سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/khaniki
نام و نام خانوادگی : هادی خانیکی
دانشکده : علوم ارتباطات گروه آموزشی : ارتباطات
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : khaniki@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 169 مورد)
1 ) عنوان : حوزه عمومی و کنش ارتباطی در گفت‌و‌گوهای کاربران ایرانی در کلاب هاوس مطالعه موردی کلاب «جدال داغ»
Title : The Public Domain And Communicative Action In The Conversations Of Iranian Users In The Club House, A Case Study Of The "hot Controversy" Club.
مشخصات نشریه : جامعه، فرهنگ، رسانه / Society Culture Media /
تاریخ چاپ : 30 / 2 / 1402
نویسندگان : هادی خانیکی ، بهارک محمودی حنارود ، وحید اقدسی ،
2 ) عنوان : انگ و محتواهای رسانه‌ای؛ نشانه‌شناسی برنامه‌های رادیویی مرتبط با کارتن‌خوابی
Title : Stigma And Media Content; Semiotics Of Radio Programs Related To Homelessness
مشخصات نشریه : رفاه‌اجتماعی‌ / Social Welfare Quarterly /
تاریخ چاپ : 19 / 2 / 1402
نویسندگان : هادی خانیکی ، اعظم ده صوفیانی ،
3 ) عنوان : اخلاق ارتباطات: از تئوری تا عمل
Title : Communication Ethics: From Theory To Practice
مشخصات نشریه : مجله بین المللی اخلاق و جامعه / International Journal of Ethics and Society /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1401
نویسندگان : هادی خانیکی ،
4 ) عنوان : تحول آفرینی توییتردیپلماسی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی
Title : Innovation Of Twitter Diplomacy In Advancing Foreign Policy Goals
مشخصات نشریه : مطالعات میان رشته ­ای در رسانه وفرهنگ / interdisciplinary studies in media and culture /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1401
نویسندگان : هادی خانیکی ،
5 ) عنوان : اجتماع گیم های ایرانی نت ؛ ویژگی ها، امکانات و کارکردهای ارتباطاتی
Title : Community Of Iranian Game Nets: Features, Facilities And Communication Functions
مشخصات نشریه : دین و ارتباطات / Religion & Communication /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1401
نویسندگان : مجتبی صمدی ، مهدی محسنیان راد ، هادی خانیکی ، علیرضا حسینی پاکدهی ،
6 ) عنوان : نظریه سازی برای اینفودمی کووید 19 در شبکه های اجتماعی ایران
Title : Theorizing For Covid 19 Infodemic In Iran Social Media
مشخصات نشریه : مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران / Quarterly Journal of Social Studies and Research in Iran /
تاریخ چاپ : 12 / 9 / 1401
نویسندگان : هادی خانیکی ، حبیب راثی تهرانی ،
7 ) عنوان : تحلیل نشانه شناختی بدنمندی در میان کاربران زن اینستاگرام (مطالعه موردی دو طراح لباس: آناشید حسینی و الهه جهادگر)
Title : Semiotic Analysis Of Embodiment Among Female Instagram Users; (case Study: Two Fashion Designers)
مشخصات نشریه : فصلنامۀ جامعه­ شناسی فرهنگ و هنر / the Sociology of Culture and Art Quarterly /
تاریخ چاپ : 8 / 4 / 1401
نویسندگان : مهشید مراقی ، هادی خانیکی ،
8 ) عنوان : الگوی تحلیل مسیر سواد رسانه ای سلامت و ارتباط آن با مصرف رسانه های اجتماعی در تهران
Title : A Path Analysis On Media Health Literacy And Its Relation To Social Media Consumption In Tehran
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1401
نویسندگان : آزاده سالمی ، هادی خانیکی ، حبیب صبوری خسروشاهی ، شهناز هاشمی ،
9 ) عنوان : بازنمایی پاندمی کووید 19 در رسانه های اجتماعی ایرانیان
Title : Representation Of Covid 19 Pandemic On Iranian Social Media
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 8 / 12 / 1400
نویسندگان : هادی خانیکی ، علی احمدی ،
10 ) عنوان : صورت‌بندی گفتمانی مسئله آب در ایران در روزنامه‌های سراسری دهه 90
Title : Iran's Water Discourses In Mainstream Newspapers Of The 1990s
مشخصات نشریه : مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی / Interdisciplinary Studies in the Humanities /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : هادی خانیکی ، زرین زردار ، ثریا موسوی ،
11 ) عنوان : روابط قدرت دخیل در صورت‎بندی گفتمانی مسئلۀ آب ایران در روزنامه‎ های شرق و ایران
Title : Involved Power Relations In The Discourse Formation Of Iran’s Water Problem In “shargh” And “iran” Newspapers
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگ - ارتباطات / Journal of Culture-Communication Studies /
تاریخ چاپ : 28 / 8 / 1400
نویسندگان : سیده ثریا موسوی ، هادی خانیکی ،
12 ) عنوان : مطالعه رابطه نگرش به رسانه های اجتماعی با سبک های هویتی نوجوانان
Title : Study Of The Relationship Between Social Media Attitudes And Adolescent Identity Styles
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 17 / 7 / 1400
نویسندگان : فاطمه نوری راد ، هادی خانیکی ،
13 ) عنوان : استفاده کاربران از رسانه های اجتماعی و رابطه آن با سواد رسانه ای (در حوزه سلامت شهر تهران)
Title : Users' Use Of Social Media And Its Relationship With Media Literacy (in The Field Of Health In Tehran)
مشخصات نشریه : مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه / Quarterly of interdisciplinary studies in communication and media /
تاریخ چاپ : 27 / 6 / 1400
نویسندگان : آزاده سالمی ، هادی خانیکی ، حبیب صبوری خسروشاهی ، شهناز هاشمی ،
14 ) عنوان : شبکه های تلویزیونی استانی و هویت ملی
Title : Local Media And National Identity
مشخصات نشریه : رسانه و فرهنگ / Interdisciplinary Studies in Media and Culture /
تاریخ چاپ : 19 / 4 / 1400
نویسندگان : هادی خانیکی ، سیروان عبدی ،
15 ) عنوان : شناسایی عوامل تأثیر گذارِ شبکه های اجتماعی بر برندینگ گردشگری ایران
Title : Identifying The Effective Factors Of Social Networks On Tourism Tourism In Iran
مشخصات نشریه : گردشگری و توسعه / Journal of tourism and development /
تاریخ چاپ : 18 / 3 / 1400
نویسندگان : طیبه امیرمستوفیان ، محمدحسین ایمانی خوشخو ، هادی خانیکی ،
16 ) عنوان : تلویزیون و ارتباطات سالمت: فراتحلیل پژوهشهای 0 ارتباطات سالمت داخلی و خارجی
Title : Health And Telecommunications: A Meta-analysis Of Research Internal And External Health Communications
مشخصات نشریه : جامعه، فرهنگ، رسانه / Society Culture Media /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1400
