سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/dehghani
نام و نام خانوادگی : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی
دانشکده : حقوق و علوم سیاسی گروه آموزشی : روابط بین الملل
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : روابط بین الملل وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : dehghani@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 174 مورد)
1 ) عنوان : بازنمایی یادمان تسخیر سفارت در سیاست خاطرۀ ایران در برابر آمریکا
Title : Iran's Politics Of Memory Towards The United States With Emphasis On The Representation Of The Memory Of Nov 4, 1979
مشخصات نشریه : پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل / پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1402
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، سامان فاضلی ،
2 ) عنوان : افول نظم‌ بین‌المللی لیبرال از منظر رهیافت‌های نظری مکتب لیبرالیسم
Title : Decline Of The Liberal International Order From The Perspective Of The Theoretical Approaches Of The School Of Liberalism
مشخصات نشریه : دانش سیاسی / دانش سیاسی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1402
نویسندگان : محمدرضا بیگدلی ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، کیهان برزگر ، غلامعلی چگنی زاده ،
3 ) عنوان : پیشران های سیاسی و امنیتی نظام بین الملل تا سال 2030 و سناریوهای پیش روی ایران
Title : The Political And Security Drivers Of The International System Until 2030 And Drawing Scenarios For Iran
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / Foreign Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1402
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، سیدرضا موسوی نیا ، فیروزه رادفر ،
4 ) عنوان : هوش مصنوعی و مسئله دار کردنِ درون مایه های امنیت ملی
Title : Artificial Intelligence And Problematization Of National Security Topics
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / پژوهش های راهبردی سیاست /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1402
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، سعید چهرآزاد ،
5 ) عنوان : افول نظم‌ بین‌المللی لیبرال از منظر رهیافت‌های نظری مکتب لیبرالیسم
Title : Decline Of The Liberal International Order From The Perspective Of The Theoretical Approaches Of The School Of Liberalism
مشخصات نشریه : دانش سیاسی / دانش سیاسی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1402
نویسندگان : محمدرضا بیگدلی ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، کیهان برزگر ، غلامعلی چگنی زاده ،
6 ) عنوان : هوش مصنوعی و مسئله دار کردنِ درون مایه های امنیت ملی
Title : Artificial Intelligence And Problematization Of National Security Topics
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / Political Strategic Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1402
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، سعید چهرآزاد ،
7 ) عنوان : بازْساختاربندیِ نظریات روابط بین الملل در عصر هوش مصنوعی
Title : Revising International Relations Theories In The Era Of Artificial Intelligence (ai)
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات راهبردی / مطالعات راهبردی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، سعید چهرآزاد ،
8 ) عنوان : مقایسه رویکرد سه نسل پارادایم واقع‌گرایی نسبت به نظام بین‌الملل
Title : Comparing The Approach Of Three Generations Of Realism Paradigm Towards The International System
مشخصات نشریه : پژوهش های روابط بین الملل / پژوهش های روابط بین الملل /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : محمدرضا بیگدلی ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، کیهان برزگر ،
9 ) عنوان : تاثیر شیوع کرونا بر دولت ملی در عصر جهانی شدن
Title : The Impact Of The Corona Outbreak On The National Government In The Age Of Globalization
مشخصات نشریه : مجله دانش تفسیر سیاسی / Journal of Political Interpretation Knowledge /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1402
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مهدی خانعلی زاده ،
10 ) عنوان : رهیافت مصلحت‌گرایی در تصمیم‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی فرایند پذیرش قطعنامه 598
Title : The Approach Of Expediency In Foreign Policy Decision-making Of The Islamic Republic Of Iran; Examining The Adoption Process Of United Nations Security Council Resolution 598
مشخصات نشریه : پژوهش های سیاست اسلامی / Islamic Politics Research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، علیرضا آگاهی ،
11 ) عنوان : هوش مصنوعی و پیوستارِ قدرتْ در سیاست خارجی ایران (جبرِ فیزیکی، چماق/هراس و راهبردِ بازدارنده)
Title : Artificial Intelligence And The Continuity Of Power In Iran's Foreign Policy (physical Deterrence, Club/fear And Deterrence Strategy)
مشخصات نشریه : پژوهش های انقلاب اسلامی / Journal of Islamic Revolution Research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، سعید چهرآزاد ،
12 ) عنوان : چشم انداز پردازش یک نظریه دینی در دانش روابط بین الملل
Title : The Prospect Of Processing A Religious Theory In International Relations
مشخصات نشریه : پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی / Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، روح الامین سعیدی ،
13 ) عنوان : چالش ها و فرصت های امنیتی-سیاسی ایران و امریکا در منطقه خلیج فارس)2018-2020)
Title : Iran-us Security-political Challenges And Opportunities In The Persian Gulf Region (2018-2020)
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی ایران / Iranian Journal of Political Sociology /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1401
نویسندگان : معصومه قهرمانی ، محمد توسفی جویباری ، مجید نجات پور ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
14 ) عنوان : چالش ها و فرصت های امنیتی-سیاسی ایران و امریکا در منطقه خلیج فارس(2018-2020)
Title : Iran-us Security-political Challenges And Opportunities In The Persian Gulf Region (2018-2020)
مشخصات نشریه : ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران / Iranian Journal of Political Sociology /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1401
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، معصومه قهرمانی ، محمد یوسفی جویباری ، مجید نجات پور ،
15 ) عنوان : نهادگرایی، جنبش‌های زیست‌محیطی و امنیتی شدن مسائل زیست‌محیطی در اروپا
Title : Institutionalism, Environmental Movements And The Securitization Of Environmental Issues In Europe
مشخصات نشریه : فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران / Iranian Journal of Political Sociology /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1401
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، سعید ابراهیمی اونبرب ، محمد یوسفی جویباری ،
16 ) عنوان : پیامدهای خلأ حضور ایالات متّحده آمریکا در غرب آسیا بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی: الگوی همکاری سازنده یا رقابت مخرب
