سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/zghorbani
نام و نام خانوادگی : زهره قربانی مادوانی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : ادبیات عرب
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : زبان و ادبیات عربی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 09171356314 ایمیل : zghorbani@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی : https://scimet.atu.ac.ir/Zohre_Ghorbanimadavani
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Zohreh-Ghorbani-Madavani
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 43 مورد)
1 ) عنوان : المجتمع النسائي العماني بين التقليد والحداثة في رواية "سيدات القمر" لجوخة الحارثي
Title : The Omani Women's Society Between Tradition And Modernity In The Novel "women Of The Moon" By Jokha Al-harethi
مشخصات نشریه : دراسات الادب المعاصر / Contemporary Literature Studies /
تاریخ چاپ : 27 / 2 / 1402
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ، لیلا صادقی نقدعلی ،
2 ) عنوان : صورة البطلة المميزة في رواية "فتاة الياقة الزرقاء" على ضوء النظرية النسوية
Title : Female Heroism In The Blue -collar Girl
مشخصات نشریه : دراسات في السردانية العربية / STUDIES IN ARABIC NARRATOLOGY /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1401
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ، معصومه میکائیلی ،
3 ) عنوان : کنکاشی در معادل‌یابی ترجمه اصطلاح و اصطلاح‌سازی از عربی به فارسی
Title : An Investigation Into The Equivalence Of Term Translation And Term-making From Arabic To Persian
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / Translation Researches in the Arabic Language And Literature /
تاریخ چاپ : 15 / 9 / 1401
نویسندگان : ربابه رمضانی ، زهره قربانی مادوانی ،
4 ) عنوان : آسیب¬شناسی محتوایی پایان¬نامه¬های کارشناسی ارشد رشته¬های زبان و ادبیات عربی، فارسی و انگلیسی دانشگاه¬های تهران در سال 1395
Title : Content Pathology Of Master's Theses In The Fields Of Arabic, Persian And English Language And Literature Of Tehran Universities In 2015
مشخصات نشریه : کتاب توصیه های سیاستی دانشگاه علامه طباطبائی به دستگاه های اجرایی کشور / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1401
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ،
5 ) عنوان : واکاوی طبیعت در گفتمان مشترک ضرب‌المثل‌های لبنانی و فارسی
Title : An Analysis Of Nature In The Common Discourse Of Lebanese And Persian Proverbs
مشخصات نشریه : مطالعات ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1401
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ، معصومه صالح ، آتوسا کرمی ،
6 ) عنوان : نقش بافت در معناآفرینی آیات متشابه با تکیه بر نظریه فرث
Title : The Role Of Texture In Similar Verses On The Theory Firth
مشخصات نشریه : مطالعات قرآنی / Quranic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 30 / 5 / 1401
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ، بهناز خواجه محمدآبادی ، ریحانه علوی طبائی ،
7 ) عنوان : الانزیاح الکتابي في دیوان "الأعمال الشعریة الکاملة" لمعین بسیسو علی ضوء نظریة لیتش
Title : Written Anomaly In The Divan Of "complete Poetic Works" By Moin Basiso Based On Leech's Theory
مشخصات نشریه : اللغه العربیه و آدابها / Quarterly of Arabic Language and Literature /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1401
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ، ریحانه علوی طبائی ، بهناز خواجه محمد آبادی ،
8 ) عنوان : کاربست نظریه یوری لوتمان در رمان معاصر عربی
Title : The Application Of Yuri Lutman's Theory In The Contemporary Arabic Novel
مشخصات نشریه : مجموعه مقالات کرسی های دانشگاه علامه طباطبائی / /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1400
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ،
9 ) عنوان : نقش گروه‌های فعلی و ساخت‌های شرطی در ‌فضاسازی قرآن کریم بر اساس نظریه فضاهای ذهنی فوکونیه
Title : The Role Of Verb Phrases And Conditional Structures In Spatialization Of The Holy Quran Based On Foucault's Theory Of Mental Spaces
مشخصات نشریه : پژوهشهای زبانشناختی قرآن / Linguistic Research in the holey Quran /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1400
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ، فائزه عزیزی تنهائی ،
10 ) عنوان : شرایط تحقق اصول تدوین شده در مرحله دوم انقلاب بیانیه: حوزه عمومی و خصوصی
Title : Conditions For The Realization Of Principles Formulated In The Second Phase Of The Revolution Statement: Public And Private Spheres
مشخصات نشریه : اشپکتروم / Spektrum Iran /
تاریخ چاپ : 2 / 10 / 1400
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ،
11 ) عنوان : تحلیل مقایسه¬ای استعاره¬های مفهومی در اشعار فروغ فرخزاد و غادۀ السمان با تکیه بر حوزۀ مفهومی عشق