نویسندگان : سیروان عبدی ، هادی خانیکی ، اکبر نصرالهی ، بیتا شاه منصوری ،
17 ) عنوان : واکاوی حوزه مطالعاتی دین و رسانه های نوین؛ مروری بر پیشینه، مفاهیم و نظریه های رایج با تأکید بر رویکرد ساخت اجتماعی دینی فن آوری
Title : Analysis Of The Field Of Study Of Religion And Modern Media; An Overview Of Common Backgrounds, Concepts, And Theories With An Emphasis On The Technology-religious Social Construction Approach
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1400
نویسندگان : هادی خانیکی ، امیر یزدیان ،
18 ) عنوان : عکاسی خبری در بستر شبکه های اجتماعی: نظریه ارزش نمایشی بنیامین و ریزوماتیک دلوز
Title : News Photography In The Context Of Social Networks: Benjamin's Theory Of Theatrical Value And Deleuze Rhizomatics
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / journal of Cultural Studies and Communication /
تاریخ چاپ : 30 / 2 / 1400
نویسندگان : علیرضا فرزین ، هادی خانیکی ، میرزامحمدمهدی فرقانی ،
19 ) عنوان : امواج سیاسی برآمده از مناظره‌های یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران: مطالعه اخبار مطبوعات در بازه زمانی دهم تا بیست و چهارم خردادماه 1392
Title : Political Waves Arising From The Debates Of The Eleventh Iranian Presidential Election: A Study Of Press News In The Period Of The 10th To The 24th Of June 2013
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگ - ارتباطات / Journal of Culture-Communication Studies /
تاریخ چاپ : 8 / 2 / 1400
نویسندگان : هادی خانیکی ، کیوان لطفی ،
20 ) عنوان : ارتباطات مجازی علم و فناوری- مورد مطالعه: مدل‌سازی موضوعی محتوای توئیتر دانشگاه‌های فنی آمریکا
Title : Virtual Communication Science And Technology - Case Study: Thematic Modeling Of Twitter Content By American Technical Universities
مشخصات نشریه : جامعه، فرهنگ، رسانه / Society Culture Media /
تاریخ چاپ : 30 / 1 / 1400
نویسندگان : هادی خانیکی ، محسن رستمی ، هادی خانیکی ،
21 ) عنوان : برجسته‌سازی اخبار اقلیمی در مطبوعات ایران
Title : Highlighting Climate News In The Iranian Press
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / journal of Cultural Studies and Communication /
تاریخ چاپ : 30 / 1 / 1400
نویسندگان : مریم رحمانیان ، حسینعلی افخمی ، هادی خانیکی ،
22 ) عنوان : طراحی الگوی توسعه دیپلماسی فرهنگی ایران (مورد مطالعه: ایران و ایتالیا)
Title : Designing A Model For The Development Of Iranian Cultural Diplomacy (case Study: Iran And Italy)
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / journal of Cultural Studies and Communication /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1399
نویسندگان : آنتونیا شرکا ، هادی خانیکی ، عباسعلی قیومی ،
23 ) عنوان : تحلیل گفتمان انتقادی ابعاد سه گانه نفرت‌پراکنی زنان علیه زنان در اینستاگرام
Title : Critical Discourse Analysis Of The Three Dimensions Of Women's Hatred Against Women On Instagram
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : مریم مقیمی ، هادی خانیکی ، علی اصغر سلطانی ،
24 ) عنوان : بررسی امواج سیاسی برآمده از مناظره‎های انتخابات سال 1388
Title : A Survey Of Political Waves Arising From The 2009 Election Debates
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / journal of Cultural Studies and Communication /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : لطفی ، هادی خانیکی ،
25 ) عنوان : نظام رسانه‌ای ایران: جانشینی ناکامل رسانه‌های نوین و از جا دررفتگی شبکۀ رسانه‌ها
Title : Iran's Media System: Incomplete Replacement Of New Media And Dislocation Of Media Network
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگ - ارتباطات / Journal of Culture-Communication Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : سوسن باستانی ، هادی خانیکی ، سعید ارکان زاده یزدی ،
26 ) عنوان : چگونگی مواجهه جامعه ایرانی با استارتاپ ها
Title : How Iranian Society Deal With Startups
مشخصات نشریه : جامعه، فرهنگ، رسانه / Society Culture Media /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : هادی خانیکی ، سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی ،
27 ) عنوان : گروه‌های آسیب‌پذیر در سیل لرستان و سهم رسانه‌های مشارکتی در تاب‌آوری
Title : Vulnerable Groups In Lorestan Flood And The Share Of Participatory Media In Resilience
مشخصات نشریه : جامعه، فرهنگ، رسانه / Society Culture Media /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : هادی خانیکی ، سیده انوشه میرمجلسی ،
28 ) عنوان : بازنمایی مسئلۀ آب ایران در روزنامه‎ ها
Title : Representation Of The Iranian Water Issue In Newspapers
مشخصات نشریه : مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی / Interdisciplinary Studies in the Humanities /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1398
نویسندگان : هادی خانیکی ، سیده ثریا موسوی ،
29 ) عنوان : روزنامه‌نگاری صلح و ارزش‌های خبری آن در ایران؛ نحوه انعکاس اخبار حمله نیروهای ائتلاف به عراق در 6 روزنامه سراسری کشور
Title : Peace Journalism And Its News Values In Iran; How The News Of The Coalition Invasion Of Iraq Was Reflected In 6 National Newspapers
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگ - ارتباطات / Journal of Culture-Communication Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : هادی خانیکی ، علی شاکر ،
30 ) عنوان : کاربست روش تحلیل مکالمه در ارتباطات میان فردی تحلیل ارتباطی گفت‎وگوی کندوکاو محور دانش‎آموزان ابتدایی
Title : Application Of Conversation Analysis Method In Interpersonal Communication Exploratory Conversational Communication Analysis Of Elementary Students
مشخصات نشریه : تحقیقات فرهنگی ایران / Journal of Iranian Cultural Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : هادی خانیکی ، فاطمه نوری راد ،
31 ) عنوان : بحران در "دسترسی آزاد": آیا خروجی های علمی ارتباطات باید 77 سال طول بکشد تا به دسترسی آزاد تبدیل شود
Title : A Crisis In “open Access”: Should Communication Scholarly Outputs Take 77 Years To Become Open Access?