Title : Consequences Of The Vacuum In The Presence Of The United States Of America In West Asia On The Foreign Policy Of The Islamic Republic Of Iran And Saudi Arabia: A Pattern Of Constructive Cooperation Or Destructive Competition
مشخصات نشریه : پژوهشهاي سياسي جهان اسلام / Quarterly Journal of Political Research in Islamic World /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1401
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، حسین غریبی ،
17 ) عنوان : مبانی فرانظری کردارگرایی در روابط بین‏ الملل
Title : The Meta-theoretical Foundations Of Practice Theory In International Relations
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1401
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، فیروزه رادفر ،
18 ) عنوان : دریچه ای نظری بر سیاست‌ِ فناوری نوین
Title : A Theoretical Window On The Policy Of New Technology
مشخصات نشریه : مجله راهبرد سیاسی / Journal of Political Strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1401
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، سعید چهرآزاد ،
19 ) عنوان : چالشهاي همکاري دولتها در نظام حکمراني زيست محيط جهاني
Title : Challenges Of States’ Cooperation In The Global Environmental Governance System
مشخصات نشریه : فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک / International Quarterly of Geopolitics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مرتضی شکری ،
20 ) عنوان : کارآمدسازی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه سیاسی امام خمینی
Title : The Efficiency Of Public Diplomacy Of The Islamic Republic Of Iran In Imam Khomeini’s Political Thought
مشخصات نشریه : حکومت اسلامی / Islamic Government /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : محمدعلی صادق زاده ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، رضا لک زایی ،
21 ) عنوان : کلان داده ها و گذار پارادایمی در منظوم دیجیتالیزه شد دیپلماسی
Title : Big Data And Paradigm Shift In The Digitalized System Of Diplomacy
مشخصات نشریه : دانش تفسیر سیاسی / the quarterly knowledge of political commentary /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، سعید چهرآزاد ،
22 ) عنوان : امکان سنجی سیاست خارجی الگوریتمی در ایرانِ پساانقلاب اسلامی
Title : Feasibility Of Algorithmic Foreign Policy In Post-islamic Revolution Iran
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی / Pazuheshhaye Rahbordi Enghelabe Eslami /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، سعید چهرآزاد ،
23 ) عنوان : نقش گفتمان دینی در خرده گفتمان سیاست خارجی دولت اعتدال
Title : Religius Discourse And Moderation Sub-discourse In Moderate Government
مشخصات نشریه : پژوهش های سیاسی و بین المللی / /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1401
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
24 ) عنوان : واقعیات ژئوپولیتیک و الگوی مدیریت بحران هسته ای جمهوری اسلامی ایران
Title : Geopolitical Facts And The Model Of Nuclear Crisis Management In The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) / Quarterly of Geography (Regional Planing) /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : سید عبدالمجید زواری ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، محمدرضا دهشیری ، حسن خداوردی ،
25 ) عنوان : الزامات تامین امنیت در افق سند چشم انداز ۱۴۰۴
Title : Security Supply Requirements On The Horizon Of The Vision 1404 Document
مشخصات نشریه : امنیت ملی / National Security /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : سهراب عرفانی ، علی مبینی ، اصغر افتخاری ، محسن مرادیان ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
26 ) عنوان : نظریه کردارگراییِ روابط بین الملل
Title : The Practice Theory Of International Relations
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات بین المللی / International Studies Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : فیروزه رادفر ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
27 ) عنوان : ژئوپلیتیکِ هوش مصنوعی؛ رَه نشانِ نظری رقابت های الگوریتمی بازیگرانِ نظام جهانی
Title : Geopolitics Of Artificial Intelligence; Theoretical Roadmap For Algorithmic Competitions Of World Actors
مشخصات نشریه : ژئوپولوتیک / 0 /
تاریخ چاپ : 26 / 10 / 1400
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، سعید چهرآزاد ،
28 ) عنوان : طراحی الگوی راهبردی اقتدار امنیت آفرین مبتنی بر سند چشم انداز 1404
Title : Designing A Strategic Pattern Of Security-creating Authority Based On Vision Document 1404
مشخصات نشریه : پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی / Quarterly of Order & Security Guards /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : سهراب عرفانی ، علی مبینی ، محسن مرادیان ، اصغر افتخاری ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
29 ) عنوان : رویکرد «صلح آبی»، از ایده تا واقعیت
Title : Blue Peace, From Idea To Reality
مشخصات نشریه : مدیریت آب و آبیاری / Journal of Water and Irrigation Management /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : سیده سیمین میرهاشمی دهکردی ، حجت میان آبادی ، ابراهیم حاجیانی ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
30 ) عنوان : نقد و بررسی مفروض‌های هستی‌شناسانه نهادگرایی نولیبرال
Title : Critique Of Ontological Assumptions Of Neoliberal Institutionalism
مشخصات نشریه : پژوهش سیاست نظری / Research in Theoretical Politics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، هرمز جعفری ،
31 ) عنوان : عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران
Title : Normalization Of Arab Countries' Relations With The Zionist Regime And Its Security Consequences For The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : علوم سیاسی / Political Science /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مهدی کریمی ، بهنام وکیلی ،
32 ) عنوان : بازخوانی انتقادی و تکمیلی نظریه مجموعه امنیت منطقه ای بوزان در پرتو نظام منطقه ای خاورمیانه
Title : A Critical And Complementary Re-reading Of The Theory Of The Buzan Regional Security Complex In The Light Of The Regional System Of The Middle East
مشخصات نشریه : ژئوپولوتیک / 0 /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1400
نویسندگان : نجمه پوراسمعیلی ، حسین سلیمی ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
33 ) عنوان : سیاست ترکیه در مناقشۀ قره‌باغ
Title : Turkey’s Policy In The Karabakh Dispute
مشخصات نشریه : مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز / Central Asia and The Caucasus Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : سیامک کاکایی ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
34 ) عنوان : چشم انداز روابط ایران و عربستان؛ سناریوهای آینده و راهکارها
Title : Perspectives Of Iran-saudi Arabia Relations; Future Scenarios And Solutions; Using The Delphi Method
مشخصات نشریه : سیاست جهانی / World Politics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، فرزاد رستمی ، فرهاد دانش نیا ،
35 ) عنوان : تلاش برای شناسایی: تفسیری بازنمایانه از روابط ایران و امریکا
