سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/jahangard
نام و نام خانوادگی : اسفندیار جهانگرد
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد نظری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : اقتصاد وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88725400 ایمیل : jahangard@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Esfandiar_Jahangard
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Esfandair-Jahangard
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 135 مورد)
1 ) عنوان : نقش صنايع کارخان های بر رشد اقتصادی ايران: روش شاخص لگاريتمی ديويژيا
Title : The Role Of Manufacturing On Iran's Economic Growth: Divisa’s Logarithmic Index Method
مشخصات نشریه : فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی / مدلسازی اقتصاد سنجی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1403
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی عرب مازار یزدی ، فاطمه ظهیری ،
2 ) عنوان : تغییرات ساختاری، قابلیت بنیان ها و گونه شناسی الگوی رشد اقتصادی در ایران: رهیافت ARDL
Title : Structural Change, Fundamentals, And Typology Of Economic Growth Patterns In Iran: An Ardl Approach
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی - پژ‍وهشی اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق) / اقتصاد مقداری /
تاریخ چاپ : 18 / 4 / 1403
نویسندگان : مونا امیری ، اسفندیار جهانگرد ، محمد قاسمی ششده ، سیروس امیدوار ،
3 ) عنوان : نقش صنایع کارخانه‌ای بر رشد اقتصادی ایران: روش شاخص لگاریتمی دیویژیا
Title : The Role Of Manufacturing On Iran's Economic Growth: Divisa’s Logarithmic Index Method
مشخصات نشریه : فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی / /
تاریخ چاپ : 30 / 1 / 1403
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی عرب مازار یزدی ، فاطمه ظهیری ،
4 ) عنوان : سنجش تغییرات تولید ناشی از افزایش قیمت بنزین در سطح بخش‌های اقتصادی ایران: مقایسه الگوی استاندارد و الگوی غیرخطی عرضه‌محور گش
Title : Measurement The Production Variations Of Gasoline Price Shock On Iranian Economic Sectors: Comparison Of The Standard And The Nonlinear Ghosh Supply-driven Input-output Models
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) /
تاریخ چاپ : 10 / 1 / 1403
نویسندگان : علی فریدزاد ، اسفندیار جهانگرد ، ثریا اسدی ،
5 ) عنوان : تعیین قیمت بهینه گاز طبیعی در بازار انرژی ایران: ارائه یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
Title : Optimal Price Of Natural Gas In Iran Energy Market: A Computable General Equilibrium Model
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / نظريه هاي كاربردي اقتصاد /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1402
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی فریدزاد ، میرحسین موسوی ، سعید متین ،
6 ) عنوان : سرمایه گذاری های نامشهود در صنایع با شدت فناوری دیجیتالی بالاتر و بهره وری عوامل تولید
Title : Intangible Capital In Industries With Higher Digital Technology Intensity And Total Factor Productivity
مشخصات نشریه : پژوهشهای اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1402
نویسندگان : فروغ اسمعیلی ، اسفندیار جهانگرد ، تیمور محمدی ، علی اصغر سالم ،
7 ) عنوان : تأثیر سرمایه گذاری نامشهود بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ا یرا ن
Title : The Effect Of Intangible Investment On The Total Factor Productivity In Iran's Industries
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / Economic value /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1402
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، تیمور محمدی ، علی اصغر سالم ، فروغ اسمعيلي ،
8 ) عنوان : تاثیر سرمایه گذاری نامشهود بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران
Title : The Effect Of Intangible Investment On The Total Factor Productivity Of Production In Iran's Manufacturing Industries
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق) / اقتصاد مقداری /
تاریخ چاپ : 6 / 8 / 1402
نویسندگان : فروغ اسمعیلی ، اسفندیار جهانگرد ، تیمور محمدی ، علی اصغر سالم ،
9 ) عنوان : تجزیه و تحلیل ضریب فزاینده تولید بخش‌های اقتصادی ایران: رویکرد داده-ستانده و نظریه شبکه
Title : Output Multiplier Of Iran's Economic Sectors: Input-output Analysis And Network Theory Approach
مشخصات نشریه : فصلنامه برنامه ریزی و بودجه / Journal of "Planning and Budgeting" /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1402
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، جمال کاکایی ، افسانه شرکت ، نجمه ساجدیان فرد ،
