سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/saeedi.za
نام و نام خانوادگی : زری سعیدی طلب
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان انگلیسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : saeedi.za@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Zari-Saeedi-2
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 71 مورد)
1 ) عنوان : تاثیر برنامه های ضمن خدمت سنتی و یادگیری الکترونیکی بر قدرتمندسازی آموزشی - تربیتی معلمان انگلیسی بعنوان زبان خارجی
Title : The Impact Of Traditional Vs. E-learning In-service Programs On Efl Teachers’ Educational Empowerment
مشخصات نشریه : Journal of English Language Teaching and Learning / Journal of English Language Teaching and Learning /
تاریخ چاپ : 14 / 8 / 1401
نویسندگان : زری سعیدی طلب ،
2 ) عنوان : تحلیل محتوای نرم¬افزارگردشگری فرهنگی بر مبنای نظریه یادگیری تجدیدنظر شده بلوم
Title : The Analysis Of Culturaltourism Software Based On Bloom's Revised Theory Of Learning
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages  /
تاریخ چاپ : 14 / 7 / 1401
نویسندگان : محبوبه نعمتی ، زری سعیدی طلب ، رضا مراد صحرائی ،
3 ) عنوان : تحلیل محتوای نرم افزار گردشگری فرهنگی بر مبنای نظریۀ یادگیری تجدیدنظرشدۀ بلوم
Title : Content Analysis Of A Cultural Tourism Software Based On The Revised Bloom's Learning Theory
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages  /
تاریخ چاپ : 6 / 7 / 1401
نویسندگان : محبوبه نعمتي سرخي ، زری سعیدی طلب ، رضا مراد صحرائی ،
4 ) عنوان : سواد ارزیابی کلاسی ادراکی و فعالیت عملی معلمان زبان انگلیسی: ساخت و اعتبار سنجی یک مقیاس و ابزار سنجش
Title : English Language Teachers’ Perceived Classroom Assessment Knowledge And Practice: Developing And Validating A Scale
مشخصات نشریه : پروفایل: موضوعات مرتبط با توسعه حرفه ای معلمان / Profile: Issues in teachers' Professional Development /
تاریخ چاپ : 6 / 5 / 1401
نویسندگان : سیدضیاءالدین تاج الدین ، زری سعیدی طلب ، وحید پناه زاده ،
5 ) عنوان : طراحی و آموزش نرم‌افزار تعاملی چندرسانه‌ای: نظریه مایر و تأثیر آن بر درک مهارت خواندن به غیرفارسی زبانان
Title : Designing And Training Of Interactive Multimedia Software Based On Meyer's Learning Theory And Its Effect On Reading Comprehension Skill To Non-persian Speakers
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 8 / 3 / 1401
نویسندگان : محبوبه نعمتی ، زری سعیدی طلب ، رضا مراد صحرائی ،
6 ) عنوان : لایه زیرین نوبت گیری و وقفه در گفتگوهای بین نسلی: مورد زنان بزرگسال و نوجوان
Title : Beneath The Surface Of Turn-taking And Interruptions In Intergenerational Conversations: The Case Of Adult And Adolescent Females
مشخصات نشریه : Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances / Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances /
تاریخ چاپ : 24 / 8 / 1400
نویسندگان : بیتا مرادی ، زری سعیدی طلب ،
7 ) عنوان : ابهام زدایی از مشکلات و فرصت های نویسندگان دانشگاهی مقطع دکتری تربیت بدنی فارسی زبان در نوشتن چکیده مقالات پژوهشی انگلیسی برای انتشار در مجلات بین المللی
Title : Demystifying Problems And Opportunities Of The Persianophone Physical Education Ph.d. Academic Writers In Writing English Research Article Abstracts For International Journal Publication
مشخصات نشریه : Journal of English Language Teaching and Learning / Journal of English Language Teaching and Learning /
تاریخ چاپ : 9 / 8 / 1400
نویسندگان : بهناز حسینقلی پور ، زری سعیدی طلب ، اسمعیل علی سلیمی ، سارا کشکر ،
8 ) عنوان : هویت مذهبی معلمان زبان انگلیسی: عناصر بنیادی، نحوه بروز و پویایی تدریجی آن و راهبردهای معلمان در حل تعارض هویتی
Title : L2 Teachers’ Religious Identity: Its Construct, Realization, And Microgenetic Dynamicity And Teachers’ Conflict Resolution Strategies
مشخصات نشریه : پژوهش های کاربردی در مورد زبان انگلیسی / applied research on english language /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1400
نویسندگان : سیدضیاءالدین تاج الدین ، زری سعیدی طلب ، محمد جواد محمدی ،
9 ) عنوان :
