سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/sassani
نام و نام خانوادگی : فرناز ساسانی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان فرانسه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : ادبیات فرانسه وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188692347 ایمیل : sassani@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 11 مورد)
1 ) عنوان : ترجمه عناصر فرهنگی: مورد پژوهی سه قطره خون صادق هدایت
Title : Translation Of Cultural Elements: The Case Of Three Drops Of Blood By Hedayat
مشخصات نشریه : Recherches en langue française / Recherches en langue française /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1401
نویسندگان : صدیقه شرکت مقدم ، سپیده صفیه نواب زاده شفیعی ، فرناز ساسانی ، فرزانه اکبری ،
2 ) عنوان : بررسی عادت واره «زن توانای» اَملی نوتومب از دیدگاه جغرافیای ادبی در رمان ریش آبی
Title : Amélie Nothomb’s “powerful Woman” Habitus, Reviewed By A Literary Geography Perspective On Blue Beard
مشخصات نشریه : Recherches en langue française / Recherches en langue française /
تاریخ چاپ : 15 / 8 / 1401
نویسندگان : معصومه احمدی ، فرناز ساسانی ، سپیده محمد نوربابایی ،
3 ) عنوان : شگرد افعال گذشته درکدبرگردانی ترجمه رمان پرندگان میروند‌ در پرو میمیرند اثر رومن گاری
Title : The Technique Of Past Tenses In Translating The Translation Of The Novel Birds Go Dying In Peru By Roman Gary
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی / Foreign Language Research Journal /
تاریخ چاپ : 20 / 1 / 1401
نویسندگان : فرناز ساسانی ، مهکامه اینانلو ،
4 ) عنوان : نمونه‌پژوهی ترجمۀ مفاهیم حقوقی ایران با تکیه بر زبان‌شناسی حقوقی ژنو
Title : A Case Study Of Iranian Legal Concepts Based On The Jurilinguistics Of Geneva
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 10 / 7 / 1400
نویسندگان : فرناز ساسانی ، هدیه نصیری ،
5 ) عنوان :
Title : Ahmadou Kourouma's Writing Of Disenchantment And The Challenge Of Translation
مشخصات نشریه : / the international journal of humanities /
تاریخ چاپ : 9 / 4 / 1397
نویسندگان : فرناز ساسانی ، مهکامه اینانلو ،
6 ) عنوان :
Title : Usage Pédagogique Des Vidéos Téléchargées à Partir De L’Internet Pour Les Classes De Français
مشخصات نشریه : زبان پژوهی فرانسه / Recherches en Langue Française /
تاریخ چاپ : 28 / 3 / 1397
نویسندگان : فرناز ساسانی ، مرجان فرجاه ،
7 ) عنوان :
Title : Problematic Of Meaning Negotiation In Translation
مشخصات نشریه : / International Journal of Humanities and cultural Studies /
تاریخ چاپ : 4 / 7 / 1396
نویسندگان : فرناز ساسانی ،
8 ) عنوان : وضعیت مسلمانان در فرانسه: چالش ها و نگرانی ها
Title : The Situation Of Muslims In France: Challenges And Concerns
مشخصات نشریه : علوم انسانی اسلامی / Islamic Humanities /
تاریخ چاپ : 22 / 5 / 1395
نویسندگان : فرناز ساسانی ، مرجان فرجاه ،
9 ) عنوان : تحلیلی بر عناصر شبه زبانی ر آثار نمایشی
مشخصات نشریه : پژوهشهای ادبی / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1388
نویسندگان : فرناز ساسانی ،
10 ) عنوان : تحلیلی بر ساختار تئاتر رمانتیک فرانسه
مشخصات نشریه : آموزش زبان و ادبیات / /
تاریخ چاپ : 16 / 11 / 1386
نویسندگان : فرناز ساسانی ،
11 ) عنوان : تئاتر رمانتیک
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / /
تاریخ چاپ : 15 / 05 / 1385
نویسندگان : فرناز ساسانی ،