سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/farahbakhsh
نام و نام خانوادگی : کیومرث فرح بخش
دانشکده : روانشناسی و علوم تربیتی گروه آموزشی : مشاوره 
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : مشاوره وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : farahbakhsh@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Profile.php?welcome=true&cbt=9816#tab-1
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 244 مورد)
1 ) عنوان : طراحی و اعتباریابی الگوی پيشگيری از فساد اداری مبتنی بر سببشناسی روانی-زمينهای و بازنمایی اثرات فساد بر زندگی شهروندان
Title : طراحی و اعتباریابی الگوی پيشگيری از فساد اداری مبتنی بر سببشناسی روانی-زمينهای و بازنمایی اثرات فساد بر زندگی شهروندان
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / پژوهش های مشاوره /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1405
نویسندگان : سعید زندی ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
2 ) عنوان : Victims of Corruption Suffer Personal and Collective Loss: A Qualitative Study of Public Perceptions
Title : Victims Of Corruption Suffer Personal And Collective Loss: A Qualitative Study Of Public Perceptions
مشخصات نشریه : / Kontakt /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1402
نویسندگان : Saeed Zandi ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
3 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی الگوی رضایت زناشویی درپاندمی ها و ارزیابی اثر بخشی آن بر بهزیستی روان شناختی در دوره کرونا
Title : Developing And Validating The Model Of Marital Satisfaction In Pandemics And Evaluating Its Effectiveness On Psychological Well-being During The Coronavirus Pandemic
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / Journal of Counseling Research /
تاریخ چاپ : 9 / 3 / 1402
نویسندگان : اکرم مطهری نسب ، کیومرث فرح بخش ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
4 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی الگوی رضایت زناشویی درپاندمی‌ها و ارزیابی اثر بخشی آن بر بهزیستی روان‌شناختی در دوره کرونا
Title : Developing And Validating The Model Of Marital Satisfaction In Pandemics And Evaluating Its Effectiveness On Psychological Well-being During The Coronavirus Pandemic.
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / Journal of Counseling Research /
تاریخ چاپ : 2 / 3 / 1402
نویسندگان : اکرم مطهری نسب ، کیومرث فرح بخش ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
5 ) عنوان : ابعاد رضایت زناشویی در ایام کرونا: یک مطالعه کیفی
Title : Dimensions Of Marital Satisfaction In The Days Of Corona: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : نشریه خانواده درمانی کاربردی / Journal of Applied Family Therapy /
تاریخ چاپ : 4 / 11 / 1401
نویسندگان : اکرم مطهری نسب ، کیومرث فرح بخش ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
6 ) عنوان : ابعاد رضایت زناشویی در ایام کرونا: یک مطالعه کیفی
Title : Dimensions Of Marital Satisfaction In The Days Of Corona: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : خانواده درمانی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 4 / 10 / 1401
نویسندگان : اکرم مطهری نسب ، کیومرث فرح بخش ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
7 ) عنوان : پیش بینی تمایزی اعتیاد به پورنوگرافی: بر اساس احساس شرم و خودشیفتگی ناسالم
Title : Differential Forecast Of Pornography Addiction: Originating In Shame And Pathological Narcissism
مشخصات نشریه : پژوهشهای کاربردی روانشناختی / پژوهش های کاربردی روانشناختی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : عاصم اسماعیلی ، کیومرث فرح بخش ، آسیه شریعتمدار ،
8 ) عنوان : عوامل مؤثر بر شکل‏گیری ملاک‏های انتخاب ‏همسر در جوانان تحصیل‏کرده شهر ایلام؛ یک نظریه‏ زمینه‏ ای
Title : Factors Affecting Formation Of Spouse Selection Criteria Among Educated Young People In Ilam; A Grounded Theory
مشخصات نشریه : فرهنگی تربیتی زنان و خانواده / /
تاریخ چاپ : 5 / 7 / 1401
نویسندگان : بهینا اکبری ، کیومرث فرح بخش ، ابراهیم نعیمی ،
9 ) عنوان : اثربخشی گشتالت درمانی به تنهایی و همراه با درمان شناختی- رفتاری بر امید و شدت درد در زنان مبتلا به سرطان سینه
Title : Effectiveness Of Gestalt Therapy Alone And In Combination With Cognitive-behavioral Therapy On Hope And Pain Intensity In Women With Breast Cancer
مشخصات نشریه : مراقبت پرستاری مشتری محور / client-centered nursing care /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1401
نویسندگان : مهرنوش مکری والا ، کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ، جلیل یونسی بروجنی ،
10 ) عنوان : بررسی عوامل مدرسه ای موثر در رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر قزوین
Title : A
مشخصات نشریه : پژوهان / /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1401
نویسندگان : احمد یوسفی نژاد ، کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ، محمد عسگری ،
11 ) عنوان : اثربخشی آموزش روانی خانواده بر کیفیت زندگی مراقبین اصلی بیماران مبتلا به اختلالات روان‏پریشی
Title : The Effectiveness Of Family Psychoeducation On The Quality Of Life Of Primary Caregivers Of Patients With Psychotic Disorders
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی و شخصیت / Clinical Psychology and Personality /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1401
نویسندگان : ارسلان احمدی ، کیومرث فرح بخش ، عبدالله معتمدی ، محمد رضا خدایی ، علی کیهانی ،
12 ) عنوان : استرس ادراک شده زنان کادر درمان در دوران شیوع کرونا
Title : Perceived Stress Caused By The Outbreak Of Covid_19 In Women Healthcare
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات علوم رفتاری / Journal of Research in Behavioural Sciences /
تاریخ چاپ : 30 / 5 / 1401
نویسندگان : متینه مهدیزاده ، کیومرث فرح بخش ، ابراهیم نعیمی ،
13 ) عنوان : شناسایی بستر های سازگاری زناشویی در مراحل اولیة ازدواج در پایدارسازی آن
Title : Identify The Contexts Of Marital Adjustment In The Early Stages Of Marriage In Its Stabilization
مشخصات نشریه : روان شناسی فرهنگی / شناسایی بستر های سازگاری زناشویی در مراحل اولیة ازدواج در پایدارسازی آن /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : معصومه افلاطونی ، جواد خدادادی سنگده ، کیومرث فرح بخش ،
14 ) عنوان : شناسایی مولفه های گرایش به مصرف سیگار در نوجوانان از دیدگاه متخصصان؛ یک تحلیل کیفی
Title : A
مشخصات نشریه : پژوهشهای مشاوره / Journal of Counseling Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : یوسف حبیبی ، آتوسا کلانتر هرمزی ، کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ، محمد عسگری ،
15 ) عنوان : استرس اداراک شده زنان کادر درمان در دوران شیوع کرونا
Title : Perceived Stress Caused By The Outbreak Of Covid-19 In Women Healthcare Workers
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات علوم رفتاری / Journal of Research in Behavioural Sciences /
تاریخ چاپ : 14 / 3 / 1401
نویسندگان : متینه مهدیزاده ، کیومرث فرح بخش ، ابراهیم نعیمی ،
16 ) عنوان : بسط مفهومی تعارض همسران از منظر اخلاق مبتنی بر آثار اخلاقی امام خمینی (رحمه الله)
Title : بسط مفهومی تعارض همسران از منظر اخلاق مبتنی بر آثار اخلاقی امام خمینی (رحمه الله)
مشخصات نشریه : فرهنگی تربیتی زنان و خانواده / WOMAN AND FAMILY /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : مرضیه مدنی فر ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، محمد عسگری ،
17 ) عنوان : طراحی فرایند مشاوره اخلاق محور برای مدیریت تعارضات همسران مبتنی بر آثار اخلاقی امام خمینی(ره)
Title : طراحی فرایند مشاوره اخلاق محور برای مدیریت تعارضات همسران مبتنی بر آثار اخلاقی امام خمینی(ره)
مشخصات نشریه : پلیس زن / Journal of Border Science and Technology /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : مرضیه مدنی فر ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، محمد عسگری ،
18 ) عنوان : استخراج مدل روانشناختی شکل‌گیری افکار خودکشی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در دانشجویان: یک مطالعه گراندد تئوری
Title : Extracting A Psychological Model For The Formation Of Suicidal Ideation As Social Harm In Students Of University: A Grounded Theory Study
مشخصات نشریه : پژوهشهای روانشناسی اجتماعی / Social Psychology Research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : محمد راضی مرادی ، حسین سلیمی بجستانی ، کیومرث فرح بخش ، محمد عسگری ، احمد برجعلی ،
19 ) عنوان : مقایسه اثربخشی شناختی-رفتاری درمان با بسته یکپارچه گشتالت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر خودکارآمدی زنان مبتلا به سرطان سینه
Title : Comparing The Effectiveness Of Cognitive-behavioral Therapy With An Integrated Package Of Gestalt Therapy And Cognitive-behavioral Therapy On The Self-efficacy Of Women With Breast Cancer
مشخصات نشریه : مراقبت پرستاری مشتری محور / client-centered nursing care /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1400
نویسندگان : مهرنوش مکری والا ، کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ، جلیل یونسی بروجنی ،
20 ) عنوان : سبب شناسی گرایش به مصرف سیگار: یک وارسی کیفی از تجارب زیسته جوانان سیگاری
Title : Etiology Of Smoking Tendency: A Qualitative Examination Of The Experiences Of Young Smokers
مشخصات نشریه : تصویر سلامت / تصوير سلامت /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1400
نویسندگان : یوسف حبیبی ، آتوسا کلانتر هرمزی ، کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ، محمد عسگری ،
21 ) عنوان : بررسی پیامد های گرایش جوانان به تعدد روابط خارج از عرف
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : 14 / 10 / 1400
نویسندگان : زهرا خوانین زاده ، ابراهیم نعیمی ، کیومرث فرح بخش ،
22 ) عنوان : پیشبینی تمایزی اعتیاد به پورنوگرافی: بر اساس کیفیت ارتباطی خانوادة اصلی و مشکلات در برقراری صمیمیت
Title : Differential Prediction Addiction: Based On The Quality Of Communication In Family Of Origin And Difficulties In Intimacy
مشخصات نشریه : رویش روانشناسی / رویش روانشناسی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : عاصم اسماعیلی ، کیومرث فرح بخش ، آسیه شریعتمدار ،
23 ) عنوان : بررسی رفتار آسیب به خود متأثر از وضعیت ذهنی سازی و روابط خانوادگی در نوجوانان دختر 14 تا 18 ساله دبیرستانی (پژوهش کیفی)
Title : Self- Harm Behavior Affected By Mentalization And Family Relationships In High School Girl's Adolescents 14-18 Years Old (qualitative Research)
مشخصات نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی / Knowledge & Research in Applied Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1400
نویسندگان : فریبا کریمی ، کیومرث فرح بخش ، عبدالله معتمدی ، حسین سلیمی بجستانی ،
24 ) عنوان : مطالعه مرگآگاهی از نظر جوانان و پیامدهای آن در زندگی
