سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/emami
نام و نام خانوادگی : علی امامی میبدی
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد‌ انرژی، کشاورزی و محیط زیست
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : اقتصاد انرژی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : emami@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 176 مورد)
1 ) عنوان : تأثیر رویکردهای تأمین مالی شهرداری بر درآمد شهرداری‌ها (مطالعۀ موردی: شهرداری‌های تهران، بریتیش کلمبیا و کانادا)
Title : The Impact Of Municipal Financing Approaches On The Income Of Municipalities (case Study: Tehran, British Columbia, And Canada Municipalities)
مشخصات نشریه : نششریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری / Journal of Urban Economics and Planning /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان :
2 ) عنوان : عوال موثر بر قیمت مسکن با رویکرد زیست محیطی (مقایسه برخی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه)
Title : Effective Factors On Housing Price
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری / اقتصاد مقداری /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
3 ) عنوان : بررسی دلایل شکست صادرات گاز ایران از طریق LNG با استفاده از روش Fuzzy Delphi
Title : Investigating The Reasons Behind The Failure Of Iran's Gas Export Through Lng Employing The Fuzzy Delphi Method
مشخصات نشریه : فصلنامه بررسي تجارت نفت / Petroleum Business Review /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : محمد رهبر ، مهریار داشاب ، فيصل عامري ، علی امامی میبدی ،
4 ) عنوان : طراحی یک مدل کیفی انتقال تکنولوژی..
Title : Designing A Quality Model
مشخصات نشریه : lمرور اقتصاد ایران / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
5 ) عنوان : طراحی یک مدل کیفی انتقال تکنولوژی..
Title : Designing A Quality Model Of Technology Transfer..
مشخصات نشریه : مرور اقتصاد ایران / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
6 ) عنوان : طراحی یک مدل کیفی انتقال تکنولوژی
Title : Designing A Quality Model Of Technology Transfer..
مشخصات نشریه : بررسی اقتصادی ایران / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1402
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
7 ) عنوان : چالش های حقوقی کشورهای ثالث برای ورود به بازار گاز اتحادیه اروپا (مطالعه موردی ایران)
Title : Legal Challenged Of Countries...
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / Legal Research Quarterly /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1402
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
8 ) عنوان : بررسی حقوقی قراردادهای امتیازی جهت اجرای عملیات توسط شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی
Title : Legal Investigation Of Concession Contracts For Execution Of Operation By The Iranian Exploration And Production Companies
مشخصات نشریه : تحقیقات حقوقی / Legal Research Quarterly /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1402
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
9 ) عنوان : بررسی اثرات ملی و منطقه ای نااطمینانی‌های اقتصاد کلان بر برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار با تاکید بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران
Title : Investigating The National And Regional Effects Of Macroeconomic Uncertainties On Regional Planning And Sustainable Development With An Emphasis On Private Sector Investment Decisions In Iran's Economy
مشخصات نشریه : جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) / Quarterly of Geography (Regional Planing) /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
10 ) عنوان : طراحی مدل کیفی آموزش اقتصاد چرخشی با رویکرد 3C (مبتنی بر شایستگی) در صنایع کوچک و متوسط
Title : Designing A Qualitative Model Of Circular Economy Education With The 3c Approach (competency-based) In Small And Medium Industries
مشخصات نشریه : آموزش محیط زیست و توسعه پایدار / Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1402
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
11 ) عنوان : تأثیر رویکردهای تأمین مالی شهرداری بر درآمد شهرداری‌ها (مطالعۀ موردی: شهرداری‌های تهران، بریتیش کلمبیا و کانادا)
Title : The Impact Of Municipal Financing Approaches On The Income Of Municipalities (case Study: Tehran, British Columbia, And Canada Municipalities)
مشخصات نشریه : نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری / journal of Urban Economics and Planning /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1402
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
12 ) عنوان : آنالیز تاثیرات آلودگی هوا...
Title : Analysis Of The Asymmetric Effect Of Air Pollution On Housing Prices In Iran (using The Nardl Approach)
مشخصات نشریه : مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها، / International Journal of Nonlinear Analysis and Applications /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1402
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
13 ) عنوان : بررسی دلایل شکست صادرات گاز ..
Title : Investigating The Reasons Behind The Failure Of Iran’s Gas Export Through Lng Employing The Fuzzy Delphi Method
مشخصات نشریه : بررسی تجارت نفت / Petroleum Business Review /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1402
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
14 ) عنوان : بررسی حقوقی
Title : Legal Investigation Of Concession Agreements For Operation Of Iranian Oil Companies
مشخصات نشریه : بررسی تجارت نفت / Petroleum Business Review /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1402
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
15 ) عنوان : صنعت فتوولتاییک در ایران
Title : Monitoring The Photovoltaic Industry In Iran
مشخصات نشریه : نشریه بین المللی مهندسی ساختمان پایدار و تکنولوژی / International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1402
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
16 ) عنوان : برآورد تابع سرمایه گذاری بخش خصوصی تحت شرایط نااطمینانی های اقتصاد کلان
Title : Estimation Of Investment Function Of Private Section...
