سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/amirnasri
نام و نام خانوادگی : امیر نصری
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : فلسفه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : فلسفه هنر وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88694660 ایمیل : amirnasri@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 40 مورد)
1 ) عنوان : مفهوم خورا در مناسبات کلمه فضا و گوشت
Title : Tracing The Black Sun In The Derridean Khôral Mise En Abyme: Elliptical Reflections On The “word-space-flesh”*
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / Philosophical Investigations /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : بهاره سعیدزاده ، امیر نصری ،
2 ) عنوان : زیبایی در قالب معیارهای کمی در تابلوی شام آخر داوینچی با رویکرد نظریات اومبرتو اکو
Title : Beauty In The Form Of Quantitative Criteria In Da Vinci's Last Supper Painting With The Approach Of Umberto Eco's Theories
مشخصات نشریه : مطالعات هنر اسلامی / موسسه مطالعات هنر اسلامی /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1400
نویسندگان : فرناز فرازمند ، امیر نصری ، محمدرضا شریف زاده ،
3 ) عنوان : معماریِ‌بیزار از معماری: تأملی معمارانه در مفهومِ بی‌صورتِ ژرژ باتای
Title : Architecture Disgusted By Architecture An Architectural Reflection On George Bataille's Concept Of Formless
مشخصات نشریه : نامه معماری و شهرسازی / Journal of Architecture and Urban Planning /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1400
نویسندگان : نگار صبوری ، امیر نصری ،
4 ) عنوان : لم های فلسفی ساختن هنر از منظردریدا
Title : Lemmata For Philosophizing Art, In The Light Of Derrida's Theory
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / Philosophical research /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1400
نویسندگان : امیر نصری ، حیدر زاهدی ،
5 ) عنوان : لوکوربوزيه، بازی، باتای؛ تفسیرِ کلیسای رن شان براساس مفهومِ بی صورت در فلسفۀ باتای
Title : Le Corbusier, Game, Batai; The Interpretation Of The Church Of Renenshan Is Clear The Concept Of Formlessness In Bataan Philosophy
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1399
نویسندگان : نگار صبوری ، امیر نصری ،
6 ) عنوان : میل و فروپاشی فانتزی در مکتب سوررئالیسم
Title : Desire And The Collapse Of Fantasy In The School Of Surrealism
مشخصات نشریه : پژوهشنامه مکتب های ادبی / Research Journal of Literacy Schools /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1399
نویسندگان : مهدیه مظلومی ابیانه ، امیر نصری ،
7 ) عنوان : خوانش رمان در جستجوی زمان از دست رفته برمبنای ترس اگاهی هایدگر
Title : Reading Proust On The Base Of The Concept Of Angst
مشخصات نشریه : میدان مشق هنر / Mashq Honar /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1399
نویسندگان : مسعود کیانی ، امیر نصری ،
8 ) عنوان : تحليل آثار وحيد چماني بر مبناي مفهوم بدن گروتسك در انديشه ميخائيل باختين
Title : Analysis Of Vahid Chamani's Works Based On The Concept Of Grotesque Body In Thought Mikhail Bakhtin
مشخصات نشریه : جلوه هنر / Front Art /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1399
نویسندگان : مونا امامی ، بهنام کامرانی ، امیر نصری ،
9 ) عنوان : تحلیل عناصر معماري در محاكمه كافکا
Title : Analysis Of Architectural Elements In Kafka's Trial
مشخصات نشریه : نقد ادبی / Literary Criticism /
تاریخ چاپ : 16 / 11 / 1398
نویسندگان : امیر نصری ، سمانه رفاهی ،
10 ) عنوان : مفهوم تجربه نزد متفکران نو-کانتی و تأثیر آن بر نوشته های اولیه والتر بنیامین
Title : The Concept Of Experience In Neo-kantianism And Its Effect On The Early Writings Of Walter Benjamin
مشخصات نشریه : پژوهش های فلسفی / Philosophical Investigations /
تاریخ چاپ : 15 / 11 / 1398
نویسندگان : امیر نصری ، صابر دشت ارا ،
11 ) عنوان : نگاه زنانه در پيوند با عناصر تصويري درطوطي با ظرف ميوه و تك چهره زن
Title : Feminine Look In Connection With The Visual Elements In A Parrot With A Fruit Bowl And A Single Female Face
مشخصات نشریه : هنر های صناعی اسلامی / Journal of Islamic Crafts /
تاریخ چاپ : 16 / 9 / 1398
نویسندگان : امیر نصری ، شراره افتخاري يكتا ،
12 ) عنوان : قطعه، به مثابۀ بازگشت ابدی؛ زمان و نوشتار غیردیالکتیکی در خوانش بلانشو از نیچه
Title : The Piece, As An Eternal Return; Non-dialectical Time And Writing In Blanche's Reading Of Nietzsche
مشخصات نشریه : متافیزیك / Metaphysics /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1398
نویسندگان : امیر نصری ، نوید افشار زاده ، مالک حسینی ،
13 ) عنوان : خاستگاه ادبیات و مسئله تناهی از منظر موریس بلانشو
Title : Maurice Blanchot On The Origin Of Literature And He Problem Of The Finitude
مشخصات نشریه : شناخت / Knowledge /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1397
نویسندگان : نوید افشارزاده ، امیر نصری ،
14 ) عنوان : گذر معنا از نگاره به فرانگاره*گذر معنا از نگاره به فرانگاره تنها بر مَرکَب خیال میسر است.
