سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/trezaei
نام و نام خانوادگی : طاهره رضایی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان انگلیسی
تحصیلات : کارشناسی ارشد مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : trezaei@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 26 مورد)
1 ) عنوان : سیاست های فراموشی و اخلاق یادآوری:‌امروالای پسااستعماری در رمان در انتظار بربرها نوشته کوتسی
Title : From The Politics Of Forgetting To The Ethics Of Remembering: The Postcolonial Sublime In J. M. Coetzee’s Waiting For The Barbarians
مشخصات نشریه : / English Studies in Africa /
تاریخ چاپ : 5 / 5 / 1401
نویسندگان : محسن حنیف ، طاهره رضایی ،
2 ) عنوان : ارغنون عشق در داستان هیولای جنگل نوشته هنری جیمز
Title : Poetics Of Love In Henry James’s “the Beast In The Jungle”
مشخصات نشریه : / Journal of Language and literature /
تاریخ چاپ : 12 / 1 / 1401
نویسندگان : طاهره رضایی ، محمد مساوات ،
3 ) عنوان : پیشرفت زائر جدید هاثورن و پیش از جنگ آمریکا: براندازی و مهار در "راه آهن آسمانی"
Title : Hawthorne’s New Pilgrim’s Progress And Antebellum America: Subversion And Containment In “the Celestial Railroad”
مشخصات نشریه : نیوفیلولوگس / Neophilologus /
تاریخ چاپ : 9 / 5 / 1400
نویسندگان : علی حسن پوردربندی ، طاهره رضایی ،
4 ) عنوان : خوانش آمریکایی آفریقایی سفیدهایلورنهانسبری و بررسی مفاهیم »داللت« و »صدای دوگانه« هنری لوئیس گیتس
Title : An Investigation Of Henry Louis Gates’ Notions Of “signifying” And “double-voicedness” In Lorraine Hansberry’s Les Blancs
مشخصات نشریه : پژوهش ادبیات معاصر جهان / Research in Contemporary World Literature /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1400
نویسندگان : فاضل اسدی امجد ، محسن حنیف ، طاهره رضایی ، مریم جلالی فراهانی ،
5 ) عنوان : کنترل اجتماعی و تسلیم در نمایشنامه‌های جنگ اثر ادوارد باند
Title : Social Control And Submission In Edward Bond’s The War Plays
مشخصات نشریه : آیستسیس / Aisthesis (Italy) /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1399
نویسندگان : طاهره رضایی ، آسیه خلیغه زاده ،
6 ) عنوان : شکل و درک طبیعت در "سوالات سفر" الیزابت بیشاپ
Title : Form And Perception Of Nature In Elizabeth Bishop’s “questions Of Travel”
مشخصات نشریه : رویستا دو استودیوس نورتامریکانوز / Revista de Estudios Norteamericanos /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1399
نویسندگان : یزدانمهر گردانپور ، طاهره رضایی ،
7 ) عنوان :
Title : Post Colonialist Features Of Lorraine Hansberry’s Les Blancs From The Viewpoint Of Henry Louis Gates
مشخصات نشریه : آکتا پویتیکا / Acta Poetica /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1398
نویسندگان : مریم جلالی فراهانی ، فاضل اسدی امجد ، محسن حنیف ، طاهره رضایی ،
8 ) عنوان : Post Colonialist Features Of Lorraine Hansberry’s Les Blancs From The Viewpoint Of Henry Louis Gates
Title : Post Colonialist Features Of Lorraine Hansberry’s Les Blancs From The Viewpoint Of Henry Louis Gates
مشخصات نشریه : Acta POetica / Acta POetica /
تاریخ چاپ : 10 / 9 / 1398
نویسندگان : Maryam Jalali Farahani ، Fazel Asadi Amjad ، Mohsen Hanif ، طاهره رضایی ،
9 ) عنوان : ارزشیابی کتاب راهنمای نقد ادبی و نظریه فرهنگی راتلج به ویراستاری سایمن مالپاس و پال ویک
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1398
نویسندگان : طاهره رضایی ،
10 ) عنوان : Lorrain Hansberry`s The Drinking Gourde In The Light Of Henry Louise Gates` Notion Of Signifyin(g)
Title : Lorrain Hansberry`s The Drinking Gourde In The Light Of Henry Louise Gates` Notion Of Signifyin(g)
مشخصات نشریه : The IUP Journal of English Studies / IUP Journal of English Studies /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1397