10 ) عنوان : تغییرات ساختاری، قابلیت بنیان ها و گونه شناسی الگوی رشد اقتصادی در ایران: رهیافت ARDL
Title : Structural Change, Fundamentals, And Typology Of Economic Growth Patterns In Iran: An Ardl Approach
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری / اقتصاد مقداری /
تاریخ چاپ : 18 / 4 / 1402
نویسندگان : مونا امیری ، اسفندیار جهانگرد ، محمد قاسمی ششده ، سیروس امیدوار ،
11 ) عنوان : پویایی های توسعه فاوا، توسعه مالی و رشد اقتصادی: کاربرد منطق فازی و تصحیح خطای پانل
Title : The Dynamics Of Ict Development, Financial Development And Economics Growth: Using Fuzzy Logic And Panel Vecm
مشخصات نشریه : بورس اوراق بهادار / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، جاوید بهرامی ، حسین سهرابی وفا ،
12 ) عنوان : درج جدول داده- ستانده ایران در جدول داده- ستانده بین کشوری
Title : Inserting Iran's Input-output Table In The Inter-country Input-output (icio) Table
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصاد سنجی / Econometric Modelling /
تاریخ چاپ : 25 / 2 / 1402
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی فریدزاد ، جمال کاکائی ، نجمه ساجدیان فرد ، اله شکری ،
13 ) عنوان : ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر تغییرات ساختاری و بهره وری درون بخشی)
Title : Evaluation Of Economic Growth Acceleration And Reversal Periods In Iran (with An Emphasis On Structural Changes And Within-sector Productivity)
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / اقتصاد و تجارت نوین /
تاریخ چاپ : 23 / 2 / 1402
نویسندگان : مونا امیری ، اسفندیار جهانگرد ، محمد قاسمی ششده ، سیروس امیدوار ،
14 ) عنوان : سرمایه‌گذاری‌های نامشهود در صنایع با شدت فناوری دیجیتالی بالاتر و بهره‌وری عوامل تولید
Title : Intangible Capital In Industries With Higher Digital Technology Intensity And Total Factor Productivity
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1402
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، تیمور محمدی ، علی اصغر سالم ، فروغ اسمعيلي ،
15 ) عنوان : ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر تغییرات ساختاری و بهره وری درون بخشی)
Title : Evaluation Of Economic Growth Acceleration And Reversal Periods In Iran (with An Emphasis On Structural Changes And Within-sector Productivity)
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / اقتصاد و تجارت نوین /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1402
نویسندگان : مونا امیری ، اسفندیار جهانگرد ، محمد قاسمی ششده ، سیروس امیدوار ،
16 ) عنوان : بهره وری کل عوامل و سرمایه نامشهود در سطوح مختلف فناوری: مطالعه موردی صنایع تولیدی ایران
Title : Total Factor Productivity And Intangible Capital In Different Levels Of Technology: A Case Study Of Iranian Manufacturing Industries
مشخصات نشریه : International Journal of New Political Economy / International Journal of New Political Economy /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1401
نویسندگان : فروغ اسمعیلی ، اسفندیار جهانگرد ،
17 ) عنوان : شناسایی مناطق و فعالیتهای اولویت دار در ایجاد ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده
Title : Identifying Propellant Regions And Activities In Generating Potential Vat Capacity
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / Quarterly Journal of Economic Modelling /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1400
نویسندگان : افسانه شرکت ، علی اصغر بانوئی ، اسفندیار جهانگرد ، علی نصیری اقدم ،
18 ) عنوان : عوامل مؤثر بر نابرابری سلامت در استانها ی ایران
Title : The Factors Affecting Health Inequality In Iran Provinces
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : علی اصغر سالم ، اسفندیار جهانگرد ، ليلا جباري ،
19 ) عنوان : شناسایی مناطق و فعالیت‌های اولویت‌دار در ایجاد ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش ‌افزوده
Title : Identifying Propellant Regions And Activities In Generating Potential Vat Capacity
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / Quarterly Journal of Economic Modelling /
تاریخ چاپ : 11 / 11 / 1400
نویسندگان : افسانه شرکت ، علی اصغر بانویی ، اسفندیار جهانگرد ، علی نصیری اقدم ،
20 ) عنوان : بررسی و مقایسه کارایی سیاست مالیات بر ارزش افزوده و سیاست مالیاتی موسوم به تجمیع عوارض کالا و خدمات با استفاده از رویکرد فازی
Title : Investigating And Comparing The Efficiency Of Vat Policy And The Tax Policy Called Tax Of The Services' And Goods' Collection (using Fuzzy Approach)
