سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/borjali
نام و نام خانوادگی : احمد برجعلی
دانشکده : روانشناسی و علوم تربیتی گروه آموزشی : روان شناسی بالینی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : روان شناسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02148393202 ایمیل : borjali@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 454 مورد)
1 ) عنوان : توسعه و ارزیابی یک گروه روانی مداخله اصلاح شناختی برای بزرگسالان با اختلال افسردگی اساسی
Title : Development And Evaluation Of A Group Psycho- Cognitive Remediation Intervention For Adults With Major Depressive Disorder
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی بالینی / مطالعات روانشناسی بالینی /
تاریخ چاپ : 17 / 8 / 1402
نویسندگان : یوسف خدابنده لو ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، عبدالله معتمدی ، ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه ،
2 ) عنوان : ارزیابی نسخه ایرانی مقیاس ترس از گناه برای اختلال وسواس فکری- عملی: ویژگی های روانسنجی و ساختار عاملی
Title : Psychometric Evaluation And Factor Analysis Of The Iranian Version Of The Fear Of Guilt Scale (fogs) For Obsessive-compulsive Disorder (ocd)
مشخصات نشریه : مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت / روانشناسي و روان پزشكي شناخت /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1402
نویسندگان : نگین پاست ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، فرامرز سهرابی اسمرود ، بیلن پاسکال ورا ،
3 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی رشد پس از ضربه (PTG) و اثربخشی آن بر تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به سرطان خون
Title : Design And Validation Of An Educational Program Based On The Post-traumatic Growth Model (ptg) And Its Effectiveness On The Resilience And Psychological Well-being Of Patients With Leukemia
مشخصات نشریه : روانشناسی فرهنگی / روانشناسی فرهنگی /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1402
نویسندگان : نشمیل رضایی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ،
4 ) عنوان : پیش بینی تاب آوری در پرستاران براساس اضطراب کرونا و انعطاف پذیری شناختی
Title : Predicting Resilience In Nurses Based On Corona Anxiety And Cognitive Flexibility
مشخصات نشریه : رویش روانشناسی / Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal /
تاریخ چاپ : 23 / 5 / 1402
نویسندگان : مهین ویسمرادی ، احمد برجعلی ، زهره رافضی ،
5 ) عنوان : اثر اجتناب توجه، تمرکز توجه و ذهن اگاهی بر تناوب شنیدن صدا و پریشانی های مرتبط در بیماران اسکیزوفرنی: یک کارازمانیی بالینی تصادفی
Title : The Effect Of Attentional Avoidance, Attentional Focusing, And Mindfulness On The Frequency Of Voice-hearing And Associated Distress In People With Schizophrenia: A Randomized Controlled Trial
مشخصات نشریه : مجله ایرانی روانپزشکی / Iranian Journal of Psychiatry /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1402
نویسندگان : مرتضی مدنی ، فریده حسین ثابت ، احمد برجعلی ،
6 ) عنوان : مقایسه ویژگی های شخصیتی و حافظه رویدادی در بین افراد دارای رشد پس از ضربه و مبتلایان به اختلال استرس پس از ضربه
Title : Comparison Of Personality Characteristics And Autobiographical Memory Among Individuals With Post-traumatic Growth And Those Suffering From Post-traumatic Stress Disorder
مشخصات نشریه : فصلنامه روان شناسی شناختی / روانشناسی شناختی /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1402
نویسندگان : مسیح جانی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ،
7 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی الگوی رضایت زناشویی درپاندمی ها و ارزیابی اثر بخشی آن بر بهزیستی روان شناختی در دوره کرونا
Title : Developing And Validating The Model Of Marital Satisfaction In Pandemics And Evaluating Its Effectiveness On Psychological Well-being During The Coronavirus Pandemic
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / Journal of Counseling Research /
تاریخ چاپ : 9 / 3 / 1402
نویسندگان : اکرم مطهری نسب ، کیومرث فرح بخش ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
8 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی الگوی رضایت زناشویی درپاندمی‌ها و ارزیابی اثر بخشی آن بر بهزیستی روان‌شناختی در دوره کرونا
Title : Developing And Validating The Model Of Marital Satisfaction In Pandemics And Evaluating Its Effectiveness On Psychological Well-being During The Coronavirus Pandemic.
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / Journal of Counseling Research /
تاریخ چاپ : 2 / 3 / 1402
نویسندگان : اکرم مطهری نسب ، کیومرث فرح بخش ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
9 ) عنوان : پیش‌بینی کیفیت زندگی پرستاران بر اساس اضطراب کرونا و انعطاف‌پذیری شناختی
Title : Predicting Nurses' Quality Of Life Based On Coronavirus-induced Anxiety And Cognitive Flexibility
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی و شخصیت / Clinical Psychology and Personality /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1402
نویسندگان : مهین ویسمرادی ، احمد برجعلی ، زهره رافضی ،
10 ) عنوان : استاندارد سازی نسخه فارسی پرسشنامه پشتکار: سنجش روایی و پایایی
Title : Standardization Of Persian Version Of Persistence Questionnaire: Validity And Reliability Assessment
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان / /
تاریخ چاپ : 17 / 2 / 1402
نویسندگان : سیدعلی سهیل میرصادقی ، احمد برجعلی ، میثم صادقی ،
11 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی شادکامی نوجوانان ایرانی
Title : Designing And Validation Of The Happiness Training Package For Iranian Teenagers
مشخصات نشریه : جمعیت / population  /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1402
نویسندگان : عباس قائدیرحمت ، احمد برجعلی ، عبدالله معتمدی ، ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه ، علی دلاور ،
12 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی رشد پس از ضربه و اثربخشی آن بر انعطاف‌پذیری شناختی بیماران مبتلا به سرطان خون
Title : Design And Validation Of An Educational Program Based On The Posttraumatic Growth Model And Its Effectiveness In The Cognitive Flexibility Of Leukemia Patients
مشخصات نشریه : روانشناسی و روان پزشکی شناخت / shenakht Journal of Psychology and Psychiatry /
تاریخ چاپ : 5 / 2 / 1402
نویسندگان : نشمیل رضایی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ،
13 ) عنوان : طراحی و اعتباریابی برنامه درمانی مبتنی بر رویکرد سیستم‌های خانواده درونی (IFS) و اثربخشی آن بر اعتیاد به اینترنت
Title : Design And Validation Of A Therapy Program Based On The Internal Family Systems Model And Its Efficacy On Internet Addiction.
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 2 / 2 / 1402
نویسندگان : محمد مهرادصدر ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، علی دلاور ،
14 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی شادکامی نوجوانان ایرانی
Title : F
مشخصات نشریه : جمعیت / population  /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1402
نویسندگان : عباس قائید رحمت ، احمد برجعلی ، عبدالله معتمدی ، ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه ، علی دلاور ،
15 ) عنوان : الگوی خود-دیگری در بستر روایت زندگی زنان با رگه اختلال شخصیت مرزی: یک مطالعه کیفی
Title : Self-other Model In The Context Of Life Narratives Of Women With Trait Of Borderline Personality Disorder: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1402
نویسندگان : اکرم آهنگی ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، محمد عسگری ،
16 ) عنوان : امکان سنجی و مقبولیت CBT+CRT گروهی برای بزرگسالان مبتلا به اختلالات افسردگی اساسی در جامعه ایرانی: مطالعه تک گروهی
Title : Feasibility And Acceptability Of Group Cbt+crt For Adults With Major Depressive Disorders In An Iranian Community: A Single Group Study
مشخصات نشریه : ... / Research Square /
تاریخ چاپ : 26 / 12 / 1401
نویسندگان : یوسف خدابنده لو ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه ، عبدالله معتمدی ،
17 ) عنوان : آموزش الگوی فرزندپروری قرآنی به مادران و بررسی تأثیر آن بر خودآگاهی دانش‌آموزان دبستانی قائمشهر در سال 1399-1400
Title : Investigating The Effectiveness Of Quranic Parenting Style On Self-awareness Of Primary School Students In Ghaemshahr In 2020-21
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1401
نویسندگان : عبدالله معتمدی ، احمد برجعلی ، سعید بهشتی ، جلیل یونسی بروجنی ، محمد آریانا ،
18 ) عنوان : بررسی اثربخشی برنامهٔ فراتشخیصی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر میزان افکار منفی تکراری و اختلالات افسردگی، اضطراب و وسواس فکری-عملی
Title : Determining The Effectiveness Of Transdiagnostic Protocol Based On Acceptance And Commitment On Repetitive Negative Thinking, Depression, Anxiety, And Obsessive-compulsive Symptoms
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1401
نویسندگان : فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، حسین اسکندری ، علی رضا زینتی افخم ،
19 ) عنوان : نقش میانجی هوش هیجانی در تبیین روابط علی بین نظریه ذهن و انعطاف‌پذیری شناختی با رگه‌های اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان
Title : The Mediating Role Of Emotional Intelligence In Explaining The Causal Relations Between Theory Of Mind And Cognitive Flexibility With Borderline Personality Disorder Traits In Adolescents
مشخصات نشریه : روش ها و مدل های روانشناختی / Journal of Psychological Models and Methods /
تاریخ چاپ : 24 / 11 / 1401
نویسندگان : محدثه سادات فاطمی نیا ، فریبا حسنی ، احمد برجعلی ، فاطمه گلشنی ،
20 ) عنوان : مدل یابی پيش بينی رفتار خوردن براساس اضطراب با ميانجيگری عزت نفس در دختران نوجوان
Title : Finding A Model To Predict Anxiety-based Eating Behaviors With Self-esteem Interventions In Adolescent Girls
مشخصات نشریه : تعلیم و تربیت / Journal of Education /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1401
نویسندگان : صدیقه قلندری ، احمد برجعلی ، فریبرز باقری ،
21 ) عنوان : الگوی خود در زنان با رگه اختلال شخصیت مرزی در بستر روایت زندگی آن‌ها: یک مطالعه کیفی
Title : The Pattern Of Self In Women With Borderline Personality Disorder In The Context Of Their Life Narratives: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : روانشناسی و روان پزشکی شناخت / /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1401
نویسندگان : اکرم آهنگی ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، محمد عسگری ،
22 ) عنوان : تدوین الگوی شادجانی مبتنی بر دیدگاه موالنا
Title : Development Of "shadjani" Model Based On Rumi's Perspective
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / فرهنگ مشاوره و روان درمانی /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1401
نویسندگان : سیده مریم فرشادان ، معصومه اسمعیلی ، احمد برجعلی ،
23 ) عنوان : اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش موفق بر افزایش توانایی بصری - فضایی و سرعت پردازش اطلاعات دانش آموزان پسر
Title : The Effectiveness Of Successful Intelligence Components Education On Increasing Visual-spatial Ability And Information Processing Speed Of Male Students
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / /
تاریخ چاپ : 11 / 11 / 1401
نویسندگان : پیمان کامکار ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
24 ) عنوان : بررسی اثربخشی برنامهٔ فراتشخیصی مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر میزان افکار منفی تکراری و اختلالات افسردگی، اضطراب و وسواس فکری-عملی
Title : Determining The Effectiveness Of Transdiagnostic Protocol Based On Acceptance And Commitment On Repetitive Negative Thinking, Depression, Anxiety, And Obsessive-compulsive Symptoms
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 11 / 11 / 1401
نویسندگان : فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، حسین اسکندری ، علی رضا زینتی افخم ،
25 ) عنوان : ابعاد رضایت زناشویی در ایام کرونا: یک مطالعه کیفی
Title : Dimensions Of Marital Satisfaction In The Days Of Corona: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : نشریه خانواده درمانی کاربردی / Journal of Applied Family Therapy /
تاریخ چاپ : 4 / 11 / 1401
نویسندگان : اکرم مطهری نسب ، کیومرث فرح بخش ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
26 ) عنوان : بررسی اثربخشی آموزش روانی-شناختی مبتنی‌بر ادراک زمان بر اهما‌ل‌کاری دانشجویان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی
Title : The Effectiveness Of Psycho-cognitive Training Based On Time Perception On The Procrastination Of Students With Attention-deficit/hyperactivity Disorder
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1401
نویسندگان : مهدیه عزیزی ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، نورعلی فرخی ،
27 ) عنوان : بررسی اثربخشی آموزش روانی-شناختی مبتنی‌بر ادراک زمان بر اهما‌ل‌کاری دانشجویان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی
Title : The Effectiveness Of Psycho-cognitive Training Based On Time Perception On The Procrastination Of Students With Attention-deficit/hyperactivity Disorder
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 13 / 10 / 1401
نویسندگان : مهدیه عزیزی ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، نورعلی فرخی ،
28 ) عنوان : ابعاد رضایت زناشویی در ایام کرونا: یک مطالعه کیفی
Title : Dimensions Of Marital Satisfaction In The Days Of Corona: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : خانواده درمانی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 4 / 10 / 1401
نویسندگان : اکرم مطهری نسب ، کیومرث فرح بخش ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
29 ) عنوان : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی کلونینجر در وابستگان به مواد مخدر در فرهنگ‌های مختلف
Title : Comparison Of Cloninger's Personality Traits In Drug Addicts In Different Cultures
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 3 / 10 / 1401
نویسندگان : داود نمازی ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، فرامرز سهرابی اسمرود ، یحیی مهاجر ،
30 ) عنوان : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی کلونینجر در وابستگان به مواد مخدر در فرهنگ‌های مختلف
Title : Comparison Of Cloninger's Personality Traits In Drug Addicts In Different Cultures
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : داوود نمازی ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، فرامرز سهرابی اسمرود ، یحیی مهاجر ،
31 ) عنوان : Development, validation, and evaluation of a group CBT+CRT-based manual for adults with major depressive disorder
Title : Development, Validation, And Evaluation Of A Group Cbt+crt-based Manual For Adults With Major Depressive Disorder
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی بالینی / Clinical Psychology Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : یوسف خدابنده لو ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ،
32 ) عنوان : نقش میانجی آسیب های دوران کودکی در ارتباط سرشت عاطفی-هیجانی با رفتارهای خودآسیب رسان
Title : The Mediating Role Of Childhood Trauma In The Relationship Between Affective And Emotional Temperament And Self-harm Behaviors
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی-پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / سبك زندگي اسلامي با محوريت سلامت /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : سونه قناعت ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، نورعلی فرخی ، مهدی خانجانی ،
33 ) عنوان : نقش میانجی آسیب های دوران کودکی در ارتباط سرشت عاطفی-هیجانی با رفتارهای خودآسیب رسان
Title : The Mediating Role Of Childhood Trauma In The Relationship Between Affective And Emotional Temperament And Self-harm Behaviors
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / /
تاریخ چاپ : 14 / 8 / 1401
نویسندگان : سونه قناعت باجگیرانی ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، نورعلی فرخی ، مهدی خانجانی ،
34 ) عنوان : روایی و پایایی نمرات بدست آمده از مدل نظریه سوال پاسخ ترستونی در آزمون های گزینه- بایست
Title : Comparison Of Validity, Accuracy, And Reliability Of The Scores Obtained From Thurstonian Item Response Theory In Forced-choice Scales
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / Educational Measurement /
تاریخ چاپ : 12 / 8 / 1401
نویسندگان : علی طیرانی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، نورعلی فرخی ، احمد برجعلی ،
35 ) عنوان : اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تصویربدنی و عز ت نفس زنان 35 - 19 سال مبتلا به بدریخت انگار ی
Title : The Effectiveness Of Mindfulness-based Cognitive Therapy (mbct) On Body Image And Self-esteem Of 19-35 Aged Women With Body Dysmorphic Disorder
مشخصات نشریه : فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران / /
تاریخ چاپ : 31 / 7 / 1401
نویسندگان : سولماز باقری ، احمد برجعلی ، فریده حسین ثابت ،
36 ) عنوان : روایی و پایایی نمرات بدست آمده از مدل نظریه سوال پاسخ ترستونی در آزمون های گزینه- بایست
Title : Comparison Of Validity, Accuracy, And Reliability Of The Scores Obtained From Thurstonian Item Response Theory In Forced-choice Scales
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / Educational Measurement /
تاریخ چاپ : 13 / 7 / 1401
نویسندگان : علی طیرانی راد ، محمدرضا فلسفی نژاد ، نورعلی فرخی ، احمد برجعلی ،
37 ) عنوان : ارائه مدل ساختارى پيش بينى تاب آورى بر اساس تيپ هاى شخصيتى اينياگرام با ميانجيگرى ساختار انگيزشى انطباقى در دانشجويان
Title : Presenting A Structural Model Of Predicting Resilience Based On Enneagram Personality Types With The Mediation Of Adaptive Motivational Structure In Students
مشخصات نشریه : مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / Islamic Lifestyle Centered on Health /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1401
نویسندگان : زهرا عبدی خان ، احمد برجعلی ، محمدرضا بلیاد ، خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، مریم مشایخ ،
38 ) عنوان : نقش پول در تصمیم گیری های روزمره زندگی: بررسی اثربخشی راه انداز پول بر ابعاد تصمیم گیری با پیامدهای نامعین
Title : A
مشخصات نشریه : روانشناسی و روان پزشکی شناخت / /
تاریخ چاپ : 2 / 7 / 1401
نویسندگان : سپهر هاشمیان ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، زهره رافضی ، محمد عسگری ،
39 ) عنوان : نقش پول در تصمیم‌گیری‌های روزمره زندگی: بررسی اثر راه‌انداز پول بر ابعاد تصمیم‌گیری با پیامدهای نامعین
Title : The Role Of Money In Everyday Life Decisions: Investigating The Effect Of Priming Money On Decision-making Aspects With Uncertain Consequences
مشخصات نشریه : روانشناسی و روان پزشکی شناخت / /
تاریخ چاپ : 2 / 7 / 1401
نویسندگان : سیدسپهر هاشمیان ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، زهره رافضی ، محمد عسگری ،
40 ) عنوان : تحلیل کیفی اثر تفاوت های زبانی و قومیتی در اعضای تیم ملی فوتسال بانوان در ضعف انسجام تیمی
Title : Qualitative Analysis Of The Effect Of Linguistic And Ethnic Differences In Members Of The Women's National Futsal Team On Weak Team Cohesion
مشخصات نشریه : نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران / Iranian Journal of Political Sociology /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : نفیسه اسلامیان ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، محمد عسگری ، مهدی خانجانی ،
41 ) عنوان : پیکربندی و اعتباریابی الگوی روانی اجتماعی هویت نوجوانان پسر ایرانی: یک مطالعه روایتی
Title : The Configuration And Validation Of Psychosocial Model Of Identity Of Iranian Male Adolescents: A Narrative Study
مشخصات نشریه : پژوهشهای روانشناسی اجتماعی / Social Psychology Research /
تاریخ چاپ : 25 / 6 / 1401
نویسندگان : یوسف جلالی ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، محمد عسگری ،
42 ) عنوان : Network modeling of major depressive disorder symptoms in adult women
Title : Network Modeling Of Major Depressive Disorder Symptoms In Adult Women
مشخصات نشریه : Psychological Medicine / PSYCHOLOGICAL MEDICINE /
تاریخ چاپ : 3 / 6 / 1401
نویسندگان : شیدا مرادی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، علی دلاور ، محمدجواد زالی ، احمد برجعلی ، Steven H.Aggen ، Kenneth S.Kendler ،
43 ) عنوان : پیش‎بینی رضایت جنسی بر‎‎ اساس سبک‎های دلبستگی،سبک‎های هویت و مثلث عشق
Title : Predicting Sexual Satisfaction Based On Attachment Styles, Identity Styles And Love Triangles
مشخصات نشریه : خانواده پژوهی / Family Research /
تاریخ چاپ : 2 / 6 / 1401
نویسندگان : مصطفی حسن اصفهانی ، احمد برجعلی ، مهدی خانجانی ،
44 ) عنوان : تبیین مدل روابط ساختاری گرایش به روابط فرازناشویی براساس ذهنیت طرحواره ای؛ نقش واسطه ای سبک دلبستگی
Title : Explaining The Model Of Structural Relations Of Tendency To Extramarital Relations Based On Schema Mentality; The Mediating Role Of Attachment Style
مشخصات نشریه : مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران / /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1401
نویسندگان : فاطمه نیکویی ، احمد برجعلی ، عبدالله معتمدی ،
45 ) عنوان : تبیین روابط علّی بین انعطاف‌پذیری شناختی و رگه‌های اختلال شخصیت مرزی در دانش‌آموزان: نقش میانجی سبک‌های حل مسئله
Title : Explanation Of Causal Relationships Between Cognitive Flexibility And Borderline Personality Disorder Traits In Students: The Mediating Role Of Problem-solving Styles.
