سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/imanraeesi
نام و نام خانوادگی : ایمان رئیسی وانانی
دانشکده : مدیریت و حسابداری گروه آموزشی : مدیریت صنعتی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : مدیریت فناوری اطلاعات وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02144744370 ایمیل : imanraeesi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://isid.msrt.ir/eimanraeisivanani
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Iman-Raeesi-Vanani
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 100 مورد)
1 ) عنوان : مطالعه تجربی برای شناسایی دیدگاه‌های برجسته مشتری در کلاس‌های پروازی مختلف با روش‌های مدل‌سازی موضوعی
Title : An Experimental Study For Identifying Customer Prominent Viewpoints On Different Flight Classes By Topic Modeling Methods
مشخصات نشریه : / International Journal of Information Management Data Insights /
تاریخ چاپ : 13 / 1 / 1403
نویسندگان : سیاوش فرزادنیا ، ایمان رئیسی وانانی ، پیام حنفی زاده ،
2 ) عنوان : تحلیل کتاب سنجی مقالات حوزه درماندگی مالی: وضعیت فعلی، روندهای در حال ظهور
Title : A Bibliometric Analysis Of Financial Distress Research: Current Status, Emerging Trends
مشخصات نشریه : مطالعات تجربی حسابداری مالی / مطالعات تجربی حسابداری مالی /
تاریخ چاپ : 16 / 11 / 1402
نویسندگان : محمد مرفوع ، محمد جواد سلیمی ، ایمان رئیسی وانانی ، مجتبی عالی فامیان ،
3 ) عنوان : کاربردهای یادگیری ماشینی در صنعت ارتباطات: پیش بینی رویگردانی جزئی توسط رویکرد انتخاب ویژگی ترکیبی
Title : Application Of Machine Learning In The Telecommunications Industry: Partial Churn Prediction By Using A Hybrid Feature Selection Approach
مشخصات نشریه : نشریه سیستم های اطلاعاتی و ارتباطات / Journal of Information Systems and Telecommunication /
تاریخ چاپ : 25 / 9 / 1402
نویسندگان : فاطمه مظفری ، ایمان رئیسی وانانی ، پیام محمودیان ، بابک سهرابی ،
4 ) عنوان : مدل‌سازی ساختاری تفسیری کیفیت خدمات دولت سیار مبتنی بر قابلیت های وب 3
Title : Interpretive Structural Modeling For Evaluating Quality Of Mobile Government Services Based On Web 3.0
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / پژوهش های مدیریت عمومی /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1402
نویسندگان : حامد کرد ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، نورمحمد یعقوبی ،
5 ) عنوان : چارچوب مفهومی تحول نرم دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
Title : Conceptual Framework Of Soft Digital Transformation In The Ministry Of Communication And Information Technology
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / مطالعات مدیریت بهبود و تحول /
تاریخ چاپ : 20 / 7 / 1402
نویسندگان : یاسمن مدرسی ، میر علی سید نقوی ، حبیب رودساز ، ایمان رئیسی وانانی ،
6 ) عنوان : طبقه بندی و تخصیص تأمین کنندگان به مشتری در زنجیره تأمین تاب آور با استفاده از يادگیری ماشین
Title : Classification And Allocation Of Suppliers To Customers In Resilince Supply Chains Using Machine Learning
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت صنعتی / Journal of Industrial Management Perspective /
تاریخ چاپ : 15 / 7 / 1402
نویسندگان : مهدی اسماعیلی ، لعیا الفت ، مقصود امیری ، ایمان رئیسی وانانی ،
7 ) عنوان : ارایه الگویی برای تبیین عوامل موثر برتمایل اهدای آنلاین در راستای تامین مالی جمعی سازمان های مردم نهاد
Title : Presenting A Model To Explain The Factors Affecting The Willingness To Donate Online In Line With The Crowdfunding Of Non-governmental Organizations
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / پژوهش های مدیریت عمومی /
تاریخ چاپ : 27 / 6 / 1402
نویسندگان : محمداکبر شیخ زاده ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، جهانیار بامدادصوفی ،
8 ) عنوان : طراحی سیستم ارزیابی هوشمند جهت پیش بینی خسارت بیمه های آتش سوزی با استفاده از یادگیری عمیق
Title : Designing An Intelligent Evaluation System For Predicting Fire Insurance Claims Using Deep Learning
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بیمه / پژوهشنامه بیمه /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1402
نویسندگان : ایمان رئیسی وانانی ، محمد تقی تقوی فرد ، بابک سهرابی ، مرتضی امیرحسینی ،
9 ) عنوان : ارایه مدل بهینه سازی زنجیره تامین چرخشی تحت عدم اطمینان: مورد مطالعه صنعت MDF
Title : Presenting A Circular Supply Chain Optimization Model Under Uncertainty: The Case Of Mdf Industry
مشخصات نشریه : مدل سازي در مهندسي / مدل سازي در مهندسي /
تاریخ چاپ : 6 / 4 / 1402
نویسندگان : زهرا سروری ، مقصود امیری ، لعیا الفت ، ایمان رئیسی وانانی ،
10 ) عنوان : توسعه نمونه-سازه برای مدل کسب وکار پلتفرم های داده بازار
Title : Development Of An Archetype For Data Marketplace Original Research Business Model
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : فاطمه محمدنژاد چاری ، جهانیار بامدادصوفی ، ایمان رئیسی وانانی ، مقصود امیری ،
11 ) عنوان : شناسایی پیشران هاي کیفیت خدمات دولت سیار
Title : Identification Of Drivers Affecting The Quality Of Mobile Government Services
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / Researches of Management Organizational Resources /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، نورمحمد یعقوبی ، حامد کرد ،
12 ) عنوان : چرخه توسعه‌ و بخش‌بندی تامین‌کننده با استفاده از سیستم استنتاج عصبی- فازی انطباقی
Title : Cycle Of Supplier Development And Segmentation Using Adaptive Neuro-fuzzy Inference System
مشخصات نشریه : مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج / /
تاریخ چاپ : 19 / 1 / 1402
نویسندگان : منصور اسماعیل زاده ، لعیا الفت ، مقصود امیری ، ایمان رئیسی وانانی ،
13 ) عنوان : توسعه مدل هوشمندی بازار در زنجیره عرضه فراگیر محصولات تندگردش (فسادپذیر) در حوزه خرده فروشی آنلاین