مشخصات نشریه : دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت / Iranian Management Accounting Association /
تاریخ چاپ : 4 / 11 / 1400
نویسندگان : ابوالفضل کزازی ، محمد تقی تقوی فرد ، اسفندیار جهانگرد ، رضا واعظی ، مهرداد مهرکام ،
21 ) عنوان : عوامل موثر بر نابرابری سلامت در استان های ایران
Title : The Factors Affecting Health Inequality In Iran Provinces
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : علی اصغر سالم ، اسفندیار جهانگرد ، لیلا جباری ،
22 ) عنوان : سنجش آثار كمي تغيير سياست های مالياتي بر صنايع كشور (رهيافت داده-ستانده)
Title : Assessing The Quantitative Effects Of Changes In Tax Policies On The Country's Industries (input-output Approach)
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1400
نویسندگان : ابوالفضل کزازی ، محمد تقی تقوی فرد ، اسفندیار جهانگرد ، مهرداد مهرکام ،
23 ) عنوان : رتبه بندی محلات شهر تهران از بعد سطح برخورداری و کیفیت زندگی با استفاده از Fuzzy TOPSIS
Title : Ranking Of The Neighborhoods Of Tehran Metropolis In Terms Of Development And Quality Of Life: A Fuzzy Topsis Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد شهری / Urban Economics /
تاریخ چاپ : 6 / 4 / 1400
نویسندگان : اکبر احمدی ، اسفندیار جهانگرد ،
24 ) عنوان : مدل پویای تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد تولید ناخالص داخلی
Title : A Dynamic Model Of The Impact Of Information And Communication Technology On Gdp Growth
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / Management tomorrow /
تاریخ چاپ : 26 / 3 / 1400
نویسندگان : ملیکا مهرکام ، اسفندیار جهانگرد ، آمنه خدیور ،
25 ) عنوان : سنجش آثار شیوع ویروس کووید- ۱۹ بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران
Title : Evaluation Of Covid-19 Virus Effect On Production And Employment Of Iranian Economy
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، جمال کاکایی ،
26 ) عنوان : شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک
Title : Simulation Of Interactions Of Information And Communication Technology And Gross Domestic Production With System Dynamics Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / New Economy and Trade /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : ملیکا مهرکام ، محمد تقی تقوی فرد ، اسفندیار جهانگرد ، آمنه خدیور ،
27 ) عنوان : تدوین الگوی تامین مالی نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر نظریه داده بنیاد
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 27 / 03 / 1399
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
28 ) عنوان : شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1399
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
29 ) عنوان : تجزیه منابع رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 18 / 10 / 1398
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
30 ) عنوان : مقایسه آثار اقتصادی به‏کارگیری مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1398
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
31 ) عنوان : مزیت مضاعف با اعمال مالیات بر کربن در اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی محاسبه شده
مشخصات نشریه : پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : امیر دودابی نژاد ، اسفندیار جهانگرد ، علی اصغر بانوئی ، علی فریدزاد ، سجاد برخورداری ، حمید آماده ،
32 ) عنوان : مزیت مضاعف با اعمال مالیات بر کربن در اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
مشخصات نشریه : پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
33 ) عنوان : تاثیر نرخ بهره‌برداری آب بر رشد اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1398
نویسندگان : فرشته ملک محمودی ، اسفندیار جهانگرد ، آرین دانشمند ،
34 ) عنوان : تأثیر نرخ بهره برداری آب بر رشد اقتصادی ایران
Title : The Effect Of Water Utilization On Economic Growth In Iran
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی / /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1398
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، آرین دانشمند ،
35 ) عنوان : تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری بانک ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1398
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
36 ) عنوان : تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر دستمزدزنان بخش خصوصی در ایران؛ مبتنی بر ریزداده ها
مشخصات نشریه : پژوهشنامه زنان / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1398
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
