سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/shakeri
نام و نام خانوادگی : عباس شاکری حسین آباد
دانشکده : اقتصاد گروه آموزشی : اقتصاد نظری
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استاد
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : shakeri@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 175 مورد)
1 ) عنوان : بررسی رابطه ی بین دوره ای ریسک، سرمایه و کارایی: ارزیابی از بانک های ایران
Title : The Inter-temporal Relationship Between Risk, Capital, And Efficiency: Evidence From Iranian Banks
مشخصات نشریه : اقتصاد باثبات / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1402
نویسندگان : سميه ياري فرد ، علی اصغر سالم ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
2 ) عنوان : بررسي تاثير قيمت نفت بر احتمال تحقق رژيم هاي مختلف استرس مالي: رويكرد انتقال رژيم ماركوف
Title : Determinants Of Banking Sectors's Stress In Different Oil Price Regimes Using Markov Switching Approach
مشخصات نشریه : بررسي مسائل اقتصاد ايران / بررسي مسائل اقتصاد ايران /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1402
نویسندگان : اليکا صبحي ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
3 ) عنوان : تأثیر مالی‌سازی بر سرمایه‌گذاری واقعی شرکت‌های غیرمالی طی سال‌های 1398-1388 با استفاده از روش داده‌های تابلویی چندسطحی
Title : The Effects Of Financialization On The Physical Investment Of Non-financial Companies Listed In Tehran Stock Exchange Over 1388-1398 Used Multilevel Panel Data
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / مطالعات اقتصادی کاربردی ایران /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1402
نویسندگان : مجيد حاجي ، علی نصیری اقدم ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
4 ) عنوان : آثار رفاهی تحریم‌های اقتصادی (مطالعه موردی ایران)
Title : Welfare Effects Of Economic Sanctions :the Case Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 15 / 10 / 1401
نویسندگان : سهیلا پروین ، عباس شاکری حسین آباد ، سمانه ناصري ،
5 ) عنوان : آثار رفاهی تحریم‌های اقتصادی (مطالعه موردی ایران)
Title : Counter Sanction And Well - Bing Households Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / jurnal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 6 / 9 / 1401
نویسندگان : سهیلا پروین ، عباس شاکری حسین آباد ، سمانه ناصری ،
6 ) عنوان : دینداری اسلامی و ترجیحات زمانی فردی، یک مطالعه ی آزمایشی
Title : Islamic Religiousness And Individual Time Preferences, An Experimental Study
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / Islamic Economics /
تاریخ چاپ : 21 / 7 / 1401
نویسندگان : محمدامين زندي ، عباس شاکری حسین آباد ، امرالله امینی ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ،
7 ) عنوان : تأملی بر روش شناسی در اقتصاد در ایران
Title : تأملی بر روش شناسی در اقتصاد در ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد و جامعه / /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1401
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
8 ) عنوان : تأثیر مالی‌سازی بر سرمایه‌گذاری واقعی شرکت‌های غیر مالی طی سال های 1398-1388 با استفاده از روش داده های تابلویی چند سطحی
Title : The Effects Of Financialization On The Physical Investment Of Non-financial Companies Listed In Tehran Stock Exchange Over 1388-1398 Used Multilevel Panel Data
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / Quarterly Journal of Applied Economics Studies, Iran /
تاریخ چاپ : 01 / 4 / 1401
نویسندگان : مجید حاجی ، علی نصیری اقدم ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
9 ) عنوان : رابطه فساد و فعالیت های نامولد
Title : Corruption And Unproductive Activities
مشخصات نشریه : مجله توسعه علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1401
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فاطمه رجبي ،
10 ) عنوان : تاثیر تنوع و ماهیت سبد صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران
Title : Impact Of Export Diversification And Export Composition On Economic Growth Of Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی / پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 30 / 2 / 1401
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، رضا زمانی ، هادی ورتابیان ،
11 ) عنوان : تحلیل تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی ایران از فعالیت بانکهای خصوصی
Title : Analyzing The Impact Of Private Banks On Economic Growth In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1401
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ، جواد طاهرپور ، بهنام عزتي اختيار ،
12 ) عنوان : اثر یکسان سازی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)
Title : The Effect Of Exchange Rate Unification On The Added Value Of Iran's Agricultural Sector Can Be Calculated Using The General Equilibrium Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی و توسعه / Agricultural Economic and Development /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1401
نویسندگان : سهیلا پروین ، علی اصغر بانوئی ، عباس شاکری حسین آباد ، اسماعیل سعیدنیا ،
13 ) عنوان : تحلیلی بر اثرات متفاوت اجزای نقدینگی بر تورم و تولید در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی
Title : An Analysis Of The Different Effects Of Liquidity Components On Inflation And Production In Iran’s Economy: A Wavelet Coherence Approach
مشخصات نشریه : مجله توسعه علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1401
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، الناز باقر پور ،
14 ) عنوان :
Title : Comparing The Volatility Spillovers Among Financial Markets In Iran Pre And Post Jcpoa: A Var-bekk-garch Approach
مشخصات نشریه : بررسی اقتصادی ایران / Iranian Economic Review /
تاریخ چاپ : 11 / 1 / 1401
نویسندگان : وحید دهباشی ، تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ، عباس شاکری حسین آباد ،
15 ) عنوان : بررسی ماهیت درونزایی و برون‌زایی نقدینگی در اقتصاد ایران
Title : The Survey Of Exogenous And Endogenous Nature Of Liquidity In Iran Economy
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / Quarterly Journal of Applied Theories of Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 12 / 1400
نویسندگان : الناز باقرپور ، عباس شاکری حسین آباد ،
16 ) عنوان : بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی
Title : Nature Of The Inflation In Iranian Economy: Wavelet Coherence Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1400
نویسندگان : الناز باقرپور اسکویی ، عباس شاکری حسین آباد ،
17 ) عنوان : نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران
Title : The Role Of Expectations In The Formation Of The Price Bubble In The Stock Market
مشخصات نشریه : بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) / Comparative Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1400
نویسندگان : مريم ايزدي ، عباس شاکری حسین آباد ، مهنوش عبداله میلانی ، تیمور محمدی ،
18 ) عنوان : ارزیابی فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی ایران به عنوان شاخصی از توسعه عادلانه
Title : Evaluation Of Multidimensional Poverty In Urban And Rural Areas Of Iran As An Indicator Of Equitable Development