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / /
تاریخ چاپ : 25 / 5 / 1401
نویسندگان : محدثه فاطمی نیا ، فریبا حسنی ، احمد برجعلی ، فاطمه گلشنی ،
46 ) عنوان : تبیین مدل روابط ساختاری گرایش به روابط فرازناشویی براساس ذهنیت طرحواره ای؛ نقش واسطه ای سبک دلبستگی
Title : Explaining The Model Of Structural Relations Of Tendency To Extramarital Relations Based On Schema Mentality; The Mediating Role Of Attachment Style
مشخصات نشریه : مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران / Scientific Journal of Medical Organization of the Islamic Republic of Iran /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1401
نویسندگان : فاطمه نیکوئی ، احمد برجعلی ، عبدالله معتمدی ،
47 ) عنوان : تحلیل کیفی اثر تفاوت های زبانی و قومیتی در اعضای تیم ملی فوتسال بانوان در ضعف انسجام تیمی
Title : Qualitative Analysis Of The Effect Of Linguistic And Ethnic Differences In Members Of The Women's National Futsal Team On Weak Team Cohesion
مشخصات نشریه : جامعه شناسی سیاسی ایران / Political Sociology Research /
تاریخ چاپ : 20 / 4 / 1401
نویسندگان : نفیسه اسلامیان ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، محمد عسگری ، مهدی خانجانی ،
48 ) عنوان : طراحی و اعتباریابی الگوی تعاملات والد- فرزندی مبتنی بر آموزه های قرآنی با تمرکز بر رویکرد سهم گذاری
Title : طراحی و اعتباریابی الگوی تعاملات والد- فرزندی مبتنی بر آموزه های قرآنی با تمرکز بر رویکرد سهم گذاری
مشخصات نشریه : علوم تربیتی از دیدگاه اسلام / Biannual Journal of Islamic Perspective on Educational Science /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1401
نویسندگان : سکینه عسلی طالکوئی ، معصومه اسمعیلی ، احمد برجعلی ، محمد عسگری ،
49 ) عنوان : پیش بینی رضایت جنسی بر اساس سبک هاي دلبستگی، سبک هاي هویت و مثلث عشق
Title : Predicting Sexual Satisfaction Based On Attachment Styles, Identity Styles And Love Triangles
مشخصات نشریه : خانواده پژوهی / Family Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1401
نویسندگان : مصطفی حسن اصفهانی ، احمد برجعلی ، مهدی خانجانی ،
50 ) عنوان : بررسی اثربخشی آموزش خویشتن‌داری جنسی مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی بر تکانشوری، ابراز وجود، خیانت و اعتمادبه‌نفس زنان درگیر در روابط فرازناشویی
Title : Studying The Effectiveness Of Teaching Sexual Abstinence Based On Islamic Teachings On Impulsiveness, Assertiveness, Infidelity, And Self-confidence Of Women Engaging Extramarital Relationships
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1401
نویسندگان : زینب خیرخواه ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، نورعلی فرخی ، عبدالله معتمدی ،
51 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته مداخله روانی حرکتی و اثربخشی آن بر حافظه‌کاری، توجه و علائم اضطراب آشکار در دانش‌آموزان دختر مضطرب
Title : Development And Validation Of A Psychomotor Intervention Program And Its Effects On Working Memory, Attention, And Symptoms Of Overt Anxiety In Anxious Female Students.
مشخصات نشریه : روانشناسی و روان پزشکی شناخت / /
تاریخ چاپ : 7 / 3 / 1401
نویسندگان : زهره نادری ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، علی دلاور ،
52 ) عنوان : بررسی اثربخشی آموزش خویشتن‌داری جنسی مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی بر تکانشوری، ابراز وجود، خیانت و اعتمادبه‌نفس زنان درگیر در روابط فرازناشویی
Title : Studying The Effectiveness Of Teaching Sexual Abstinence Based On Islamic Teachings On Impulsiveness, Assertiveness, Infidelity, And Self-confidence Of Women Engaging Extramarital Relationships
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / Journal of Disability Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1401
نویسندگان : احمد برجعلی ، عبدالله معتمدی ، زینب خیرخواه ، فرامرز سهرابی اسمرود ، نورعلی فرخی ،
53 ) عنوان : فراترکيب عوامل مؤثر بر تصميمگيری اخلاقي بزرگسالان برای شناسایي جایگاه کاربرد اخلاق خلاق
Title : Metaanalysis
مشخصات نشریه : ابتكار و خلاقیت در علوم انسانی / Journal of Innovation and Creativity in Humanities /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1401
نویسندگان : مصطفی رستگارآگاه ، جلیل یونسی بروجنی ، علی دلاور ، پیمان حسنی ابهریان ، احمد برجعلی ،
54 ) عنوان : تحول هویت نوجوانان پسر ایرانی در بستر ضد روایت زندگی: یک پژوهش کیفی
Title : The Development Of Identity Of Iranian Male Adolescents In The Context Of Counter-narrative Of Lives: A Qualitative Research
مشخصات نشریه : روانشناسی تحولی / Journal of Developmental Psychology /
تاریخ چاپ : 30 / 1 / 1401
نویسندگان : یوسف جلالی ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، محمد عسگری ،
55 ) عنوان : مقایسه‌ی رفتارهای خودکشی گرایانه، رفتارهای خودآسیب رسان و ظرفیت شرم و احساس گناه در میان افراد با «صفات چهارگانه تاریک شخصیت» و افراد با «سه‌گانه آسیب‌پذیر شخصیت»؛ یک مطالعه مقطعی
Title : A Comparative Study Of Suicidal And Self-harm Behaviors And The Guilt And Shame Proneness Among Individuals With The "dark Tetrad Personality Traits" And The "vulnerable Dark Triad": A Cross-sectional Study.
مشخصات نشریه : روانشناسی و روان پزشکی شناخت / /
تاریخ چاپ : 7 / 1 / 1401
نویسندگان : کاوه قادری بگه جان ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، مهدی سلیمانی ، ماتیاس زیگلر ،
56 ) عنوان : اثربخشی نمایش درمانی برمیزان اضطراب کودکان کار
Title : The Effectiveness Of Drama Therapy On The Anxiety Of Labor Children
مشخصات نشریه : دستاوردهای روانشناختی / Journal of Psychological Achievements /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : شیما صالحی ، احمد برجعلی ، علی زاده محمدی ،
57 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی بسته روان درمانی سیستمی فردی در تعلیق من افراد مبتلا به افسردگی
Title : Gg
مشخصات نشریه : روانشناسی و روان پزشکی شناخت / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1401
نویسندگان : سمیرا ارم ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، محمد عسگری ،
58 ) عنوان : The Role of Voluntary Function in Predicting Addiction Potential: A Survey on Iranian Red Crescent Societies
Title : The Role Of Voluntary Function In Predicting Addiction Potential: A Survey On Iranian Red Crescent Societies
مشخصات نشریه : international journal of applied behavioral sciences / international journal of applied behavioral sciences /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1400
نویسندگان : پیمان مام شریفی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، پگاه علیمردان صیدی ، احمد برجعلی ، ناهید حسینی نژد ، نازنین اسدی ، نسیبه مجدی ، هانیه روزبهانی ، سارا شعبانیان اول خانسری ، نگار اکبری بجندی ، فاطمه احمدی ، صدیقه مشرف زاده ،
59 ) عنوان : استخراج مدل روانشناختی شکل‌گیری افکار خودکشی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در دانشجویان: یک مطالعه گراندد تئوری
Title : Extracting A Psychological Model For The Formation Of Suicidal Ideation As Social Harm In Students Of University: A Grounded Theory Study
مشخصات نشریه : پژوهشهای روانشناسی اجتماعی / Social Psychology Research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : محمد راضی مرادی ، حسین سلیمی بجستانی ، کیومرث فرح بخش ، محمد عسگری ، احمد برجعلی ،
60 ) عنوان : تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، خواب و شدت درد در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا
Title : Effectiveness Of Acceptance And Commitment Therapy On The Anxiety, Sleep And Severity Of Pain In Patients With Fibromyalgia
مشخصات نشریه : روانشناسی سلامت / QUARTERLY JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : محسن اکبریان ، فاطمه محمدی شیر محله ، احمد برجعلی ، حمیدرضا حسن آبادی ، شهلا ابوالقاسمی ،
61 ) عنوان : مقایسه اثر بخشی روشهای رژیم درمانی و تحریک مستقیم مغزی برکاهش ولع مصرف غذا
Title : Comparison Of The Effectiveness Of Tdcs And Dietary On Reducing Food Craving
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : آزاده مرادزاده فهرجی ، احمد برجعلی ، فریبرز درتاج ، امان الله سلطانی ،
62 ) عنوان : تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پیامدهای روانشناختی اضطراب،شدت درد و خستگی زنان مبتلا به فیبرومیالژیا:مطالعه با اثر انتظار
Title : The Effect Of Acceptance And Commitment Therapy On The Psychological Consequences Of Anxiety, Pain Intensity, And Fatigue In Women With Fibromyalgia: Study With The Effect Of Waiting.
مشخصات نشریه : مجله پزشکی بالینی ابن سینا / /
تاریخ چاپ : 17 / 11 / 1400
نویسندگان : محسن اکبریان ، نرگس سعیدی ، احمد برجعلی ، شهلا ابوالقاسمی ، حمیدرضا حسن آبادی ،
63 ) عنوان : رابطه اضطراب کرونا و نگرانی سلامتی با کیفیت زندگی: نقش میانجی گر تاب آوری در پرستاران
Title : The Relationship Of Corona Anxiety And Health Concern With Quality Of Life: Mediating Role Of Resilience In Nurses
مشخصات نشریه : علوم دانشگاه شهید چمران اهواز / Industrial and organizational psychology studies /
تاریخ چاپ : 23 / 10 / 1400
نویسندگان : کامران مظهری ، احمد برجعلی ، عبدالله معتمدی ،
64 ) عنوان : اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر تن انگاره، سبک دلبستگی و تنظیم هیجان در زنان مبتلا به اختلال خوردن
Title : The Effect Of Cognitive Behavioral Group Therapy On Body Image, Attachment Style And Emotion Regulation In Women With Eating Disorder
مشخصات نشریه : پژوهشهای کاربردی روانشناختی / Journal of applied psychological reaserch /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : صادق رحمتی ، احمد برجعلی ،
65 ) عنوان : هویت نوجوانان پسر ایرانی در بستر کلان روایت زندگی آن ها: یک مطالعه کیفی
Title : The Identity Of Iranian Male Adolescents In The Context Of Master Narrative Of Their Lives: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : روانشناسی و روان پزشکی شناخت / /
تاریخ چاپ : 6 / 9 / 1400
نویسندگان : یوسف جلالی ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، محمد عسگری ،
66 ) عنوان : اثربخشی آموزش شناختی- اجتماعی آدلر بر تعامل مادران و نوجوانان دارای اختلال اضطراب اجتماعی
Title : The Efficacy Of Adler Cognitive-social Education On The Interaction Of Mothers And Adolescents With Social Anxiety Disorder
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1400
نویسندگان : طاهره نجفی فرد ، حمید علی زاده ، احمد برجعلی ، محمد عسگری ،
67 ) عنوان : ارتقای جان راهی به سوی ارتقای شادی(مبتنی بر سبک زندگی اسلامی با تاکید بر مثنوی معنوی مولوی)
Title : ---
مشخصات نشریه : سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت / /
تاریخ چاپ : 9 / 8 / 1400
نویسندگان : سیده مریم فرشادان ، معصومه اسمعیلی ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، حسینعلی قبادی ،
68 ) عنوان : اثربخشی درمان مواجهه‌ای مبتنی بر واقعیت مجازی بر اضطراب سخنرانی در جمع دانشجویان خوابگاهی
Title : The Effectiveness Of Virtual Reality Exposure Therapy On Public Speaking Anxiety In University Dormitory Students
مشخصات نشریه : پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره / Journal of clinical psychology  and counseling research /
تاریخ چاپ : 5 / 8 / 1400
نویسندگان : ابوالفضل خوش نما ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
69 ) عنوان : اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش موفق مبتنی بر نظریه سه وجهی استرنبرگ بر افزایش استدلال سیال و درک کلامی
Title : Investigating The Effectiveness Of Successful Intelligence Components Training Based On Sternberg’s Triarchic Theory On Increasing Fluid Reasoning And Verbal Comprehension
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : پیمان کامکار ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
70 ) عنوان : مقایسه درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خشم در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان
Title : Comparison Of Cognitive-behavioral Therapy And Acceptance And Commitment Therapy On Anger In Women With Postpartum Depression
مشخصات نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار / /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : سعیده صادقی راد ، پریسا پیوندی ، فاطمه محمدی شیرمحله ، مرجان حسین زاده تقوایی ، احمد برجعلی ،
71 ) عنوان : اثربخشی برنامه بازگشت به اجتماع در افزایش آمادگی برای ترخیص و سازگاری پس از ترخیص در بیماران مبتلا به اختلالات طیف اسکیزوفرنیا
Title : The Effectiveness Of Community Re-entry Program (crp) In Increasing Preparedness For Discharge And Post-discharge Coping In Patients With Schizophrenia Spectrum Disorders
مشخصات نشریه : پژوهش توانبخشی در پرستاری / Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : داود عرب قهستانی ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، امید رضائی ، علی دلاور ، عاطفه عباسی ، لادن فتاح مقدم ، محمد خرمی ،
72 ) عنوان : اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش موفق مبتنی بر نظریه سه وجهی استرنبرگ بر افزایش استدلال سیال و درک کلامی
Title : Investigating The Effectiveness Of Successful Intelligence Components Training Based On Sternberg’s Triarchic Theory On Increasing Fluid Reasoning And Verbal Comprehension
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : پیمان کامکار ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
73 ) عنوان : تدوین مدل کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان بهزیستی
Title : Designing A Model For The Quality Of Work Life For The Employees Of Welfare Organization
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / Human Resource Management Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : محمدرضا خبازی راوندی ، عبداله شفیع آبادی ، محمد عسگری ، احمد برجعلی ،
74 ) عنوان : اثربخشی برنامه آموزشی "مرا محکم بگیر" بر صمیمیت، رفتارهای دلبستگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل
Title : Effectiveness Of "hold Me Tight" Educational Program On Intimacy, Attachment Behaviors, And Marital Satisfaction Among Married Students
مشخصات نشریه : مطالعات زن و خانواده / Journal of Woman and Family Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : احمد برجعلی ، محمد مهرادصدر ،
75 ) عنوان : مطالعه تطبیقی خودشفقت ورزی و اضطراب بیماری کرونا در نوجوانان دریافت کننده و عدم دریافت واکسن کووید-19
Title : A Comparative Study Of Self-compassion And Corona Disease Anxiety In Adolescents Receiving And Not Receiving Covid-19 Vaccine
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : پیمان کامکار ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
76 ) عنوان : تدوین برنامه درمانی شناختی- اجتماعی اختلال های اضطرابی و ارزیابی اثربخشی آن بر نشانه های اضطراب اجتماعی
Title : Developing Of A Social-cognitive Treatment Program For Anxiety Disorders And Evaluation Its Effectiveness On Symptoms Of Social Anxiety
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : طاهره نجفی فرد ، حمید علیزاده ، محمد عسگری ، احمد برجعلی ،
77 ) عنوان : اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کارکردهای اجرایی بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه
Title : Efficacy Of Working Memory Training On Executive Functions In Adult With Attention Deficit With Hyperactive Disorder
مشخصات نشریه : روانشناسی شناختی / Journal of Cognitive Psychology /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1400
نویسندگان : احمد برجعلی ، محمد رستمی ،
78 ) عنوان : ویژگی‌های روان‌سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامه ارزش‌های عملی
Title : Psychometric Properties (reliability And Validity) Of The Values In Action Inventory
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی و شخصیت / Clinical Psychology and Personality /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1400
نویسندگان : نورالله یوسفی ، علیرضا پیرخائفی ، احمد برجعلی ،
79 ) عنوان : ارزیابی رویکردهای چرایی انجام مطالعات روان شناسی اسلامی در مطالعات منتسب به آن
Title : -
مشخصات نشریه : روانشناسی و دین / Psychology and religion /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1400
نویسندگان : فهمیه فداکار داورانی ، معصومه اسمعیلی ، احمد برجعلی ، خسرو باقری ،
80 ) عنوان : تحلیل مضامین ابعاد سلامت روان متأثر از همه‌گیری ویروس کرونا: پژوهشی کیفی
Title : Analyzing The Themes Of Mental Health Dimensions Affected By The Corona Virus Epidemic: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / Journal of Clinical Psychology /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1400
نویسندگان : محمد عسگری ، عسگر چوبداری ، احمد برجعلی ،
81 ) عنوان : تحلیل مضامین ابعاد سلامت روان متأثر از همه گیری ویروس کرونا: پژوهشی کیفی
Title : Analyzing The Themes Of Mental Health Dimensions Affected By The Corona Virus Epidemic: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / Journal of Clinical Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : محمد عسگری ، عسگر چوبداری ، احمد برجعلی ،
82 ) عنوان : مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی فردی و گروهی بر درمان افسردگی و اضطراب نوجوانان
Title : Comparing The Effects Of Individual And Group Schema Therapy On Depression And Anxiety In Adolescents
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : سهیلا عیسایی ، محمدرضا صیرفی ، آدیس کراسکیان موجمباری ، احمد برجعلی ، طاهره رنجبری پور ،
83 ) عنوان : اثربخشی آموزشی سرمایه روان‌شناختی مثبت گرا بر خودتنظیمی و سبک زندگی توسعه دهنده سلامت در دختران نوجوان افسرده
Title : The Educational Effectiveness Of Positive Psychological Capital In Improving Self-regulation And Health-developing Lifestyle In Depressed Adolescent Girls
مشخصات نشریه : خانواده درمانی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1400
نویسندگان : فرحناز تحویلیان ، احمد برجعلی ، مریم مشایخ ، آدیس کراسکیان ،
84 ) عنوان : اثربخشی آموزشی سرمایه روانشناختی مثبت گرا بر خودتنظیمی و سبک زندگی توسعه دهنده سلامت در دختران نوجوان افسرده
Title : The Educational Effectiveness Of Positive Psychological Capital In Improving Self-regulation And Health-developing Lifestyle In Depressed Adolescent Girls
مشخصات نشریه : فصلنامه خانواده درمانی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1400
نویسندگان : فرحناز تحویلیان ، احمد برجعلی ، مریم مشایخ ، آدیس کراسکیان ،
85 ) عنوان : اثربخشی درمان هیجان محور بر خودکارآمدی والدگری و احساس گناه مادران کودکان دچار آسیب سوختگی
Title : The Effect Of Emotional Focused Therapy On Parental Self-efficiency And Feeling Of Guilt In Mothers Of Children With Burn Injuries
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی بالینی / Clinical Psychology Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : مهدی خانجانی ، ترنم صالحی ، احمد برجعلی ،
86 ) عنوان : اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان شناختی افراد مبتلا به سرطان پروستات
Title : The Effectiveness Of Acceptance And Commitment Therapy On Psychological Distress In People With Prostate Cancer
مشخصات نشریه : طب پیشگیری / /
تاریخ چاپ : 13 / 2 / 1400
نویسندگان : فاطمه بنی اسدی ، حمید پورشریفی ، احمد برجعلی ، بهرام مفید ،
87 ) عنوان : نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای در رابطه بین الگوی ارتباطی خانواده و آمادگی به اعتیاد
مشخصات نشریه : اعتیاد پژوهی / research on addiction /
تاریخ چاپ : 2 / 2 / 1400
نویسندگان : پیمان مامشریفی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ،
88 ) عنوان : نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای در رابطه بین الگوی ارتباطی خانواده و آمادگی به اعتیاد
Title : Mediating Role Of Coping Strategies In The Relationship Between Family Communication Pattern And Addiction Potential.
