سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/mazdakbolouri
نام و نام خانوادگی : مزدک بلوری
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : مترجمی زبان انگلیسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : مطالعات ترجمه وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88692346 ایمیل : mazdakbolouri@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Profile.php?welcome=true#tab-3
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Mazdak-Bolouri
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 19 مورد)
1 ) عنوان : بازروایت از طریق ترجمه: موردپژوهی کتاب اسلام در ایران
Title : Renarration Through Translation: The Case Of The Book Islam In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / Language and Translation Studies (JLTS) /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : مزدک بلوری ، کاوه بلوری ،
2 ) عنوان : بومی‌سازی وب‌گاه‌های خبری بازی‌های رایانه‌ای به فارسی
Title : Localization Of Video Game News Websites Into Persian
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 17 / 3 / 1400
نویسندگان : مزدک بلوری ، مسعود وارسته ،
3 ) عنوان : نظریه روایت بیکر و ظرفیت های پژوهشی آن در مطالعات ترجمه
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / Translation Researches in the Arabic Language And Literature /
تاریخ چاپ : 5 / 12 / 1398
نویسندگان : کاوه بلوری ، مزدک بلوری ،
4 ) عنوان : روایت ممری از ایران در فضای تنش های اخیر بین ایران و آمریکا
Title : Memri`s Narrative Of Iran In The Context Of Current Us-iran Tensions
مشخصات نشریه : Journal of Language and Translation / Journal of Language and Translation /
تاریخ چاپ : 3 / 12 / 1398
نویسندگان : کاوه بلوری ، مزدک بلوری ،
5 ) عنوان :
Title : Translation As Renarration: The Case Of The Persian Translation Of The Cambridge History Of Islam
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 21 / 11 / 1398
نویسندگان : کاوه بلوری ، مزدک بلوری ،
6 ) عنوان : نقش ترجمه در شکل گیری ادبیات داستانی پسامدرن در ایران
مشخصات نشریه : ادبیات تطبیقی ویژه نامۀ نامۀ فرهنگستان / /
تاریخ چاپ : 12 / 6 / 1398
نویسندگان : مزدک بلوری ،
7 ) عنوان : نقش حمایت دربار در انتخاب آثار ترجمه شده در دارالترجمه دولتی در عصر ناصری
Title : The Effects Of The Court's Patronage On The Selection Of Books For Translation In The State Translation Bureau
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 22 / 4 / 1398
نویسندگان : مزدک بلوری ، مهدی میرکیائی ،
8 ) عنوان : عناصر پیرامتنی تبلیغاتی در جلد کتاب های ادبی ترجمه شده در ایران
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1397
نویسندگان : مزدک بلوری ،
9 ) عنوان : بومی سازی در ادبیات آمریکایی ترجمه شده: راهبردی برای مقاومت در برابر الگوسازی فرهنگی خارجی
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / /
تاریخ چاپ : 05 / 12 / 1396
نویسندگان : مزدک بلوری ،
10 ) عنوان : عاملیت مترجم در پانویس ها و یادداشت های مترجمان ادبی معاصر در ایران
Title : Translators’ Agency In Footnotes And Notes Of Contemporary Iranian Literary Translators
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 6 / 10 / 1396
نویسندگان : مزدک بلوری ،
11 ) عنوان : نقش سیاست های حوزۀ زنان در انتخاب آثار ادبی فمینیستی برای ترجمه به زبان فارسی
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1396
نویسندگان : مزدک بلوری ،
12 ) عنوان : بررسی مقایسه ای مفاهیم دستکاری شده در ترجمۀ ادبیات انگلیسی-آمریکایی به زبان فارسی در دو دولت اصلاح طلب و اصولگرا
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1395
نویسندگان : مزدک بلوری ،
13 ) عنوان :
Title : Manipulative Strategies Used In The Anglo-American Novels Translated Into Persian Under Two Administrations In Power After The Islamic Revolution In Iran
مشخصات نشریه : Journal of Language and Translation / Journal of Language and Translation /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1394
نویسندگان : مزدک بلوری ،
14 ) عنوان :
Title : Non-selection Of Foreign Literary Works In The System Of Translated Literature In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1393
نویسندگان : مزدک بلوری ، Farzaneh Farahzad ،
15 ) عنوان :
Title : Non-selection Of Foreign Literary Works In The System Of Translated Literature In Iran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1393
نویسندگان : فرزانه فرحزاد ، مزدک بلوری ،
16 ) عنوان : جایگاه ادبیات ترجمه شده در نظام چندگانه ادبی
مشخصات نشریه : مجله مترجم / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1386
نویسندگان : مزدک بلوری ،
17 ) عنوان : دستکاری زبان تابو در ترجمه های فارسی چهار رمان آمریکایی
Title : Manipulation Of Taboo Language In Four American Novels Translated Into Persian
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : مزدک بلوری ،
18 ) عنوان : انتظارات و دریافت خوانندگان ایرانی از ترجمه ادبی به زبان فارسی
Title : Translated Fiction In Iran: Readers' Reception And Expectations
مشخصات نشریه : افق های زبان / Language Horizons /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان : مزدک بلوری ،
19 ) عنوان : سیاست ترجمه: بررسی عناصر پیرامتنی ترجمه های فارسی آثار ادبی آمریکایی در دو بافت تاریخی
Title : The Politics Of Translation: Paratextual Analysis Of Persian Translations Of American Literary Works In Two Historical Contexts
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : مزدک بلوری ، الهه رضوانی ،