مشخصات نشریه : سیاستگذاری اقتصادی / THE JOURNAL OF ECONOMIC POLICY /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : سمیه جعفری ، فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ،
19 ) عنوان : ارزیابی فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی ایران به عنوان شاخصی از توسعه عادلانه
Title : Evaluation Of Multidimensional Poverty In Urban And Rural Areas Of Iran As An Indicator Of Equitable Development
مشخصات نشریه : سیاستگذاری اقتصادی / THE JOURNAL OF ECONOMIC POLICY /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1400
نویسندگان : سمیه جعفری ، فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ، حسین راغفر ،
20 ) عنوان : تحلیل تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی ایران از فعالیت بانکهای خصوصی
Title : Analyzing The Impact Of Private Banks On Economic Growth In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1400
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ، جواد طاهرپور ،
21 ) عنوان : سرمایه گذاری در بخش فرهنگ و رشد اقتصادی
Title : Investing In Culture And Economic Growth
مشخصات نشریه : دانش سرمایه گذاری / Journal of Investment Knowledge /
تاریخ چاپ : 24 / 3 / 1400
نویسندگان : فتح اله تاری ، عباس شاکری حسین آباد ، مهدی تقوی ، سارا حنجری ، احمد جعفری صمیمی ،
22 ) عنوان : تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران
Title : The Impact Of Private Banking On The Economic Production In Iran
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 30 / 1 / 1400
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ، جواد طاهرپور ، بهنام عزتی اختیار ،
23 ) عنوان :
Title : Possibility Of Potential Coalitions In Gas Exports From The Southern Corridor To Europe: A Cooperative Game Theory Framework
مشخصات نشریه : / OPEC ENERGY REVIEW /
تاریخ چاپ : 17 / 11 / 1399
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، عبدالرسول قاسمی ،
24 ) عنوان : الزامات نظارت احتیاطی کلان و تأثیر آن بر ثبات نظام بانکی ایران
Title : Macro-prudential Supervision Requirements And Its Impact On The Stability Of The Iranian Banking System *
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : حسن سامانی پور ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، مهدی تقوی ،
25 ) عنوان : الزامات نظارت احتیاطی کلان و تأثیر آن بر ثبات نظام بانکی ایران
Title : Macro-prudential Supervision Requirements And Its Impact On The Stability Of The Iranian Banking System
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
26 ) عنوان : انتخاب مدل مناسب در بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای منتخب اسلامی صادرکننده نفت
Title : Selecting An Appropriate Model To Study The Transmission Volatility Between The Financial Markets Of Selected Islamic Oil Exporting Countries
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / Quarterly Journal of Applied Theories of Economics /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1399
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ،
27 ) عنوان : کنکاشی در چگونگی ارزش پول از منظر یک اقتصاد بدون بهرة پولی بررسی تطبیقی با اقتصاد کلاسیک
Title : An Exploration Of The Value Of Money From The Perspective Of A Moneyless Economy Comparative Study With Classical Economics
مشخصات نشریه : معرفت اقتصاد اسلامی / معرفت اقتصاد اسلامي /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، حسن سبحانی ، محمد مهدی مجاهدی موخر ، بشری بشارتی ،
28 ) عنوان : واکنش بازارهای ارز، سهام و طلا نسبت به تکانه‌های مالی در ایران: با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم
Title : The Responses Of Stock, Gold And Foreign Exchange Markets To Financial Shocks: Var-mgarch Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1399
نویسندگان : وحید دهباشی ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، جاوید بهرامی ،
29 ) عنوان : پرکردن شکاف نظر و عمل در بانکداری اسلامی: ارائه مدلی جهت اجرای بهتر قرارداد مشارکت
Title : Filling The Gap Of Opinion And Practice In Islamic Banking: Providing A Model For Better Implementation Of The Partnership Agreement
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / Journal of Economic Strategy /
تاریخ چاپ : 31 / 5 / 1399
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، رمضانعلی مروی ، امیراحمد ذوالفقاری ،
30 ) عنوان : بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته
Title : Investigating The Interactive Effect Of Culture, Sports, Media And Human Capital On Economic Growth In Iranian Provinces
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / اقتصاد و تجارت نوین /
تاریخ چاپ : 2 / 2 / 1399
نویسندگان : سارا حنجری ، فتح اله تاری ، مهدی تقوی ، احمد جعفری صمیمی ، عباس شاکری حسین آباد ،
31 ) عنوان : بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته
Title : Investigating The Interactive Effect Of Culture, Sports, Media And Human Capital On Economic Growth In Iranian Provinces: A Generalized Torque Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / New Economy and Trade /
تاریخ چاپ : 2 / 2 / 1399
نویسندگان : فتح اله تاری ، عباس شاکری حسین آباد ،
32 ) عنوان : بررسی تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر رفتار نرخ ارز؛ یک شبیه‌سازی
Title : The Effects Of Transparency In Macroeconomic Data Release On Exchange Rate Movements: A Simulation
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1399
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، جاوید بهرامی ،
33 ) عنوان : سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانکهای ایران
Title : Exchange Rate Threshold Affecting Financial Stability Of Iranian Banks
مشخصات نشریه : راهبرد مدیریت مالی / Journal of Financial Management Strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، مهدی تقوی ، حسن سامانی پور ،
34 ) عنوان : ارائه شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های پیچیده
Title : Provide A New Indicator To Reflect Stock Market Behavior Using A Complex Network Analysis Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، محمد فقهی کاشانی ،
35 ) عنوان : سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانکهای ایران
Title : Exchange Rate Threshold Level Affecting The Financial Stability Of Iranian Banks
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Economic Research Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
36 ) عنوان : تجزیه و تحلیل شبکه های پیچیده در بازار سهام ایران ؛ کاربرد مرکزیت
مشخصات نشریه : فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن / Physica A: Statistical Mechanics and its Applications /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1398
نویسندگان : محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
37 ) عنوان : تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت نفت با تأکید بر ریسک سیاسی کشورهای عضو اوپک
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1398
نویسندگان : علی تک روستا ، تیمور محمدی ، پریسا مهاجری ، عباس شاکری حسین آباد ، عبدالرسول قاسمی ،
38 ) عنوان : تأثیر تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای منتخب با تأکید بر تکانه های ناشی از ریسک سیاسی اوپک
