سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/arbab
نام و نام خانوادگی : حمیدرضا ارباب
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد بازرگانی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : اقتصاد بین الملل-اقتصاد بخش عمومی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88725400 ایمیل : arbab@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : ISS-8285-2023
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 24 مورد)
1 ) عنوان : رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تجاری در سطح کشور با استفاده از روش های تصمیم گیری چند متغیره
Title : Ranking Of Business Performance Evaluation Criteria At The Country Level Using Multivariate Decision Making Methods
مشخصات نشریه : پژوهشنامه بازرگانی / IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS) /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : الهام جزن آبادی ، هاشم آقازاده ، حمیدرضا ارباب ، جلیل حیدری دهویی ،
2 ) عنوان : مقایسه سیاست افزایش کارایی با سیاست افزایش قیمت برق در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر
Title : Comparison Of The Policies For Energy Efficiency Increase And Price Increase In Iran Using Computable General Equilibrium
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / THE JOURNAL OF ECONOMIC POLICY /
تاریخ چاپ : 2 / 7 / 1401
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ،
3 ) عنوان : آثار شوكهاي اقتصادي خارجی بر متغیرهاي کلان اقتصادي (GVAR) ایران: رویکرد خودرگرسیون برداري جهانی
Title : The Effect Of External Economic Shocks On Iran's Macroeconomic Variables: Global Var Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1401
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، تیمور محمدی ، حمیدرضا ارباب ، عمادالدین سخایی ،
4 ) عنوان : تاثیر نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر بازدهی شرکتهای پتروشیمی در شرایط متفاوت بازار
Title : The Impact Of Economic Policy Uncertainty On The Returns Of Petrochemical Companies In Different Market Conditions
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 31 / 7 / 1400
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، حمید آماده ، امین امینی ،
5 ) عنوان : تاثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بازدهی شرکت‌های پتروشیمی در شرایط متفاوت بازار
Title : The Impact Of Economic Policy Uncertainty On The Return Of Petrochemical Companies In Different Market Conditions
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 28 / 3 / 1400
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، حمید آماده ،
6 ) عنوان : مقایسه سیاست افزایش کارایی با سیاست افزایش قیمت برق در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر
Title : Comparison Of The Policies For Energy Efficiency Increase And Price Increase In Iran Using Computable General Equilibrium
مشخصات نشریه : سیاستگذاری اقتصادی / THE JOURNAL OF ECONOMIC POLICY /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، منوچهر عسگری ، حمید آماده ،
7 ) عنوان : بررسی آثار شوک‌ ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی
Title : Investigating The Effects Of Shock Caused By Corona Virus On Iran's Economy: Application Of Global Vector Autoregression Model
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : مرتضی خورسندی ، عماد الدین سخائی ، تیمور محمدی ، حمیدرضا ارباب ،
8 ) عنوان : رویکرد قیمت سایه در برآورد هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس
Title : Shadow Price Approach In Estimating Marginal Abatement Cost Of Carbon Dioxide Emissions In Opec Members In The Gulf States
مشخصات نشریه : مطالعات علوم محیط زیست / Journal Of Environment Sciences Studies (JEES) /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : هدیه علیشیری ، عاطفه تکلیف ، حمید آماده ، حمیدرضا ارباب ، عسگر خادم وطنی ، سید حسین ساجدی فر ،
9 ) عنوان : استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی تحقیق در عملیات به منظور تعیین سطوح بهینه تولید نفت خام و گاز غنی در پروژه‌های صنعت نفت و گاز ایران (مطالعه موردی: پروژه فازهای 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی)
Title : Using Operations Research Planning Models To Determine Optimal Levels Of Crude Oil And Rich Gas Production In Iran Oil And Gas Industry Projects - Case Study: Phases 17 And 18 Of South Pars Gas Field Project
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : عاطفه تکلیف ، حمیدرضا ارباب ،
10 ) عنوان : بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
Title : The Effect Of The Interaction Of Political Stability And Size Of The Economy On The Inflows Of Foreign Direct Investment (fdi)
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / Quarterly Journal of New Economy And Trade /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : تیمور محمدی ، حمیدرضا ارباب ،
11 ) عنوان : بررسی تأثیر عوامل و ترتیبات قراردادی بر سطح بهینه تولید در پروژه های نفت و گاز: شواهدی از پارس جنوبی فازهای 17 و 18
Title : Investigating The Effects Of Contractual Factors And Arrangements On The Optimum Level Of Production In Oil And Gas Projects: Evidence From The South Pars Phases 17 & 18
مشخصات نشریه : بررسی اقتصادی ایران / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1398