Title : Struggle For Recognition: A Representative Interpretation Of The Relations Between Iran-us
مشخصات نشریه : پژوهشنامه علوم سیاسی / Research Letter of Political Science /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : محبوب شهبازی ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
36 ) عنوان : تاثیر ساختار قدرت دولت عربستان سعودی بر الگوی رفتار خارجی این کشور بویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران
Title : The Impact Of The Power Structure Of The Saudi Arabia On The Foreign Policy Especially Towards The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام / Journal of Political sociology of Islamic world /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : حسین غریبی ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، احمد نقیب زاده ، کیهان برزگر ،
37 ) عنوان : نقش رهبری نظام در کارآمدی دیپلماسی عمومی از طریق مدیریت تصویر
Title : The Role Of System Leadership In Efficiency Public Diplomacy Through Image Management
مشخصات نشریه : مطالعات قدرت نرم / Soft power Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، محمد ستوده ، حسین ارجینی ، محمدعلی صادق زاده ،
38 ) عنوان : تهاجمی شدن سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه در فاصله سالهای ( 2015 تا 2020 )
Title : Aggression Of Turkey's Foreign Policy Towards Syria Between The Years (2015 To 2020)
مشخصات نشریه : تحقیقات سیاسی بین المللی / International Political Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : سیامک کاکایی ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، سیداسداله اطهری ،
39 ) عنوان : سیاست خارجی بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران
Title : Biden's Foreign Policy Towards Ir Of Iran
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : فیروزه رادفر ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
40 ) عنوان : گلچینگرایی؛ رهیافتی نو برای تبیین بحرانهای بینالمللی
Title : Eclecticism; A New Approach To Explaining International Crises
مشخصات نشریه : پژوهش های روابط بین الملل / International Relations Research Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : سیدمحمد امین آبادی ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
41 ) عنوان : امکان سنجی نظریه اسلامی روابط بین الملل
Title : Feasibility Study Of Islamic Theory Of International Relations
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات سیاسی اسلام / Journal of Islamic political Studies /
تاریخ چاپ : 11 / 9 / 1399
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
42 ) عنوان : تحلیل گفتمانی دین در سیاست خارجی نخست وزیران رژیم صهیونیستی
Title : Discourse Analysis Of Religion In The Foreign Policy Of The Prime Ministers Of The Zionist Regime
مشخصات نشریه : پژوهش های سیاسی جهان اسلام / Quarterly Journal of Political Research in Islamic World /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : عبدالرحمان ولایتی قوچه ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، احسان شاکری ، جواد علیپور ،
43 ) عنوان : تحلیل‌ راهبرد‌ مقاومت‌ در ‌دیپلماسی ‌هسته ای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ب ر‌اساس ‌نظریه ‌فرهنگی ‌روابط ‌بین الملل
Title : Strategic Analysis Of Resistance In Nuclear Diplomacy Of The Islamic Republic Of Iran Based On ظ Theory ‌cultural ابط International Relations
مشخصات نشریه : رهیافت‌های سیاسی و بین المللی / Political and international approaches /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مرتضی شکری ،
44 ) عنوان : تأثیر تروریسم بر تغییر الگوی روابط دشمنی در مجموعه امنیتی غرب آسیا
Title : The Effect Of Terrorism On Changing The Pattern Of Hostile Relations In The West Asian Security Complex
مشخصات نشریه : سیاست دفاعی / Defense policy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : محمدرضا بهادرخانی ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
45 ) عنوان : تبیین ‌اصل‌مىفعت ‌گرایی ‌متعالی‌ در‌ سیاست‌خارجی ‌دولت ‌اسلامی‌
Title : Explaining The Principle Of Interest ‌ Orientation ‌ Transcendence ‌ In Foreign Policy ‌islamic ‌ Government ‌
مشخصات نشریه : معرفت سیاسی / Political knowledge /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : هادی شجاعی ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
46 ) عنوان : ذهنیت و توسعه: تغییر پارادایم ذهنی و خیز اقتصادی چین
Title : Mentality And Development: Changing China's Mental And Economic Paradigm Shift
مشخصات نشریه : روابط خارجی / Foreign Relations /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، محمد حیدری ،
47 ) عنوان : تدوین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال نقش آفرینی ترکیه در تحولات شمال آفریقا و غرب آسیا
Title : Formulation Of The Strategies Of The Islamic Republic Of Iran Towards The Role Of Turkey In The Developments In North Africa And West Asia
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی / Journal of Strategic Management Studies of National Defense Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، محمد فتحعلی ،
48 ) عنوان : روابط هند و آمریکا از منظر وابستگی متقابل (2015-1990)
Title : India-us Relations In Terms Of Interdependence (1990-2015)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل / The Iranian Research letter of International Politics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، حسین سلیمی ، محمد حسین منادی زاده ،
49 ) عنوان : روابط هند و ایالات متحده از منظر وابستگی متقابل
Title : India-us Relations In Terms Of Interdependence
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل / The Iranian Research letter of International Politics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، حسین سلیمی ، محمدحسین منادی زاده ،
50 ) عنوان : هدف ها و مطلوبیت های سیاسی امنیتی ترکیه در تحوالت غرب آسیا و شمال آفریقا
Title : Turkey's Political Security Goals And Desires Regarding Developments In West Asia And North Africa
مشخصات نشریه : راهبرد دفاعی / Defence Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، محمد فتحعلی ،
51 ) عنوان : مسئله علیت در نظریه های روابط بین الملل
Title : The Problem Of Causality In International Relations Theories
مشخصات نشریه : پژوهش های روابط بین الملل / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مجید دشتگرد ،
52 ) عنوان : موانع همکاری دولتها در مسائل زیست محیطی از منظر اقتصاد سیاسی نوگرامشی-گرایی
Title : Analysis Of Barriers To States Cooperation In Environmental Issues By Neo-gramscianism Political Economy Theory
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی / Strategic Studies of public policy /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مرتضی شکری ،
53 ) عنوان : زمینه یابی سه وجهی جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه(2000-2019)
Title : Three-dimensional Contextualization Of The Position Of Soft Power In Russian Foreign Policy (2000-2019) Political Science