مشخصات نشریه : اقتصاد کاربردی / applied economics /
تاریخ چاپ : 2 / 10 / 1401
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
17 ) عنوان : محاسبه بهره وری سرمایه در شرکت های وابسته به نیروهای مسلح با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها
Title : Suring Capital Productivity Of Companies Affiliated With The Armed Forces, Using The Data Envelopment Analysis
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار / Journal of defence economics and sustainable development /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1401
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
18 ) عنوان : عوال موثر بر قیمت مسکن با رویکرد زیست محیطی (مقایسه برخی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه)
Title : Factors Affecting Housing Prices With An Environmental Approach (comparison Of Some Developed And Developing Countries)
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق) / Economic value /
تاریخ چاپ : 19 / 6 / 1401
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
19 ) عنوان : مقایسه کارایی فنی و زیست محیطی نیروگاه های منتخب و تعیین قیمت رمزی
Title : Comparison Of Technical And Environmental Efficiency Of Selected Power Plants And Determination Of Ramsey Price
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق) / Economic value /
تاریخ چاپ : 19 / 3 / 1401
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
20 ) عنوان : بررسي همگرايي و رابطه علي بين نرخ ارز و قيمت نفت و قيمت گاز در بازارهاي منطقه اي
Title : Investigating Cointegration And The Causal Relationship Between Of Exchange Rate, Oil Price And Gas Price In Regional Markets
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی / مطالعات اقتصاد انرژی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
21 ) عنوان : برآورد تابع سرمایه گذاری بخش خصوصی تحت شرایط نااطمینانی های اقتصاد کلان
Title : Estimation Of Investment Function Of Private Section...
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد کاربردی / Journal of Applied Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
22 ) عنوان : پایش چالش تأمین مالی صنعت فتوولتائیک با الگوریتم شبکه-عصبی
Title : Challenge Of Monetary Finance..
مشخصات نشریه : پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی / Journal of Energy Planning And Policy Research /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1401
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
23 ) عنوان : بررسي چالش ها و جذابيت هاي الگو هاي قراردادي بين المللي خدماتي در تامين مالي پروژه هاي بالادستي صنعت نفت ايران و عراق
Title : Investigating The Challenges And Attractions Of International Service Contracts In Financing Upstream Project In Iran And Iraq Oil And Gas Industry
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 9 / 12 / 1400
نویسندگان : علی امامی میبدی ، مهریار داشاب ، معصومه اكبري بيرگاني ،
24 ) عنوان : مدیریت ریسک های سرمایه پذیر در قراردادهای تامین مالی توسعه بالادستی نفت و گاز در چارچوب مدل مخاطرات اخلاقی
Title : Managing Contractual Risks Of Capital Applicant In Oil And Gas Upstream Development Contracts Within The Framework Of Moral Hazard Model
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : محمدحسن محمدی ، محمد مهدی حاجیان ، علی امامی میبدی ،
25 ) عنوان : بررسی مقایسه ای قراردادهای بین المللی خدماتی و مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران و عراق از منظر کارآیی اقتصادی قراردادها
Title : Comparative Study Of International Service Contracts And Production Sharing Contracts In Iran And Iraq Oil And Gas Industry From The Perspective Of Economic Efficiency Of Contract
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق) / The Economic Reseach /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : علی امامی میبدی ، مهریار داشاب ، فیصل عامری ، علی مقدم ابریشمی ، معصومه اكبري بيرگاني ،
26 ) عنوان : طراحی مدل انتقال تکنولوژی..
Title : Designing A Quality Model Of Technology Transfer In The Upstream Iranian Oil Industry
مشخصات نشریه : بررسی اقتصادی ایران / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 27 / 9 / 1400
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
27 ) عنوان : بررسی چالش ها و جذابیت های الگوهای قراردادهای بین المللی خدماتی در تأمین مالی پروژه های بالادستی صنعت نفت ایران و عراق
Title : Investigating The Challenges And Attractions Of International Service Contracts In Financing Upstream Project In Iran And Iraq Oil And Gas Industry
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 22 / 9 / 1400
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
28 ) عنوان : ارزیابی تأثیر سیاست‌های مدیریت تقاضا بر صرفه‌جویی مصرف برق در بخش خانوار (شواهدی از 31 استان کشور)
Title : Evaluate The Impact Of Demand Management Policies On Electricity Consumption Saving In The Household Sector (evidence From 31 Provinces Of Iran)
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / Quarterly Journal of Applied Theories of Economics /
تاریخ چاپ : 27 / 7 / 1400
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
29 ) عنوان : تقابل یا تعامل اوپک و مجمع كشورهای صادركننده گاز؟ رویكرد تركیبو از نظریه بازیها و مدلهای پویای متغیر طو زمان
Title : Conflict Or Interaction Between Opec And Gecf? A Mixed Approach Of Game Theory And Variable Dynamic Models Over Time
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 11 / 7 / 1400
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
30 ) عنوان : بررسي مقايسه اي نظام مالي قراردادهاي خدماتي در صنعت نفت ايران و عراق از منظر امكان شناسايي ذخاير نفتي
Title : Comparative Investigation Of Financial Systems Of Service Contract In Iran And Iraq Oil & Gas Industry With Respect To Valuing Hydrocarbon Reserves
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / مطالعات اقتصاد انرژی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : علی امامی میبدی ، مهریار داشاب ، فیصل عامری ، علی مقدم ابریشمی ، معصومه اکبری ،
31 ) عنوان : اولويت بندي و شناسايي ساختار قراردادي بهينه براي پروژه هاي صادرات گاز ايران از طريق ال ان جي با استفاده از تكنيك ECLTRE-TRI
Title : Classification And Identifying The Optimal Contract Structure For Iranian Gas Export Projects Via Lng Using The Electre-tri Technique
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / New Economy & Trade /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : محمد رهبر ، مهریار داشاب ، فیصل عامری ، علی امامی میبدی ،
32 ) عنوان : تأثیر سرمایه ‏گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Title : The Effect Of Investing In Human Resources On Reporting Internal Controls (based On Financial Reporting) Of Companies Listed On The Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : پژوهش های برنامه و توسعه / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1400
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
33 ) عنوان : تدوین و تحلیل سناریوهای مدیریت عرضه و تقاضای سیستم انرژی ایران برای کاهش آثار زیست محیطی با استفاده از مدلساز LEAP
Title : Compilation And Analysis Of Supply And Demand Management Scenarios Of Iran's Energy System To Reduce Environmental Impacts Using Leap
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 4 / 10 / 1399
نویسندگان : شاکر محمدی ، علی امامی میبدی ، امیرحسین فاکهی ،
34 ) عنوان : تدوین و تحلیل سناریوهای مدییت عرضه و تقاضای سیستم انرژی ایران برای کاهش آثار زیست محیطی با استفاده از مدلساز leap
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 16 / 09 / 1399
نویسندگان : شاکر محمدی ، علی امامی میبدی ، امیر حسین فاکهی ،
35 ) عنوان : تأثیر تغییرات ساختاری و سرمایه انسانی بر رابطه آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا با دو روش GMM و PVAR
Title : The Impact Of Structural Changes And Human Capital On The Relationship Between Environmental Pollution And Economic Growth In The Countries Of The Mena Area Using Gmm And Pvar Approaches
مشخصات نشریه : / Applied Economic Journal /
تاریخ چاپ : 27 / 7 / 1399
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
36 ) عنوان : بررسی کارتل بودن مجمع کشورهای صادر کننده گاز..
