سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/a.ganjian
نام و نام خانوادگی : علی گنجیان خناری
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات عرب
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : زبان وادبیات عربی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188692350 ایمیل : a.ganjian@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 43 مورد)
1 ) عنوان : البناء الثقافی والمعرفی لمفردة "الأنف" ومرادفاتها فی اللغة العربیة من منظار علم اللغة الثقافی علی ضوء نظریة وانغ لی
Title : The Cultural And Cognitive Construction Of The Word "al Anf" And Its Synonyms In The Arabic Language In The Light Of Cultural Linguistics Focusing On The Theory Of “wang Li”
مشخصات نشریه : لسان مبین / Lesan-on Mobeen-on /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، احیاء کماسی ،
2 ) عنوان : صفحه اصلی مرور اطلاعات نشریه اعضای هیات تحریریه راهنمای نویسندگان ارسال مقاله داوران تماس با ما پُر‌سازی ذات، تحقیقی در پدیده آنتاگونیسم و گفتمان غیریت‌سازی فرهنگی در پژوهش‌های تطبیقی عربی میان ادبیات فارسی و عربی
Title : A Grandiose Sense Of Self-importance: A Study On The Phenomenon Of Antagonism And The Discourse Of Cultural Otherness In Comparative Arabic Studies Between Persian And Arabic Literature
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / Literary Text Research /
تاریخ چاپ : 10 / 1 / 1401
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، مجید بیاتی ،
3 ) عنوان : موازنة أسلوبية بين قصيدتي البحتري والمتنبي
Title : A Stylistic Comparison Of Two Poems By Al-buhturi And Al-mutanabbi
مشخصات نشریه : بحوث فی اللغه العربیه / Research in the Arabic language /
تاریخ چاپ : 10 / 1 / 1401
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، علی مظفری ،
4 ) عنوان : گفتمان کاوی احتجاج در سخنان امام علی (ع) پژوهشی با رویکرد کاربردشناسی
Title : Discourse Analysis Of Argumentation In Imam Ali (pbuh)’s Remarks A Study With Pragmatic Approach
مشخصات نشریه : پژوهش نامه علوی / Alavi Research Paper /
تاریخ چاپ : 10 / 1 / 1401
نویسندگان : مهین عنافچه ، علی گنجیان خناری ،
5 ) عنوان : بررسی خسرو و شیرین نظامی و دیوان جمیل بن معمر از منظر مکتب فمنیسم
مشخصات نشریه : مطالعات ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1398
نویسندگان : ریحانه سردار ، علی گنجیان خناری ،
6 ) عنوان : بررسی خسرو و شیرین نظامی و دیوان جمیل بن معمر از منظر مکتب فمینیسم
Title : A Study On Nizami’s Khosrow & Shirin And Jamil Ibn Ma'mar’s Divan From Feminism School Viewpoint
مشخصات نشریه : مطالعات ادبیات تطبیقی / Comparative Literature Studies /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : ریحانه سردار ، علی گنجیان خناری ، ابراهیم دیباجی ،
7 ) عنوان : دراسة مفهوم الحب فی قصائد جمیل بن معمر وفقاً لرسالة مأدبة أفلاطون
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1398
نویسندگان : ریحانه سردار ، علی گنجیان خناری ، سید ابراهیم دیباجی ،
8 ) عنوان : واکاوی چالش های ترجمۀ ادبی: بررسی تحلیلی نوع متن، اجزای متن و چالش خواننده
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 03 / 06 / 1397
نویسندگان : علی گنجیان خناری ،
9 ) عنوان : دراسة بنیویة أسلوبیة لموشح ابن سهل الأندلسی هل دری ظبی الحمی
مشخصات نشریه : مجلة کلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، حمیدرضا جمعدار ،
10 ) عنوان : البنیة الایقاعیة الخارجیة لموشح اللوم لللاحی لابن سهل الاسرائیلی
مشخصات نشریه : مجلة کلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة / /
تاریخ چاپ : 25 / 11 / 1396
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، مجید صالح بک ، رجاء ابوعلی ، حمیدرضا جمعدار ،
11 ) عنوان : ملامح الثورة والمقاومة فی شعر أبوالقاسم لاهوتی
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1396
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، ثریا رحیمی ،
12 ) عنوان : الشهید فی شعر عزالدین المناصرة
مشخصات نشریه : آفاق الحضاره الاسلامیه / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1395
نویسندگان : کبری روشنفکر ، خلیل پروینی ، علی گنجیان خناری ، امیر فرهنگ نیا ،
13 ) عنوان : دراسة الأفکار الشکلانیة لمنظری التراث الإسلامی والفلاسفة الغربیین: مقدمة الباب الثالث من بوستان سعدی: فی العشق، والثمالة، والشغف نموذجا
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 11 / 06 / 1395
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، قاسم عزیزی مراد ،
14 ) عنوان : ادبیّات اعتراض در شعر جمیل صدقی الزّهاوی و ابوالقاسم لاهوتی
مشخصات نشریه : کاوش نامه ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 30 / 03 / 1395
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، ثریا رحیمی ، فاروق نعمتی ،
15 ) عنوان : بررسی پدیده های ایرانی در منابع کهن عربی؛ بررسی موردی: رکوب الکوسج و سروة بست در ثمار القلوب
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1394
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، سمیه سادات طباطبایی ، سید حسین طباطبائی ،
16 ) عنوان : نقد جامعه شناختی رمان اوراق عصام عبدالعاطی در مجموعه نیران صدیقة از علاء اسوانی
مشخصات نشریه : نقد ادب معاصر عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1394
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، رضوان جمشیدیان ،
17 ) عنوان : بررسی گزاره‌های رئالیسم جادویی در رمانهای«عزاداران بَیَل» غلامحسین ساعدی و «شبهای هزار شب» نجیب محفوظ
مشخصات نشریه : ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1393
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، رضا ناظمیان ، داود اسپرهم ، یسرا شادمان ،
18 ) عنوان : روایة لعنة الأرض لجلال آل أحمد فی ضوء النقد الاجتماعی
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 07 / 11 / 1393
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، رضوان جمشیدیان ،
19 ) عنوان : رئالیسم جادویی و مولفه های آن در بررسی داستان لیالی ألف لیلة نجیب محفوظ
