سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/asnaghavi
نام و نام خانوادگی : میر علی سید نقوی
دانشکده : مدیریت و حسابداری گروه آموزشی : مدیریت دولتی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : asnaghavi@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 170 مورد)
1 ) عنوان : الگوی توسعه قابلیت هیجانی در نظام مدیریت منابع انسانی سازمان
Title : The Pattern Of Developing Emotional Capability In The Organization's Human Resource Management System
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / پژوهش های مدیریت منابع انسانی /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1402
نویسندگان : علیرضا محمدی ، بهروز رضائی منش ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ،
2 ) عنوان : ارائه شاخص های ارزیابی اثربخشی ، مدیریت آموزش الکترونیکی مبتنی بر تفاوت نسلی
Title : Designing A Model For Evaluating The Effectiveness Of E-learning Based On Generational Differences
مشخصات نشریه : مدیریت و پژوهش های دفاعی / مدیریت و پژوهش های دفاعی /
تاریخ چاپ : 27 / 9 / 1402
نویسندگان : زهرا ذاکری ، بهروز رضائی منش ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ،
3 ) عنوان : یادگیری بین سازمانی در پروژه مشترک مبارزه با قاچاق کاال و ارز
Title : Inter-organizational Learning As A Shared Projects In Goods And Currency Smuggling Anti-contraband
مشخصات نشریه : مجله علوم مدیریت ایران / علوم مدیریت ایران /
تاریخ چاپ : 16 / 9 / 1402
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، حبیب رودساز ، میر علی سید نقوی ، حسین محمدی ،
4 ) عنوان : مدل تبیین عوامل مؤثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران بخش دولتی
Title : A Model For Explaining Factors Affecting The Subsystem Of Training And Development Of Public Sector Managers
مشخصات نشریه : حقوق اداري / حقوق اداري /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1402
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، میر علی سید نقوی ، رضا واعظی ، ایران رادمنش ،
5 ) عنوان : مفهوم‌سازی پیرامون چیستی و جوهرۀ یادگیری بین‎‌سازمانی (موردپژوهی: طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
Title : Conceptualizing The Essence Of Inter-organizational Learning (case Study: The Shared Project Of Anti-contraband And Currency Smuggling)
مشخصات نشریه : فرایند مدیریت و توسعه / فرآیند مدیریت و توسعه /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1402
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، حبیب رودساز ، میر علی سید نقوی ، حسین محمدی ،
6 ) عنوان : چارچوب مفهومی تحول نرم دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
Title : Conceptual Framework Of Soft Digital Transformation In The Ministry Of Communication And Information Technology
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / مطالعات مدیریت بهبود و تحول /
تاریخ چاپ : 20 / 7 / 1402
نویسندگان : یاسمن مدرسی ، میر علی سید نقوی ، حبیب رودساز ، ایمان رئیسی وانانی ،
7 ) عنوان : Recognizing Components of Sustainable Performance Management: An Illustration of Bibliometric Networks Based on Meta-Synthesis Approach
Title : Recognizing Components Of Sustainable Performance Management: An Illustration Of Bibliometric Networks Based On Meta-synthesis Approach
مشخصات نشریه : / International Journal of Information Science and Management /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1402
نویسندگان : زهرا باقری ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، حسین اصلی پور ،
8 ) عنوان : پیشرانه های مدل معماری منابع انسانی در مدیریت داوطلبان رویدادهای ورزش دانشگاهی
Title : Drive Factors In Human Resource Architecture Model For Managing Volunteers In University Sport Events
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی / پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی /
تاریخ چاپ : 8 / 6 / 1402
نویسندگان : مهدیه سراجی ، غلامعلی کارگر ، سارا کشکر ، میر علی سید نقوی ، غلامرضا شعبانی بهار ،
9 ) عنوان : ابعاد و مؤلفه های فرهنگ امنیت اطلاعات: یک مرور نظام مند
Title : Dimensions And Components Of Information Security Culture: A Systematic Review
مشخصات نشریه : نشریه پژوهش نامه پردازش و مدیریت اطلاعات / Iranian Journal of Information Processing Management /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1402
نویسندگان : سهیلا جعفرنژاد ثانی ، محمدرضا تقوا ، محمد تقی تقوی فرد ، میر علی سید نقوی ،
10 ) عنوان : -
Title : Discovering The Antecedents Of Virtual Leadership In Universities And Higher Education Institutions Of Iran During Covid-19 Pandemic: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : / JOURNAL OF MANAGEMENT DEVELOPMENT /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1402
نویسندگان : سودابه وحدتی ، میر علی سید نقوی ، رضا واعظی ، فتاح شریف زاده ،
11 ) عنوان : تدوین مدل بومی حکمرانی برای نظام سلامت ایران با رویکرد شبکه ای
Title : Formulation Of The Local Model Of Governance For Iran's Health System With A Network Approach
مشخصات نشریه : حکمرانی و توسعه / Governance and development Journal /
تاریخ چاپ : 9 / 4 / 1402
نویسندگان : حامد سلیمانی ، داود حسین پور ، میر علی سید نقوی ،
12 ) عنوان : رتبه‌بندی الزامات کارکردی سازمان دوسوتوان در حوزه مدیریت منابع انسانی
Title : Ranking Of The Functional Requirements Of The Ambidextrous Organization In The Field Of Human Resources Management
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه و تحول / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : احمد سلیمانی کلهرودی ، میر علی سید نقوی ، مقصود امیری ، سید مهدی الوانی ،
13 ) عنوان : طراحی الگوی معماری منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با رویکرد هوش هیبریدی متوازن (موردمطالعه: حوزه ستادی وزارت نیرو)
Title : Design Of Human Resources Artitecture Model In Iran's Public Organizations With A Balanced Hybrid Intelligence Approach (case Study: Ministry Of Energy)
مشخصات نشریه : مدیریت سازمان های دولتی / Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : بهروز رضائی منش ، میر علی سید نقوی ، حسین اصلی پور ، علی خودستان ،
14 ) عنوان : تحلیل و اولویت بندی شاخصهای همکاری مبتنی بر اعتماد در بخش تعاون
Title : Analysis And Prioritization Of Trust-based Cooperation Indicators In The Cooperative Sector
مشخصات نشریه : فصلنامه تعاون و کشاورزی / تعاون و كشاورزي /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1402
نویسندگان : حجت الله پاک نهاد ، حامد دهقانان ، میر علی سید نقوی ، مقصود امیری ،
15 ) عنوان : تبیین محتوای شایستگی‌های مدیران منابع انسانی مبتنی بر پارادوکس با رویکرد فراترکیب
Title : Explaining The Content Of Human Resources Managers' Competencies Based On The Paradox With A Meta-synthesis Approachv