Title : Investigating Whether The Gas Exporting Countries Forum (gecf) Can Be Considered A Cartel: Application Of Autoregressive Distributed Lag Bound Test And The Toda-yamamoto Causality Test
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / Quarterly Energy Economics Review /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : رضا شاکری بستان آباد ، ساناز کریم پور ، علی امامی میبدی ،
37 ) عنوان : ارزیابی عملکرد روشهای قراردادی به کار گرفته شده در توسعة میدان گازی پارس جنوبی
مشخصات نشریه : مطالعات حقوق انرژی / /
تاریخ چاپ : 10 / 03 / 1399
نویسندگان : عبدالرسول قاسمی ، علی امامی میبدی ، سید مرتضی الهی ،
38 ) عنوان : بررسی کارتل بودن مجمع کشورهای صادرکننده گار - رهیافت آزمون کرانه ای خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده و آزمون علیت تودا-یاماموتو
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1399
نویسندگان : رضا شاکری پستان آباد ، ساناز کریم پور ، علی امامی میبدی ،
39 ) عنوان : بررسی تأثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران با استفاده از مدل هدانیک
Title : Investigating The Impact Of Air Pollution On Housing Prices In Tehran Using The Hadonic Model
مشخصات نشریه : اقتصاد شهری / Urban Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان :
40 ) عنوان : بررسی تأثیر عوامل و ترتیبات قراردادی بر سطح بهینه تولید در پروژه های نفت و گاز: شواهدی از پارس جنوبی فازهای 17 و 18
Title : Investigating The Effects Of Contractual Factors And Arrangements On The Optimum Level Of Production In Oil And Gas Projects: Evidence From The South Pars Phases 17 & 18
مشخصات نشریه : بررسی اقتصادی ایران / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1398
نویسندگان : علی امامی میبدی ، عاطفه تکلیف ، حمیدرضا ارباب ،
41 ) عنوان : تاثیر غیرخطی مصرف انرژی بر رشد و انتشار اقتصادی در ایران ، مدل رگرسیون انتقال هموار
Title : The Nonlinear Impact Of Energy Consumption On Economic Growth And Emission In Iran, Smooth Transition Regression Model
مشخصات نشریه : بررسی تجارت نفت / Petroleum Business Review /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1398
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، علی امامی میبدی ،
42 ) عنوان :
Title : The Asymmetric Reaction Of Stock Market Index To Oil Price
مشخصات نشریه : Iranian Economic Review / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 02 / 09 / 1398
نویسندگان : masoud shirazi ، علی امامی میبدی ،
43 ) عنوان : شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بهبود نظام تامین مالی صنایع نفت و گاز ایران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1398
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
44 ) عنوان : اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ ﮐﺎراﯾﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ وﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ
Title : Measuring Technical Efficiency, Environmental Efficiency And Energy Efficiency In Desalination Plant By Data Envelopment Analysis
مشخصات نشریه : فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی / environmental and natural resource economics /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1398
نویسندگان :
45 ) عنوان :
Title : Comparison Of Stringency Of The Environmental Requirements And Compliance With Them In Upstream Sector Of Oil And Gas In Iranian And American Law
مشخصات نشریه : بررسی تجارت نفت / Petroleum Business Review /
تاریخ چاپ : 18 / 3 / 1398
نویسندگان : hassan azizi ، فیصل عامری ، علی امامی میبدی ،
46 ) عنوان : مقایسه سختگیری های زیست محیطی و انطباق آنها در بخش بالادستی نفت و گاز در قانون ایران و آمریکا
Title : Comparison Of Stringency Of The Environmental Requirements And Compliance With Them In Upstream Sector Of Oil And Gas In Iranian And American Law
مشخصات نشریه : بررسی کسب و کار صنعت نفت / Petroleum Business Review /
تاریخ چاپ : 18 / 3 / 1398
نویسندگان :
47 ) عنوان : بررسی امکان همکاری با همسایگان جهت یکپارچه سازی میادین مشترک نفتی: با نگاهی به کشور عراق
Title : Review Of Iran And Iraq Strategies For Exploitation Of Common Oil Fields
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1398
نویسندگان : علی امامی میبدی ، جواد کاشانی ، قهرمان عبدلی ، عاطفه تکلیف ، پریسا فتوحی ،
48 ) عنوان :
Title : OPEC Behavior: The Volume Of Oil Reserves Announced
مشخصات نشریه : Energy Policy / Energy Policy /
تاریخ چاپ : 13 / 01 / 1398
نویسندگان : morteza behroozifar ، ebrahim siami ، علی امامی میبدی ،
49 ) عنوان : بهینه سازی عملکرد پالایشگاه های گازی ایران با رویکرد کارایی زیست محیطی در چارچوب تحلیل پوششی داده ها
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 09 / 10 / 1397
نویسندگان : مرتضی بهروزی فر ، علی امامی میبدی ، سمیه کوکبی ،
50 ) عنوان : تأثیر غیرخطی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در ایران
Title : The Nonlinear Impact Of Energy Consumption On Economic Growth And Emission In Iran, Smooth Transition Regression Model
مشخصات نشریه : بررسی کسب و کار صنعت نفت / Petroleum Business Review /
تاریخ چاپ : 10 / 8 / 1397
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
51 ) عنوان : گواهی نامه های قابل داد و ستد انرژی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1397
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
52 ) عنوان : ارزیابی بهره وری نسبی بانک های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (1394-1393)
Title : Evaluating The Relative Productivity Of Selected Banks In The Interest-free Banking System Of The Islamic Republic Of Iran With A Data Envelopment Analysis Approach (2014-2015)