Title : Comparative Analysis Of Conceptual Metaphors In The Poems Of Forough Farrokhzad And Ghadah Alsamman Based On The Conceptual Domain Of Love
مشخصات نشریه : متن پژوهی ادبی / /
تاریخ چاپ : 27 / 9 / 1400
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ، سمیه آقابابائی ،
12 ) عنوان : نقش علائم سجاوندی در ریز روایت های پسامدرن عربی
Title : Influence Of Editorial Signs In Arabic Postmodern Micronarratives
مشخصات نشریه : نقد ادب معاصر عربی / /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1400
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ،
13 ) عنوان : نقد و ارزیابی کتاب اموزش صرف عربی از عبدالهادی فقهی زاده
Title : Criticism And Evaluation Of The Book Arabic Inflection Education From Abdulhadi
مشخصات نشریه : نقدنامه زبان و ادبیات عربی / Book Review Journal of Arabic Language and Literatuare /
تاریخ چاپ : 23 / 2 / 1400
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ، فرشته فرضی شوب ،
14 ) عنوان : بررسی انتقادی کتاب صرف 2 با رویکرد تحلیل توصیفی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1400
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ،
15 ) عنوان : معناشناسی تعبیر لعلکم -فعل در ایات قران کریم بر اساس نظریه لنگاکر
مشخصات نشریه : مطالعات قرآنی / Quranic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ،
16 ) عنوان : بررسی ویژگیهای شعری شاملو و نزار قبانی با تکیه بر نظریۀ زبانشناسی قطبهای استعاری و مجازی یاکوبسن
مشخصات نشریه : ادبیات تطبیقی / journal ofcomparative literature /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1399
نویسندگان : سمیه آقابابائی ، زهره قربانی مادوانی ،
17 ) عنوان : بررسی ویژگیهای شعری شاملو و نزار قبانی با تکیه بر نظریۀ زبانشناسی قطبهای استعاری و مجازی یاکوبسن
Title : Study Of Poetic Features Of Shamloo Andnizar Qabbani’s Works Based On Thetheory Of Metaphoric Polesand Metonymic Poles By Jacobsen
مشخصات نشریه : ادبیات تطبیقی / journal ofcomparative literature /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1399
نویسندگان : سمیه آقابابائی ، زهره قربانی مادوانی ،
18 ) عنوان : ترجمه عناصر بافت برون زبانی در جلد اول الکتاب سیبویه
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / Translation Researches in the Arabic Language And Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1399
نویسندگان : رضا ناظمیان ، زهره قربانی مادوانی ،
19 ) عنوان : تحلیل داستانک اللغه الاخری اثر جبران خلیل جبران از منظر نماد شناسی
Title : Analysis Of The Short Story “the Other Language” By Jibran Khalil Jibran From The Perspective Of Symbolim
مشخصات نشریه : نقد ادب معاصر عربی / the Journal of new critical Arabic Literature /
تاریخ چاپ : 25 / 6 / 1399
نویسندگان : مینا عربی ، زهره قربانی مادوانی ،
20 ) عنوان : مفهوم سازی افعال آخر آیات بر اساس زبان شناسی شناختی
Title : Conceptualization Of Verbs At The End Of Verses Based On Cognitive Linguistics
مشخصات نشریه : قرآن و علم / Quran and Science /
تاریخ چاپ : 24 / 6 / 1399
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ،
21 ) عنوان : دلالت های هنجارگریزی نوشتاری در داستان کوتاه عربی مغرب بر اساس نظریه لیچ
Title : Implications Of Written Deviations In Arabic Morocco Micro-narratives * Based On Leech`s Theory
مشخصات نشریه : لسان مبین / Lesan-on Mobeen-on /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1399
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ،
22 ) عنوان : کارکرد معنایی و بلاغی مفاهیم هم نشین توافقی و تقابلی انفاق در قرآن کریم
Title : The Semantic And Rhetorical Function Of The Synonymous And Antonymous Concepts Of “infaq” In The Holy Quran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه قرآن و حدیث / Pazhouhesh Name-ye Quran va Hadith /
تاریخ چاپ : 14 / 2 / 1399
نویسندگان : کبری راستگو ، زهره قربانی مادوانی ،
23 ) عنوان : بررسی ترجمه ماجده عنانی از نون و القلم جلال آل احمد بر اساس نظریه تعادل اصطلاحی بیکر
Title : Examining Majedeh Anani's Translation Of Jalal Al-ahmad's "nun And Al-qalam" Based On Baker's Idiomatic Equivalence Theory
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / Translation Researches in the Arabic Language And Literature /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1398
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ،
24 ) عنوان :
Title : Analysis Of The Semantic Construction Of The Arabists Included In The Russian Language
مشخصات نشریه : تئوری زبان و ارتباطات بین فرهنگی / Theory of Language and Intercultural Communication /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1398
نویسندگان : مریم مرادی ، زهره قربانی مادوانی ،
25 ) عنوان : تحلیل مؤلفه های پست مدرنیسم در رمان «الهؤلاء» از مجید طوبیا
Title : Analysis Of The Components Of Postmodernism In The Novel "haolayi" By Majid Toubia
