سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/shobeiri
نام و نام خانوادگی : نجمه شبیری
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان اسپانیولی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : فیلولوژی و ادبیات رومانیک وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : shobeiri@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 11 مورد)
1 ) عنوان : مطالعۀ تطبیقی در چگونگی و ترجمۀ ساخت های وجهیِ جمله‌های اسپانیایی به فارسی
Title : Comparative Investigation In Modality And Translation Of Spanish Sentences To Persian
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبی / پژوهش هاي ادبي /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1401
نویسندگان : عباسعلی وفائی ، فاطمه بیات فر ، نجمه شبیری ،
2 ) عنوان : بررسي ساختمان افعال فارسي و اسپانيايي باتأكيد بر كتاب دلبستگی ها
Title : A Study Of The Structure Of Persian And Spanish Verbs With Emphasis On The Book El Libro De Los Abrazos
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1401
نویسندگان : فاطمه بیات فر ، نجمه شبیری ، عباسعلی وفائی ،
3 ) عنوان : بررسی تطبیقیِ نظام ارزشی گفتمانِ رمانس "ماه" لورکا و ترجمۀ فارسی شاملو از آن
Title : A Comparative Analysis Of The Value System Of The Discourse Of Lorca’s “the Moon" Romance And Its Persian Translation By Shamloo
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1400
نویسندگان : فاطمه بیات فر ، نجمه شبیری ،
4 ) عنوان : مفاهیم و معانی مشترک در باب طریقت و مقامات آن در ادبیات عرفانی ایران و اسپانیا با تاکید بر آثار و اقوال ابوسعید ابوالخیر و سانتاترسا
Title : Common Concepts Of Mystic Path And Its Stages In Mystical Literature In Iran And Spain Based On Works And Quotes Of Abu-saeed Abulkhair And Santa Teresa De Avila
مشخصات نشریه : حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy /
تاریخ چاپ : 30 / 3 / 1400
نویسندگان : فائزه نوریان ، نجمه شبیری ،
5 ) عنوان : مطالعه‌ای مختصر در مورد برنامه رشته دانشگاهی زبان اسپانیایی
Title : A Brief Study On University Curriculum Program In Spanish Language
مشخصات نشریه : نقدنامه زبان‌های خارجی / Book review journal of foreign languages /
تاریخ چاپ : 26 / 8 / 1398
نویسندگان : نجمه شبیری ،
6 ) عنوان : بررسی هنجارگریزی های به نگاهم خوش آمدی پرویز شاپور
مشخصات نشریه : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 15 / 06 / 1398
نویسندگان : نجمه شبیری ،
7 ) عنوان : نشانه های عرفان ایرانی-اسلامی در آثار سه عارف آندلسی: ابن عربی، ابن عباد رندی و سن خوان دلا کروز
مشخصات نشریه : پژوهشهای ادبی / /
تاریخ چاپ : 24 / 09 / 1397
نویسندگان : نجمه شبیری ،
8 ) عنوان :
Title : Comunicación Y Educación Nuevos Escenarios En La Sociedad Del Conocimiento
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 10 / 10 / 1395
نویسندگان : نجمه شبیری ،
9 ) عنوان : بررسی تطبیقی مقامات فارسی وعربی (مقامات حمیدی و حریری) با نوع ادبی پیکارسک دراسپانیا(لاثاریو عصاکش تورمسی)
مشخصات نشریه : ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 01 / 08 / 1394
نویسندگان : نجمه شبیری ،
10 ) عنوان : تاثیر ویژگی های شخصیتی زنان ایرانی بر توانمند سازی و تمایل به کارآفرینی آنان
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1393
نویسندگان : نجمه شبیری ،
11 ) عنوان :
Title : El Papel De La Metodología Contrastiva En La Enseñanza De La Literatura Española A Los Extranjeros. Exposición De Un Caso Práctico
مشخصات نشریه : The Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences / The Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1393
نویسندگان : نجمه شبیری ،