Title : Development Of Market Intelligence Model In The Supply Chain Of Fmcg (perishable) Products In Online Retailing
مشخصات نشریه : Business Intelligence Management Studies / مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1401
نویسندگان : محمدرضا تقوا ، ایمان رئیسی وانانی ، زهره دهدشتی شاهرخ ، مانا شاکرین ،
14 ) عنوان : مدل مدیریت ریسک مبتنی بر مدیریت دانش مطالعه موردی: شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
Title : Knowledge Management-based Risk Management For Information & Communication Technology Companies
مشخصات نشریه : مدیریت بحران / مدیریت بحران /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1401
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، مهرداد خداوردیان ، ایمان رئیسی وانانی ،
15 ) عنوان : ارتقاء بهینه سازی در محیط های رقابتی با در نظر گرفتن اثر سهم ربایی از رقبا
Title : Promotion Optimization In Competitive Environments By Considering The Cannibalization Effect
مشخصات نشریه : / International Journal of Industrial Engineering : Theory Applications and Practice /
تاریخ چاپ : 26 / 11 / 1401
نویسندگان : فائزه محمدی پور ، مقصود امیری ، ایمان رئیسی وانانی ، جهانیار بامدادصوفی ،
16 ) عنوان : بهینه سازی ارتقاء در محیط های رقابتی با درنظرگیری اثر همزادخواری
Title : Promotion Optimization In Competitive Environments By Considering The Cannibalization Effect
مشخصات نشریه : نشریه بین المللی مهندسی صنایع / International Journal of Industrial Engineering : Theory Applications and Practice /
تاریخ چاپ : 26 / 11 / 1401
نویسندگان : فائزه محمدی پور ، مقصود امیری ، ایمان رئیسی وانانی ، جهانیار بامدادصوفی ،
17 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر و بهبود امتیاز تولیدشده توسط کاربر آنلاین هتل ها با رویکرد تحلیل های پیشرفته تجویزی
Title : Identification Of Influential Factors And Improvement Of Hotel Online User-generated Scores: A Prescriptive Analytics Approach
مشخصات نشریه : / Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism /
تاریخ چاپ : 7 / 9 / 1401
نویسندگان : فریدالدین رضایی ، ایمان رئیسی وانانی ، امیرحسین جعفری ، ساناز کاکاوند ،
18 ) عنوان : Process mining approach to performance analysis and bottleneck finding in electronic processes (case study: the billing process of hospital services)
Title : Process Mining Approach To Performance Analysis And Bottleneck Finding In Electronic Processes (case Study: The Billing Process Of Hospital Services)
مشخصات نشریه : / International Journal of Process Management and Benchmarking /
تاریخ چاپ : 3 / 9 / 1401
نویسندگان : فاطمه محمدی ، سعید کاظم پوریان ، ایمان رئیسی وانانی ،
19 ) عنوان : کاربرد معماری های یادگیری عمیق در پیش بینی قیمت سهام (رویکرد شبکه عصبی پیچشی CNN)
Title : Application Of Deep Learning Architectures In Stock Price Forecasting: A Convolutional Neural Network Approach
مشخصات نشریه : مدیریت دارایی و تامین مالی / Asset Management and Financing /
تاریخ چاپ : 26 / 6 / 1401
نویسندگان : امیر شریف فر ، مریم خلیلی عراقی ، ایمان رئیسی وانانی ، میرفیض فلاح شمس ،
20 ) عنوان : بهبود برنامه موبایل تجارت اجتماعی: خوشه بندی متن ترکیبی - مدل سازی موضوع تجزیه و تحلیل مدل کسب و کار
Title : Social Commerce Mobile Application Enhancement: A Hybrid Text Clustering - Topic Modeling Business Model Analysis
مشخصات نشریه : تحقیقات تجارت الکترونیک / Electronic Commerce Research /
تاریخ چاپ : 5 / 5 / 1401
نویسندگان : سعیده پورموسی آبکنار ، ایمان رئیسی وانانی ، بابک سهرابی ، امیر مانیان ،
21 ) عنوان : شاخص های مدیریت محتوای دیجیتال باهدف افزایش درگیری کاربران فضای مجازی با رویکرد فراترکیب
Title : Indicators Of Digital Content Management For Increasing The Engagement Of Users In Digital Platforms, Using Meta-synthesis Method
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / Quarterly Journal of Bi Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : محمد صالح ترکستانی ، زهره دهدشتی شاهرخ ، ایمان رئیسی وانانی ، فاطمه گلشنی ،
22 ) عنوان : شناسایی روند نظرات با استفاده از تحلیل احساسات نظرات مسافران خطوط هوایی
Title : Identification Of Opinion Trends Using Sentiment Analysis Of Airlines Passengers’ Reviews
مشخصات نشریه : / JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT /
تاریخ چاپ : 6 / 3 / 1401
نویسندگان : سیاوش فرزاد نیا ، ایمان رئیسی وانانی ،
23 ) عنوان : مدلی برای مساله مکان مجموعه در یک محیط رقابتی
Title : A Model For Location-assortment Problem In A Competitive Environment
مشخصات نشریه : / International Journal of Industrial Engineering Computations /
تاریخ چاپ : 29 / 2 / 1401
نویسندگان : فائزه محمدی پور ، مقصود امیری ، ایمان رئیسی وانانی ، جهانیار بامدادصوفی ،
24 ) عنوان : شناسایی و رتبه بندي شاخص هاي حسابداري خلاقانه با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه اي
Title : Identifying And Ranking Creative Accounting Indexes Using Analytic Network Process
مشخصات نشریه : حسابداری و منافع اجتماعی / Accounting and Social Interests /
تاریخ چاپ : 5 / 2 / 1401
نویسندگان : معصومه چهارده چریکی ، قاسم بولو ، ایمان رئیسی وانانی ، جعفر باباجانی ، محمد تقی تقوی فرد ،
25 ) عنوان : مروری بر تحول دیجیتال در فرآیند مدیریت زنجیره تامین مدیریت با استفاده از متن کاوی
Title : A Review Of Digital Transformation On Supply Chain Process Management Using Text Mining
مشخصات نشریه : / Processes /
تاریخ چاپ : 4 / 2 / 1401
نویسندگان : مجید توانا ، اکرم شعبانی ، ایمان رئیسی وانانی ، راجان کامور گانگادهاری ،
26 ) عنوان : شناسایی پیشرانهای مؤثر بر آینده حسابداری در ایران در حوزه نوآوریهای فناوری محور
Title : Identification Of Drivers Affecting The Future Of Accounting In Iran In The Field Technological Innovations