مشخصات نشریه : اعتیاد پژوهی / /
تاریخ چاپ : 2 / 2 / 1400
نویسندگان : فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ،
89 ) عنوان : اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش موفق مبتنی بر نظریه سه وجهی استرنبرگ بر افزایش استدلال سیال و درک کلامی
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 26 / 1 / 1400
نویسندگان : پیمان کامکار ، فریبرز درتاج ، اسماعیل سعدی پور ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
90 ) عنوان : Belief In An Afterlife Influences Altruistic Helping Intentions In Alignment With Adaptive Tendencies
Title : Belief In An Afterlife Influences Altruistic Helping Intentions In Alignment With Adaptive Tendencies
مشخصات نشریه : / Evolutionary Psychology /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1400
نویسندگان : سعید رضوانی نژاد ، احمد برجعلی ، مهدی خانجانی ، Daniel kruger ،
91 ) عنوان : نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای در رابطه بین الگوی ارتباطی خانواده و آمادگی به اعتیاد
Title : Mediating Role Of Coping Strategies In The Relationship Between Family Communication Pattern And Addiction Potential
مشخصات نشریه : اعتیاد پژوهی / research on addiction /
تاریخ چاپ : 5 / 1 / 1400
نویسندگان : پیمان مام شریفی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ،
92 ) عنوان : آموزه های قرآنی جهت مدیریت روابط و نقش های زوجین
Title : Lessons From The Quran For The Purpose Of Managing Couples’ Roles And Relationships
مشخصات نشریه : پژوهشهای مشاوره / Journal of Counseling Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : فاطمه اسماعیل طلایی ، احمد برجعلی ، آسیه شریعتمدار ، محمد حسین خوانین زاده ،
93 ) عنوان : تأثیرمراقبه شکرگزاری بر استرس ادراک شده ناشی از علائم وازوموتور زنان یائسه شهر تنکابن سال1397
Title : The Effect Of Gratitude Meditation On Perceived Stress Caused By Vasomotor Symptoms In Menopausal Women In Tonekabon 2019
مشخصات نشریه : سلامت جامعه / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : احمد برجعلی ،
94 ) عنوان :
Title : Novel Approach To Mind Wandering In Major Depressive Disorder And Bipolar Disorder Patients: Does The Direction Of Thoughts Matter?
مشخصات نشریه : International Journal of Behavioral Sciences (IJBS) / international journal of behavioral sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : سمیرا رستمی ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، رضا رستمی ، Georg Northoff ،
95 ) عنوان : تاثیر مراقبه شکرگزاری بر استرس ادراک شده ناشی از علائم وازوموتور زنان یائسه شهر تنکابن سال1397
Title : The Effect Of Gratitude Meditation On Perceived Stress Caused By Vasomotor Symptoms In Menopausal Women In Tonekabon 2019
مشخصات نشریه : سلامت جامعه / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : سیمین عرب ، احمد برجعلی ، علیرضا کاکاوند ،
96 ) عنوان : اثربخشی مداخلهٔ مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم هیجان و نگرانی از تصویر بدن زنان با اختلال بیش‌خوری
Title : The Effects Of A Mindfulness-based Intervention On Emotion Regulation And Body Image Concern In Women With Binge Eating Disorder
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1399
نویسندگان : طناز جاهد ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ،
97 ) عنوان : Commentary on Atari, Graham, & Dehghani, 2020: Altruistic helping intentions among Iranians reflect target Kin’s reproductive value
Title : Commentary On Atari, Graham, & Dehghani, 2020: Altruistic Helping Intentions Among Iranians Reflect Target Kin’s Reproductive Value
مشخصات نشریه : / 4.178 /
تاریخ چاپ : 9 / 12 / 1399
نویسندگان : سعید رضوانی نژاد ، Daniel Kruger ، احمد برجعلی ، مهدی خانجانی ،
98 ) عنوان : یک مطالعه مقدماتی: طراحی و اعتبارسنجی تصاویر فرافکنی از حوزه های طرحواره ناسازگار اولیه یانگ (EMS)
Title : A Preliminary Study: Designing And Validating Projective Images Of Young’s Early Maladaptive Schema (ems) Domains
مشخصات نشریه : / BMC psychology /
تاریخ چاپ : 19 / 11 / 1399
نویسندگان : جواد سیاه مشتی ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
99 ) عنوان :
Title : Prediction Modeling Of Eating Behavior Based On Attachment Styles Mediated By Anxiety Among Adolescent Girls
مشخصات نشریه : زیست شیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی / avicenna journal of neuro psycho physiology /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1399
نویسندگان : صدیقه قلندری ، احمد برجعلی ، فریبرز باقری ،
100 ) عنوان : اثربخشی آموزش مؤلفه های کیفیت زندگی کاری بر ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان بهزیستی
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 16 / 10 / 1399
نویسندگان : محمدرضا خبازی راوندی ، عبداله شفیع آبادی ، محمد عسگری ، احمد برجعلی ،
101 ) عنوان : تدوین مدل ساختاری عود مصرف مواد بر اساس ذهن‌آگاهی و سلامت معنوی با میانجی‌گری ولع مصرف و خودکارآمدی در افراد وابسته به مواد تحت درمان پرهیزمدار
Title : Development Of A Structural Model Of Substance Use Relapse Based On Mindfulness And Spiritual Health Mediated By Craving And Self-efficacy In People Addicted To Abstinent Treatment
مشخصات نشریه : اعتیاد پژوهی / research on addiction /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : مرضیه صفرزاده ، احمد برجعلی ، مهدی خانجانی ،
102 ) عنوان : ثربخشی آموزش شروع پویا به روش شناختی رفتاری بر تجربه سوگ همسران شهدای مدافع حرم استان تهران
Title : The Impact Of Cognitive-behavioral Dynamic Start Training On The Grief Experience Of The Wives Of Shrine Defending Martyrs Of Tehran Province
مشخصات نشریه : فرهنگی – تربیتی زنان و خانواده / The Women and Families Cultural-Educational Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : معصومه زیبایی نژاد ، احمد برجعلی ، معصومه اسمعیلی ، آتوسا کلانتر هرمزی ،
103 ) عنوان : بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس فرم کوتاه سلامت روان کامل
Title : Investigating The Psychometric Properties Of The Mental Health Continuum-short Form Scale
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی و شخصیت / Clinical Psychology and Personality /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : نور الله یوسفی ، علیرضا پیرخائفی ، احمد برجعلی ،
104 ) عنوان : تبیین الگوی مفهومی «رشد خود» مبتنی بر آثار مولوی
Title : Explaining The Conceptual Model Of "self-growth" Based On Rumi's Works
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : حامد موسی پور ، آتوسا کلانتر هرمزی ، احمد برجعلی ،
105 ) عنوان : مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و ذهن آگاهی بر سطح کورتیزول و تاب آوری بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)
Title : Comparison Of The Effectiveness Of Spirituality Therapy And Mindfulness On Cortisol Level And Resiliency In Patients With Multiple Sclerosis (ms)
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : هدی کریمی ، حسن احدی ، احمد برجعلی ، محمد حاتمی ،
106 ) عنوان : الگوی ساختاری بهزیستی اجتماعی در محیط کار بر اساس شخصیت طرف روشن ، فرهنگ سه گانه تاریک و جمع گرایی ، با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تأثیر اجتماعی
مشخصات نشریه : Behavioral Research Center of SBMU / international journal of applied behavioral sciences /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : شبنم جوانمرد ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، نورعلی فرخی ،
107 ) عنوان : تدوین مدل ساختاری عود مصرف مواد بر اساس ذهن آگاهی و سلامت معنوی با میانجیگری ولع مصرف و خودکارآمدی در افراد وابسته به مواد تحت درمان پرهیزمدار
Title : A
مشخصات نشریه : اعتیاد پژوهی / research on addiction /
تاریخ چاپ : 29 / 9 / 1399
نویسندگان : مرضیه صفرزاده ، احمد برجعلی ، مهدی خانجانی ،
108 ) عنوان : شناسایی ویژگی‌های روان‌شناختی در انتخاب معلمان ابتدایی
Title : Presenting A Pattern For Specifying Psychological Characteristics In Choosing Of The Teachers Of Preliminary Schools
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / Educational Psychology /
تاریخ چاپ : 25 / 8 / 1399
نویسندگان : سید علی شریف زاده ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
109 ) عنوان : اثربخشی تکنیک های شناختی طرحواره درمانی بر کاهش کمال گرایی افراطی
مشخصات نشریه : رویش روانشناسی / Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal /
تاریخ چاپ : 19 / 8 / 1399
نویسندگان : فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، محمد مهدی مومنی ،
110 ) عنوان : اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر میزان تاب آوری و امید به زندگی افراد مبتلابه دیابت نوع 2
Title : The Effectiveness Of Compassion - Focused Therapy On Resilience And Life Expectancy In Type Diabetes Mellitus 2
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1399
نویسندگان : جواد سید جعفری ، احمد برجعلی ، شاهین شرافتی ، مهدی پناهی ، تاجماه دهناشی لاطان ، سعیده عبودیت ،
111 ) عنوان :
Title : Developing The Job Stress Model For Airlines Flight Crew
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی بالینی / Clinical Psychology Studies /
تاریخ چاپ : 29 / 7 / 1399
نویسندگان : شیوا سخایی ، محمد عسگری ، احمد برجعلی ، امیر حسین محمودی ،
112 ) عنوان :
Title : Developing The Job Stress Model For Airlines Flight Crew
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی بالینی / Clinical Psychology Studies /
تاریخ چاپ : 29 / 7 / 1399
نویسندگان : محمد عسگری ، احمد برجعلی ،
113 ) عنوان : اثربخشی آرام‌سازی پیش‌روندهٔ عضلانی بر خستگی زنان مبتلا به سرطان پستان
Title : Effects Of Progressive Muscle Relaxation On Fatigue In Women With Breast Cancer
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1399
نویسندگان : ترانه خداوردی ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
114 ) عنوان : واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم
Title : Analysis
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی زنان / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : معصومه زیبایی نژاد ، احمد برجعلی ، معصومه اسمعیلی ، آتوسا کلانتر هرمزی ، محمد عسگری ،
115 ) عنوان : تدوین و اعتباریابی مدل علّی رضایت زناشویی بر اساس سبک زندگی اسلامی با واسطه‌گری خودمهارگری
Title : -development And Validation Of A Causal Model Of Marital Satisfaction Based On Islamic Lifestyle Mediated By Self-control
مشخصات نشریه : روانشناسی و دین / Psychology and religion /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، حسین اسکندری ، عبدالله معتمدی ، احمد فلاح ،
116 ) عنوان : الگوی تحول «مایی» در زوج‌های موفق بر مبنای نظریه زمینه‌ای
Title : The Pattern Of “weness” Evolution In Successful Couples Based On Grounded Theory
مشخصات نشریه : پژوهشهای مشاوره / Journal of Counseling Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : بیتا رحمتی ، کیومرث فرح بخش ، عبدالله معتمدی ، احمد برجعلی ،
117 ) عنوان : اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر ناگویی هیجانی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / مطالعات ناتوانی /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : مارال حسن لاریجانی ، فریده حسین ثابت ، احمد برجعلی ،
118 ) عنوان : بررسی قدرت تمیزی راهبردهای نفوذ اجتماعی و فرهنگ جمع گرایی سازمانی سازمانی در تفکیک سطوح اجتماعی در محیط کار
مشخصات نشریه : پژوهشهای روانشناسی اجتماعی / Social Psychology Research /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : شبنم جوانمرد ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ،
119 ) عنوان : مطالعه پدیدارشناختی ادراک پیامدهای روان شناختی زلزله در زندگی مردان زلزله زده کرمانشاه
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1399
نویسندگان : کیوان تاجدینی ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ، علی دلاور ،
120 ) عنوان : تدوین و مطالعۀ اثربخشی بستۀ آموزشی مقابله با استرس شغلی کادر پرواز
مشخصات نشریه : ارگونومی / Iranian Journal of Ergonomics /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1399
نویسندگان : شیوا شیخی ، محمد عسگری ، احمد برجعلی ، امیرحسین محمودی ،
121 ) عنوان : اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی تهران
Title : Abc
مشخصات نشریه : روانشناسی و روان پزشکی شناخت / /
تاریخ چاپ : 23 / 1 / 1399
نویسندگان : زهرا محمدی ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
122 ) عنوان : تأثیر برنامه مهارتهای زندگی (خودآ گاهی، مقابله با استرس، همدلی) بر اساس فرهنگ بومی بر شادکامی و تابآوری زنان مطلقه
Title : Abc
مشخصات نشریه : پژوهشهای مشاوره / Journal of Counseling Research /
تاریخ چاپ : 18 / 1 / 1399
نویسندگان : زهرا رحیمی صادق ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، عبدالله معتمدی ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
123 ) عنوان : اخلاق حرفه ای
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : احمد برجعلی ،
124 ) عنوان : بررسی و ارزیابی ماهیتِ (چیستی) روان شناسی اسلامی در مطالعات منتسب به روان شناسی اسلامی
Title : Abc
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Counseling Culture and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : فهیمه فداکار داورانی ، احمد برجعلی ، معصومه اسمعیلی ، خسرو باقری نوعپرست ،
125 ) عنوان : الگوی روابط ساختاری تعارض زناشویی در رابطه با سبک های دل بستگی و خودشیفتگی و هیجان خواهی با دلزدگی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : رضوان محمد شارونی ، امید شکری ، مرجان حسین زاده تقوایی ، عصمت دانش ، احمد برجعلی ،
126 ) عنوان : تبیین نیازهای معنوی بیماران مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعهٔ کیفی
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : ترانه خداویردی ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
127 ) عنوان : مقایسه اثربخشی آموزش دو نیم کره برخواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان نوع دیداری و نوع شنیداری
Title : Abc
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1398
نویسندگان : رویا نبی زادده نودهی ، احمد برجعلی ، مهناز استکی ، نورعلی فرخی ،
128 ) عنوان : خواستگاری مبتنی بر آموزه های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Counseling Culture and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1398
نویسندگان : فاطمه اسمعیل طلایی ، آسیه شریعتمدار ، احمد برجعلی ، کیومرث فرح بخش ، محمد حسین خونین زاده ،
129 ) عنوان : تعیین نیمرخ های نوعی مقیاس هوشی وکسلر کودکان با استفاده از تحلیل نیمرخ مبتنی بر مقیاس بندی چندبعدی (PAMS)
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / Educational Measurement /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : سارا یداللهی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
130 ) عنوان : تأثیر آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و حالت های خلقی نوجوانان
مشخصات نشریه : علوم مراقبتی نظامی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : ابوالفضل برزگری ، پیمان جهانداری ، فریده حسین ثابت ، احمد برجعلی ،
131 ) عنوان : تدوین برنامه درمانی مبتنی بر الگوی پویشی تجربه‌ای و اثربخشی آن بر افزایش ابرازگری هیجانی در افراد مبتلا به افسردگی
مشخصات نشریه : اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1398
نویسندگان : جواهری کامل عابدین ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، محمد عسگری ، حسین اسکندری ،
132 ) عنوان : اثربخشی آموزش دو نیمکره بر کارکردهای اجرایی برنامه ریزی و پاسخ دانش آموزان نارساخوان نوع شنیداری
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : رویا نبی زاده نودهی ، احمد برجعلی ، مهناز استکی ، نورعلی فرخی ،
133 ) عنوان : اثر افزایشی ترکیب روش‎های رژیم درمانی و تحریک مستقیم مغزی برکاهش ولع مصرف غذا در زنان با چاقی سطح یک و دو
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1398
نویسندگان : آزاده مرادزاده فهرجی ، احمد برجعلی ، فریبرز درتاج ، کاظم نعمت اله زاده ،
134 ) عنوان : اثربخشی اموزش بخشایشگری بر افزایش عواطف مثبت وهمدلی زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول
مشخصات نشریه : مطالعات زن و خانواده / Journal of Woman and Family Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 8 / 1398
نویسندگان : رقیه میرزازاده ، فریده حسین ثابت ، احمد برجعلی ،
135 ) عنوان : تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی
مشخصات نشریه : اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 7 / 8 / 1398
نویسندگان : سلیمان جعفری فر ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، مهدی خانجانی ، نورعلی فرخی ،
136 ) عنوان : ساختار عاملی مقیاس ویژگیهای روانشناختی جذب معلمان ابتدایی
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / Educational Measurement /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1398
نویسندگان : علی شریف زاده ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
137 ) عنوان : اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر وابستگی بین فردی و کنترل عمل افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته.