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، رضا وفایی یگانه ، امیر خادمعلی زاده ، علی امامی میبدی ،
53 ) عنوان : مدلسازی سناریوی بهینه فنی - اقتصادی تولید گاز در فازهای منتخب میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از روش برنامه ریزی پویا
Title : Study Of The Optimal Technical-economic Scenario Of Gas Production In Selected Phases South Parz Gas Field Using Dynamic Programming Method
مشخصات نشریه : پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی / Journal of Energy Planning And Policy Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : علی امامی میبدی ، حمیدرضا ارباب ،
54 ) عنوان : تاثیر وضع مالیات سبز بر زیربخش صنعتی؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 02 / 05 / 1397
نویسندگان : علی امامی میبدی ، زینت گلی ، بهنام مرشدی ،
55 ) عنوان : توسعه و تدوین مدل تعیین سطح بهینه تولید نفت خام و گاز غنی براساس فاکتورهای فنی و زمین شناسی و عناصر قراردادی در پروژه های نفت و گاز ایران
مشخصات نشریه : اکتشاف و تولید نفت و گاز / /
تاریخ چاپ : 21 / 3 / 1397
نویسندگان : علی امامی میبدی ، حسن بویری منجی ،
56 ) عنوان : ارزیابی نظام مالی قراردادهای نفتی بیع متقابل و قرارداد جدید نفتی ایران با استفاده از تکنیک TOPSIS
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1396
نویسندگان : علی امامی میبدی ، احمد هادی ،
57 ) عنوان : بررسی و تحلیل اقتصادی و محیط زیستی توسعه نیروگاه های برقابی کوچک
مشخصات نشریه : فصلنامه اکو هیدرولوژی / /
تاریخ چاپ : 02 / 10 / 1396
نویسندگان : حسن جنگ آور ، یونس نوراللهی ، علی امامی میبدی ،
58 ) عنوان : مقایسه کارایی فنی و زیست کارایی در نیروگاه های منتخب حرارتی کشور
مشخصات نشریه : پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1396
نویسندگان : علی امامی میبدی ، حمید آماده ، فیروزه امینی ،
59 ) عنوان : برآورد و بررسی تابع تقاضای برق ایران در سه بخش صنعت، خانگی و کشاورزی
مشخصات نشریه : مجله اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 08 / 1396
نویسندگان : صغری قره باغی ، علی امامی میبدی ،
60 ) عنوان :
Title : Analysis Of OPEC Performance Regarding Oil Production And Declaration Of Amount Of Reserves
مشخصات نشریه : International Journal of Energy Technology and Policy / International Journal of Energy Technology and Policy /
تاریخ چاپ : 08 / 08 / 1396
نویسندگان : Morteza Behrouzifar ، علی امامی میبدی ، Samieh Kokabi ،
61 ) عنوان : بررسی و تحلیل تأثیر توسعه انرژی های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی
Title : The Investigation And Analysis Of The Renewable Energy Development On Macroeconomic Indicators
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی / Strategic Studies of public policy /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1396
نویسندگان : علی امامی میبدی ، حسن جنگ آور ، یونس نوراللهی ، محمد ستاری فر ، مرتضی خورسندی ،
62 ) عنوان : بورس نفت از نظر تا واقعیت
مشخصات نشریه : ماهنامه خبری تحلیلی و علمی وزارت نفت / /
تاریخ چاپ : 04 / 07 / 1396
نویسندگان : علی امامی میبدی ، صفیه شیخ بابایی ،
63 ) عنوان : رابطه مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک
Title : The Relationship Between Renewable Energy Consumption And Economic Growth In Selected Opec Countries
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، علی امامی میبدی ، صبا رجبی قادی ،
64 ) عنوان : تحلیل رفتار اعضای اوپک در اعلام ذخائر نفتی : مطالعه موردی ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : مرتضی بهروزی فر ، علی امامی میبدی ، عبدالرسول قاسمی ، محمدباقر حشمت زاده ،
65 ) عنوان : بررسی موانع انتقال فناوری در قرارداد بیع متقابل و ارزیابی ریسک انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) با روش FMEA
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : علی امامی میبدی ، احمد هادی ،
66 ) عنوان : بررسی تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تاکید بر نقش سرمایه گذاری
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگوسازی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : ناصر سیف الهی ، علی امامی میبدی ، حمید آماده ، عاطفه تکلیف ،
67 ) عنوان : بررسی و مقایسه اثر عدم تقارن تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی (کشورهای منتخب صادر کننده و واردکننده نفت به روش GMM)
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اقتصادی(اقتصاد مالی و توسعه) / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1396
نویسندگان : ناصر سیف الهی ، علی امامی میبدی ، حمید آماده ، عاطفه تکلیف ،
68 ) عنوان : ارائه چارچوب نظری جهت ارزیابی قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی – مطالعه موردی : قراردادهای بیع متقابل ایران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1395
نویسندگان : سیدمحمد علی حاجی میرزایی ، علی امامی میبدی ، سید مهدی حسینی ، محسن ابراهیمی ، علی سوری ،
69 ) عنوان : 40 سال تجربه نوسانات قیمتی نفت خام : اهمیت و پیامدها
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1395
نویسندگان : عباس معمار زاده ، علی امامی میبدی ،
70 ) عنوان : وارونگی عرضه گاز طبیعی و الگوی اولویت های راهبردی تخصیص گاز طبیعی به بخش های مختلف،
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1395
نویسندگان : سید مرتضی الهی ، عبدالرسول قاسمی ، علی امامی میبدی ،
71 ) عنوان : تجزیه و تحلیل فنی- زیست محیطی پالایشگاه های نفت ایران توسط یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه فازی چند هدفه چند دوره ای
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1395
نویسندگان : امینه حسینی ، کاوه خلیلی دامغانی ، علی امامی میبدی ،
72 ) عنوان : مسیر بهینه استخراج از مخازن نفتی با وجود بکارگیری چارچوب قراردادی بیع متقابل ( مطالعه موردی یکی از میادین نفتی در حال بهره برداری ایران در خلیج فارس)
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 20 / 06 / 1395