مشخصات نشریه : مدیریت تبلیغات و فروش / journal of advertising and sales mnagement /
تاریخ چاپ : 12 / 3 / 1402
نویسندگان : سعید صحت ، زهره دهدشتی شاهرخ ، میر علی سید نقوی ، حمید نایب پور ،
16 ) عنوان : قابلیت‌های رهبری استراتژیک مدیران دولتی شاغل در مناصب سیاسی
Title : Strategic Leadership Capabilities Of Public Administrators Working In Political Positions
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / Human Resource Management Researches /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1402
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، علی ترابی کلاته قاضی ، محسن رضایی میرقائد ، داود حسین پور ، وجه الله قربانی زاده ،
17 ) عنوان : سنجش ادراک منابع انسانی مدارس ابتدایی شهر اصفهان از ابعاد فرهنگ سازمان یادگیرنده
Title : Measuring The Perception Of Human Resources At Primary Schools Of Isfahan City Through The Dimensions Of Learning Organization Culture
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی پایدار / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : مریم رحیمی ، وجه الله قربانی زاده ، میر علی سید نقوی ،
18 ) عنوان : مدل‌سازی ساختاری تفسیری مؤلفه‌های ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی بر مبنای تفاوت نسلی (مورد مطالعه سازمان تأمین اجتماعی)
Title : Interpretive Structural Modeling Of E-learning Effectiveness Evaluation Components Based On Generational Difference (study Case Of Social Security Organization)
مشخصات نشریه : فصلنامه تامین اجتماعی / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1401
نویسندگان : زهرا ذاکری قزاآنی ، بهروز رضائی منش ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ،
19 ) عنوان : ارایه چارچوب مفهومی مدیریت هیجانات در فرایندهای منابع انسانی سازمان با رویکرد فراترکیب
Title : Identifying The Conceptual Framework Of Emotion Management In Human Resource Processes Of The Organization: Meta-synthesis Study
مشخصات نشریه : مطالعات رفتار سازمانی / مطالعات رفتار سازمانی /
تاریخ چاپ : 11 / 11 / 1401
نویسندگان : علیرضا محمدی ، بهروز رضائی منش ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ،
20 ) عنوان : A Theoretical Reflection on the Past, Present, and Future of Employee-Organization Relationship: A Systematic Literature Review
Title : A Theoretical Reflection On The Past, Present, And Future Of Employee-organization Relationship: A Systematic Literature Review
مشخصات نشریه : / INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1401
نویسندگان : فاطمه رضا زاده ، میر علی سید نقوی ، سیما رضا زاده ،
21 ) عنوان : کارکنان راکد در صنعت نفت: چالش‌‌‌های آموزش و توسعۀ مدیریت منابع انسانی
Title : Employees Slack In The Oil Industry: Challenges Of Training And Development Of Human Resource Management
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت / Human Resource Management in The Oil Industry /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1401
نویسندگان : محبوبه رشیدی ، میر علی سید نقوی ، بهروز رضائی منش ، رضا واعظی ،
22 ) عنوان : تحلیل پدیدارشناسانه قلمرو مفهومی پدیده یادگیری بین سازمانی
Title : The Phenomenological Analysis Of Conceptual Territory Of Inter-organizational Learning
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / مدیریت فردا /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1401
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، حبیب رودساز ، میر علی سید نقوی ، حسین محمدی ،
23 ) عنوان : فراتحلیل پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های ایرانی
Title : Corporate Social Responsibility Outcomes In Iranian Organizations: Meta-analysis Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / /
تاریخ چاپ : 16 / 9 / 1401
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، ناهید زمانی ، میر علی سید نقوی ، رضا واعظی ،
24 ) عنوان : ادراك از نقش حمایتی سرپرست و همکاران در پیدایی رفتارهاي پیشگامانه
Title : Perceptions Of The Supportive Role Of Supervisor And Coworker In Proactive Behaviour
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) / Management Studies in Development and Evolution /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1401
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، محمد خسروی ، حامد دهقانان ، وحید ناصحی فر ،
25 ) عنوان : مدل ریسک توسعه منابع انسانی در سازمان هاي دانش بنیان با رویکرد آمیخته
Title : A Model Of Human Resource Development Risk In The Knowledge-based Organization (mixed Method Research)
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / پژوهش های مدیریت منابع سازمانی /
تاریخ چاپ : 26 / 7 / 1401
نویسندگان : مسعود غفاری ، مقصود امیری ، امیر یوسفلی ، میر علی سید نقوی ،
26 ) عنوان : تبيين الگوی خطمشی دو جانبه گرايی در عرصه مربيگری با رويکرد اکتشاف، انتفاع
Title : Explain The Model Of Bilateral Policy In The Field Of Coaching With The Approach Of Development, Profitability
مشخصات نشریه : خط مشی گذاری عمومی در مدیریت / Journal of Public Administration Perspective /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1401
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، جهانیار بامدادصوفی ، رضا واعظی ، پریسا اختری ،
27 ) عنوان : الگوی هوشمندی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر علم داده و یادگیری ماشینی
Title : Human Resource Management Intelligence Pattern Based On Data Science And Machine Learning
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / Quarterly Journal of Bi Management Studies /
تاریخ چاپ : 7 / 4 / 1401
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، ریحانه فروزنده جونقانی ، وجه الله قربانی زاده ، محمد تقی تقوی فرد ،
28 ) عنوان : ارائه الگوي بنیان هاي رفتاري و انسانی قابلیتهاي پویا
Title : Provide A Model Of Behavioral And Human Foundations Of Dynamic Capabilities
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / Researches of Management Organizational Resources /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1401
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، فاطمه قیطرانی ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ،
29 ) عنوان : آسیب شناسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی از منظر انعطاف پذیری‌: مطالعه ای داده بنیاد در بخش دولتی
Title : Diagnosis From A Flexibility Perspective: A Grounded Theory Study In The Public Sector
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / Management Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1401
نویسندگان : مژگان عدنان راد ، میر علی سید نقوی ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ،
30 ) عنوان : تبیین عوامل اثرگذار تعهد و پاداش و برنامه ریزی منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