مشخصات نشریه : --- / SAGE Open /
تاریخ چاپ : 31 / 5 / 1398
نویسندگان : abbas ghanbari baghestan ، هادی خانیکی ، Abdolhosain kalantari ، mehrnoosh akhtari zavare ، Elaheh Farahmand ،
32 ) عنوان : گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی مجازی (تحلیل سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط)
Title : Dialogue In Virtual Social Networks (systematic Analysis Of Related Research)
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / journal of Cultural Studies and Communication /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : هادی خانیکی ، یوسف خجیر ،
33 ) عنوان : ظرفیت ها و چالش های شبکه های اجتماعی مجازی برای جامعه مدنی ایران
Title : Capacities And Challenges Of Virtual Social Networks For Iranian Civil Society
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 20 / 2 / 1398
نویسندگان : هادی خانیکی ، یوسف خجیر ،
34 ) عنوان : طراحی الگوی کارکردهای متنوع شبکه ‎های اجتماعی مجازی در ارتباطات میان فرهنگی قومی
Title : Designing A Model Of Various Functions Of Virtual Social Networks In Intercultural Communication
مشخصات نشریه : پژوهش های ارتباطی / Communication Research /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1398
نویسندگان : زهره زندیه ، هادی خانیکی ،
35 ) عنوان : ظرفیت ها و چالش های شبکه های اجتماعی مجازی برای جامعه مدنی ایران
Title : Capacities And Challenges Of Virtual Social Networks For Iranian Civil Society
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 1 / 1398
نویسندگان : هادی خانیکی ، یوسف خجیر ،
36 ) عنوان : دیپلماسی علم و فناوری و قدرت دانشجویان- مورد دانشجویان ایرانی در مالزی
Title : Science And Technology Diplomacy And The Power Of Students- The Case Of Iranian Student In Malaysia
مشخصات نشریه : مجله علوم اجتماعی و انسانی Pertanika / Pertanika Journal of Social Science and Humanities /
تاریخ چاپ : 8 / 1 / 1398
نویسندگان : seyed abolhassan riyazi ، abbas ghanbari baghestan ، Aini Ideris ، هادی خانیکی ، mehrnoosh akhtari zavare ، Elaheh Farahmand ،
37 ) عنوان : نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران
Title : The Role Of Virtual Social Networks In The Development Of Iranian Civil Society
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگ ارتباطات / مطالعات فرهنگ ارتباطات /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : هادی خانیکی ، یوسف خجیر ،
38 ) عنوان : درخواست حکمرانی مشارکتی و پایداری منابع آب
Title : Request For Participatory Governance And Sustainability Of Water Resources
مشخصات نشریه : مطالعات اجتماعی ایران / مطالعات اجتماعی ایران /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : سیده بهار زندرضوی ، هادی خانیکی ، اکبر نصراللهی ، داریوش بوستانی ،
39 ) عنوان : مردم، رسانه‌های جریان اصلی و مصرف رسانه‌های نوین؛ پیمایش مصرف، اعتماد، رضایت و مشارکت رسانه‌ای شهروندان تهرانی
Title : People, Mainstream Media And New Media Consumption; Survey Of Consumption, Trust, Satisfaction And Media Participation Of Tehran Citizens
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / مطالعات رسانه های نوین /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1397
نویسندگان : سوسن باستانی ، هادی خانیکی ، سعید ارکان زاده یزدی ،
40 ) عنوان : رسانه‌های نوین در برابر رسانه‌های جریان اصلی: عامل یا تشدیدکننده ضعف؟ بررسی اثرات فناوری‌های نوین بر مصرف رسانه‌های جریان اصلی
Title : New Media Vs. Mainstream Media: A Factor Or Aggravator Of Weakness? Investigating The Effects Of New Technologies On Mainstream Media Consumption
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / مطالعات فرهنگی و ارتباطات /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1397
نویسندگان : سوسن باستانی ، هادی خانیکی ، سعید ارکان زاده یزدی ، فروزنده جعفرزاده پور ،
41 ) عنوان : دیپلماسی علوم و فناوری
Title : Science And Technology Diplomacy
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 23 / 4 / 1397
نویسندگان : هادی خانیکی ،
42 ) عنوان : علوم اجتماعی در ایران
Title : Social Sciences In Iran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 23 / 4 / 1397
نویسندگان : هادی خانیکی ،
43 ) عنوان : مسائل علوم اجتماعی ایران در وب علم (WoS): چه کسی چه گفت؟
Title : Iran’s Social Sciences’ Issues In Web Of Science (wos): Who Said What?
مشخصات نشریه : مجله علوم اجتماعی و انسانی Pertanika / Pertanika Journal of Social Science and humanities /
تاریخ چاپ : 6 / 4 / 1397
نویسندگان : Seyed Mahdi Etemadifard ، هادی خانیکی ، abbas ghanbari baghestan ، Mehrnoosh Akhtari ،
44 ) عنوان : مطالعه روند شکل گیری گفت و گوی کند و کاو محور در کلاس فلسفه برای کودکان
Title : Study The Process Of Formation Of Slow And Exploratory Dialogue In Philosophy Class For Children
مشخصات نشریه : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پرتال جامع علوم انسانی / Institute of Humanities and Cultural Studies. Comprehensive portal of humanities /
تاریخ چاپ : 3 / 4 / 1397
نویسندگان : هادی خانیکی ،
45 ) عنوان : بررسی فهم عامه از علم و رابطه آن با مصرف رسانه ها در بین شهروندان تهرانی
Title : Investigating The Public Understanding Of Science And Its Relationship With Media Consumption Among Tehran Citizens
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / Cultural Studies and Communication /
تاریخ چاپ : 18 / 12 / 1396
نویسندگان : هادی خانیکی ، میرزامحمدمهدی فرقانی ،
46 ) عنوان : مطالعۀ روند شکل گیری گفت‎و‎گوی کند‏و‎کاو محور در کلاس «فلسفه برای کودکان»
Title : Studying The Process Of Forming A Dialogue-oriented Dialogue In The "philosophy For Children" Class
مشخصات نشریه : تفکر و کودک / تفکر و کودک /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1396
نویسندگان : هادی خانیکی ، فاطمه نوری راد ، وحیده شاه حسینی ،
47 ) عنوان : ارتباطات سلامت و مساله اجتماعی انگ
Title : Health Communication And Social Issues Stigma
مشخصات نشریه : جامعه شناسی ایران / جامعه شناسی ایران /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1396
نویسندگان : هادی خانیکی ،
48 ) عنوان : تحلیل شبکه ابرپیوند پایگاه های فرهنگی و مذهبی ایران در فضای مجازی
Title : Analysis Of The Hyperlink Network Of Iranian Cultural And Religious Sites In Cyberspace
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / مطالعات رسانه های نوین /
تاریخ چاپ : 13 / 8 / 1396
نویسندگان : حامد طالبیان ، هادی خانیکی ،
49 ) عنوان : شناسایی راهبردهای بخش دولتی در مواجهه با سازمان های مردم نهاد در فرآیند خط مشی گذاری عمومی در ایران؛ مطالعه موردی: حوزه محیط زیست و منابع طبیعی
Title : Identify Public Sector Strategies In Dealing With Non-governmental Organizations In The Public Policy-making Process In Iran; Case Study: Environment And Natural Resources
مشخصات نشریه : سیاستگذاری عمومی / سیاستگذاری عمومی /
تاریخ چاپ : 3 / 7 / 1396
نویسندگان : علی اصغر پورعزت ، هادی خانیکی ، حمیدرضا یزدانی ، بهاره مختاری ،
50 ) عنوان : بررسی فهم عامه از علم و رابطه آن با مصرف رسانه‌ها در بین شهروندان
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 15 / 06 / 1396
نویسندگان : میرزامحمدمهدی فرقانی ، هادی خانیکی ، پرویز شهریاری ،
51 ) عنوان : بررسی فهم عامه از علم و رابطه آن با مصرف رسانه‌ها در بین شهروندان
Title : Investigating The Public Understanding Of Science And Its Relationship With Media Consumption Among Citizens
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / Cultural Studies and Communication /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1396
