سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/zandmoghadam
نام و نام خانوادگی : امیر زند مقدم
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان انگلیسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : زبانشناسی کاربردی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 44737563 ایمیل : zandmoghadam@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Amir-Zand-Moghadam
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 19 مورد)
1 ) عنوان : كيفيت فرهنگ های دوزبانه انگليسی به فارسی و فارسی به انگليسی از ديدگاه مترجمان، مدرسان و زبان آموزان ايرانی
Title : An Investigation Of The Quality Of Bilingual English-persian And Persian-english Dictionaries: The Attitudes Of The Iranian Translators, Instructors, And Students
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1402
نویسندگان : امیر زند مقدم ، علی مالمیر ،
2 ) عنوان : تحلیل حرکت در چکیده مقالات پژوهشیِ کیفی، کمی و ترکیبی چاپ شده در مجلات ایرانی و بین المللی حوزه زبان شناسی کاربردی
Title : Comparative Rhetorical Move Analysis Of Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Research Article Abstracts In Iranian Vs. International Applied Linguistics Journals
مشخصات نشریه : پژوهش های نوین در مطالعات زبان انگلیسی / journal of modern research in english language studies /
تاریخ چاپ : 10 / 4 / 1401
نویسندگان : امیر زند مقدم ، کیانا ژاله ،
3 ) عنوان : تأثیر فعالیت‌های خلاء اطلاعات، خلاء استدلال و خلاء نظر بر تولید منظورشناختی، آگاهی فرامنظورشناختی و درک معنای ضمنی در زبان آموزان
Title : Effect Of Information-gap, Reasoning-gap, And Opinion-gap Tasks On Efl Learners’ Pragmatic Production, Metapragmatic Awareness, And Comprehension Of Implicature
مشخصات نشریه : TESL-EJ / TESL-EJ /
تاریخ چاپ : 10 / 8 / 1400
نویسندگان : امیر زند مقدم ، فاطمه مهندس سامانی ،
4 ) عنوان : طراحی مدل شایستگی برای مدرسان زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی با تاکید بر بین‌المللی‌سازی آموزش عالی
Title : Developing A Competency Model For Eap Teachers: Insights From Internationalization Of Higher Education
مشخصات نشریه : Issues in Language Teaching / Issues in Language Teaching /
تاریخ چاپ : 9 / 4 / 1400
نویسندگان : امیر زند مقدم ، مرتضی طاهری ، مریم بلوری ،
5 ) عنوان : کاوش ساخت بلاغی داستان‌ها
Title : Exploring The Rhetorical Structure Of Written Personal Narratives: A Move Analysis Of Persian And English Narratives
مشخصات نشریه : مجله بین المللی مطالعات زبان فصلنامه زبانشناسی کاربردی / International Journal of Language Studies /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1400
نویسندگان : Zahra Yazdanpanah ، Majid Nemati ، امیر زند مقدم ،
6 ) عنوان : تحلیلی بر نگرش مدرسان زبان فارسی به ارائه بازخورد تصحیحی شفاهی در کلاس درس
Title : An Investigation Into Persian Language Teachers’ Attitude Toward Oral Corrective Feedback In Classroom
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : امیر زند مقدم ، فرانک اسلامی ،
7 ) عنوان : ادراک مدرسان درس زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک از مفهوم سواد آکادمیک
Title : Exploring The Construct Of Academic Literacy As Perceived By Iranian Eap Teachers
مشخصات نشریه : Iranian Journal of English for Academic Purposes / Iranian Journal of English for Academic Purposes /
تاریخ چاپ : 2 / 7 / 1399
نویسندگان : امیر زند مقدم ، ندا خانلرزاده ،
8 ) عنوان : بررسی نقش بازخورد تصحیحی در ارتقاء توانش منظورشناختی: مطالعه فارسی‌آموزان سطح متوسط
Title : The Role Of Corrective Feedback In Developing Pragmatic Competence: The Study Of Intermediate Persian Language Learners
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1399
نویسندگان : امیر زند مقدم ،
9 ) عنوان :
Title : Investigating Pragmatic Competence, Metapragmatic Awareness And Speech Act Strategies Among Turkmen-persian Bilingual And Persian Monolingual Efl Learners: A Cross-cultural Perspective
مشخصات نشریه : / Journal of Intercultural Communication Research /
