سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/susanpoursanati
نام و نام خانوادگی : سوسن پورصنعتی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان انگلیسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88692345 ایمیل : susanpoursanati@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 14 مورد)
1 ) عنوان : مطلع موردی فرمالیسم روسی: خوانش روایی از داستان کوتاه جوانی اثر جوزف کنراد
Title : Russian Formalism In Practice: A Narratological Reading Of Joseph Conrad's Youth
مشخصات نشریه : لیترا / Litera /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1401
نویسندگان : سوسن پورصنعتی ، اصغر قدرتی ،
2 ) عنوان : فرا داستان و ارزیابی مجدد اطلاعات روایی در مجموعه ماجرا‌های ناگوار اثر لمونی اسنیکت
Title : Metanarration And The Reassessment Of Narrative Information In Lemony Snickets A Series Of Unfortunate Events
مشخصات نشریه : Childrens Literature Association Quarterly / Children's Literature Association Quarterly /
تاریخ چاپ : 7 / 9 / 1401
نویسندگان : مریم سلطان بیاد ، سوسن پورصنعتی ، مریم خراسانی ،
3 ) عنوان : سفر به اندرون: حرکت درونی نماد‌ها در رمان به سوی فانوس دریایی‌ اثر ویرجینیا وولف
Title : To The Selfhouse: The Centripetal Movement Of Symbols In Virginia Woolf’s To The Lighthouse
مشخصات نشریه : / Folia Linguistica et Litteraria (Journal of Language and Literary Studies) /
تاریخ چاپ : 5 / 12 / 1400
نویسندگان : سوسن پورصنعتی ، یاسمن طاهری ،
4 ) عنوان : داستان سیگورد ولسونگ و سقوط نیبلانگ‌ها اثر ویلیام موریس، افسانه سیگورد و گودرون اثر جی آر آر تالکین، و دیدگاه زیست‌محیطی لارنس بوئل
Title : William Morris’s The Story Of Sigurd The Volsung And The Fall Of The Niblungs, J. R. R. Tolkien’s The Legend Of Sigurd And Gudrún, And Lawrence Buell’s Ecocritical Perspective
مشخصات نشریه : Interdisciplinary Studies in Literature and Environment / ISLE Interdisciplinary Studies in Literature and Environment /
تاریخ چاپ : 31 / 2 / 1400
نویسندگان : سوسن پورصنعتی ، Aria Farmani ،
5 ) عنوان : آزادی تعهد: نقش نویسنده در ادبیات سارتر چیست؟
Title : The Freedom Of Commitment: The Role Of The Writer In Sartre’s What Is Literature?
مشخصات نشریه : Critical Literary Studies / Critical Literary Studies /
تاریخ چاپ : 12 / 7 / 1399
نویسندگان : سوسن پورصنعتی ، Ali Hassanpour Darbandi ،
6 ) عنوان : نقدی بر مقالۀ «فمینیسم» نوشتۀ سوزان هکمن
مشخصات نشریه : نقدنامه زبان های خارجی / /
تاریخ چاپ : 07 / 04 / 1399
نویسندگان : سوسن پورصنعتی ،
7 ) عنوان : نقدی بر مقاله«فمینیسم» نوشتۀ سوزان هکمن
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 19 / 03 / 1399
نویسندگان : سوسن پورصنعتی ،
8 ) عنوان :
Title : In Search Of A Symbol Adequate To The Predicament
مشخصات نشریه : Estudios Irlandeses / /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1398
نویسندگان : سوسن پورصنعتی ،
9 ) عنوان :
Title : In Search Of A Symbol Adequate To The Predicament: Seamus Heaney’s Adaptation Of Dante’s “Ugolino”
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1398
نویسندگان : سوسن پورصنعتی ،
10 ) عنوان :
Title : The Integration Of The Turks Into The German Society And The Orientalist Stereotypes
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1398
نویسندگان : سوسن پورصنعتی ،
11 ) عنوان :
Title : The Integration Of The Turks Into The German Society And The Orientalist Stereotypes In Alarm Für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1398
نویسندگان : سوسن پورصنعتی ،
12 ) عنوان :
Title : In Search Of A Symbol Adequate To The Predicament: Seamus Heaney’s Adaptation Of Dante’s “Ugolino” As A Redress Of Poetry
مشخصات نشریه : Estudios Irlandeses / /
تاریخ چاپ : 26 / 12 / 1397
نویسندگان : سوسن پورصنعتی ،
13 ) عنوان : بازنمایی اسطوره‌ای مردم ایرلند در مجموعه شمال هینی شاعر مدرنیست پسا استعماری
مشخصات نشریه : پژوهش ادبیات معاصر جهان / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1394
نویسندگان : سوسن پورصنعتی ،
14 ) عنوان :
Title : Gissing’s Zolaist Determinism And The Heroines Of The Nether World
مشخصات نشریه : International Journal of Women`s Research / /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1393
نویسندگان : سوسن پورصنعتی ،