نویسندگان : محمد علی حاجی میرزایی ، علی امامی میبدی ، محسن ابراهیمی ، علی سوری ، وحید قربانی پاشاکلایی ،
73 ) عنوان : تحلیل رفتار اعضای اوپک در اعلام ذخائر نفتی و تأثیر آن بر تولید کشورهای عضو
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1395
نویسندگان : علی امامی میبدی ، عبدالرسول قاسمی ، محمدباقر حشمت زاده ، مرتضی بهروزی فر ،
74 ) عنوان : کاربرد آزمون کرانه ای خود بازگشتی با وقفه های توزیعی در تعیین رابطه بلندمدت و کوتاه مدت مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران)
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 03 / 03 / 1395
نویسندگان : عباس معمار زاده ، علی امامی میبدی ، احسان حیدری پور ،
75 ) عنوان : بررسی مسیر بهینه بهره برداری اقتصادی از مخازن نفتی با استفاده از قراردادهای خدماتی بیع متقابل مطالعه موردی یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1395
نویسندگان : علی امامی میبدی ، سید مهدی حسینی ، محسن ابراهیمی ، علی سوری ، سید محمد علی حاجی ،
76 ) عنوان : بررسی اثر شوک های نفتی بر متغیر های پولی و مخارج دولت
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 02 / 05 / 1394
نویسندگان : محبوبه دلفان ، علی امامی میبدی ، امین بیرانوند ، امیر عظیمی ،
77 ) عنوان : تحولات رفتاری سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) در بازار جهانی نفت خام
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1394
نویسندگان : عباس معمار زاده ، علی امامی میبدی ، نرگس برزگر ،
78 ) عنوان :
Title : Economic Modeling Of The Regional Polices To Combat Dust Phenomenon By Using Game Theory
مشخصات نشریه : ELSEVIE Applied Mathematical Modelling / ELSEVIE Applied Mathematical Modelling /
تاریخ چاپ : 13 / 04 / 1394
نویسندگان : علی امامی میبدی ، ghahreman abdoli ، عاطفه تکلیف ، behnam morshedi ،
79 ) عنوان : اندازه گیری کارایی و بهره وری در پالایشگاههای گاز طبیعی ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1394
نویسندگان : علی امامی میبدی ، تیمور محمدی ، عارف بهروز ،
80 ) عنوان : جایگاه محیط زیست در برنامه پنج ساله توسعه، از منظر7 عنوان منتخب
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 18 / 01 / 1394
نویسندگان : مهدی گلدانی ، علی امامی میبدی ،
81 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر تخریب محیط زیست با استفاده از شاخص الودگی اب
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
82 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر تخریب محیط زیست با استفاده از شاخص آلودگی آب: مطالعه موردی ایران
Title : Study Of Effective Factors On Environmental Degradation By Using Water Pollution: A Case Study Of Iran
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / Applied Economic Studies in Iran /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1394
نویسندگان : علی امامی میبدی ، مرتضی خورسندی ،
83 ) عنوان : مقایسه ی توانایی پیش بینی مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی (ANN)سیستم استنتاج عصبی- فازی انطباقی (ANFIS )و تبدیل موجک-عصبی: قیمت سبد نفت خام اوپک
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1393
نویسندگان : علی امامی میبدی ، صباح باقری ،
84 ) عنوان : ارزیابی صنعت توربینهای بادی کوچک
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1393
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
85 ) عنوان : نظری اجمالی به مقوله کارآفرینی در کشورهای اروپایی با تاکید بر ایتالیا
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1393
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
86 ) عنوان : بازار نفت پس از جنگ آمریکا و عراق
مشخصات نشریه : دنیای فردا / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1393
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
87 ) عنوان : اوپک
مشخصات نشریه : نفت، گاز و انرژی / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1393
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
88 ) عنوان : اهمیت و شناخت بهره وری از دیدگاه اسلام و ضرورت اندازه گیری عملی آن
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1393
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
89 ) عنوان : بررسی عوامل موثر بر تخریب محیط زیست با استفاده از شاخص آلودگی آب: مطالعه موردی ایران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / /
تاریخ چاپ : 08 / 10 / 1393
نویسندگان : علی امامی میبدی ، مرتضی خورسندی ، بهنام مرشدی ،
90 ) عنوان : اندازه گیری زیست کارآیی پالایشگاه های نفت ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها-
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : علی امامی میبدی ، فرزانه جایدری ،
91 ) عنوان : مقایسه توانایی پیش بینی مدل های شبکه عصبی مصنوعیANN و سیستم استتنتاج عصبی فازی انطباقی و تبدیل موجک - عصبی: قیمت سبد نفت خام اوپکANFIS
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : علی امامی میبدی ، صباح باقری ،
92 ) عنوان : تحلیل آماری تغییرات شاخص AQI وداده های شاخص آلودگی هوای تهران از سال 1381 تا 1391
مشخصات نشریه : اقتصاد منابع طبیعی / /
تاریخ چاپ : 22 / 09 / 1393
نویسندگان : علی امامی میبدی ، رضا فرنیا ،
93 ) عنوان : اندازه‌گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره‌وری زیر بخش زراعت ایران با روش ناپارامتری (با تاکید بر محصول هندوانه آبی)
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصاد کشاورزی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : عارف بهروز ، علی امامی میبدی ،
94 ) عنوان : برآورد تابع تقاضای بنزین در ایران طی دوره زمانی 1381 تا 1386 با استفاده از تکنیک پنل دیتا
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 05 / 1393
نویسندگان : علی امامی میبدی ، غلامرضا گرایی نژاد ، نگین دارابی ،
95 ) عنوان : برآورد ارزش اقتصادی طاق بستان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1393
نویسندگان : عباس آزادی ، علی امامی میبدی ، فرهاد آزادی ، مهدی خاکسار ،
96 ) عنوان :