نویسندگان : میرزامحمدمهدی فرقانی ، هادی خانیکی ،
52 ) عنوان : چگونگی انعکاس تصویر بیماری های روانی در مطبوعاات
Title : How The Image Of Mental Illness Is Reflected In The Press
مشخصات نشریه : رفاه اجتماعی / رفاه اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1396
نویسندگان : هادی خانیکی ،
53 ) عنوان : برون‌ایستادگان رادیو‌ـ‌تلویزیون دولتی در ایران
Title : Exits Of State Radio And Television In Iran
مشخصات نشریه : تحقیقات فرهنگی ایران / Iranian Cultural Research /
تاریخ چاپ : 8 / 4 / 1396
نویسندگان : هادی خانیکی ، سبحان یحیایی ،
54 ) عنوان : برون ایستادگان رادیو تلویزیون دولتی در ایران
Title : Exits Of State Radio And Television In Iran
مشخصات نشریه : تحقیقات فرهنگی ایران / Iranian Cultural Research /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1396
نویسندگان : هادی خانیکی ، سبحان یحیائی ،
55 ) عنوان : تحلیل وضعیت شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران با رویکرد حوزه عمومی هابرماس (مورد مطالعه چند گروه فیس‌بوکی)
Title : Analysis Of The Situation Of Virtual Social Networks In Iran With The Habermas Public Domain Approach (studied By Several Facebook Groups)
مشخصات نشریه : فرهنگ ارتباطات / Communication culture /
تاریخ چاپ : 25 / 3 / 1396
نویسندگان : هادی خانیکی ، محمد اتابک ، فرید عزیزی ،
56 ) عنوان : بررسی فهم عامه از علم و رابطه آن با مصرف رسانه ها در بین شهروندان تهرانی
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 18 / 01 / 1396
نویسندگان : میرزامحمدمهدی فرقانی ، هادی خانیکی ، پرویز شهریاری ،
57 ) عنوان : طرحواره (مدل) شبکه‌ ارتباطی تربیت محور مبتنی بر اندیشه اسلامی در ایران
Title : Scheme (model) Of Education-based Communication Network Based On Islamic Thought In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی / /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1395
نویسندگان : حامد فروزان ، سیدرضا نقیب السادات ، هادی خانیکی ، سید محمد مهدی زاده طالشی ،
58 ) عنوان : طرحواره (مدل) شبکه‌ ارتباطی تربیت محور مبتنی بر اندیشه اسلامی در ایران
Title : Scheme (model) Of Education-based Communication Network Based On Islamic Thought In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی / Research on Islamic education issues /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1395
نویسندگان : هادی خانیکی ، حامد فروزان ، سیدرضا نقیب السادات ، سید محمد مهدی زاده طالشی ،
59 ) عنوان : تحولات کنش ارتباطی , حوزه عمومی , جامعه مدنی و دموکراسی در ایران
Title : Developments In Communication Action, Public Sphere, Civil Society And Democracy In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش سیاست نظری / پژوهش سیاست نظری /
تاریخ چاپ : 25 / 11 / 1395
نویسندگان : مانا دشتگلی هاشمی ، هادی خانیکی ، تهمینه شاوردی ،
60 ) عنوان : ناسیونالیسم ایرانی و نوسازی سیاسی در مطبوعات ایران تحلیل گفتمان مقاله های ملک الشعرا بهار در روزنامه نوبهار
Title : Iranian Nationalism And Political Modernization In The Iranian Press Discourse Analysis Of Malek's Poets Bahar Articles In Nobahar Newspaper
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / مطالعات فرهنگی و ارتباطات /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : هادی خانیکی ، وحید اقدسی ،
61 ) عنوان : مطالعه رویکرد برنامه های توسعه در ایران به ارتباطات
مشخصات نشریه : تحقیقات فرهنگی ایران / /
تاریخ چاپ : 05 / 09 / 1395
نویسندگان : زهره شاه قاسمی ، میرزامحمدمهدی فرقانی ، هادی خانیکی ،
62 ) عنوان : مطالعه رویکرد برنامه های توسعه در ایران به ارتباطات
Title : Study Of The Approach Of Development Programs In Iran To Communication
مشخصات نشریه : تحقیقات فرهنگی ایران / Iranian Cultural Research /
تاریخ چاپ : 5 / 9 / 1395
نویسندگان : هادی خانیکی ، میرزامحمدمهدی فرقانی ،
63 ) عنوان : مقایسه نقش ارتباطات میان فردی و رسانه های جمعی در رفتار سیاسی
Title : Comparison Of The Role Of Interpersonal Communication And Mass Media In Political Behavior
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1395
نویسندگان : هادی خانیکی ، مصطفی رهبر ، الهام گوهریان ،
64 ) عنوان : بازنمایی ایدئولوژیهای فرهنگی در بازی های رایانه‌ای
Title : Representation Of Cultural Ideologies In Computer Games
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / مطالعات رسانه های نوین /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1395
نویسندگان : هادی خانیکی ، محیا برکت ،
65 ) عنوان : زبان و اخلاق ارتباطی در اندیشه مولانا
Title : Language And Communication Ethics In Rumi's Thought
مشخصات نشریه : اخلاق در علوم و فناوری / Ethics in Science and Technology /
تاریخ چاپ : 18 / 6 / 1395
نویسندگان : هادی خانیکی ،
66 ) عنوان : تقابل های اخلاقی در تعاملات کاربران ایرانی رسانه های اجتماعی
Title : Ethical Confrontations In The Interactions Of Iranian Social Media Users
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگ ارتباطات / مطالعات فرهنگ ارتباطات /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1395
نویسندگان : هادی خانیکی ،
67 ) عنوان : الگوهای مختلف ارایه پیام های سلامت سنجش نگرش مخاطبان درباره تاثیر الگوهای مختلف ارایه پیام های سلامت تلویزیون
Title : Different Patterns Of Presenting Health Messages Assessing The Attitude Of The Audience About The Impact Of Different Patterns Of Presenting Health Messages On Tv
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1395
نویسندگان : هادی خانیکی ، حبیب راثی تهرانی ،
68 ) عنوان : نقش تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان , به خرید کالا
Title : The Role Of Telegram Social Network Advertising In Gaining The Audience's Trust In Buying Goods
مشخصات نشریه : دو فصلنامه حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات(علوم خبری) / Bi-Quarterly Journal of Journalism and Communication Law (News Science) /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1395
نویسندگان : هادی خانیکی ، علی اصغر کیاء ، صمد میر ،
69 ) عنوان : تبیین الگوی آموزش سواد رسانه‌ای در نظام آموزش و پرورش
Title : Explaining The Pattern Of Media Literacy Education In The Education System
مشخصات نشریه : رسانه / رسانه /
تاریخ چاپ : 25 / 3 / 1395
نویسندگان : هادی خانیکی ، وحیده شاه حسینی ، فاطمه نوی راد ،
70 ) عنوان : قدرت و پادقدرت جنسیتی در سینمای ایران؛ مقایسه تطبیقی آثار تهمینه میلانی و رخشان بنی اعتماد
Title : Gender Power And Anti-power In Iranian Cinema; Comparative Comparison Of The Works Of Tahmineh Milani And Rakhshan Bani Etemad
مشخصات نشریه : پژوهش زنان / پژوهش زنان /
تاریخ چاپ : 25 / 2 / 1395
نویسندگان : هادی خانیکی ، مژگان فراهانی ،
71 ) عنوان : مطالعه تحلیلی برون‌ایستادگی رسانه‌های دولتی در ایران
Title : Analytical Study Of The State Media Resistance In Iran
مشخصات نشریه : جامعه پژوهی فرهنگی / جامعه پژوهی فرهنگی /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1394
نویسندگان : هادی خانیکی ، سید محمد مهدی زاده طالشی ، سبحان یحیائی ،
72 ) عنوان : مطالعه تحلیلی برون‌ایستادگی رسانه‌های دولتی در ایران
Title : Analytical Study Of External Media Resistance In Iran
مشخصات نشریه : جامعه پژوهی فرهنگی / Cultural sociology /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1394
نویسندگان : هادی خانیکی ، سید محمد مهدی زاده طالشی ، سبحان یحیائی ،
73 ) عنوان : منشور اخلاق حرفه‌ای در رسانه‌ها
Title : Charter Of Professional Ethics In The Media
مشخصات نشریه : اخلاق در علوم و فناوری / Ethics in Science and Technology /