نویسندگان : Fazel Asadi Amjad ، Mohsen Hanif ، طاهره رضایی ، Maryam Jalali Farahani ،
11 ) عنوان : نقدی بر کتاب بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران نوشته محمد حنیف و محسن حنیف
مشخصات نشریه : نقدنامه زبان های خارجی / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1397
نویسندگان : طاهره رضایی ،
12 ) عنوان :
Title : The Interconnection Between Nature And History In US Ethnic Magical Realist Novels
مشخصات نشریه : Cogent Arts & Humanities / Cogent Arts & Humanities /
تاریخ چاپ : 16 / 07 / 1397
نویسندگان : Mohsen Hanif ، طاهره رضایی ،
13 ) عنوان :
Title : “troubling The Waters”: The Magic Of Remembering The Past In Leon Forrest’s Two Wings To Veil My Face
مشخصات نشریه : Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso / Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1397
نویسندگان : Mohsen Hanif ، طاهره رضایی ،
14 ) عنوان : قابلیت های نمایشی منظومه نصایح الاطفال برای تئاتر تعلیمی از دیدگاه روانشناختی
مشخصات نشریه : تئاتر / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1397
نویسندگان : طاهره رضایی ، علی آنی زاده ،
15 ) عنوان : حدود و ثغور رئالیسم جادویی در رمان بیوه کشی اثر یوسف علیخانی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 29 / 07 / 1396
نویسندگان : طاهره رضایی ،
16 ) عنوان : زبان روایت در رمانهای رئالیسم جادویی
مشخصات نشریه : نقد و نظریه ادبی / /
تاریخ چاپ : 06 / 06 / 1396
نویسندگان : محسن حنیف ، طاهره رضایی ،
17 ) عنوان :
Title : Epic Heroes In Ossian By Macpherson And Shahnameh By Firdausi
مشخصات نشریه : Persian Literary Studies Journal / Persian Literary Studies Journal /
تاریخ چاپ : 09 / 03 / 1396
نویسندگان : Mohsen Hanif ، طاهره رضایی ،
18 ) عنوان :
Title : Political Narrative Fiction And The Responsibility Of The Author
مشخصات نشریه : International Letters of Social and Humanistic Sciences (ILSHS) / International Letters of Social and Humanistic Sciences (ILSHS) /
تاریخ چاپ : 10 / 01 / 1396
نویسندگان : طاهره رضایی ، Mohsen Hanif ،
19 ) عنوان :
Title : Ins And Outs Of Power In No Heaven For Gunga Din
مشخصات نشریه : Forum for World Literature Studies / Forum for World Literature Studies /
تاریخ چاپ : 11 / 08 / 1395
نویسندگان : Mohsen Hanif ، طاهره رضایی ،
20 ) عنوان : کلاه جادو، جادوی کلاه
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 12 / 1394
نویسندگان : طاهره رضایی ،
21 ) عنوان :
Title : The Metamorphosis Of Imagination In Joseph Conrad`s Works
مشخصات نشریه : Studia Universitatis Petru Maior - Philologia / Studia Universitatis Petru Maior - Philologia /
تاریخ چاپ : 21 / 08 / 1394
نویسندگان : Mohsen Hanif ، طاهره رضایی ،
22 ) عنوان : داستان سیاسی و داستان انقلاب در ایران
مشخصات نشریه : نامه فرهنگستان / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1393
نویسندگان : طاهره رضایی ، محمد حنیف ،
23 ) عنوان :
Title : Such A Ceremonial Perversion: Baroque, Capitalism And A Mouthful Of Birds
مشخصات نشریه : 3l: The Southeast Asian Journal Of English Language Studies / 3l: The Southeast Asian Journal Of English Language Studies /
تاریخ چاپ : 11 / 06 / 1392
نویسندگان : Maryam Soltan Beyad ، طاهره رضایی ،
24 ) عنوان :
Title : Ethics And Politics In Joseph Conrad`s The Secret Agent And Bozorg ALavi`s Her Eyes
مشخصات نشریه : Persian Literary Studies Journal / Persian Literary Studies Journal /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1392
نویسندگان : طاهره رضایی ، Fazel Asadi Amjad ،
25 ) عنوان : فنون بازنمایی باروک در هزارتوهای قلعه هاوارد بارکر
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1392
نویسندگان : مریم سلطان بیاد ، طاهره رضایی ،
26 ) عنوان : در مسلخ ادب
مشخصات نشریه : سیمرغ / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1391
نویسندگان : طاهره رضایی ،