Title : Study The Death Of Consciousness In Terms Of Youth And Its Consequences In Life
مشخصات نشریه : رویش روانشناسی / Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal /
تاریخ چاپ : 8 / 8 / 1400
نویسندگان : علیرضا رحیمی ، کیومرث فرح بخش ، ابراهیم نعیمی ،
25 ) عنوان : تجارب زیسته خانوادگی ایرانیان مهاجر کانادا
Title : Investigating The Familial Lived Experiences Of Iranian Living In Canada
مشخصات نشریه : روانشناسی تحولی / Journal of Developmental Psychology /
تاریخ چاپ : 7 / 7 / 1400
نویسندگان : محمد سوری ، کیومرث فرح بخش ، ابراهیم نعیمی ،
26 ) عنوان : تدوین الگوی جامع هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مبتنی بر رویکرد رشدی
Title : Developing A Comprehensive Model Of Student Academic Guidance Based On Developmental Approach
مشخصات نشریه : روان شناسی فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : مهدی وجدانی همت ، حسین سلیمی بجستانی ، آتوسا کلانتر هرمزی ، کیومرث فرح بخش ،
27 ) عنوان : اثربخشی آموزش برنامه تعامل مثبت والد کودک به والدین کودک دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی بر کاهش پرخاشگری
Title : The Effectiveness Of Parent-child Interaction Program Training On Aggression In Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder
مشخصات نشریه : روانشناسی افراد استثنایی / Psychology of Exceptional Individuals /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، آسیه شریعتمدار ، حسین سلیمی بجستانی ، نیاوفر تحقیقی احمدی ،
28 ) عنوان : تحلیل کیفی عوامل ساختاری اثرگذار برآمادگی شغلی خلبانان مسافربری
Title : Qualitative Analysis Of Structural Factors Affecting Job Readiness Of Passenger Pilots
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، محمد عسگری ،
29 ) عنوان : مطالعه کیفی چگونگی آشنایی با همسر در زنان دارای ازدواج پایدار
Title : A Qualitative Study On Women’s Acquaintance Process With Their Spouses In Stable Marriage
مشخصات نشریه : فرهنگی – تربیتی زنان و خانواده / The Women and Families Cultural-Educational Journal /
تاریخ چاپ : 16 / 3 / 1400
نویسندگان : مریم اعظمی ، آسیه شریعتمدار ، کیومرث فرح بخش ،
30 ) عنوان : تعاملات انسانی موثر بر آماده سازی روانی خلبانان خطوط هوایی
Title : Human Interactions Affecting The Psychological Preparation Of Airline Pilots
مشخصات نشریه : پژوهشهای مشاوره / Journal of Counseling Research /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1400
نویسندگان : حسام سرواحد ، کیومرث فرح بخش ، محمد عسگری ،
31 ) عنوان : طراحی الگوی مشاوره پیش از ازدواج در نیروهای پلیس براساس رضایت زناشویی
Title : Designing A Model Of Premarital Counseling In The Police Force Based On Marital Consent
مشخصات نشریه : جله پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده / Iranian Policing Research Association /
تاریخ چاپ : 4 / 1 / 1400
نویسندگان : طاهره نوری ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، روح الله کریمی ،
32 ) عنوان : طراحی و اعتباریابی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمانی در سازمان بازرسی کل کشور
Title : Designing And Validating A Model For Evaluating The Performance Of Organizational Managers In The General Inspection Organization
مشخصات نشریه : رهیافتی نو در مدیریت آموزشی / رهیافتی نو در مدیریت آموزشی /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1399
نویسندگان : طیبه جعفری ، عبداله شفیع آبادی ، کیومرث فرح بخش ، عباس عباس پور ، جلیل یونسی بروجنی ،
33 ) عنوان : تدوین الگوی ارتقای رضایت زناشویی و بررسی اثربخشی آن در کاهش گرایش به طلاق
Title : Development Of A Model For Promoting Marital Satisfaction And Evaluation Of Its Effectiveness In Reducing The Tendency To Divorce
مشخصات نشریه : فرهنگی – تربیتی زنان و خانواده / The Women and Families Cultural-Educational Journal /
تاریخ چاپ : 17 / 10 / 1399
نویسندگان : عفت یحیایی راد ، حسین سلیمی بجستانی ، محمد عسگری ، کیومرث فرح بخش ،
34 ) عنوان : تأثیر الگوی بومی مشاوره تحصیلی مبتنی بر بررسی مفهوم انگیزشی در تجارب زیسته بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان
Title : He Effect Of Indigenous Pattern Of Academic Counseling Based On The Study Of Motivational Concept In Living Experiences On Student Academic Motivation
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1399
نویسندگان : مرضیه پیرکامرانی ، حسین سلیمی بجستانی ، کیومرث فرح بخش ، عبدالله معتمدی ،
35 ) عنوان : تجربه خشونت نمادین در بین دانش آموزان مهاجر و پیامدهای روانی-اجتماعی آن
Title : Experiencing Symbolic Violence Among Immigrant Students And Its Psychosocial Consequences
مشخصات نشریه : مددکاری اجتماعی / Journal of Social Work /
تاریخ چاپ : 6 / 8 / 1399
نویسندگان : نیلوفر کوشکی ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ،
36 ) عنوان : استحاله در ازدواج، واکاوی پدیداری فرآیند شکل‌گیری و پیامد‌های آن در روابط زوجین
Title : Mandatory Change In Marriage, Phenomenal Analysis Of The Formation Process And Its Consequences In Marital Relations
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 4 / 8 / 1399
نویسندگان : صادق حسن نیا ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، محمد عسگری ، ابراهیم نعیمی ،
37 ) عنوان : الگوی تحول «مایی» در زوج‌های موفق بر مبنای نظریه زمینه‌ای
Title : The Pattern Of “weness” Evolution In Successful Couples Based On Grounded Theory
مشخصات نشریه : پژوهشهای مشاوره / Journal of Counseling Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : بیتا رحمتی ، کیومرث فرح بخش ، عبدالله معتمدی ، احمد برجعلی ،
38 ) عنوان : استحاله در ازدواج، واکاوی پدیداری فرآیند شکل‌گیری و پیامد‌های آن در روابط زوجین
Title : Transformation In Marriage, The Phenomenological Analysis Of The Formation Process And Its Consequences In Marital Relations
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 14 / 6 / 1399
نویسندگان : صادق حسن نیا ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، محمد عسگری ، ابراهیم نعیمی ،
39 ) عنوان : طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد مشاوره شغلی
Title : Designing Performance Evaluation Indicators For Managers Of General Inspection Organization With Career Counseling Approach
مشخصات نشریه : مشاوره شغلی و سازمانی / quarterly of Career & organizational counselin /
تاریخ چاپ : 17 / 5 / 1399
نویسندگان : طیبه جعفری ، عبداله شفیع آبادی ، کیومرث فرح بخش ، عباس عباس پور ، جلیل یونسی بروجنی ،
40 ) عنوان : جستجوی کیفی در تجارب زیستۀ زوج های شاغل از رضایت و تعارضات زناشویی: زوج شاغل ماهر و غیرماهر
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 14 / 5 / 1399
نویسندگان : روح اله رحیمی ، حسین سلیمی بجستانی ، کیومرث فرح بخش ، محمد عسگری ،
41 ) عنوان : اثربخشی آموزش روانی خانواده بر پیشگیری از عود علائم بیماران مبتلا به اختلالات طیف اسکیزوفرنی
Title : The Effectiveness Of Family Psychological Training On Prevention Of Recurrence Of Symptoms In Patients With Schizophrenia Spectrum Disorders
مشخصات نشریه : روان پرستاری / روان پرستاری /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1399
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، عبدالله معتمدی ،
42 ) عنوان : نقش مهارت انتخاب شغل در انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهرکرد
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 24 / 04 / 1399
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، عبداله شفیع آبادی ، حسین سلیمی بجستانی ، محمد ربیعی ، یاسر آزاد فارسانی ،
43 ) عنوان : یک مطالعه پدیدارشناسانه: روابت زوج های شاغل از بعد فرزندان در عملکرد خانواده
Title : A Phenomenological Study: The Dual- Career Couples Narrative From The Children Dimension In Family Function
مشخصات نشریه : مددکاری اجتماعی / مددکاری اجتماعی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : روح الله رحیمی ، حسین سلیمی بجستانی ، کیومرث فرح بخش ، محمد عسگری ،
44 ) عنوان : تبیین تجربیات زنده دانش‌آموزان از عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی: یک مطالعه کیفی
Title : Explaining Students' Live Experiences Of Factors Affecting Academic Motivation: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : پژوهش در نظام های آموزشی / پژوهش در نظام های آموزشی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : مرضیه پیری کامرانی ، حسین سلیمی بجستانی ، کیومرث فرح بخش ، عبدالله معتمدی ،
45 ) عنوان : بررسی زمینه‌ها ی گرایش به تعدد روابط با غیرهمجنس
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت /
تاریخ چاپ : 14 / 03 / 1399
نویسندگان : زهرا خوانین زاده ، ابراهیم نعیمی ، کیومرث فرح بخش ،
46 ) عنوان : کشمکشها و سازواری های مالی در زوج های شاغل؛ یک مطالعه پدیدارشناسی
مشخصات نشریه : رفاه‌اجتماعی‌ / Social Welfare Quarterly /
تاریخ چاپ : 13 / 3 / 1399
نویسندگان : روح اله رحیمی ، حسین سلیمی بجستانی ، کیومرث فرح بخش ، محمد عسگری ،
47 ) عنوان : تأثیر تعهد شغلی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی صمیمت در خانوادة اصلی
مشخصات نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 16 / 2 / 1399
نویسندگان : نفیسه فرخی ، کیومرث فرح بخش ،
48 ) عنوان : ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی زنان در آستانه طلاق
Title : Psychometric Properties Of Motivation Scale For Marital Conflict Counseling Women On The Verge Of Divorce
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / اندازه گیری تربیتی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : ابراهیم فهلی ، کیومرث فرح بخش ، عبدالله معتمدی ، سمیه کاظمیان ،
49 ) عنوان : مقایسه شناخت والدین دربارۀ انواع کودک‌آزاری
مشخصات نشریه : پژوهشهای مشاوره / Journal of Counseling Research /
تاریخ چاپ : 14 / 12 / 1398
نویسندگان : سپیده انصاری ، کیومرث فرح بخش ، ابراهیم نعیمی ،
50 ) عنوان : پدیدارشناسی کژکاری های جنسی در مصدومان شیمیایی شهر سردشت
مشخصات نشریه : طب جانباز / Iranian Journal of War and Public Health /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1398
نویسندگان : بختیار ملکاری ، کیومرث فرح بخش ، نورعلی فرخی ، عبدالله معتمدی ،
51 ) عنوان : روایت تجارب زیسته زوج های شاغل از عملکرد خانواده، بُعد سلامتی
مشخصات نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد / /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1398
نویسندگان : روح اله رحیمی ، حسین سلیمی بجستانی ، کیومرث فرح بخش ، محمد عسگری ،
52 ) عنوان : خواستگاری مبتنی بر آموزه های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Counseling Culture and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1398
نویسندگان : فاطمه اسمعیل طلایی ، آسیه شریعتمدار ، احمد برجعلی ، کیومرث فرح بخش ، محمد حسین خونین زاده ،
53 ) عنوان : پدیدارشناسی کژکاری‌های جنسی در مصدومان شیمیایی شهر سردشت
Title : Phenomenology Of Sexual Dysfunctions In Chemical Warfare Victims Of Sardasht City