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1398
نویسندگان : علی تک روستا ، پریسا مهاجری ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
39 ) عنوان : مقایسه روش های مختلف تخمین احتمال مبادله آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1398
نویسندگان : رضا طالبلو ، عباس شاکری حسین آباد ، میلاد رحمانیان ،
40 ) عنوان : تأثیر تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای منتخب با تأکید بر تکانه های ناشی از ریسک سیاسی اوپک
Title : Impact Of Oil Price Shocks On Economic Growth And Inflation Of Selected Countries With Emphasis On Shocks Caused By Opec Political Risk
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / Iranian Journal of Energy Economics /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : علی تک روستا ، پریسا مهاجری ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
41 ) عنوان : تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای عضو اوپک
Title : Analysis Of Factors Affecting Oil Prices With Emphasis On The Political Risk Of Opec Member Countries
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : علی تک روستا ، تیمور محمدی ، پریسا مهاجری ، عباس شاکری حسین آباد ، عبدالرسول قاسمی ،
42 ) عنوان : تاثیر نوسانات بازارهای مالی جهانی بر بازار نفت با تاکید بر بحران مالی 2008
Title : The Effect Of Financial Markets Volatilities On Oil Market; An Emphasis On 2008 Financial Crisis
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 30 / 9 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، محمد جعفری ،
43 ) عنوان : تحلیل شبکه های پیچیده در بورس ایران: کاربرد مرکزیت
Title : Complex Networks Analysis In Iran Stock Market: The Application Of Centrality
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1398
نویسندگان : هادی اسماعیلپورمقدم ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
44 ) عنوان : تحلیل شبکه های پیچیده در بازار سهام ایران
Title : Complex Networks Analysis In Iran Stock Market
مشخصات نشریه : فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن / Physica A: Statistical Mechanics and its Applications /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ،
45 ) عنوان : تاثیر نوسانات بازارهای مالی جهانی بر بازار نفت با تاکید بر بحران مالی 2008
Title : Impact Of Global Financial Market Fluctuations On The Oil Market With Emphasis On The 2008 Financial Crisis
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، محمد جعفری ،
46 ) عنوان : رشد بخشی و مرکزیت در بازار سهام ایران: کاربرد تحلیل شبکه‌های پیچیده
Title : Sectoral Growth And Centrality In Stock Market In Iran: Application Of Complex Network Analysis
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1398
نویسندگان : هادی اسماعیلپورمقدم ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
47 ) عنوان : سنجش شاخص های بهره وری بانکهای منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی یران (با تاکید بر کارایی و اثربخشی)
Title : Measuring The Productivity Indicators Of Selected Banks In The Interest-free Banking System Of The Islamic Republic Of Iran (with Emphasis On Efficiency And Effectiveness)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1398
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، عباس شاکری حسین آباد ، امیر خادمعلی زاده ، رضا وفای یگانه ،
48 ) عنوان : چگونه نوسانات شاخص های اقتصاد کلان بر تورم در ایران تأثیر می گذارد
Title : How Fluctuations In Macroeconomic Indicators Affect Inflation In Iran
مشخصات نشریه : مجله پول و اقتصاد / Journal of Money and Economy /
تاریخ چاپ : 20 / 6 / 1398
نویسندگان : حسین توکلیان ، عباس شاکری حسین آباد ،
49 ) عنوان : تاثیر خصوصی سازی بانکها بر نقدینگی نظام بانکی اایران
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1398
نویسندگان : فتح اله تاری ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، محسن فدوی Fadavi ،
50 ) عنوان : شبکه های اجتماعی، رفتار توده ای و نوسان نرخ ارز؛ یک شبیه سازی
Title : Social Networks, Mass Behavior And Exchange Rate Fluctuations; A Simulation
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، جاوید بهرامی ، جواد طاهرپور ، رضا طالبلو ،
51 ) عنوان : تاثیر خصوصی سازی بانکها بر نقدینگی نظام بانکی اایران
Title : The Impact Of Bank Privatization On The Liquidity Of The Iranian Banking System
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Economic research and policies /
تاریخ چاپ : 15 / 5 / 1398
نویسندگان : فتح اله تاری ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، محسن فدوی ،
52 ) عنوان : تحلیل شبکه پیچیده درایران
Title : Complex Network Analysis In Iran
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / Financial Economics /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1398
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
53 ) عنوان : رشدبخشی و مرکزیت در بازار سهام ایران:کاربرد تحلیل شبکه های پیچیده
Title : Sectoral Growth And Centrality In Stock Market In Iran: Application Of Complex Network Analysis
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1398
نویسندگان : هادی اسماعیل پور ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
54 ) عنوان : درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی
Title : An Introduction To The Combined Index Of Economic Justice With An Islamic Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد اسلامی / Islamic Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، امیر خادمعلی زاده ، سید هادی مخزن موسوی ،
55 ) عنوان : رشد بخشی و مرکزیت ذر بازار سهام ایران:کاربرد تحلیل شبکه پیچیده
Title : Growth And Centrality In The Iranian Stock Market: The Application Of Complex Network Analysis
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Economic research and policies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، محمد فقهی کاشانی ، تیمور محمدی ،
56 ) عنوان : ارائه شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌های پیچیده
Title : Provide A New Indicator To Reflect Stock Market Behavior Using A Complex Network Analysis Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 03 / 1398
نویسندگان : هادی اسماعیل پور ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
57 ) عنوان : مقایسه روشهای مختلف تخمین احتمال مبادله آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران
Title : Comparing Different Methods Of Estimation For Probability Of Informed Trading In Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1398
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، میلاد رحمانیانی ،
58 ) عنوان : مقایسه روشهای مختلف تخمین احتمال مبادله آگاهانه در بورس اوراق بهادار تهران
Title : Comparison Of Different Methods For Estimating The Probability Of Informed Exchange In Tehran Stock Exchange
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1398
نویسندگان : رضا طالبلو ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، میلاد رحمانیانی ،
59 ) عنوان : ارائه شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های پیچیده