Title : Explain The Effective Factors Of Commitment And Reward And Human Resource Planning On Employee Performance Using Artificial Neural Network
مشخصات نشریه : مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی / Interdisciplinary studies of strategic knowledge /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1401
نویسندگان : علی مخصوص ، میر علی سید نقوی ، جمشید صالحی صدقیانی ، مجید جهانگیرفرد ،
31 ) عنوان : شناسایی و اولویتبندی سازمان دوسوتوان بر اساس کارکردهای مدیریت منابع انسانی(مورد مطالعه بانک توسعه صادرات ایران)
Title : Identification And Prioritization Of Ambidexterity Organization Based On Human Resource Management Functions (case Study Of Export Development Bank Of Iran)
مشخصات نشریه : دوفصل نامه مدیریت منابع انسانی پایدار / /
تاریخ چاپ : 27 / 1 / 1401
نویسندگان : احمد سلیمانی ، میر علی سید نقوی ، مقصود امیری ، سید مهدی الوانی ،
32 ) عنوان : پدیدارشناسی یادگیری بین سازمانی در اجرای پروژه های مشترک
Title : The Phenomenology Of Inter-organizational Learning In Conducting Shared Projects
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت در ایران / Management Research in Iran /
تاریخ چاپ : 19 / 12 / 1400
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، حبیب رودساز ، میر علی سید نقوی ، حسین محمدی ،
33 ) عنوان : طراحی الگوی رابطه فرد و سازمان مبتنی بر رویکرد رفتار سازمانی مثبت گرا
Title : Designing The Model Of The Relationship Between The Individual And The Organization Based On The Approach Of Positive Organizational Behavior
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت دولتی ایران / Iranian Public Administration Association /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1400
نویسندگان : فاطمه رضازاده ، میر علی سید نقوی ، سید مهدی الوانی ، داود حسین پور ،
34 ) عنوان : شناسايی مولفه های موثر بر مدل معماری منابع انسانی داوطلب در برگزاری رويدادهای ورزش دانشگاهی
Title : Identifying Components Affecting Volunteer Human Resource Architecture Model In Organizing University Sport Events
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در ورزش / Human Resource Manegement in Sport /
تاریخ چاپ : 14 / 10 / 1400
نویسندگان : مهدیه سراجی ، غلامعلی کارگر ، سارا کشکر ، میر علی سید نقوی ، غلامرضا شعبانی بهار ،
35 ) عنوان : مرور نظام مند چندسطحی ادبیات بازسازی اعتماد: رهنمودهایی برای پژوهشگران
Title : Systematic And Multilevel Review Of Trust Repair Literature: Guidelines For Researchers
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / علوم مدیریت ایران /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1400
نویسندگان : سید مجتبی محمود زاده ، زهره دهدشتی شاهرخ ، میر علی سید نقوی ، هادی عبداللهی ،
36 ) عنوان : طراحی الگوی پیاده سازی سرمایه فکری در شرکتهای دانش بنیان
Title : Designing An Intellectual Capital Implementation Model In Knowledge-based Companies
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت راهبردی / Strategic management studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، وحید ناصحی فر ، حامد دهقانان ، محمد خسروی ،
37 ) عنوان : الگوی معماری مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی براساس راهبردها
Title : A Model For The Social Responsibilities Architecture Of Human Resource Management On The Basis Of Strategies
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / Human Resource Management Researches /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : سکینه حاتمی ، میر علی سید نقوی ، سید مهدی الوانی ، داود حسین پور ،
38 ) عنوان : ارایه چارچوب خط مشی های دولت در افزایش توان رقابت ملی در بازارهای برون مرزی خدمات مهندسی
Title : Provide A Framework Of Government Policies To Increase National Competitiveness In Overseas Markets For Engineering Services
مشخصات نشریه : فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران / علوم مدیریت ایران /
تاریخ چاپ : 30 / 6 / 1400
نویسندگان : داود حسین پور ، فتاح شریف زاده ، میر علی سید نقوی ، سیروس صدر نفیسی ،
39 ) عنوان : عوامل موثر بر رفتارهای غیر اخلاقی نافع سازمان
Title : Factors Affecting Unethical Behaviors Beneficial To The Organization
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / Resource management in law enforcement /
تاریخ چاپ : 20 / 5 / 1400
نویسندگان : مریم باوند پور ، بهروز رضائی منش ، حبیب رودساز ، میر علی سید نقوی ،
40 ) عنوان : طراحی الگوی حفظ و نگهداری کارکنان دانشی در شرکت های دانش‌بنیان تولیدی (مطالعه موردی: شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و بیوتکنولوژی)
Title : Developing A Knowledge Worker Retention Model In Knowledge-based Companies (case Study: It, Communication, And Biotechnology Companies)
مشخصات نشریه : نشریه مدیریت منابع انسانی پایدار / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1400
نویسندگان : بهمن معینیان ، مهدی الیاسی ، جهانیار بامدادصوفی ، میر علی سید نقوی ،
41 ) عنوان : الگوی کارکردهای مدیریت منابع انسانی کارکنان راکد
Title : Model Of Human Resource Management Functions Of Human Resource Slack
مشخصات نشریه : مدیریت سازمان‌های دولتی / /
تاریخ چاپ : 21 / 4 / 1400
نویسندگان : محبوبه رشیدی ، میر علی سید نقوی ، بهروز رضائی منش ، رضا واعظی ،
42 ) عنوان : منابع انساني راكد پيشران يا بازدارنده عملكرد سازمان: مروري نظام مند
Title : Human Resource Slack, Drivers Or Inhibitors Of Organizational Performance: A Systematic Review
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 4 / 4 / 1400
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، بهروز رضائی منش ، رضا واعظی ، محبوبه رشیدی ،
43 ) عنوان : بررسی نقش انواع تعهد کارکنان در ارتقای سطح عملکرد در صنعت بیمه (مورد مطالعه؛ شرکت بیمه ایران)
Title : Investigating The Role Of Employee Commitment In Improving The Level Of Performance In The Insurance Industry (case Study: Iran Insurance Company)
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات کسب و کار / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : علی مخصوصی ، میر علی سید نقوی ، جمشید صالحی صدقیانی ، مجید جهانگیرفرد ،
44 ) عنوان : تدوین چارچوب مفهومی قابلیتهای پویای سازمانی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب
Title : Formulating The Conceptual Framework Of Organizational Dynamic Capabilities By Applying The Meta-synthesis Approach
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / Journal of Technology Development Management /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1400
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، داود حسین پور ، امین ندائی ،
45 ) عنوان : تحلیل و طبقه‌بندی مشاغل کلیدی شرکت‌های دولتی با استفاده از الگوی معماری منابع انسانی
Title : Analysis And Classification Of Key Jobs Of State-owned Companies Using Human Resource Architecture Model