مشخصات نشریه : پژوهشهای کاربردی روانشناختی / Journal of applied psychological reaserch /
تاریخ چاپ : 13 / 7 / 1398
نویسندگان : گلناز مظاهری نژاد فرد ، فریده حسین ثابت ، احمد برجعلی ،
138 ) عنوان : تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی
Title : Develop A Quality Of Life Promotion Program And Determine Its Effectiveness On Emotion Regulation In Patient With Obsessive-compulsive Disorder
مشخصات نشریه : اندیشه و رفتار / Thought & Behavior in Clinical Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : یزدان جعفری فرد ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، مهدی خانجانی ، نورعلی فرخی ،
139 ) عنوان : تدوین برنامه آموزش مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی برای زنان مطلقه: یک مطالعه کیفی
Title : Developing A Life Skills Training Program Based On Islamic Culture For Divorced Women: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : پژوهشهای مشاوره / پژوهشهای مشاوره /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : زهرا رحیمی صادق ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، عبدالله معتمدی ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
140 ) عنوان : خشونت و پرخاش گری در شبکه های اجتماعی مجازی از دیدگاه نوجوانان: یک مطالعه پدیدارشناسی
Title : Violence And Aggression In Virtual Social Networks From The Perspective Of Adolescents: A Phenomenological Study
مشخصات نشریه : مشاوره کاربردی / Practical advice /
تاریخ چاپ : 18 / 6 / 1398
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، سمیه کاظمیان ، احمد برجعلی ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
141 ) عنوان : خشونت و پرخاش گری در شبکه های اجتماعی مجازی از دیدگاه نوجوانان: یک مطالعه پدیدارشناسی
Title : Violence And Aggression In Virtual Social Networks From The Perspective Of Teenagers: A Phenomenological Study
مشخصات نشریه : مشاوره کاربردی / Biannual Journal of Applied Counseling /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1398
نویسندگان : علی طالعی ، معصومه اسمعیلی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، سمیه کاظمیان ، احمد برجعلی ،
142 ) عنوان : بررسی ویژگی های روان سنجی (رواسازی و اعتباریابی) پرسشنامه ارزش های تصوری
مشخصات نشریه : راهبردهای بازرگانی / Biannual Peer Review Journal of Business Strategies /
تاریخ چاپ : 30 / 5 / 1398
نویسندگان : نورالله یوسفی ، علیرضا پیرخائفی ، احمد برجعلی ،
143 ) عنوان : نقش معنویت و تنظیم شناختی هیجانی بر ترک اعتیاد با وضعیت تاهل و افزایش سن
مشخصات نشریه : مجله علوم پزشکی رازی / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1398
نویسندگان : مریم فراغتی ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، نورعلی فرخی ، حسین اسکندری ،
144 ) عنوان : پیش بینی مشکلات بین شخصی افراد بر اساس سبک های دلبستگی با توجه به نقش واسطه ای شفقت خود در زوجین شهر تهران
مشخصات نشریه : اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1398
نویسندگان : سعید اصلانی ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ،
145 ) عنوان : شناخت فقدان های تجربه شده در تاریخچه ی زندگی جوانان ساکن تهران: یک پژوهش پدیدارشناختی
Title : Abc
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Counseling Culture and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 3 / 2 / 1398
نویسندگان : مانی رفیعی ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
146 ) عنوان : آسیب‌شناسی ارتباط با جنس متفاوت در شبکه‌های اجتماعی مجازی: یک مطالعه پدیدارشناسی با نوجوانان
Title : Gender Relationship Pathology In Virtual Social Networks: A Phenomenological Study With Adolescents
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات علوم رفتاری / Journal of Research in Behavioural Sciences /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1398
نویسندگان : علی طالعی ، معصومه اسمعیلی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، سمیه کاظمیان ، احمد برجعلی ،
147 ) عنوان : اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر افزایش کنترل خشم دختران بزهکار شهر تهران
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، ملیحه رضائی میرقائد ،
148 ) عنوان :
Title : Formation Of The Causal Pattern Of The Return Of Addiction Based On The Components Of Perceived Child-rearing Practices, Coping Styles And Hidden Propensities In The Recovered Without Return And Reborn
مشخصات نشریه : Novelty in Biomedicine / novelty in biomedicine /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1397
نویسندگان : علی اکبر مویدی ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، فرامرز سهرابی اسمرود ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
149 ) عنوان : تدوین برنامه آموزش مادران مبتنی بر تکنیک های آدلر-گلاسر و بررسی اثربخشی آن بر بهبود روابط مادر- فرزند در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای
مشخصات نشریه : روانشناسی خانواده / Iranian Journal of Family Psychology /
تاریخ چاپ : 16 / 10 / 1397
نویسندگان : سیدمحمد سید محمودیان ، حمید علی زاده ، شهلا پزشک ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
150 ) عنوان : اثربخشی رویکرد خودآگاهی مبتنی بر معنادرمانی بر مهار کردن خود نوجوانان دختر
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / Journal of Psychoscience /
تاریخ چاپ : 17 / 9 / 1397
نویسندگان : فرشته کریمی زاده ، احمد برجعلی ، کیومرث فرح بخش ، عبداله شفیع آبادی ،
151 ) عنوان : اثربخشی برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی اجتماعی بر مهارت های اجتماعی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از سوانح سوختگی
مشخصات نشریه : توانبخشی / /
تاریخ چاپ : 8 / 8 / 1397
نویسندگان : یوسف اعظمی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ، سیامک فرخ فرقانی ،
152 ) عنوان : اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه
مشخصات نشریه : روان شناسی فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : احمد برجعلی ، زهرا رحیمی صادق ، فرامرز سهرابی اسمرود ، محمدرضا فلسفی نژاد ، عبدالله معتمدی ،
153 ) عنوان : بررسی کیفی واکنش به فقدان در جوانان ساکن شهر تهران
مشخصات نشریه : پژوهش در سلامت روانشناختی / Journal of Research in Psychological Health /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : مانی رفیعی ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
154 ) عنوان : تأثیر برنامه درمانی روانی- اجتماعی بر راهبردهای تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سوانح سوختگی
مشخصات نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : یوسف اعظمی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ، سیامک فرخ فرقانی ،
155 ) عنوان : تاثیر برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی- اجتماعی بر بهبود کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلال استرس در سوانح سوختگی
مشخصات نشریه : مجله علوم پزشکی رازی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : یوسف اعظمی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ، سیامک فرخ فرقانی ،
156 ) عنوان : فراتحلیل درمان های روان شناختی برکاهش اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوانان
مشخصات نشریه : روانشناسی مدرسه / Quarterly Journal of School Psychology Statute /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1397
نویسندگان : زهرا جهانبخشی ، احمد برجعلی ، کیومرث فرح بخش ، محمدرضا فلسفی نژاد ، آسیه شریعتمدار ،
157 ) عنوان : بررسی رگههای شخصیت در زنان مبتلا به سرطانهای پیشرفته پستان و رحم و زنان بهبودیافته از سرطانهای پستان و رحم: یک مطالعه کیفی
مشخصات نشریه : مجله علوم پزشکی رازی / /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1397
نویسندگان : ندا شاهواروقی فراهانی ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ،
158 ) عنوان : اثر بخشی آموزش بخشایشگری بر افزایش عواطف مثبت و همدلی زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول
مشخصات نشریه : مطالعات زن و خانواده / Journal of Woman and Family Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1397
نویسندگان : رقیه میرزازاده ، فریده حسین ثابت ، احمد برجعلی ،
159 ) عنوان : طراحی معماری سیستم آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی و بررسی اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت‌مندی کاربران
مشخصات نشریه : پژوهش در یادگیری آموزشگاهی / Research in School and virtual learning /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1397
نویسندگان : سعید پورروستائی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، محمد رضا نیلی احمد آبادی ،
160 ) عنوان : پیش‌بینی اختلالات روانی بر اساس مولفه‌های فراشناختی در سالمندان شهر تهران
Title : Prediction Of Psychological Disorders Based On Meta-cognitive Components In The Elderly Of Tehran
مشخصات نشریه : / international journal of behavioral sciences /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1397
نویسندگان : عبدالله معتمدی ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ،
161 ) عنوان : اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ارزیابی مجدد و فرونشانی هیجانی سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Counseling Culture and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : غلامرضا احمدی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ،
162 ) عنوان : نگرش به بستری شدن در مبتلایان به اسکیزوفرنیا و بررسی کیفی تأثیر برنامه بازگشت به اجتماع بر آن: مطالعه ای به روش تحلیل پدیدارشناختی تفسیری
Title : A Qualitative Study On Attitude Toward Hospitalization In Schizophrenics And The Community Re-entry Program Effectiveness On It: An Interpretative Phenomenological Analysis
مشخصات نشریه : پژوهش توانبخشی در پرستاری / پژوهش توانبخشی در پرستاری /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : داود عرب قهستانی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، امید رضائی ،
163 ) عنوان :
Title : Effect Of Physical And Psychological Puberty Training On General Well Being And Its Dimensions In Girl Students
مشخصات نشریه : پژوهش و سلامت / journal of research and health /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1397
نویسندگان : shahrban mehrabi ، احمد اعتمادی ، احمد برجعلی ، اسماعیل سعدی پور ،
164 ) عنوان : مروری بر مقالات تصاویر ذهنی خود ایند مرتبط با درد و تاثیر ان بر تجربه درد
مشخصات نشریه : مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1397
نویسندگان : حمیده سادات عصاریان ، مهوش آگاه ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ،
165 ) عنوان : نگرش به بستری شدن در مبتلایان به اسکیزوفرنیا و بررسی کیفی تأثیر برنامه بازگشت به اجتماع بر آن: مطالعه ای به روش تحلیل پدیدارشناختی تفسیری
مشخصات نشریه : پژوهش توانبخشی در پرستاری / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1397
نویسندگان : داود عرب قهستانی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، امید رضائی ،
166 ) عنوان : مقایسه سبک های فرزند پروری و کیفیت روابط موضوعی مادران کودکان با اختلال اضطراب جدایی و مادران کودکان عادی
مشخصات نشریه : روانشناسی افراد استثنایی / Psychology of Exceptional Individuals /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : سودابه میرصادقی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
167 ) عنوان : بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با رضایت زناشویی با واسطه گری خوش بینی
مشخصات نشریه : روانشناسی کاربردی / Journal of Applied Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، حسین اسکندری ، عبدالله معتمدی ، احمد فلاح ،
168 ) عنوان : پیش بینی آسایش درونی براساس نگرش به دین با واسطه گری امید و معنای زندگی
مشخصات نشریه : روانشناسی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : ناصر آقابابایی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، حسین اسکندری ، نورعلی فرخی ، احمد برجعلی ،
169 ) عنوان : اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازی‌های اینترنتی با میانجی‌گری متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر شهر تهران
Title : The Effectiveness Of Cognitive Therapy Based On Mindfulness Of Internet Game Addiction Intermediary Variables With Self-control And Sensation Seeking, In Boy Adolescents In The City Of Tehran
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Counseling Culture and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : محمد حسن شاملی ، عبدالله معتمدی ، احمد برجعلی ،
170 ) عنوان : پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی سالمندان بر اساس توان مدیریت استرس و حمایت اجتماعی
Title : Prediction Of Psychological Well-being Of The Elderly Based On The Power Of Stress Management And Social Support
مشخصات نشریه : سالمند / Iranian Journal of Ageing /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : عبدالله معتمدی ، احمد برجعلی ، مریم صادقپور ،
171 ) عنوان : پیش‌بینی نارسایی‌های شناختی بر اساس اختلالات روان‌شناختی با واسطه‌گری فراشناخت در سالمندان
Title : Prediction Of Cognitional Insufficiency Based On Psychological Disorders With The Mediation Of Metacognition In The Elderly
مشخصات نشریه : روان شناسی پیری / روان شناسی پیری /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : عبدالله معتمدی ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ،
172 ) عنوان : اثربخشی یک برنامه آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه
Title : The Effectiveness Of A Life Skills Training Program Based On Islamic Culture On The Happiness And Resilience Of Divorced Women
مشخصات نشریه : روان شناسی فرهنگی / روان شناسی فرهنگی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : احمد برجعلی ، زهرا رحیمی صادقی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، محمدرضا فلسفی نژاد ، عبدالله معتمدی ،
173 ) عنوان : بررسی رابطه بین «سبک زندگی اسلامی» با «رضایت زناشویی» با واسطه‌گری «خوش‌بینی»
Title : Investigating The Relationship Between "islamic Lifestyle" And "marital Satisfaction" Mediated By "optimism"
مشخصات نشریه : مطالعات اسلام و روانشناسی / مطالعات اسلام و روانشناسی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، حسین اسکندری ، عبدالله معتمدی ،
174 ) عنوان : اثربخشی برنامه فرزند پروری سیالیت نقش بر توانایی درک از ذهن کودکان
مشخصات نشریه : پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت / /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1396
نویسندگان : هدی احمدی ، اسماعیل سعدی پور ، حسن اسدزاده دهرائی ، احمد برجعلی ،
175 ) عنوان : تنهایی‌وجودی‌ در زنان دارای گرایش های وسواسی-جبری
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت / /
تاریخ چاپ : 05 / 12 / 1396
نویسندگان : طوبی زنگی آبادی ، سیدمحمد کلانتر کوشه ، احمد برجعلی ،
176 ) عنوان : مقایسه فعالیت ها و عوامل والدینی در ورود موفق و ناموفق به مرحله نوجوانی چرخه زندگی
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1396
نویسندگان : محسن محمدی ، حسین سلیمی بجستانی ، احمد برجعلی ،
177 ) عنوان : تدوین و آزمون مدل علی میزان افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی
مشخصات نشریه : پژوهش در سلامت روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1396
نویسندگان : عبدالامیر گاطع زاده ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، نورعلی فرخی ،
178 ) عنوان : اثر بخشی مدیریت دفاع های تاکتیکی بر اساس روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت) ISTDP ( بر تعارضات بین فردی
مشخصات نشریه : پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1396
نویسندگان : حسین شکاری ، فریده حسین ثابت ، احمد برجعلی ،
179 ) عنوان :
Title : Constructing Causal Model Of Organizational Citizenship Behaviors By Personality Factors With Mediating Of Job Involvement, Job Self-efficacy, Subjective Well-being, And Organizational Commitment Among Aluminum Iran Corporation
مشخصات نشریه : مجله ایرانی جامعه شناسی آموزش و پرورش / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1396
نویسندگان : somayeh mohamad tabar ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، عباس عباس پور ، Noor Ali Farrokhi ،
180 ) عنوان : بررسی متغیرهای انسانی و سازمانی به عنوان پیش بین های آگاهی از موقعیت کاری در میان کارکنان عملیاتی شرکت خودروسازی پارس خودرو
مشخصات نشریه : مجله ارتقای ایمنی . پیشگیری از مصدومیت ها / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1396
نویسندگان : فریبا کیانی ، احمد برجعلی ،
181 ) عنوان : لگوی روابط ساختاری عوامل روانشناختی موثر بر آمادگی اعتیاد نوجوانان با نقش واسطه ای هم وابستگی
مشخصات نشریه : خانواده و پژوهش / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1396
نویسندگان : فریبا پازانی ، احمد برجعلی ، حسن احدی ، آدیس کراسکیان ،
182 ) عنوان : نقش متغیرهای شخصیتی، معنوی، هیجانی و ارتباطی برای ترک اعتیاد در میان معتادان
مشخصات نشریه : علوم پزشکی رازی / /
تاریخ چاپ : 09 / 08 / 1396
نویسندگان : مریم فراغتی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ، حسین اسکندری ،
183 ) عنوان : تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1396
نویسندگان : حسین اسکندری ، عبدالامیر گاطع زاده ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، نورعلی فرخی ،
184 ) عنوان : تبیین افسردگی بر اساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفی زندگی
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : حسین اسکندری ، عبدالامیر گاطع زاده ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، نورعلی فرخی ،
185 ) عنوان : تنهایی وجودی در زنان دارای گرایش های وسواسی- جبری
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : طوبی زنگی آبادی ، سیدمحمد کلانتر کوشه ، احمد برجعلی ،
186 ) عنوان : اثربخشی درمان روایتی - سازه گرایانه به شیوه «بازگشت به آینده» بر کاهش نشانه های اختلال فشار روانی حاد ناشی از وقوع تصادف منجر به اغماء در همسر
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1396
نویسندگان : حامد جهان بین شالکوهی ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ،
187 ) عنوان : اثربخشی روان درمانی بین فردی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پردازش پس رویدادی دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1396
نویسندگان : زهرا اصل سلیمانی ، احمد برجعلی ، منصوره کیانی دهکردی ،
188 ) عنوان :
Title : Decision-Making Styles And Attitude Towards Substances: Predictors Of Potential Addiction In Adolescents
مشخصات نشریه : PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY / PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY /
تاریخ چاپ : 13 / 05 / 1396
نویسندگان : Khadije Foladvand ، احمد برجعلی ، فریده حسین ثابت ،
189 ) عنوان : تدوین مدل ساختاری جهت ارتقاء و انتصاب کارکنان به سطح مدیریتی پایه (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران)
Title : Development Of A Structural Model For Promotion And Appointment Of Employees To The Basic Management Level (case Study: National Iranian Oil Company)
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت / /
تاریخ چاپ : 2 / 5 / 1396
نویسندگان : صادق طاهری ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ، عباس عباس پور ، احمد برجعلی ،
190 ) عنوان : اثربخشی درمان روایتی - سازه گرایانه به شیوه «بازگشت به آینده» بر کاهش نشانه های اختلال فشار روانی حاد ناشی از وقوع تصادف منجر به اغماء در همسران
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : حامد جهان بین شالکوهی ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ،
191 ) عنوان : مقایسه رابطه ویژگی‌های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‌‏های وانمود و صادقانه
Title : Comparison Of The Relationship Between Personality Traits And Social Desirability In Students With Pretended And Honest Answers
مشخصات نشریه : پژوهش در نظامهای آموزشی / Journal of Educational Systems /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : حسن محمودیان ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ، احمد برجعلی ،
192 ) عنوان : تاثیرآموزش علاقه اجتماعی بر سبک زندگی نوجوانان قلدر و قربانی
مشخصات نشریه : روان شناسی مثبت / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : سیدرضا پورسید ، حمید علی زاده ، فرنگیس کاظمی ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
193 ) عنوان : تدوین مدل ساختاری ش ی وه ها ی فرزند پرور ی ما دران بر اساس سبک ها ی دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال ها ی اضطراب جدایی و وسواس - اجبار
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : سودابه میرصادقی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
194 ) عنوان : مقایسۀ رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه
Title : Comparison Of The Relationship Between Personality Traits And Social Desirability In Students With Pretended And Honest Answers
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : حسن محمودیان ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ، احمد برجعلی ،
195 ) عنوان : اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر کاهش هیجان خواهی در افراد وابسته به مواد مخدر
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 28 / 03 / 1396
نویسندگان : احمد برجعلی ، یوسف اعظمی ، حامد چوپان ،
196 ) عنوان : سبک های تصمیم گیری و نگرش نسبت به مواد: پیش بینی کننده های اعتیاد احتمالی در نوجوانان