Title : Provide A New Indicator To Reflect Stock Market Behavior Using A Complex Network Analysis Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد مالی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1398
نویسندگان : هادی اسماعیلی پور مقدم ، تیمور محمدی ، محمد فقهی کاشانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
60 ) عنوان : تحلیلی بر ویژگی‌های سیاست‌های ضد فساد با تأکید بر ساختار نظم اجتماعی
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1398
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ، علی عرب مازار یزدی ، سید محسن عظیمی دخت ،
61 ) عنوان : سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (1373−1396)
Title : Measuring The Combined Index Of Economic Justice With An Islamic Approach In Iran (1396-1393)
مشخصات نشریه : جستارهای اقتصادی / Economic Essays /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، امیر خادمعلی زاده ، سید هادی مخزن موسوی ،
62 ) عنوان : تحلیلی نظری در مورد نظام قیمت ها
Title : Theoretical Analysis Of The Price System
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Economic Research Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1398
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
63 ) عنوان : پیش بینی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر تورم با استفاده از مد لهای میانگی نگیری پویا
مشخصات نشریه : پژوهش ها و سیاست های اقتصادی / Research and Economic Policy /
تاریخ چاپ : 21 / 12 / 1397
نویسندگان : مجید بابائی ، حسین توکلیان ، عباس شاکری حسین آباد ،
64 ) عنوان : پیش بینی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر تورم با استفاده از مد لهای میانگی نگیری پویا
Title : Predicting The Influence Of Factors Affecting Inflation Using Dynamic Mediation Models
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Economic Research Journal /
تاریخ چاپ : 21 / 12 / 1397
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، حسین توکلیان ،
65 ) عنوان : بررسی وضعیت فرهنگی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران
Title : Study Of Cultural Situation And Its Impact On Economic Growth Of Iranian Provinces
مشخصات نشریه : سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی / Economic development policy /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1397
نویسندگان : سارا حنجری ، مهدی تقوی ، احمد جعفری صمیمی ، عباس شاکری حسین آباد ،
66 ) عنوان : رابطه جایگاه نسبی بخش ها و فعالیتهای اقتصادی و فعالیتهای نامولد
Title : Relationship Between The Relative Position Of Sectors And Economic Activities And Unproductive Activities
مشخصات نشریه : توسعه علوم انسانی / Development of humanities /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1397
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فاطمه رجبی ،
67 ) عنوان : سنجش شاخص‌های بهره‌وری بانک‌های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی یران (با تاکید بر کارایی و اثربخشی)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : سیدمحمدرضا سیدنورانی ، عباس شاکری حسین آباد ، امیر خادمعلی زاده ، رضا وفایی یگانه ،
68 ) عنوان : سنجش شاخص‌های بهره‌وری بانک‌های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی یران (با تاکید بر کارایی و اثربخشی)"
Title : "measuring The Productivity Indicators Of Selected Banks In The Interest-free Banking System Of The Islamic Republic Of Iran (with Emphasis On Efficiency And Effectiveness)"
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Economic Research Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1397
نویسندگان : سید محمد رضا سید نورانی ، امیر خادمعلی زاده ، سیدمحمدرضا سیدنورانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
69 ) عنوان : نقش نهادها در افزایش تاب آوری اقتصادی با تاکید بر شرکت‌های دانش بنیان در یک مدل DSGE
Title : The Role Of Institutions In Increasing Economic Resilience With Emphasis On Knowledge-based Companies In A Dsge Model
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی بسیج / Strategic studies of mobilization /
تاریخ چاپ : 31 / 6 / 1397
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
70 ) عنوان : آثار تخصیص درآمدهای فروش نفت و گاز ایران در توسعه امور بالادستی خود
Title : The Effects Of Iran`s Reallocating Its Oil And Gas Sales Revenues To Developing Its Upstream Affairs
مشخصات نشریه : مجله مطالعات اقتصادی ایران (علوم اجتماعی و انسانی سابق) / Iranian Journal of Economic Studies /
تاریخ چاپ : 11 / 6 / 1397
نویسندگان : Fardin Farahnak ، Majid Maddah ، عباس شاکری حسین آباد ،
71 ) عنوان : آثار تخصیص درآمدهای فروش نفت و گاز ایران در توسعه امور بالادستی خود
Title : The Effects Of Iran's Reallocating Its Oil And Gas Sales Revenues To Developing Its Upstream Affairs
مشخصات نشریه : مجله مطالعات اقتصادی ایران (علوم اجتماعی و انسانی سابق) / Iranian Journal of Economic Studies /
تاریخ چاپ : 11 / 6 / 1397
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
72 ) عنوان : تأثیر نوسانات بازارهای مالی، بر قیمت نفت و امنیت اقتصادی ایران
Title : The Effect Of Financial Market Fluctuations On Oil Prices And Economic Security In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1397
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، محمد جعفری ، تیمور محمدی ،
73 ) عنوان : بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)
Title : Assessing The Comparative Advantages And Readiness Of Iran's Manufacturing Industries For Competitive Conditions Of Free Trade And Accession To The World Trade Organization (wto)
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوين / اقتصاد و تجارت نوين /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1397
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، محمدقلی یوسفی ، محمدمهدی بهکیش ،
74 ) عنوان : آثار تغییر در نرخ موثر مالیات بر بودجه عمومی، تولید ملی و رفاه با استفاده از مدل تعادل عمومی
Title : Effects Of Changes In Effective Tax Rates On Public Budgets, National Production And Welfare Using The General Equilibrium Model
مشخصات نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد / Quarterly Journal of Applied Theories of Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 5 / 1397
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فردین فرحناک ، مجید مداح ،
75 ) عنوان : تأثیر نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و امنیت اقتصادی ایران
Title : The Effect Of Financial Market Fluctuations On Oil Prices And Economic Security In Iran
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی / Strategic Studies Quarterly /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1397
نویسندگان : محمد جعفری ، عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ،
76 ) عنوان : عوامل موثر بر شکل گیری مطالبات غیر جاری در نظام بانکی کشور:مطالعه موردی
Title : Factors Affecting The Formation Of Non-current Receivables In The Country's Banking System: A Case Study
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Parliament and strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
77 ) عنوان : تاثیر تکانه های مارک اپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران:رهیافت DSGE
Title : The Effect Of Mark-up Shocks On Intensification Of Stagflation In Iran’s Economy: Dsge Approach