مشخصات نشریه : توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی / Development of human resources management and support /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : علی مخصوصی ، میر علی سید نقوی ، جمشید صالحی صدقیانی ، مجید جهانگیرفرد ،
46 ) عنوان : ارائه الگوی مدیریت بحران در استان خوزستان با تأکید بر بحران های زیست محیطی
Title : Presenting The Model Of Crisis Management In Khuzestan Province With Crisis On Environmental Crises
مشخصات نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی قم / Journal of Qom University of Medical Sciences /
تاریخ چاپ : 6 / 12 / 1399
نویسندگان : وحید خاشعی ورنامخواستی ، سید خلف موسوی ، میر علی سید نقوی ، سارا محمدی ،
47 ) عنوان : تاثیر عوامل موثر بر خط مشی گذاری پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان
Title : The Impact Of Factors Affecting The Policy Of Science And Technology Parks And Knowledge-based Companies
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت دولتی ایران / Iranian Public Management Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1399
نویسندگان : محبوبه کریمی ، فتاح شریف زاده ، میر علی سید نقوی ، داود حسین پور ،
48 ) عنوان : نقش رویکرد سیاسی در شکل گیری همکاری استراتژیک میان شرکتهای تکنولوژ ی محور از دیدگاه نظریۀ نهادی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مدیریت تحول / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1399
نویسندگان : میر علی سید نقوی ،
49 ) عنوان : الگوی همکاری مبتنی بر اعتماد در تعاونی های مصرف
Title : Proposed Pattern Of Trust-based Cooperation In Consumer Cooperatives
مشخصات نشریه : تعاون و کشاورزی / /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1399
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، حامد دهقانان ، مقصود امیری ، حجت الله پاک نهاد ،
50 ) عنوان : طراحی مدل سنجش میزان شایستگی متخصصین فناوری اطلاعات با رویکرد سیستم خبره فازی
Title : Designing A Competency Assessment Model For Information Technology Professionals Using The Fuzzy Expert System Approach
مشخصات نشریه : مدیریت بهره وری / مدیریت بهره وری /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1399
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، محمد جواد جلیلی ، میر علی سید نقوی ، ایمان رئیسی وانانی ،
51 ) عنوان : طراحی الگوی پایبندسازی کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 08 / 08 / 1399
نویسندگان : عبدالحسین پیکرنگار ، میر علی سید نقوی ، غلامرضا معمارزاده ،
52 ) عنوان : الگوی پیشنهادی همکاری مبتتی بر اعتماد در تعاونی های مصرف
Title : Proposed Pattern Of Trust-based Cooperation In Consumer Cooperatives
مشخصات نشریه : تعاون و کشاورزی / تعاون و کشاورزی /
تاریخ چاپ : 4 / 8 / 1399
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، حامد دهقانان ، مقصود امیری ، حجت الله پاک نهاد ،
53 ) عنوان : تدوی مدل تبیین رفتار غیراخلاقی سازمان یار در شرکت های دولتی
Title : Develop A Model To Explain The Unethical Behavior Of Yar Organization In State-owned Companies
مشخصات نشریه : مطالعات رفتار سازمانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1399
نویسندگان : حامد عباس پور ، میر علی سید نقوی ، حسن عابدجعفری ،
54 ) عنوان : طرحی چارچوب پایبنذ سازی کارکنان در بخش دولتی ایران
Title : Designing A Staff Commitment Framework In The Iranian Public Sector
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انسانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : عبدالحسین پیکرنگار ، میر علی سید نقوی ، غلامرضا معمارزاده ، علی محتشمی ،
55 ) عنوان : ارتقا انگیزه خدمت عمومی در پرتو عوامل سازمانی
Title : Promoting Public Service Motivation In The Light Of Organizational Factors
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی پایدار / /
تاریخ چاپ : 16 / 01 / 1399
نویسندگان : نیلوفر نوایی ، رضا واعظی ، میر علی سید نقوی ،
56 ) عنوان : شناسایی راهبردهای مدیریت برند داخلی در هتلهای شهر تهران: مطالعهای کیفی
Title : Identifying Internal Brand Management Strategies In Tehran Hotels: A Qualitative Study
مشخصات نشریه : گردشگری و توسعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1399
نویسندگان : سعید شفیعا ، میر علی سید نقوی ،
57 ) عنوان : عوامل موثرو پیامدهای تاب اوری
Title : Factors Affecting The Consequences Of Resilience
مشخصات نشریه : پژوهش‌های مدیریت در ایران / /
تاریخ چاپ : 14 / 12 / 1398
نویسندگان : زهرا کوثر ، امین ندایی ، میر علی سید نقوی ،
58 ) عنوان : بررسی تجربه خدمت عمومی از منظر کارکنان سازمان دولتی با رویکرد تحلیل مضمون
Title : Investigating The Public Service Experience From The Perspective Of Government Employees With A Content Analysis Approach
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی پایدار / /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1398
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، میر علی سید نقوی ، بهنام میری ،
59 ) عنوان : شناسایی و دسته بندی شایستگی های مدیران ارشد حوزه فناوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان ایران
Title : Identifying And Categorizing Competencies Of Senior It Managers In The Healthcare Sector Of Iran
مشخصات نشریه : مدیریت اطلاعات / مدیریت اطلاعات /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : محمد تقی تقوی فرد ، محمد جواد جلیلی ، میر علی سید نقوی ، ایمان رئیسی وانانی ،
60 ) عنوان : الگوی چابکی منابع انسانی : تحلیلی برآمده از شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو در ایران
Title : Human Resource Agility Model: An Analysis Of Car After-sales Service Companies In Iran
مشخصات نشریه : مدیریت بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 21 / 11 / 1398
نویسندگان : فرهاد توکلی ، میر علی سید نقوی ، علیرضا استامبولچی ،
61 ) عنوان : مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب
Title : Social Responsibilities Of Human Resource Management: A Hybrid Approach
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت دولتی / /
تاریخ چاپ : 18 / 10 / 1398
نویسندگان : سکینه حاتمی ، میر علی سید نقوی ، سیدمهدی الوانی ، داود حسین پور ،
62 ) عنوان : مطالعه تطبیقی سبک‌های رهبری موثر بر موفقیت شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان ایرانی – موردکاوی چندگانه
Title : A Comparative Study Of Leadership Styles Affecting The Success Of Iranian New Knowledge-based Companies - Multiple Case Study
مشخصات نشریه : مدیریت توسعه فناوری / Journal of Technology Development Management /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : سید محمدحسین غفوری ، مهدی الیاسی ، مقصود امیری ، میر علی سید نقوی ،
63 ) عنوان : شناسایی علل ارتباط ضعیف دانشگاه با صنعت و ارائه راهکارهای بهبود
Title : Identify The Causes Of Poor University-industry Relations And Provide Improvement Strategies