Title : The Passage Of Meaning From Image To Metaphor. The Passage Of Meaning From Image To Metaphor Is Possible Only On The Composition Of Imagination.
مشخصات نشریه : هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی / Fine Arts - Visual Arts /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1397
نویسندگان : امیر نصری ، مازیار زند ، سعید سید احمدی زاویه ،
15 ) عنوان : -
Title : Body (non-) Presentation In Representing The Body:the Ideological Body In The Paintings Of The School Of Islamic Art And Thought
مشخصات نشریه : کیمیای هنر / Chemistry of Art /
تاریخ چاپ : 14 / 8 / 1397
نویسندگان : امیر نصری ، بهاره سعید زاده ،
16 ) عنوان : فلسفۀ تطبيقی هنر با رويکرد پديدارشناسانۀ هانری کربن
Title : The Comparative Philosophy Of Art With The Phenomenological Approach Of Henry Carbone
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1397
نویسندگان : امیر نصری ، سيد رحمان مرتضوی بابا حیدری ،
17 ) عنوان : نمود »بدن گروتسک « در نقاشیهای محمد سیاه قلم بر
Title : The Appearance Of The "grotesque Body" In The Paintings Of Mohammad Siah Ghalambar
مشخصات نشریه : هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی / Fine Arts - Visual Arts /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1395
نویسندگان : امیر نصری ، شراره افتخاری ،
18 ) عنوان : خوانش موتیف گاو بالدار با سر انسان با رهیافت شمایل نگاری-شمایل شناسی اروین پانوفسکی
Title : Reading The Motif Of A Winged Cow With A Human Head With The Iconography-iconology Approach Of Ervin Panofsky
مشخصات نشریه : نقش مایه / The role of the theme /
تاریخ چاپ : 15 / 6 / 1395
نویسندگان : امیر نصری ، سارا حاجی نژاد ،
19 ) عنوان : نسبت ميان پايان هنر و پايان انسان از ديدگاه ژان بودريار
Title : The Relationship Between The End Of Art And The End Of Man From The Point Of View Of Jean Baudrillard
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1395
نویسندگان : امیر نصری ، سهيلا منصوريان ،
20 ) عنوان : بررسی تطبیقی تحلیل هیدگر در معبد یونانی و تحلیل هانری کربن از کعبه
Title : A Comparative Study Of Heidegger's Analysis Of The Greek Temple And Henry Carbon's Analysis Of The Kaaba
مشخصات نشریه : جاویدان خرد / Sophia Perennis /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1395
نویسندگان : امیر نصری ، سید رحمان مرتضوی بابا حدری ،
21 ) عنوان : نقش فرانگاره در ادراک تصویر
Title : The Role Of Metaphor In Image Perception
مشخصات نشریه : ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی / Performing arts and visual arts /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1395
نویسندگان : امیر نصری ، سعید زاویه ، رامینه صراف زاده ، مازیار زند ،
22 ) عنوان :
Title : Christian Iconography And Biblical Interpretation
مشخصات نشریه : کیمیای هنر / /
تاریخ چاپ : 25 / 10 / 1394
نویسندگان : امیر نصری ،
23 ) عنوان : ابعاد وجودی، معرفتی و زبانی الاهیات سلبی دیونوسیوس مجعول
مشخصات نشریه : جستارهای فلسفه دین / /
تاریخ چاپ : 08 / 05 / 1394
نویسندگان : امیر نصری ، عطیه کشتکاران ،
24 ) عنوان : مرگ در اندیشه علامه جعفری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 12 / 1393
نویسندگان : امیر نصری ،
25 ) عنوان : فلسفه ی فیلم و اشاره های آن برای حصول آگاهی یا فهم از منظر هرمنوتیک گادامر
مشخصات نشریه : اندیشه های نوین تربیتی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1393