37 ) عنوان : مقایسه آثار اقتصادی به کارگیری مالیات برانتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 27 / 03 / 1398
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی اصغر بانوئی ، سجاد برخورداری ، حمید آماده ، امیر دودابی نژاد ،
38 ) عنوان :
Title : Impact Of Human Capital (Health And Education) On Labor Productivity; A Composite Model Approach- A Case Study Of Iran
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 12 / 03 / 1398
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
39 ) عنوان : مقایسه آثار اقتصادی به‏کارگیری مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه
Title : Comparing The Economic Impact Of Carbon Emission Taxes And Energy Price Taxes In The Iranian Economy: A Calculable General Equilibrium Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1398
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی اصغر بانوئی ، سجاد برخورداری ، حمید آماده ، امیر دودابی نژاد ،
40 ) عنوان :
Title : The Impact Of Human Capital (Health And Education) On Labor Productivity; A Composite Model Approach- A Case Study Of Iran
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1397
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
41 ) عنوان : بررسی رفتار نوسانات بهره‌وری نیروی کار در چرخه‌های تجاری ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 28 / 09 / 1397
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، پریسا مهاجری ، لیلا مومنی ،
42 ) عنوان :
Title : A Time Preference Measure Of The Social Discount Rate For Iran
مشخصات نشریه : Journal of Economic Strcutures / Journal of Economic Strcutures /
تاریخ چاپ : 22 / 08 / 1397
نویسندگان : آرین دانشمند ، اسفندیار جهانگرد ، مهنوش عبداله میلانی ،
43 ) عنوان : بررسی رفتار تورم اقلام قابل مبادله و غیر قابل مبادله (رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا)
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : جاوید بهرامی ، بهنوش سادات آقایان ، اسفندیار جهانگرد ،
44 ) عنوان : ارتباطات و بهبود بهره وری در ايران: تجزيه و تحليل بخشی
Title : Telecommunications And The Iran Productivity Revival: A Disaggregated Analysis
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / تحقیقات اقتصادی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، آرین دانشمند ، محمد ستاری فر ،
45 ) عنوان : پیش بینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل DSGE-VAR (تئوری و تکنیک)
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1397
نویسندگان : بهنوش سادات آقایان ، جاوید بهرامی ، اسفندیار جهانگرد ،
46 ) عنوان : تحلیل علّیت میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وری نیروی کار
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1397
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، نازیلا علیقلی ،
47 ) عنوان : نقش محتوا بر شکاف دیجیتالی اقتصاد
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادسنجی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، حبیب مروت ، نیلوفر سپهوند ،
48 ) عنوان : اهمیت خدمات آموزشی در تولید اقتصاد ایران و کشورهای منتخب (رویکرد حذف فرضی)
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 30 / 08 / 1396
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، الهه میثاقی فر ،
49 ) عنوان : اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران بسط مدل پاجولا
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اقتصادی(اقتصاد مالی و توسعه) / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1396
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، آرین دانشمند ، سامان پناهی ، بهنام نیک بین ،
50 ) عنوان : تجزیه مصرف انرژی در ایران 1390-1380 (یک تحلیل ایستای مقایسه‌ای با رویکردSDA)
مشخصات نشریه : اقتصاد کاربردی / /
تاریخ چاپ : 02 / 03 / 1396
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، وجیهه گلشنی ، مهنوش عبداله میلانی ، حمیدرضا غفارزاده ،
51 ) عنوان : تأثیر آموزش رسمی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اُپک و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1395
نویسندگان : وحید مهربانی ، اسفندیار جهانگرد ، الهه میثاقی فر ، مهدی نوری ،
52 ) عنوان : تاثیر آموزش رسمی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اپک و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1395
نویسندگان : وحید مهربانی ، اسفندیار جهانگرد ، الهه میثاقی فر ، مهدی نوری ،
53 ) عنوان : تخصیص نامناسب منابع و رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد داده-ستانده
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1395
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