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 02 / 10 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، معصومه امامی کلایی ،
78 ) عنوان : تاثیر تکانه های مارک اپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران:رهیافت DSGE
Title : The Impact Of Apple Brand Impulses On Exacerbating Recessionary Inflation In The Iranian Economy: A Dsge Approach
مشخصات نشریه : مدلسازی اقتصادی / Economic modeling /
تاریخ چاپ : 2 / 10 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
79 ) عنوان : خصوصی‌سازی در نظام بانکی و تأثیر آن بر شاخص‌های سودآوری
Title : Privatization In The Banking System And Its Impact On The Profitability Indices
مشخصات نشریه : پول و اقتصاد / Money and Economy /
تاریخ چاپ : 9 / 7 / 1396
نویسندگان : فتح اله تاری ، عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ،
80 ) عنوان : تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی
Title : Explaining The Concepts, Dimensions And Components Of Economic Resilience
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی بسیج / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، مهدی تقوی ، مهدی احمدی ،
81 ) عنوان : تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه های تاب آوری اقتصادی
Title : Explain The Concept, Dimensions And Components Of Economic Resilience
مشخصات نشریه : مطالعات راهبردی بسیج / Strategic studies of mobilization /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
82 ) عنوان : عوامل موثر بر شکل گیری مطالبات غیر جاری در نظام بانکی کشور:مطالعه موردی
Title : Factors Shaping The Non-performing Loans In Iranian Banking System: A Case Study
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1396
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، فرزاد اسکندری ، داود کریمی ،
83 ) عنوان : مبانی نظری و محاسبه شاخص آسیب پذیری نفت برای کشورهای صادرکننده نفت
Title : Theoretical Foundations And Calculation Of Oil Vulnerability Index For Oil Exporting Countries
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 23 / 12 / 1395
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، حامد نجفی ،
84 ) عنوان : رابطه متقابل مطالبات غیرجاری بانک ها و شرایط اقتصاد کلان: یک رویکرد خود رگرسیون برداری پانل
Title : Interrelationship Between Non-current Receivables Of Banks And Macroeconomic Conditions: A Self-regression Panel Vector Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Economic Research Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
85 ) عنوان : جایگاه اعتماد عمومی شده در تابع تولید در بخش‌های اقتصادی
Title : The Position Of Public Trust In The Production Function In Economic Sectors
مشخصات نشریه : جغرافيا / جغرافيا /
تاریخ چاپ : 29 / 11 / 1395
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، تیمور محمدی ، سعیده علیزاده ،
86 ) عنوان : بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیر جاری در نظام بانکی ایران
Title : The Effect Of Exchange Rate Volatility On Non-performing Loans In The Banking System Of Iran
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / /
تاریخ چاپ : 01 / 06 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، فرزاد اسکندری ، داود کریمی ،
87 ) عنوان : بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیر جاری در نظام بانکی ایران
Title : Investigating The Effect Of Exchange Rate Fluctuations On Non-current Receivables In The Iranian Banking System
مشخصات نشریه : برنامه ریزی و بودجه / Planning and budgeting /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
88 ) عنوان : ارزش گذاری بازاری و ارزیابی ریسک نمره z برخی بانک های خصوصی: رویکرد مرتون-بلک-شولز
Title : Market Valuation And Risk Assessment Of The Z-score Of Some Private Banks: The Merton-black-scholes Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 06 / 04 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، محمدحسین پورکاظمی ، عباس شاکری حسین آباد ، علی صفدری وایقانی ، بهنام امین رستمکلائی ،
89 ) عنوان : ارزش گذاری بازاری و ارزیابی ریسک نمره z برخی بانک های خصوصی: رویکرد مرتون-بلک-شولز
Title : Market Valuation And Risk Assessment Of The Z-score Of Some Private Banks: The Merton-black-scholes Approach
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Economic Research /
تاریخ چاپ : 6 / 4 / 1395
نویسندگان : تیمور محمدی ، محمد حسین پورکاظمی ، عباس شاکری حسین آباد ، علی صفدری ، بهنام امین رستمکلائی ،
90 ) عنوان : تکانه های تصادفی و مدیریت درآمدهای نفتی در ایران, رویکرد تعادل عمومی پویا (DSGE)
Title : Stochastic Shocks And Oil Revenue Management In Iran, Dynamic General Equilibrium Approach (dsge)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1395
نویسندگان : محمد صیادی ، عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، جاوید بهرامی ،
91 ) عنوان : بررسی اثر اعتماد عمومی شده بر تولید با تاکید بر شعاع بی‌اعتمادی فوکویاما، مطالعه موردی هشت بخش اقتصادی اقتصاد ایران
Title : Investigating The Effect Of Public Trust On Production With Emphasis On Fukuyama Radius Of Distrust, A Case Study Of Eight Economic Sectors Of Iran's Economy
مشخصات نشریه : جغرافيا / جغرافيا /
تاریخ چاپ : 31 / 3 / 1395
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، تیمور محمدی ، سعیده علیزاده ،
92 ) عنوان : رابطه متقابل مطالبات غیرجاری بانک ها و شرایط اقتصاد کلان: یک رویکرد خود رگرسیون برداری پانل
Title : The Interaction Between Non-performing Loans And Macroeconomic Conditions:a Panel Vector Autoregressive Approach
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1395
نویسندگان : اسماعیل میرزائی ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ،
93 ) عنوان : اثر گذاری قدرت قیمت گذاری بر تورم در اقتصاد ایران
Title : The Effect Of Pricing Power On Inflation In The Iranian Economy
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1394
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، فاطمه رجبی ،
94 ) عنوان : رابطه غیرخطی بین درآمد و شدت انرژی در کشورهای منتخب منا ( MENA) با در نظر گرفتن نقش توسعه مالی و درجه بازبودن اقتصاد
Title : Nonlinear Relationship Between Income And Energy Intensity In Selected Mena Countries Considering The Role Of Financial Development And The Degree Of Openness Of The Economy
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1394
نویسندگان : مهدی تقوی ، عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، علی اکبر صادقی ،
95 ) عنوان : عوامل موثر بر چرخه های تجاری اقتصاد ایران: یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری
Title : Factors Affecting The Business Cycles Of The Iranian Economy: A Structural Vector Autoregression Model
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 8 / 6 / 1394
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، وهاب قلیچ ،
96 ) عنوان : به کار گیری الگوریتم ریاضی آلمن در حذف عناصر منفی جدول متقارن داده- ستانده با فرض تکنولوژی کالا
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / /
تاریخ چاپ : 31 / 04 / 1394
نویسندگان : پریسا مهاجری ، علی اصغر بانوئی ، محمد جلوداری ممقانی ، عباس شاکری حسین آباد ، منوچهر عسگری ،