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / The Journal of Foreign Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مهدی امیری ،
54 ) عنوان : سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و هنجارسازی بین المللی
Title : Foreign Policy Of The Islamic Republic Of Iran And International Standardization
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / Foreign policy /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، فاطمه سلیمانی ،
55 ) عنوان : دیپلماسی تقنینی کنگره آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران(بررسی موردی تحریم ها)
Title : Us Congress Legislative Diplomacy Towards The Islamic Republic Of Iran (case Study Of Sanctions)
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : مصطفی دلاورپور ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
56 ) عنوان : بایسته های دیپلماسی انرژی ایران در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل
Title : Requirements Of Iranian Energy Diplomacy In The System Of International Political Economy
مشخصات نشریه : مطالعات روابط بین الملل / مطالعات روابط بین الملل /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : اکبر صادقی ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، هادی آجیلی ،
57 ) عنوان : برآورد سیاست های تحریمی کنگره امریکا در دوران پسابرجام
Title : Estimation Of Us Congressional Sanctions Policy In The Postwar Period
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1397
نویسندگان : مصطفی دلاورپور ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
58 ) عنوان : سیاست خارجی ترکیه در اوراسیای مرکزی؛ رویکرد دیپلماسی انرژی در ابعاد منطقه ای (2014-2002)
مشخصات نشریه : مطالعات اوراسیای مرکزی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1397
نویسندگان : علی اسمعیلی اردکانی ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مرتضی شکری ،
59 ) عنوان : سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه: بنیانهای محافظه کارانه، تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک
Title : Turkey's Foreign Policy In The Middle East: Conservative, Revisionist, And Ideological Foundations
مشخصات نشریه : روابط خارجی / Foreign Relations /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، نجمه پور اسماعیلی ،
60 ) عنوان : توانمندی موشکی در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا2018-2001
Title : Missile Capability In The Defense Policy Of The Islamic Republic Of Iran In West Asia 2018-2001
مشخصات نشریه : سیاست دفاعی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مجتبی عزیزی ،
61 ) عنوان : الگوسازی در جوامع در حال تغییر؛بررسی رقابت ایران و آمریکا برای الگوسازی در انقلاب مصر
Title : Modeling In Changing Societies; A Study Of Iran-us Competition For Modeling In The Egyptian Revolution
مشخصات نشریه : مطالعات انقلاب اسلامی / مطالعات انقلاب اسلامی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : سعید ساسانیان ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
62 ) عنوان : سیاست خارجی ترکیه در اوراسیای مرکزی؛ رویکرد دیپلماسی انرژی در ابعاد منطقه ای
Title : Turkish Foreign Policy In Central Eurasia; Energy Diplomacy Approach In Regional Dimensions
مشخصات نشریه : مطالعات اوراسیای مرکزی / Central Eurasia Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مرتضی شکری ، علی اسمعیلی اردکانی ،
63 ) عنوان : توانمندی موشکی در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا2018-2001
Title : Missile Capability In The Defense Policy Of The Islamic Republic Of Iran In West Asia 2018-2001
مشخصات نشریه : سیاست دفاعی / Defense policy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
64 ) عنوان : نسبت استکبارستیزی با صلح و مذاکره در منابع سیاست خارجی ج.ا.ا
Title : The Relationship Between Anti-arrogance And Peace And Negotiation In The Foreign Policy Sources Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام / Quarterly Journal of Political Thought in Islam /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1397
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مهدی روحی ،
65 ) عنوان : چشم انداز جهانی عرضه و تقاضای نفت و گاز و جایگاه ژئواستراتژیک ایران
Title : Global Outlook For Oil And Gas Supply And Demand And Iran's Geostrategic Position
مشخصات نشریه : پژوهش های روابط بین الملل / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، اکبر صادقی ،
66 ) عنوان : هستی شناسی‌مفهوم‌آنارشی‌ در‌نظریات‌ خردگرا‌ و‌تأمل گرا در‌ روابط‌ بین الملل
Title : Ontology, The Concept Of Anarchy In Rationalist And Contemplative Theories In International Relations
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / The Journal of Foreign Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1396
نویسندگان : لیلا مروتی ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
67 ) عنوان : بررسی کنش گفتاری امنیتی کردن انقلاب اسلامی توسط روسای جمهور امریکا
Title : A Study Of The Verbal Action Of Securing The Islamic Revolution By American Presidents
مشخصات نشریه : رهیافت انقلاب اسلامی / The approach of the Islamic Revolution /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1396
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، نیما رضایی ،
68 ) عنوان : بررسی توفیق یا عدم توفیق در مدل جامعه شناسی تاریخی تحلیل سیاست خارجی
Title : Examining The Success Or Failure In The Historical Sociological Model Of Foreign Policy Analysis
مشخصات نشریه : رهیافت‌های سیاسی و بین المللی / Political and international approaches /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1396
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، رضا ذبیحی ،
69 ) عنوان : ارزیابی تاثیرات کنش های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایزان
Title : Assessing The Effects Of Diaspora Actions On The Foreign Policy Of The Islamic Republic Of Izan
مشخصات نشریه : پژوهشنامه علوم سیاسی / پژوهشنامه علوم سیاسی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1396
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، سمیه بهرامی ،
70 ) عنوان : مدل تحلیل نظری رابطه نظام منطقه ای و سیاست خارجی
Title : Theoretical Analysis Model Of The Relationship Between Regional System And Foreign Policy
مشخصات نشریه : ژئوپولوتیک / 0 /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1396
نویسندگان : حسین سلیمی ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، نجمه پوراسماعیلی ،
71 ) عنوان : دیپلماسی هند در قبال سازمان تجارت جهانی
Title : India's Diplomacy With The Wto
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات بین المللی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1396
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، محمد حسین منادی زاده ،
72 ) عنوان : دیپلماسی نومحافظه کاران کنگره آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران )2016 ـ 2009
Title : The Neoconservative Diplomacy Of The Us Congress Towards The Islamic Republic Of Iran (2009-2006)
مشخصات نشریه : پژوهش های سیاسی جهان اسلام / Quarterly Journal of Political Research in Islamic World /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1396
نویسندگان : مصطفی دلاورپور ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
73 ) عنوان : الگوی تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه های آیت الله خامنه ای
Title : The Decision-making Model Of The Foreign Policy Of The Islamic Republic Of Iran In The Thoughts Of Ayatollah Khamenei
مشخصات نشریه : رهیافت انقلاب اسلامی / رهیافت انقلاب اسلامی /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1396
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، علی مرتضوی شریف ،
74 ) عنوان : کاستی ها و راهکارهای توانمندسازی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران
Title : Shortcomings And Strategies For Empowering Parliamentary Diplomacy In The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : مرتضی دلاورپور اقدم ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
75 ) عنوان : دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی
Title : Economic Diplomacy Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز / ‍Central Asia and The Caucasus Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مرتضی دامن پاک ،
76 ) عنوان : انقلاب اسلامی و صورتبندی های قدرت در نظام بین الملل
Title : The Islamic Revolution And Formations Of Power In The International System
مشخصات نشریه : مطالعات انقلاب اسلامی / مطالعات انقلاب اسلامی /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1395
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، علیرضا اسماعیلی مازگر ،
77 ) عنوان : تهدید غرب، برداشت روسیه و بحران اوکراین
Title : The Threat Of The West, The Perception Of Russia And The Crisis In Ukraine
مشخصات نشریه : روابط خارجی / Foreign Relations /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1395
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، منوچهر مرادی ،
78 ) عنوان : روند امنیتی سازی فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران توسط لابی اسرائیل در آمریکا از منظر مکتب کپنهاک
Title : The Process Of Securing The Nuclear Activity Of The Islamic Republic Of Iran By The Israeli Lobby In The United States From The Perspective Of The Copenhagen School
مشخصات نشریه : پژوهش های راهبردی سیاست / Strategic Research of Politics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1395
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، محمدعلی علوی ،
79 ) عنوان :
Title : Neo-classical Realism In International Relations
مشخصات نشریه : Asian Social Science / /
تاریخ چاپ : 31 / 02 / 1395
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
80 ) عنوان : تحلیل گفتمانی سیاست هسته ای دولت احمدی نژاد از هژمونی تا افول
Title : Discourse Analysis Of Ahmadinejad's Nuclear Policy From Hegemony To Decline
مشخصات نشریه : پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل / The Iranian Research letter of International Politics /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1394
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مهدی عطایی ،
81 ) عنوان : بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1376-1392)
Title : Investigation Of Islamic Republic Of Iran Foreign Policy (1997-2013)
مشخصات نشریه : Asian Social Science / /
تاریخ چاپ : 9 / 9 / 1394
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
82 ) عنوان :
Title : Neo-classical Realism In International Relations
مشخصات نشریه : / Asian social Science /
تاریخ چاپ : 9 / 9 / 1394
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
83 ) عنوان :
Title : DESIGN A MODEL FOR EXPLANATION OF PROFESSIONAL ETHICAL BEHAVIORS
مشخصات نشریه : TRENDS IN LIFE SCIENCES / /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1394
نویسندگان : Masoome Moghimi ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، حمید رحیمیان ، Abbas Abbas pour ، حسن ملکی ،
84 ) عنوان : معادله ساختاری دیپلماسی فرهنگی مطلوب در افزایش قدرت نرم ج ا ایران
Title : Structural Equation Of Desirable Cultural Diplomacy In Increasing Iran's Soft Power
مشخصات نشریه : مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1394
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، محمدحسین رستگار یزدی ،
85 ) عنوان : تبیین تطبیقی الگوی روابط خارجی ایران در دولت بازرگان و هاشمی رفسنجانی
Title : A Comparative Explanation Of Iran's Foreign Relations Model In The Government Of Bazargan And Hashemi Rafsanjani
مشخصات نشریه : سیاست جهانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، محمد یوسفی جویباری ،
86 ) عنوان : مولفه های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
Title : Key Components Of Cultural Diplomacy Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : رهیافت انقلاب اسلامی / The approach of the Islamic Revolution /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1394
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، محمدباقر خرمشاد ،
87 ) عنوان : سیاست خارجی ایران در آمریکای لاتین با تاکید بر کشورهای آلبا و امنیت جمهوری اسلامی ایران(1392-1384
Title : Iran's Foreign Policy In Latin America With Emphasis On The Alba Countries And The Security Of The Islamic Republic Of Iran (2005-2016)
مشخصات نشریه : آفاق امنیت / Security horizons /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، غلامعلی زوارزاده ،
88 ) عنوان : جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم
Title : The Place Of Economic Diplomacy In The Foreign Policy Of The 11th Government
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1394
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
89 ) عنوان : بررسی نگرش های موجود در دو جامعه ایران و آمریکا در باره موضوع هسته ای
Title : Examining The Attitudes Of The Two Societies In Iran And The United States On The Nuclear Issue
مشخصات نشریه : تحقیقات سیاسی بین المللی / International Political Research /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1394
نویسندگان : جلیل بیات ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
90 ) عنوان : آمریکا و روابط جمهوری اسلامی ایران-فراسیون روسیه
Title : The United States And The Relations Between The Islamic Republic Of Iran And The Russian Federation
مشخصات نشریه : مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز / مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1394
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
91 ) عنوان : درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر؛ جرم و مجازات در کره شمالی
Title : An Introduction To Totalitarian Criminal Policy; Crime And Punishment In North Korea
مشخصات نشریه : مطالعات پیشگیری از جرم / Grime Prevention Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 2 / 12 / 1393
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
92 ) عنوان : درآمدی بر آسیب شناسی سیاستگذاری جنایی ناظر به پیشگیری از...
Title : An Introduction To The Pathology Of Criminal Policy Aimed At Preventing ...
مشخصات نشریه : آموزه های حقوق کیفری / Criminal Law Doctrines /
تاریخ چاپ : 2 / 12 / 1393
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
93 ) عنوان :
Title : Societal Sour...
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1393
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
94 ) عنوان : تاثیر تحولات عراق بر امنیت ملی ایران
Title : The Impact Of Iraqi Developments On Iran's National Security
مشخصات نشریه : علوم سیاسی / Political Science /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1393
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
95 ) عنوان :
Title : The Societal Sources Of Iranian Foreign Policy
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1393
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
96 ) عنوان :
Title : Foreign Policy Requirements For National Development In Irans 20-Year View
مشخصات نشریه : The Iranian Journal of International Affaiirs / The Iranian Journal of International Affaiirs /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1393
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
97 ) عنوان : جنگ نامتقارن لبنان و امنیت ملی اسرائیل
Title : Lebanons Asymmetric Warfare And Israels National Security
مشخصات نشریه : مجله ایرانی امور بین الملل / The Iranian Journal of International Affaiirs /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1393
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
98 ) عنوان : نظامیان و گذر به دموکراسی در کشورهای عرب: مطالعه موردی نقش نظامیان در تحولات سیاسی-اجتماعی مصر (2015-2011)
Title : The Military And The Transition To Democracy In The Arab World: A Case Study Of The Role Of The Military In Egypt's Socio-political Developments (2015-2011)
مشخصات نشریه : پژوهش های روابط بین الملل / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
99 ) عنوان : تحلیل قدرت نرم بریتانیا
Title : British Soft Power Analysis
مشخصات نشریه : مطالعات قدرت نرم / Soft power Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مهدی ذوالفقاری ،
100 ) عنوان : بررسی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در قبال بلاروس از منظر هنجارگرایی
Title : Examining The Eu's Foreign Policy Towards Belarus From A Normative Perspective
مشخصات نشریه : مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز / ‍Central Asia and The Caucasus Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
101 ) عنوان : شناسایی عوامل کلیدی جنگ داخلی در خاورمیانه عربی با استفاده از روش دلفی فازی
Title : Identifying The Key Factors Of The Civil War In The Arab Middle East Using The Fuzzy Delphi Method
مشخصات نشریه : آفاق امنیت / Security horizons /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، علی بغیری ،
102 ) عنوان : ابعاد معنایی و نهادی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
Title : Semantic And Institutional Dimensions Of Decision Making In The Foreign Policy Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهش سیاست نظری / پژوهش سیاست نظری /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
103 ) عنوان : تاثیر بیداری اسلامی بر موفقت آمریکا در خاورمیانه
Title : The Impact Of The Islamic Awakening On American Success In The Middle East
مشخصات نشریه : مطالعات انقلاب اسلامی / Journal of Islamic Revolution Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1393
نویسندگان : سید مهدی طاهری ، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
104 ) عنوان : رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی
Title : Protective Behaviors And Human Security
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / The Journal of Foreign Policy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1393
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
105 ) عنوان : گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
Title : The Discourse Of Moderation In The Foreign Policy Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1393
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
106 ) عنوان : گفتمان هسته ای دولت یازدهم
Title : The Nuclear Discourse Of The Eleventh Government
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1393
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مهدی عطایی ،
107 ) عنوان : سیر تحول مطالعات نظری روابط بین الملل در ایران
Title : The Evolution Of Theoretical Studies Of International Relations In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های سیاست اسلامی / Islamic Politics Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1392
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مقداد قنبری مزیدی قنبری ،
108 ) عنوان : مقایسه رهبری در انقلاب اسلامی ایران و مصر
مشخصات نشریه : رهیافت انقلاب اسلامی / The approach of the Islamic Revolution /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1392
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
109 ) عنوان : تأثیر ژئوپلیتیک کردستان عراق بر سیاست خارجی آمریکا در عراق
Title : The Geopolitical Impact Of Iraqi Kurdistan On Us Foreign Policy In Iraq
مشخصات نشریه : تحقیقات سیاسی بین المللی / International Political Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1392
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
110 ) عنوان : سیاست جدید رژیم صهیونیستی در قبال بحران سوریه
Title : The New Policy Of The Zionist Regime In Response To The Syrian Crisis
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات فلسطین / Journal of Palestinian Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1392
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
111 ) عنوان : سطوح و انواع دیپلماسی عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی
Title : Levels And Types Of Public Diplomacy In Imam Khomeini's Political Thought
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انقلاب اسلامی / Journal of the Islamic Revolution /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1392
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، علی سروش ،
112 ) عنوان : تحلیل راهبردی تحقق آرمان فلسطین در پرتو بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا
Title : Strategic Analysis Of The Realization Of The Palestinian Cause In The Light Of The Islamic Awakening In The Middle East And North Africa
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام / Quarterly Journal of Islamic World Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1392
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
113 ) عنوان : راهبرد ایالات متحده آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران
Title : Us Strategy On Iran's Nuclear Program
مشخصات نشریه : امنیت پژوهی / Security research /
تاریخ چاپ : 15 / 1 / 1392
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
114 ) عنوان : روش و نظریه در مطالعات امنیتی کردن
Title : Methods And Theory In Security Studies
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 21 / 11 / 1391
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
115 ) عنوان : انقلاب اسلامی ایران و عدم مطلوبیت نظم بین المللی موجود
مشخصات نشریه : مطالعات انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 11 / 11 / 1391
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
116 ) عنوان : نظریه و روش در مطالعات امنیتی کردن
Title : Theory And Method In Security Studies
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1391
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
117 ) عنوان : انقلاب اسلامی و عدم مطلوبیت نظم بین المللی موجور
Title : The Islamic Revolution And The Desirability Of The Current International Order
مشخصات نشریه : مطالعات انقلاب اسلامی / مطالعات انقلاب اسلامی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1391
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، رضا ذبیحی ،
118 ) عنوان : تاثیر هویت اسلامی-انقلابی بر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای (دوره خاتمی و احمدی نژاد)
Title : The Impact Of Islamic-revolutionary Identity On The Foreign Policy Behavior Of The Islamic Republic Of Iran On The Nuclear Issue (khatami And Ahmadinejad Period)