Title : A Comparison Analysis Of The Energy Price Effects On Consumptions Of The Different Forms Of Energy
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 01 / 1393
نویسندگان : علی امامی میبدی ، hesam mardantabar ، robab alami ،
97 ) عنوان : بررسی عوامل موثر در کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : علی آزادی نژاد ، حمید آماده ، علی امامی میبدی ،
98 ) عنوان : کاربرد الگوریتم جستجوی گرانشی و مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته در مدل سازی قیمت نفت تک محموله ایران
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : عباس معمارزاده ، علی امامی میبدی ، حمید آماده ، امین قاسمی نژاد ،
99 ) عنوان : تحلیل آماری شاخص AQI و داده های شاخص آلودگی هوای تهران از سال 1381-1391
مشخصات نشریه : اقتصاد منابع طبیعی / /
تاریخ چاپ : 23 / 03 / 1392
نویسندگان : علی امامی میبدی ، رضا فرنیا ،
100 ) عنوان : امنیت عرضه گاز طبیعی: ارزیابی بازار آسیا و بازار اروپا بر اساس شاخص GSSI
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1392
نویسندگان : علی امامی میبدی ، علی فریدزاد ،
101 ) عنوان : امنیت عرضه گاز طبیعی: ارزیابی بازار اسیا و بازار اروپا بر اساس شاخصGSSI
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
102 ) عنوان :
Title : Eco–Efficiency Valuation Of The Iranian Power Plants By Data Envelopment Analysis: DEA Approach
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 08 / 1391
نویسندگان : علی امامی میبدی ، Somaye Naserzade ، samira motaghi ،
103 ) عنوان : بررسی تبدیل نیروگاههای گازی ساده به چرخه ترکیبی و تاثیر آن بر میزان مصرف سوخت های فسیلی
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1391
نویسندگان : علی امامی میبدی ، کیومرث حیدری ،
104 ) عنوان :
Title : A Comparision Analysis Of The Energy Price Effects On Consumption Of The Different Forms Of Energy
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 01 / 1391
نویسندگان : علی امامی میبدی ، Hesam Mardan tabar ، Robab alami ،
105 ) عنوان : بررسی علل تغییرات مصرف برق در بخش های اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : مجله اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1390
نویسندگان : علی امامی میبدی ، رباب اعلمی ، حسام مردان تبار ،
106 ) عنوان : ارزیابی نقش سرمایه انسانی و کیفیت نهادها بر روی پدیده بلای منابع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : علی امامی میبدی ، یوسف محمد زاده ، سید یاسر مجیدی ،
107 ) عنوان :
Title : Estimating The Value Of Drinking Water For The Households In Larestan By Using A Contingent Valuation Method
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1390
نویسندگان : علی امامی میبدی ، Ehsan Haghdoust ، Javad Pakdin ،
108 ) عنوان :
Title : Analysis Of Industry Cluster In Iran, Case Study: Yazd Subprovince
مشخصات نشریه : International Journal of Business and Management / International Journal of Business and Management /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1390
نویسندگان : mohammad reza ghnbari ، حمید ناظمان ، علی امامی میبدی ، valiollah mirhoseini ،
109 ) عنوان : تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی و کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا
مشخصات نشریه : اقتصاد کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1390
نویسندگان : علی امامی میبدی ، علی اکبر شوره کنده ،
110 ) عنوان : اندازه گیری کارآیی فنی و بهره وری مجتمع های پتروشیمی ایران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1390
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
111 ) عنوان : اندازه گیری کارایی فنی و بهره وری مجتمع های پتروشیمی ایران(1380الی1386)
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
112 ) عنوان : جهانی شدن و تاثیر آن بر صنایع نفت و گاز
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : علی امامی میبدی ، فرزانه علمی ،
113 ) عنوان : برآورد ارزش آب شرب برای خانوارهای لارستان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
114 ) عنوان : اندازه گیری بهره وری در بخش بهداشت و درمان، مطالعه موردی: بهره وری بیمارستان های عمومی استان اردبیل
مشخصات نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1389
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
115 ) عنوان : برآورد آثار تورمی قیمت حامل های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا با دو گزینه یک باره و پلکانی در ایران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1389
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
116 ) عنوان : بهره وری بیمارستان های عمومی استان اردبیل (1379-1385)
مشخصات نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1389
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
117 ) عنوان :
Title : Eco-Efficiency Valuation Of The Iranian Power Plants By Data Envelopment Analysis: DEA Approach
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : علی امامی میبدی ، Somaye Naserzade ، Samira Motaghi ،
118 ) عنوان : براورذ اثار تورمی قیمت حامل های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا با دو گزینه یکباره و پلکانی در ایران
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
119 ) عنوان : تخمین تابع تقاضای داخلی گاز طبیعی به روش فیلتر کالمن
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1389
نویسندگان : علی امامی میبدی ، تیمور محمدی ،
120 ) عنوان : تخمین تابع تقاضای داخلی گاز طبیعی به روش فیلتر کالمن(مطالعه موردی تقاضای بخش خانگی شهر تهران)
Title : An Estimation Of Natural Gas Domestic Demand Function By Using Kalman Filter Method (a Case Study Of Residential Gas Demand Function In Tehran)
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : تیمور محمدی ، علی امامی میبدی ، سید محمد هادی سلطان ،
121 ) عنوان : ارزیابی اقتصادی طرح تولید همزمان برق و حرارت در مشهد