مشخصات نشریه : حسابداری و منافع اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1400
نویسندگان : فرخ برزیده ، جعفر باباجانی ، ایمان رئیسی وانانی ، صبا سلاطی ،
27 ) عنوان : شناسایی مؤلفه هاي کسب وکار در موبایل اپ هاي حوزه تجارت اجتماعی با روش خوشه بندي متن
Title : Identification Of Business Components In Social Business Mobile Apps With Text Clustering Method
مشخصات نشریه : توسعه کارآفرینی / journal of Entrepreneurship Development /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : بابک سهرابی ، امیر مانیان ، ایمان رئیسی وانانی ، سعیده پورموسی آبکنار ،
28 ) عنوان : عوامل موثر در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
Title : Effective Factors In Successful Establishment Of Knowledge Management In Information And Communication Technology Companies
مشخصات نشریه : / Turkish Journal of Computer and Mathematics Education /
تاریخ چاپ : 29 / 9 / 1400
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، مهرداد خداوردیان ، ایمان رئیسی وانانی ،
29 ) عنوان : طراحی و تنظیم سیستم های توسعۀ تأمین کننده با استفاده از ANFIS و الگوریتم های فراابتکاری در صنعت خودرو
Title : Designing And Regulating Supplier Development Systems Using Anfis And Meta-heuristic Algorithms In The Automotive Industry
مشخصات نشریه : مدیریت تولید و عملیات / مدیریت تولید و عملیات /
تاریخ چاپ : 12 / 7 / 1400
نویسندگان : منصور اسماعیل زاده ، لعیا الفت ، مقصود امیری ، ایمان رئیسی وانانی ،
30 ) عنوان : توسعه هوش مصنوعی فازی و مدل برنامه ریز ی چندهدفه برای بهینه سازی پرتفو ی شرکتهای سرمایه گذاری
Title : Development Of Fuzzy Artificial Intelligence And Multi-objective Planning Model To Optimize The Portfolio Of Investment Companies
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / Quarterly Journal of Bi Management Studies /
تاریخ چاپ : 25 / 6 / 1400
نویسندگان : مقصود امیری ، ایمان رئیسی وانانی ، سیدحسین رضوی حاجی آقا ، ترانوش جعفری ،
31 ) عنوان : مدل ترکیبی هوشمند تعیین روش مشارکت عمومی - خصوصی صنعت آب و فاضلاب ایران بر مبنای الگوریتم های جمعی درختی
Title : An Intelligent Hybrid Model For Determining Publicprivate Partnership In Iranian Water And Wastewater Industry Based On Collective Tree Algorithms
مشخصات نشریه : آب و فاضلاب / Journal of Water and Waste Water /
تاریخ چاپ : 5 / 6 / 1400
نویسندگان : اسکندری ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، سید سروش قاضی نوری نائینی ،
32 ) عنوان : تعیین نقش جدید حسابداران، شناسایی چالشها و نقاط ضعف فناوری زنجیره بلوکی با استفاده از مدل پذیرش فن آوری
Title : Determining The New Role Of Accountants, Identifying The Challenges And Weaknesses Of Blockchain Technology Using The Technology Acceptance Mode
مشخصات نشریه : مدیریت بهره وری / Productivity management /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1400
نویسندگان : سید عباس برهانی ، جعفر باباجانی ، ایمان رئیسی وانانی ، صابر شعری آناقیز ، مظفر جمالیان پور ،
33 ) عنوان : طراحی و تنظیم سیستم های توسعه تامین کننده با استفاده از ANFIS و الگوریتم های فراابتکاری در صنعت خودرو
Title : Designing And Regulating Supplier Development Systems Using Anfis And Meta-heuristic Algorithms In The Automotive Industry
مشخصات نشریه : مدیریت تولید و عملیات / journal of Production and Operations Management /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1400
نویسندگان : منصور اسماعیل زاده ، لعیا الفت ، مقصود امیری ، ایمان رئیسی وانانی ،
34 ) عنوان : Analytical evaluation of the barriers to blockchain technology implementation in supply chains
Title : Analytical Evaluation Of The Barriers To Blockchain Technology Implementation In Supply Chains
مشخصات نشریه : / International Journal of Applied Decision Sciences /
تاریخ چاپ : 18 / 4 / 1400
نویسندگان : اکرم شعبانی ، لعیا الفت ، ایمان رئیسی وانانی ،
35 ) عنوان :
Title : Using Text Mining Algorithms In Identifying Emerging Trends For Recommender Systems
مشخصات نشریه : / Quality and Quantity /
تاریخ چاپ : 4 / 4 / 1400
نویسندگان : ایمان رئیسی وانانی ، لعیا محمودی ، سید محمد جعفر جلالی ، کیم هونگ ،
36 ) عنوان : توسعه هوش مصنوعی فازی و مدل برنامه ریزی چندهدفه برای بهینه سازی پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری
Title : Development Of Fuzzy Artificial Intelligence And Multi-objective Planning Model To Optimize The Portfolio Of Investment Companies
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / Quarterly Journal of Bi Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : مقصود امیری ، ایمان رئیسی وانانی ، سید حسین رضوی حاجی آقا ، ترانوش جعفری ،
37 ) عنوان : Effective Factors In Successful Establishment Of Knowledge Management In Information And Communication Technology Companies
Title : Effective Factors In Successful Establishment Of Knowledge Management In Information And Communication Technology Companies
مشخصات نشریه : / Turkish Journal of Computer and Mathematics Education /
تاریخ چاپ : 14 / 3 / 1400
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، مهرداد خداوردیان ، ایمان رئیسی وانانی ،
38 ) عنوان : ارزیابی و اعتبارسنجی معماری بهینه یادگیری عمیق در پیشبینی قیمت سهام (رویکرد الگوریتم حافظه کوتاه مدت ماندگار LSTM )
Title : The Assessment Of The Optimal Deep Learning Algorithm On Stock Price Prediction (long Short-term Memory Approach)
مشخصات نشریه : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار / Financial Engineering and Protfolio Management /
تاریخ چاپ : 11 / 2 / 1400
نویسندگان : امیر شریف فر ، مریم خلیلی عراقی ، ایمان رئیسی وانانی ، میرفیض فلاح ،
39 ) عنوان : Adopting Blockchain Technology To Improve Financial Reporting By Using The Technology Acceptance Model (tam)