مشخصات نشریه : طب جانباز / طب جانباز /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : ملکاری ، کیومرث فرح بخش ، نورعلی فرخی ، عبدالله معتمدی ،
54 ) عنوان : طراحی الگوی مفهومی و عملی تربیت منش اخلاق محور بر اساس افق علامه طباطبایی: رویکردی نوین در 8عرصه فرزندپرور
Title : Designing A Conceptual And Practical Model Of Ethics-based Character Training Based On Allameh Tabatabai's Horizon: A New Approach In 8 Areas Of Parenting
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت /
تاریخ چاپ : 17 / 9 / 1398
نویسندگان : کوثر دهدست ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
55 ) عنوان : مطالعۀ کیفی عوامل زمینه ساز اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 11 / 9 / 1398
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، حسین سلیمی بجستانی ، محمد عسگری ، محمد شریفی اصفهانی ،
56 ) عنوان : مطالعۀ کیفی عوامل زمینه ساز اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان
Title : Qualitative Study Of The Underlying Factors Of Confrontational Disobedience Disorder In Children
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Psychological sciences /
تاریخ چاپ : 11 / 9 / 1398
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، حسین سلیمی بجستانی ، کیومرث فرح بخش ، محمد عسگری ،
57 ) عنوان : بررسی تجارب زیسته مرتبط با فشارهای روانی کودکان سرطانی و خانواده آن ها در مراحل مختلف بیماری
Title : Abc
مشخصات نشریه : روانشناسی سلامت / QUARTERLY JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY /
تاریخ چاپ : 21 / 8 / 1398
نویسندگان : فاطمه شفیعی ، آسیه شریعتمدار ، کیومرث فرح بخش ،
58 ) عنوان : بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزشی الگوی چندمحوری شفیعآبادی در کاهش آسیبهای سازمانیدر شرکتهای صنایع غذایی
Title : Investigating The Effectiveness Of Shafi Abadi's Multi-axis Training Program In Reducing Organizational Injuries In Food Industry Companies
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : عبداله شفیع آبادی ، کیومرث فرح بخش ، علی دلاور ،
59 ) عنوان : موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی: یک مطالعه کیفی
مشخصات نشریه : پژوهش در نظامهای آموزشی / Journal of Educational Systems /
تاریخ چاپ : 26 / 6 / 1398
نویسندگان : مهتاب چنگایی ، حسین سلیمی بجستانی ، کیومرث فرح بخش ، آسیه شریعتمدار ،
60 ) عنوان : موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی: یک مطالعه کیفی
مشخصات نشریه : پژوهش در نظام های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 30 / 05 / 1398
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ، مهتاب چندگایی ،
61 ) عنوان : نقش عوامل میانجی بر راهبردهای همسران در جهت حفظ و ادامه زندگی پس از افشای خیانت:پژوهش کیفی
Title : The Role Of Mediators On Spouses' Strategies To Maintain And Continue Life After The Disclosure Of Infidelity: Qualitative Research
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت / /
تاریخ چاپ : 28 / 5 / 1398
نویسندگان : آزاده امینی ها ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ،
62 ) عنوان : تبیین مضامین مرتبط با کیفیت زندگی زناشوئی عالی در بین زوج های نابارور: یک مطالعه تحلیل مضمون
Title : Explaining Topics Related To Excellent Marital Quality Of Life Among Infertile Couples: A Content Analysis Study
مشخصات نشریه : ارمغان دانش / /
تاریخ چاپ : 22 / 12 / 1397
نویسندگان : مهدی خان آبادی ، کیومرث فرح بخش ، مجتبی یاسینی ، معصومه اسمعیلی ،
63 ) عنوان : اثربخشی بازی‌درمانی کودک‌محور بر خودمهارگری و بهبود رفتارهای تکانشی در کودکان تک‌والد
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1397
نویسندگان : ندا مسعودی ، آتوسا کلانتر هرمزی ، کیومرث فرح بخش ،
64 ) عنوان : تدوین و اعتبار یابی الگوی مقابله ای مبتنی بر مؤلفه های معنایی-ارزشی زبان در پیشگیری از عود سوءمصرف کنندگان مواد
مشخصات نشریه : اعتیاد پژوهی / /
تاریخ چاپ : 28 / 10 / 1397
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ،
65 ) عنوان : توضیح و اثربخشی مولفه‌های فکری و رفتاری در رضایت از زندگی زنان متاهل
Title : The Explanation And Effectiveness Of Intellectual And Behavioral Components In Satisfying The Lives Of Married Women
مشخصات نشریه : / novelty in biomedicine /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1397
نویسندگان : Akram Ghashghaei ، کیومرث فرح بخش ، آسیه شریعتمدار ، عبدالله معتمدی ،
66 ) عنوان : کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر توانایی های شناختی و انگیزشی- هیجانی(مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی
مشخصات نشریه : آموزش علوم دریایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : مرتضی کرمی ، کیومرث فرح بخش ، عباس عباس پور ، غلامحسین رضایت ،
67 ) عنوان : اثربخشی رویکرد خودآگاهی مبتنی بر معنادرمانی بر مهار کردن خود نوجوانان دختر
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 17 / 9 / 1397
نویسندگان : فرشته کریمی زاده ، احمد برجعلی ، کیومرث فرح بخش ، عبداله شفیع آبادی ،
68 ) عنوان : تفحص کیفی برای تشخیص اختلالات کژ کارکردی های جنسی و تاثیر آن بر کارکرد خانواده در آسیب دیدگان بمباران شیمیایی سردشت
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / /
تاریخ چاپ : 14 / 09 / 1397
نویسندگان : بختیار ملکاری ، کیومرث فرح بخش ، نورعلی فرخی ، عبدالله معتمدی ،
69 ) عنوان : تفحص کیفی برای تشخیص اختلالات کژکارکردی‌های جنسی و تاثیر آن بر کارکرد خانواده در آسیب‌دیدگان بمباران شیمیایی سردشت
Title : Qualitative Investigation For The Diagnosis Of Sexual Dysfunction Disorders And Its Effect On Family Function In Sardasht Chemical Bombardment Injured
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / مشاوره و روان درمانی خانواده /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : بختیار ملکی ، کیومرث فرح بخش ، نورعلی فرخی ، عبدالله معتمدی ،
70 ) عنوان : شناسایی و تبیین تجارب و وا کنش های معنوی زنان قربانی خیانت زناشویی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ، علی دلاور ،
71 ) عنوان : فراتحلیل درمان های روان شناختی برکاهش اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوانان
مشخصات نشریه : روانشناسی مدرسه / Quarterly Journal of School Psychology Statute /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1397
نویسندگان : زهرا جهانبخشی ، احمد برجعلی ، کیومرث فرح بخش ، محمدرضا فلسفی نژاد ، آسیه شریعتمدار ،
72 ) عنوان : واکاوی علل عود در سوء مصرف کنندگان مواد بر اساس مولفه های معنایی ? ارزشی زبان (تحلیل گفتمان موردی)
Title : Investigating The Causes Of Relapse In Substance Abusers Based On Language Value Semantic Components (case Discourse Analysis)
مشخصات نشریه : اعتیاد پژوهی / research on addiction /
تاریخ چاپ : 27 / 5 / 1397
نویسندگان : سهیلا پزشک زاد ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
73 ) عنوان : تدوین و ارائه الگوی مطلوب مشاوره پیش از ازدواج مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی
مشخصات نشریه : پایش....(جهاد دانشگاهی) / /
تاریخ چاپ : 24 / 04 / 1397
نویسندگان : راضیه اختیاری امیری ، کیومرث فرح بخش ، آتوسا کلانتر هرمزی ، حسین سلیمی بجستانی ،
74 ) عنوان : تجارب و واکنش های شناختی زنان آسیب دیده از بی وفایی همسر: یک مطالعه پدیدارشناسی
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : محمدحسن آسایش ، کیومرث فرح بخش ، علی دلاور ، حسین سلیمی بجستانی ،
75 ) عنوان : تجارب و واکنش های شناختی زنان آسیب دیده از بی وفایی همسر: یک مطالعه پدیدارشناسی
Title : Cognitive Experiences And Reactions Of Women To Infidelity: A Phenomenological Study
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : محمد حسن آسایش ، کیومرث فرح بخش ، علی دلاور ، حسین سلیمی بجستانی ،
76 ) عنوان : تدوین برنامه آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریه روانشناسی فردی و ارزیابی اثربخشی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه زنان / /
تاریخ چاپ : 16 / 02 / 1397
نویسندگان : علیرضا کریمی وکیل ، عبداله شفیع آبادی ، کیومرث فرح بخش ، جلیل یونسی بروجنی ،
77 ) عنوان : تدوین برنامه آموزشی توانمندسازی روانشناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریه روانشناسی فردی و ارزیابی اثربخشی آن
Title : Compilation A Psychological Empowerment Program Based On Individual Psychology Theory And And Evaluation Its Effectiveness On Female-headed Household's Empowerments
مشخصات نشریه : پژوهش نامه زنان / پژوهش نامه زنان /
تاریخ چاپ : 18 / 1 / 1397
نویسندگان : علیرضا کریمی وکیل ، عبداله شفیع آبادی ، کیومرث فرح بخش ، جلیل یونسی بروجنی ،
78 ) عنوان : ساخت مقیاس آسیب شناسی سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی و بررسی آسیب های سازمانی در شرکت های صنایع غذایی
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1397
نویسندگان : علی نوری ، عبداله شفیع آبادی ، علی دلاور ، کیومرث فرح بخش ،
79 ) عنوان : ساخت مقیاس آسیب شناسی سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی و بررسی آسیب های سازمانی در شرکت های صنایع غذایی
Title : Construction Of Organizational Pathology Scale Based On Three-pronged Model And Investigation Of Organizational Damage In Food Industry Companies
مشخصات نشریه : پژوهش‌های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : علی نوری ، عبداله شفیع آبادی ، علی دلاور ، کیومرث فرح بخش ،
80 ) عنوان : اثربخشی الگوی مدیریت تعارض کار- خانواده بر افزایش رضایت از زندگی و اشتیاق شغلی کارمندان مرد
Title : The Effectiveness Of Work-family Conflict Management Model On Increasing Life Satisfaction And Job Motivation Of Male Employees
مشخصات نشریه : ماهنامه سلامت کار ایران / Iran Occupational Health /
تاریخ چاپ : 5 / 11 / 1396
نویسندگان : سلمان زارعی ، معصومه اسمعیلی ، حسین سلیمی بجستانی ، کیومرث فرح بخش ،
81 ) عنوان : تبیین تجارب و واکنش های عاطفی زنان قربانی بی وفایی همسر: یک مطالعه کیفی
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : محمد حسن اسایش ، کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ، علی دلاور ،
82 ) عنوان : تبیین تجارب و واکنش های عاطفی زنان قربانی بی وفایی همسر: یک مطالعه کیفی
Title : Explanation Of Experiences And Emotional Reactions In Women Victims Of Infidelity: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1396
نویسندگان : محمدحسن آسایش ، کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ، علی دلاور ،
83 ) عنوان : اثربخشی برنامه آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریه روانشناسی فردی آدلر بر درماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 29 / 09 / 1396
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، عبداله شفیع آبادی ، جلیل یونسی بروجنی ، علیرضا کریمی وکیل ،
84 ) عنوان : اثربخشی برنامه آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریه روانشناسی فردی آدلر بر درماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار
Title : Effectiveness Of Psychological Empowerment Training Program Based On Individual Psychology Adler's Theory On Female-headed Household's Learned Helplessness
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / فرهنگ مشاوره و روان درمانی /
تاریخ چاپ : 9 / 8 / 1396
نویسندگان : علیرضا کریمی وکیل ، عبداله شفیع آبادی ، کیومرث فرح بخش ، جلیل یونسی بروجنی ،
85 ) عنوان : واکنش‌های روان-تنی و آثار جسمانی ناشی از بی‌وفایی در زنان قربانی بی‌وفایی همسر: یک مطالعه پدیدارشناسی
Title : Psychosomatic Reactions And Physiological Effects Of Infidelity Among The Female Victims: A Phenomenological Study
مشخصات نشریه : مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد / Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1396
نویسندگان : محمد حسن آسایش ، کیومرث فرح بخش ، علی دلاور ، حسین سلیمی بجستانی ،
86 ) عنوان : واکنش های روان- تنی و آثار جسمانی ناشی از بی وفایی در زنان قربانی بی وفایی همسر: یک مطالعه پدیدارشناسی
مشخصات نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : محمد حسن آسایش ، کیومرث فرح بخش ، علی دلاور ، حسین سلیمی بجستانی ،
87 ) عنوان : کارکرد اسوه ای رسالت و امامت و نقش اسوه ای ان در سبک زندگی خانواد گی درمؤلفه مدیریت منزل
مشخصات نشریه : پژوهشنامه سبک زندگی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : عنایت شریفی ، علی پیرهادی ، صالح حسن زاده ، کیومرث فرح بخش ،
88 ) عنوان : اثربخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی برمبنای نظریۀ روانشناسی فردی آدلربردرماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : علیرضا کریمی وکیل ، عبداله شفیع آبادی ، کیومرث فرح بخش ، جلیل یونسی بروجنی ،
89 ) عنوان : ناهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان در استان‌های مرکزی و همدان
Title : Student’s Behavioral Abnormalities In Markazi And Hamedan Provinces
مشخصات نشریه : سلامت اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : حسین سلیمی بجستانی ، مجتبی محمدی جلالی فرهانی ، علی دلاور ، کیومرث فرح بخش ، عبدالله معتمدی ، رضا ساکی ،
90 ) عنوان : اثر بخشی مداخله مبتنی بر مدل بوم‌شناختی در کاهش میل به طلاق و تعارض زناشویی
Title : The Effectiveness Of Intervention Based On Ecological Model In Reducing The Desire For Divorce And Marital Conflict
مشخصات نشریه : پژوهشهای مشاوره / پژوهشهای مشاوره /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، عبدالله معتمدی ،
91 ) عنوان : تدوین مدل آموزش زوج‌درمانی بوم‌شناختی چندبعدی به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی (مطالعه کیفی با تمرکز بر کاهش میل به طلاق و تعارضات زناشویی)
Title : Development Of A Model Of Multidimensional Ecological Couple Therapy Training To Counselors Of Crisis Intervention Centers Of The Welfare Organization (qualitative Study Focusing On Reducing The Desire For Divorce And Marital Conflicts)
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Counseling Culture and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : احمد خاکی ، کیومرث فرح بخش ، عبدالله معتمدی ، معصومه اسمعیلی ، حسین سلیمی بجستانی ،
92 ) عنوان : ارائه الگوی رشد پس از سانحه در بیماران سرطانی: یک مطالعه گراندد تئوری
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 20 / 01 / 1396
نویسندگان : مرتضی فاضل ، حسین سلیمی بجستانی ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ،
93 ) عنوان : ارائه الگوی رشد پس از سانحه در بیماران سرطانی: یک مطالعه گراندد تئوری
Title : Presenting A Post-traumatic Growth Pattern In Cancer Patients: A Grounded Theory Study
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Culture of counseling and psychotherapy /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1396
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ،
94 ) عنوان : بررسی اهداف ازدواج افراد متاهل راضی و ناراضی (یک مطالعه ی کیفی)
Title : Survey Of Marriage Goals Of Satisfied And Dissatisfied Married People (a Qualitative Study)
مشخصات نشریه : پژوهشهاي مشاوره / پژوهشهاي مشاوره /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1396
نویسندگان : علی دلاور ، مریم غلامزاده ، کیومرث فرح بخش ،
95 ) عنوان : تأثیر سن ازدواج، الگوهای همسرگزینی و تفاوت سنی زوجین بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر تهران
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : مریم ولد خانی ، عبدالباسط محمود پور ، کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ،
96 ) عنوان : رابطه کیفیت زندگی، سبک زندگی، عملکرد تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 07 / 1395
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، زهرا سعیدی ،
97 ) عنوان : اثربخشی الگوی مشاوره ای سفیر مستخرج از داستان های منطق الطیر بر افزایش معناداری زندگی
Title : The Effectiveness Of The Ambassador's Counseling Model Extracted From Mantiq Al-tair Stories On Increasing The Meaning Of Life
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Counseling Culture and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 15 / 7 / 1395
نویسندگان : میرسعید جعفری ، معصومه اسمعیلی ، حسین اسکندری ، کیومرث فرح بخش ،
98 ) عنوان : ارائه مدل ازدواج رضایتمند در فرهنگ ایرانی: یک مطالعه نظریه زمینه ای
Title : Presenting A Satisfactory Marriage Model In Iranian Culture: A Background Theory Study
مشخصات نشریه : پژوهش در سلامت روانشناختی / Journal of Research in Psychological Health /
تاریخ چاپ : 9 / 6 / 1395
نویسندگان : الهام فتحی ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، منیژه دانشپور ،
99 ) عنوان : ارائه مدل ازدواج رضایتمند در فرهنگ ایرانی: مطالعه نظریه داده بنیاد
Title : Presenting A Satisfactory Marriage Model In Iranian Culture: A Study Of Data Foundation Theory
مشخصات نشریه : پژوهش در سلامت روانشناختی / Journal of Research in Psychological Health /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1395
نویسندگان : الهام فتحی ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، منیژه دانشپور ،
100 ) عنوان : مدل ازدواج رضایتمند در فرهنگ ایرانی: یک مطالعه نظریه زمینه ای
Title : Satisfactory Marriage Model In Iranian Culture: A Background Theory Study
مشخصات نشریه : پژوهش در سلامت روانشناختی / Journal of Research in Psychological Health /
تاریخ چاپ : 12 / 5 / 1395
نویسندگان : الهام فتحی ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، دانش پور دانش پور ،
101 ) عنوان : بررسی مقایسه ای ازدواج های پایدار رضایتمند و ازدواج های در حال جدایی
Title : A Comparative Study Of Satisfactory Satisfactory Marriages And Divorced Marriages
مشخصات نشریه : فرهنگی تربیتی زنان و خانواده / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1395
نویسندگان : ابوالفضل حاتمی ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، احمد برجعلی ،
102 ) عنوان : تاثیر طلاق والدین بر توانمندی روانشناختی پسران
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1395
نویسندگان : مهرداد حاجی حسنی ، کیومرث فرح بخش ، محمدرضا فلسفی نژاد ، سیدمحمد کلانتر کوشه ،
103 ) عنوان : بررسی ارتباط توانمندی های شخصیتی و بنیان های اخلاقی جوانان بزهکار
مشخصات نشریه : روانشناسی و علوم تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1395
نویسندگان : فرشته کریمی زاده ، عبداله شفیع آبادی ، کیومرث فرح بخش ،
104 ) عنوان : تدوین برنامه تصمیم گیری شغلی مبتنی بر تلفیق نظریه یادگیری اجتماعی با نظریه پردازش اطلاعات شناختی و مقایسه اثربخشی آن با الگوی چندمحوری مطالعه موردی: رفتار کارآفرینانه دانشجویان علمی کاربردی
مشخصات نشریه : کار و جامعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1395
نویسندگان : امیر قربان پور ، عبداله شفیع آبادی ، کیومرث فرح بخش ، علی دلاور ،
105 ) عنوان : تدوین برنامه تصمیم گیری شغلی مبتنی بر تلفیق نظریه یادگیری اجتماعی با نظریه پردازش اطلاعات شناختی و مقایسه اثربخشی آن با الگوی چندمحوری. مطالعه موردی: رفتار کارآفرینانه دانشجویان علمی کاربردی
Title : Development Of A Decision-making Program Based On The Integration Of Social Learning Theory With The Theory Of Cognitive Information Processing And Comparing Its Effectiveness With Multi-curve Model. Case Study: Entrepreneurial Behavior Of Applied Scienti
مشخصات نشریه : ماهنامه اجتماعی - اقتصادی - علمی - فرهنگی کار و جامعه / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1395
نویسندگان : امیر قربان پور ، عبداله شفیع آبادی ، کیومرث فرح بخش ، علی دلاور ،
106 ) عنوان : ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایتمند : یک پژوهش گراند تئوری
Title : Providing A Satisfactory Sustainable Marriage Pattern: A Grounded Theory Research
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / Journal of Family Counseling and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1395
نویسندگان : ابوالفضل حاتمی ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، احمد برجعلی ،
107 ) عنوان : کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر صفات شخصیتی )مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی(
مشخصات نشریه : روانشناسی نظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : مرتضی کرمی ، کیومرث فرح بخش ، عباس عباس پور ، غلامحسین رضایت ،
108 ) عنوان : 93. بررسی رابطه ویژگی¬های شخصیتی با نگرش فراحدی شغلی کارمندان دانشگاه علامه طباطبائی
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : مرضیه مدنی فر ، کیومرث فرح بخش ، اسماعیل سعدی پور ،
109 ) عنوان : کاوشی در عوامل اصلی تربیت اخلاقی:شناسایی ویژگیهای اخلاقی الگو مبتنی بر بافت شناسی عمل تربیت (مطالعه موردی بافت استادان، مربیان و مدیران آموزشی یک دانشگاه سازمانی)
مشخصات نشریه : پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : مرتضی کرمی ، کیومرث فرح بخش ، عباس عباس پور ، غلامحسین رضایت ،
110 ) عنوان : مقایسه آموزش مبتنی بر نظریه شناختی و راه حل محور بر کاهش هم وابستگی همسران معتادین
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1394
نویسندگان : قاسم مهران ، آتوسا کلانتر هرمزی ، کیومرث فرح بخش ،
111 ) عنوان : واکاوی الگوی «گفت‌‌وگوی کندوکاوی» در ارتباطات انسانی مطالعه دیدگاه‌های صاحب‏نظران گفت‌وگو و تعلیم و تربیت در خصوص کاربرد آموزشی این الگو
Title : Analysis Of The "exploratory Dialogue" Model In Human Communication Study Of The Views Of Dialogue And Education Experts On The Educational Application Of This Model
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / Cultural Studies and Communication /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1394
نویسندگان : محمد سعید ذکائی ، هادی خانیکی ،
112 ) عنوان : شناسائی واکنش های روانشناختی پسران به طلاق والدین: یک مطالعه کیفی
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت / /
تاریخ چاپ : 11 / 11 / 1394
نویسندگان : مهرداد حاجی حسنی ، کیومرث فرح بخش ، محمدرضا فلسفی نژاد ، سیدمحمد کلانتر کوشه ،