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1398
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، علی پوربهروزان ،
64 ) عنوان : شناسایی معیارهای طرد و شمول در تحلیل گفتمان مدیران یک دستگاه دولتی پیرامون موضوع جانشین پروری
Title : Identifying Exclusion And Inclusion Criteria In The Analysis Of Discourse On Substitution By The Managers Of A Governmental Organization
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / پژوهش های مدیریت منابع انسانی /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1398
نویسندگان : وحید خاشعی ورنامخواستی ، مریم محمدی دیانی ، حامد دهقانان ، میر علی سید نقوی ،
65 ) عنوان : طراحی الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی وزارت نفت در بستر جهانی شدن
Title : Designing A Competency Model For The Human Resources Managers Of The Ministry Of Oil In The Context Of Globalization
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : رضا واعظی ، داود حسین پور ، میر علی سید نقوی ، فاطمه تاجی ،
66 ) عنوان : ارائه الگوی الزامات خط مشی گذاری آینده محور برای صنعت نفت ایران
Title : Provide A Model Of Future-oriented Policy Requirements For The Iranian Oil Industry
مشخصات نشریه : فصلنامه علمی پزوهشی سیاستگذاری عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1398
نویسندگان : فتاح شریف زاده ، سیدعلیرضا نقوی حسینی ، میر علی سید نقوی ، رضا واعظی ،
67 ) عنوان : پیامدهای انعطاف پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی
Title : Consequences Of Flexibility Of Human Resource Management Processes In The Public Sector
مشخصات نشریه : مطالعات رفتار سازمانی / /
تاریخ چاپ : 23 / 06 / 1398
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، اعظم عدنان راد ، وجه الله قربانی زاده ، رضا واعظی ،
68 ) عنوان : طراحی مدل رهبری تحول آفرین در دانشگاه فنی و حرفه ای
Title : Designing A Transformational Leadership Model In A Technical And Professional University
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت در ایران / /
تاریخ چاپ : 10 / 04 / 1398
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، فتاح شریف زاده ، میر علی سید نقوی ، محسن بیگلری ،
69 ) عنوان : رابطه میان عدالت ادراک شده در تعدیل نیروی انسانی سازمان با احساس گناه کارکنان
Title : The Relationship Between Perceived Justice In Adjusting The Organization's Manpower And Employees' Guilt
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1398
نویسندگان : رضا واعظی ، میر علی سید نقوی ، سارا ملکی ،
70 ) عنوان : الگوی توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد خدمات دولتی نوین
Title : Human Resource Development Model In Government Organizations With A New Government Services Approach
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / /
تاریخ چاپ : 04 / 03 / 1398
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، سیدمهدی الوانی ، وجه الله قربانی زاده ، سید سعید حسینی ،
71 ) عنوان : الگوی توسعه سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران)
Title : Social Capital Development Model (case Study: Martyr And Veterans Affairs Foundation)
مشخصات نشریه : جامعه پژوهی فرهنگی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1397
نویسندگان : محمدعلی فقیه ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، رضا واعظی ،
72 ) عنوان : شناسایی ابعاد رهبری سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیانِ ایرانی در گذار موفق به مرحله رشد سریع- مطالعه چند موردی
Title : Identification Of Organizational Leadership Dimensions In Iranian Successful New Technology-based Firms In Successful Transition To Fast-growing Stage - Multiple Case Study
مشخصات نشریه : توسعه کارآفرینی / /
تاریخ چاپ : 09 / 11 / 1397
نویسندگان : سیدمحمد حسین غفوری ، مقصود امیری ، مهدی الیاسی ، میر علی سید نقوی ،
73 ) عنوان : طراحی الگوی مدیریت راهبردی کلانشهر مذهبی قم
Title : Designing A Strategic Management Model For The Religious Metropolis Of Qom
مشخصات نشریه : مدیریت شهری / مدیریت شهری /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1397
نویسندگان : غلامرضا کاظمیان شیروان ، میر علی سید نقوی ، داود حسین پور ، سید علی بیگدلی ،
74 ) عنوان :
Title : Empowerment Of The Professional Ageing Workforce: A Review And Development Of A Model
مشخصات نشریه : European J. International Management / European J. International Management /
تاریخ چاپ : 18 / 10 / 1397
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، Mahdieh Gholamzadeh ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ،
75 ) عنوان : طراحی مدل مفهومی ساختاری – تفسیری رهبری ناب؛ مبتنی بر رهیافت های جامع جوهره مفهوم ناب
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، مهدی حمزه پور ، جهانیار بامدادصوفی ، مرجان اعتمادی ،
76 ) عنوان : الگوی توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی با بهره گیری از روش تحلیل تم
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1397
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، مهدیه غلامزاده جفره ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ،
77 ) عنوان : الگوی توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی با بهره گیری از روش تحلیل تم
مشخصات نشریه : پژوهشهای مدیریت عمومی / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1397
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، مهدیه غلامزاده جفره ، رضا واعظی ،
78 ) عنوان : الگوی تعالی منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران
مشخصات نشریه : مدیریت سازمانهای دولتی / /
تاریخ چاپ : 19 / 03 / 1397
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، رضا واعظی ، وجه الله قربانی زاده ، محمد افکانه ،
79 ) عنوان : عوامل زمینه ای مرتبط با تئسعه سرمایه اجتماعی
مشخصات نشریه : پژوهش های انقلاب اسلامی / /
تاریخ چاپ : 31 / 02 / 1397
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، محمدعلی فقیه ،
80 ) عنوان : رابطه سبک های مدیریت تعارض با بهره وری نیروی انسانی در بانک سینا
مشخصات نشریه : مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) / /
تاریخ چاپ : 24 / 11 / 1396
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، عقیل قربانی پاجی ،
81 ) عنوان : بررسی نقش فراموشی فعال دانش در چابکی سازمانی و مؤلفه های آن
مشخصات نشریه : فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1396
نویسندگان : محمدرضا محمدبیگی ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، ابوالفضل محمدبیگی ،
82 ) عنوان : الگوی معماری منابع انسانی دانش‌محور بر اساس بهره‌مندی از مزیت شبکه‌ها
مشخصات نشریه : راهبرد / /
تاریخ چاپ : 22 / 08 / 1396
نویسندگان : علیرضا رضایی میرقائد ، میر علی سید نقوی ، حامد دهقانان ، مقصود امیری ،
83 ) عنوان : خودمدیریتی روزمره ودرگیری شغلی
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران / /
تاریخ چاپ : 02 / 07 / 1396