97 ) عنوان : به کار گیری الگوریتم ریاضی آلمن در حذف عناصر منفی جدول متقارن داده- ستانده با فرض تکنولوژی کالا
Title : Applying The German Mathematical Algorithm To Eliminate The Negative Elements Of A Symmetric Data-output Table Assuming Product Technology
مشخصات نشریه : پژوهشهای رشد و توسعه پایدار / Sustainable growth and development research /
تاریخ چاپ : 31 / 4 / 1394
نویسندگان : منوچهر عسگری ، عباس شاکری حسین آباد ،
98 ) عنوان : معماری نظام مالی: ارزیابی ساختار مالی کشورهای منا با استفاده از رهیافت پانل دیتا
Title : Financial System Architecture: Assessing The Financial Structure Of Mena Countries Using The Data Panel Approach
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / /
تاریخ چاپ : 02 / 04 / 1394
نویسندگان : مهدی تقوی ، تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، محمد نصر اصفهانی ،
99 ) عنوان : معماری نظام مالی: ارزیابی ساختار مالی کشورهای منا با استفاده از رهیافت پانل دیتا
Title : Financial System Architecture: Assessing The Financial Structure Of Mena Countries Using The Data Panel Approach
مشخصات نشریه : مدیریت فردا / Tomorrow's management /
تاریخ چاپ : 2 / 4 / 1394
نویسندگان : تیمور محمدی ،
100 ) عنوان : بررسی اثر تغییر قیمت ها بر توزیع درآمد و رفاه در مناطق شهری
Title : The Effect Of Prices Changes On Income And Welfare Distribution In Urban Areas
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1394
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، مهنوش عبداله میلانی ، علی شهابی ،
101 ) عنوان : بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه، و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته
Title : Investigating The Interactive Effect Of Culture, Sports, Media, And Human Capital On The Economic Growth Of Iranian Provinces: A Generalized Torque Approach
مشخصات نشریه : اقتصاد و تجارت نوین / New Economy and Trade /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1394
نویسندگان : فتح اله تاری ، عباس شاکری حسین آباد ،
102 ) عنوان : بررسی اثر تغییر قیمت ها بر توزیع درآمد و رفاه در مناطق شهری
Title : Investigating The Effect Of Price Changes On Income Distribution And Welfare In Urban Areas
مشخصات نشریه : تحقیقات مدلسازی اقتصادی / Economic Modeling Research /
تاریخ چاپ : 15 / 2 / 1394
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ،
103 ) عنوان : همکاری بین صادرکنندگان گاز منطقه خزر در صادرات گاز به اروپا با نگاه بر ملاحظات محیط زیستی
Title : Cooperation Between Caspian Gas Exporters In Gas Exports To Europe With A View To Environmental Considerations
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 4 / 12 / 1393
نویسندگان : امیر جعفرزاده ، عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، قهرمان عبدلی ،
104 ) عنوان : جایگاه اقتصاد اسلامی در مجموعه تفکر دینی
Title : The Place Of Islamic Economics In The Collection Of Religious Thought
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
105 ) عنوان : تک نرخی شدن ارز و بخش کشاورزی
Title : Single Exchange Rate And The Agricultural Sector
مشخصات نشریه : پژوهش كشاورزي - دانشگاههاي منطقه غرب / پژوهش كشاورزي - دانشگاههاي منطقه غرب /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
106 ) عنوان : جایگاه بخش کشاورزی و سیاست های اقتصاد کلان
Title : The Position Of The Agricultural Sector And Macroeconomic Policies
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
107 ) عنوان : مبانی نظری نظام قیمت ها
Title : Theoretical Foundations Of The Price System
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
108 ) عنوان : مروری تاریخی بر روند شکل گیری نظریات کلان
Title : A Historical Review Of The Process Of Formation Of Macro Ideas
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
109 ) عنوان : عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در چابهار
Title : Factors Affecting Investment Attraction In Chabahar
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
110 ) عنوان : آزمون نظریه مکنیون شاو
Title : Mcnean Shaw Theory Test
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
111 ) عنوان : سطوح تحلیل های اقتصادی
Title : Level Of Economic Analysis
مشخصات نشریه : چشم اندازهای دانش اقتصاد / Economic knowledge perspectives /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
112 ) عنوان : برآورد فنی کارایی...
Title : Technical Estimation Of Efficiency ...
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
113 ) عنوان : ارائه راهکارهای افزایش انگیزه سرمایه گذاری
Title : Provide Solutions To Increase Investment Motivation
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی / Agricultural Economics /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
114 ) عنوان : تحول در اندیشه توزیع درآمد
Title : Transformation In The Idea Of Income Distribution
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
115 ) عنوان : بررسی علل فرار مغزها
Title : Investigating The Causes Of Brain Drain
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق) / Economic value /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
116 ) عنوان : مدیریت واردات دانه روغنی
Title : Oilseed Import Management
مشخصات نشریه : اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) / Journal of Economics and Agricultural Development /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
117 ) عنوان : تخمین بهره وری برای برخی صنایع منتخب
Title : Productivity Estimates For Some Selected Industries
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق) / Economic value /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
118 ) عنوان : برآورد تابع سرمایه گذاری qتوبین در شرایط اصطکاک مالی
Title : Estimation Of Tubin's Investment Function In Terms Of Financial Friction
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
119 ) عنوان : تحلیل بحران ارزی اخیر و راهکارهای مهار آن
Title : Analysis Of The Recent Currency Crisis And Ways To Control It
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
120 ) عنوان : رابطه اطمینانی تورم و رشد
Title : The Relationship Between Inflation And Growth
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
121 ) عنوان : تحلیل رفتار خیرخواهانه
Title : Analysis Of Benevolent Behavior
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
122 ) عنوان : بررسی رابطه بین اندازه...
Title : Investigating The Relationship Between Size ...
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی ایران / Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
123 ) عنوان : ارزیابی نوسانات بازار مسکن
Title : Assessing Housing Market Fluctuations
مشخصات نشریه : اقتصاد و توسعه منطقه ای (دانش و توسعه سابق) / Journal of Economy and Regional Development /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
124 ) عنوان : تخمین بهره وری و حل مسئله همزمانی...
Title : Estimating Productivity And Solving The Simultaneous Problem ...
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق) / Economic value /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
125 ) عنوان : مدیریت ریسک تخمین برآورد...
Title : Estimated Risk Management ...