تاریخ چاپ : 21 / 12 / 1394
نویسندگان : صدیقه ببران ، هادی خانیکی ، محبوبه آطاهریان ،
74 ) عنوان : واکاوی الگوی «گفت‌‌وگوی کندوکاوی» در ارتباطات انسانی مطالعه دیدگاه‌های صاحب‏نظران گفت‌وگو و تعلیم و تربیت در خصوص کاربرد آموزشی این الگو
Title : Analysis Of The "exploratory Dialogue" Model In Human Communication Study Of The Views Of Dialogue And Education Experts On The Educational Application Of This Model
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / مطالعات فرهنگی و ارتباطات /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1394
نویسندگان : هادی خانیکی ، محمد سعید ذکائی ، فاطمه نوری راد ،
75 ) عنوان : واکاوی الگوی «گفت‌‌وگوی کندوکاوی» در ارتباطات انسانی مطالعه دیدگاه‌های صاحب‏نظران گفت‌وگو و تعلیم و تربیت در خصوص کاربرد آموزشی این الگو
Title : Analysis Of The "exploratory Dialogue" Model In Human Communication Study Of The Views Of Dialogue And Education Experts On The Educational Application Of This Model
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / Cultural Studies and Communication /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1394
نویسندگان : محمد سعید ذکائی ، هادی خانیکی ،
76 ) عنوان : واکاوی قرائت زنان از تماشای سریال های شبکه ماهواره ای جم (GEM TV)؛ مورد مطالعه: شهر کامیاران
Title : Analysis Of Women's Readings From Watching Gem Tv Series; Case Study: Kamyaran City
مشخصات نشریه : تحقیقات فرهنگی ایران / Iranian Cultural Research /
تاریخ چاپ : 25 / 11 / 1394
نویسندگان : سید محمد مهدی زاده طالشی ، هادی خانیکی ، حمید عزیزی ،
77 ) عنوان : واکاوی قرائت زنان از تماشای سریال های شبکه ماهواره ای جم (GEM TV)؛ مورد مطالعه: شهر کامیاران
Title : Analysis Of Women's Readings From Watching Gem Tv Series; Case Study: Kamyaran City
مشخصات نشریه : تحقیقات فرهنگی ایران / Iranian Cultural Research /
تاریخ چاپ : 25 / 11 / 1394
نویسندگان : هادی خانیکی ، سید محمد مهدی زاده طالشی ، حمید عزیزی ،
78 ) عنوان : مطالعه تعلیلی برون‌ایستادگی رسانه‌های دولتی در ایران
Title : An Analytical Study Of State Media Outlets In Iran
مشخصات نشریه : جامعه پژوهی فرهنگی / جامعه پژوهی فرهنگی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1394
نویسندگان : هادی خانیکی ، سید محمد مهدی زاده طالشی ، سبحان یحیایی ،
79 ) عنوان : مطالعه تعلیلی برون ایستادگان رسانه های دولتی در ایران
Title : An Analytical Study Of State Media Outlets In Iran
مشخصات نشریه : جامعه پژوهی فرهنگی / جامعه پژوهی فرهنگی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1394
نویسندگان : هادی خانیکی ، سید محمد مهدی زاده طالشی ، سبحان یحیائی ،
80 ) عنوان : مطالعه تعلیلی برون‌ایستادگی رسانه‌های دولتی در ایران
Title : An Analytical Study Of The Extremity Of Government Media In Iran
مشخصات نشریه : جامعه پژوهی فرهنگی / Cultural sociology /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1394
نویسندگان : هادی خانیکی ، سید محمد مهدی زاده طالشی ، سبحان یحیائی ،
81 ) عنوان : مطالعه تعلیلی برون ایستادگان رسانه های دولتی در ایران
Title : An Analytical Study Of State Media Outlets In Iran
مشخصات نشریه : جامعه پژوهی فرهنگی / Cultural sociology /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1394
نویسندگان : هادی خانیکی ، سید محمد مهدی زاده طالشی ، سبحان یحیائی ،
82 ) عنوان : روزنامه نگاری کنشگر چشم اندازی نو در ارتباطات توسعه؛ مطالعه موردی: رسانه ای شدن میراث فرهنگی در ایران
Title : Journalism Is A New Perspective On Development Communications; Case Study: Mediation Of Cultural Heritage In Iran
مشخصات نشریه : رسانه / رسانه /
تاریخ چاپ : 25 / 8 / 1394
نویسندگان : هادی خانیکی ، مرضیه کوهستانی ،
83 ) عنوان : مطالعه موردی اجرای طرح درس سواد رسانه ای برای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی
Title : Case Study Of Media Literacy Lesson Plan For Fourth Grade Elementary Students
مشخصات نشریه : جامعه، فرهنگ و رسانه / جامعه، فرهنگ و رسانه /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1394
نویسندگان : علی دلاور ، هادی خانیکی ، وحیده شاه حسینی ،
84 ) عنوان : نقش ارتباطات میان‌فردی در مشارکت سیاسی، مطالعه موردی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهر تهران
Title : The Role Of Interpersonal Communication In Political Participation, A Case Study Of The Elections Of The Tenth Term Of The Islamic Consultative Assembly In Tehran
مشخصات نشریه : مطالعات اجتماعی ایران / مطالعات اجتماعی ایران /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1394
نویسندگان : هادی خانیکی ، مصطفی رهبر ،
85 ) عنوان : اطلاعات پیشگیری از سرطان پستان به دنبال رفتار و علاقه به تلفن همراه و استفاده از متن: یک مطالعه مقطعی
Title : Breast Cancer Prevention Information Seeking Behavior And Interest On Cell Phone And Text Use: A Cross-sectional Study
مشخصات نشریه : / Asian Pacific Journal of Cancer Prevention /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1394
نویسندگان : mehrnoosh akhtari zavare ، abbas ghanbari baghestan ، latiffah latiff ، هادی خانیکی ،
86 ) عنوان : بازخوانی ارتباطات در ایران؛ از مفهوم وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها تا مطالعات رسانه‌های نوین
Title : Rereading Communications In Iran; From The Concept Of Mass Media And Media To The Study Of Modern Media
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / مطالعات رسانه های نوین /
تاریخ چاپ : 7 / 6 / 1394
نویسندگان : هادی خانیکی ،
87 ) عنوان : مبانی و مؤلفه‌های روزنامه‌‌نگاری گفت ‌وگو بررسی دیدگاه‌‌های صاحب‌نظران حوزه گفت ‌وگو، استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاران
Title : Principles And Components Of Hugo Dial Journalism Examining The Views Of Hugo Dialogue Experts, Communication Professors And Journalists
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / مطالعات فرهنگی و ارتباطات /
تاریخ چاپ : 23 / 3 / 1394
نویسندگان : هادی خانیکی ، علیرضا نیکخواه ابیانه ،
88 ) عنوان : سیاست گذاران ایرانی و سیاست گذاری رسانه‌های اجتماعی: چالش‌ها، الگوها و ارائه یک مدل پیشنهادی
Title : Iranian Policymakers And Social Media Policy: Challenges, Patterns And Presentation Of A Proposed Model
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی /
تاریخ چاپ : 23 / 12 / 1393
نویسندگان : حسین بصیریان جهرمی ، هادی خانیکی ،
89 ) عنوان : رسانه های جمعی و هویت قابل تغییر جوانان
Title : Mass Media And The Changeable Iden Tity Of The Youth
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 26 / 10 / 1393
نویسندگان : هادی خانیکی ،
90 ) عنوان : مقایسه ارتباطات مشارکتی
Title : Comparison Of Participatory Communication
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 10 / 1393
نویسندگان : هادی خانیکی ، یحیی آریان ،
91 ) عنوان : تبیین جامعه شناختی تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز
مشخصات نشریه : جامعه شناسی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدحسین پناهی ، هادی خانیکی ، سعیده امینی ،
92 ) عنوان : بازنمایی جوان در سینمای عامه‌پسند: مقایسه تطبیقی دو دوره اصلاحات و اصول‌گرایی
Title : Young Representation In Popular Cinema: A Comparative Comparison Of The Two Periods Of Reform And Fundamentalism
مشخصات نشریه : جامعه شناسی تاریخی / جامعه شناسی تاریخی /
تاریخ چاپ : 6 / 9 / 1393
نویسندگان : هادی خانیکی ، سمانه ابوی ،
93 ) عنوان : تأثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون (مطالعه موردی طلاب حوزه‌های علمیه قم)
Title : The Effect Of Internet On The Cultural Attitude Of Clerics (case Study Of Qom Seminary Students)