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، فروزان صفری ،
84 ) عنوان : طراحی الگوی جانشین پروری فرماندهان و مدیران ناجا
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1396
نویسندگان : علیرضا کولیوند ، جعفر هزارجریبی دستکی ، میر علی سید نقوی ،
85 ) عنوان : ارائه الگوی تعیین واستقراراثربخش استعداد کارآفرینانه بارویکرد فراترکیب
مشخصات نشریه : توسعه کارآفرینی / /
تاریخ چاپ : 07 / 06 / 1396
نویسندگان : مریم راشکی ، حبیب اله سالارزهی ، امین رضا کمالیان ، میر علی سید نقوی ، زهرا وظیفه ،
86 ) عنوان : رابطه سبک های مدیریت تعارض باکارایی واثربخشی نیروی انسانی با نقش تعدیلی خصوصیات شخصیتی
مشخصات نشریه : توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی / /
تاریخ چاپ : 06 / 04 / 1396
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، عقیل قربانی پاجی ،
87 ) عنوان : الگوی جانشین پروری فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1396
نویسندگان : جعفر هزارجریبی دستکی ، میر علی سید نقوی ، علیرضا کولیوند ،
88 ) عنوان : بررسی و تعیین کارکردهای بهره ور منابع انسانی بر اساس مدل معماری منابع انسانی
Title : Investigating And Determining The Human Resources Productivity Functions Based On The Architecture Of Human Resources
مشخصات نشریه : مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1396
نویسندگان : علیرضا رضایی میرقائد ، میر علی سید نقوی ، حامد دهقانان ، مقصود امیری ،
89 ) عنوان : همسویی راهبرد عام منابع انسانی با راهبرد زیرسیستم های منابع انسانی
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 02 / 02 / 1396
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، محمد خانباشی ، محسن صلواتی ،
90 ) عنوان : الگوی تدوین خط مشی های فرهنگی مراکز استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : مدیریت سازمانهای دولتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1395
نویسندگان : فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ، میر علی سید نقوی ، محمدعلی مختاری ،
91 ) عنوان : ارزیابی عملکرد سازمانی از منظر نهج البلاغه*
مشخصات نشریه : پژوهش های نهج البلاغه / /
تاریخ چاپ : 06 / 07 / 1395
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، علی فرهادی ،
92 ) عنوان : منابع انسانی حرفه ای : کلیدتعالی عملکرد سازمان های دولتی ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 05 / 07 / 1395
نویسندگان : مصطفی راوند ، میر علی سید نقوی ،
93 ) عنوان : جایگاه شایستگی های محوری درجانشین پروری
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت دولتی / /
تاریخ چاپ : 05 / 07 / 1395
نویسندگان : سید مهدی الوانی ، میر علی سید نقوی ، رضا زارع بزرگ آبادی ،
94 ) عنوان : آسیب شناسی خط مشی های فرهنگی مراکز استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت دولتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1395
نویسندگان : فتاح شریف زاده ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، محمدعلی مختاری ،
95 ) عنوان : ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر خط مشی گذاری در صنعت نفت و گاز از منظر کارآفرینی
مشخصات نشریه : مدیریت سازمانهای دولتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1395
نویسندگان : فتاح شریف زاده ، وجه الله قربانی زاده ، میر علی سید نقوی ، مهدی حسین پوری ،
96 ) عنوان : شناسایی عوامل موثر بر خط مشی های دولت الکترونیک بر اساس بنیان های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت در ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1395
نویسندگان : محسن ترابی ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ،
97 ) عنوان : تأثیر محیط قانونی بر اثربخشی مدیریت راهبردی منابع انسانی در وزارت کشور
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی / /
تاریخ چاپ : 06 / 05 / 1395
نویسندگان : شمس اله نیک منش ، میر علی سید نقوی ،
98 ) عنوان : الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمان ها
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 29 / 04 / 1395
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، داود حسین پور ، علیرضا کوشکی جهرمی ،
99 ) عنوان : ارزیابی عملکرد دانشگاه های نظامی مبتنی بر چارچوب تعالی و بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های افسری)
مشخصات نشریه : مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1395
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، سعید صحت ، حامد دهقانان ، علی فرهادی ،
100 ) عنوان : ارزیابی عملکرد دانشگاههای نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی و بالندگی سازمانی (موردمطالعه: یکی از دانشگاههای افسری)
مشخصات نشریه : مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی / /
تاریخ چاپ : 14 / 04 / 1395
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، محمدرضا صالحی راد ، حامد دهقانان ، علی فرهادی ،
101 ) عنوان : تبیین رابطه فلات زدگی شغلی با بی تفاوتی سازمانی وتمایل خروج از
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 04 / 03 / 1395
نویسندگان : عباس صالح ، میر علی سید نقوی ،
102 ) عنوان : تأثیر انواع نظام های پرداخت بر مسئولی تپذیری شغلی
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 14 / 02 / 1395
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، الناز نجاتی کریم آباد ،
103 ) عنوان : وضعیت سرمایه انسانی در شرکت های دانش بنیان بر مبنای سبک های نوآوری
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1395
نویسندگان : راحله منتظر ، وجه الله قربانی زاده ، میر علی سید نقوی ، داود حسین پور ،
104 ) عنوان : الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان های دولتی بر اساس مفروضات خدمات دولتی نوین
مشخصات نشریه : مدیریت سازمانهای دولتی / /
تاریخ چاپ : 07 / 08 / 1394
نویسندگان : محسن ترابی ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ،
105 ) عنوان : بررسی انطباقی سبک نوآوری و سبک مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1394
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، راحله منتظر ، میر علی سید نقوی ، داود حسین پور ،
106 ) عنوان : الگوی معماری سکون شغلی در ناجا
مشخصات نشریه : مدیریت منابع در نیروی انتظامی / /
تاریخ چاپ : 23 / 06 / 1394
نویسندگان : میر علی سید نقوی ،
107 ) عنوان : روند تکاملی الگوی راهبردهای منابع انسانی
مشخصات نشریه : مدیریت فرهنگ سازمانی / /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : مرتضی غضنفری ، میر علی سید نقوی ،
108 ) عنوان : نقش رهبری اصیل دربهبود سطح خلاقیت واشتیاق به کارکارکنان
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 14 / 11 / 1393
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، مریم کاهه ،
109 ) عنوان : چارچوبی برای هماهنگی سبک‌های نوآوری و معماری منابع انسانی در شرکت‌های کوچک و متوسط نوآور
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1393
نویسندگان : وجه الله قربانی زاده ، راحله منتظر ، میر علی سید نقوی ، داود حسین پور ،
110 ) عنوان : الگوی استراتزی های مدیریت دانش متناسب با وظایف مدیریت منابع انسانی و نوع شغل(مورد مطالعه شهرداری تهران)