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) / Iranian Journal of Agricultural Economics and Development /
تاریخ چاپ : 28 / 11 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
126 ) عنوان : برآورد تقاضای بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل ایران
Title : Estimation Of Gasoline And Oil And Gas Demand In Iran's Transportation Sector
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژي / مطالعات اقتصاد انرژي /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، حسین موسوی ،
127 ) عنوان : سنجش آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی SAM
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 19 / 10 / 1393
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، محمدقلی یوسفی ، حمید آماده ، عباس شاکری حسین آباد ،
128 ) عنوان : بررسی اثر اعتماد بر نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط (با تاکید بر شعاع بی اعتمادی فوکویاما)
Title : Investigating The Effect Of Trust On Innovation In Middle-income Countries (with Emphasis On The Radius Of Fukuyama Distrust)
مشخصات نشریه : فصلنامه علوم اقتصادی(اقتصاد مالی و توسعه) / Quarterly Journal of Economic Sciences (Financial Economics and Development) /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، تیمور محمدی ، سعیده علیزاده ،
129 ) عنوان : الگوی بهره برداری بهینه از میادین نفتی درچارچوب مدل کنترل بهینه-مطالعه موردی یکی از میادین نفتی ایران
Title : Modeling Optimal Oil Extraction Using Optimal Control Model: A Case Study Of An Iranian Oil Field
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : وحید قربانی پاشا کلائی ، مرتضی خورسندی ، تیمور محمدی ، شهلا خالقی ، عباس شاکری حسین آباد ، سیدتقی ابطحی فروشانی ،
130 ) عنوان : الگوی بهره برداری بهینه از میادین نفتی درچارچوب مدل کنترل بهینه-مطالعه موردی یکی از میادین نفتی ایران
Title : Optimal Exploitation Model Of Oil Fields In The Framework Of Optimal Control Model - A Case Study Of One Of Iran's Oil Fields
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / Iranian Journal of Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
131 ) عنوان : مقایسه شاخص هزینه زندگی وشاخص بهای کالاهاو خدمات مصرفی در مناطق شهری
Title : Comparing Cost Of Living Index With Consumer Price Index (cpi) In Urban Areas
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : تیمور محمدی ، عباس شاکری حسین آباد ، مهنوش عبداله میلانی ، علی شهابی ،
132 ) عنوان : تحلیل همکاری میان ایران و ترکمنستان در صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله نوباکو:چارچوب نظریه بازی همکارانه
Title : Analysis Of Iran-turkmenistan Cooperation In Exporting Gas To Europe Via The Nobaco Pipeline: A Framework Of Cooperative Game Theory
مشخصات نشریه : اقتصاد انرژی ایران / Iranian Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : امیر جعفرزاده ، عباس شاکری حسین آباد ، فرشاد مومنی ، قهرمان عبدلی ،
133 ) عنوان : تحلیل همکاری میان ایران و ترکمنستان در صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله نوباکو:چارچوب نظریه بازی همکارانه
Title : Analysis Of Iran-turkmenistan Cooperation In Exporting Gas To Europe Via The Nobaco Pipeline: A Framework Of Cooperative Game Theory
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران / Iranian Journal of Energy Economics /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ،
134 ) عنوان : مقایسه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری
Title : Comparison Of Cost Of Living Index And Price Index Of Consumer Goods And Services In Urban Areas
مشخصات نشریه : راهبرد اقتصادی / Economic strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1393
نویسندگان : تیمور محمدی ، مهنوش عبداله میلانی ، عباس شاکری حسین آباد ،
135 ) عنوان : ارزیابی اثرات ترازنامه ای سیاست های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 05 / 03 / 1393
نویسندگان : سهیلا پروین ، عباس شاکری حسین آباد ، اعظم احمدیان ،
136 ) عنوان : ارزیابی اثرات ترازنامه ای سیاست های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)
Title : Assessing The Balance Sheet Effects Of Monetary Policy In The Banking Network On Key Variables Of Iran's Economy (stochastic Dynamic General Equilibrium Approach)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Economic Research Journal /
تاریخ چاپ : 5 / 3 / 1393
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
137 ) عنوان : برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی در محاسبه جداول داده- ستانده و اثر آن بر راهبرد سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1392
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجری ، عباس شاکری حسین آباد ، منوچهر عسگری ،
138 ) عنوان : برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی در محاسبه جداول داده- ستانده و اثر آن بر راهبرد سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز
Title : Different Perceptions Of Technology Assumption In Calculating Data-output Tables And Its Effect On Investment Strategy In Oil And Gas Industry
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Parliament and strategy /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1392
نویسندگان : علی اصغر بانوئی ، پریسا مهاجر ، عباس شاکری حسین آباد ، منوچهر عسگری ،
139 ) عنوان : اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد در ایران
Title : The Nonlinear Effect Of Inflation On Income Inequality In Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق) / The Economic Reseach /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1392
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، اسفندیار جهانگرد ، سمیه اقلامی ،
140 ) عنوان : اثر تکانه‌های صادرات نفت و تعامل آن با قدرت انحصاری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافت DSGE
Title : The Effect Of Oil Export Shocks And Its Interaction With Monopoly Power On Macroeconomic Variables In Iran: Dsge Approach
مشخصات نشریه : تحقیقات اقتصادی / Economic research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1392
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
141 ) عنوان : بررسی رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی
Title : Investigation Of The Occurrence Of Dutch Disease In The Iranian Economy And Its Effect On Economic Growth
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1392
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، حمید ناظمان ، جواد طاهرپور ،
142 ) عنوان : مقاله تستی2
مشخصات نشریه : مجله اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 04 / 06 / 1392
نویسندگان : فرشاد مومنی ، عباس شاکری حسین آباد ،
143 ) عنوان : اثرمخارج دولت،نقدینگی وساختاربازاربرتوسعه مالی بازار سهام
Title : The Effect Of Government Spending, Liquidity And Market Structure On The Financial Development Of The Stock Market
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 4 / 6 / 1392
نویسندگان : مهدیه اکبری روشن ، عباس شاکری حسین آباد ،
144 ) عنوان : ارائه وآزمون الگویی جدید برای تبیین اندازه دولت
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : فرشته محمدیان ، حمید آماده ، عباس شاکری حسین آباد ،
145 ) عنوان : ارائه وآزمون الگویی جدید برای تبیین اندازه دولت
Title : Provide And Test A New Model For Determining The Size Of The State
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Economic Research Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1392
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
146 ) عنوان : رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی کشورهای OECD و OIC)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1392
نویسندگان : حمید آماده ، عباس شاکری حسین آباد ، فرشته محمدیان ،
147 ) عنوان : رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی کشورهای OECD و OIC)
Title : Relationship Between Government Size And Environmental Quality (case Study Of Oecd And Oic Countries)
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Economic Research Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1392
نویسندگان : حمید آماده ، عباس شاکری حسین آباد ،
148 ) عنوان : بررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی کشورهای OECD و OIC)