نویسندگان : امیر نصری ، مظهر بابایی ، یحیی قائدی ، سعید ضرغامی ،
26 ) عنوان : واکاوی جایگاه مفهوم «بازی» در هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت های آن برای حصول آگاهی/فهم
مشخصات نشریه : پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : امیر نصری ، مظهر بابایی ، یحیی قائدی ، سعید ضرغامی ،
27 ) عنوان : تثلیت جسم، تصویر و رسانه انسان شناسی تصویر از منظر هانس بلتینگ
مشخصات نشریه : کیمیای هنر / /
تاریخ چاپ : 25 / 02 / 1393
نویسندگان : امیر نصری ،
28 ) عنوان : جایگاه کاندینسکی در نزاع میان صورت و محتوا
مشخصات نشریه : هنر های زیبا / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : امیر نصری ، مرضیه عالی ،
29 ) عنوان : خوانش تصویر از دیدگاه اروین پانوفسکی
مشخصات نشریه : کیمیای هنر / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : امیر نصری ،
30 ) عنوان : بررسی جبرئیل در حکمه الاشرق سهروردی و هنر نگارگری ایرانی
مشخصات نشریه : نقش مایه / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1392
نویسندگان : امیر نصری ، مریم مولوی ،
31 ) عنوان : مقایسه مفهوم و نقش انسان در اثار کمال الدین بهزاد و رافائل
Title : -
مشخصات نشریه : نقش مایه / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1391
نویسندگان : امیر نصری ، ساناز کیا ،
32 ) عنوان : خاستگاه نوافلاطوني مسألi شر از ديدگاه ديونيسيوس مجعول
Title : Neoplatonic Origins Of Evil In Pseudo-dionysius's View
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 15 / 4 / 1391
نویسندگان : امیر نصری ،
33 ) عنوان : خاستگاه نوافلاطونی مساله شر از دیدگاه دیونیسیوس مجعول
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : امیر نصری ،
34 ) عنوان : مطالعه تطبیقی معراج حضرت محمد (ص) و رستاخیز عیسی مسیح(ع)
Title : -
مشخصات نشریه : نقش مایه / /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1391
نویسندگان : علیرضا کریمی ، امیر نصری ،
35 ) عنوان : مرگ سوژه در هنر جدید رسانه ای
Title : Death Of Subject In Modern Media Art
مشخصات نشریه : رسانه و فرهنگ / Interdisciplinary Studies in Media and Culture /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1390
نویسندگان : امیر نصری ،
36 ) عنوان : مبانی متافیزیکی زیبایی در آثار دیونیسیوس مجعول
Title : Metafisical Fandation Of Beauty In Dionysius
مشخصات نشریه : کیمیای هنر / Kimiya_Ye_Honar /
تاریخ چاپ : 24 / 10 / 1390
نویسندگان : امیر نصری ،
37 ) عنوان : تطبیق نشانه شناختی نگاره های شاهنامه بایسنقری با مکاتب سونگ و یوآن
مشخصات نشریه : نقش مایه / /
تاریخ چاپ : 08 / 06 / 1390
نویسندگان : امیر نصری ، حجت الله مرادخانی ، فرزان سجودی ،
38 ) عنوان : تکوین شخصیت قهرمان در چهار روایت تذکرة الاولیا
Title : The Formation Of The Hero Character Of Qahraman In Four Narrative
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / Literary Research Text /
تاریخ چاپ : 16 / 12 / 1389
نویسندگان : محمد رضا حاجی آقابابایی ، امیر نصری ،
39 ) عنوان : رویکرد شمایل نگاری و شمایل شناسی در مطالعات هنری
مشخصات نشریه : رشد آموزش هنر / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1389
نویسندگان : امیر نصری ،
40 ) عنوان : بازتاب گرایش های تفسیری کتاب مقدس در تکوین شمایل نگاری مسیحی
Title : The Reflection Of Biblical Interpretating Schools In The Genesis Of Christian Iconography)
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1389
نویسندگان : امیر نصری ،