سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/taherpoor.j
نام و نام خانوادگی : جواد طاهرپور
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد نظری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : اقتصاد مالی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : taherpoor.j@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 29 مورد)
1 ) عنوان : تعامل سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران: یک مدل TVP-VARMA
Title : Fiscal And Monetary Policy Interaction In Iran: A Tvp-varma Model
مشخصات نشریه : بررسی اقتصاد ایران / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 15 / 3 / 1402
نویسندگان : حسین توکلیان ، جواد طاهرپور ،
2 ) عنوان : تحلیل بلندمدت اثر غیرخطی تنوع صادراتی بر تقاضای انرژی کشورهای عضو اوپک
Title : Long-term Analysis Of The Nonlinear Effect Of Export Diversification On Energy Demand In Opec Member Countries
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / Economic Research /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1401
نویسندگان : پرستو رئيسي ، علی اصغر سالم ، جواد طاهرپور ،
3 ) عنوان : عوامل فردی مؤثر بر امنیت تغذیه خانوارهای مناطق شهری ایران
Title : Individual Factors Affecting The Nutrition Security Of Households In The Urban Areas Of Iran
مشخصات نشریه : سیاستگذاری اقتصادی / THE JOURNAL OF ECONOMIC POLICY /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1401
نویسندگان : سروش افخمي ، علی اصغر سالم ، جواد طاهرپور ،
4 ) عنوان : تحلیل تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی ایران از فعالیت بانکهای خصوصی
Title : Analyzing The Impact Of Private Banks On Economic Growth In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1401
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ، جواد طاهرپور ، بهنام عزتي اختيار ،
5 ) عنوان : بررسی اثر شیوع ویروس کرونا بر ستانده کل اقتصاد ایران
Title : Investigating The Effect Of Coronavirus Outbreak On Iran’s Gross Output
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / Journal of Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 5 / 2 / 1401
نویسندگان : جواد طاهرپور ، حجت اله میرزائی تشنیزی ، حبیب سهیلی ، فاطمه رجبی ،
6 ) عنوان : تأثیر تحریم بر تغییرات تکنولوژی در صنایع ایران با توجه به موقعیت استراتژیکی (1374-1394)
Title : The Impact Of Sanction On Technological Changes In Iranian Industries According To The Strategic Position (1995-2015)
مشخصات نشریه : جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) / Quarterly of Geography (Regional Planing) /
تاریخ چاپ : 15 / 7 / 1400
نویسندگان : مهدی حاجی محمدی ، جواد طاهرپور ، علی اصغر سالم ، حبیب مروت ،
7 ) عنوان : تحلیل تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی ایران از فعالیت بانکهای خصوصی
Title : Analyzing The Impact Of Private Banks On Economic Growth In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1400
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ، جواد طاهرپور ،
8 ) عنوان : اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران
Title : The Impact Of Coronavirus Pandemic On Sectors Of Iranian Economy
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1400
نویسندگان : فاطمه رجبی ، جواد طاهرپور ، حجت اله میرزائی تشنیزی ، حبیب سهیلی ،
9 ) عنوان : اثرات همه‌گیری ويروس کرونا بر بازار کار ايران
Title : The Effects Of Coronavirus Pandemic On The Iranian Labor Market
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 22 / 4 / 1400
نویسندگان : جواد طاهرپور ، فاطمه رجبی ، حجت اله میرزائی تشنیزی ، حبیب سهیلی ،
10 ) عنوان : تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران
Title : The Impact Of Private Banking On The Economic Production In Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 30 / 1 / 1400
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ، جواد طاهرپور ، بهنام عزتی اختیار ،
11 ) عنوان : اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال 1399
Title : The Effect Of Coronavirus Outbreak On Government Budget In Year 2020
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1400
نویسندگان : حجت اله میرزائی تشنیزی ، جواد طاهرپور ،
12 ) عنوان : شبیه‌سازی جریان وجوه سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر یک الگوی همپوشانی بین‌نسلی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 12 / 12 / 1399
نویسندگان : حسین توکلیان ، مهدی صارم ، جواد طاهرپور ، مهنوش عبداله میلانی ،
13 ) عنوان : بررسي سيکل هاي سياسي بودجه هاي عمراني در اقتصاد ايران
Title : Investigating The Political Cycles Of Development Budgets In The Iranian Economy
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1399
نویسندگان : جواد طاهرپور ، علی اصغر سالم ، رضا همت ،
14 ) عنوان : بررسی سیکل های سیاسی بودجه های عمرانی در اقتصاد ایران
Title : Investigating The Political Cycles Of Development Budgets In The Iranian Economy
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1399
نویسندگان : جواد طاهرپور ، علی اصغر سالم ،
15 ) عنوان : تأثیر نامتقارن تکانه‌های مالی بر سطح قیمت‌ها در ادوار تجاری ایران