113 ) عنوان : حیطه های تعارض و استراتژیهای حل آن در زوجین رضایتمند
Title : Areas Of Conflict And Coping Strategies In Satisfied Couples
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Counseling Culture and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 8 / 11 / 1394
نویسندگان : الهام فتحی ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، منیژه دانشپور ،
114 ) عنوان : بررسی نظام ارزش شناسی دینی در گفتگوهای درون شخصیِ زوجین مذهبی برخوردار از سازگاری زناشویی بالا
Title : Investigating The System Of Religious Values In The Interpersonal Conversations Of Religious Couples With High Marital Compatibility
مشخصات نشریه : پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره / Clinical Psychology Research and Counseling /
تاریخ چاپ : 8 / 11 / 1394
نویسندگان : محمد سعید ذکائی ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ،
115 ) عنوان : تاثیر درمان طرح واره همسران در تغییر طرح واره های سازش نایفاته نخستین و کاهش گرایش به طلاق
Title : The Effect Of Spousal Schema Treatment In Changing The First Uncompromising Schemas And Reducing The Tendency To Divorce
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / Journal of Family Counseling and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1394
نویسندگان : رحمان بردی ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، فرنگیس کاظمی ،
116 ) عنوان : اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی زندانیان زن استان قم
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1394
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، حسین بنیانین ،
117 ) عنوان : حیطه های تعارض و استراژی های حل آن در زوجین
Title : Areas Of Conflict And Coping Strategies In Couples
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Culture of counseling and psychotherapy /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1394
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
118 ) عنوان : تاثیر درمان طرحواره ی همسران در تغییر طرح واره های سازش نایافته ی نخستین و کاهش گرایش به طلاق
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : رحمان بردی اوزونی دوجی ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، فرنگیس کاظمی ،
119 ) عنوان : تاثیر آموزش همدلی از طریق قصه گویی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : علی رضا شاه حسینی ، آتوسا کلانتر هرمزی ، کیومرث فرح بخش ،
120 ) عنوان : پیش بینی رضامندی زناشویی اسلامی بر اساس مولفه های سبک زندگی اسلامی در دانشجویان متاهل
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1394
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، سجاد مطهری ،
121 ) عنوان : ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﻲ، ازدواج و زندگی مشترک در زوجین رضایتمند زناشویی
Title : Marriage, Marriage And Cohabitation In Satisfied Marital Couples
مشخصات نشریه : روانشناسی و دین / Psychology and religion /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1394
نویسندگان : زهرا گیتی پسند ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، محمد سعید ذکائی ،
122 ) عنوان : پیش بینی بلوغ شغلی براساس سبک های هویت و دین داری در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی
مشخصات نشریه : روان شناسی و دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : طیبه مدنی فر ، کیومرث فرح بخش ، محمود گلزاری ، مرضیه مدنی فر ،
123 ) عنوان : تفحص کیفی در واکنش همسران به افشای خیانت زناشویی
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : آزاده امینی ها ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ،
124 ) عنوان : تفحص کیفی در واکنش همسران به افشای خیانت زناشویی
Title : Qualitative Investigation Of The Spouses' Reaction To The Disclosure Of Marital Infidelity
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / Family counseling and psychotherapy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1394
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
125 ) عنوان : مقایسه ی رضایت زناشویی در زوجین با همسرگزینی سنتی و غیرسنتی شهر تهران
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1394
نویسندگان : مریم جواهری ، سید صدرالدین شریعتی ، کیومرث فرح بخش ،
126 ) عنوان : مولفه های معنای زندگی در زوجین متقاضی طلاق
Title : Components Of The Meaning Of Life In Divorced Couples
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / Journal of Family Counseling and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1394
نویسندگان : زهرا گیتی پسند ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، محمد سعید ذکائی ،
127 ) عنوان : مولفه های معنای زندگی در زوجین متقاضی طلاق
Title : Components Of The Meaning Of Life In Divorced Couples
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / Family counseling and psychotherapy /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1394
نویسندگان : محمد سعید ذکائی ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
128 ) عنوان : Layers Meaning
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 04 / 1394
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ،
129 ) عنوان : چالش های فعالیت های روانشناسی و مشاوره در مدارس: پژوهش کیفی
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1394
نویسندگان : لقمان ابراهیمی ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، حسین سلیمی بجستانی ،
130 ) عنوان : چالش های فعالیت های روانشناسی و مشاوره در مدارس: پژوهش کیفی
Title : Challenges Of Psychology And Counseling Activities In Schools: Qualitative Research
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت / Journal of Qualitative Research in Health Sciences /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1394
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ،
131 ) عنوان : الگوی مشاوره ای خود پنداره تاله محور بر مبانی انسان شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی)
Title : Taleh-based Self-concept Counseling Model Based On Islamic Anthropology (javadi Amoli View)
مشخصات نشریه : اندیشه های نوین تربیتی / Journal of New thoughts on Education /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : زهرا سادات پور سید ، معصومه اسمعیلی ، احمد برجعلی ، کیومرث فرح بخش ،
132 ) عنوان : بررسی مولفه های معنای زندگی، ازدواج و زندگی مشترک در زوجین رضایتمند زناشویی
مشخصات نشریه : روان شناسی و دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : زهرا گیتی پسند ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، محمد سعید ذکایی ،
133 ) عنوان : اثربخشی آموزش آرامش روانشناختی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان پسر مدارس شاهد
مشخصات نشریه : نشریه اسلام و سلامت / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : محمدرضا فرشاد ، سید صدرالدین شریعتی ، کیومرث فرح بخش ،
134 ) عنوان : پیش بینی میزان عزت نفس، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس شیوه های فرزندپروری والدین با همایندی خودمتمایزسازی آنان
Title : Predicting Students' Self-esteem, Self-efficacy And Academic Achievement Based On Parenting Styles With Their Self-differentiation Approach
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Counseling Culture and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : داوود نوده ای ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
135 ) عنوان : تاثیر زوج درمانی دلبستگی محور بر بهبود انطباق پذیری خانوادگی و کاهش تعارضات زناشویی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : نسب امینی ، کیومرث فرح بخش ،
136 ) عنوان : بررسی مولفه های معنای زندگی, ازدواج و زندگی مشترک در زوجین رضایتمند زناشویی
مشخصات نشریه : روان شناسی و دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : زهرا گیتی پسند ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، محمد سعید ذکائی ،
137 ) عنوان : بررسی مولفه های معنای زندگی, ازدواج و زندگی مشترک در زوجین رضایتمند زناشویی
Title : Investigating The Components Of The Meaning Of Life, Marriage And Cohabitation In Satisfied Marital Couples
مشخصات نشریه : روان شناسی و دین / Psychology and religion /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : محمد سعید ذکائی ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
138 ) عنوان : الگوی مشاوره ای خودپنداره تاله محور مبتنی بر مبانی انسان شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی)
Title : Taleh-based Self-concept Counseling Model Based On The Principles Of Islamic Anthropology (javadi Amoli View)
مشخصات نشریه : اندیشه های نوین تربیتی / New educational ideas /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، زهرا سادات پورسید آقایی ، احمد برجعلی ، کیومرث فرح بخش ،
139 ) عنوان :
Title : Counseling Activities In Schools: A Mixed Method
مشخصات نشریه : International Journal of Educational and Psychological Researches / International Journal of Educational and Psychological Researches /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1394
نویسندگان : loghman ebrahimi ، کیومرث فرح بخش ، Masoume Esmaeeli ، Hosein Salimi Bajestani ،
140 ) عنوان : فعالیت های مشاوره در مدارس: روشی ترکیبی
Title : Counseling Activities In Schools: A Mixed Method
مشخصات نشریه : مجله بین المللی تحقیقات تربیتی و روانی / International Journal of Educational and Psychological Researches /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1394
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ،
141 ) عنوان : بررسی مولفه های اساسی موثر بر افزایش امنیت اجتماعی از دیدگاه نخبگان حوزه امنیت
مشخصات نشریه : پژوهش های حفاظتی -امنیتی / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1394
نویسندگان : مرتضی کرمی ، کیومرث فرح بخش ،
142 ) عنوان :
Title : Predictive Power Of Work Situation Awareness By Work Overload And Job Stress Among Workers; Implication For Occupational Health
مشخصات نشریه : JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND SURVEILLANCE SYSTEM / JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND SURVEILLANCE SYSTEM /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1394
نویسندگان : fariba kiani ، احمد برجعلی ، کیومرث فرح بخش ، Noor Ali Farrokhi ،
143 ) عنوان : شناسایی واکنش های روان شناختی پسران به طلاق والدین: یک مطالعه کیفی
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : مهرداد حاجی حسنی ، کیومرث فرح بخش ، محمدرضا فلسفی نژاد ، سیدمحمد کلانتر کوشه ،
144 ) عنوان : الگوی توانمند سازی مشاوران مدرسه
مشخصات نشریه : مشاوره کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : لقمان ابراهیمی ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، حسین سلیمی بجستانی ،