Title : Investigating The Relationship Between Government Size And Environmental Quality (case Study Of Oecd And Oic Countries)
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد کاربردی ایران / Applied Economics Studies of Iran /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1391
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
149 ) عنوان : ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران
مشخصات نشریه : اقتصاد و توسعه منطقه ای / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1391
نویسندگان : اسفندیار جهانگرد ، عباس شاکری حسین آباد ، عبدالرسول قاسمی ، مصطفی سلیمی فر ، حسن تحصیلی ،
150 ) عنوان : ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران
Title : Assessing Housing Market Fluctuations And Its Relationship With Business Cycles In The Iranian Economy
مشخصات نشریه : اقتصاد و توسعه منطقه ای / Regional Economy and Development /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1391
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، اسفندیار جهانگرد ،
151 ) عنوان : سنجش آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی SAM
Title : Assessing The Economic And Social Effects Of The Sam Drought
مشخصات نشریه : سیاست گذاری اقتصادی / Economic policy /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1390
نویسندگان : حمید آماده ، محمدقلی یوسفی ، علی اصغر بانوئی ، عباس شاکری حسین آباد ،
152 ) عنوان : تخمین بهره وری با حل مسأله ی تورش همزمانی برای برخی صنایع منتخب ایران (86-80)
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری / /
تاریخ چاپ : 01 / 11 / 1390
نویسندگان : سعید مشیری ، ناصر خیابانی ، عباس شاکری حسین آباد ، باقر درویشی ،
153 ) عنوان : تخمین بهره وری با حل مسأله ی تورش همزمانی برای برخی صنایع منتخب ایران (86-80)
Title : Estimating Productivity By Solving The Problem Of Concurrency Bias For Some Selected Industries In Iran (86-80)
مشخصات نشریه : اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) / اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1390
نویسندگان : سعید مشیری ، ناصر خیابانی ، عباس شاکری حسین آباد ، باقر درویشی ،
154 ) عنوان : تحلیل رفتار خانواده ها در مقوله ارث
Title : Analysis Of Family Behavior In The Category Of Inheritance
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1390
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
155 ) عنوان : اثر نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل های garch
Title : The Effect Of Economic Growth Uncertainty On Economic Growth In Iran: Observations Based On Garch Models
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1389
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، سهیلا پروین ،
156 ) عنوان : آزمون نظریه هکشر-اوهلین
Title : Hexher-ohlin Theory Test
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1389
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
157 ) عنوان : تخمین مدل ساختاری تقاضای بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل ایران
Title : Estimating The Structural Model Of Gasoline And Gas Oil Demand In Iran's Transportation Sector
مشخصات نشریه : مطالعات اقتصاد انرژي / مطالعات اقتصاد انرژي /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1389
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ، اسفندیار جهانگرد ، میرحسین موسوی ،
158 ) عنوان : اثر نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل های garch
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : سهیلا پروین ، عباس شاکری حسین آباد ،
159 ) عنوان : اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی
Title : The Effect Of Research And Development Expenditures On Inventions And Economic Growth
مشخصات نشریه : دانش و توسعه / دانش و توسعه /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1388
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
160 ) عنوان : تحول در اندیشه توزیع درآمد
Title : Transformation In The Idea Of Income Distribution
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادی / Economic Research Journal /
تاریخ چاپ : 1 / 1 / 1387
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
161 ) عنوان : سیاستگذاری اقتصادی برنامه های توسعه در چارچوب یک الگوی کنترل بهینه
Title : Economic Policy-making Of Development Programs Within The Framework Of An Optimal Control Model
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 1 / 2 / 1386
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ، تیمور محمدی ،
162 ) عنوان : ارائه راهکارهای ارتقای تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
Title : Provide Solutions To Increase Investment Demand In The Agricultural Sector
مشخصات نشریه : اقتصاد کشاورزی / Agricultural Economics /
تاریخ چاپ : 31 / 1 / 1386
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
163 ) عنوان : تحلیلی نظری در مورد نظام قیمت ها
Title : Theoretical Analysis Of The Price System
مشخصات نشریه : پژوهشنامه اقتصادي / پژوهشنامه اقتصادي /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1384
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
164 ) عنوان : جایگاه دولت در نیم قرن راهبرد توسعه
Title : The Position Of The Government In Half A Century Of Development Strategy
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1384
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
165 ) عنوان : جایگاه بخش کشاورزی در فرایند توسعه کشور
Title : The Position Of The Agricultural Sector In The Development Process Of The Country
مشخصات نشریه : پژوهش كشاورزي - دانشگاههاي منطقه غرب / پژوهش كشاورزي - دانشگاههاي منطقه غرب /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1383
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
166 ) عنوان : ارائه یک مدل صادرات غیر نفتی برای ایران
Title : Provide A Non-oil Export Model For Iran
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1383
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
167 ) عنوان : کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی
Title : Price Elasticity Of Tax Revenues
مشخصات نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران / Iranian Journal of Economic Research /
تاریخ چاپ : 1 / 3 / 1383
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
168 ) عنوان : اثر تغییرات نرخ ارز و تک نرخی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد
Title : The Effect Of Exchange Rate And Single Rate Changes On Key Economic Variables
مشخصات نشریه : مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1381
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
169 ) عنوان : اثرات تک نرخی شدن ارز بر متغیرهای تورم
Title : The Effects Of A Single Exchange Rate On Inflation Variables
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1381
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
170 ) عنوان : نوسازی صنعتی
Title : Industrial Modernization
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1380
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
171 ) عنوان : جهانی شدن و صنعت خودرو
Title : Globalization And The Automotive Industry
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1380
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
172 ) عنوان : تورم و بی ثباتی
Title : Inflation And Instability
مشخصات نشریه : فصلنامه معیار / Standard Quarterly /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1380
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
173 ) عنوان : نکاتی اساسی در مورد خصوصی سازی
Title : Basic Points About Privatization
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1378
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
174 ) عنوان : معضل بیکاری و ریشه های آن
Title : Unemployment And Its Roots
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 8 / 1378
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،
175 ) عنوان : وضعیت بازار ارز در اقتصاد امروز ایران
Title : The Situation Of The Foreign Exchange Market In Today's Iranian Economy
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 1 / 10 / 1377
نویسندگان : عباس شاکری حسین آباد ،