54 ) عنوان :
Title : Oil Prices And The Real Exchange Rate In Iran: An ARDL Bounds Testing Approach
مشخصات نشریه : Applied Economics Letters / Applied Economics Letters /
تاریخ چاپ : 07 / 08 / 1395
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، آرین دانشمند ، مهدی تکیه ،
55 ) عنوان : تحلیل تاثیر مخارج آموزشی بر تولید فعالیت های اقتصادی: مطالعه موردی ایران، هند، ژاپن، آلمان و استرالیا
مشخصات نشریه : تعلیم و تربیت / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1394
نویسندگان : عباس عباس پور ، اسفندیار جهانگرد ، الهه میثاقی فر ،
56 ) عنوان : تحلیل تاثیر مخارج موزشی بر تولید فعالیت های اقتصادی: مطالعه موردی ایران،هند،ژاپن،آلمان و استرالیا
مشخصات نشریه : نمای تربیت / /
تاریخ چاپ : 28 / 02 / 1394
نویسندگان : عباس عباس پور ، اسفندیار جهانگرد ، الهه میثاقی فر ،
57 ) عنوان : بهبود کارائی مصرف بنزین و اثرات بازگشتی ناشی از آن در فعالیت های مختلف اقتصادی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 02 / 02 / 1394
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، موسی خوشکلام خسروشاهی ،
58 ) عنوان : بهبود کارایی مصرف بنزین و اثرات بازگشتی ناشی از آن در فعالیت های مختلف اقتصادی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 02 / 02 / 1394
نویسندگان : موسی خوشکلام خسروشاهی ، اسفندیار جهانگرد ، مریم عابدیان ،
59 ) عنوان : برآورد جزء حباب قیمت در بازار مسکن 17 شهر بزرگ ایران - رویکرد تصحیح خطا
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1394
نویسندگان : محمود ختایی ، اسفندیار جهانگرد ، محسن رجبی ،
60 ) عنوان : شناسایی استان های دارای مزیت رقابتی دربخش «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته-ای
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1394
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی آزادی نژاد ، عباس عصاری ، علیرضا ناصری ،
61 ) عنوان : اولویت بندی سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ایران با لحاظ آلودگی های زیست محیطی
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
62 ) عنوان : بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه انسانی بر رشد فعالیتهای اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، مهرنوش شیشوانی ،
63 ) عنوان : بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر بیماری سل در استانهای ایران (رهیافت دادههای تابلویی پویا)
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، سعیده سرآبادانی تفرشی ،
64 ) عنوان : بررسی و تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید حمل و نقل جاده‌ای ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علیرضا امینی ، علیرضا فرهادی کیا ، علاالدین ازوجی ،
65 ) عنوان : برآورد و مقایسه شاخص انتشار فعالیت های اقتصادی منطقه ای
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1393
نویسندگان : علی آزادی نژاد ، اسفندیار جهانگرد ، عباس عصاری ، علیرضا ناصری ،
66 ) عنوان :
Title : The Sources Of Labor Productivity Growth In Norway, Iran And South Korea: A Structural Decomposition Analysis
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1392
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، reza ghazal ، Elnaz Ayoughi ،
67 ) عنوان : بررسی نقش برنامه های عمرانی و توسعه بر توسعه اقتصادی
مشخصات نشریه : بازار و سرمایه / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1392
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
68 ) عنوان : اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد در ایران
Title : The Nonlinear Effect Of Inflation On Income Inequality In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق) / The Economic Reseach /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1392
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، اسفندیار جهانگرد ، سمیه اقلامی ،
69 ) عنوان : شناسایی زنجیره¬های تولیدی در ایران با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، افروز آزادیخواه ،
70 ) عنوان : اندازه گیری و تحلیل بر بهره و ری کل عوامل تولید شرکت های حمل و نقل دریایی ایران
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علیرضا امینی ، امیر خالصی ،
71 ) عنوان :
Title : The Effects Of Broadband Infrastructure On Economic Growth In Developing Countries
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Economic Studie / Iranian Journal of Economic Studie /
تاریخ چاپ : 08 / 07 / 1392
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، Zeinabsadat Pourahmadi ،
72 ) عنوان : معرفی و کاربرد تکنیک MFLQ بجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقه ای (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)