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نقد ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 20 / 07 / 1393
نویسندگان : رضا ناظمیان ، یسرا شادمان ، علی گنجیان خناری ،
20 ) عنوان : صورة الإنسان والأخلاق من منظور المعری فی الفصول والغایات وفی القرآن الکریم
مشخصات نشریه : الدراسات الأدبیة / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1393
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، زهره قربانی مادوانی ،
21 ) عنوان : بن مایه ی اسطوره ای مشترک میان زن فرشتگان میوه زاده رسالة الغفران و دختران نارنج در قصه ی دختر نارنج و ترنج
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1393
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، محمدهادی مرادی ، بیژن کرمی میرعزیزی ، سمیه السادات طباطبائی ،
22 ) عنوان : لغة الماغوط الشعریة
مشخصات نشریه : الدراسات الادب المعاصر / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1393
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، خدیجه براتی کاشانی ،
23 ) عنوان : نقد جامعه شناختی رمان عمارت یعقوبیان، نوشته ی علاء اسوانی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه نقد ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1392
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، رضوان جمشیدیان ،
24 ) عنوان : مفهوم الفصاحة وأنواعها عند الجاحظ من خلال کتاب البیان والتبیین
مشخصات نشریه : اللغه العربیه و آدابها / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1392
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، فرشته فرضی شوب ،
25 ) عنوان : أسلوبیة الاغتراب فی الشعر المعاصر«صلاح عبدالصبور و منوتشهر آتشی کشاعرین»
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 30 / 12 / 1391
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، صادق خورشا ، علی اکبر احمدی افرمجانی ،
26 ) عنوان : أسلوبیة الإغتراب فی الشعر المعاصر صلاح عبدالصبور و منوتشهر آتشی کشاعرین
مشخصات نشریه : لسان مبین (پژوهش ادب عرب) / /
تاریخ چاپ : 24 / 12 / 1391
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، صادق خورشا ، علی اکبر احمدی افرمجانی ،
27 ) عنوان : الفصول ، الرموز و الدلالات
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیة فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1391
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، زهره قربانی مادوانی ،
28 ) عنوان : النظرة الإجتماعیة فی روایة اللص و الکلاب
مشخصات نشریه : دراسات الأدب المعاصر / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1391
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، محبوبه بادرستانی ،
29 ) عنوان : تجلیات التناص الدینی فی شعر عزالدین المناصرة
مشخصات نشریه : الدراسات الأدبیة / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1391
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، کبری روشنفکر ، خلیل پروینی ، امیر فرهنگ نیا ،
30 ) عنوان : أسلوبیة الاغتراب فی الشعر المعاصر صلاح عبدالصبور ومنوتشهر آتشی کشاعرین
مشخصات نشریه : لسان مبین (پژوهش ادب عرب) / /
تاریخ چاپ : 04 / 11 / 1391
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، علی اکبر احمدی افرمجانی ،
31 ) عنوان : تضاد طبقاتی و پیامدهای آن در مقامات بدیع الزمان همدانی
مشخصات نشریه : ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1391
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، سمیه سادات طباطبائی ،
32 ) عنوان : الهجرة والمراة فی روایة...
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 20 / 05 / 1391
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، حوراء رشنو ،
33 ) عنوان : نقد نارسائیهای تقسیم ادوار تاریخ ادبیات عربی و نام گذاری آن
مشخصات نشریه : ادب عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1390
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، سید حسین حسینی ،
34 ) عنوان : نظرة تحلیلیة فی افصول والغایات لأبی العلاء المعری
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 19 / 09 / 1390
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، فرشید فرج زاده ، عبدالاحد عنیبی ،
35 ) عنوان : قصیدة النثر عند محمد الماغوط وأحمد شاملو
مشخصات نشریه : دراسات الأدب المعاصر / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1390
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، فاطمه جغتایی ،
36 ) عنوان : جدلیة البحث عن الله فی روایة الطریق لنجیب محفوظ
مشخصات نشریه : لسان مبین (پژوهش ادب عرب) / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1390
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، آقای روشنفکر ، دکتر پروینی ، نعیم عموری ،
37 ) عنوان : السرد و اللغه فی روایة ...ابراهیم
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 23 / 07 / 1390
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، دکتر پاک نهاد ،
38 ) عنوان : وقفة نقدیه مع نتاجات الشاعر الایرانی جامی
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 18 / 05 / 1390
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، فاطمه نصراللهی ،
39 ) عنوان : التناص القرآنی فی روایة اللص والکلاب لنجیب محفوظ
مشخصات نشریه : اللغه العربیه و آدابها / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1389
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، کبری روشنفکر ، خلیل پروینی ، نعیم عموری ،
40 ) عنوان : والکلاب دراسة فی الشکل
مشخصات نشریه : الموقف الادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، محمد هادی مرادی ،
41 ) عنوان : أدونیس، رؤی فی الفکر والشکر
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 01 / 09 / 1385
نویسندگان : علی گنجیان خناری ،
42 ) عنوان : رساله ای در آداب کتابت
مشخصات نشریه : نامه بهارستان / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1379
نویسندگان : علی گنجیان خناری ،
43 ) عنوان : الدرعیات دراسة و تحلیل
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1376
نویسندگان : علی گنجیان خناری ،