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
122 ) عنوان : بررسی تاثیر سیاست های پولی آمریکا برقیمت های واقعی جهانی نفت و درامد واقعی نفت کشور های صادر کننده نفت اوپک
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
123 ) عنوان :
Title : A Case Study On Consolidation Of Regional Cooperation: Iran-Pakistan-India Gas Pipeline
مشخصات نشریه : journal of the European Economic Association / journal of the European Economic Association /
تاریخ چاپ : 11 / 02 / 1389
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
124 ) عنوان : بررسی تاثیر سیاست های پولی آمریکا بر قیمت های واقعی جهانی نفت و درآمد واقعی نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
125 ) عنوان : آزمون پایداری رشد در مورد منابع تجدید ناپذیر (بازبینی مدل هتلینگ) مطالعه موردی نفت اوپک
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
126 ) عنوان : ارزیابی اقتصادی طرح تولید همزمان برق و حرارت در مشهد
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
127 ) عنوان : ازمون پایداری رشد در مورد منابع تجدید ناپذیر(بازبینی مورد هتلینگ) مطاله موردی نفت اوپک
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
128 ) عنوان : رتبه بندی استان های کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها
مشخصات نشریه : دانش و توسعه / /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1388
نویسندگان : حمید آماده ، علی امامی میبدی ، علی آزادی نژاد ،
129 ) عنوان : تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت آدربایجان شرقی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1388
نویسندگان : علی امامی میبدی ، موسی خوشکلام ، روح الله مهدوی ،
130 ) عنوان : عوامل موثر بر قیمت گاز مصرفی در بخش خانگی کشور
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : علی امامی میبدی ، عبدالرسول قاسمی ، علیرضا گلچین فر ،
131 ) عنوان : تحلیل عوامل موثر بر بهره وری بخش صنعت استان آذربایجان شرقی
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : علی امامی میبدی ، موسی خوشکلام ، روح الله مهدوی ،
132 ) عنوان : اندازه گیری کارایی فنی و بهره وری در نیروگاههای بخاری، گازی و سیکل ترکیبی
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1388
نویسندگان : علی امامی میبدی ، مرتضی افقه ، محمد حسین رحمانی ،
133 ) عنوان : بررسی عوامل زیست محیطی موثر بر قیمت منازل مسکونی تهران به روش هدانیک
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1388
نویسندگان : علی امامی میبدی ، آرش اعظمی ، احسان حق دوست ،
134 ) عنوان : نقش کارایی و بهره وری در اصلاح الگوی مصرف
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1388
نویسندگان : علی امامی میبدی ، رویا محمدنژاد ،
135 ) عنوان : شبیه سازی تابع تقاضای انرزی در ایران با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1388
نویسندگان : علی امامی میبدی ، محسن خضری ، آرش اعظمی ،
136 ) عنوان : بهره وری انرژی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 02 / 07 / 1387
نویسندگان : علی امامی میبدی ، عارف بهروز ،
137 ) عنوان : برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1387
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
138 ) عنوان : مبانی نظری نوسانات قیمت خام و رسالت اوپک
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1387
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
139 ) عنوان : چین و منابع انرژی حوزه دریای خزر
مشخصات نشریه : مطالعات اوراسیای مرکزی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1387
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
140 ) عنوان : اندازه گیری کارایی فنی و بهره وری پالایشگاه های نفت ایران (1380 الی 1386)
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1387
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
141 ) عنوان : ضرورت تدوین راهبردهای انرژی کشور 1
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1387
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
142 ) عنوان : ضرورت تدوین راهبردی انرژی کشور
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1387
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
143 ) عنوان : روش قیمت گذاری برق بر مبانی ساختار صنعت برق کشور
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 02 / 02 / 1387
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
144 ) عنوان : نقش فزاینده ریاضیات بیمه و علوم آمار بیمه در بازار بیمه ایران
مشخصات نشریه : تازه های جهان بیمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1387
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
145 ) عنوان : بررسی بازار گاز طبیعی کشور سوریه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1387
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
146 ) عنوان : ضرورت تدوین راهبردهای انرژی کشور
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1387
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
147 ) عنوان : نقش آفرینان در نگارش پایان های دانشگاهی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1386
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
148 ) عنوان : تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت خام
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1385
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
149 ) عنوان : کارافرینی در کشورهای اروپایی با تاکید بر ایتالیا
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1385
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
150 ) عنوان : بازار کار ایتالیا و زمینه های فرستادن نیروی کار به آن کشور
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 05 / 1383
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
151 ) عنوان : ایتالیا و ایران: نگاهی دیگر
مشخصات نشریه : دنیای بهتر (فصلنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا) / /
تاریخ چاپ : 02 / 02 / 1382