145 ) عنوان : آموزش درک متقابل ماهیت جنسیتی و تغییر نگرش دانشجویان دختر(18 الی 24 ساله) نسبت به نحوه انتخاب همسر
Title : Teaching Mutual Understanding Of The Nature Of Gender And Changing The Attitudes Of Female Students (18 To 24 Years Old) Towards How To Choose A Spouse
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1394
نویسندگان : عالیه فرامرزی ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
146 ) عنوان : الگوی توانمند سازی مشاوران مدرسه
Title : Empowerment Model For School Counselors
مشخصات نشریه : مشاوره کاربردی / Practical advice /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1394
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ،
147 ) عنوان : اثر بخشی اموزش مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر تاب اوری و کنترل خشم در دانش اموزان دختر دوره متوسطه شهر زد
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1393
نویسندگان : فریده حسین ثابت ، فرحناز جوبانیان ، کیومرث فرح بخش ،
148 ) عنوان : بررسی ویژگی قاطعیت و انفعال در والدین نوجوان معتاد و غیر معتاد
Title : Investigating The Characteristic Of Assertiveness And Passivity In Parents Of Addicted And Non-addicted Adolescent
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات شیمیایی و دارویی / Journal of Chemical and Pharmaceutical Research /
تاریخ چاپ : 5 / 11 / 1393
نویسندگان : Zeinab Balali ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
149 ) عنوان :
Title : Developing A Model For Job-search Behavior With Respect To Career Maturity
مشخصات نشریه : SCIENCE ROAD JOURNAL / SCIENCE ROAD JOURNAL /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1393
نویسندگان : Zahra Amanollahi ، کیومرث فرح بخش ، سیدمحمد کلانتر کوشه ، ابراهیم نعیمی ،
150 ) عنوان : اثربخشی آموزش مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر تاب آوری و کنترل خشم در دانش آموزان دختر دوره متوسطه یزد
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : فریده حسین ثابت ، فرحناز جوبانیان ، کیومرث فرح بخش ،
151 ) عنوان : مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی(IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : علی قره داغی ، عبداله شفیع آبادی ، بتول حسین رشیدی ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ،
152 ) عنوان : با روان درمانی بین (CBT) مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار (IPT) فر
Title : Comparing The Effectiveness Of Cognitive-behavioral Therapy With Increasing Marital Satisfaction Of Pregnant Women (ipt) With Cbt
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / Journal of Family Counseling and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : علی قره داغی ، عبداله شفیع آبادی ، بتول حسین رشیدی ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ،
153 ) عنوان : اثربخشی آموزش آرامش روان‌شناختی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان پسر مدارس شاهد
مشخصات نشریه : نشریه اسلام و سلامت / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : محمدرضا فرشاد ، سید صدرالدین شریعتی ، کیومرث فرح بخش ،
154 ) عنوان : مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی(IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار
Title : Comparison Of The Effectiveness Of Cognitive-behavioral Therapy (cbt) With Interpersonal Psychotherapy (ipt) On Increasing Marital Satisfaction In Pregnant Women
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / Family counseling and psychotherapy /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
155 ) عنوان : تعارضات خواهر-برادری، جنسیت و الگوهای فرزند پروری در دانش آموزان
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ،
156 ) عنوان : مدل بهبود عملکرد مشاوره ی مدرسه مبتنی بر توانمندسازی روانشناسان و مشاوران
مشخصات نشریه : علوم رفتاری / /
تاریخ چاپ : 02 / 05 / 1393
نویسندگان : لقمان ابراهیمی ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، حسین سلیمی بجستانی ،
157 ) عنوان :
Title : Comparing The Effectiveness Of Multi-axial Pattern Of Sahfie Abadi With Hulland Typology Theory On The Chenge In Disarranged Professional Identity Of High School Girls
مشخصات نشریه : Asian journal of research in social sciences and humanities / Asian journal of research in social sciences and humanities /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1393
نویسندگان : Maryam Soleimani ، عبداله شفیع آبادی ، کیومرث فرح بخش ،
158 ) عنوان : مدل بهبود عملکرد مشاوره ی مدرسه مبتنی بر توانمندسازی روانشناسان و مشاوران
Title : A Model For Improving School Counseling Performance Based On The Empowerment Of Psychologists And Counselors
مشخصات نشریه : علوم رفتاری / /
تاریخ چاپ : 4 / 4 / 1393
نویسندگان : لقمان ابراهیمی ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، حسین سلیمی بجستانی ،
159 ) عنوان : مدل بهبود عملکرد مشاوره ی مدرسه مبتنی بر توانمندسازی روانشناسان و مشاوران
مشخصات نشریه : علوم رفتاری / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : لقمان ابراهیمی ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، حسین سلیمی بجستانی ،
160 ) عنوان :
Title : Designing A Native Pattern For Improving Counselors Performances In Ashools
مشخصات نشریه : Journal of Psychology & Behavioral Science / Journal of Psychology & Behavioral Science /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1393
نویسندگان : loghman ebrahimi ، کیومرث فرح بخش ، Masoume Esmaeeli ، Hosein Salimi Bajestani ،
161 ) عنوان :
Title : Damaging Factors Of Schools Psychology And Counsel-ing Activities In Iran
مشخصات نشریه : Journal of Psychology & Behavioral Science / Journal of Psychology & Behavioral Science /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1393
نویسندگان : loghman ebrahimi ، کیومرث فرح بخش ، Masoume Esmaeeli ، Hosein Salimi Bajestani ،
162 ) عنوان : عوامل مخرب فعالیت های روانشناسی و مشاوره مدارس در ایران
Title : Damaging Factors Of Schools Psychology And Counsel-ing Activities In Iran
مشخصات نشریه : مجله روانشناسی و علوم رفتاری / Journal of Psychology & Behavioral Science /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1393
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، لقمان ابراهیمی ، کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ،
163 ) عنوان : طراحی الگوی بومی برای بهبود عملکرد مشاوران در مدارس
Title : Designing A Native Pattern For Improving Counselors Performances In Ashools
مشخصات نشریه : مجله روانشناسی و علوم رفتاری / Journal of Psychology & Behavioral Science /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1393
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، ندا ورقایی ، کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ،
164 ) عنوان : بررسی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و قصه درمانی بر کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان
مشخصات نشریه : پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1393
نویسندگان : اصغر یاوند حسنی ، کیومرث فرح بخش ، عبداله شفیع آبادی ،
165 ) عنوان :
Title : Layers Of Meaning Among Iranian Couples With High Marital Satisfaction
مشخصات نشریه : Reef Resources Assessment and Management Technical Paper / /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1393
نویسندگان : Zahra Gitipasan ، کیومرث فرح بخش ، Masoume Esmaeeli ، mihamad saeid zokaei ،
166 ) عنوان :
Title : A Study On Professional Organization Ethics From The Teacher, Perspective Of Secondary School
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1393
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ،
167 ) عنوان : لایه های معنا در بین زوج های ایرانی با رضایت زناشویی بالا
Title : Layers Of Meaning Among Iranian Couples With High Marital Satisfaction
مشخصات نشریه : مقاله فنی ارزیابی و مدیریت منابع صخره (RRAMT) / Reef Resources assessment and management technical paper (RRAMT) /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1393
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، محمد سعید ذکائی ، کیومرث فرح بخش ،
168 ) عنوان : پیامدهای روا نشناختی سوانح رانندگی منجر به مرگ در خانوادۀ قربانیان
مشخصات نشریه : مطالعات پژوهشی راهور / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : صادق حسن نیا ، کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ، شبنم وازپور ،
169 ) عنوان : رابطه بین عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادی در کسب وکارهای خانوادگی (مطالعه موردی: صنعت فرش ماشینی شهرهای کاشان و آران و بیدگل)
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : محمدرضا خبازی راوندی ، کیومرث فرح بخش ، لطفعلی عاقلی ،
170 ) عنوان : بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه های سبک زندگی بر کاهش تعارضات کار خانواده پرستاران زن در بیمارستان شهید بهشتی شهرستان کاشان
مشخصات نشریه : فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : زینب ثابتی ، فرنوش اوقانی اصفهانی ، عبداله شفیع آبادی ، کیومرث فرح بخش ،
171 ) عنوان : اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزشﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫل
مشخصات نشریه : اسلام و پژوهش های تربیتی / /
تاریخ چاپ : 2 / 11 / 1392
نویسندگان : یاسر رضاپور ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، محمد سعید ذکائی ،
172 ) عنوان : بررسی ابعاد هستی شناسی در گفتگو های درون شخصی زوجین برخوردار از سازگاری زناشویی بالا
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1392
نویسندگان : یاسر رضاپور ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، محمد سعید ذکایی ،
173 ) عنوان : اثربخشی هوش اخلاق ، معنوی و فرهنگی بر ناسازگاری زناشویی زنان
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1392
نویسندگان : محسن گل محمدیان ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ،
174 ) عنوان : اثربخشی آموزه های مبتنی بر ارزش شناسی اسلامی در افزایش رضایت زناشویی زنان متأهل
Title : The Effectiveness Of Teachings Based On Islamic Values In Increasing The Marital Satisfaction Of Married Women
مشخصات نشریه : اسلام و پژوهش های تربیتی / Islam and educational research /
تاریخ چاپ : 2 / 11 / 1392
نویسندگان : محمد سعید ذکائی ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ،
175 ) عنوان : اثربخشی هوش اخلاق ، معنوی و فرهنگی بر ناسازگاری زناشویی زنان
Title : The Effectiveness Of Moral, Spiritual And Cultural Intelligence On Marital Incompatibility Of Women
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / Journal of Family Counseling and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 2 / 11 / 1392
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
176 ) عنوان : بررسی کیفی وضعیت عاطفی و خانوادگی مصدومین بمباران شیمیایی سردشت