Title : Decision-making Styles And Attitude Towards Substances: Predictors Of Potential Addiction In Adolescents
مشخصات نشریه : / practice in clinical psychology /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1396
نویسندگان : خدیجه فولادوند ، احمد برجعلی ، فریده حسین ثابت ، علی دلاور ،
197 ) عنوان : تبیین نقش مؤلفههای فردی و سازمانی کارکنان بهمنظور تدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب به سمت مدیریتی میانی با تأکید بر (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران)1شایستگی
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : صادق طاهری ، نورعلی فرخی ، احمد برجعلی ، عباس عباس پور ،
198 ) عنوان : تاثیر حساسیت زدایی چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر رضایت از تصویر بدنی و عزت نفس در افراد قطع عضوشده مبتلا به درد عضو خیالی
مشخصات نشریه : مطالعات ناتوانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : سارا نامجو ، حسن احدی ، احمد برجعلی ، محمدرضا صیرفی ،
199 ) عنوان : تبیین نقش مؤلفه های فردی و سازمانی کارکنان به منظورتدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب به سمت مدیریتی میانی با تأکید بر شایستگی (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران)
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : صادق طاهری ، نورعلی فرخی ، احمد برجعلی ، عباس عباس پور ،
200 ) عنوان : تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثر بخشی آن بر مهارتهای اجتماعی نوجوانان قلدر و قربانی
مشخصات نشریه : خانواده و پژوهش / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : سیدرضا پورسید ، حمید علی زاده ، فرنگیس کاظمی ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
201 ) عنوان : آزمون مدل علی افسردگی بر اساس مولفه های سبک زندگی با میانجی گری سلامت اجتماعی
مشخصات نشریه : پژوهش در سلامت روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : عبدالامیر گاطع زاده ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، نورعلی فرخی ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
202 ) عنوان :
Title : Effectiveness Of Emotion Regulation Training On Increasing Self-efficacy And Well-being In Drug-dependent Individuals
مشخصات نشریه : Journal of Occupational Health and Epidemiology / Journal of Occupational Health and Epidemiology /
تاریخ چاپ : 23 / 10 / 1395
نویسندگان : F MSC Akhlaghi Yazdi ، فریده حسین ثابت ، احمد برجعلی ،
203 ) عنوان : آمادگی به اعتیاد نوجوانان: عوامل روانی- اجتماعی و هم وابستگی
مشخصات نشریه : Social Health & Addiction / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : فریبا پازانی ، احمد برجعلی ، حسن احدی ، آدیس کراسکیان ،
204 ) عنوان : مدل ساختاری روابط عوامل روانی اجتماعی در آمادگی اعتیاد نوجوانان با نقش واسطه ای هم وابستگی
مشخصات نشریه : اعتیاد پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : فریبا پازانی ، احمد برجعلی ، حسن احدی ، آدیس کراسکیان ،
205 ) عنوان : مدل‌سازی تشخیصی شناختی (CDM) ریاضیات پایه اول دبیرستان
Title : Cognitive Diagnostic Modeling (cdm) First Grade High School Mathematics
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / Educational Measurement /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1395
نویسندگان : افشین افضلی ، علی دلاور ، محمدرضا فلسفی نژاد ، احمد برجعلی ،
206 ) عنوان :
Title : Psychological Flexibility Mediate The Effect Of Early Maladaptive Schemas On Psychopathology
مشخصات نشریه : International Journal of Behavioral Sciences / International Journal of Behavioral Sciences /
تاریخ چاپ : 14 / 09 / 1395
نویسندگان : احمد برجعلی ، hamid bahramizadeh ، Hosein Eskandari ، Noor Ali Farrokhi ،
207 ) عنوان :
Title : Explanation Of Depression Level Based On Lifestyle Through The Mediation Of Social Healt And Quality Of Life
مشخصات نشریه : International Journal of Behavioral Sciences / International Journal of Behavioral Sciences /
تاریخ چاپ : 10 / 07 / 1395
نویسندگان : حسین اسکندری ، Abdolamir Gatezadeh ، احمد برجعلی ، Noor Ali Farrokhi ، Faramarz Sohrabi Asmaroud ،
208 ) عنوان : بررسی علل زیر بنایی و فرهنگی همبودی اختلال افسردگی عمده و وسواس فکری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک و مراکز درمانی روانشناسی و روانپزشکی شهر تهران
Title : Investigation The Basic And Cultural Causes Of Comorbidity Of Major Depression And Obsession In Patient Referring To Clinics And Medical Centers In Tehran
مشخصات نشریه : دو ماهنامه علمی - پژوهشی دانشکده بهداشت یزد / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1395
نویسندگان : غلامعلی نیک پور ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ، مهران ضرغامی ،
209 ) عنوان :
Title : Role Of Perfectionism And Body Image In The Prediction Of Body Dysmorphic Disorder Symptoms
مشخصات نشریه : علوم اعصاب شفای خاتم / /
تاریخ چاپ : 06 / 06 / 1395
نویسندگان : Mona Arji ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، Noor Ali Farrokhi ،
210 ) عنوان : تنظیم هیجان در کودکان با اختلال یادگیری و کودکان عادی
مشخصات نشریه : پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1395
نویسندگان : مریم محمودی ، احمد برجعلی ، حمید علی زاده ، باقر غباری بناب ، حامد اختیاری ، سعید اکبری ،
211 ) عنوان : چارچوب نظری تجربه طلاق زوجین
Title : A Theoretical Framework Of Divorcing Couples Experience
مشخصات نشریه : پژوهش و سلامت / journal of research and health /
تاریخ چاپ : 20 / 5 / 1395
نویسندگان : Abolfazl hatami ، معصومه اسمعیلی ، Qiumars FarahBakhsh ، احمد برجعلی ،
212 ) عنوان : تاثیر بخشش درمانی بر پرخاشگری و همدلی نوجوانان پسر بزهکار
مشخصات نشریه : رویش روانشناسی / /
تاریخ چاپ : 02 / 05 / 1395
نویسندگان : مریم اسدی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ،
213 ) عنوان : اثر بخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر کاهش هیجان خواهی در افراد وابسته به مواد مخدر
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1395
نویسندگان : احمد برجعلی ، یوسف اعظمی ، حامد چوپان ،
214 ) عنوان : بررسی مقایسه ای ازدواج های پایدار رضایتمند و ازدواج های در حال جدایی
Title : A Comparative Study Of Satisfactory Satisfactory Marriages And Divorced Marriages
مشخصات نشریه : فرهنگی تربیتی زنان و خانواده / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1395
نویسندگان : ابوالفضل حاتمی ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، احمد برجعلی ،
215 ) عنوان : اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر علائم برانگیختگی و تجربه مجدد در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه
مشخصات نشریه : مجله پزشکی ارومیه / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1395
نویسندگان : نسترن عطارد ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، سجاد بشرپور ،
216 ) عنوان : خودجرحی بدون خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی: انگیزه ها و احتمال خودکشی
مشخصات نشریه : روانشناسی افراد استثنایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1395
نویسندگان : حمید خانی پور ، احمد برجعلی ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
217 ) عنوان : نقش افسردگی، روابط خانواده و خودکارآمدی در پیش بینی آمادگی به اعتیاد در نوجوانان
مشخصات نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی قم / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1395
نویسندگان : خدیجه فولادوند ، احمد برجعلی ، فریده حسین ثابت ، علی دلاور ،
218 ) عنوان : نقش افسردگی، روابط خانواده و خودکارآمدی در پیش بینی آمادگی به اعتیاد در نوجوانان
Title : The Role Of Depression, Family Relationships And Self-efficacy In Predicting Addiction Readiness In Adolescents
مشخصات نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی قم / مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1395
نویسندگان : خدیجه فولادوند ، احمد برجعلی ، فریده حسین ثابت ، علی دلاور ،
219 ) عنوان : بررسی ساختار زیربنایی مقیاس هوشی وکسلر کودکان-4 از طریق مقیاس بندی چندبُعدی و روش های تحلیل عاملی
مشخصات نشریه : روانشناسی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 31 / 02 / 1395
نویسندگان : سارا یداللهی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
220 ) عنوان :
Title : Metacognitive Beliefs And Students’ Tendency Toward Drug Abbuse And Cross-level Effect Of School-Bounding
مشخصات نشریه : PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY / PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY /
تاریخ چاپ : 09 / 02 / 1395
نویسندگان : somayeh purehsan ، محمدرضا فلسفی نژاد ، علی دلاور ، Noor Ali Farrokhi ، احمد برجعلی ،
221 ) عنوان : عوامل موثر بر تجربه شرم در خانواده های بیماران با اختلال روان پزشکی: نقش انگ , حساسیت به طرد و ارزیابی شناختی
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 04 / 02 / 1395
نویسندگان : سمیرا کرملو ، یاسمن متقی پور ، احمد برجعلی ، منصوره سادات صادقی ، حمید خانی پور ،
222 ) عنوان : تدوین مدل علی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت گیری دینی با واسطه گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه روانشناسی اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1395
نویسندگان : ناصر آقابابائی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
223 ) عنوان : رابطه ادراک فرد از والدگری پدر با روابط موضوعی و مکانیسم های دفاعی
مشخصات نشریه : طب انتظامی / /
تاریخ چاپ : 28 / 01 / 1395
نویسندگان : فاطمه رحمتیان ، سید سپهر هاشمیان ، احمد برجعلی ، مجتبی حبیبی عسکر آباد ،
224 ) عنوان : بررسي ساختار زيربنايي مقياس هوشي وكسلر كودكان-4 از طريق مقياس بندي چندبُعدي و روش هاي تحليل عاملي
مشخصات نشریه : روانشناسی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 28 / 01 / 1395
نویسندگان : سارا یداللهی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
225 ) عنوان :
Title : The Role Of Attentional Control And Resilience In Predicting The Rumination In Patients With Obsessive-Compulsive Disorder
مشخصات نشریه : Zahedan Journal of research in medical sciences / /
تاریخ چاپ : 08 / 01 / 1395
نویسندگان : samane behzad pour ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ،
226 ) عنوان :
Title : The Effectiveness Of Emotion Regulation Training On Impulsinity And Positive And Negative Effect On Juvenile Offender
مشخصات نشریه : International Journal of Humanities and Cultural Studies / /
تاریخ چاپ : 07 / 01 / 1395
نویسندگان : mahsa maleky ، احمد برجعلی ، اسماعیل سعدی پور ،
227 ) عنوان : ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایتمند : یک پژوهش گراند تئوری
Title : Providing A Satisfactory Sustainable Marriage Pattern: A Grounded Theory Research
مشخصات نشریه : مشاوره و روان درمانی خانواده / Journal of Family Counseling and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1395
نویسندگان : ابوالفضل حاتمی ، معصومه اسمعیلی ، کیومرث فرح بخش ، احمد برجعلی ،
228 ) عنوان : اثربخشی آموزش خوش بینی بر میزان افسردگی و رضایت از زندگی زنان در آستانه طلاق
مشخصات نشریه : اسلام و پژوهش های روان شناختی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : میر مجید سعیدی ، محمود گلزاری ، احمد برجعلی ، اتوسا صادق پور ،
229 ) عنوان :
Title : The Effectiveness Of Emotion Regulation Training On Impulsivity And Positive And Negative Effect In Juvenile Offenders
مشخصات نشریه : International Journal of Humanities and Cultural Studies / /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1394
نویسندگان : mahsa maleky ، احمد برجعلی ، اسماعیل سعدی پور ،
230 ) عنوان : خود و اسکیزوفرنی: مطالعه مورد پژوهی
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1394
نویسندگان : معصمومه امینی خو ، حسین اسکندری ، محمدرضا فلسفی نژاد ، احمد برجعلی ، شهلا پزشک ،
231 ) عنوان :
Title : Predicting Subjective Well-being By Religious And Scientific Attitudes With Hope, Purpose In Life, And Death Anxiety As Mediators
مشخصات نشریه : Personality and Individual Differences / Personality and Individual Differences /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1394
نویسندگان : naser aghababaei ، فرامرز سهرابی اسمرود ، Hosein Eskandari ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ، zhou job chen ،
232 ) عنوان :
Title : The Impact Of Dysfunctional Meta-cognitive Thoughts On Students` Inclination Towards Drug Use And Effect Link Between The School Level (surface Approach)
مشخصات نشریه : PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY / PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY /
تاریخ چاپ : 11 / 11 / 1394
نویسندگان : somayeh purehsan ، محمدرضا فلسفی نژاد ، علی دلاور ، Noor Ali Farrokhi ، احمد برجعلی ،
233 ) عنوان :
Title : Comparison Of Child And Parent Cognitive Behaviour Therapy On Reduction Of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms In Children
مشخصات نشریه : Journal of Child and Adolescent behavior / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1394
نویسندگان : sss Esmaili Alamooti ، Mohammadreza Mohammadi ، احمد برجعلی ،
234 ) عنوان :
Title : Metacognitive Beliefs And Students’ Tendency Toward Drug Abbuse And Cross-level Effect Of School-Bounding
مشخصات نشریه : PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY / PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1394
نویسندگان : somayeh purehsan ، محمدرضا فلسفی نژاد ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ، احمد برجعلی ،
235 ) عنوان :
Title : Comparative Effectiveness Of Life Skills Training, Voluntary Service Work And Homeopathic Treatment On Individuals Self-Esteem
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1394
نویسندگان : mandana bagherian ، احمد برجعلی ، mohammad hakami ،
236 ) عنوان : باورهای فراشناختی و گرایش دانش آموزان به سوءمصرف مواد مخدر و تأثیر سطح مقطع مدرسه
Title : Metacognitive Beliefs And Students’ Tendency Toward Drug Abbuse And Cross-level Effect Of School-bounding
مشخصات نشریه : / practice in clinical psychology /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1394
نویسندگان : سمیه پورحسان ، محمدرضا فلسفی نژاد ، علی دلاور ، نورعلی فرخی ، احمد برجعلی ،
237 ) عنوان : مدل ساختاری درباره ی تن انگاره ی دانشجویان مونث ایرانی؛ تاثیر قد، وزن، شاخص توده ی بدنی، عزت نفس، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به ظاهر، و وارسی بدن بر تن انگاره
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / /
تاریخ چاپ : 15 / 08 / 1394
نویسندگان : کاظم نعمت الله زاده ، احمد برجعلی ، فریبرز درتاج ،
238 ) عنوان : ساخت وهنجاریابی ابزار علل فرهنگی همبودی وسواس فکری و اختلال افسردگی عمده در جامعه ایرانی
مشخصات نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1394
نویسندگان : غلامعلی نیکپور ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ، مهران ضرغامی ،
239 ) عنوان : ساخت وهنجاریابی ابزار علل فرهنگی همبودی وسواس فکری و اختلال افسردگی عمده در جامعه ایرانی
Title : Construction And Standardization Of A Questionnaire Investigating Cultural Reasons Causing Concurrent Obsession And Major Depressive Disorders In Iran
مشخصات نشریه : / Journal of Mazandaran University of Medical Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1394
نویسندگان : غلامعلی نیک پور ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ، مهران ضرغامی ،
240 ) عنوان : اثر بخشی شناخت درمانی به سبک مایکل فری بر کاهش افسردگی زنان زندانی استان تهران
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 15 / 07 / 1394
نویسندگان : فرامرز سهرابی اسمرود ، طیبه سنگ پهنی ، احمد برجعلی ،
241 ) عنوان : بررسی تاثیر آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر اساس مدل گراس بر میزان پرخاشگری در افراد وابسته به مواد
مشخصات نشریه : پژوهش توانبخشی در پرستاری / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : احمد برجعلی ، یوسف اعظمی ، حامد چوپان ، داود عرب قهستانی ،
242 ) عنوان : اثر بخشی آموزش گروهی رفتار درمانی دیالکتیکی بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش تکانشوری بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : احمد برجعلی ، محمدجواد بگیان کوله مرز ، محمد علی یزدان پناه ، مسلم رجبی ،
243 ) عنوان : اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه یار بر بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی (نوع اغلب بی توجه)
مشخصات نشریه : روانشناسی افراد استثنایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : سمیه رباط میلی ، احمد برجعلی ، حمید علی زاده ، مصطفی نوکنی ، نورعلی فرخی ،
244 ) عنوان : مدلی ساختاری درباره ی تن انگاره ی دانشجویان مونث ایرانی : تاثیر قد، وزن، شاخص توده ی بدنی، عزت نفس ، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به ظاهر، و وارسی بدن بر تن ا نگاره
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : کاظم نعمت الله زاده ، فریبرز درتاج ، احمد برجعلی ،
245 ) عنوان : اثربخشی آموزش همدلی بر زورگویی کودکان 4-6 سال در مراکز پیش از دبستان
مشخصات نشریه : مطالعات پیش دبستان و دبستان / /
تاریخ چاپ : 25 / 06 / 1394
نویسندگان : ابراهیم بنی اسدی ، احمد برجعلی ، فرخنده مفیدی ، فاطمه بنی اسدی ،
246 ) عنوان : بررسی علل زیر بنایی و فرهنگی همبودی اختلال افسردگی عمده و وسواس فکری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک و مراکز درمانی روانشناسی و روانپزشکی شهر تهران
مشخصات نشریه : طلوع بهداشت یزد / /
تاریخ چاپ : 22 / 06 / 1394
نویسندگان : غلامعلی نیکپور ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ، مهران ضرغامی ،
247 ) عنوان : اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر ذهن آگاهی و ولع مصرف سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی
مشخصات نشریه : روانشناسی نظامی / /
تاریخ چاپ : 20 / 06 / 1394
نویسندگان : غلامرضا احمدی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، محمد قادری ، محمدصالح محسنی ،
248 ) عنوان : مولفه های تجربه انگ بیماری در خانواده های بیماران مبتلا به اختلالات شدید روان پزشکی: یک مطالعه کیفی
مشخصات نشریه : خانواده پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1394
نویسندگان : سمیرا کرملو ، احمد برجعلی ، یاسمن متقی پور ، منصوره سادات صادقی ،
249 ) عنوان : مقایسه سبک های هویت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتیاد و افراد سالم در شهرستان خرم آباد
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1394
نویسندگان : مرتضی عسگری بسطام ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
250 ) عنوان : مقایسه ترسیم خانواده کودکان دارای مادر شاغل و کودکان دارای مادر خانه دار
مشخصات نشریه : سلامت روان کودک / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1394
نویسندگان : پرویز فداکار گبلو ، عبدالباسط محمودپور ، احمد برجعلی ، محمدعلی یزدان پناه ،
251 ) عنوان : کارآمدی طرح واره درمانی دو وجهی در کاهش شدت وابستگی مردان وابسته به مواد مخدر مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی
مشخصات نشریه : روانشناسی سلامت / /
تاریخ چاپ : 30 / 05 / 1394
نویسندگان : اسماعیل ناصری ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
252 ) عنوان : اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ سالمندان شهر ایلام
مشخصات نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : مریم شهبازی ، محمود گلزاری ، احمد برجعلی ،
253 ) عنوان : مقایسه سبک های هویت در سه گروه معتادان, ترک کنندگان اعتیاد و افراد سالم در شهرستان خرم آباد
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : مرتضی عسگری بسطام ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
254 ) عنوان : مولفه های تجربه انگ در خانواده های بیماران مبتلا به اختلالات شدید روانپزشکی: یک مطالعه کیفی
مشخصات نشریه : خانواده پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : سمیرا کرملو ، احمد برجعلی ، یاسمن متقی پور ، منصوره سادات صادقی ،
255 ) عنوان : الگوی مشاوره ای خود پنداره تاله محور بر مبانی انسان شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی)
Title : Taleh-based Self-concept Counseling Model Based On Islamic Anthropology (javadi Amoli View)
مشخصات نشریه : اندیشه های نوین تربیتی / Journal of New thoughts on Education /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : زهرا سادات پور سید ، معصومه اسمعیلی ، احمد برجعلی ، کیومرث فرح بخش ،
256 ) عنوان : ساخت و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت زندگی مبتنی بر آراء آیت الله جوادی آملی
مشخصات نشریه : روش ها و مدل های روان شناختی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1394
نویسندگان : عاطفه نژاد محمد ، احمد برجعلی ، معصومه اسمعیلی ، عبداله شفیع آبادی ، فریبرز باقری ،
257 ) عنوان : الگوی مشاوره ای خودپنداره تاله محور مبتنی بر مبانی انسان شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی)
Title : Taleh-based Self-concept Counseling Model Based On The Principles Of Islamic Anthropology (javadi Amoli View)
مشخصات نشریه : اندیشه های نوین تربیتی / New educational ideas /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، زهرا سادات پورسید آقایی ، احمد برجعلی ، کیومرث فرح بخش ،
258 ) عنوان : ساخت و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت زندگی مبتنی بر آراء آیت الله جوادی آملی
Title : Construction And Validation Of A Quality Of Life Questionnaire Based On The Views Of Ayatollah Javadi Amoli
مشخصات نشریه : روش ها و مدل های روان شناختی / Psychological methods and models /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1394
نویسندگان : معصومه اسمعیلی ، احمد برجعلی ، عبداله شفیع آبادی ،
259 ) عنوان :
Title : Explaining The Relationship Between Parenting Styles, Identity Styles And Spiritual Health In Adolescents
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1394
نویسندگان : zahra abaspoorazar ، نورعلی فرخی ، احمد برجعلی ،
260 ) عنوان :
Title : Explaining The Relationship Between Parenting Styles, Identity Styles And Spiritual Health In Adolescents
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1394
نویسندگان : zahra abaspoorazar ، نورعلی فرخی ، احمد برجعلی ،
261 ) عنوان :
Title : Predictive Power Of Work Situation Awareness By Work Overload And Job Stress Among Workers: Implication For Occupational Health
مشخصات نشریه : JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND SURVEILLANCE SYSTEM / JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND SURVEILLANCE SYSTEM /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1394
نویسندگان : fariba kiani ، احمد برجعلی ، Qiumars FarahBakhsh ، نورعلی فرخی ،
262 ) عنوان : اثربخشی طرح واره درمانی دو وجهی در درمان وابستگی به هروئین همبود با اختلال شخصیت ضداجتماعی
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 20 / 02 / 1394
نویسندگان : اسماعیل ناصری ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
263 ) عنوان :
Title : Overt And Covert Narcissism In Iranian Students: The Role Of Self-esteem And Shame
مشخصات نشریه : PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY / PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY /
تاریخ چاپ : 10 / 02 / 1394
نویسندگان : payvand jalali asheghabadi ، احمد برجعلی ، Frarideh Hossein Sabet ،
264 ) عنوان : اثر بخشی آموزش دو نیمکره مغز بر خود پنداره و مهارت های اجتماعی دانش اموزان مبتلا به اختلال نارسا خوانی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 01 / 1394
نویسندگان : علیرضا نبی دوست ، احمد برجعلی ، مهناز استکی ،
265 ) عنوان :
Title : Predictive Power Of Work Situation Awareness By Work Overload And Job Stress Among Workers; Implication For Occupational Health
مشخصات نشریه : JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND SURVEILLANCE SYSTEM / JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND SURVEILLANCE SYSTEM /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1394
نویسندگان : fariba kiani ، احمد برجعلی ، کیومرث فرح بخش ، Noor Ali Farrokhi ،
266 ) عنوان :
Title : Overt And Covert Narcissism In Iranian Students:the Role Of Self Esteem And Shame
مشخصات نشریه : PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY / PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1394
نویسندگان : Peyvand Jalali Asheghabadi ، احمد برجعلی ، فریده حسین ثابت ،
267 ) عنوان :
Title : The Role Of Fatalistic Betiefs And Safety Climate In Predicting Work Situation Awareness Among Workers Of One Petrochemical Industry In AsaluYeh, Iran, In 2014
مشخصات نشریه : علوم روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 12 / 01 / 1394
نویسندگان : fariba kiani ، احمد برجعلی ، Qiumars FarahBakhsh ، نورعلی فرخی ،
268 ) عنوان : اثربخشی آموزش دو نیمکره مغز بر خودپنداره و مهارت های اجتماعی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارساخوانی
مشخصات نشریه : ناتوانی های یادگیری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : علیرضا نبی دوست ، احمد برجعلی ، مهناز استکی ،
269 ) عنوان : مقایسه اثربخشی تکنیک های شناختی و هیجانی طرح واره درمانی بر کاهش طرح واره های ناسازگار اولیه افراد افسرده
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1394
نویسندگان : افسانه دارابی ، احمد برجعلی ، یوسف اعظمی ،
270 ) عنوان :
Title : The Role Of Emotion Difficulties As A Mediator Of The Relationship Between Body Image Disturbance And Disordered Eating Behavior
مشخصات نشریه : International journal of pediatrics / International journal of pediatrics /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1393
نویسندگان : mohammad reza khodabakhsh ، احمد برجعلی ، Faramarz Sohrabi Asmaroud ، Noor Ali Farrokhi ،
271 ) عنوان :
Title : The Role Of Emotion Regulation Difficulties As A Mediator Of The Relationship Between Body Image Disturbance And Disordered Eating Behavior
مشخصات نشریه : International journal of pediatrics / International journal of pediatrics /
تاریخ چاپ : 03 / 12 / 1393
نویسندگان : mohammad reza khodabakhsh ، احمد برجعلی ، Faramarz Sohrabi Asmaroud ، نورعلی فرخی ،
272 ) عنوان : رابطه نقص کنترل تکانه و خودجرحی بدون خودکشی در نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی: اثر واسطه ای خود بی کفایت پنداری
مشخصات نشریه : IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY / IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY /
تاریخ چاپ : 03 / 11 / 1393
نویسندگان : حمید خانی پور ، میترا حکیم شوشتری ، احمد برجعلی ، محمود گلزاری ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
273 ) عنوان :
Title : Decision-making Styles And Attitude To Substances : Predictors Of Potential Addicirion Of Adolescents
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 14 / 10 / 1393
نویسندگان : Khadijeh Fooladvand ، احمد برجعلی ، Frarideh Hossein Sabet ، علی دلاور ،
274 ) عنوان :
Title : Metacognitive Meliefs And Students Tendency Toward Drug Abbuse And Cross-level Effect Of School- Bounding
مشخصات نشریه : PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY / PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1393
نویسندگان : somayeh purehsan ، محمدرضا فلسفی نژاد ، علی دلاور ، Noor Ali Farrokhi ، احمد برجعلی ،
275 ) عنوان : مقایسه افسردگی و کیفیت زندگی در زنان چاق با شاخص توده بدنی (BMI) مختلف و زنان بهنجار شهر تهران
مشخصات نشریه : علوم پزشکی رازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : حمید امیری ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، عبدالرضا پازوکی ،
276 ) عنوان : کاربرد مدل های تشخیصی شناختی در تعیین ماهیت تفاوت در عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان در ریاضیات
مشخصات نشریه : دستاورد های روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : احمد برجعلی ،
277 ) عنوان : اثر بخشی آموزش گروهی معنادرمانی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی زنان مقیم سرای سالمندان
مشخصات نشریه : علوم پزشکی رازی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : شایسته زنجیران ، احمد برجعلی ، آدیس کراسکیان ،
278 ) عنوان : رابطه نقص کنترل تکانه و خودجرحی بدون خودکشی در نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی: اثر واسطه ای خودبی کفایت پنداری
مشخصات نشریه : IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY / IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : حمید خانی پور ، میترا حکیم شوشتری ، احمد برجعلی ، محمود گلزاری ،
279 ) عنوان : آموزش رایانه یار توجه انتخابی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با تظاهر بی توجهی
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 15 / 09 / 1393
نویسندگان : سمیه رباط میلی ، احمد برجعلی ، حمید علی زاده ، نورعلی فرخی ، مصطفی نوکنی ،
280 ) عنوان : اثر بخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی ( MBRP) در پیشگیری از بازگشت و افزایش مهارت های مقابله ای در افراد وابسته به مواد افیونی
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1393
نویسندگان : علی فرنام ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
281 ) عنوان : اثربخشی درمان هیجان محور بر شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی
مشخصات نشریه : روانشناسی معاصر / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1393
نویسندگان : سروش خوشنام ، احمد برجعلی ، لیلا کارگری پادر ، حمید امیری ،
282 ) عنوان :
Title : Effectiveness Of Group Cognitive – Behavioral Therapy On Reducing Depression
مشخصات نشریه : International Letters of Social and Humanistic Sciences (ILSHS) / International Letters of Social and Humanistic Sciences (ILSHS) /
تاریخ چاپ : 10 / 08 / 1393
نویسندگان : Zeinab Khairkhah ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
283 ) عنوان : اثربخشی آموزش بازشناسی هیجان ها بر مهارت های اجتماعی کودکان اتیستیک عملکرد بالا
مشخصات نشریه : روانشناسی افراد استثنایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1393
نویسندگان : صالحه قاسم پور ، احمد برجعلی ، محمدرضا محمدی ،
284 ) عنوان : نقش واسطه ای قصه عشق در رابطه با طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی
مشخصات نشریه : علوم رفتاری / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1393
نویسندگان : احمد برجعلی ،
285 ) عنوان : اثربخشی آموزش تحمل بلاتکلیفی به شیوه ی شناختی رفتاری بر اختلال اضطراب فراگیر
مشخصات نشریه : روانشناسی کاربردی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1393
نویسندگان : رویا موسوی نیا ، محمود گلزاری ، احمد برجعلی ،
286 ) عنوان : اثر بخشی آموزش بازشناسی هیجان ها بر مهارت های اجتماعی کودکان اتیستیک عملکرد بالا
مشخصات نشریه : روانشناسی افراد استثنایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : صالحه قاسم پور ، احمد برجعلی ، محمدرضا محمدی ،
287 ) عنوان : آسیب شناسی روانی و روان درمانی از دیدگاه مولانا: پیش فرض های انسان شناسی، روان شناسی و روش شناسی
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : منصوره اعلمی نیا ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ،
288 ) عنوان : اثر بخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی در پیشگیری از بازگشت و افزایش مهارت های مقابله ای در افراد وابسته به مواد افیونی
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : علی فرنام ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
289 ) عنوان : کاربرد مدلهای تشخیصی شناختی در تعیین ماهیت تفاوت در عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان در ریاضیات
Title : Application Of Cognitive Diagnostic Models In Determining The Nature Of Differences In The Performance Of First Grade High School Male And Female Students In Mathematics
مشخصات نشریه : دستاوردهای روانشناختی / Journal of Psychological Achievements /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : افشین افضلی ، علی دلاور ، محمدرضا فلسفی نژاد ، نورعلی فرخی ، احمد برجعلی ،
290 ) عنوان : بررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل
Title : Investigating The Relationship Between Organizational Variables And Job Stress By Meta-analysis
مشخصات نشریه : اندازه گیری تربیتی / Educational Measurement /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : زهرا طباطبایی ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
291 ) عنوان : بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا در دانشجویان دانشگاه شیراز
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1393
نویسندگان : فریده حسین ثابت ، احمد برجعلی ،
292 ) عنوان : مقایسه سطوح مختلف نگرش مذهبی بر احساس معنا، تنهایی و شادکامی در زندگی سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی
مشخصات نشریه : سالمند / /
تاریخ چاپ : 10 / 06 / 1393
نویسندگان : مهناز علی اکبری دهکردی ، طیبه محتشمی ، الیکا پیمانفر ، احمد برجعلی ،
293 ) عنوان :
Title : The Efectiveness Of Hope Thrapy On Resiliency And Optimism Of Veterans Daughters
مشخصات نشریه : BULLETIN OF ENVIRONMENT PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES / /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1393
نویسندگان : maryam janfada ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
294 ) عنوان : اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر
مشخصات نشریه : اعتیاد پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : یوسف اعظمی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، حامد چوپان ،
295 ) عنوان : نقش پیش بینی متغیرهای مرتبط با ویژگی های شخصیتی مادر در میزان احساس تنهایی و اضطراب پنهان دختران نوجوان دبیرستانی شهر تهران
مشخصات نشریه : فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده / /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1393
نویسندگان : فائزه جعفری سیاوشانی ، علیرضا کیامنش ، احمد برجعلی ،
296 ) عنوان :
Title : Study The Relationship Between Self-efficacy And Psychological Well-being Components
مشخصات نشریه : journal of educational and management studies / journal of educational and management studies /
تاریخ چاپ : 11 / 03 / 1393
نویسندگان : mehrnaz eshaghnia ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ، احمد برجعلی ، Hassan Asadzadeh Dahraei ،
297 ) عنوان : ساختار و الگوی کیفیت زندگی اسلامی مبتنی بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی
مشخصات نشریه : پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1393
نویسندگان : عاطفه نژادمحمد نامقی ، معصومه اسمعیلی ، فریبرز باقری ، احمد برجعلی ، عبداله شفیع آبادی ،
298 ) عنوان : اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD)
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : علی موسوی اصل ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، نورعلی فرخی ،
299 ) عنوان : اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ طرح‍واره‌ درم‍ان‍ی‌ در درم‍ان‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ م‍رد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از ض‍رب‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ م‍ج‍دد، ب‍ی‍ش‌ ان‍گ‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ و ک‍رخ‍ت‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : علی موسوی اصل ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، نورعلی فرخی ،
300 ) عنوان :
Title : Studying The Relationship Between Self-efficacy And Psychological Well-being Components
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 12 / 1392
نویسندگان : Mehrnaz Eshaghnia ، صغرا ابراهیمی قوام ، علی دلاور ، احمد برجعلی ، حسن اسدزاده دهرائی ،
301 ) عنوان : بررسی رابطه ساده و چندگانه صفات طیف اوتیسم و وسواس جبری در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر یزد
مشخصات نشریه : پژوهش های نوین روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 26 / 11 / 1392
نویسندگان : وحید احمدی ، فرنگیس دمهری ، رایحه السادات هاشمی ، نرجس فصیحی زاده ، احمد برجعلی ،
302 ) عنوان : اثربخشی شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش دبستانی
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناختی / /
تاریخ چاپ : 24 / 11 / 1392
نویسندگان : فرح صدری ماسوله ، احمد برجعلی ، حسن اسدزاده دهرائی ،
303 ) عنوان : خودآزاری در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه اختلالات خلقی: یک پژوهش کیفی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 11 / 1392
نویسندگان : حمید خانی پور ، احمد برجعلی ، محمود گلزاری ، میترا حکیم شوشتری ،
304 ) عنوان : اثربخشی ‎آموزش‎ رفتاری‎ بارکلی به‎ والدین ‎کودکان‎ مبتلا به ‎اختلال ‎کمبود ‎توجه- بیش‎ فعالی ‎در کاهش‎ علایم
مشخصات نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین / /
تاریخ چاپ : 06 / 11 / 1392
نویسندگان : طاهره حاجی سیدجوادی ، محمود برجعلی ، احمد برجعلی ،
305 ) عنوان : مقایسه اختلالات همراه در دختران و پسران مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی
مشخصات نشریه : MEDICAL SCIENCES JOURNAL OF ISLAMIC AZAD UNIVERSITY / MEDICAL SCIENCES JOURNAL OF ISLAMIC AZAD UNIVERSITY /
تاریخ چاپ : 22 / 10 / 1392
نویسندگان : فاطمه بهزادفر ، علیرضا سروری ، حمید طاهرخانی ، احمد برجعلی ، سیدحسن تقوی ،
306 ) عنوان : اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : یوسف اعظمی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، حامد چوپان ،
307 ) عنوان : اثربخشی آموزش شادکامی بر افزایش امید در سالمندان
مشخصات نشریه : سالمند / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : سارا فیروزه مقدم ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
308 ) عنوان :
Title : The Effect Of Procrasination Increase Training…
مشخصات نشریه : Journal of Social Issues / JOURNAL OF SOCIAL ISSUES /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1392
نویسندگان : mohammad hadi omid ، احمد برجعلی ، abbas ali allahyari ، علی دلاور ،
309 ) عنوان : تأثیر افزایش تعویق آموزش با رویکرد رفتار شناختی بر پایه پیشرفت تحصیلی بر انگیزه پیشرفت در دانش آموز دختر
Title : The Effect Of Procrastination Increase Training With Cognitive Behavior Approach On Academic Achievement Base On Achievement Motivation In Student Girl
مشخصات نشریه : / Journal of Social Issues & Humanities /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1392
نویسندگان : احمد برجعلی ، علی دلاور ،
310 ) عنوان : اثر بخشی شنیدن موسیقی بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش دبستانی
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناختی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1392
نویسندگان : فرح صدری ماسوله ، احمد برجعلی ، حسن اسدزاده دهرائی ،
311 ) عنوان : همخوانی مقیاس‌های آسیب شناسی شخصیت (PSY-5) پرسشنامه MMPI-2-RF با صفات پیشنهادی محور دوم DSM-5
Title : Compatibility Of Personality Pathology Scales (psy-5) Of Mmpi-2-rf Questionnaire With The Proposed Traits Of The Second Axis Dsm-5
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / Journal of Clinical Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1392
نویسندگان : آزاد همتی ، محمود دژکام ، علی دلاور ، کاظم عاطف وحید ، احمد برجعلی ، کامبیز کامکاری ،
312 ) عنوان : مقایسه اثربخشی آموزش گروهی تنظیم منابع شناخت خود و تمایز یافتگی بر ارتقای سلامت روان زنان تازه طلاق گرفته شهر تهران، سال 1389
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 17 / 06 / 1392
نویسندگان : سمانه نیکخواه ، سیدجلال یونسی ، احمد برجعلی ،
313 ) عنوان :
Title : The Role Of Fatalistic Belifs And Safety Climate In Predicting Work Situation Awarenwss A Mong Workers Of One Petrochemical Industry In Asaluyeh, Iran,in 2014
مشخصات نشریه : Journal of Occupational Health and Epidemiology / Journal of Occupational Health and Epidemiology /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1392
نویسندگان : fariba kiani ، احمد برجعلی ، کیومرث فرح بخش ، Noor Ali Farrokhi ،
314 ) عنوان : اثر تعاملی «شفقت به خود» و نشخوار فکری بیماران افسرده در «درمان مبتنی بر شفقت»
مشخصات نشریه : دانشور پزشکی / /
تاریخ چاپ : 30 / 02 / 1392
نویسندگان : فاطمه نوربالا ، احمد برجعلی ، احمدعلی نوربالا ،
315 ) عنوان : بررسی مقایسه ای کنترل توجه و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی و افراد عادی
مشخصات نشریه : تحقیقات روان شناختی / /
تاریخ چاپ : 17 / 01 / 1392
نویسندگان : سمانه بهزادپور ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، زهراسادات مطهری ،
316 ) عنوان : خودآزاری در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه اختلالات خلقی
مشخصات نشریه : مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : حمید خانی پور ، احمد برجعلی ، محمود گلزاری ، محمدرضا فلسفی نژاد ، میترا حکیم شوشتری ،
317 ) عنوان : ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍وج‍ه‌ و ن‍ش‍خ‍وارف‍ک‍ری‌ در اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ وس‍واس‌ ف‍ک‍ری‌- ع‍م‍ل‍ی‌ و اف‍راد ع‍ادی‌
مشخصات نشریه : تحقیقات روان شناختی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : سمانه بهزاد پور ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، زهرا سادات مطهری ،
318 ) عنوان : چالش های سلامت جنسی نوجوانان جدا شده از خانه
مشخصات نشریه : رفاه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : رضا رازقی ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ،
319 ) عنوان : چالش سلامت جنسی نوجوانان جدا شده از خانه
مشخصات نشریه : رفاه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : رضا رزاقی ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ،
320 ) عنوان : چالش سلامت جنسی نوجوانان جدا شده از خانه
Title : Sexual Health Challenges Of Out Of Home Adolescents
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی– پژوهشی رفاه اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1392
نویسندگان : رضا رزاقی ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ،
321 ) عنوان :
Title : Effect Of Secure Attachment Style Based On Mother-adolescent Training On Reducing Depression In Female Adolescent
مشخصات نشریه : Procedia - Social and Behavioral Sciences / Procedia - Social and Behavioral Sciences /
تاریخ چاپ : 29 / 09 / 1391
نویسندگان : Maryam Fallah ، Aziz Ghasemzade ، احمد برجعلی ، Faramarz Sohrabi Asmaroud ، Mahsa Soleymani ،
322 ) عنوان : میزان نقص ایگوی والدین کودکان اسکیزوفرن و عادی با استفاده از نمایه نقص ایگوی آزمون رورشاخ
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 08 / 09 / 1391
نویسندگان : سیدابوفاضل حسینی نسب ، احمد برجعلی ، محمدرضا محمدی ،
323 ) عنوان : ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی زندانیان دارای اختلال شخصیتی پسیکوپات در مقایسه با زندانیان عادی در گروهی از زندانیان شهرستان تهران
مشخصات نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی قم / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1391
نویسندگان : داوود قادری ، احمد برجعلی ، هادی بهرامی ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
324 ) عنوان : میزان نقص ایگوی والدین کودکان اسکیزوفرن و عادی با استفاده از نمایه نقص ایگوی آزمون رورشاخ
مشخصات نشریه : پژوهش های نوین روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1391
نویسندگان : احمد برجعلی ، محمدرضا محمدی ، ابوالفضل حسینی نسب ،
325 ) عنوان : کاربردهای بالینی الگوی خلاقیت درمانی در بین دانشجویان: (دیدگاهی نوین در حوزه درمانگری بالینی سلامت روان)
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 19 / 04 / 1391
نویسندگان : علیرضا پیرخائفی ، احمد برجعلی ،
326 ) عنوان : اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر روی نشانه های افسردگی و اندیشناکی در افراد با سابقه یک دوره افسردگی اساسی: طرح تک موردی
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1391
نویسندگان : حمید خانی پور ، احمد برجعلی ، پروانه محمدخانی ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
327 ) عنوان : اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر روی نشانه های افسردگی و اندیشناکی در افراد با سابقه یک دوره افسردگی اساسی
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، حمید خانی پور ، پروانه محمدخانی ،
328 ) عنوان : اثربخشی آموزش و تمرین های تن آرامی بر اضطراب و ظرفیت حافظه کاری
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1391
نویسندگان : منیر کلانترقریشی ، احمد برجعلی ، عباس زامیاد ، فریبرز درتاج ،
329 ) عنوان : کاربردهای بالینی الگوی خلاقیت درمانی در بین دانشجویان
مشخصات نشریه : فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : احمد برجعلی ، علی رضا پیر خائفی ،
330 ) عنوان : اثربخشی آموزش و تمرین¬های تن¬آرامی بر اضطراب و ظرفیت حافظه-کاری
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : منیر کلانتر قریشی ، احمد برجعلی ، عباس زامیاد ، فریبرز درتاج ،
331 ) عنوان : بررسی رابطه تعاملی سبک های دلبستگی، سبک های مقابله ای و سلامت روانی در نوجوانان
مشخصات نشریه : یافته های نو در روان شناسی / /
تاریخ چاپ : 24 / 12 / 1390
نویسندگان : فاطمه قاسم بروجردی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ،
332 ) عنوان : -اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری بر ارتقاء کیفیت زندگی مردان وابسته به مواد
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1390
نویسندگان : احمد برجعلی ، نگار کریمیان ، محمود گلزاری ،
333 ) عنوان : مقایسه اثربخشی روش درمان شناختی رفتاری با روش درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن تیزدل بر نشخوار فکری زنان نابارور افسرده
مشخصات نشریه : ارمغان دانش / /
تاریخ چاپ : 05 / 11 / 1390
نویسندگان : علیرضا فیلی ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، نورعلی فرخی ،
334 ) عنوان :
Title : Effect Of Secure Attachment Style Based On Mother- Adolescent Training On Reducing Depression In Female Adolescents
مشخصات نشریه : Procedia - Social and Behavioral Sciences / Procedia - Social and Behavioral Sciences /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، Mahsa Soleymani ، maryam falah ebrahimzadeh ، aziz reza ghasemzadeh ،
335 ) عنوان : تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT در کاهش علائم افسردگی بیماران مرد مبتلا به اعتیاد
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : مهدی زمستانی یامچی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ،
336 ) عنوان : برسی رابطه تعاملی سبک های دلبستگی، سبک های مقابله ای و سلامت روانی در نوجوانان
مشخصات نشریه : پژوهش های روانشناسی اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، فاطمه قاسم بروجردی ،
337 ) عنوان : 1اثر بخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی در پیشگیری از بازگشت و انگیزش در افراد وابسته به مواد افیونی
مشخصات نشریه : پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : فرامرز سهرابی اسمرود ، محمدرضا فلسفی نژاد ، احمد برجعلی ، علی کلدوی ،
338 ) عنوان : 1تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT برکاهش افسردگی در بیماران مرد مبتلا به اعتیاد
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، مهدی زمستانی یامچی ،
339 ) عنوان : مدل یابی تاب آوری خانواده جانباز بر اساس متغیرهای شناختی، هیجانی
مشخصات نشریه : روانشناسی نظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : مریم مشایخ ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، عبداله شفیع آبادی ،
340 ) عنوان : مدل یابی تاب آوری خانواده جانباز بر اساس متغیرهای شناختی، هیجانی
Title : Modeling Of Sufferance Of Veteran Family Base On Cognitive And Emotional Variables
مشخصات نشریه : فصلنامه روانشناسی نظامی / Journal of Military Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1390
نویسندگان : مریم مشایخ ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، عبداله شفیع آبادی ،
341 ) عنوان : اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی در پیشگیری از بازگشت و انگیزش در افراد وابسته به مواد افیونی
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 28 / 09 / 1390
نویسندگان : علی کلدوی ، احمد برجعلی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
342 ) عنوان :
Title : Survey The Relationship Between Five Factor Model And Psychopathic Personality In A Sample Of Male Prisoners In Iran
مشخصات نشریه : Annals of Biological Research / /
تاریخ چاپ : 21 / 09 / 1390
نویسندگان : Davoud Ghaderi ، احمد برجعلی ، Hadi Bahrami ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
343 ) عنوان : اثربخشی آموزش مهارت های فرزند پروری در کاهش تنیدگی مادران
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1390
نویسندگان : احمد برجعلی ، بیتا آجیلچی ، مسعود جان بزرگی ،
344 ) عنوان : اثر بخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
Title : The Effectiveness Of Schema Therapy In The Treatment Of Women With Social Anxiety Disorder
مشخصات نشریه : پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره / Journal of clinical psychology  and counseling research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1390
نویسندگان : علی دلاور ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ،
345 ) عنوان : مقایسه اثربخشی روش درمان شناختی- رفتاری با روش درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن تیزدل بر نشخوار فکری زنان نابارور افسرده
مشخصات نشریه : ارمغان دانش / /
تاریخ چاپ : 11 / 05 / 1390
نویسندگان : علیرضا فیلی ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، نورعلی فرخی ،
346 ) عنوان : اثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه
مشخصات نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1390
نویسندگان : علی موسوی اصل ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، نورعلی فرخی ،
347 ) عنوان : اثربخشی طرح واره درمانی در کاهش فعالیت طرح واره‌ های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : محسن خورشید زاده ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ،
348 ) عنوان : اثربخشی طرح واره درمانی در کاهش فعالیت طرح واره‌ های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
Title : The Effectiveness Of Schema Therapy In Reducing The Activity Of Early Maladaptive Schemas In Women With Social Anxiety Disorder
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / فرهنگ مشاوره و روان درمانی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1390
نویسندگان : محسن خورشیدزاده ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ،
349 ) عنوان : تاثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری - عملی در درمان شناختی - رفتاری
Title : The Effect Of Comorbid Schizotypal Personality Features In Cognitive – Behavioral Therapy Of Obsessive – Compulsive Disorder (ocd)
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناختی / مطالعات روان شناختی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1390
نویسندگان : علی محمدزاده ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ،
350 ) عنوان : اثربخشی مداخله شناختی رفتاری متمرکز بر هراس از مرگ در کاهش خود بیمارپنداری
مشخصات نشریه : اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 31 / 03 / 1390
نویسندگان : مسعود قربانعلی پور ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
351 ) عنوان : تاب آوری...
مشخصات نشریه : سلامت و روان شناسی / /
تاریخ چاپ : 07 / 03 / 1390
نویسندگان : احمد برجعلی ، فرخ حق رنجبر ، علیرضا کاکاوند ، حامد برماس ،
352 ) عنوان : اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ و افسردگی جانبازان
مشخصات نشریه : روانشناسی نظامی / /
تاریخ چاپ : 10 / 02 / 1390
نویسندگان : محمدرضا ذوقی پایدار ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، علی دلاور ،
353 ) عنوان : طرحواره های ناسازگار اولیه فعال در بیماران اختلال وسواس- اجبار
Title : Early Maladaptive Schemas Active In Patients With Obsessive-compulsive Disorder
مشخصات نشریه : مطالعات روانشناسی بالینی / Clinical Psychology Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1390
نویسندگان : علی اسماعیلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، نورعلی فرخی ،
354 ) عنوان : تدوین برنامه افزایش تاب آوری در برابر استرس...
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : احمد برجعلی ، علی دلاور ، حمید علیزاده ، منیژه کاوه ،
355 ) عنوان : اثربخشی طرح واره درمانی در کاهش فعالیت طرح واره...
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : احمد برجعلی ، سید علی موسوی اصل ، زینب سادات موسوی ،
356 ) عنوان : اثربخشی آموزش مهارت های فرزند پروری...
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : احمد برجعلی ، بیتا آجیلچی ، مسعود جان بزرگی ،
357 ) عنوان : اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب...
مشخصات نشریه : مطالعات روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : احمد برجعلی ، لیلی رسولی ،
358 ) عنوان : اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر اختلال استرس پس از ضزبه ناشی از جنگ و افسردگی جانبازان
مشخصات نشریه : روانشناسی نظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : محمدرضا ذوقی پایدار ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، علی دلاور ،
359 ) عنوان : اثربخشی مداخله ای شناختی – رفتاری متمرکز بر هراس از مرگ در کاهش خودبیماری پنداری
مشخصات نشریه : اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1390
نویسندگان : فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، مسعود قربانعلی پور ،
360 ) عنوان : تدوین برنامه افزایش تاب آوری در برابر استرس و تاثیر آموزش آن بر مولفه های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان ذهنی خفیف
Title : Development Of A Resilience Fostering Program Against Stress And Its Impact On Quality Of Life Components In Parents Of Children With Mild Intellectual Disability
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / کودکان استثنایی /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1390
نویسندگان : علی دلاور ، حمید علی زاده ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
361 ) عنوان : اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ و افسردگی جانبازان
Title : The Effectivness Of Coping Skills Instruction Based On Cognitive-behavior Method On War Related Post-traumatic Stress Disorder And Depression In Veterans
مشخصات نشریه : فصلنامه روانشناسی نظامی / Journal of Military Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1390
نویسندگان : محمدرضا ذوقی پایدار ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، علی دلاور ،
362 ) عنوان : تاثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری - عملی در درمان شناختی - رفتاری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 12 / 1389
نویسندگان : علی محمدزاده ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ،
363 ) عنوان : مقایسه تاثیر روایت درمانی بر شاخص توده بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی
مشخصات نشریه : / Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1389
نویسندگان : سمیه سادات مکیان ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، دل آرام قدسی ،
364 ) عنوان : تاثیر برنامه آموزشی توانمندسازی زوجین براساس نظریه عشق، براساس نظریه عشق، بر تعارض زناشویی والدین و ادراک شایستگی دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان
مشخصات نشریه : خانواده و پژوهش / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1389
نویسندگان : حسین محققی ، حسین اسکندری ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
365 ) عنوان : بررسی اثربخشی درمان بازآفرینی خیالی و پردازش مجدد بر کاهش سطح آشفتگی ذهنی و تصاویر راجه به سانحه جانبازان
مشخصات نشریه : روانشناسی نظامی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1389
نویسندگان : علیرضا زینتی افخم ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ،
366 ) عنوان : مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص تصویر بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی1
مشخصات نشریه : پژوهنده / /
تاریخ چاپ : 16 / 09 / 1389
نویسندگان : سمیه سادات مکیان ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، دل آرام قدسی ،
367 ) عنوان : مقایسه ویژگی های شخصیتی مدیران...
مشخصات نشریه : روانشناسی / /
تاریخ چاپ : 11 / 09 / 1389
نویسندگان : احمد برجعلی ، حبیب الله مشایخی ، علی خلخالی ، نرگس فرج الهی ،
368 ) عنوان : مقایسه اثربخشی الگوهای درمان «شناختی- رفتاری» و «حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد» بر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ
مشخصات نشریه : / Journal of Military Medicine /
تاریخ چاپ : 08 / 09 / 1389
نویسندگان : محمد جواد احمدی زاده ، محمدرضا فلسفی نژاد ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ،
369 ) عنوان : بررسی اثربخشی تلفیق دارو درمانی و شناخت درمانی گروهی مبتنی برذهن آگاهی بر کاهش افسردگی زنان مطلقه شهر اصفهان
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی اصفهان / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1389
نویسندگان : سعید صادقی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ، احمد برجعلی ، غلامرضا قاسمی تودشکچویی ،
370 ) عنوان : رابطه رضایت و طرحواره های جنسی با رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1389
نویسندگان : سعید کریم نژاد نیارق ، احمد برجعلی ، فاطمه علویان ، فاطمه آذرتاش شندی ،
371 ) عنوان : بررسی اثربخشی تلفیق دارو درمانی و شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر کاهش افسردگی زنان مطلقه شهر اصفهان
Title : Combined Effect Of Anti Depressant And Mindfulness-based Group Cognitive Therapy (mbct) On Psychological Well Being Of Divorced Women
مشخصات نشریه : مجله دانشكده پزشكی اصفهان / /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1389
نویسندگان : سعید صادقی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ، احمد برجعلی ، غلامرضا قاسمی تودشکچویی ،
372 ) عنوان : ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر و یاری رسان با تاکید بر شخصیت مطلوب در سازمان نظامی
مشخصات نشریه : روانشناسی نظامی / /
تاریخ چاپ : 11 / 08 / 1389
نویسندگان : رضا شریفی ، حسین اسکندری ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
373 ) عنوان : مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص توده بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی
مشخصات نشریه : JOURNAL OF NUTRITION SCIENCES & FOOD TECHNOLOGY / JOURNAL OF NUTRITION SCIENCES & FOOD TECHNOLOGY /
تاریخ چاپ : 08 / 08 / 1389
نویسندگان : سمیه سادات مکیان ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ، دل آرام قدسی ،
374 ) عنوان : بررسی اثربخشی درمان بازآفرینی خیالی و پردازش مجدد بر کاهش سطح آشفتگی ذهنی و تصاویر راجعه مربوط به سانحه جانبازان
مشخصات نشریه : روانشناسی نظامی / /
تاریخ چاپ : 13 / 07 / 1389
نویسندگان : علیرضا زینتی افخم ، فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ،
375 ) عنوان : ویژگی های شخصیتی افراد...
مشخصات نشریه : روانشناسی نظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ، رضا شریفی ،
376 ) عنوان : مقایسه اثربخشی الگو های درمانی شناختی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : احمد برجعلی ، محمد نریمانی ،
377 ) عنوان : ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر و یاری رسان با تاکید بر شخصیت مطلوب درسازمان نظامی
Title : Personality Traits Of Selfless And Helpful People With Emphasis On The Desired Personality In The Military Organization
مشخصات نشریه : روانشناسی نظامی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1389
نویسندگان : علی دلاور ، حسین اسکندری ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
378 ) عنوان : تاثیر برنامه آموزشی توانمندسازی زوجین براساس نظریه عشق، بر تعارض زناشویی والدین و ادراک شایستگی دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان
Title : The Effect Of Couple Empowerment Training Program Based On Love Theory On Parents' Marital Conflict And Perception Of Competence Of Fourth And Fifth Grade Elementary Students In Hamadan
مشخصات نشریه : خانواده و پژوهش / خانواده و پژوهش /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1389
نویسندگان : حسین اسکندری ، علی دلاور ، احمد برجعلی ،
379 ) عنوان : بررسی تاثیر اضطراب مرگ و سن بر رفتارهای ارتقا بخش سلامتی
مشخصات نشریه : مجله پزشکی ارومیه / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1389
نویسندگان : مسعود قربانعلی پور ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
380 ) عنوان :
Title : Improvement In Quality Of Life After Exposure Therapy, Problem Solving And Combined Therapy In Chronic War-related Post Traumatic Stress Disorder
مشخصات نشریه : Procedia - Social and Behavioral Sciences / Procedia - Social and Behavioral Sciences /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1389
نویسندگان : Mohammad Javad Ahmadizadeh ، Khodabakhsh Ahmadi ، حسین اسکندری ، Mohammad Reza Flasafi Nejad ، احمد برجعلی ، Jafar Anisi ، Mojtaba Teimoori ،
381 ) عنوان : بررسی تاثیر اضطراب مرگ و سن بر رفتار‌های ارتقابخش سلامتی
مشخصات نشریه : مجله پزشکی ارومیه / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1389
نویسندگان : مسعود قربانعلی پور ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، محمدرضا فلسفی نژاد ،
382 ) عنوان : بررسی نقش ترتیب تولد و سبک دلبستگی در وابستگی به مواد مخدر
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی / /
تاریخ چاپ : 25 / 06 / 1389
نویسندگان : احمد برجعلی ، ادیبه برشان ، سمیه درتاج ،
383 ) عنوان : بررسی اثربخشی تلفیق دارو درمانی و شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر کاهش افسردگی زنان
مشخصات نشریه : مجله دانشکده پزشکی اصفهان / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1389
نویسندگان : سعید صادقی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ، احمد برجعلی ، غلامرضا قاسمی ،
384 ) عنوان : بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : علیرضا پیرخائفی ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ،
385 ) عنوان : کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / Journal of Clinical Psychology /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : کوروش محمدی ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، علی دلاور ،
386 ) عنوان : مقایسه تاثیر آموزش صبر و حل مساله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله ای دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی
Title : Comparison Of The Effect Of Patience And Problem Solving Training On Reducing Aggression And Selecting Coping Strategies Of Students Of University Of Law Enforcement Sciences
مشخصات نشریه : دانش‌ انتظامی‌ / Journal of Research Police Science /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1389
نویسندگان : علی دلاور ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ،
387 ) عنوان : بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی موثر در پیش‌بینی پیشرفت ریاضیات، به منظور تدوین یک مدل ساختاری برای دانش آموزان پایه دوم دبیرستان
Title : Examination Of Attitudinal And Motivational Factors, For Predicting Mathematics Achievement, In Order To Compile A Structural Model, In Second Grade High School Students
مشخصات نشریه : پژوهش در نظام های آموزشی / پژوهش در نظام های آموزشی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1389
نویسندگان : علی دلاور ، احمد برجعلی ،
388 ) عنوان : بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با سلامت روان
Title : Investigating The Structural Relationships Between Creativity, Self-efficacy And Coping Methods With Mental Health
مشخصات نشریه : روان شناسی تربیتی / روان شناسی تربیتی /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1389
نویسندگان : علیرضا پیرخائفی ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ،
389 ) عنوان : اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در درمان اختلال شخصیت مرزی
مشخصات نشریه : تحقیقات روان شناختی / /
تاریخ چاپ : 30 / 02 / 1389
نویسندگان : محمد علی مظاهری ، احمد برجعلی ، حسن احدی ، فاطمه گلشنی ،
390 ) عنوان : اثربخشی آموزشی...
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 02 / 1389
نویسندگان : احمد برجعلی ، محمدرضا اهنگچیان ، وجیهه ظهورپرونده ،
391 ) عنوان : اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر آموزه های دینی در کاهش نشانگان اختلال استرس پس ضربه ای (PTSD) مزمن آزادگان ایرانی
مشخصات نشریه : فرهنگ مشاوره و روان درمانی / Counseling Culture and Psychotherapy /
تاریخ چاپ : 08 / 02 / 1389
نویسندگان : ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، حسین اسکندری ، احمد به پزوه ،
392 ) عنوان : صبر ، مبانی نظری و کارکردهای روانی – اجتماعی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 25 / 01 / 1389
نویسندگان : احمد ایزدی طامه ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ،
393 ) عنوان : مقایسه تاثیر روایت درمانی...
مشخصات نشریه : خانواده پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : احمد برجعلی ، دل ارام قدسی ، حسین اسکندری ، سمیه سادات مکیان ،
394 ) عنوان : مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص تصویر بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، سمیه سادات مکیان ، دل ارام قدسی ،
395 ) عنوان : رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی روان آزرده خویی، برونگرایی، سازگاری، پذیرا بودن به تجارب و مسئولیت پذیری با رضایتمندی زناشویی
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : احمد برجعلی ، فرهاد جمهری ، علی محمدزاده ابراهیمی ،
396 ) عنوان : کارایی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ، کوروش محمدی ،
397 ) عنوان : ویژگی های شخصیت افراد ایثارگر و یاری رسان...
مشخصات نشریه : روانشناسی نظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، علی دلاور ، رضا شریفی ،
398 ) عنوان : مقایسه تاثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص...
مشخصات نشریه : علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، دل آرام قدسی ، سمیه سادات مکیان ،
399 ) عنوان : کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی...
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ، کوروش محمدی ،
400 ) عنوان : -بررسی روابط ساختاری خلاقیت ، خودکارآمدی و روش کنار آمدن با سلامت روان
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ، علی رضا پیرخائفی ،
401 ) عنوان : بررسی عملکرد رویکرد درمان هیجان مدار بر میزان رضایت زناشویی
مشخصات نشریه : پیک نور / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : احمد اعتمادی ، احمد برجعلی ، مژگان حیاتی ، مصطفی تبریزی ،
402 ) عنوان : کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان
Title : Clinical Effectiveness Of Children’s Depression Inventory For Diagnosing Depression Disorder Of Children And Adolescents
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / Journal of Clinical Psychology /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1389
نویسندگان : علی دلاور ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، علی دلاور ،
403 ) عنوان : بررسی کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان
مشخصات نشریه : مجله روانشناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : کوروش محمدی ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، علی دلاور ،
404 ) عنوان : عوامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : غلامرضا دهشیری ، محمود گلزاری ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
405 ) عنوان : مقایسه تاثیر آموزش صبر و حل مسئله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابل های دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی
مشخصات نشریه : دانش‌ انتظامی‌ / Journal of Research Police Science /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1388
نویسندگان : احمد ایزدی طامه ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ،
406 ) عنوان : تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکرخلاق دانشجویان
مشخصات نشریه : فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1388
نویسندگان : علیرضا پیرخائفی ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ،
407 ) عنوان : الگویابی زیستی ـ روانی ـ معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقای تابآوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و روان شناسی مثبت نگر
مشخصات نشریه : اعتیاد پژوهی / research on addiction /
تاریخ چاپ : 06 / 05 / 1388
نویسندگان : عزت الله کردمیرزا ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ،
408 ) عنوان : تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق دانشجویان
Title : The Effect Of Creativity Training On Metacognitive Components Of Students' Creative Thinking
مشخصات نشریه : فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1388
نویسندگان : علی دلاور ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ،
409 ) عنوان : الگویابی زیستی ـ روانی ـ معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقای تاب‌آوری مبتنی بر روایت‌شناسی شناختی و روان‌شناسی مثبت‌نگر
Title : Bio-psychological-spiritual Modeling In Substance Abusers And Development Of An Intervention Program To Promote Belief Based On Cognitive Narrative And Positive Psychology
مشخصات نشریه : اعتیاد پژوهی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1388
نویسندگان : عزت الله کرد میرزا نکوزاده ، احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ،
410 ) عنوان : تاثیر همایندی صفات شخصیت اسکیزوتایپی مثبت و منفی بر پیامد درمانی انواع فرعی اختلال وسواس فکری - عملی
مشخصات نشریه : تحقیقات علوم رفتاری / /
تاریخ چاپ : 31 / 02 / 1388
نویسندگان : علی محمدزاده ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ،
411 ) عنوان : خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا در دانشجویان
مشخصات نشریه : روانشناسی بالینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، محمود گلزاری ، غلامرضا دهشیری ،
412 ) عنوان : مقایسه تاثیر آموزشی صبر و حل مساله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبرد های مقابله ای
مشخصات نشریه : دانش انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ، احمد ایزدی طامه ،
413 ) عنوان : تاثیر همایندی صفات شخصیت اسکیزوتایپی مثبت و منفی بر پیامد درمانی انواع فرعی اختلال وسواس فکری- عمل
مشخصات نشریه : علوم رفتاری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : علی محمدزاده ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ،
414 ) عنوان : تاثیر همایندی صفات شخصیت اسکیزوتایپی مثبت و منفی بر پیامد درمانی انواع فرعی اختلال وسواس فکری - عملی
Title : The Effect Of Co-morbidity Of Positive And Negative Schizotypal Personality Traits On Treatment Outcome Of Obsessive-compulsive Subtypes
مشخصات نشریه : تحقیقات علوم رفتاری / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1388
نویسندگان : علی محمدزاده ، احمد برجعلی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، علی دلاور ،
415 ) عنوان : رابطه ی بین مشابهت و مکمل بودن در ابعاد شخصیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی
مشخصات نشریه : پژوهش در سلامت روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1387
نویسندگان : علی محمدزاده ابراهیمی ، فرهاد جمهری ، احمد برجعلی ،
416 ) عنوان : صبر ، مبانی نظری و کارکردهای روانی – اجتماعی
Title : Patience, Theoretical Foundations And Psychosocial Functions
مشخصات نشریه : مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین ع / مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین ع /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1387
نویسندگان : احمد ایزدی طامه ، احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ،
417 ) عنوان : بررسی اثربخشی رویکرد درمانی هیجان مدار بر میزان رضایت زناشویی زوجین
مشخصات نشریه : پیک نور / /
تاریخ چاپ : 19 / 08 / 1387
نویسندگان : مژگان حیاتی ، احمد اعتمادی ، مصطفی تبریزی ، احمد برجعلی ،
418 ) عنوان : ساخت و اعتباریابی مقیاس احساس تنهایی در بین دانشجویان
مشخصات نشریه : روانشناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1387
نویسندگان : احمد برجعلی ، غلامرضا دهشیری ، منصوره شیخی ، مجتبی حبیبی عسکر آباد ،
419 ) عنوان : 1بررسی تاثیر سبک مداخله(نظارت) در تماشای خشونت تلویزیونی بر پر خاشگری پسران 11-9 ساله
مشخصات نشریه : پژوهش های ارتباطی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1387
نویسندگان : فرامرز سهرابی اسمرود ، احمد برجعلی ، محمدرضا فلسفی نژاد ، فاطمه جوادی ،
420 ) عنوان : رابطه بین خود کارآمدی عمومی و نشانه های مرضی دانش آموزان دبیرستانی
مشخصات نشریه : روانشناسی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1387
نویسندگان : رستم علی نیا کرویی ، احمد برجعلی ، فرهاد جمهری ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
421 ) عنوان : بررسی تاثیر سبک مداخله (نظارت) در تماشای خشونت تلویزیونی بر پرخاشگری پسران 11 ـ 9 ساله
مشخصات نشریه : پژوهش های ارتباطی / /
تاریخ چاپ : 25 / 06 / 1387
نویسندگان : فاطمه جوادی ، فرامرز سهرابی اسمرود ، محمدرضا فلسفی نژاد ، احمد برجعلی ،
422 ) عنوان : رابطه بین خودکارآمدی عمومی و نشانه های مرضی دانش آموزان دبیرستانی
مشخصات نشریه : روانشناسی / /
تاریخ چاپ : 18 / 06 / 1387
نویسندگان : رستم علی نیا ، احمد برجعلی ، فرهاد جمهری ، فرامرز سهرابی اسمرود ،
423 ) عنوان : تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 06 / 1387
نویسندگان : مسعود قربانعلی پور مسعود ، حجت الله فراهانی ، احمد برجعلی ، لیلا مقدس ،
424 ) عنوان : بررسی رابطه شخصیت های اسکیزوتایپی و مرزی در نمونه های غیربالینی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 27 / 03 / 1387
نویسندگان : علی محمدزاده ، احمد برجعلی ،
425 ) عنوان : رابطه بین مشابهت و مکمل بودن در ابعاد اصلی شخصیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی
مشخصات نشریه : پژوهش در سلامت روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 30 / 02 / 1387
نویسندگان : علی محمدزاده ابراهیمی ، دکترفرهاد جمهری ، احمد برجعلی ،
426 ) عنوان : پرسشنامه های صفات اسکیزوتایپی و شخصیت آیزنک: همگرایی و واگرایی دو دیدگاه روان پریشی
مشخصات نشریه : تازه های علوم شناختی / /
تاریخ چاپ : 17 / 02 / 1387
نویسندگان : علی محمدزاده ، احمد برجعلی ،
427 ) عنوان : وقتی نوجوان خودش را کشف می کند
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1387
نویسندگان : احمد برجعلی ،
428 ) عنوان : مقایسة تأثیر آموزش صبر و حل مسئله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابل های دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : احمد برجعلی ، علی دلاور ، حسین اسکندری ، احمد ایزد یطامه ،
429 ) عنوان : تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : احمد برجعلی ، مسعود پورقربانعلی ، خجت اله فراهانی ، لیلا مقدس ،
430 ) عنوان : بررسی رابطه شخصیت های اسکیزوتایپی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : احمد برجعلی ، علی محمدزاده ،
431 ) عنوان : بررسی نیمرخ شخصیتی معتادان
مشخصات نشریه : اعتیاد پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : احمد برجعلی ، صمیمه کتابی ، فرهاد ماهری ،
432 ) عنوان : پرسشنامه صفات اسکیزوتایپی...
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1387
نویسندگان : احمد برجعلی ، علی محمدزاده ،
433 ) عنوان : مقایسه اثربخشی دو روش آموزش دو نیمکره مغز و آموزش موسیقی در بهبود عملکرد حساب نارسایی دانش آموزان دختر
Title : A Comparative Study On The Effectiveness Of Music Training And Bilateral Brain Training In Amelioration Of Dyscalculia Symptoms In Female Students
مشخصات نشریه : پژوهش در حیطه کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1386
نویسندگان : علی دلاور ، احمد برجعلی ، احمد برجعلی ، حسن عشایری ، علی دلاور ،
434 ) عنوان : اثرات اجرای یک برنامه آموزش مدیریت خشم در مهارت های خود نظم دهی خشم پسران دبیرستانی
مشخصات نشریه : پژوهش های روانشناختی / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1386
نویسندگان : احد نویدی ، احمد برجعلی ،
435 ) عنوان : مقایسه اثربخشی دو روش آموزش دو نیمکره مغز و آموزش موسیقی در بهبود عملکرد حساب نارسایی دانش آموزان دختر
Title : A Comparative Study On The Effectiveness Of Music Training And Bilateral Brain Training In Amelioration Of Dyscalculia Symptoms In Female Students
مشخصات نشریه : روانشناسی / /
تاریخ چاپ : 05 / 10 / 1386
نویسندگان : مهناز استکی ، حسن عشایری ، احمد برجعلی ، مصطفی تبریزی ، علی دلاور ،
436 ) عنوان : رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی روان آزرده خویی، برونگرایی، خوشایندی، پذیرا بودن به تجارب و وجدانی بودن با رضایتمندی زناشویی
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 30 / 08 / 1386
نویسندگان : علی محمدزاده ، فرهاد جمهری ، احمد برجعلی ،
437 ) عنوان : ارزشیابی توصیفی با نظام سنتی بر اساس جو کلاس، ویژگیهای عاطفی و میزان خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی
مشخصات نشریه : پژوهش در برنامه ریزی درسی / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1386
نویسندگان : فرهاد ماهر ، اصغر آقایی ، احمد برجعلی ، عباس روحانی ،
438 ) عنوان : شن بازی درمانی و پرخاشگری...
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1386
نویسندگان : احمد برجعلی ، خدیجه ارین ، انیا ذوالمجد ،
439 ) عنوان : رابطه بین هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان شرکت ایران خودرو
مشخصات نشریه : پژوهش های مشاوره / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1386
نویسندگان : احمد برجعلی ، جوانشیر اسدی ، فرهاد جمهری ،
440 ) عنوان : تاثیر شن بازی درمانی بر رفتارهای پرخاشگرانه پسران
مشخصات نشریه : کودکان استثنایی / /
تاریخ چاپ : 26 / 02 / 1386
نویسندگان : آنیا ذوالمجد ، احمد برجعلی ، خدیجه آرین ،
441 ) عنوان : ارزشیابی توصیفی با نظام...
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : احمد برجعلی ، فرهاد ماهر ، اصغر اقایی ، عباس روحانی ،
442 ) عنوان : ویژگیهای روان سنجی آزمون DASS-42 بر اساس نمونه ای از دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه
Title : Psychometric Properties Of Dass-42 Test Based On A Sample Of High School Students In Kermanshah
مشخصات نشریه : علوم رفتاری / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1386
نویسندگان : علی دلاور ، علی دلاور ، احمد برجعلی ، محمود میرزمانی ،
443 ) عنوان : مقایسه ویژگی های نقاشی خانواده...
مشخصات نشریه : روانشناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1385
نویسندگان : احمد برجعلی ، زهرا فایض ،
444 ) عنوان : مقایسه استعاره های به کار رفته توسط افراد افسرده و مضطرب کلینیک های شهر تهران با افراد عادی در مورد مفاهیم خود و زندگی
مشخصات نشریه : روانشناسی تربیتی / /
تاریخ چاپ : 30 / 01 / 1385
نویسندگان : مریم اسماعیلی نسب ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ،
445 ) عنوان : مقایسه استعاره های به کار رفته...
مشخصات نشریه : روانشناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : احمد برجعلی ، حسین اسکندری ، مریم اسماعیلی نسب ،
446 ) عنوان : بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی...
مشخصات نشریه : روانشناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : احمد برجعلی ، محمدکاظم سلیمی زاده ، مهری مهانیان خامنه ،
447 ) عنوان : تاثیر موقعیت های موفقیت و شکست بر تغییرات شاخص های فیزیولوژیک
مشخصات نشریه : روانشناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1385
نویسندگان : احمد برجعلی ، علی دلاور ، فرهاد جمهری ، معصومه پورمحمدرضاتجریشی ،
448 ) عنوان : تاثیر موقعیت های موفقیت و شکست بر تغییرات شاخص های فیزیولوژیک فعالیت نظام های مغزی/رفتاری
Title : The Effect Of Success And Failure Situations On Changes In Physiological Indicators Of The Activity Of Behavioral Brain Systems
مشخصات نشریه : روانشناسي / روانشناسي /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1385
نویسندگان : علی دلاور ، علی دلاور ، احمد برجعلی ، فرهاد جمهری ،
449 ) عنوان : مقایسه روایت های زندگی افراد افسرده و مضطرب با افراد عادی
مشخصات نشریه : تازه های علوم شناختی / /
تاریخ چاپ : 20 / 07 / 1384
نویسندگان : مریم اسماعیلی نسب ، حسین اسکندری ، احمد برجعلی ،
450 ) عنوان : رابطه بین مهارتهای کنار آمدن با رضایت شغلی کارکنان بنیاد مستضعفان
مشخصات نشریه : روانشناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1384
نویسندگان : احمد برجعلی ، محمدرضا اصغری هرندی ،
451 ) عنوان : رابطه بین مهارت های کنارآمدن با رضایت شغل
مشخصات نشریه : روانشناسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : احمد برجعلی ، محمدرضا اصغری هرندی ،
452 ) عنوان : بررسی رابطه احساس تنهایی با نوع استفاده از اینترنت در گروهی از دانش آموزان دبیرستانی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1384
نویسندگان : احمد برجعلی ، مریم مشایخ ،
453 ) عنوان : هیجان ابراز شده و شخصیت
مشخصات نشریه : تازه های رواندرمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1383
نویسندگان : احمد برجعلی ، شهرام دهقانی ، فرهاد جمهری ، غلامرضا نفیسی ،
454 ) عنوان : بررسی رابطه احساس تنهایی با نوع استفاده ار اینترنت در گروهی از دانش آموزان دبیرستانی
مشخصات نشریه : تازه های علوم شناختی / /
تاریخ چاپ : 30 / 02 / 1382
نویسندگان : مریم مشایخ ، احمد برجعلی ،