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
152 ) عنوان : تحولات جاری عراق و تاثیر آن در گزینش دبیر کل جدید اوپک
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1381
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
153 ) عنوان : چه کسی باید مدیر کل اوپک شود؟
مشخصات نشریه : روزنامه ایران / /
تاریخ چاپ : 06 / 03 / 1381
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
154 ) عنوان : سیر تاریخی اقدامات بین المللی زیست محیطی جهت کاهش آلاینده های جوی
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1381
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
155 ) عنوان : قدرت اوپک در بازار جهانی نفت
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1380
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
156 ) عنوان : اسلام و بهره وری
مشخصات نشریه : روزنامه همشهری / /
تاریخ چاپ : 19 / 05 / 1379
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
157 ) عنوان : اندازه گیری کارایی واحدهای بیمارستانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 07 / 02 / 1379
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
158 ) عنوان : یارانه در انرژی به نفع هیچکس نیست
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1378
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
159 ) عنوان :
Title : The Theoretical Aspects Of The Crude Oil Price Movements
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1378
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
160 ) عنوان : درآمدی بر شیوه های اصلاح الگوی یارانه انرژی در کشور
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1378
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
161 ) عنوان : در آمدی بر شیوه های اصلاح الگوی یارانه ی انرژی در کشور
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1378
نویسندگان : علی امامی میبدی ، علی امامی میبدی ،
162 ) عنوان : مبانی نظری نوسانات قیمت نفت خام
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1378
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
163 ) عنوان : روش قیمت گذاری برق بر مبنای ساختار صنعت برق کشور
مشخصات نشریه : مجله برنامه و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1378
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
164 ) عنوان : عملکرد جاری و چشم انداز اقتصاد جهان تا سال 1995
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1374
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
165 ) عنوان : پیش بینی دریافتیهای ارزی کشور در قبال صادرات نفت خام در برنامه پپنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1373
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
166 ) عنوان : رهنمودهای اقتصادی بر بیانات حضرت امام خمینی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1366
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
167 ) عنوان : یررسی حقوقی قراردادهای اتیازی..
Title : Legal Investigation Of Concession Agreements For Operation Of Iranian Oil Companies
مشخصات نشریه : بررسی تجارت نفت / Petroleum Business Review /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
168 ) عنوان : برآورد تابع سرمایه گذاری بخش خصوصی تحت شرایط نااطمینانی های اقتصاد کلان
Title : Estimation Of Investment Function Of Private Section...
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری(تحقیقات اقتصادی سابق) / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 /
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
169 ) عنوان : طراحی مدل کیفی آموزش اقتصاد چرخشی با رویکرد 3c ( مبتنی بر شایستگی) در صنایع کوچک و متوسط
Title : Designing Quality Model
مشخصات نشریه : نشریه علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان :
170 ) عنوان : مدیریت ریسک های سرمایه پذیر در قراردادهای تامین مالی توسعه بالادستی نفت و گاز در چارچوب مدل مخاطرات اخلاقی
Title : Managing Contractual Risks Of Capital Applicant In Oil And Gas Upstream Development Contracts Within The Framework Of Moral Hazard Model
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان : محمد مهدی حاجیان ،
171 ) عنوان : ارائه مدل تأمین مالی صنعت فتوولتائیک در ایران ترکیب - نظریه داده بنیاد با شبکه های عصبی
Title : A Financing Model Of Photovoltaic Industry In Iran: Combination Of Grounded Theory And Neural Networksmodel
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
172 ) عنوان : بررسي حقوقي قراردادهاي امتيازي جهت اجراي عمليات توسط شركتهاي اكتشافوتوليد داخلي
Title : Law Survey F Oil Contracts
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
173 ) عنوان : بررسی مقایسه ای قراردادهای بینالمللی خدماتی و مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران و عراق از منظر کارآیی اقتصادی قراردادها
Title : Compariso Of International Service Contracts..
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان : علی امامی میبدی ،
174 ) عنوان : بررسی حقوقی قراردادهای امتیازی جهت عملیات شرکتهای نفتی ایرانی
Title : Legal Investigation Of Concession Agreements For Operation Of Iranian Oil Companies
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :
175 ) عنوان : بررسی اثرات ملی و منطقه ای نااطمینانی های اقتصاد کلان بر برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار با تاکید بر تصمیمات سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران
Title : Investigating The National And Regional Effects Of Macroeconomic Uncertainties On Regional Planning And Sustainable Development With An Emphasis On Private Sector Investment Decisions In Iran's Economy
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :
176 ) عنوان : پایش چالش تأمین مالی صنعت فتوولتائیک با الگوریتم شبکه-عصبی
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :