سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
 
 

فهرست پژوهشگران
اطلاعات پژوهشگر : https://aris.atu.ac.ir/nabati
نام و نام خانوادگی : فرشته نباتی
دانشکده : ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه آموزشی : فلسفه
تحصیلات : دکتری مرتبه علمی : دانشیار
رشته تخصصی : فلسفه-منطق وضعیت فعالیت : هیات علمی آموزشی شاغل
تلفن : 02188692345 ایمیل : nabati@atu.ac.ir
لینک سامانه علم سنجی :
حساب Research Gate :
(( سوابق پژوهشی ))   
مقالات چاپ شده در نشریات علمی : ( 16 مورد)
1 ) عنوان : نقد كتاب آیین جوانمردی اثر هانری كربن بر اساس مولفه های تفکر انتقادی
Title : Criticism Of The Book Of Chivalry By Henry Carbon Based On The Components Of Critical Thinking
مشخصات نشریه : سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) / سبک شناسی نظم و نثر فارسی /
تاریخ چاپ : 1 / 6 / 1403
نویسندگان :
2 ) عنوان : راسل و موجهات
Title : Russell And Modality
مشخصات نشریه : منطق پژوهی / Logical Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 4 / 1402
نویسندگان : فرشته نباتی ،
3 ) عنوان : تئوفراستس و قیاس‌های دارای-حد-اضافه
Title : Theophrastus On Prosleptic Syllogisms
مشخصات نشریه : منطق پژوهی / Logical Studies /
تاریخ چاپ : 1 / 12 / 1400
نویسندگان : فرشته نباتی ،
4 ) عنوان : لزوم و ضرورت در تفکر ابن‌سینا
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1397
نویسندگان : میلاد عمرانی ، فرشته نباتی ،
5 ) عنوان : پریست در مقابل منتقدان تناقض باوری
مشخصات نشریه : معارف منطقی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1394
نویسندگان : فرشته نباتی ،
6 ) عنوان : مسأله ارسطو در فصل نهم العباره
مشخصات نشریه : متافیزیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 07 / 1393
نویسندگان : فرشته نباتی ،
7 ) عنوان : شاه برهان پشتوانه موجهات دئودوروس
مشخصات نشریه : منطق پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1393
نویسندگان : فرشته نباتی ،
8 ) عنوان : مفاهیم موجه از نظر دئودوروس، فیلون و خروسیپوس
مشخصات نشریه : منطق پژوهی / /
تاریخ چاپ : 01 / 04 / 1392
نویسندگان : فرشته نباتی ،
9 ) عنوان : جهان های ناممکن و متون التفاتی از نگاه پرسیت
مشخصات نشریه : منطق پژوهی / /
تاریخ چاپ : 31 / 06 / 1390
نویسندگان : فرشته نباتی ، بهنام ذوالقدر ،
10 ) عنوان : استنتاج نتایج ضروری در ضرب هایی با یک مقدمه ضروری
مشخصات نشریه : متافیزیک / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : فرشته نباتی ،
11 ) عنوان : حجت و استدلال مباشر
مشخصات نشریه : حکمت سینوی (مشکوة النور) / /
تاریخ چاپ : 01 / 01 / 1389
نویسندگان : فرشته نباتی ،
12 ) عنوان : تکثر نظام های منطق: مقایسه دیدگاه های منطق دانان قدیم و جدید
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1387
نویسندگان : فرشته نباتی ،
13 ) عنوان : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻣﯿﺎن « اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ » و« ﺣﺪس»
مشخصات نشریه : حکمت سینوی (مشکوة النور) / /
تاریخ چاپ : 01 / 10 / 1385
نویسندگان : فرشته نباتی ،
14 ) عنوان : کواین و موجهات
مشخصات نشریه : حکمت و فلسفه / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1384
نویسندگان : فرشته نباتی ،
15 ) عنوان : ملاکهای تجربه گرا در باب معنای معرفتی: مسائل و تحولات
مشخصات نشریه : ذهن / /
تاریخ چاپ : 30 / 09 / 1383
نویسندگان : فرشته نباتی ،
16 ) عنوان : درآمدی به منطق تکلیف
مشخصات نشریه : مدرس علوم انسانی / /
تاریخ چاپ : 28 / 12 / 1380
نویسندگان : فرشته نباتی ،