تاریخ چاپ : 13 / 10 / 1398
نویسندگان : امیر زند مقدم ، آیلار آده ،
10 ) عنوان : نقد و بررسی کتاب آموزش کاربردی واژه (جلدهای 1 و 2) ازدیدگاه طرح درس تکلیف‌محور و بازبینه رابدی
Title : A Review Of Persian Vocabulary In Use (volumes 1 & 2) Based On Task-based Syllabus Design And Rubdy’s Model
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1398
نویسندگان : هدی سلیمی ، امیر زند مقدم ،
11 ) عنوان : بررسی مقابله‌ای راهبردهای تولید کنش‌های‌گفتاریِ موافقت‌کردن و مخالفت کردن در فیس‌بوک (مقایسه فارسی‌زبانان با انگلیسی‌زبانان)
Title : Investigating The Confrontations Of Strategies For Generating Agreeing And Agreeing Actions On Facebook (comparison Of Persian-languages With English-languages)
مشخصات نشریه : مطالعات رسانه های نوین / New Media Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1396
نویسندگان : امیر زند مقدم ، رویا وفایی مهر ،
12 ) عنوان : گونه کلام و حرکت در چکیده‌ها: بررسی مقابله‌ای پایا‌ن‌نامه های دو رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و آموزش زبان انگلیسی
Title : Types Of Words And Movements In Abstracts: A Comparative Study Of Dissertations In Two Disciplines Of Teaching Persian To Non-persian Speakers And Teaching English
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1394
نویسندگان : امیر زند مقدم ، سیران جناتی ،
13 ) عنوان : تأثیر بازخورد تصحیح‌کننده بر پیشرفت جنبه‌های کلامی و فراکلامی نگارش: مقایسه بازخورد تصحیح‌کننده کتبی و شفاهی
Title : The Effect Of Corrective Feedback On The Development Of Discoursal And Metadiscoursal Aspects Of Writing: Written Vs. Oral Feedback
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1394
نویسندگان : امیر زند مقدم ، مهناز علیزاده ،
14 ) عنوان : بررسی و نقد کتاب «زبان انگلیسی پایه هفتم» از دیدگاه طرح درس فعالیت‌محور
Title : Review And Critique Of The Book "english Language Seventh Grade" From The Perspective Of Activity-oriented Lesson Plan
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : امیر زند مقدم ، حسین میهمی ،
15 ) عنوان : ساختار تمایل به برقراری ارتباط و ارتباط آن با فوریت معلمان کلامی و غیر کلامی فراگیران EFL
Title : The Construct Of Willingness To Communicate And Its Relationship With Efl Learners’ Perceived Verbal And Nonverbal Teacher Immediacy
مشخصات نشریه : Issues in Language Teaching / Issues in Language Teaching /
تاریخ چاپ : 11 / 3 / 1393
نویسندگان : امیر زند مقدم ، امیر زند مقدم ، Mohsen Karrabi ،
16 ) عنوان :
Title : Interlanguage Pragmatic Motivation: Its Construct And Impact On Speech Act Production
مشخصات نشریه : RELC journal / RELC journal /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1391
نویسندگان : سیدضیاءالدین تاج الدین ، امیر زند مقدم ، محمد بامنی مقدم ،
17 ) عنوان : فراگیری واژگان در زبان انگلیسی:مقایسه دو روش تدریس آشکارا و فعالیت-محور
Title : Vocabulary Learning In English: A Comparison Of Explicit And Activity-based Teaching Methods
مشخصات نشریه : مطالعات زبان و ترجمه / Language studies and translation /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1391
نویسندگان : امیر زند مقدم ، اسمعیل علی سلیمی ،
18 ) عنوان : انگیزه منظورشناختی در زبان دوم: بررسی سازه و تاثیر آن بر تولید کنش‌های گفتاری
Title : Interlanguage Pragmatic Motivation: Its Construct And Impact On Speech Act Production
مشخصات نشریه : مجله RELC / RELC Journal /
تاریخ چاپ : 11 / 9 / 1391
نویسندگان : سیدضیاءالدین تاج الدین ، امیر زند مقدم ،
19 ) عنوان : تأثیر آموزش زبان مبتنی بر وظیفه بر تولید عملی زبان آموزان EFL ، آگاهی متاپراگماتیکی و خودارزیابی پراگماتیک
Title : The Effect Of Task-based Language Teaching On Efl Learners’ Pragmatic Production, Metapragmatic Awareness, And Pragmatic Self-assessment
مشخصات نشریه : Iranian Journal of Applied Linguistics / Iranian Journal of Applied Linguistics /
تاریخ چاپ : 11 / 6 / 1391
نویسندگان : سیدضیاءالدین تاج الدین ، محمد بامنی مقدم ، امیر زند مقدم ،