Title : Asymmetric Effects Of Fiscal Shocks On Price Level Over Business Cycles In Iran
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1398
نویسندگان : جواد طاهرپور ، حسین توکلیان ، صابر رشیدی ،
16 ) عنوان : تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای
Title : The Influence Of Banking Facilities Distribution On Iran’s Economic Growth; By Emphasis On Incorporating & Exchanging Contracts
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد اسلامي / مطالعات اقتصاد اسلامي /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : جواد طاهرپور ، تیمور محمدی ، رضا فردی ،
17 ) عنوان : اثر حمایت‌های تعرفه‌ای خودرو بر میزان آلایندگی خودروها (انتشار گاز CO2)
Title : The Effect Of Auto Tariff Protections On Co2 Emissions
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژی / Quarterly Energy Economics Review /
تاریخ چاپ : 10 / 6 / 1398
نویسندگان : جواد طاهرپور ، عبدالرسول قاسمی ، شبنم درخشان ،
18 ) عنوان : شبکه های اجتماعی، رفتار توده ای و نوسان نرخ ارز؛ یک شبیه سازی
Title : Social Networks, Mass Behavior And Exchange Rate Fluctuations; A Simulation
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، جاوید بهرامی ، جواد طاهرپور ، رضا طالبلو ،
19 ) عنوان : هماهنگی و اثر متقابل سیاست‌های مالی و پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
Title : Monetary And Fiscal Policy Interaction In Iran: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / پژوهش ها و سیاست های اقتصادی /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1398
نویسندگان : حسین توکلیان ، جواد طاهرپور ،
20 ) عنوان : تأثیر تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی
Title : The Effect Of Economic Resilience And Vulnerability On Economic Growth Of Oil Countries
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوين / اقتصاد و تجارت نوين /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : جواد طاهرپور ،
21 ) عنوان : نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران
Title : The Role Of Distribution Of Loans And Credits By Banks On Economic Growth In Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1397
نویسندگان : جواد طاهرپور ، تیمور محمدی ، رضا فردی ،
22 ) عنوان : تأثیرپذیری بهره‌وری نیروی کار از تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصادی
Title : The Impact Of Economic Resilience And Vulnerability On Labor Productivity
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / Journal of Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 23 / 3 / 1397
نویسندگان : جواد طاهرپور ،
23 ) عنوان : محاسبه و ارزیابی هزینه‌های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در بودجۀ خانوارهای شهری و روستایی به‌تفکیک گروه‌های درآمدی
Title : Ict Spendingby Households Across Income Deciles In Urban And Rural Areas
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوين / اقتصاد و تجارت نوين /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1397
نویسندگان : جواد طاهرپور ، علی اصغر سالم ، سارا امیری ،
24 ) عنوان : جایگاه آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی ایران در بین کشورهای نفتی
Title : Position Of Iran's Economic Vulnerability And Resilience Among Oil-dependent Countries
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1397
نویسندگان : جواد طاهرپور ، سارا امیری ،
25 ) عنوان : چالش‌های نظام آموزش در اقتصاد‌های متکی به نفت: مطالعه موردی ایران
Title : Challenges Of Education System In Oil-dependent Countries: The Case Study Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1396
نویسندگان : جواد طاهرپور ، فرزانه صمدیان ،
26 ) عنوان : ارزیابی تغییرات تکنولوژی و تاثیر آن بر ترکیب نهاده و مقیاس تولید در صنایع کارخانه ای ایران
Title : Evaluation Of Technological Change And Its Impact On The Combination Of Input And Scale Of Production In Iranian Manufacturing Industries
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 6 / 4 / 1395
نویسندگان : محمد نبی شهیکی ، جواد طاهرپور ، علی نوروزی ،
27 ) عنوان : تأثیر رقابت سیاسی بر رشد اقتصادی
Title : The Impact Of The Relationship Between Government And Parliament On Gconomic Growth
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 6 / 10 / 1394
نویسندگان : جواد طاهرپور ، فاطمه رجبی ،
28 ) عنوان : ارزیابی عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران (رهیافت تابع مرزی تصادفی و روش حداکثر درست‌نمایی)
Title : Assesment Of Factors Affecting Technical Inefficiency Of Manufacturing Industries In Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 27 / 2 / 1393
نویسندگان : محمد نبی شهیکی ، جواد طاهرپور ، الهام شیوایی ،
29 ) عنوان : بررسی رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی
Title : Investigation Of The Occurrence Of Dutch Disease In The Iranian Economy And Its Effect On Economic Growth
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1392
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، حمید ناظمان ، جواد طاهرپور ،