Title : Adopting Blockchain Technology To Improve Financial Reporting By Using The Technology Acceptance Model (tam)
مشخصات نشریه : مجله بین المللی دارایی و حسابداری مدیریت / International Journal of Finance and Managerial Accounting /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1399
نویسندگان : سید عباس برهانی ، جعفر باباجانی ، صابر شعری آناقیز ، ایمان رئیسی وانانی ، مظفر جمالیان پور ،
40 ) عنوان : مدلی برای بخش بندی یادگیرندگان و بهبود عملکرد آموزشی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی
Title : A Model For Learners Segmentation And Educational Performance Improvement Using Data Mining Algorithms
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / Quarterly Journal of Bi Management Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1399
نویسندگان : سینا رئیسی وانانی ، ایمان رئیسی وانانی ، محمد تقی تقوی فرد ،
41 ) عنوان : ارائه الگو تحلیل هاي پیشرفته آینده نگر براساس ارتباط میان سیاست هاي فروش با خوشه بندي مشتریان و سبد محصولی آنها در صنعت فروش و پخش
Title : A Predictive Analytics Approach To Sales Policies Correlations With Customer Clusters And Product Portfolios In The Sales And Distribution Industry
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / Researches of Management Organizational Resources /
تاریخ چاپ : 2 / 12 / 1399
نویسندگان : بابک سهرابی یورتچی ، ایمان رئیسی وانانی ، یاسمین حاجی قربانی ،
42 ) عنوان : شناسایی و اولویت بندی شاخص های مشارکت دولتی و خصوصی در صنعت آب و فاضلاب ایران از طریق الگوریتم های داده کاوی
Title : Identification And Prioritization Of Public-private Partnership Indicators In Iran’s Water And Wastewater Industry Via Data Mining Algorithms
مشخصات نشریه : مجله مطالعات اقتصادی ایران (علوم اجتماعی و انسانی سابق) / Iranian Journal of Economic Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : ملیحه اسکندری ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، سید سروش قاضی نوری نائینی ،
43 ) عنوان : طراحی مدل سنجش میزان شایستگی متخصصین فناوری اطلاعات با رویکرد سیستم خبره فازی
Title : Designing A Competency Assessment Model For Information Technology Professionals Using The Fuzzy Expert System Approach
مشخصات نشریه : مدیریت بهره وری / مدیریت بهره وری /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1399
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، محمد جواد جلیلی ، میر علی سید نقوی ، ایمان رئیسی وانانی ،
44 ) عنوان : مدلی دو بعدی برای معیارهای مرتبط با توسعه ی تامین کننده با استفاده از روش فراترکیب
Title : A Two-dimensional Model For Criteria Related To Supplier Development Using The Meta-combination Method
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / Journal of Industrial Management Studies /
تاریخ چاپ : 22 / 7 / 1399
نویسندگان : لعیا الفت ، مقصود امیری ، ایمان رئیسی وانانی ، منصور اسماعیل زاده ،
45 ) عنوان : An Investigation On The User Behavior In Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach
Title : An Investigation On The User Behavior In Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach
مشخصات نشریه : Journal of Information Technology Management / Journal of Information Technology Management /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1399
نویسندگان : امیر ارضی ، محمد تقی تقوی فرد ، زهره دهدشتی شاهرخ ، ایمان رئیسی وانانی ،
46 ) عنوان : تدوین هستی شناسی فاز درک کسب و کار پروژه های داده کاوی با تمرکز بر حوزه پشتیبانی مشتری
Title : Formulating Business Understanding Of Data Mining Projects In Customer Support Domain
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / پژوهش های مدیریت عمومی /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1399
نویسندگان : حمید رضا نظری ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، محمدرضا تقوا ،
47 ) عنوان : A Review Of Uncertain Decision-making Methods In Energy Management Using Text Mining And Data Analytics
Title : A Review Of Uncertain Decision-making Methods In Energy Management Using Text Mining And Data Analytics
مشخصات نشریه : Energies / Energies /
تاریخ چاپ : 27 / 4 / 1399
نویسندگان : majid tavana ، akram shaabani ، francisco javier santos santos ، ایمان رئیسی وانانی ،
48 ) عنوان : An Investigation On The User Behavior In Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach
Title : An Investigation On The User Behavior In Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach
مشخصات نشریه : Journal of Information Technology Management / Journal of Information Technology Management /
تاریخ چاپ : 25 / 4 / 1399
نویسندگان : امیر ارضی سلطان ، محمد تقی تقوی فرد ، زهره دهدشتی شاهرخ ، ایمان رئیسی وانانی ،
49 ) عنوان : تحلیل اطلاعات پروفایل کاربران وب سایت تریپ ادوایزر بر اساس روش های داده کاوی
Title : Tripadvisor Users’ Profile Analysis: A Data Mining Approach
مشخصات نشریه : مدیریت اطلاعات / Information Management /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1399
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، زهره دهدشتی شاهرخ ،
50 ) عنوان : هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه‌های اجتماعی و عوامل موثر بر فرایند آن
Title : Competitive Intelligence Based On Social Media Content And Factors Affecting Its Process
مشخصات نشریه : تحقیقات بازاریابی نوین / New Marketing Research Journal /
تاریخ چاپ : 19 / 3 / 1399
نویسندگان : امیرحسن ناصری ، محمدرضا تقوا ، کامران فیضی ، ایمان رئیسی وانانی ،
51 ) عنوان : گذر از محصولات به راهکارها : فهم زوایا و ارائه چارچوب مفهومی راهکار مشتری در شرکت های چند ملیتی کاربست روش فراترکیب