Title : Qualitative Evaluation Of The Emotional And Family Status Of The Victims Of The Chemical Bombing Of Sardasht
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1392
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، بختیار ملکی ، نادر کریمیان ، کیومرث فرح بخش ،
177 ) عنوان : بررسی پیامدهای روانی- جسمانی بمباران شیمیایی بر آسیب دیدگان آن در شهر سردشت به روش کیفی
Title : Evaluation Of Psycho-physical Consequences Of Chemical Bombing On Its Victims In Sardasht City By Qualitative Method
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Counseling Culture and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 22 / 8 / 1392
نویسندگان : ملکاری ملکاری ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ، نادر کریمیان ،
178 ) عنوان : مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با روان-درمانی بین فردی در کاهش افسردگی غیربالینی زنان باردار
Title : Comparison Of The Effectiveness Of Cognitive-behavioral Therapy With Interpersonal Psychotherapy In Reducing Non-clinical Depression In Pregnant Women
مشخصات نشریه : پژوهش های نوین روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 22 / 8 / 1392
نویسندگان : علی قره داغی ، عبداله شفیع آبادی ، حسن رشیدی ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ،
179 ) عنوان : ارتباط عاطفه مثبت، شرایط کاری و حمایت از هدف با رضایت شغلی: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی و پیشرفت در جهت هدف
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : یوسف کریمی ، کیومرث فرح بخش ، عباس عباس پور ،
180 ) عنوان : مقایسه تاثیر مشاوره به روش تحلیل رفتار متقابل با مشاوره شناختی - رفتاری مادران بر کاهش اضطراب کودکان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : الهام درستیان ، کیومرث فرح بخش ، یوسف گرجی ،
181 ) عنوان : مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری با روان درمانی بین فردی در کاهش افسردگی غیر بالینی زنان باردار
مشخصات نشریه : پژوهش های نوین روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : علی قره داغی ، عبداله شفیع آبادی ، بتول حسین رشیدی ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ،
182 ) عنوان : اثربخشی آموزه های مبتنی بر ارزش شناسی اسلامی در افزایش رضایت زناشویی زنان متأهل
Title : The Effectiveness Of Teachings Based On Islamic Values In Increasing The Marital Satisfaction Of Married Women
مشخصات نشریه : اسلام و پژوهش های تربیتی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1392
نویسندگان : یاسر رضاپور میرصالح ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، محمد سعید ذکائی ،
183 ) عنوان :
Title : The Role Of Fatalistic Belifs And Safety Climate In Predicting Work Situation Awarenwss A Mong Workers Of One Petrochemical Industry In Asaluyeh, Iran,in 2014
مشخصات نشریه : Journal of Occupational Health and Epidemiology / Journal of Occupational Health and Epidemiology /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1392
نویسندگان : fariba kiani ، احمد برجعلی ، کیومرث فرح بخش ، Noor Ali Farrokhi ،
184 ) عنوان : مقایسه میزان اثر بخشی مشاوره گروهی بر رویکرد وجودی و شناختی-رفتاری بر کاهش کمرویی دانش آموزان پسر دبیرستانی
مشخصات نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : محراب بشیرپور ، حسین سلیمی بجستانی ، کیومرث فرح بخش ،
185 ) عنوان : اثر بخشی آموزش های هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی بر ناسازگاری زناشویی
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : محسن گل محمدیان ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ،
186 ) عنوان : اثربخشی آموزه های هستی شناسی اسلامی بر رضایت زناشویی زنان متأهل
Title : The Effectiveness Of Islamic Ontology Teachings On Marital Satisfaction Of Married Women
مشخصات نشریه : روانشناسی و دین / Psychology and religion /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1392
نویسندگان : یاسر رضاپور ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
187 ) عنوان : مقایسة میزان اثربخشی مشاورة گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی و شناختی رفتاری بر کاهش کمرویی دانش آموزان پسر دبیرستانی
مشخصات نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : محراب بشیرپور ، حسین سلیمی بجستانی ، کیومرث فرح بخش ،
188 ) عنوان : اثربخشی آموزش هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی بر ناسازگاری زناشویی زنان
Title : The Effectiveness Of Moral, Spiritual And Cultural Intelligence Training On Women's Marital Incompatibility
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / Journal of Family Counseling and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1392
نویسندگان : محسن گل محمدیان ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ،
189 ) عنوان : مقایسه میزان اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی و شناختی- رفتاری بر کاهش کمرویی دانش آموزان پسر دبیرستانی
مشخصات نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : محراب بشیرپور ، حسین سلیمی بجستانی ، کیومرث فرح بخش ،
190 ) عنوان : طراحی الگوی آموزشی حل تعارض خانواده: براساس دیدگاه‎های انسان‎شناسانه آیه‎الله جوادی آملی
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : سمیه کاظمیان ، سید صدرالدین شریعتی ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
191 ) عنوان : بررسی ابعاد هستی شناسی مذهبی در گفت و گوهای درون شخصی زوجین برخوردار از سازگاری زناشویی بالا
Title : Investigating The Dimensions Of Religious Ontology In Intra-personal Conversations Of Couples With High Marital Compatibility
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / Journal of Clinical Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1392
نویسندگان : یاسر رضاپور میر صالح ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، محمد سعید ذکائی ،
192 ) عنوان : طراحی الگوی آموزشی حل تعارض خانواده: برمبنای دیدگاه انسانشناسانه آیه الله جوادی آملی
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : سمیه کاظمیان ، سید صدرالدین شریعتی ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
193 ) عنوان : مقایسه باورهای غیرمنطقی انتخاب شغل در فارغالتحصیلان شاغل و غیرشاغل مراجعهکننده به اداره کار شهرستان برازجان
مشخصات نشریه : مشاوره شغلی و سازمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : فرخنده لقاء ، کیومرث فرح بخش ،
194 ) عنوان : طراحی الگوی آموزشی حل تعارض خانواده: برمبنای دیدگاه انسانشناسانه آیه الله جوادی آملی
Title : Designing An Educational Model For Resolving Family Conflict: Based On The Anthropological Perspective Of Ayatollah Javadi Amoli
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Culture of counseling and psychotherapy /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1392
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، سید صدرالدین شریعتی ، کیومرث فرح بخش ، سمیه کاظمیان ،
195 ) عنوان : تاثیر آموزش خوش بینی بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر مقیم خوابگاه علومزشکی اصفهان
مشخصات نشریه : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1391
نویسندگان : فتانه علی بیک ، احمد احمدی ، کیومرث فرح بخش ، احمد عابدی ،
196 ) عنوان : تأثیر آموزش خوش بینی بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر مقیم خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مشخصات نشریه : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1391
نویسندگان : فتانه علی بیک ، احمدی احمدی ، کیومرث فرح بخش ، احمد عابدی ، مرتضی علی بیک ،
197 ) عنوان : بررسی و مقایسه روابط خانوادگی دانش آموزان موفق و ناموفق در تحصیل
Title : Investigating And Comparing The Family Relationships Of Successful And Unsuccessful Students In Education
مشخصات نشریه : خانواده پژوهی / Family Research /
تاریخ چاپ : 30 / 8 / 1391
نویسندگان : ضرغام قنبرپور ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ،
198 ) عنوان : خانواده و رشد شغلی فرزندان
مشخصات نشریه : کار و جامعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1391
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، محمدرضا خبازی راوندی ،
199 ) عنوان :
Title : The Effect Of Optimism Training On Quality Of Life Among Dormitory Female Students At Isfahan Medical University
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 16 / 04 / 1391
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ،
200 ) عنوان : تعیین سهم تعارض زناشویی، خود متمایزسازی، استرس شغلی و منبع کنترل در پیش‌بینی فرسودگی شغلی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 19 / 02 / 1391
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، فیهیمه پیرساقی ، مهرداد حاجی حسنی ، سمیه سلمانی ،
201 ) عنوان : اثر بخشی مشاوره مبتنی بر نظریه گلاسر بر اشتغال موفقیت آمیز معلمان زن منطقه 15 تهران
مشخصات نشریه : مشاوره شغلی و سازمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : لیلا شهرابی فراهانی ، کیومرث فرح بخش ، محمد عسگری ،
202 ) عنوان : مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابلهای زنان و دختران عادی و ارجاعی به اورژانس اجتماعی نیروی انتظامی
مشخصات نشریه : روانشناسی نظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : سمیه کاظمیان ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
203 ) عنوان : بررسی و مقایسه میزان به کارگیری آموزه های اسلامی خانواده محور در خانواده های سالم و آشفته
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : نرجس السادات حسینی بهشتی ، کیومرث فرح بخش ، مریم السادات فاتحی زاده ،
204 ) عنوان : مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبکهای مقابله ای در زنان و دختران فراری
Title : Comparison Of Personality Traits And Coping Styles In Runaway Women And Girls
مشخصات نشریه : روانشناسی نظامی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1391
نویسندگان : سمیه کاظمیان ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
205 ) عنوان : تاثیر آموزش خوش بینی بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر مقیم خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مشخصات نشریه : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : فتانه علی بیک ، احمد احمدی ، کیومرث فرح بخش ، احمد عابدی ، مرتضی علی بیک ،
206 ) عنوان : اثربخشی مشاوره مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر اشتغال موفقیت معلمان زن منطقه 15 تهران
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مشاوره / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : لیلا شهرابی فراهانی ، کیومرث فرح بخش ، محمد عسگری ،
207 ) عنوان : مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابلهای زنان و دختران عادی و ارجاعی به اورژانس اجتماعی نیروی انتظامی
Title : Comparison Of Personality Traits And Coping Styles Of Normal Women And Girls And Referral To The Social Emergency Of The Police Force