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / مطالعات فرهنگی و ارتباطات /
تاریخ چاپ : 25 / 8 / 1393
نویسندگان : هادی خانیکی ، حمید عابدی ،
94 ) عنوان : علم در رسانه‌ها؛ بررسی فرایند برساخته‌شدن علم در چارچوب‌های رسانه‌ای
Title : Science In The Media; Investigating The Process Of Constructing Science In Media Frameworks
مشخصات نشریه : پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات / پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1393
نویسندگان : هادی خانیکی ، زرین زردار ،
95 ) عنوان : چارچوب‌بندی بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی سیمای ج.ا.ا
Title : Framing Biotechnologies In Iranian Tv Series
مشخصات نشریه : مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی / مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی /
تاریخ چاپ : 12 / 6 / 1393
نویسندگان : هادی خانیکی ، محمد حسین پناهی ، محمدحسین پناهی ، زرین زردار ،
96 ) عنوان : چارچوب¬بندی بیوتکنولوژی در برنامه¬های تلویزیونی سیمای ج.1.1
Title : Biotechnology Framework In Tv Programs C.1.1
مشخصات نشریه : مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی / مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی /
تاریخ چاپ : 4 / 6 / 1393
نویسندگان : هادی خانیکی ، محمدحسین پناهی ، محمدامین قانعی راد ، زرین زردار ،
97 ) عنوان : رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در خبرهای خبرگزاری‌های رسمی ایران
Title : Observance Of The Principles Of Professional Ethics In The News Of The Official News Agencies Of Iran
مشخصات نشریه : اخلاق در علوم و فناوری / Ethics in Science and Technology /
تاریخ چاپ : 20 / 5 / 1393
نویسندگان : صدیقه ببران ، هادی خانیکی ، محبوبه آطاهریان ،
98 ) عنوان : چارچوب بندی بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی سیمای جمهوری اسلامی ایران
Title : Biotechnology Framing In The Theatrical Content Of The Islamic Republic Of Iran Tv
مشخصات نشریه : مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی / مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1393
نویسندگان : هادی خانیکی ، محمدحسین پناهی ، محمد امین قانعی راد ، زرین زردار ،
99 ) عنوان : علم در رسانه؛ بررسی فرایند برساخته شدن علم در چارچوب¬های رسانه¬ای
Title : Science In The Media; Investigating The Process Of Making Science In The Context Of Media
مشخصات نشریه : پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات / پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات /
تاریخ چاپ : 7 / 5 / 1393
نویسندگان : هادی خانیکی ، زرین زردار ،
100 ) عنوان : علم در رسانه‌ها؛ بررسی فرايند برساخته شدن علم در چارچوب‌های رسانه‌ای
Title : Science In The Media; Reconstruction Of Science In Media Frames
مشخصات نشریه : پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات / پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات /
تاریخ چاپ : 4 / 5 / 1393
نویسندگان : هادی خانیکی ، زرین زردار ،
101 ) عنوان : گونه شناسی فرهنگ سیاسی ، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کردستان
مشخصات نشریه : پژوهش سیاست نظری / پژوهش سیاست نظری /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1392
نویسندگان : هادی خانیکی ، حمید سرشار ،
102 ) عنوان : تصویر ستاره در سینمای ایران مطالعه ی موردی ستاره زن نیمه دوم دهه 70
Title : Picture Of A Star In Iranian Cinema A Case Study Of A Female Star In The Second Half Of The 70s
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / مطالعات فرهنگی و ارتباطات /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1392
نویسندگان : هادی خانیکی ، الهام گوهریان ، مصطفی رهبر ،
103 ) عنوان : جهانی شدن و ارتباطات؛زمینه هاوچشم اندازهای نظری
Title : Globalization And Communication; Theoretical Contexts And Perspectives
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی / مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1392
نویسندگان : هادی خانیکی ،
104 ) عنوان : رسانه‌های اجتماعی و سازمان‌های رسانه‌ای، بررسی سیاستگذاری و مصرف فیسبوک در مواجهه با رسانه ملی
Title : Social Media And Media Organizations, Examining Facebook's Policy And Consumption In The Face Of National Media
مشخصات نشریه : پژوهش های ارتباطی / Communication Research /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1392
نویسندگان : حسین بصیریان جهرمی ، هادی خانیکی ، محمد سعید ذکائی ،
105 ) عنوان : رسانه‌های اجتماعی و سازمان‌های رسانه‌ای، بررسی سیاستگذاری و مصرف فیسبوک در مواجهه با رسانه ملی
Title : Social Media And Media Organizations, Examining Facebook's Policy And Consumption In The Face Of National Media
مشخصات نشریه : پژوهش های ارتباطی / Communication Research /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1392
نویسندگان : محمد سعید ذکائی ، هادی خانیکی ،
106 ) عنوان : جهانی شدن و ارتباطات
Title : Globalization And Communication
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی / مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1392
نویسندگان : هادی خانیکی ،
107 ) عنوان : رسانه های اجتماعی و سازمان های رسانه ای
Title : Social Media And Media Organizations
مشخصات نشریه : پژوهش های ارتباطی / Communication Research /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1392
نویسندگان : محمد سعید ذکائی ، هادی خانیکی ، حسین بصریان جهرمی ،
108 ) عنوان : جهان ایرانی، جهان مصری و جهان ترک در رویارویی با مدرنیته
Title : The Iranian World, The Egyptian World And The Turkish World In The Face Of Modernity
مشخصات نشریه : مطالعات اجتماعی ایران / مطالعات اجتماعی ایران /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1392
نویسندگان : هادی خانیکی ،
109 ) عنوان : اعتدال، دانشگاه، فرهنگ و سیاست
Title : Moderation, University, Culture And Politics
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1392
نویسندگان : هادی خانیکی ،
110 ) عنوان : روزنامه نگاری به مثابه دانش یا روزنامه نگاری به مثابه فن
Title : Journalism As A Science Or Journalism As A Technique
مشخصات نشریه : جامعه، فرهنگ و رسانه / Society, culture and media /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1392
نویسندگان : هادی خانیکی ،
111 ) عنوان : الگوی توسعه فرهنگی بر پایه روزنامه نگاری گفت و گو
Title : A Model Of Cultural Development Based On Dialogue Journalism
مشخصات نشریه : جامعه، فرهنگ و رسانه / Society, culture and media /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1392
نویسندگان : هادی خانیکی ، علیرضا نیکخواه ابیانه ،
112 ) عنوان : کنشگری و قدرت در شبکه های اجتماعی مجازی
Title : Activism And Power In Virtual Social Networks
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1392
نویسندگان : هادی خانیکی ، حسین بصیریان جهرمی ،
113 ) عنوان : تحلیل جامعه شناختی جنبش های اخیر کشورهای عربی بر مبنای رویکردهای رسانه ای شدن ایران
Title : Sociological Analysis Of Recent Movements In Arab Countries Based On Iranian Media Approaches
مشخصات نشریه : پژوهش اجتماعی / Social research /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1392
نویسندگان : جلیل محمدیان ، هادی خانیکی ، نادره رضایی ،
114 ) عنوان : کاوش های مفهومی و نظری ارتباطات پزوهشی در ایران
Title : Conceptual And Theoretical Explorations Of Research Communications In Iran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1392
نویسندگان : هادی خانیکی ،
115 ) عنوان : تئاتر برای توسعه به مثابه رسانه: فرآیند شکل گیری و ویژگی ارتباطی