Title : Transition From Products To Solutions: Understanding The Angles And Providing A Conceptual Framework For Customer Solutions In Multinational Companies Using The Meta-combination Method
مشخصات نشریه : مدیریت کسب و کارهای بین المللی / International Business Administration /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1399
نویسندگان : پیمان پروری ، مهدی ابراهیمی ، محمدرضا کریمی علویجه ، ایمان رئیسی وانانی ،
52 ) عنوان : A Predictive Model Of Tourist Destinations Based On Tourists` Comments And Interests Using Text Analytics
Title : A Predictive Model Of Tourist Destinations Based On Tourists` Comments And Interests Using Text Analytics
مشخصات نشریه : Tourism Management Perspectives / Tourism Management Perspectives /
تاریخ چاپ : 8 / 3 / 1399
نویسندگان : babak sohrabi ، ایمان رئیسی وانانی ، narges nasiri ، armin ghasemi rud ،
53 ) عنوان : تحلیل اطلاعات پروفایل کاربران وب سایت تریپ ادوایزر براساس روش های داده کاوی
Title : Analysis Of Trip Advisor User Profile Information Based On Data Mining Methods
مشخصات نشریه : مدیریت اطلاعات / Information Management /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1399
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، زهره دهدشتی شاهرخ ، امیر ارضی سلطان ،
54 ) عنوان : Research Trends On Big Data Domain Using Text Mining Algorithms
Title : Research Trends On Big Data Domain Using Text Mining Algorithms
مشخصات نشریه : Digital Scholarship in the Humanities / Digital Scholarship in the Humanities /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1399
نویسندگان : seyed mohammad jafar jalali ، han woo park ، ایمان رئیسی وانانی ، kim hung pho ،
55 ) عنوان : An Investigation On The User Behavior In Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach
Title : An Investigation On The User Behavior In Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach
مشخصات نشریه : journal of information technology management / Journal of Information Technology Management /
تاریخ چاپ : 13 / 1 / 1399
نویسندگان : Amir Arzy ، محمد تقی تقوی فرد ، زهره دهدشتی شاهرخ ، ایمان رئیسی وانانی ،
56 ) عنوان : گذر از محصولات به راهکارها : فهم زوایا و ارائه چارچوب مفهومی راهکار مشتری در شرکت های چند ملیتی کاربست روش فراترکیب
Title : Transition From Products To Solutions: Understanding The Angles And Providing A Conceptual Framework For Customer Solutions In Multinational Companies Using The Meta-combination Method
مشخصات نشریه : مدیریت کسب و کارهای بین المللی / Journal of International Business Management /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : پیمان پروری ، مهدی ابراهیمی ، محمدرضا کریمی علویجه ، ایمان رئیسی وانانی ،
57 ) عنوان :
Title : Identification And Prioritization Of Public-Private Partnership Indicators In Iran’s Water And Wastewater Industry Via Data Mining Algorithms
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Economic Studies / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1398
نویسندگان : malihe fskandary ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، سید سروش قاضی نوری نائینی ،
58 ) عنوان : شناسایی و دسته بندی شایستگی های مدیران ارشد حوزه فناوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان ایران
Title : Identifying And Categorizing Competencies Of Senior It Managers In The Healthcare Sector Of Iran
مشخصات نشریه : مدیریت اطلاعات / مدیریت اطلاعات /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، محمد جواد جلیلی ، میر علی سید نقوی ، ایمان رئیسی وانانی ،
59 ) عنوان : Evaluation Of Research Trends In Knowledge Management: A Hybrid Analysis Through Burst Detection And Text Clustering
Title : Evaluation Of Research Trends In Knowledge Management: A Hybrid Analysis Through Burst Detection And Text Clustering
مشخصات نشریه : / Journal of Information and Knowledge Management /
تاریخ چاپ : 23 / 11 / 1398
نویسندگان : babak sohrabi ، ایمان رئیسی وانانی ، seyed mohammad jafar jalali ، ehsan abedin ،
60 ) عنوان : A Multiple Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System For Predicting ERP Implementation Success
Title : A Multiple Adaptive Neuro-fuzzy Inference System For Predicting Erp Implementation Success
مشخصات نشریه : مجله مطالعات مدیریت ایران / Iranian Journal of Management Studies (IJMS) /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1398
نویسندگان : ایمان رئیسی وانانی ، sohrabi sohrabi ،
61 ) عنوان : تدوین هستی شناسی فاز درک کسب و کار پروژه های داده کاوی با تمرکز بر حوزه پشتیبانی مشتری
Title : Develop An Ontology Phase For Understanding Business Data Mining Projects With A Focus On Customer Support
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / Management Researches /
تاریخ چاپ : 2 / 11 / 1398
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، محمدرضا تقوا ، حمید رضا نظری ،
62 ) عنوان : شناسایی و مقوله بندی فعالیت‌های مرتبط با توسعه تأمین‌کننده در صنعت خودرو
Title : Identify And Categorize Activities Related To Supplier Development In The Automotive Industry
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت صنعتی / Industrial Management Perspective /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1398
نویسندگان : لعیا الفت ، مقصود امیری ، ایمان رئیسی وانانی ، منصور اسماعیل زاده ،
63 ) عنوان : طراحی مدل تحلیل آینده نگر جهت ارزیابی عملکرد کمی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
Title : Designing A Predictive Analytics Model To Evaluate The Quantitative Performance Of Enterprise Resource Planning System
مشخصات نشریه : مدیریت اطلاعات / Information Management /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1398
نویسندگان : بابک سهرابی ، ایمان رئیسی وانانی ، مهدی کیانی ،