Title : Tertiary Education Context Of English As A Foreign Language: Global-Mindedness And Cultural Orientation Compatibility
مشخصات نشریه : پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی / Journal of Research in Islamic Education /
تاریخ چاپ : 16 / 3 / 1399
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Maryam Heidaryan ،
10 ) عنوان :
Title : Cross Disciplinary Rhetorical-Linguistics Variations In Physical Education Research Article In English As A Lingua Franca For Academia Context
مشخصات نشریه : Iranian Journal of English for Academic Purposes / Iranian Journal of English for Academic Purposes /
تاریخ چاپ : 14 / 9 / 1398
نویسندگان : Behnaz hossein Gholipour ، زری سعیدی طلب ،
11 ) عنوان : تنوعات زبانی و گفتمان محور در چکیده مقالات بین رشته ای حوزه تربیت بدنی در بافت انگلیسی بعنوان زبان میانجی برای اهداف آکادمیک
Title : Cross Disciplinary Rhetorical-linguistic Variations In Physical Education Research Article Abstracts In English As A Lingua Franca For Academia Context (research Paper)
مشخصات نشریه : Iranian Journal of English for Academic Purposes / Iranian Journal of English for Academic Purposes /
تاریخ چاپ : 14 / 9 / 1398
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، بهناز حسین قلی پور ،
12 ) عنوان : تحلیلی بر عامل روانشناختی ترس از فناوری و دانش رایانه¬ای در مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی¬زبانان
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 5 / 9 / 1398
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، زهرا تهوری ،
13 ) عنوان : تحلیلی بر عامل روانشناختی ترس از فناوری و دانش رایانه¬ای در مدرسان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 6 / 6 / 1398
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، زهرا تهوری ،
14 ) عنوان :
Title : The Big-C-Culture And Little-c-culture Genres: The Effect Of Input Flooding On Speaking Accuracy (Published In Elmi Pazhuheshi Journal)
مشخصات نشریه : Teaching English Language / Teaching English Language /
تاریخ چاپ : 5 / 12 / 1397
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Sara Salehabadi ،
15 ) عنوان :
Title : Adverbial Nuclear Junctures In Persian
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1397
نویسندگان : زری سعیدی طلب ،
16 ) عنوان :
Title : One Step Towards Professionalism: A TELLSI Report On TELLSI
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1397
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Monireh Abolghasem ،
17 ) عنوان : کارایی فناوری و نرم¬افزارهای آموزشی در یادگیری واژگان زبان خارجی
مشخصات نشریه : علم زبان / /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1397
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، طلیعه منصوری ،
18 ) عنوان :
Title : The Compatibility Of Mindfulness And Critical Thinking Among EFL Learners
مشخصات نشریه : The Journal of ASIA TEFL / /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1397
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Leila Ashegh Navaie ،
19 ) عنوان :
Title : Compatibility Of Mindfulness And Critical Thinking Among EFL Learners (Published In Master Journal List: ISI, Web Of Science, And Also Scopus Journal)
مشخصات نشریه : مجله ایژیا تفل / /
تاریخ چاپ : 29 / 05 / 1397
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Leila Ashegh Navaie ، Mojtaba Khatami ،
20 ) عنوان :
Title : The Compatibility Of Mindfulness And Critical Thinking In EFL Learners
مشخصات نشریه : The Journal of ASIA TEFL / /
تاریخ چاپ : 10 / 05 / 1397
نویسندگان : Leila Ashegh Navaie ، زری سعیدی طلب ، Mojtaba Khatami ،
21 ) عنوان :
Title : The Forgotten Neurolinguistic Factor In Brain Functioning And Language Learning: Sleep Pattern And Its Interconnection
مشخصات نشریه : Journal of Educational Issues / Journal of Educational Issues /
تاریخ چاپ : 06 / 12 / 1396
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، معصومه استاجی ،
22 ) عنوان :
Title : The Forgotten Neurolinguistic Factor In Brain Functioning And Language Learning: Sleep Pattern And Its Interconnection.