Title : Theater For Development As A Media: The Process Of Formation And Communication Characteristics
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1391
نویسندگان : هادی خانیکی ، لیدا کاووسی ،
116 ) عنوان : «تئاتر برای توسعه» به مثابه رسانه: فرایند شکل گیری و ویژگی های ارتباطی
Title : "theater For Development" As A Medium: The Process Of Formation And Communication Characteristics
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1391
نویسندگان : هادی خانیکی ، لیدا کاوسی کلاشمی ،
117 ) عنوان : رسانه ای شدن روستا
Title : Mediaization Of The Village
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1391
نویسندگان : هادی خانیکی ،
118 ) عنوان : مدلی برای مطبوعات زنان
Title : A Model For The Women's Press
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / مطالعات فرهنگی و ارتباطات /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : هادی خانیکی ، معصومه کیهانی ،
119 ) عنوان : فرضیه ای برای مطالعات مطبوعات زنان در ایران
Title : A Hypothesis For The Study Of The Women's Press In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / مطالعات فرهنگی و ارتباطات /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : هادی خانیکی ،
120 ) عنوان : ارتباطات مجازی و سایبر سایکولوژی
Title : Virtual Communication And Cyber Psychology
مشخصات نشریه : مطالعات اجتماعی ایران / مطالعات اجتماعی ایران /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : هادی خانیکی ، ریحانه سادات روحانی ،
121 ) عنوان : رابطه فضای مجازی و عام گرایی
Title : The Relationship Between Cyberspace And Universalism
مشخصات نشریه : مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات / مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : هادی خانیکی ، اردشیر انتظاری ، حبیب ارجیبی فهیم ،
122 ) عنوان : تاثیر سازوکارهای ارتباطی اینترنت بر الگوهای تعامل کنشگران فضای سایبر ایران
Title : The Impact Of Internet Communication Mechanisms On The Interaction Patterns Of Iranian Cyberspace Activists
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1391
نویسندگان : هادی خانیکی ، محمود بابایی ،
123 ) عنوان : بررسی نحوه دسترسی و میزان رضایتمندی شهروندان شهرهای جدید از خدمات ارتباطی
Title : Assessing The Access And Level Of Satisfaction Of Citizens Of New Cities From Communication Services
مشخصات نشریه : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی / برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1391
نویسندگان : هادی خانیکی ، شیما حسین پور ،
124 ) عنوان : روزنامه نگاری شهروندی
Title : Citizen Journalism
مشخصات نشریه : جامعه، فرهنگ و رسانه / Society, culture and media /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1390
نویسندگان : هادی خانیکی ، پدرام الوندی ،
125 ) عنوان : بررسی نگرش مخاطبان درباره تاثیر پیام های سلامت
Title : Examining Audience Attitudes About The Impact Of Health Messages
مشخصات نشریه : فرهنگ ارتباطات / Communication culture /
تاریخ چاپ : 2 / 7 / 1390
نویسندگان : هادی خانیکی ، حبیب راثی ،
126 ) عنوان : فضای سایبر و شبکه های اجتماعی مفهوم و کارکرد ها
Title : Cyberspace And Social Networks Concept And Functions
مشخصات نشریه : جامعه اطلاعاتی / Information Society /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1390
نویسندگان : هادی خانیکی ،
127 ) عنوان : نمایندگی زنان در سایت های خبری ایران: مطالعه موردی چهار سایت خبری
Title : Women Representation In Iranian News S Ites : A Case Study Of Four News Sites
مشخصات نشریه : مجله بین المللی علوم انسانی و علوم اجتماعی اختراع (IJHSSI). / International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI). /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1390
نویسندگان : هادی خانیکی ، maryam bakhshi ، hosein safarzade ،
128 ) عنوان : مشارکت اجتماعی انلاین و توسعه اجتماعات محلی در ایران
Title : Online Social Participation And Local Social Development In Iran
مشخصات نشریه : رفاه اجتماعی / رفاه اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1390
نویسندگان : هادی خانیکی ،
129 ) عنوان : مشارکت اجتماعی آنلاین و توسعه اجتماعی محلی در ایران
Title : Online Social Participation And Local Social Development In Iran
مشخصات نشریه : رفاه اجتماعی / رفاه اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1390
نویسندگان : هادی خانیکی ، پدرام الوندی ،
130 ) عنوان : مساله گریزی نظریه اجتماعی در ایران
Title : Problem Avoidance Of Social Theory In Iran
مشخصات نشریه : جامعه شناسی ایران / جامعه شناسی ایران /
تاریخ چاپ : 21 / 7 / 1389
نویسندگان : هادی خانیکی ،
131 ) عنوان : فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی توسعه
Title : Information And Communication Technology And Development Planning
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / مطالعات فرهنگی و ارتباطات /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1389
نویسندگان : هادی خانیکی ، محمد خلجی ،
132 ) عنوان : رضایت از زندگی زناشویی در رهگذر نگرش و کنش اخلاقی، نتایج یک مطالعه کیفی
Title : Satisfaction With Married Life Through Moral Attitude And Action, The Results Of A Qualitative Study
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1389
نویسندگان : هادی خانیکی ، منصوره تبریزی ،
133 ) عنوان : رسانه ای شدن علوم اجتماعی
Title : Mediation Of Social Sciences
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1389
نویسندگان : هادی خانیکی ،
134 ) عنوان : موانع فرهنگی و اجتماعی
Title : Cultural And Social Barriers
مشخصات نشریه : پژوهش های ارتباطی / Communication Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1389
نویسندگان : هادی خانیکی ،
135 ) عنوان : نوآوری فرهنگی، بستر توسعه اجتماعی
Title : Cultural Innovation, The Context Of Social Development
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1389
نویسندگان : هادی خانیکی ،
136 ) عنوان : ارتباطات امروز وسایل فراروی روحانیت
Title : Today's Communications Are The Means Of The Clergy
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1389
نویسندگان : هادی خانیکی ،
137 ) عنوان : رسانه های شهروندی و حوزه عمومی جایگزین
Title : Alternative Citizenship Media And The Public Sphere
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1389
نویسندگان : هادی خانیکی ، پدرام الوندی ،
138 ) عنوان : جامعه اطلاعاتی، جوامع معرفتی، شکاف های دیجیتال و ضرورت های جدید توسعه
Title : Information Society, Epistemological Communities, Digital Gaps And New Development Necessities
مشخصات نشریه : پژوهش های ارتباطی / Communication Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1388
نویسندگان : هادی خانیکی ، محمد خلجی ،
139 ) عنوان : چارچوبی برای پژوهش در اخلاق رسانه
Title : A Framework For Research On Media Ethics
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1388
نویسندگان : هادی خانیکی ،
140 ) عنوان : ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران، زمینه مفاهیم و نظریه ها
Title : Risk Communication, Crisis Communication, Context Concepts And Theories
مشخصات نشریه : رسانه / رسانه /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1387
نویسندگان : هادی خانیکی ،
141 ) عنوان : بررسی شیوه های غیرحرفه ای مدیریت روزنامه ها
Title : Examining Unprofessional Newspaper Management Practices
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1387
نویسندگان : هادی خانیکی ، سعید ارکان زاده یزدی ،
142 ) عنوان : مدلی برای مطالعه تاریخی نسبت میان ساختار قدرت و مطبوعات در ایران