نویسندگان : علی امامی میبدی ، عاطفه تکلیف ، حمیدرضا ارباب ،
12 ) عنوان : تاثیر غیرخطی مصرف انرژی بر رشد و انتشار اقتصادی در ایران ، مدل رگرسیون انتقال هموار
Title : The Nonlinear Impact Of Energy Consumption On Economic Growth And Emission In Iran, Smooth Transition Regression Model
مشخصات نشریه : بررسی تجارت نفت / Petroleum Business Review /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1398
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، علی امامی میبدی ،
13 ) عنوان : تجزیه اثرات بازگشتی ناشی از افزایش کارایی انرژی در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر
Title : Analysis Of Feedback Effects Due To Increased Energy Efficiency In Iran: Calculable General Equilibrium Pattern Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) / Economics and Modeling /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : منوچهر عسگری ، حمیدرضا ارباب ،
14 ) عنوان : مدلسازی سناریوی بهینه فنی - اقتصادی تولید گاز در فازهای منتخب میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از روش برنامه ریزی پویا
Title : Study Of The Optimal Technical-economic Scenario Of Gas Production In Selected Phases South Parz Gas Field Using Dynamic Programming Method
مشخصات نشریه : پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی / Journal of Energy Planning And Policy Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : علی امامی میبدی ، حمیدرضا ارباب ،
15 ) عنوان : تخصیص موثر میزان انتشار CO2 بین اعضای منتخب اوپک: مدل مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده ها (ZSG-DEA)
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1397
نویسندگان : هدیه علیشیری ، عاطفه تکلیف ، حمید آماده ، حمیدرضا ارباب ، عسگر خادم وطنی ، سید حسین سجادی فر ،
16 ) عنوان : برآورد ارزش تفریحی باغ گیاه شناسی ارم با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
Title : Estimation Of Recreational Value Of Eram Botanical Garden Using Conditional Valuation Method
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت گردشگری / Tourism Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، حمید آماده ، جاسم عبدالهی ،
17 ) عنوان : تخصیص موثر میزان انتشار CO2 بین اعضای منتخب اوپک: مدل مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده‌ها (ZSG-DEA)
Title : Effective Allocation Of 2co Emissions Among Selected Opec Members: The Zero-profit Total Model In Data Envelopment Analysis (dea-zsg)
مشخصات نشریه : فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد / Applied Theories of Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : هدیه علیشیری ، عاطفه تکلیف ، حمید آماده ، حمیدرضا ارباب ، عسگر خادم وطنی ، سید حسن سجادی فر ،
18 ) عنوان : تعیین الگوی بهینه قیمت‌گذاری گاز طبیعی در بخش صنایع کارخانه‌ای ایران
Title : Determining The Optimal Pricing Pattern Of Natural Gas In The Industrial Sector Of Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1396
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، مرتضی یوسفی ،
19 ) عنوان : تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آلودگی‌های زیست‌محیطی در کشورهای D8
Title : The Impact Of Information And Communication Technology On Environmental Pollution In D8 Countries
مشخصات نشریه : مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند / Quarterly Journal of Bi Management Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، اسماعیل شعبانی ،
20 ) عنوان : رابطه مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک
Title : The Relationship Between Renewable Energy Consumption And Economic Growth In Selected Opec Countries
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1396
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، علی امامی میبدی ، صبا رجبی قادی ،
21 ) عنوان : تعیین ارزش تفرج‌گاهی تنگه‌ی واشی و آبشار ساواشی شهرستان فیروزکوه
Title : Determination Of Recreational Value Of Vashi Strait And Savashi Waterfall In Firouzkooh
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / Journal of Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1392
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، تیمور محمدی ، حسین اسفندیار ،
22 ) عنوان : بررسی رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته
Title : Investigating The Relationship Between Water Pollution And Economic Growth In Developing And Developed Countries
مشخصات نشریه : اقتصاد محیط زیست و انرژی / Journal of Environmental and Natural Resource Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : حمیدرضا ارباب ، زهره عباسی فر ،
23 ) عنوان : بررسی و تحلیل همکاری اقتصادی کشورهای عضو اکو با استفاده از شاخص های تراکم، تکمیلی و جانبداری تجاری
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 03 / 10 / 1379
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، حمیدرضا ارباب ،
24 ) عنوان : بررسی و تحلیل همکاری اقتصادی کشورهای عضو اکو با استفاده از شاخص‌های تراکم، تکمیلی و جانبداری تجاری
Title : Investigating And Analyzing The Economic Cooperation Of Eco Member Countries Using Density, Complementary And Trade Bias Indicators
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1379
نویسندگان : محمدقلی یوسفی ، حمیدرضا ارباب ،