مشخصات نشریه : پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت / /
تاریخ چاپ : 25 / 10 / 1396
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، معصومه استاجی ،
23 ) عنوان :
Title : English Language Acquisition In An Expanding Circle Context: A Longitudinal Investigation (Published In DOAJ And Copernicus Journal)
مشخصات نشریه : Journal of child language acquisition and development / /
تاریخ چاپ : 09 / 04 / 1396
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Hossein Jabbari ،
24 ) عنوان :
Title : English Language Acquisition In An Expanding Circle Context: A Longitudinal Investigation
مشخصات نشریه : Journal of child language acquisition and development / /
تاریخ چاپ : 09 / 04 / 1396
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Hossein Jabbari ،
25 ) عنوان :
Title : English Language Acquisition In An Expanding Circle Context: A Longitudinal Investigation
مشخصات نشریه : Journal of child language acquisition and development / /
تاریخ چاپ : 09 / 04 / 1396
نویسندگان : Hossein Jabbari ، زری سعیدی طلب ،
26 ) عنوان :
Title : Theme-Based Culture Capsules And EFL Learners` Multicultural Attitude: The Efficiency Of Explicit And Implicit Instruction
مشخصات نشریه : International Journal of Progressive Education / International Journal of Progressive Education /
تاریخ چاپ : 31 / 01 / 1396
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Javad Ahmady fatalaki ، mohammad nazari ،
27 ) عنوان : ابعاد چندعملکردی آموزش فرهنگ: راه-کار عملی آموزش و مدل تدریس زبان از منظر منظورشناسی و علم شناخت انسان (چاپ شده در مجله علمی پژوهشی وزارت علوم)
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 14 / 12 / 1395
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، سوفیا کوتلاکی ،
28 ) عنوان :
Title : Theme-Based Culture Capsules And EFL Learners’ Multicultural Attitude: The Efficiency Of Explicit And Implicit Instruction (Published In DOAJ, ERIC Journall)
مشخصات نشریه : International Journal of Progressive Education / International Journal of Progressive Education /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1395
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Javad Ahmady fatalaki ، mohammad nazari ،
29 ) عنوان :
Title : Theme Based Culture Capsules And EFL Learners` Multicultural Attitude: The Efficiency Of Explicit And Implicit Instruction
مشخصات نشریه : International Journal of Progressive Education / International Journal of Progressive Education /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1395
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Javad Ahmadi Fatalaki ، mohammad nazari ،
30 ) عنوان :
Title : Them-Based Culture Capsules And EFL Learners` Multicultural Attitude: The Efficiency Of Explicit And Implicit Instruction
مشخصات نشریه : International Journal of Progressive Education / International Journal of Progressive Education /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1395
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Javad Ahmady fatalaki ، mohammad nazari ،
31 ) عنوان :
Title : Negative Labeling As A Crucial Psychological Variable In Teaching To EFL Learners
مشخصات نشریه : Issues in Language Teaching / Issues in Language Teaching /
تاریخ چاپ : 20 / 10 / 1395
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Kobra Alavi ،
32 ) عنوان :
Title : Theme-based Culture Capsules And EFL Learners Multicultural Attitude
مشخصات نشریه : International Journal of Progressive Education / International Journal of Progressive Education /
تاریخ چاپ : 12 / 10 / 1395
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Javad Ahmadi Fatalaki ، mohammad nazari ،
33 ) عنوان : ابعاد چند عملکردی آموزش فرهنگ: راهکار عملی آموزش فرهنگ و مدل تدریس زبان از منظر منظور شناسی و علم شناخت انسان
مشخصات نشریه : فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 06 / 10 / 1395
نویسندگان : سوفیا کوتلاکی ، زری سعیدی طلب ،
34 ) عنوان :
Title : A Study On The Input Modality Of L2 Literary Adaptation And Cross-Cultural Sensitivity
مشخصات نشریه : Khazar journal of humanities and social sciences / Khazar journal of humanities and social sciences /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1395
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Javad Ahmady fatalaki ، Ehsan Amini ،
35 ) عنوان :
Title : The Application Of Technology In Teaching Grammar To EFL Learners: The Role Of Animated Sitcoms
مشخصات نشریه : Teaching English with Technology / Teaching English with Technology /
تاریخ چاپ : 26 / 07 / 1395
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Aso Biri ،
36 ) عنوان :
Title : Nominal Predication In Persian: A Functional Characterization
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 02 / 1395
نویسندگان : زری سعیدی طلب ،
37 ) عنوان :
Title : A Study On The Input Modality Of L2 Literary Adaptations And Cross-Cultural Sensitivity (Published In ISI: Web Of Science, Master Journal List Journal)
مشخصات نشریه : Khazar journal of humanities and social sciences / Khazar journal of humanities and social sciences /
تاریخ چاپ : 01 / 02 / 1395
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Javad Ahmady fatalaki ، Ehsan Amini ،
38 ) عنوان :
Title : The Application Of Technology In Teaching Grammar To EFL Learners: The Role Of Animated Sitcoms (Published In Scopus Journal)
مشخصات نشریه : Teaching English with Technology / Teaching English with Technology /
تاریخ چاپ : 26 / 01 / 1395
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Asoo Biri ،
39 ) عنوان : وارونه‌گویی(آیرونی) الگویی جهت بازنمایی خشونت کلامی یا تلطیف در زبان‌ فارسی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 06 / 12 / 1394
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، فاطمه طبسی ،
40 ) عنوان : تحلیلی بر فرایند رمزگردانی در گویشوران دو زبانه از منظر متغیرهای بافت وقوع گفتار، سن، و جنسیت
مشخصات نشریه : علم زبان / /
تاریخ چاپ : 05 / 12 / 1394
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، مهسا آریان پویا ،
41 ) عنوان : تحلیلی بر فرایند رمزگردانی در گویشوران دو زبانه ...
مشخصات نشریه : علم زبان / /
تاریخ چاپ : 02 / 12 / 1394
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، مهسا آریان پویا ،
42 ) عنوان :
Title : A Study On The Input Modality Of L2 Literary Adaptations And Cross-cultural Sensitivity
مشخصات نشریه : Khazar journal of humanities and social sciences / Khazar journal of humanities and social sciences /
تاریخ چاپ : 16 / 11 / 1394
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Javad Ahmady fatalaki ، Ehsan Amini ،
43 ) عنوان :
Title : Negative Labeling As A Crucial Psychological Variable In Teaching EFL Learners
مشخصات نشریه : Issues in Language Teaching / Issues in Language Teaching /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1394
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Kobra Alavi ،
44 ) عنوان :
Title : Negative-Negative Labeling As A Crucial Psychological Variable In Teaching EFL Learners
مشخصات نشریه : Issues in Language Teaching / Issues in Language Teaching /
تاریخ چاپ : 14 / 09 / 1394
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Kobra Alavi ،
45 ) عنوان :
Title : A New Perspective Of Dynamic Assessment As An Instructional Tool In Teaching...
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 26 / 08 / 1394
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Hasneh Gorjipour ، Maede Hosseinpour ،
46 ) عنوان :
Title : E-portfolio As A Corrective Platform Towards EFL Students’ Overall, Componential Writing Performance (Published In Scopus Journal)
مشخصات نشریه : Teaching English with Technology / Teaching English with Technology /
تاریخ چاپ : 14 / 08 / 1394
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Hossein Meihami ،
47 ) عنوان :
Title : E-portfolio As A Corrective Platform And EFL Students` Overall/componential Writing Performance
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1394
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Hussein Meihami ،
48 ) عنوان :
Title : Collaboration Before Creation
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 02 / 1394
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Hossein Meihami ،
49 ) عنوان :
Title : Psychological/Academic Ramifications Of Negative Labeling In EFL Contexts
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 31 / 02 / 1394
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Kobra Alavi ،
50 ) عنوان : عوامل تاثیرگذار بر آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان از طریق رایانه: تحلیلی مقایسه¬ای (چاپ شده در مجله علمی پژوهشی)
مشخصات نشریه : پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 05 / 12 / 1393
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، شهره سجادی ،
51 ) عنوان : عوامل تاثیر گذار بر به کارگیری رایانه در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 30 / 07 / 1393
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، شهره سجادی ،
52 ) عنوان :
Title : Email Assisted Writing Classroom: Effects And Perceptions
مشخصات نشریه : English Language Teaching and Learning / English Language Teaching and Learning /
تاریخ چاپ : 09 / 07 / 1393
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Hussein Meihami ،
53 ) عنوان :
Title : Teaching English In Primary Schools: Necessity, Goals & Skills Priority
مشخصات نشریه : Journal of Science and today`s world / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : فاطمه جعفرخانی ، اسمعیل زارعی زوارکی ، Darush Noroozi ، علی دلاور ، زری سعیدی طلب ،
54 ) عنوان :
Title : Teaching English In Primary Schools: Necessity, Goals, And Skills Priority
مشخصات نشریه : Journal of Science and today`s world / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Fateme Jafarkhani ،
55 ) عنوان :
Title : Teaching English In Primary Schools: Necessity, Goals, And Skills (Published Paper In Copernicus Journal)
مشخصات نشریه : Journal of Science and today`s world / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، فاطمه جعفرخانی ، اسمعیل زارعی زوارکی ، Dariush Noroozi ، علی دلاور ،
56 ) عنوان :
Title : Email Platform And Its Effects On Providing Writing Corrective Feedback To EFL Students (Published In Elmi Pazhuheshi Journal)
مشخصات نشریه : Journal of Modern Research in English Language Studies / Journal of Modern Research in English Language Studies /
تاریخ چاپ : 24 / 02 / 1393
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Hossein Meihami ،
57 ) عنوان :
Title : The Linking Algorithm And Event Structure Of Persian Adverbial Complex Predicates
مشخصات نشریه : زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 05 / 12 / 1392
نویسندگان : زری سعیدی طلب ،
58 ) عنوان :
Title : Email Platform And Its Effects On Providing Corrective Feedback To EFL Students
مشخصات نشریه : پژوهش های نوین در مطالعات زبان انگلیسی / /
تاریخ چاپ : 27 / 10 / 1392
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Hossein Meihami ، Fateme Hosseini ،
59 ) عنوان : آموزش زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی: ضرورت ، اهداف و مهارتها (مقاله چاپ شده در مجله کوپرنیکوس)
Title : Teaching English In Primary Schools: Necessity, Goals, And Skills (published Paper In Copernicus Journal)
مشخصات نشریه : / Journal of Science and Today's World /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1392
نویسندگان : فاطمه جعفرخانی ، اسمعیل زارعی زوارکی ، داریوش نوروزی ، علی دلاور ، زری سعیدی طلب ،
60 ) عنوان :
Title : An Electronic Package To Improve Teaching And Evaluation Of Persian Core Vocabulary
مشخصات نشریه : پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 23 / 06 / 1392
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، Hosniyeh Sharafinezhad ،
61 ) عنوان : طراحی یک بسته الکترونیکی برای آموزش و سنجش واژگان پایه زبان فارسی (چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی)
مشخصات نشریه : پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 05 / 03 / 1392
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، حسنیه شرفی نژاد ،
62 ) عنوان : طراحی یک بسته الکترونیکی برای بهبودآموزش و سنجش واژگان پایه¬ی زبان فارسی
مشخصات نشریه : پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1392
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، حسنیه شرفی نژاد ،
63 ) عنوان : طراحی یک بسته الکترونیکی برای آموزش و سنجش واژگان پایه زبان فارسی
مشخصات نشریه : پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / /
تاریخ چاپ : 15 / 02 / 1392
نویسندگان : زری سعیدی طلب ، حسنیه شرفی نژاد ،
64 ) عنوان :
Title : Adverbial Nuclear Junctures In Persian
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 02 / 11 / 1391
نویسندگان : زری سعیدی طلب ،
65 ) عنوان :
Title : Event Structure Of Prepositional Nuclear Junctures In Persian: A Role & Reference Grammar Account (Published In Open Access Journal, Local Journal Of Technological University In Ireland)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 24 / 02 / 1389
نویسندگان : زری سعیدی طلب ،
66 ) عنوان :
Title : Personality Variable Of
مشخصات نشریه : آی بی تی / /
تاریخ چاپ : 12 / 11 / 1388
نویسندگان : زری سعیدی طلب ،
67 ) عنوان :
Title : Event Structure Of The Prepositional Nuclear
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 11 / 10 / 1388
نویسندگان : زری سعیدی طلب ،
68 ) عنوان :
Title : Adjectival Nuclear Junctures In Persian : A Role And Reference Grammar Account (Published Paper In Open Access Journal And Local Journal Of Technological University)
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 14 / 09 / 1388
نویسندگان : زری سعیدی طلب ،
69 ) عنوان : آموزش زبان انگلیسی و عوامل شخصیتی
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1388
نویسندگان : زری سعیدی طلب ،
70 ) عنوان :
Title : Adjectival Nuclear Junetures In Persian
مشخصات نشریه : --- / /
تاریخ چاپ : 13 / 11 / 1387
نویسندگان : زری سعیدی طلب ،
71 ) عنوان : تاب آوری شناختی در افراد دوزبانه و توانایی آن در مواجهه با بار شناختی
Title : Cognitive Resilience In Bilinguals And Its Potentiality In Dealing With Cognitive Load
مشخصات نشریه : / /
تاریخ چاپ : / /
نویسندگان :