Title : A Model For The Historical Study Of The Relationship Between The Power Structure And The Press In Iran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1386
نویسندگان : هادی خانیکی ،
143 ) عنوان : تحلیل برساخت رسانه‌ای سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد ملی در ایران
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1386
نویسندگان : میرزامحمدمهدی فرقانی ، هادی خانیکی ، سید محمد مهدی زاده طالشی ، رامین شمسایی نیا ،
144 ) عنوان : تحلیل برساخت رسانه‌ای سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد ملی در ایران
Title : Analysis Of The Media Structure Of National Economic Development Policy In Iran
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی / Journal of Economic Strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1386
نویسندگان : میرزامحمدمهدی فرقانی ، هادی خانیکی ،
145 ) عنوان : تحلیل برساخت رسانه‌ای سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد ملی در ایران
Title : Analysis Of The Construction Of National Economic Policy Development Media In Iran
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی / Journal of Economic Strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1386
نویسندگان : هادی خانیکی ، سید محمد مهدی زاده طالشی ،
146 ) عنوان : وبلاگی شدن فرهنگ، چشم انداز ویژگی ها
Title : Blogging Culture, Perspective Features
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1386
نویسندگان : هادی خانیکی ،
147 ) عنوان : دین و نهاد ارتباطات
Title : Religion And The Institution Of Communication
مشخصات نشریه : رسانه / رسانه /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1386
نویسندگان : هادی خانیکی ،
148 ) عنوان : اهمیت درک اصول اندیشه امام خمینی
Title : The Importance Of Understanding The Principles Of Imam Khomeini's Thought
مشخصات نشریه : حضور / Presence /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1385
نویسندگان : هادی خانیکی ،
149 ) عنوان : تحولات اجتماعی و انتخابات ریاست جمهوری در ایران
Title : Social Developments And Presidental Elections In Iran
مشخصات نشریه : Eurorient (مجله ، مجله) / Eurorient (Journal, magazine) /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1384
نویسندگان : هادی خانیکی ،
150 ) عنوان : ارتباطات توسعه، کاوشی در تعاریف «مسئله بنیاد»
Title : Development Communication, Exploring The Definition Of The "foundation Problem"
مشخصات نشریه : رسانه / رسانه /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1384
نویسندگان : هادی خانیکی ،
151 ) عنوان : بنیانهای مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران
Title : Foundations Of Communication Studies And National Development In Iran
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1384
نویسندگان : هادی خانیکی ،
152 ) عنوان : بنیان های مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران
Title : Foundations Of Communication Studies And National Development In Iran
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1384
نویسندگان : هادی خانیکی ،
153 ) عنوان : دموکراسی دیجیتالی
Title : Digital Democracy
مشخصات نشریه : رسانه / رسانه /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1383
نویسندگان : هادی خانیکی ،
154 ) عنوان : گفتگو رسانه و صلاحیت ارتباطی
Title : Dialogue Media And Communicative Competence
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 1 / 1383
نویسندگان : هادی خانیکی ،
155 ) عنوان : گفتگو از مفهوم زبانی تا معانی جهانی
Title : Conversation From The Concept Of Foundations To Universal Meanings
مشخصات نشریه : جامعه شناسی ایران / جامعه شناسی ایران /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1383
نویسندگان : هادی خانیکی ،
156 ) عنوان : گفت و گوی تمدن ها و ارتباطات بین المللی
Title : Dialogue Of Civilizations And International Relations
مشخصات نشریه : علوم اجتماعی / علوم اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1382
نویسندگان : هادی خانیکی ، کاظم معتمدنژاد ،
157 ) عنوان : روابط عمومی و تبلیغات اسلامی
Title : Public Relations And Islamic Propaganda
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1381
نویسندگان : هادی خانیکی ،
158 ) عنوان : گفت و گو به خویش ، گفت و گو با دیگری، ضرورت ها و چشم اندازها
Title : Conversation With Oneself, Dialogue With Another, Necessities And Perspectives
مشخصات نشریه : پل فیروزه / Turquoise Bridge /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1381
نویسندگان : هادی خانیکی ،
159 ) عنوان : تحولات نوین اجتماعی و سیاست گذاری فرهنگی
Title : New Social Developments And Cultural Policy
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1380
نویسندگان : هادی خانیکی ،
160 ) عنوان : جامعه مدنی و روزنامه نگاری آرمانی،چالش ها و چشم اندازهای عمومی و ملی
Title : Ideal Civil Society And Journalism, Public And National Challenges And Perspectives
مشخصات نشریه : رسانه / رسانه /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1379
نویسندگان : هادی خانیکی ،
161 ) عنوان : علم میدانی تازه برای گشودگی فرهنگ ها
Title : New Field Science For Opening Up Cultures
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1379
نویسندگان : هادی خانیکی ،
162 ) عنوان : نقش روابط عمومی در جامعه دینی
Title : The Role Of Public Relations In The Religious Community
مشخصات نشریه : مجله هنر هشتم / Eighth Art Magazine /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1378
نویسندگان : هادی خانیکی ،
163 ) عنوان : فرهنگ مشارکت و راهکارهای توسعه آن در دانشگاه ها
Title : The Culture Of Participation And Its Development Strategies In Universities
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی / پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1377
نویسندگان : هادی خانیکی ،
164 ) عنوان : درآمدی بر رابطه میان نظام اجتماعی، ساختار زبانی و مطبوعات، تحلیل گفتمان دو نشریه شاخص دوران پراکندگی و تمرکز قدرت سیاسی در ایران
Title : An Introduction To The Relationship Between The Social System, Language Structure And The Press, Discourse Analysis Of Two Indexes Of The Dispersal Period And The Concentration Of Political Power In Iran
مشخصات نشریه : نشریه گفتمان / Journal of Discourse /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1377
نویسندگان : هادی خانیکی ،
165 ) عنوان : جامعه شناسی سکوت
Title : Sociology Of Silence
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 01 / 1377
نویسندگان : هادی خانیکی ،
166 ) عنوان : جامعه مدنی در کتاب بهار اندیشه مجموعه مباحث اردوی فرهنگی دانشجویان ایرانی در انگلیس
Title : Civil Society In The Book Bahar Andisheh, A Collection Of Topics On The Cultural Camp Of Iranian Students In Britain
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1377
نویسندگان : هادی خانیکی ،
167 ) عنوان : درآمدی بر نقش ها و کارآمدی های اخلاق روزنامه نگار...در جامعه
Title : An Introduction To The Roles And Efficiency Of Journalist Ethics ... In Society
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1375
نویسندگان : هادی خانیکی ،
168 ) عنوان : جایگاه و نقش مطبوعات در توسعه فرهنگی ایران
Title : The Position And Role Of The Press In The Cultural Development Of Iran
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1375
نویسندگان : هادی خانیکی ،
169 ) عنوان : تاملی در شناخت و کارکرد اجتماعی رسانه ها
Title : Reflections On The Cognition And Social Function Of The Media
مشخصات نشریه : پژوهش های ارتباطی / Communication Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1374
نویسندگان : هادی خانیکی ،