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات عربی / Arabic language and literature /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1398
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ،
26 ) عنوان : قناع الخیام و دلالاته عند عبدالوهاب البیاتی
Title : Satisfaction Of Khayyam And His Meanings Under Abdul Wahhab Al-bayati
مشخصات نشریه : دراسات الادب المعاصر / Contemporary Literature Studies /
تاریخ چاپ : 20 / 8 / 1398
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ،
27 ) عنوان : النفسیات المتباینة لشخصیة البطل عند الطیب صالح دراسة دلالیة
Title : The Contradictory Faces Of Protagonist Characters In The Works Of Tayeb Salih: A Semantics Study
مشخصات نشریه : دراسات فی العلوم الانسانیه / The Journal of Research in Humanities /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ، مینا عربی ،
28 ) عنوان : بررسی مؤلفه ترس در رمان «الربیع العاصف» با تکیه بر مقوله «دیگر» و «خود»
Title : Investigating The Component Of Fear In The Novel "al-rabi Al-asef" Based On The Category Of "other" And "self"
مشخصات نشریه : الدراسات الأدبیة / literary studies /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1398
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ،
29 ) عنوان : ترتیب اسامی «عزیز» و «حکیم» خداوند بر مبنای نظریه شناختی شکل و زمینه
Title : The Order Of The Names "dear" And "wise" Of God Based On The Cognitive Theory Of Form And Context
مشخصات نشریه : پژوهشنامه معارف قرآنی / Quranic Knowledge Research /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1397
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ،
30 ) عنوان : کاربست نظریه زمان روایت ژرار ژنت در مجموعه داستان های لحظه صدق و به کی سلام کنم؟
Title : The Analysis Of The Moment Of Honesty And To Whom Should I Say Hello? Through Genette's Theory Of Time
مشخصات نشریه : روایت شناسی / Narrative Science /
تاریخ چاپ : 29 / 12 / 1397
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ، سمیه آقابابائی ،
31 ) عنوان : خوانشی بر معانی واژگان سوگند در گفتمان علوی
Title : A Reading On The Meanings Of Oath Words In Alavi Discourse
مشخصات نشریه : شیعه شناسی / Journal of Shiite studies /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1397
نویسندگان : فرشته فرضی شوب ، زهره قربانی مادوانی ،
32 ) عنوان : تحلیل نشانه شناسی فرهنگی رمان«موسم الهجرة إلی الشمال» برمبنای الگوی طبیعت و فرهنگ
مشخصات نشریه : لسان مبین / Lesan-on Mobeen-on /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1397
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ، مینا عربی ،
33 ) عنوان : تحلیل ناامنی نشانه ای در رمان لیلة الملیار از غادة السمان
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1397
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ، مینا عربی ،
34 ) عنوان : تحلیل و بررسی انسجام در قرآن کریم و تفاوت آن در دیگر متون ادبی عربی
مشخصات نشریه : سراج منیر / /
تاریخ چاپ : 01 / 05 / 1397
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ،
35 ) عنوان : ظاهرة التکرار عند أبی العلاء المعری فی الفصول و الغایات
مشخصات نشریه : آداب الکوفة / /
تاریخ چاپ : 10 / 09 / 1396
نویسندگان : زهره قربانی مادوانی ،
36 ) عنوان : خوانشی تازه در تقابل زبان رسانه و معیار و تاثیر آن بر ترجمه
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1395
نویسندگان : رضا ناظمیان ، زهره قربانی مادوانی ،
37 ) عنوان : خوانشی تازه در تقابل زبان رسانه و معیار و تأثیر آن بر ترجمه
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1395
نویسندگان : رضا ناظمیان ، زهره قربانی مادوانی ،
38 ) عنوان : صورة الإنسان والأخلاق من منظور المعری فی الفصول والغایات وفی القرآن الکریم
مشخصات نشریه : الدراسات الأدبیة / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1393
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، زهره قربانی مادوانی ،
39 ) عنوان : مفعول مطلق، له، و معه در زبان عربی و برابری های آن در زبان فارسی
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1392
نویسندگان : مجید صالح بک ، زهره قربانی مادوانی ،
40 ) عنوان : مفعول مطلق، له و معه در زبان عربی و برابری های آن در زبان فارسی
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : مجید صالح بک ، زهره قربانی مادوانی ،
41 ) عنوان : معادل یابی
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1392
نویسندگان : رضا ناظمیان ، زهره قربانی مادوانی ،
42 ) عنوان : الفصول ، الرموز و الدلالات
مشخصات نشریه : اضاءات نقدیة فی الادبین العربی و الفارسی / /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1391
نویسندگان : علی گنجیان خناری ، زهره قربانی مادوانی ،
43 ) عنوان : کاربرد تدویر یا تفعله شکسته در شعر نو
مشخصات نشریه : پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : رضا ناظمیان ، زهره قربانی مادوانی ،