مشخصات نشریه : اقتصاد و توسعه منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی آزادی نژاد ، عباس عصاری ،
73 ) عنوان : تاثیر فناوری بر اشتغال در ایران:رویکرد داده ستانده + اقتصاد سنجی
مشخصات نشریه : پژوهش های پولی - بانکی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، فاطمه قاسمی ، حسن طائی ،
74 ) عنوان : بررسی و تحلیل تأثیر کارکرد فعالیت‌ها اقتصادی کشورهای ایران، آلمان و ترکیه بر تقاضای برق و انتشار دی‌اکسیدکربن
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، سیده طاهره موسوی ،
75 ) عنوان : تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی در کشورهای منطقه منا و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1392
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، موسی خوشکلام خسروشاهی ،
76 ) عنوان : تجزیه و تحلیل پیوندها و نشتی های فعالیتهای اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1392
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، حمیده نیسی ،
77 ) عنوان : شناسایی بخشهای کلیدی اقتصاد ایران: رویکرد تصادفی(SIO)
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1392
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، نیلوفرالسادات حسینی ،
78 ) عنوان : برآورد اثرهای شبکه ای سیستم تلفن همراه اول درتهران
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1391
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، مرضیه رضایی ،
79 ) عنوان : ساخت نخستین جدول ضرایب فنی شهرستانی در ایران (مطالعه موردی شهرستان تفت)
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی آزادی نژاد ، عباس عصاری ، علیرضا ناصری ،
80 ) عنوان : تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران؛رویکرد بین بخشی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، حسن طائی ، مژگان نادری ،
81 ) عنوان : ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد و توسعه منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، عباس شاکری حسین آباد ، عبدالرسول قاسمی ، مصطفی سلیمی فر ، حسن تحصیلی ،
82 ) عنوان : ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران
Title : Assessing Housing Market Fluctuations And Its Relationship With Business Cycles In The Iranian Economy
مشخصات نشریه : اقتصاد و توسعه منطقه ای / Regional Economy and Development /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، اسفندیار جهانگرد ،
83 ) عنوان : تعدیلی بر روش سهم مکانی شبه لگاریتمی تعدیل یافتهAFLQ(مطالعه موردی استان تهران)
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1391
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی آزادی نژاد ، عباس عصاری ، علیرضا ناصری ،
84 ) عنوان :
Title : Identification Of Key Sectors For Iran, South Korea And Turkey Economies: A Network Theory Approach
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 13 / 01 / 1391
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، vida keshtvarz ،
85 ) عنوان :
Title : Medium Term Plans And Economic Growth Performance In Iran
مشخصات نشریه : journal of Money & Economy / journal of Money & Economy /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1390
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، reza ghazal ،
86 ) عنوان : اثر مستقیم و غیر مستقیم توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، خانم شمس الاحرار ،
87 ) عنوان : تجزیه شدت انرژی بری درصنایع کارخانه ای ایران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، خانم تجلی ،
88 ) عنوان : بیمه و رشد اقتصادی در ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
89 ) عنوان : شناسایی بخشهای کلیدی اقتصاد ایران: رویکرد نوین نظریه شبکه
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، ویدا کشت ورز ،
90 ) عنوان : تجزیه وتحلیل تغییر شدت انرژی در فعالیتهای اقتصاد ایران با رویکرد تحلیل تجزیه ساختاری
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، مریم رشیدی زاده ،
91 ) عنوان : شناسایی بخش¬های کلیدی اقتصاد ایران: رویکرد نوین تئوری شبکه
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1390
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، خانم کشت ورز ،
92 ) عنوان : برآورد کارایی مولفه ای شعب بانک مسکن در تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات: رویکرد مدل ابرکارایی با محدودیت های وزنی
مشخصات نشریه : مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، اسفندیار جهانگرد ،
93 ) عنوان : بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علی عسگری ،
94 ) عنوان : ضرایب فزاینده داده-ستانده و افزایش تولیداقتصادی ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1390