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / /
تاریخ چاپ : 16 / 10 / 1393
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، شهلا سهرابی ،
111 ) عنوان : الگوی هم‌ردیفی مفاهیم رفتار سازمانی (مفاهیم انگیزش، مشارکت و کنترل کارکنان) جهت توسعه یادگیری دوجانبه (مورد مطالعه: صنعت داروسازی)
مشخصات نشریه : مطالعات رفتار سازمانی / /
تاریخ چاپ : 13 / 08 / 1393
نویسندگان : علیرضا کوشکی جهرمی ، داود حسین پور ، میر علی سید نقوی ، یوسف محمدی مقدم ،
112 ) عنوان : بررسی شکاف میان اخلاق سازمانی حاکم واخلاق سازمانی کلامی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / /
تاریخ چاپ : 07 / 08 / 1393
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، سیدمحمد میرتقیان رودسری ،
113 ) عنوان : الگوی توسعه یادگیری دوجانبه گرایانه در سرمایه فکری : صنعت دارویی کشور
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / /
تاریخ چاپ : 17 / 04 / 1393
نویسندگان : علیرضا کوشکی جهرمی ، میر علی سید نقوی ، داود حسین پور ، وجه الله قربانی زاده ،
114 ) عنوان : الگوى هم ردیفى سیستم هاى مدیریت منابع انسانى جهت توسعه یادگیرى دوجانبه در سازمان
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی / /
تاریخ چاپ : 20 / 03 / 1393
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، علیرضا کوشکی جهرمی ،
115 ) عنوان : الگوی هم ردیفی سیستمهای مدیریت منابع انسانی
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1393
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، علیرضا کوشکی جهرمی ،
116 ) عنوان : الگوی هم‌ردیفی سیستم‌های مدیریت منابع انسانی جهت توسعه یادگیری دوجانبه در سازمان
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی / /
تاریخ چاپ : 17 / 02 / 1393
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، علیرضا کوشکی جهرمی ،
117 ) عنوان : رابطه یادگیری سازمانی بهبود مستمر و اعتماد سازمانی با عملکرد
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بیمه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : نادر مظلومی ، محمود زمانی ، میر علی سید نقوی ، عارفه ربانی ،
118 ) عنوان : تاثیر قابلیت های پویا بر توانمندی نوآوری محصول در بنگاه های بخش دارویی ایران
مشخصات نشریه : مدیریت نوآوری / /
تاریخ چاپ : 24 / 12 / 1392
نویسندگان : محمد نقی زاده ، میر علی سید نقوی ، راضیه احسانی ،
119 ) عنوان : الگوی توسعه یادگیری دوجانبه‌گرایانه در سرمایه فکری (صنعت دارویی کشور)
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع سازمانی / /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1392
نویسندگان : علیرضا کوشکی جهرمی ، میر علی سید نقوی ، داود حسین پور ، وجه الله قربانی زاده ،
120 ) عنوان : ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای شفافیت سازمانی...
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، فاطمه فراهانی ،
121 ) عنوان : ارزیابی سیاست های توسعة اقتصادی روستایی از دیدگاه منطقه ای با نگاهی بر سیاست های دولت در ایران
مشخصات نشریه : پژوهش های روستایی / /
تاریخ چاپ : 27 / 09 / 1392
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، علی بابایی ،
122 ) عنوان :
Title : The Effects Of Career Anchor-job Fit, Psychological Contract Fulfillment
مشخصات نشریه : International Journal of Islamic Management and Business / International Journal of Islamic Management and Business /
تاریخ چاپ : 20 / 08 / 1392
نویسندگان : mahboobeh arab ، میر علی سید نقوی ، mohsen alezadeh ،
123 ) عنوان : تأثیر یادگیری تجربی بر پیشرفت کارآفرینی دانشجویان
مشخصات نشریه : مطالعات منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : لیلا سادات طباطبائی حکیم ، میر علی سید نقوی ، بهروز رضائی منش ،
124 ) عنوان : مدل سنجش کیفیت خدمات فنی ارائه شده به صنایع پایین دستی پتروشیمی در مهندسی فروش
Title : Model Of Measuring Technical Service Quality Delivered To Petrochemical Downstream Industries In Sales Engineering
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / مطالعات مدیریت صنعتی /
تاریخ چاپ : 10 / 3 / 1392
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، محمدمهدی بحر العلوم ،
125 ) عنوان : رابطه مدل استانداردسرمایه گذاری درافراد
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 07 / 03 / 1392
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، داود حسین پور ، بیتا ترک زاد ،
126 ) عنوان : مدل سنجش کیفیت خدمات فنی اراه شده به صنایع پایین دستی پتروشیمی درمهندسی فروش
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1392
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، محمدمهدی بحرالعلوم ،
127 ) عنوان : مدل سنجش کیفیت خدمات فنی ارائه شده به صنایع پایین دستی پتروشیمی در مهندسی فروش
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 17 / 01 / 1392
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، محمدمهدی بحر العلوم ،
128 ) عنوان : مولفه های موثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری الکترونیک
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، غدیر شکیبا جمال آباد ،
129 ) عنوان : تاثیرسرمایه روانشناختی بررضایت شغلی افسران مرد ناجا
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی / /
تاریخ چاپ : 05 / 07 / 1391
نویسندگان : علی باباییان ، میر علی سید نقوی ، حسین علیزاده ، محمدرضا پورغلامی ،
130 ) عنوان : بررسی عوامل موفقیت دورکاری
مشخصات نشریه : مطالعات منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1391
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، ساناز حاجی زاده ، سیدعلی دانشگر ،
131 ) عنوان :
Title : Performance Assessment At Iran’s Electric Power Distribution Company: A Study Based On Kanji’s Business Excellence Measurement System (KBEMS)
مشخصات نشریه : African journal of business management / African journal of business management /
تاریخ چاپ : 15 / 04 / 1391
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، golnaz mehdi ، mansoor ezati ، maryam zarandi ، sayed abas hoseni ،
132 ) عنوان : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری در کسب و کار...
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 08 / 01 / 1391
نویسندگان : حبیب اله سالارزهی ، میر علی سید نقوی ، جاسم دژکام ،
133 ) عنوان : انعطاف پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، مهدی حقیقی کفاش ، وحید نجفی کلیانی ،
134 ) عنوان : بازخوانی رویکرد منبع محوری در توسعه مدل vrio
مشخصات نشریه : مطالعات منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، مصطفی مومنی ،
135 ) عنوان : نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارآفرینی سازمان
مشخصات نشریه : منابع انسانی ناجا / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، امین پوربرخورداری ،
136 ) عنوان : سرمایه فکری و مدیریت دانش...
مشخصات نشریه : منابع انسانی ناجا / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، سجاد خانی ، حسین علیزاده ،
137 ) عنوان : بررسی اثرات سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی...