مشخصات نشریه : علوم سیاسی / علوم سیاسی /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1391
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
119 ) عنوان : دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
Title : Economic Diplomacy Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مختار صالحی ،
120 ) عنوان : امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی اصول گرایی
Title : Ontological Security In The Foreign Policy Of Fundamentalism
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / مطالعات راهبردی ورزش و جوانان /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، وحید نوری ،
121 ) عنوان : تحلیلی پیشانظری از الگوی جامعه مقاوم
Title : A Foresight Analysis Of The Pattern Of A Resilient Society
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انقلاب اسلامی / Journal of the Islamic Revolution /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، حسین آجرلو ،
122 ) عنوان : علل و عوامل بیداری اسلامی در خاورمیانه
Title : Causes And Factors Of Islamic Awakening In The Middle East
مشخصات نشریه : سیاست دفاعی / Defense policy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، سجاد محسنی ،
123 ) عنوان : تحلیلی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس
Title : An Analysis Of The Interactions Between The Islamic Republic Of Iran And The Persian Gulf Cooperation Council
مشخصات نشریه : پژوهش های روابط بین الملل / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، وحید نوری ،
124 ) عنوان : سیاست های آتلانتیکی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و ساکوزی
Title : French Atlantic Policies During The Presidencies Of Chirac And Saccosy
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1391
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
125 ) عنوان : دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی
Title : Public Diplomacy Of The Islamic Republic Of Iran In The Era Of Fundamentalism
مشخصات نشریه : روابط خارجی / Foreign Relations /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1391
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
126 ) عنوان : رابطه ثبات سیاسی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
Title : The Relationship Between Political Stability And Political Development In The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : رهیافت انقلاب اسلامی / The approach of the Islamic Revolution /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، فیروزه رادفر ،
127 ) عنوان : دیپلماسی عمومی ایران در دوران اصولگرایی
Title : Iranian Public Diplomacy In The Era Of Fundamentalism
مشخصات نشریه : روابط خارجی / Foreign Relations /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، علیرضا فیروزی ،
128 ) عنوان : الگوی نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل
Title : The Model Of World Order In The Islamic Theory Of International Relations
مشخصات نشریه : پژوهش های روابط بین الملل / پژوهش های روابط بین الملل /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1391
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
129 ) عنوان : بیداری اسلامی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
Title : Islamic Awakening And National Security Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : مطالعات انقلاب اسلامی / Journal of Islamic Revolution Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1391
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مهدی فرازی ،
130 ) عنوان : انگاره های بین الاذهانی، اعتماد سیاسی و خاتمه جنگ
Title : Intersubjective Ideas, Political Trust And The End Of The War
مشخصات نشریه : رهیافت های سیاسی و بین المللی / رهیافت های سیاسی و بین المللی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1390
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
131 ) عنوان : موانع و فرصتهای گسترش نقش چین در خاورمیانه
Title : Obstacles And Opportunities To Expand China's Role In The Middle East
مشخصات نشریه : پژوهش علوم سیاسی / Political Science Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1390
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، مهدی فرازی ،
132 ) عنوان : شاخصه های راهبرد امنیتی انرژی روسیه
Title : Characteristics Of Russia's Energy Security Strategy
مشخصات نشریه : آفاق امنیت / Security horizons /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1390
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، سید رحمان موسوی ،
133 ) عنوان : فناوری های قدرت در جنگ نرم
Title : Power Technologies In Soft Warfare
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1390
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
134 ) عنوان : نظریه اسلامی سیاست خارجی
Title : Islamic Theory Of Foreign Policy
مشخصات نشریه : روابط خارجی / Foreign Relations /
تاریخ چاپ : 26 / 11 / 1389
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
135 ) عنوان : دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه
Title : Cultural Diplomacy Of The Islamic Republic Of Iran In The Middle East
مشخصات نشریه : سیاست / POLITICAL QUARTERLY /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1389
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
136 ) عنوان : مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین الملل
Title : Trans-theoretical Foundations Of Islamic Theory Of International Relations
مشخصات نشریه : روابط خارجی / Foreign Relations /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1389
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
137 ) عنوان : چگونگی و چیستی نظریه اسلامی روابط بین الملل
Title : How And What Is The Islamic Theory Of International Relations
مشخصات نشریه : پژوهش علوم سیاسی / /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1389
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
138 ) عنوان : سیاست امنیتی ایران در قفقاز جنوبی
Title : Iran's Security Policy In The South Caucasus
مشخصات نشریه : / Geopolitics Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1389
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
139 ) عنوان : تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر نظریه های روابط بین الملل
Title : The Impact Of The Islamic Revolution Of Iran On Theories Of International Relations
مشخصات نشریه : مطالعات انقلاب اسلامی / Journal of Islamic Revolution Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 1 / 1389
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
140 ) عنوان : تحول در نظریه های منطقه گرایی
Title : Evolution In Theories Of Regionalism
مشخصات نشریه : مطالعات اوراسیای مرکزی / Central Eurasia Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1388
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
141 ) عنوان : الگوی صدور انقلاب در دوران دفاع مقدس
Title : The Pattern Of Exporting The Revolution During The Holy Defense
مشخصات نشریه : رهیافت انقلاب اسلامی / رهیافت انقلاب اسلامی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1388
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، فیروزه رادفر ،
142 ) عنوان : الگوی صدور انقلاب در دولت نهم
Title : The Pattern Of Exporting The Revolution In The Ninth Government
مشخصات نشریه : دانش سیاسی / دانش سیاسی /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1388
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، فیروزه رادفر ،
143 ) عنوان : اخلاق و نظریه پردازی در روابط
Title : Ethics And Theorizing In Relationships
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1388
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
144 ) عنوان : منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
Title : National Resources Of Foreign Policy Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : سیاست / POLITICAL QUARTERLY /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1388
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
145 ) عنوان : گفتمان عدالت در سیاست خارجی ایران
Title : The Discourse Of Justice In Iran's Foreign Policy
مشخصات نشریه : معرفت سیاسی / Political knowledge /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1388