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، الهام سپهوند ،
95 ) عنوان : شناسایی فعالیت های محرک بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1390
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، مژگان نادری ،
96 ) عنوان : نقش توسعه بازار مالی در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از داده های تابلویی
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1389
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، محمود ختایی ، روح ا... مهدوی ،
97 ) عنوان : مدل پویای تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد تولید ناخالص داخلی
Title : Dynamic Model Of The Impact Of Information And Communication Technology On Gdp Growth
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / Management tomorrow /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1389
نویسندگان : ملیکا مهرکام ، محمد تقی تقوی فرد ، اسفندیار جهانگرد ، آمنه خدیور ،
98 ) عنوان : تحلیل داده-ستانده ای بخش اطلاعات در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1389
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، حمیده نیسی ،
99 ) عنوان : شناسایی بخش های کلیدی با رویکرد داده-ستانده(IO)، اقتصاد سنجی(EC) و تحلیل پوششی داده ها(DEA): مطالعه موردی ایران
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، پردیس عاشوری ،
100 ) عنوان : تاثیر قوانین برنامه های توسعه و عمرانی بر شتاب رشد اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های پولی - بانکی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، سمیه اقلامی ،
101 ) عنوان : تخمین مدل ساختاری تقاضای بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل ایران
Title : Estimating The Structural Model Of Gasoline And Gas Oil Demand In Iran's Transportation Sector
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژي / مطالعات اقتصاد انرژي /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1389
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، اسفندیار جهانگرد ، میرحسین موسوی ،
102 ) عنوان : تحلیل و ارزیابی تعدیل قیمت بنزین وگازوئیل و تاثیرآن بر هزینه زندگی و مصرف در ایران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 02 / 02 / 1389
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
103 ) عنوان : نقش بودجه خانوارهای شهری و روستایی درتولید کالا و خدمات
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1388
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
104 ) عنوان : برآورد عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر تابع تولید سلامتی در استانهای ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1388
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، ناصرالدین علیزاده ،
105 ) عنوان : تاثیر تقاضای نهایی بر تولید فعالیتهای فناوری اطلاعات وارتباطات ایران: رویکرد ضرایب فزاینده با ریشه های مشخصه
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1388
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، حبیبه منصوری ،
106 ) عنوان : تحلیل اثر بخش ارتباطات بر رشد بهره‌وری کل فعالیت‌های اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 02 / 02 / 1388
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، سکینه غلامی ،
107 ) عنوان : تحلیل اثربخش ارتباطات بر رشد بهره وری کل فعالیت های اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 15 / 01 / 1388
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، سکینه غلامی ،
108 ) عنوان : آزمون تجربی تأثیر مولفه‌های سرمایه انسانی بر بهره‌وری نیروی کار در بخش خدمات؛ با استفاده از رگرسیون چندکی (QR)
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1387
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علاءالدین ازوجی ، عباس عصاری ، محمدرضا واعظ مهدوی ، غلامرضا حدادکشاورز ،
109 ) عنوان : پیش بینی روند رشد اقتصادی با شاخص های پیشرو در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1387
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علیرضا فرهادی کیا ،
110 ) عنوان : اقتصاد شبکه‌ای؛ مدل‌های قیمت‌گذاری محصولات شبکه‌ای
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1386
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
111 ) عنوان : ارزیابی نقش بخش اطلاعات در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 10 / 1386
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
112 ) عنوان : ارزیابی کارکرد بخش اطلاعات در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1386
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
113 ) عنوان : نیم قرن فراز و فرود رشد اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1386