مشخصات نشریه : مدیریت بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1391
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، صادق سپندارند ، حمید رامین مهر ،
138 ) عنوان :
Title : Methodology For Software Development As Organizational Creativity Factor
مشخصات نشریه : African journal of business management / African journal of business management /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1390
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، alireza hashemy nikoo ، ali mooladavoodi ،
139 ) عنوان : شناسایی ومقایسه ویژگی های موردانتظارمدیریت منابع انسانی
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت منابع انسانی / /
تاریخ چاپ : 06 / 10 / 1390
نویسندگان : رسول کریمی ، میر علی سید نقوی ، مریم عباسی ،
140 ) عنوان : مدیریت بی تفاوتی سازمانی کارکنان
مشخصات نشریه : منابع انسانی ناجا / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، مهدی کشاورز ،
141 ) عنوان : الگویی برای تناسب کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اساس تلفیق تئوری هزینه مبادله و رویکرد بازارهای داخلی سازمان
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1390
نویسندگان : میر علی سید نقوی ،
142 ) عنوان : الگوی رهبری خدمت گذار در دانشگاه علوم انتظامی
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1390
نویسندگان : فتاح شریف زاده ، میر علی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده ، ابوالقاسم دلخوش کسمایی ،
143 ) عنوان : الگوی شناسایی عوامل موثر بر فرایند شکل گیری وفاداری مشتریان
مشخصات نشریه : پژوهش های مدیریت عمومی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1390
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، غدیر شکیبا جمال آباد ،
144 ) عنوان : فناوری اطلاعات: راهبردی برای مدیریت کارآمد تر و اثر بخش منابع انسانی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1390
نویسندگان : مهدی نریمانی ، فتاح شریف زاده ، میر علی سید نقوی ،
145 ) عنوان : جهت گیری های درونی کار راهه: مطالعه موردی صنعت بانکداری
مشخصات نشریه : علوم مدیریت ایران / /
تاریخ چاپ : 03 / 03 / 1390
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، محبوبه عرب کلمری ،
146 ) عنوان : عوامل موثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1389
نویسندگان : حبیب ابراهیم پور ، میر علی سید نقوی ، نورمحمد یعقوبی ،
147 ) عنوان : رابطه بین سرمایه ی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی
مشخصات نشریه : توسعه کارآفرینی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، مونا عبداله پور ،
148 ) عنوان : تحلیل انقراض ماهیان خاویاری از دیدگاه اقتصادی: آیا مجازات اثر بخش است؟
مشخصات نشریه : بررسی های بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1389
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، علی بابایی ،
149 ) عنوان : بررسی مشکلات مدیریت منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط ایرانی براساس مدل چرخه عمر سازمانی
Title : Human Resource Management Issues In Smes Using Organizational Life Cycle Model
مشخصات نشریه : دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت / journal of daneshrar behavior /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1389
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، محمدمهدی بحر العلوم ،
150 ) عنوان : تحلیل رابطه ی احساس توانمندی و خلاقیت کارکنان با فرهنگ سازمانی مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، عباس عباس پور ،
151 ) عنوان : بررسی عوامل مربوط به پتانسیل کار آفرینی و ارائه یک رویکرد چند وجهی: پیمایشی در دانشگاه های دارای آموزش الکترونیکی در ایران
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1389
نویسندگان : پیمان اخوان ، میر علی سید نقوی ، احمد ابراهیمی طالقانی ، آرش بخشا ، محمدرضا زاهدی ،
152 ) عنوان : فرهنگ و استراتژی و تاثیر آن بر اثربخشی سازمانی: با نگاهی بر مدیریت دانش
مشخصات نشریه : چشم انداز مدیریت دولتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1389
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، مهدی نریمانی ، حسین غلامحسینی ،
153 ) عنوان : رویکرد تکنولوژیک منابع انسانی: الگویی برای مدیریت واحدهای صنعتی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : میر علی سید نقوی ،
154 ) عنوان : بررسی و تبیین نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود کارآفرینی سازمانی
مشخصات نشریه : منابع انسانی ناجا / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، حسن عباس زاده ،
155 ) عنوان : رابطه بین کیفیت ادراک شده در سبک رهبری رهبر عضو و رفتار شهروندی سازمانی - استاد راهنما
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، جواد جعفری فارسانی ،
156 ) عنوان : الگوی مناسب کارکردهای منابع انسانی بر اساس رویکرد اقتصادی در ناجا
مشخصات نشریه : فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : علی بابائیان ، میر علی سید نقوی ،
157 ) عنوان : توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری مطالعه موردی یک سازمان انتفاعی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : پیمان اخوان ، میر علی سید نقوی ، مرتضی سلطانی ، طالب اسدی کرم ،
158 ) عنوان : الگوی معماری منابع انسانی جهاد کشاورزی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت صنعتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1388
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، حمیدرضا قاسمی ،
159 ) عنوان : دولت الکترونیک و ویژیگی های ساختار سازمانیدر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1388
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، منصوره همتی ،
160 ) عنوان : نقش سرمایه اجتماعی در بهبود تعهد سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
مشخصات نشریه : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1388
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، علی عسکربهارلو ،
161 ) عنوان : مفروضاتی برای پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش با توجه به ساختارهای سازمان
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1388
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، علی فیاض آزاد ،
162 ) عنوان : تبیین زیر ساختهای مدیریت دانش با استفاده ازمدل های فرهنگ و رهبری سازمانی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1388
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، محمدمهدی بحرالعلوم ،
163 ) عنوان : ارائه مدل سرمایه اجتماعی سازمان های آموزشی و فرهنگی
مشخصات نشریه : دانشور رفتار / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : میر علی سید نقوی ،
164 ) عنوان : توضیح یک الگوی تکنولوژیک در حوزه مدیریت منابع انسانی
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت بهبود و تحول / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، علی فیاض آزاد ،
165 ) عنوان : تبیین زیر ساخت های مدیریت دانش با استفاده از مدل های فرهنگ و رهبری سازمانی
Title : The Explanation Of Knowledge Management Infrastructures Using Leadership And Organizational Culture Models
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) / مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) /
تاریخ چاپ : 8 / 3 / 1387
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، محمدمهدی بحر العلوم ،
166 ) عنوان : بررسی مشکلات منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط ایرانی بر اساس مدل چرخه عمر سازمانی
مشخصات نشریه : راهبردهای بازرگانی / /
تاریخ چاپ : 22 / 02 / 1386
نویسندگان : میر علی سید نقوی ، محمدمهدی بحرالعلوم ،
167 ) عنوان : بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی: پیمایشی در دانشگاه های دارای آموزش الکترونیکی در ایران
مشخصات نشریه : پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1386
نویسندگان : میر علی سید نقوی ،
168 ) عنوان : تفسیر تئوری اقتصادی در حوزه مدیریت منابع انسانی
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1385
نویسندگان : میر علی سید نقوی ،
169 ) عنوان : سازمانهای غیر دولتی و تاثیر آنها بر اشتغال گروه های خاص
مشخصات نشریه : کار و جامعه / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1384
نویسندگان : میر علی سید نقوی ،
170 ) عنوان :
Title : Explaining The Multi-level Human Resource Development Model In Iran’s Government Organizations With A Strategic Flexibility Approach
مشخصات نشریه : / International Journal of Nonlinear Analysis and Applications (discontinued) /
تاریخ چاپ : 01 / 01 /
نویسندگان : حسین ابراهیمی ، میر علی سید نقوی ، داود حسین پور ، وجه الله قربانی زاده ،