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
146 ) عنوان : ترجمه مقاله: امنیت انسانی
Title : Article Translation: Human Security
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1387
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
147 ) عنوان : دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس
Title : Cultural Diplomacy Of The Islamic Republic In The Persian Gulf Region
مشخصات نشریه : سیاست / POLITICAL QUARTERLY /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1387
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
148 ) عنوان : سیاست خارجی رهایی بخش ، نظریه انتقادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
Title : Liberating Foreign Policy, Critical Theory And Foreign Policy Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1387
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
149 ) عنوان : نظریه انتقادی: چارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی
Title : Critical Theory: A Framework For Foreign Policy Analysis
مشخصات نشریه : پژوهش علوم سیاسی / Political Science Research /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1387
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
150 ) عنوان : ضرورت والزامات منطقه ای گرایی در تحقق برتری منطقه ای ج.ا.ا
Title : Necessity And Requirements Of Regionalism In Achieving Regional Superiority Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : نگرش راهبردی / Strategic attitude /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1386
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
151 ) عنوان : رویکرد اعراب به برنامه هسته ای ایران
Title : Arab Approach To Iran's Nuclear Program
مشخصات نشریه : مطالعات خاورمیانه / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1386
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
152 ) عنوان : گفتمان اصول گرایی عدالت محور در سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد
Title : The Discourse Of Justice-oriented Fundamentalism In The Foreign Policy Of Mr. Ahmadinejad's Government
مشخصات نشریه : دانش سیاسی / political knowledge /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1386
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
153 ) عنوان : جنگ نامتقارن لبنان و امنیت اسرائیل
Title : The Asymmetric War In Lebanon And The Security Of Israel
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / /
تاریخ چاپ : 25 / 1 / 1386
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
154 ) عنوان : تاثیر جنگ لبنان بر راهبرد امنیت ملی اسرائیل
Title : The Impact Of The Lebanon War On Israel's National Security Strategy
مشخصات نشریه : رهیافت‌های سیاسی و بین المللی / Political and international approaches /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1385
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
155 ) عنوان : گفتمان های سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز
مشخصات نشریه : مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1385
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
156 ) عنوان : سیاست خارجی ایران در افغانستان
Title : Iran's Foreign Policy In Afghanistan
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1385
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
157 ) عنوان : سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحران افغانستان
Title : The Foreign Policy Of The Islamic Republic Of Iran In The Afghan Crisis
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1385
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
158 ) عنوان : رهیافت مقایسه ای بول: روشی برای سنجش نظریات روابط بین الملل
Title : Bull's Comparative Approach: A Way To Measure Theories Of International Relations
مشخصات نشریه : پژوهش علوم سیاسی / Political Science Research /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1385
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
159 ) عنوان : موانع ساختاری برتری منطقه ای جمهوری اسلامی ایران
Title : Structural Barriers To Regional Superiority Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : دانشنامه حقوق و سیاست / Encyclopedia of Law and Politics /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1384
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
160 ) عنوان : گفتگوهای هسته ای ایران و اروپا
Title : Iran-europe Nuclear Talks
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1384
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
161 ) عنوان : سیاست خارجی و امنیتی اروپا
Title : European Foreign And Security Policy
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1383
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
162 ) عنوان : اتحادیه اروپا و بحران عراق
Title : The European Union And The Iraq Crisis
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1383
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
163 ) عنوان : سیاسی خارجی و امنیتی مشترک اروپا از منظر نوکارکردگرایی
Title : Common European Foreign And Security Policy From The Perspective Of Neo-functionalism
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1383
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
164 ) عنوان : طرح خاورمیانه بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
Title : Greater Middle East Plan And National Security Of The Islamic Republic Of Iran
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1383
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
165 ) عنوان : الزامات ائتلاف برای صلح
Title : Coalition Requirements For Peace
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1383
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
166 ) عنوان : منطق ژئوپلتیک در سیاست خارجی عراق علل و پی آمدها
مشخصات نشریه : مطالعات خاورمیانه / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1382
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
167 ) عنوان : تحول نظریه های منازعه وهمکاری در روابط بین الملل
Title : Evolution Of Theories Of Conflict And Cooperation In International Relations
مشخصات نشریه : 0 / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1382
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
168 ) عنوان : الگوهای صدور انقلاب در گفتمانهای سیاست خارجی ایران
Title : Patterns Of Exporting The Revolution In Iran's Foreign Policy Discourses
مشخصات نشریه : راهبرد / راهبرد /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1382
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، محمدرضا تاجیک ،
169 ) عنوان : گزینه های سیاست خارجی ایران و عراق
Title : Iran And Iraq Foreign Policy Options
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1381
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
170 ) عنوان : سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: روندها و...
Title : Foreign Policy Of The Islamic Republic Of Iran: Trends And ...
مشخصات نشریه : مطالعات خاورمیانه / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1381
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
171 ) عنوان : رابطه ایران و آمریکا در یک گذر حساس
Title : Iran-us Relationship In A Critical Transition
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 8 / 4 / 1381
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
172 ) عنوان : نقش همکاریهای علمی بین المللی در صلح بین الملل
Title : The Role Of International Scientific Cooperation In International Peace
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 19 / 12 / 1380
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
173 ) عنوان : نظریه نهاد گرایی نئولیبرال و همکاریهای بین المللی
Title : The Theory Of Neoliberal Institutionalism And International Cooperation
مشخصات نشریه : سیاست خارجی / Foreign policy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1377
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،
174 ) عنوان : روابط بین الملل از منظر فرانوگرایی
Title : International Relations From The Perspective Of Transcendentalism
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1377
نویسندگان : سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ،