سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/r.gandomkar
نام و نام خانوادگی : راحله گندمکار
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : زبان شناسی
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : زبان‌شناسی وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : ایمیل : r.gandomkar@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 25 مورد)
1 ) عنوان : نام‌آواهای فارسی: تحلیلی بر اساس رابطه تصویرگونگی
Title : Persian Onomatopoeias: An Analysis Based On Iconicity
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research) /
تاریخ چاپ : 31 / 4 / 1402
نویسندگان : راحله گندمکار ، بنفشه مسگری ،
2 ) عنوان : بررسی چندوجه‌نمایی در اثر نمایشی در چارچوب دیدگاه «دستور انتقالی»: مطالعه موردی فیلم رهایی
Title : Multimodality Analysis In A Dramatic Work Based On "transpositional Grammar": A Case Study Of An Iranian Film Called, Freedom
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / Language and Linguistics /
تاریخ چاپ : 24 / 2 / 1402
نویسندگان : پژند سلیمانی کریم‏ آباد ، راحله گندمکار ،
3 ) عنوان : نقش اصول گرایس در تعبیر فیلم فروشنده
Title : Functions Of Grice’s Maxims In The Interpretation Of The Salesman Movie
مشخصات نشریه : زبان شناخت / Language Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1401
نویسندگان : راحله گندمکار ، مریم مهرابی ،
4 ) عنوان : مرز بین همایندها و اصطلاحات در زبان فارسی بر مبنای دستور ساختاری
Title : The Borderline Between Collocations And Idioms In Persian: A Construction-based Approach
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 27 / 6 / 1401
نویسندگان : راحله گندمکار ، ابوالفضل علمدار ، بهزاد رهبر ،
5 ) عنوان : رفتارهای معنایی «و» در فارسی گفتاری
Title : Semantic Behaviors Of ‘vɑ’ In Spoken Persian
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 1 / 11 / 1400
نویسندگان : راحله گندمکار ،
6 ) عنوان : رفتار معنایی تکواژهای همنام در زبان فارسی
Title : Semantic Behavior Of Homonymous Morphemes In Persian
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 18 / 10 / 1400
نویسندگان : راحله گندمکار ،
7 ) عنوان : تعبیر معنایی نام‌آواهای فارسی بر مبنای الگوهای ساخت‌واژی
Title : Semantic Interpretation Of Persian Onomatopoeic Words Based On Word Formation Patterns
مشخصات نشریه : زبان و ادبیات فارسی / Scientific Journals Management System /
تاریخ چاپ : 20 / 9 / 1400
نویسندگان : راحله گندمکار ، بنفشه مسگری ،
8 ) عنوان : تعبیر کنایه در زبان فارسی بر مبنای دیدگاهی ادراکی
Title : Interpretation Of Irony In Persian Based On A Perceptual Perspective
مشخصات نشریه : زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق) / Persian Language and Iranian Dialects /
تاریخ چاپ : 6 / 7 / 1400
نویسندگان : راحله گندمکار ،
9 ) عنوان : تحلیل شناخت سخنگویان فارسی‏ زبان در قالب مقوله‏‌بندی؛ مقوله ‌بندی رده‌‏ای یا موضوعی؟
Title : Analyzing The Cognition Of Persian Speakers In Terms Of Categorization: Taxonomic Or Thematic Categorization?
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / جستارهای زبانی /
تاریخ چاپ : 10 / 11 / 1399
نویسندگان : راحله گندمکار ،
10 ) عنوان : تحلیل معنایی گواه ‏نمایی در زبان فارسی
Title : The Semantic Analysis Of Evidentiality In Persian
مشخصات نشریه : زبان فارسی و گویش های ایرانی / Persian Language and Iranian Dialects /
تاریخ چاپ : 1 / 7 / 1399
نویسندگان : راحله گندمکار ،
11 ) عنوان : یکسویگی استعاره های مفهومی؛ تحلیلی انتقادی بر مبنای زبان فارسی
Title : Unidirectionality Of Conceptual Metaphors: A Criticism Based On Persian Metaphors
مشخصات نشریه : علم زبان / Language Science /
تاریخ چاپ : 10 / 12 / 1398
نویسندگان : راحله گندمکار ،
12 ) عنوان : توسیع معنایی در زبان فارسی؛ مطالعه‏‌ی موردی افعال
Title : Semantic Broadening In Persian: A Case Study Of Verbs
مشخصات نشریه : جستارهای زبانی / Language Related Research /
تاریخ چاپ : 1 / 9 / 1398
نویسندگان : راحله گندمکار ،
13 ) عنوان : بررسی رابطه‌ میان مقوله‌بندی رده‌ای/موضوعی و کاربرد استعاره‌ و مجاز مفهومی در میان سخنگویان فارسی‌زبان: رویکردی پیکره‌بنیاد
Title : An Investigation Of The Relationship Between ‎taxonomic/thematic Categorization And Using Conventional ‎metaphor And Metonymy Among Persian Speakers: A Corpus-‎based Approach
مشخصات نشریه : / the international journal of humanities /
تاریخ چاپ : 19 / 6 / 1398
نویسندگان : راحله گندمکار ،
14 ) عنوان : واژه های کوچ نشین
Title : Nomad Words
مشخصات نشریه : واژه واژه زندگی؛ جشن‌نامه دکتر ویدا شقاقی / Word by Word of Living; Essays in Honour of Vida Shaghaghi /
تاریخ چاپ : 20 / 3 / 1398
نویسندگان : راحله گندمکار ،
15 ) عنوان : بررسی مجاز در زبان فارسی بر مبنای نظریه‌ی مفاهیم واژگانی و الگوهای شناختی
Title : Studying Metonymy In Persian And The Theory Of Lexical Concepts And Cognitive Models
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / زبان پژوهی /
تاریخ چاپ : 30 / 7 / 1396
نویسندگان : راحله گندمکار ، امید طبیب زاده ،
16 ) عنوان : بررسی چندمعنایی فعل «خوردن»؛ نمونه‏ ای از عدم کارایی رده ‏شناسی واژگانی
مشخصات نشریه : زبان پژوهی / /
تاریخ چاپ : 30 / 08 / 1395
نویسندگان : راحله گندمکار ،
17 ) عنوان : مجاز و کاهش
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 29 / 06 / 1395
نویسندگان : راحله گندمکار ،
18 ) عنوان : تحلیل معنایی واژگان زبان فارسی بر مبنای رویکرد معنی‏ شناسی قالب‏ بنیاد
مشخصات نشریه : علم زبان / /
تاریخ چاپ : 30 / 10 / 1393
نویسندگان : راحله گندمکار ،
19 ) عنوان : واژه ها چگونه معنی می دهند
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 20 / 12 / 1392
نویسندگان : راحله گندمکار ،
20 ) عنوان : بازنمایی ظرفیت
مشخصات نشریه : پژوهش های زبان شناسی تطبیقی / /
تاریخ چاپ : 30 / 06 / 1392
نویسندگان : راحله گندمکار ،
21 ) عنوان : نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی
مشخصات نشریه : ادب پژوهی / /
تاریخ چاپ : 27 / 03 / 1391
نویسندگان : راحله گندمکار ،
22 ) عنوان : رویکردی شناختی به مسأله هم معنایی بافتی در سطح افعال زبان فارسی
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1390
نویسندگان : راحله گندمکار ،
23 ) عنوان : بررسی معنایی افعال مرکب اندام بنیاد در زبان فارسی؛ رویکردی شناختی
مشخصات نشریه : زبان و زبان‌شناسی / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1390
نویسندگان : راحله گندمکار ،
24 ) عنوان : بررسی افزایش و کاهش معنایی در ضرب المثل های زبان فارسی
مشخصات نشریه : پژوهش های زبانی / /
تاریخ چاپ : 30 / 11 / 1389
نویسندگان : راحله گندمکار ،
25 ) عنوان : بررسی محدودیت های فرایند افزایش و کاهش معنایی
مشخصات نشریه : زبان شناسی / /
تاریخ چاپ : 30 / 05 / 1389
نویسندگان : راحله گندمکار ،