مشخصات نشریه : روانشناسی نظامی / Scientific Journal of Military Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1391
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، سمیه کاظمیان ،
208 ) عنوان : رابطه خود تنظیمی عاطفی و مهارت های مطالعه با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی
مشخصات نشریه : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1390
نویسندگان : مهین کریمی ، کیومرث فرح بخش ،
209 ) عنوان : اثربخشی آموزش هدفگذاری شغلی بر انتخاب شغل دانشجویان
مشخصات نشریه : مشاوره شغلی و سازمانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 08 / 1390
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، زهرا قاسمی ، مجید صفاری نیا ،
210 ) عنوان : رابطه بین سبک های فرزند پروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی
Title : Relationship Between Parenting Styles, Attachment And Marital Commitment In Married Women Of Allameh Tabatabai University
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : بهرام علی قنبری هاشم ، ابوالفضل حاتمی ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
211 ) عنوان : رابطه مولفه های کنش معقول با بدرفتاری با همسر و تاثیر آن بر کاهش بدرفتاری مردان نسبت به همسران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ،
212 ) عنوان : تهیه آزمون سازگاری دانشجویان (اسد)، و تعیین پایایی، روایی و تعیین هنجار آن
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ،
213 ) عنوان : تعیین سهم خود متمایزسازی، اعتماد، شرم و گناه در پیشبینی سازگاری زناشویی
مشخصات نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : سلمان زارعی ، کیومرث فرح بخش ، معصومه اسمعیلی ،
214 ) عنوان : تعیین سهم خود متمایزسازی، اعتماد، شرم و گناه در پیشبینی سازگاری زناشویی
Title : Determining The Contribution Of Self-differentiation, Trust, Shame And Guilt In Predicting Marital Adjustment
مشخصات نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی / Knowledge and research in applied psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1390
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
215 ) عنوان : کیفیت زندگی و یائسگی: توسعه یک مدل نظری مبتنی بر معنا در زندگی ، باورهای خودکارآمدی و تصویر بدن
Title : Quality Of Life And Menopause: Developing A Theoretical Model Based On Meaning In Life, Self-efficacy Beliefs, And Body Image
مشخصات نشریه : / AGING & MENTAL HEALTH /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1390
نویسندگان : فروغ جعفریا ، کیومرث فرح بخش ، عبداله شفیع آبادی ، علی دلاور ،
216 ) عنوان : همبستگی بین ویژگی های ادراک شده خانواده اصلی و فعلی در رابطه آن با تعارض زناشویی
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ،
217 ) عنوان : عنوان بررسی مقایسه ای اثربخشی روان درمان گری کوتاه مدت راه حل - مدار، مدل چهار بعدی کفایت اجتماعی و مدل تلفیقی این دو روش بر افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر خوابگاهی شهر تهران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : صدیقه صفاپور ، کیومرث فرح بخش ، عبداله شفیع آبادی ، حسن پاشا شریفی ،
218 ) عنوان : رابطه خود تنظیمی عاطفی و مهارت های مطالعه با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مشخصات نشریه : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : مهین کریمی ، کیومرث فرح بخش ،
219 ) عنوان : رابطه مولفه های کنش معقول با بدرفتاری با همسر و تاثیر آن با کاهش بدرفتاری مردان نسبت به همسران
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ،
220 ) عنوان : همبستگی بین ویژگی های ادراک شده خانواده اصلی و فعلی و رابطه آن با تعارض زناشویی
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ،
221 ) عنوان : تهیه آزمون سازگاری دانشجویان و تعیین پایایی، روایی و تعیین هنجاریابی آن
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ،
222 ) عنوان :
Title : Quality Of Life And Menopause: Developing A Theoretical Model Based On Meaningin Life, And Body Image
مشخصات نشریه : Aging & Mental Health / Aging & Mental Health /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1389
نویسندگان : forugh jafary ، کیومرث فرح بخش ، AbdolAllah Shafi` Abadi ، علی دلاور ،
223 ) عنوان : ابعاد جهت گیری مذهبی و مرزهای ارتباطی خانواده:یک همبستگی بنیادی
مشخصات نشریه : روان شناسی و دین / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : احمد رضا کیانی ، کیومرث فرح بخش ، مسعود اسدی ، اصغر شیرعلی پور ،
224 ) عنوان : ااثر بخشی خودمتمایزسازی بر کاهش مشکلات تصمیم گیری شغلی دانشج.یان دختر
Title : The Effectiveness Of Self-differentiation On Reducing Student Career Decision Problems
مشخصات نشریه : مشاوره شغلی و سازمانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1389
نویسندگان : سولماز مبسم ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
225 ) عنوان : کیفیت زندگی و یائسگی : تبیین چند عاملی جسمی
مشخصات نشریه : زن و جامعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، علی دلاور ، عبداله شفیع آبادی ،
226 ) عنوان : مقایسه اثربخشی زوج درمانی به تنهایی و زوج درمانی به همراه خانواده اصلی در کاهش تعارض زناشویی
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ،
227 ) عنوان : اثربخشی فنون رفتاری - شناختی و افزایش خودکار آمدی جنسی در درمان انزال زودرس مردان
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ،
228 ) عنوان : کیفیت زندگی و یائسگی : تبیین چند عاملی جسمی
Title : Quality Of Life And Menopause: An Explanation Of Several Physical Factors
مشخصات نشریه : زن و جامعه / زن و جامعه /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1389
نویسندگان : فروغ جعفری ، کیومرث فرح بخش ، عبداله شفیع آبادی ، علی دلاور ،
229 ) عنوان : اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه ی گروهی بر انگیزه ی پیشرفت، عزت نفس و شادکامی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان شهر جیرفت
مشخصات نشریه : رهیافتی نو در مدیریت آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1388
نویسندگان : حمید برخوری ، ژاله رفاهی ، کیومرث فرح بخش ،
230 ) عنوان : رابطه ی سبکهای دلبستگی و منبع کنترل با سازگاری زناشویی
مشخصات نشریه : IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY / IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1388
نویسندگان : زینب رسولی ، کیومرث فرح بخش ،
231 ) عنوان : بررسی اثر بخشی آموزش فن کنترل خودگویی بر حل تعارضات زناشویی
Title : Evaluation Of The Effectiveness Of Self-talk Control Training On Resolving Marital Conflicts
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1388
نویسندگان : رزاق بهاری ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
232 ) عنوان : بررسی اثربخشی آموزش فن کنترل خود گویی بر حل تعارضات زناشویی زنان
Title : Evaluation Of The Effectiveness Of Self-talk Control Training On Resolving Women's Marital Conflicts
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / Consulting research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1388
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ،
233 ) عنوان : مقایسه میزان نگرانی، اضطراب و درماندگی نسبت به شغل آینده در دانشجویان و تأثیر مهارتهای کاریابی بر کاهش آن
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، ویدا نادری زاده اصفهانی ،
234 ) عنوان : اثربخشی زوج درمانی تحلیلی کارکردی با پروتکل یکپارچه برای درمان فرا تشخیصی در افت و خیز افسردگی، اضطراب و رضایت زناشویی زنان درگیر آشفتگی زناشویی
مشخصات نشریه : اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 27 / 11 / 1386
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، احمد اعتمادی ، حسین سلیمی بجستانی ،
235 ) عنوان : ابعاد عشق ورزی بر اساس نظریه سه بعدی عشق در چهار گروه زوج های در مرحله نامزدی، عقد،ازدواج و دارای فرزند
مشخصات نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1385
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، عبداله شفیع آبادی ،
236 ) عنوان : ابعاد عشق ورزی بر اساس نظریه ی سه بعدی عشق در چهار گروه زوج های در مرحله نامزدی، عقد، ازدواج و دارای فرزند
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1385
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، عبداله شفیع آبادی ،
237 ) عنوان : مقایسه اثربخشی رفتار عاطفی منطقی رفتار ، روش واقعی و رویکرد انتخابی نزاع های زناشویی کاهش تقابل در اصفهان
Title : Comparison Of Effectiveness Of Rational Emotive Behavior Therapy, Reality Therapy And Eclectic Approach Reduction Marital Conflicts In Isfahan
مشخصات نشریه : / COUNSELING RESEARCH AND DEVELOPMENT /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1385
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، عبداله شفیع آبادی ، AbdolAllah Shafi` Abadi ، علی دلاور ،
238 ) عنوان : رابطه ی باورها و خودکارامدی کاریابی با رفتار کاریابی زنان بیکار شهرکرد
مشخصات نشریه : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : رضوان صالحی ، محمدرضا عابدی ، کیومرث فرح بخش ،
239 ) عنوان : مقایسه میزان اثربخشی مشاوره زناشویی به شیوه ی شناختی الیس ، واقعیت درمانی گلاسرو اختلاطی از آن دو در کاهش تعارض های زناشویی
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : کیومرث فرح بخش ، عبداله شفیع آبادی ، احمدی احمدی ، علی دلاور ،
240 ) عنوان : مقایسه میزان اثر بخشی مشاوره زناشویی به شیوه شناختی الیس، واقعیت درمانی گلاسرا و اختلاطی از آن دو در کاهش تعارض های زناشویی
Title : Comparing The Effectiveness Of Marital Counseling With Ellis Cognitive Method, Glasra Reality Therapy And A Combination Of The Two In Reducing Marital Conflicts
مشخصات نشریه : تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1385
نویسندگان : علی دلاور ، عبداله شفیع آبادی ، کیومرث فرح بخش ، علی دلاور ،
241 ) عنوان : بررسی تاثیر راهنمایی شغلی به شیوه ی فرایند آمادگی حرفه ای و آموزش کارافرینی بر افزایش رفتار کاریابی زنان بیکار شهرکرد
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : رضوان صالحی ، محمدرضا عابدی ، کیومرث فرح بخش ،
242 ) عنوان : عوامل موثر بر رفتار کاریابی
مشخصات نشریه : کار و جامعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1384
نویسندگان : محمدرضا عابدی ، کیومرث فرح بخش ، رضوان صالحی ،
243 ) عنوان : بررسی مسایل و مشکلات انتخاب شغل در گروهی از دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان و ضرورت ارایه خدمات مشاوره شغلی از نظر آنها
مشخصات نشریه : کار و جامعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1383
نویسندگان : عبداله شفیع آبادی ، کیومرث فرح بخش ،
244 ) عنوان : رابطه بین ذهنی سازی با اضطراب و اجتناب مرتبط با دلبستگی در دختران نوجوان
Title : The Relationship Between Mentalization And Attachment Related Anxiety And Avoidance In Teenage Girl
مشخصات نشریه : تحقیقات علوم رفتاری / تحقیقات علوم رفتاری /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : فریبا کریمی ، کیومرث فرح بخش ، حسین سلیمی بجستانی ، عبدالله معتمدی ،