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
114 ) عنوان : تجزیه و تحلیل اشتغالزائی بخش کشاورزی ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی و توسعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1386
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، بیژن باصری ،
115 ) عنوان : اهمیت صنعت خودرو در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1385
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
116 ) عنوان :
Title : ICT And Labor Productivity In The Iranian Manufacturing Industries: A Multilevel Analysis
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1385
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، سعید مشیری ،
117 ) عنوان : نقش فناوری بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1385
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، بیژن باصری ،
118 ) عنوان : فناوری و اشتغال صنایع کارخانه ای ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1385
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، بیژن باصری ،
119 ) عنوان : تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر هزینه تولید و بودجه خانوار های شهری و روستائی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1384
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
120 ) عنوان : اثر فن آوری اطلاعات (IT) بر تولید صنایع کارخانه ای ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1384
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
121 ) عنوان : اثر فناوری اطلاعات (IT) بر تولیدصنایع کارخانه ای ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1384
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
122 ) عنوان : تاثیر بودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1384
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، آقای ورمزیار ،
123 ) عنوان : فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و چشم انداز ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1384
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
124 ) عنوان : ارزیابی روش های تعدیل جداول داده-ستانده در ایران
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1384
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
125 ) عنوان : پیش بینی رشد اقتصادی سالهای برنامه چهارم توسعه
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1383
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
126 ) عنوان : فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و رشد اقتصادی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1383
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، سعید مشیری ،
127 ) عنوان : ارزیابی شاخص های پیشرو(Leading Indicators) دراقتصاد ایران
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1382
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علیرضا فرهادی ،
128 ) عنوان : تشخیص فعالیت های پیش برنده بهره وری نیروی کار دراقتصاد ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1382
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، حمید محبوب ،
129 ) عنوان : واکنش بودجه دولت نسبت به تکانه های تولید, مخارج و درآمدهای دولت براساس الگوی VEC
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1381
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، علیرضا فرهادی ،
130 ) عنوان : شناسائی فعالیت های کلیدی صنعتی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1381
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
131 ) عنوان : تاثیر بهره وری فناوری واسطه ای و فناوری عوامل اولیه بر بهره وری تولید
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1380
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
132 ) عنوان : معرفی ماتریس حسابداری اجتماعی،زیست محیطی(SAEM)به عنوان الگوی برنامه ریزی پایدار
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1379
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
133 ) عنوان : تجزیه و تحلیل مدل تصادفی داده-ستانده
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1379
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ،
134 ) عنوان : تاثیرICT بر انتشار گاز دی اکسید کربن: مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR)
Title : The Impact Of Ict On Carbon Dioxide Emissions: A Panel Smooth Transition Regression Model (pstr)
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان : زینب ایرانشاهی ، اسفندیار جهانگرد ، عبدالرسول قاسمی ، تیمور محمدی ،
135 ) عنوان :
Title : Value Added Decomposition Of Iran's Gross Exports
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :