سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/s.bashizadeh
نام و نام خانوادگی : سودابه باشی زاده
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان اسپانیولی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : استادیار
رشته تخصصی : وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : s.bashizadeh@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 9 مورد)
1 ) عنوان : بررسی یک غزل از آخرین نسخه ترجمه‌ی اسپانیایی دیوان حافظ بر اساس گرایش‌های ریخت‌شکنانه‌ی برمن
Title : Review Of The Latest Spanish Translation Of Hafiz's Divan Based On Berman’s Deforming Tendencies
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 21 / 1 / 1402
نویسندگان : سودابه باشی زاده ،
2 ) عنوان : جایگاه زن در ادبیات ایران و اسپانیا (مطالعة موردی: داستان‌های کوتاه جلال آل احمد و نمایش نامه‌های فدریکو گارسیا لورکا)
Title : .
مشخصات نشریه : مطالعات ادبیات تطبیقی / Comparative Literature Studies /
تاریخ چاپ : 2 / 7 / 1401
نویسندگان : سودابه باشی زاده ، زهره اله دادی دستجردی ،
3 ) عنوان : دیوان حافظ بر اشعار لورکا
Title : Hafiz’s Influence On Federico Garcia Lorca
مشخصات نشریه : نقد زبان و ادبیات خارجی / Critical Language and Literary studies /
تاریخ چاپ : 10 / 5 / 1401
نویسندگان : سودابه باشی زاده ،
4 ) عنوان : تجلی دیوان حافظ بر اشعار لورکا
Title : Hafez's Influence On Federico Garcia Lorca
مشخصات نشریه : نقد زبان و ادبیات خارجی / Critical Language and Literary studies /
تاریخ چاپ : 9 / 3 / 1401
نویسندگان : سودابه باشی زاده ،
5 ) عنوان : جایگاه زنان و نیازهای آنان در ادبیات ایران و اسپانیا (مطالعه موردی: داستان کوتاه لاک صورتی جلال آل احمد و نمایشنامه‌ یرما فدریکو گارسیا لورکا
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 08 / 04 / 1399
نویسندگان : زهره اله دادی دستجردی ، سودابه باشی زاده ،
6 ) عنوان : جایگاه زنان و نیازهای آنان در ادبیات ایران و اسپانیا (مطالعه موردی: داستان کوتاه "لاک صورتی" جلال آل احمد و نمایشنامه‌ "یرما" فدریکو گارسیا لورکا)
Title : The Position Of Women And Their Needs In Iranian And Spanish Literature (case Study: Jalal Al-ahmad Short Story "pink Nail Polish" And Federico Garcia Lorca's Play "yerma")
مشخصات نشریه : پژوهش های ادبیات تطبیقی / Comparative Literature Research /
تاریخ چاپ : 10 / 2 / 1399
نویسندگان : سودابه باشی زاده ، زهره اله دادی دستجردی ،
7 ) عنوان : ترجمۀ مترادفات در گلستان سعدی به زبان اسپانیایی
Title : Translation Of Synonyms In Golestan Saadi In Spanish
مشخصات نشریه : مطالعات ترجمه / The Scientific Research Journal of Translation Studies /
تاریخ چاپ : 25 / 1 / 1399
نویسندگان : سودابه باشی زاده ، زهره اله دادی دستجردی ،
8 ) عنوان :
Title : A Comparative Approach On The Structure Of Persian And Spanish Lullabies
مشخصات نشریه : EUROPE-REVUE LITTERAIRE MENSUELLE / EUROPE-REVUE LITTERAIRE MENSUELLE /
تاریخ چاپ : 11 / 12 / 1394
نویسندگان : سودابه باشی زاده ،
9 ) عنوان : مرگ اندیشی در اشعار عمر خیام و فدریکو گارسیا لورکا
مشخصات نشریه : نقد زبان و ادبیات خارجی / /
تاریخ چاپ : 23 / 03 / 1394
نویسندگان : سودابه باشی زاده ،