سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/delavar
نام و نام خانوادگی : علی دلاور
دانشکده : روانشناسی و علوم تربیتی گروه آموزشی :
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : delavar@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 806 مورد)
1 ) عنوان :
Title : The Impact Of An Instructional Model With Assistive Technology On Achievement Satisfaction Of People With Physical-motor Impairments
مشخصات نشریه : Research and Development in Medical Education / Research and Development in Medical Education /
تاریخ چاپ : 0 / 7/ / 776/
نویسندگان : rahim Moradi ، پرویز شریفی درآمدی ، Mohammad Reza Nili Ahmad ، علی دلاور ،
2 ) عنوان : خرّم زیستی؛ شادکامی خردمندانه در گستره روان شناسی مبتنی بر شاهنامه فردوسی
Title : Happy-living; Wise Happiness In The Field Of Psychology Based On Ferdowsi's Shahnameh
مشخصات نشریه : مجله فرهنگ مشاوره و روان درمانی / فرهنگ مشاوره و روان درمانی /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1402
نویسندگان : فضل الله حسنوند ، کامران شیوندی چلیچه ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، اسماعیل سعدی پور ،
3 ) عنوان : تاثیر منتورینگ الکترونیکی بر بهبود عملکرد کارکنان
Title : The Effect Of E_mentoring On Improving The Performance Of Employees
مشخصات نشریه : پژوهش های رهبری آموزشی / Educational Leadership and Management Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1402
نویسندگان : مریم فلاحی ، محمد رضا نیلی احمد آبادی ، حمیدرضا مقامی ، اسمعیل زارعی زوارکی ، علی دلاور ،
4 ) عنوان : تأثیر محتوای الکترونیکی مبتنی بر واقعیت افزوده بر بار شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در درس آموزش علوم تجربی
Title : The Effect Of Augmented Reality-based Electronic Content On The Cognitive Load And Academic Achievement Of Farhangian University Students In The Course Of Experimental Sciences Education
مشخصات نشریه : مطالعات آموزشی و آموزشگاهی / مطالعات آموزشی و آموزشگاهی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1402
نویسندگان : حامد عباسی ، محمد رضا نیلی احمد آبادی ، علی دلاور ، اسمعیل زارعی زوارکی ،
5 ) عنوان : تاثیر منتورینگ الکترونیکی بر بهبود عملکرد کارکنان
Title : The Effect Of Electronic And Face-to-face Mentoring On Improving Employee Performance
مشخصات نشریه : پژوهش های رهبری آموزشی / Educational leadership research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1402
نویسندگان : مریم فلاحی ، محمد رضا نیلی احمد آبادی ، حمیدرضا مقامی ، اسمعیل زارعی زوارکی ، علی دلاور ،
6 ) عنوان : مدل روابط علّی ادراک شده برای کنترل اجتماعی تخلفات تحصیلی در بین اعضای هیئت علمی
Title : A Perceived Causal Relations Model For Social Control Of Academic Transgressions Among Faculty Members
مشخصات نشریه : / international journal of ethics & society /
تاریخ چاپ : 24 / 8 / 1402
نویسندگان : شلاله معراجی اسکوئی ، عباس عباس پور ، علی دلاور ، عباس طلوعی اشلقی ،
7 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مهارت زندگی مبتنی بر خرد در شاهنامه فردوسی و اثربخشی آن بر معناداری زندگی، هوش بینفردی و تنظیم هیجان در نوجوانان
Title : Compilation And Validation Of Wisdom-based Life Skills Training Package In Ferdowsi's Shahnameh And Its Effectiveness On Meaningfulness Of Life, Interpersonal Intelligence And Emotion Regulation In Teenagers
مشخصات نشریه : اندیشه های نوین تربیتی / New educational ideas /
تاریخ چاپ : 16 / 7 / 1402
نویسندگان : فضل الله حسنوند ، کامران شیوندی چلیچه ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، اسماعیل سعدی پور ،
8 ) عنوان : بررسی اثربخشی، آموزش تفکر طراحی بر توانایی طراحی آموزشی دانشجویان تکنولوژی آموزشی
Title : Investigating The Effectiveness Of "instructional Design Thinking" On The Instructional Design Capability Of Educational Technology Students
مشخصات نشریه : نشریه فناوری آموزش / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1402
نویسندگان : سوسن طالبی ، محمد رضا نیلی احمد آبادی ، هاشم فردانش ، علی دلاور ،
9 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته آموزش ی مهارت زندگی مبتنی بر خرد در شاهنامه فردوسی و اثربخشی آن بر معناداری زندگی، هوش بین فردی و تنظیم هیجان در نوجوانان
Title : Compilation And Validation Of Wisdom-based Life Skills Training Package In Shahnameh
مشخصات نشریه : اندیشه های نوین تربیتی / «Journal of New thoughts on Education» /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1402
نویسندگان : فضل الله حسنوند ، کامران شیوندی چلیچه ، فریبرز درتاج ، علی دلاور ، اسماعیل سعدی پور ،
10 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی رشد پس از ضربه (PTG) و اثربخشی آن بر تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به سرطان خون
Title : Design And Validation Of An Educational Program Based On The Post-traumatic Growth Model (ptg) And Its Effectiveness On The Resilience And Psychological Well-being Of Patients With Leukemia
مشخصات نشریه : روانشناسی فرهنگی / روانشناسی فرهنگی /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1402
نویسندگان : نشمیل رضایی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ،
11 ) عنوان : طراحی و اعتباریابی بسته‌ی آموزشی مبتنی بر محرک‌های هیجانی مثبت برای آموزش دانش‌آموزان دارای اختلال نارساخوانی
Title : Design And Validation Of Educational Package Based On Positive Emotional Stimuli For Teaching Students With Dyslexia
مشخصات نشریه : توانمند سازی کودکان استثنایی / توانمندسازي كودكان استثنايي /
تاریخ چاپ : 24 / 6 / 1402
نویسندگان : مهدی امیداحمدی ، صغرا ابراهیمی قوام ، فریبرز درتاج ، کامران شیوندی چلیچه ، علی دلاور ،
12 ) عنوان : کاربرد مدل های چند ارزشیIRT در نمره گذاری آزمون های سرنوشت ساز (مورد مطالعه: آزمون پروانه وکالت)
Title : The Application Of Irt Polytomous Models In Scoring High-stakes Tests (case Of Study: Lawyer's License Test)
مشخصات نشریه : مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی /
تاریخ چاپ : 25 / 4 / 1402
نویسندگان : رضا پیروی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، اصغر مینائی ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ،
13 ) عنوان : تأثیرداربست سازی پویای رایانه ای بر اثربخشی آموزش ضمن خدمت مجازی معلمان
Title : The Effect Of Dynamic Computer-based Scaffolding On The Effective