64 ) عنوان : Text Analytics Of Customers On Twitter: Brand Sentiments In Customer Support
Title : Text Analytics Of Customers On Twitter: Brand Sentiments In Customer Support
مشخصات نشریه : journal of information technology management / Journal of Information Technology Management /
تاریخ چاپ : 23 / 7 / 1398
نویسندگان : ایمان رئیسی وانانی ،
65 ) عنوان : Investigation Of Trends And Analysis Of Hidden New Patterns In Prominent News Agencies Of Iran Using Data Mining And Text Mining Algorithms
Title : Investigation Of Trends And Analysis Of Hidden New Patterns In Prominent News Agencies Of Iran Using Data Mining And Text Mining Algorithms
مشخصات نشریه : Webology / Webology /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1398
نویسندگان : babak sohrabi ، ایمان رئیسی وانانی ، meysam namavar ،
66 ) عنوان : Predicting The Readmission Of Heart Failure Patients Through Data Analytics
Title : Predicting The Readmission Of Heart Failure Patients Through Data Analytics
مشخصات نشریه : Journal of Information and Knowledge Management / Journal of Information and Knowledge Management /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1398
نویسندگان : babak sohrabi ، ایمان رئیسی وانانی ، amirsahand gooyavar ، nasim naderi ،
67 ) عنوان : Is Information Technology Valuable For Automotive Production Industries? An Empirical Insight From Iranian Automotive Industries
Title : Is Information Technology Valuable For Automotive Production Industries? An Empirical Insight From Iranian Automotive Industries
مشخصات نشریه : International Journal of Value Chain Management / International Journal of Value Chain Management /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1398
نویسندگان : Mahdi Mahmood salehi ، کامران فیضی ، Mohammad Taghi Taqhavifard ، ایمان رئیسی وانانی ،
68 ) عنوان : A Predictive Analytics Of Physicians Prescription And Pharmacies Sales Correlation Using Data Mining
Title : A Predictive Analytics Of Physicians Prescription And Pharmacies Sales Correlation Using Data Mining
مشخصات نشریه : International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing / International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1398
نویسندگان : babak sohrabi ، ایمان رئیسی وانانی ، Nastaran Nick Ayeen ، saeideh kakavand ،
69 ) عنوان : The Evolution Of E-learning Practices At The University Of Tehran: A Case Study
Title : The Evolution Of E-learning Practices At The University Of Tehran: A Case Study
مشخصات نشریه : Knowledge Management & E-Learning / Knowledge Management and E-Learning /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1397
نویسندگان : babak sohrabi ، ایمان رئیسی وانانی ، hamideh irag ،
70 ) عنوان : ساخت نگاشت روابط شبکه ای آسیب های راهبردی توسعه دولت الکترونیکی در ایران
Title : Making A Network Map Of Strategic Harms Of E-government Development In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / Quarterly Journal of Bi Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1397
نویسندگان : هادی خان محمدی ، ایمان رئیسی وانانی ، سحر ملک محمدی ،
71 ) عنوان : چارچوب اندازه گیری ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات
Title : It Value Business Measurement Framework
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / Management Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1397
نویسندگان : کامران فیضی ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، مهدی محمودصالحی ،
72 ) عنوان : ارزیابی تحلیلی حوزه های علمی در حال ظهور در صنعت گردشگری منطقه خاورمیانه با استفاده از الگوریتم های متن کاوی
Title : Analytical Evaluation Of Emerging Scientific Fields In Middle East Tourism Industry Using The Text Mining Algorithms
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / Tourism Studies /
تاریخ چاپ : 23 / 11 / 1397
نویسندگان : ایمان رئیسی وانانی ، سید محمدجعفر جلالی ،
73 ) عنوان : ارائه مدل پیش بینی رضایت مشتریان از خدمات پشتیبانی نرم افزار شرکت همکاران سیستم با رویکرد داده کاوی
Title : Predictive Model Presentation For Customer Satisfaction From Software Support Services With Data Mining Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت راهبردی / پژوهش های مدیریت راهبردی /
تاریخ چاپ : 22 / 11 / 1397
نویسندگان : بابک سهرابی ، ایمان رئیسی وانانی ، سمانه کشاورزی ،
74 ) عنوان : کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخصهای کلان علم و فناوری
Title : Application Of Artificial Neural Networks In Predicting Macro Indicators Of Science And Technology
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / مدیریت توسعه فناوری /
تاریخ چاپ : 18 / 11 / 1397
نویسندگان : ایمان رئیسی وانانی ، نعیما میرزامومن ،
75 ) عنوان : Topic Modeling And Classification Of Cyberspace Papers Using Text Mining
Title : Topic Modeling And Classification Of Cyberspace Papers Using Text Mining
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات فضای مجازی / فصلنامه مطالعات فضای مجازی /
تاریخ چاپ : 24 / 5 / 1397
نویسندگان : Babak Sohrabi ، ایمان رئیسی وانانی ، Mohsen Baranizade Shineh ،
76 ) عنوان : Human Resources Management And Information Systems Trend Analysis Using Text Clustering
Title : Human Resources Management And Information Systems Trend Analysis Using Text Clustering
مشخصات نشریه : International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals / International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals /
تاریخ چاپ : 25 / 4 / 1397
نویسندگان : Babak Sohrabi ، ایمان رئیسی وانانی ، Ehsan Abedin ،
77 ) عنوان :
Title : A Comparative Analysis Of Emerging Scientific Themes In Business Analytics
مشخصات نشریه : International Journal of Business Information Systems / International Journal of Business Information Systems /
تاریخ چاپ : 20 / 04 / 1397
نویسندگان : ایمان رئیسی وانانی ، Seyed MohammadJafar Jalali ،
78 ) عنوان : طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت توسعه نرم افزار
Title : A Fuzzy Inference System For Evaluating The Performance Of Knowledge Management System In Software Development Industry
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : ایمان رئیسی وانانی ، محمدرضا تقوا ، امیرشاهی دلنیا ،
79 ) عنوان : چگونگی ایجاد ارزش کسب و کار از طریق فناوری اطلاعات (مطالعه موردی در تولید خودرو)
Title : How To Create Business Value Through Information Technology (a Case Study On Automotive Production)
مشخصات نشریه : مدیریت فناوری اطلاعات / Journal of Information Technology Management /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1397
نویسندگان : کامران فیضی ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، محمود صالحی ،
80 ) عنوان : چگونگی ایجاد ارزش کسب وکار از طریق فناوری اطلاعات (مطالعة موردی در تولید خودرو)
Title : How To Create Business Value Through Information Technology (a Case Study In Car Manufacturing)
مشخصات نشریه : journal of information technology management / Journal of Information Technology Management /
تاریخ چاپ : 18 / 2 / 1397
نویسندگان : کامران فیضی ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، مهدی محمودصالحی ،
81 ) عنوان : چگونگی ایجاد ارزش کسب و کار از طریق فناوری اطلاعات مطالعه موردی در تولید خودرو
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 20 / 01 / 1397
نویسندگان : کامران فیضی ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، مهدی محمود صالحی ،
82 ) عنوان : ارزیابی روند های توسعه و اجرای سیستم های اطلاعاتی در حوزة مدیریت منابع انسانی با استفاده از روش های متن کاوی
Title : Evaluation Of Information System Development And Implementation Trends In The Field Of Human Resource Management Using Text Mining Techniques
مشخصات نشریه : مدیریت فرهنگ سازمانی ( فرهنگ مدیریت سابق) / Organizational Culture Management /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1396
نویسندگان : بابک سهرابی ، ایمان رئیسی وانانی ، احسان عابدین ،
83 ) عنوان : چارچوب اندازه گیری ارزش کسب و کار فناوری اطلاعات
Title : Information Technology Business Value Measurement Framework
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / پژوهش های مدیریت عمومی /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1396
نویسندگان : کامران فیضی ، محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ،
84 ) عنوان : طراحی تحلیل های آینده نگر به منظور تدوین سیاست تصمیم گیری هوشمند برای مشتریان ویژة سرمایه گذار در بانک
Title : Designing Prospective Analysis In Order To Formulate Smart Decision Policy For The Special Clients Of The Investor In The Bank
مشخصات نشریه : journal of information technology management / Journal of Information Technology Management /
تاریخ چاپ : 25 / 9 / 1396
نویسندگان : ایمان رئیسی وانانی ،
85 ) عنوان : طراحی سیستمی به منظور تحلیل روند مراجعه ی کاربران اینترنتی به وبسایت ها در ایران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی و متن کاوی
Title : Designing A System To Analyze The Process Of Internet Users Referring To Websites In Iran Using Data Mining And Text Mining Algorithms
مشخصات نشریه : تعامل انسان و اطلاعات / Human Information Interaction /
تاریخ چاپ : 28 / 8 / 1396
نویسندگان : بابک سهرابی ، ایمان رئیسی وانانی ، محمدرضا خرمی ،
86 ) عنوان : تحلیل آینده نگر تشخیص فرار مالیاتی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی و خوشه بندی
Title : Prospective Analysis Of Tax Evasion Detection Of Vat Taxpayers Using Classification And Clustering Algorithms
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مالیات / /
تاریخ چاپ : 12 / 07 / 1396
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، ایمان رئیسی وانانی ، ریحانه پناهی ،
87 ) عنوان : ارزیابی مدل‌های درخت تصمیم در پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
Title : Evaluation Of Tree Models, Decision, Forecast Of Financial Performance, Stock Exchange Companies In Tehran
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت مالی / Financial Management Perspective /
تاریخ چاپ : 26 / 6 / 1396
نویسندگان : ایمان رئیسی وانانی ، قاسم بولو ، شهره زرکش ،
88 ) عنوان :
Title : Designing A Predictive Analytics Solution For Evaluating The Scientific Trends In Information Systems Domain
مشخصات نشریه : وبولوژی / /
تاریخ چاپ : 09 / 04 / 1396
نویسندگان : Babak Sohrabi ، ایمان رئیسی وانانی ، Mohsen Baranizade Shineh ،
89 ) عنوان : تعیین مدل ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای داده کاوی
Title : Determining The Model Of Financial Performance Of Tehran Stock Exchange Companies Based On Data Miningabstract
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1396
نویسندگان : ایمان رئیسی وانانی ، قاسم بولو ، شهره زرکش ،
90 ) عنوان : تحلیل نظرات کاربران وب سایت های تجارت اجتماعی بر اساس روش های متن کاوی و داده کاوی
Title : An Analytical Approach To Social Commerce Websites’ Consumer Reviews Based On Text And Data Mining Techniques
مشخصات نشریه : جهانی رسانه نسخه فارسی / جهانی رسانه نسخه فارسی /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1395
نویسندگان : دکتر بابک سهرابی ، ایمان رئیسی وانانی ، فرشته خداپرست ،
91 ) عنوان : بخش بندی مشتریان صنعت دارو بر اساس مدل RFML
Title : Customer Segmentation In Pharmaceutical Industry Assisting The Decision Making Of Marketing And Sales Managers Based On Rfml Model.
