات نشریه : رهیافت های سیاسی و بین المللی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، محمد عارف فصیحی دولتشاهی ،
20 ) عنوان : نقد کتاب سیاست گذاری عمومی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 20 / 06 / 1397
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، امیر لطفی ، زهرا لطفی ،
21 ) عنوان : تاثیر عامل انرژی بر روابط ترکمنستان و چین
Title : The Impact Of Energy On Turkmenistan – China Relations
مشخصات نشریه : مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز / ‍Central Asia and The Caucasus Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، مهناز زارع ،
22 ) عنوان : نقش رسانه های نوین در حل و فصل منازعات بین المللی
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ،
23 ) عنوان : شکل دهی به سیاست علم و فناوری: نسل بعدی تحقیقات
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ،
24 ) عنوان : تاثیر فدرالیسم بر منازعات قومی عراق: مطالعه موردی عراق
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ،
25 ) عنوان : نقش آموزش و دانشگاه ها در صلح سازی و مدیریت منازعات منطقه ای: مطالعه موردی خاورمیانه
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهشهای روابط بین الملل / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1396
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ،
26 ) عنوان : جایگاه دیپلماسی آموزشی در سیاست خارجی عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه
مشخصات نشریه : مطالعات سیاسی جهان اسلام / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، طیبه محمدی پور ،
27 ) عنوان : گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات؛ رویکردهای نظری و ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / /
تاریخ چاپ : 29 / 03 / 1395
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، روح الله طالبی آرانی ،
28 ) عنوان : انقلاب اطلاعات و ارتباطات: گذر از گفتمان اداره امور بین المللی به اداره امور جهانی
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 23 / 01 / 1395
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، روح الله طالبی آرانی ،
29 ) عنوان : مرجع امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : آفاق امنیت / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1394
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ،
30 ) عنوان : جایگاه فرهنگ در تکوین ایران هراسی فرهنگی در کشورهای حوزه خلیج فارس
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1394
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، حجت کاظمی ،
31 ) عنوان : نقش و جایگاه شرکتهای نظامی امنیتی خصوصی در امنیت
مشخصات نشریه : سیاست دفاعی / /
تاریخ چاپ : 08 / 11 / 1393
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، زهرا صادقی خورجستان ،
32 ) عنوان : ضرورت ها و عوامل موثر بر اتحادها در قفقاز جنوبی
مشخصات نشریه : مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، وحید شربتی ،
33 ) عنوان : ارزیابی و نقد نظریۀ های امنیت در جهان سوم
مشخصات نشریه : مطالعات تحول در علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1393
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ،
34 ) عنوان : ایالات متحده و سیاست ایران هراسی: اهداف، راهبردها و محورها
مشخصات نشریه : جغرافیا / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1392
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، مهدی داودی ، محمد نادری ،
35 ) عنوان : بررسی چالش های دولت ملت سازی در یمن
مشخصات نشریه : سیاست دفاعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1392
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، مهدی جوکار ، محمدرضا فرجی ،
36 ) عنوان : نقش شبکه های اجتماعی در انقلاب مصر
مشخصات نشریه : تحقیقات سیاسی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1392
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، رقیه محمدی ،
37 ) عنوان : امکان سنجی استقلال ایالت های آمریکا: مطالعه موردی تگزاس
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات آمریکا / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1392
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، صالح پوریانی ،
38 ) عنوان : تاثیر ویژگیهای ژئوپلتیکی جمهوری آذربایجان بر روابط با جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات سیاسی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1391
نویسندگان : مجید عباسی ، مرتضی نورمحمدی ، سید محمد رضا موسوی ،
39 ) عنوان : تاثیر ویژگی های ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان بر روابط با جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات سیاسی بین المللی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : مجید عباسی ، مرتضی نورمحمدی ، سید محمدرضا موسوی ،
40 ) عنوان : تاثیر ویژگی های ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان بر روابط با جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های سیاسی و بین المللی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : مجید عباسی ، مرتضی نورمحمدی ، سید محمدرضا موسوی ،
41 ) عنوان : مطالعه تفاوت های خود و دیگری در بستر تعاملی فضای مجازی با تاکید بر شبکه اجتماعی فیس بوک
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1391
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، رقیه محمدی ،
42 ) عنوان : چرخش بزرگ در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات آمریکا / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1391
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، نعمت حسینی ،
43 ) عنوان : تاثیر فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر کنشگران عرصه امنیت جهانی
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1391
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ،
44 ) عنوان : جنگ نرم، فضای سایبر و امنیت جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : راهبرد اجتماعی فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1390
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ،
45 ) عنوان : نقش شبکه های اجتماعی مجازی در انقلاب تونس
مشخصات نشریه : رسانه / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1390
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ،
46 ) عنوان : اقتصاد سیاسی روابط چین و آمریکا: از همکاری تا تعارض
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات آمریکا / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1390
نویسندگان : مرتضی نورمحمدی ، حمیدرضا بهرامی آرامی ،
47 ) عنوان : قدرت در عصر اطلاعات
مشخصات نشریه : سیاست دفاعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1388
نویسندگان : حسین دهشیار ، مرتضی نورمحمدی ،