سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/saraalmasieh
نام و نام خانوادگی : سارا الماسیه
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 88692345 ایمیل : saraalmasieh@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 1 مورد)
1 ) عنوان : ویروس کوچک، عشق بزرگ
مشخصات نشریه : Meiwen / Meiwen /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1399
نویسندگان : سارا الماسیه ،