مشخصات نشریه : مدیریت بازرگانی / مدیریت بازرگانی /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1395
نویسندگان : دکتر بابک سهرابی ، ایمان رئیسی وانانی ، نسترن نیک آئین ،
92 ) عنوان : طراحی سیستم توصیه گر به منظور بهینه سازی و مدیریت تسهیلات بانکی بر مبنای الگوریتم های خوشه بندی و طبقه بندی تسهیلات
Title : Designing A Recommender System For Optimizing And Managing Bank Facilities Through The Utilization Of Clustering And Classification Algorithms
مشخصات نشریه : پژوهش های نوین در تصمیم گیری / پژوهش های نوین در تصمیم گیری /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1395
نویسندگان : دکتر بابک سهرابی ، ایمان رئیسی وانانی ، فائزه زارع میرک آباد ،
93 ) عنوان : ارزیابی تحلیلی و مدیریت اطلاعات فروش محصولات لبنی با استفاده از داده کاوی
Title : Analytical Assessment Of Retail Sales Of Dairy Products Using Data Mining
مشخصات نشریه : مدیریت اطلاعات / مدیریت اطلاعات /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1395
نویسندگان : بابک سهرابی ، ایمان رئیسی وانانی ، مهتاب امامی ،
94 ) عنوان :
Title : Analytical Evaluation Of Emerging Scientific Trends In Business Intelligence Through The Utilisation Of Burst Detection Algorithm
مشخصات نشریه : International Journal of Bibliometrics in Business and Management / Int. J. Bibliometrics in Business and Management /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1395
نویسندگان : ایمان رئیسی وانانی ، Seyed MohammadJafar Jalali ،
95 ) عنوان : طبقه بندی و تحلیل عوامل مؤثر بر استفادة کارآمد از سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در سازمان های دولتی ایران
Title : Classification And Analysis Of Influential Factors On Efficient Utilization Of Integrated Information Systems In Public Sector
مشخصات نشریه : مدیریت دولتی / مدیریت دولتی /
تاریخ چاپ : 24 / 9 / 1395
نویسندگان : دکتر بابک سهرابی ، ایمان رئیسی وانانی ، ریحانه فروزنده جونقانی ،
96 ) عنوان : ارائه الگویی برای تحلیل رفتار کاربران شبکه های اجتماعی با استفاده از روش های داده کاوی: یک شبکه اجتماعی در ایران
Title : A Pattern For Analyzing The Social Network Users Behavior Based On Data Mining Algorithms: A Field Study Of An Iranian Social Network
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / پژوهش های مدیریت منابع سازمانی /
تاریخ چاپ : 16 / 5 / 1395
نویسندگان : بابک سهرابی ، ایمان رئیسی وانانی ، مرضیه طالبیان ،
97 ) عنوان : طراحی سیستم پیشبینی کننده عملکرد مالی در شرکت های صنعتی بر مبنای روش های داده کاوی
Title : Designing A Financial Performance Forecasting System In Industrial Companies Based On Data Mining Methods
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1394
نویسندگان : بابک سهرابی ، ایمان رئیسی وانانی ، بابک بوترابی ،
98 ) عنوان : ارزیابی مالیات عملکرد شرکت ها و تحلیل روندهای مالیاتی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی
Title : Evaluating The Corporate Tax Performance And Analyzing The Tax Trends Through The Utilization Of Data Mining Algorithms
مشخصات نشریه : تحقیقات مالی / تحقیقات مالی /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1394
نویسندگان : بابک سهرابی ، ایمان رئیسی وانانی ، وحیده قانونی شیشوان ،
99 ) عنوان : طراحی سیستم استنتاج فازی ـ عصبی انطباقی برای ارزیابی استقرار سیستم هوشمندی کسب‎وکار در صنعت تولید نرم افزار
Title : Design Of Adaptive Fuzzy And Neural Inference System To Evaluate The Establishment Of Business Intelligence System In Software Industry
مشخصات نشریه : journal of information technology management / journal of information technology management /
تاریخ چاپ : 13 / 3 / 1394
نویسندگان : ایمان رئیسی وانانی ، فاطمه گنجعلی خان حاکمی ،
100 ) عنوان : سنجش میزان موفقیت پیاده سازی پودمان مالی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان: ارزیابی تخصصی زیرسیستم های پودمان مالی
Title : Evaluating The Implementation Of Financial Module Of Enterprise Resource Planning Systems: Assessing The Subsystems Of Financial Module
مشخصات نشریه : بررسی های حسابداری و حسابرسی / /
تاریخ چاپ : 27 / 8 / 1393
نویسندگان : دکتر بابک سهرابی ، ایمان رئیسی وانانی ، ماندانا فرزانه ،